Sei sulla pagina 1di 36

Les(fromToreadors

"Carmen) GEORGES BIZET


 = 280
 2                         

Flauta  2 

 2                         

Oboe  2 

 2                         

Clarinete en Si♭  2 


Trompa en Fa   22             

  
 
 2           
Trompeta en Si♭  2   

Trombón
  2     
2

Timbal de concierto
  2  
2               
 
Bombo  22          

Platillos  22          
  2                      
Violin I  2    

 2 
Violin II  2        
        
        

 
Viola   22          
              
  
  
  2  
Violoncello 2                 

 2  
Contrabass
  2                  


2011 by Windsor Editions all rights reserved


6 A
                                  
Fl.  
                                  
Ob.  

                                 
Cl. Si♭  


Trmp. Fa                    
 

      
Tpt. Si♭ 

Tbn.
       

Timb.
 
                    

Bmb.          

Plat.          
                                   
 

                                  
 
              
      
            
               
  
      
                     
    

2 2011 by Windsor Editions all rights reserved


12 B
                
 
   
    
Fl.       
                
 
   
    
Ob.       
                        
Cl. Si♭         


Trmp. Fa                   
    
       
Tpt. Si♭ 
           


Tbn.
        

Timb.
        
           

Bmb.               

Plat.               
                       
       

                 
        
     
                       

       
  
        
 
              
     
   
         

          
  


2011 by Windsor Editions all rights reserved 3


18

Fl.          
       
 
  


    
   


Ob.          
       
 
  


    
   


Cl. Si♭                                   

                         
Trmp. Fa         


Tpt. Si♭                                 


Tbn.
         

Timb.
         

Bmb.         

Plat.         
     
   
                 

    
     
                

                      
   

 
                     
  

                            
           

4 2011 by Windsor Editions all rights reserved


26 C

Fl.    
  
                        

Ob.    
  
                        

Cl. Si♭                 
     
 
 
   
    
        
Trmp. Fa 

Tpt. Si♭                     
            

Tbn.
         

Timb.
         

Bmb.         

Plat.          
  
         
       

   
       
       

                   


   
                
 
                     

2011 by Windsor Editions all rights reserved 5


34 D
 
Fl.                 
3

 
Ob.                 
3

  
Cl. Si♭        
  
      
 3

       
Trmp. Fa 
  
Tpt. Si♭       
  
      
 3

Tbn.
        

Timb.
        

Bmb.        

Plat.        
  3 3
    
  
             
 3 3

       
      
      
     
             
 3 3
  
                   
 3
3
  
                  
   3
3

6 2011 by Windsor Editions all rights reserved


41 E F
   
Fl.                       
  
   
Ob.          
        

     
Cl. Si♭    
            
     

    
Trmp. Fa     

        
Tpt. Si♭         
        

Tbn.
      

Timb.
      

Bmb.      

Plat.      
  3   
      
    
      
    
 3   
     
      
      
    
3   
                    
         
         
          
        
3
   
       
                  
  3
   


2011 by Windsor Editions all rights reserved 7


46 G
                 
Fl.           
 
               
Ob.           
  
           
Cl. Si♭                
 
  
Trmp. Fa                       
 
   
Tpt. Si♭     
                 
   
 
          
Tbn.



Timb.
         

Bmb.         

Plat.         
                  
         
 
                 
         
  
    
                        
 
  
          
                     

          
                    
 

8 2011 by Windsor Editions all rights reserved


54
      
Fl.            

      
Ob.            

            
   
Cl. Si♭    

Trmp. Fa                  
          

Tpt. Si♭                
    
       
  
                
Tbn.
         

Timb.
        

Bmb.        

Plat.        
                 
     

 
    
              
                     

      

                           
  

                          
  
 

2011 by Windsor Editions all rights reserved 9


61 H I
           
Fl.         
    
3
3 
           
Ob.         
    
3
3 
            
      
Cl. Si♭
     

3 3

 3
Trmp. Fa              
          
  

Tpt. Si♭                 
   
  
         
Tbn.
                    
3

Timb.
           

Bmb.          

Plat.          
                  
         
3 3 3

 3 3
        
   

 
   

     
3
 

 3 
                   
       
   

                    
   
3

   
pizz.
                      
   
3 

10 2011 by Windsor Editions all rights reserved


68
                                  
Fl.   

                                  
Ob.   

                                   
 
Cl. Si♭


      
Trmp. Fa     
  
           
 
  
  
         
Tpt. Si♭    

                       
Tbn.     

Timb.
   
                  

Bmb.          

Plat.          
                                   
 


                                   
 
                     
          
     
     
 
        
   


  pizz. 
              

  

  
  

2011 by Windsor Editions all rights reserved 11


74 J K
       
                     
Fl.    
       
                     
Ob.    
         
                    
Cl. Si♭   


Trmp. Fa        
         
 
             
              
Tpt. Si♭     
              
Tbn.
      

     

Timb.
                 
 

Bmb.             

Plat.             
       
                       
 

                      
       
 
              
 
                
    
              
   
        

   
  
                   

12 2011 by Windsor Editions all rights reserved


80
                                  
Fl.  
                                  
Ob.  

                        
Cl. Si♭       


Trmp. Fa        
           
 

Tpt. Si♭                   
        
Tbn.
     Timb.
        
          

Bmb.              

Plat.              
                                   


                                 

                  
   
        
           
 
      
             

2011 by Windsor Editions all rights reserved 13


84

      
 
Fl.    


     
 
Ob.   

  
Cl. Si♭          

 
Trmp. Fa  
        
  
Tpt. Si♭         

   
Tbn.         

Timb.
      
    

Bmb.          

Plat.          

       
   

 
          


          


   
        

  
  
       
 

14 2011 by Windsor Editions all rights reserved


Flauta Les Toreadors
(from "Carmen) GEORGES BIZET
 = 280
 2                   
             

 2 


7 A
                                    
 

14   B
                         
              


22 C

                                     

31 D
 3   
                  
3

43 E F
                                    
        

50 G
   
                      
 

2011 by Windsor Editions all rights reserved


61 H I
            
        
    
3
3 

69 J
                                  
  

76 K
                                         

82  
                      
   

2 2011 by Windsor Editions all rights reserved


Oboe Les Toreadors
(from "Carmen) GEORGES BIZET
 = 280
 2                   
             

 2 


7 A
                                    
 

14   B
                         
              


22 C

                                     

31 D
 3   
                  
3

43 E F
                              
        

51 G
          
               
 

2011 by Windsor Editions all rights reserved


61 H I
            
        
    
3
3 

69 J
                                  
  

76 K
                                         

82  
                      
   

2 2011 by Windsor Editions all rights reserved


Clarinete en Si♭ Les Toreadors
(from "Carmen) GEORGES BIZET
 = 280
 2                                    
 2 


7 A
                                     

14          B

                  
               



22 C
                  
                  

31 D
 2     

                         
3

42 E F

                           
              

49 G
                
   
               

2011 by Windsor Editions all rights reserved


59 H I
  
               
      
3 3


68
                                    

74 J K
                              

80 
                                       

85
   
  

2 2011 by Windsor Editions all rights reserved


Trompa en Fa Les Toreadors
(from "Carmen) GEORGES BIZET
 = 280 A
 2             
 2                 
  

11 B
                                       
    

21 D E F
                     4 8 6 2
    


47 G
            
                  
       

57 H

                          
   

65 I
  3

          
                           

73 J K
     
                  
                 
  
2011 by Windsor Editions all rights reserved
81
 
                        

2 2011 by Windsor Editions all rights reserved


Trompeta en Si♭ Les Toreadors
(from "Carmen) GEORGES BIZET
 = 280 A
 2              3 3  2  
 2      

16 B
                      
                   


26 C
                  
                 
 

35 D E
   2    
       
       
3    

44 F
         
         
            
       

51 G
 
                     
            

60 H I
                  
    
    
2011 by Windsor Editions all rights reserved
69 J K
      3       
       

82
     
               


2 2011 by Windsor Editions all rights reserved


Trombón Les Toreadors
(from "Carmen) GEORGES BIZET
 = 280 A B D E F G
8 8 4 7 8 6 2 8    
  2  
2
 

55     H  
                             

64 I
     
 
 
  
 
 
  
              

                  
3

73 J K
 
                     
                
  

81

                 
         



2011 by Windsor Editions all rights reserved


Timbal de concierto Les Toreadors
(from "Carmen) GEORGES BIZET
 = 280 A
  2          
2              
  

11 B D E F
12 8 6 2 8
    
                  

53 G H I J
8 6
                 
  

76 K
       
                             
    

85

    
 

2011 by Windsor Editions all rights reserved


Bombo Les Toreadors
(from "Carmen) GEORGES BIZET
 = 280 A
2 2 2
 22                   

B D E F G H I
16 12 8 6 2 8 8 6 2
        

J K
72 2 2
                  

85
     

2011 by Windsor Editions all rights reserved


Platillos Les Toreadors
(from "Carmen) GEORGES BIZET
 = 280 A
2 2 2
 22                   

B D E F G H I
16 12 2 5 6 2 8 8 6 2
     

J K
70 2 2
                           

84
         

2011 by Windsor Editions all rights reserved


Violin I Les Toreadors
(from "Carmen) GEORGES BIZET
 = 280
 2                   
             

 2 


7 A
               
                      

14 B
                 4  
 
     
           

25 C
   
                        
     

35 D
 3 3 3
      
  
                  

43 E F
                   
 
           
     

49 G
               
                

59 H
         
      
  
 

3 3 3

67 I
                   
               
 


73 J K
                            
      
 

80
                                  


84 
    


  

2011 by Windsor Editions all rights reserved


Violin II Les Toreadors
(from "Carmen) GEORGES BIZET
 = 280
 2 
 2                          
        


7 A
        
       
                      

14 B
         4  
     

                 
   

25 C
   
                              
 

36 D E
 3 3 3
       
               
      

44 F

                           
        

51 G
 
          
                

61 H I
 3 3
              

      
       
3 

68

                                     

75 J K

                              
       

81
 
    
                            

2011 by Windsor Editions all rights reserved
Viola Les Toreadors
(from "Carmen) GEORGES BIZET
 = 280 A

  22                      
        
                
     
  

10 B
4
        
           
              
                        

21 C
  

  

             
          
  

31 D
  
                            
 3 3

41 3
E F
            
        
                  

47 G
      
     
   

     
       

57 H
                           
 

2011 by Windsor Editions all rights reserved


65 I
3 
                
  

        
                 


73 J K
                  
   

                  
 

81

                         



2 2011 by Windsor Editions all rights reserved


Violoncello Les Toreadors
(from "Carmen) GEORGES BIZET
 = 280 A
  2              
2                      
 

10 B
4
                      
                       
    

21 C

                      

     

  
  

31 D
  
         
                  
 3
3

41 E F
          
             
            
3


47 G
         
                                   

57 H
 
                            
  

2011 by Windsor Editions all rights reserved


65 I
         
  
   
  
            
    
          
       
3  

74 J K
            
                
    
 
 
    
      

83

   
            
  


2 2011 by Windsor Editions all rights reserved


Contrabass Les Toreadors
(from "Carmen) GEORGES BIZET
 = 280 A
  2                           
2         


10 B
                                     
       


19
 
                                                 

28  C D
2   
                     
 3

39 E
                  
            
 
3
    
3

45 F G
             
                               

55 H
                                   
  

2011 by Windsor Editions all rights reserved


64 I
 
           pizz.
    pizz.
         

3    

73 J K
   
                                 

82

   
                   



2 2011 by Windsor Editions all rights reserved