Sei sulla pagina 1di 1

J 1 CV = 0.

7355 kW = 75 kgm/s = 550 ft lb/s


c H2O = 4186
kg ⋅ K 1CV = 2545 Btu/h
1
Coossttaannttii**** Peso Specificoacqua = 9807
****C N/m3 = 62.48 lb/ft3 Po t e n z a
Potenza 1 Kgm/s = 9.807 W
Densitàacqua = 1000 kg/m = 1.938 slug/ft3
3
1 kW = 1.3596 CV
k = 1.4; Densitàaria = 1.21 kg/m3 1 J/s = 1 W
R = 287.1 J/kg K = 53.3 ft lb/lbm °R
C a l o re 1 bar = 105 Pa = 0.986 atm
Calore
ssppeecciiffiiccoo 1 Btu/lbm °F = 4186.8 J/kg K 1 lb/in2 = 6895 Pa = 2.31 ft H2O a 60°F
1 lb/ft2 = 47.88 Pa
CCoonnssuum moo 1 g/CV h = 0.37767x10-6 kg/kW s Prreessssiioonnee 1 atm = 101325 Pa = 2116 lb/ft2
P
ssppeecciiffiiccoo 1 kg/kW s = 2647.8x103 g/CV h 1 inHg = 3387 Pa = 0.03342 atm = 0.4912 lb/in2
1 mmHg = 133.322 Pa
1 kgm = 9.807 J
1 ata = 9.807 x 104 Pa
1 cal = 4.186 J
1 kWh = 3.6x106J °C = 5/9(°F – 32°)
E 1 kcal = 1/860 kWh TTeem
mppeerraattuurraa K = °C + 273.16°
Enneerrggiiaa
1 Btu = 778 ft lb °R = °F + 459.67°
1 ft lb = 1.3558 J
1 J = 9.478 x 10-4 Btu 1mi/h = 1.467 ft/s = 0.4470 m/s
1 Btu = 1055 J Ve l o c i t à
Velocità 1 knot = 1.688 ft/s = 0.5144 m/s
1 m/s = 3.6 km/h
1 lbf = 4.448 N
FFoorrzzaa 1 kgf = 9.806 N VVeelloocciittàà
1 kN = 224.8 lbf aannggoollaarree 1 RPM = 1 giri/min = 1/60 rad/s
1 ton = 2000 lbf
Viissccoossiittàà 1 lbf s/ft2 = 47880 cP
V
1 ft = 0.305 m
LLuunngghheezzzzaa 1 in = 25.4 mm V Viissccoossiittàà
cciinneem 1 ft2/s = 92900 cSt
1 mi = 5280 ft = 1609 m maattiiccaa
M 1 lbm = 0.454 kg
Maassssaa 1 L = 0.001 m3
1 slug = 14.594 kg
V 1 gal = 0.0037854 m3 = 231 in3
Peessoo ssppeecciiffiiccoo 1 lbf/ft3 = 157.09 N/m3
P Voolluum
mee
1 gal/min = 0.002228 ft3/s = 0.06309 L/s
P
Poorrttaattaa 1 kg/s = 3.6 t/h 1 ft3/min = 0.1247 gal/s = 0.4720 L/s

1
A 4° e 760 mmHg

Powered by Dott. Mag. Ing. Attilio Domenico Cardillo - http://sites.google.com/site/dottmagingcad/