Sei sulla pagina 1di 128

SKDN POSYANDU JANUARI 2019

PUSKESMAS PINEMBANI

BALITA
NO DESA / KELURAHAN
D/S K/S N/D
S K D N T 2T BGM O B
(85%) (70%) (70%)

1 TAWANGGELI 27 27 19 7 8 0 0 4 0 70% 100% 37%

2 TAMODO 74 74 33 15 14 0 0 4 0 45% 100% 45%

3 KANAGALONGGA 32 32 19 8 6 0 1 5 0 59% 100% 42%

4 DANGARAA 32 32 23 10 9 0 0 3 1 72% 100% 43%

5 GIMPUBIA 60 60 24 11 9 0 0 4 0 40% 100% 46%

6 PALINTUMA 55 55 26 15 4 0 0 7 0 47% 100% 58%

7 KAROVIA 57 57 26 8 9 0 1 9 0 46% 100% 31%

8 B KANINI 85 85 28 12 12 0 0 4 0 33% 100% 43%

9 B KAENU 98 98 32 11 18 0 0 3 0 33% 100% 34%

PUSKESMAS 520 520 230 97 89 0 2 43 1 44% 100% 42%


T/D 2T/D
BGM/D KET
(16,8%) (5,4%)

42% 0% 0% 2 3 2 1 6 2 5

42% 0% 0% D

32% 0% 5% 18

39% 0% 0% 47

38% 0% 0% 41

15% 0% 0% 30

35% 0% 4% 57

43% 0% 0% 136

56% 0% 0% 43

39% 0% 1% 116

90
5 3
SKDN POSYANDU FEBRUARI 2019
PUSKESMAS PINEMBANI

BALITA
NO DESA / KELURAHAN
D/S K/S N/D
S K D N T 2T BGM O B
(85%) (70%) (70%)

1 TAWANGGELI 30 30 18 8 2 0 0 7 1 60% 100% 44%

2 TAMODO 78 78 46 21 11 0 1 12 2 59% 100% 46%

3 KANAGALONGGA 33 33 26 14 3 0 0 9 0 79% 100% 54%

4 DANGARAA 26 26 16 8 2 0 1 6 0 62% 100% 50%

5 GIMPUBIA 60 60 24 11 9 0 0 4 0 40% 100% 46%

6 PALINTUMA 63 63 44 20 10 0 0 13 1 70% 100% 45%

7 KAROVIA 52 52 43 26 6 0 0 11 0 83% 100% 60%

8 B KANINI 95 95 52 35 5 0 3 11 1 55% 100% 67%

9 B KAENU 99 99 46 26 7 0 0 13 0 46% 100% 57%

PUSKESMAS 536 536 315 169 55 0 5 86 5 59% 100% 54%


10

CAKUPAN N/D
3

0
10

3 CAKUPAN BGM/D BULAN J

0
T/D 2T/D
BGM/D KET
(16,8%) (5,4%)

11% 0% 0%

24% 0% 2%

12% 0% 0%

13% 0% 6%

38% 0% 0%

23% 0% 0%

14% 0% 0%

10% 0% 6%

15% 0% 0%

17% 0% 2%
CAKUPAN N/D BULAN JANUARI 2015

UPAN N/D BULAN JANUARI 2015


CAKUPAN BGM/D BULAN JANUARI 2015

D BULAN JANUARI 2015


Colum
5

Colum
Column C
Column C
SKDN POSYANDU MARET 2019
PUSKESMAS PINEMBANI

BALITA
DESA /
NO D/S K/S N/D T/D
KELURAHAN S K D N T 2T BGM O B
(85%) (70%) (70%) (16,8%)
1 TAWANGGELI 30 30 23 7 3 2 0 11 0 77% 100% 30% 13%
2 TAMODO 75 75 48 25 11 0 0 12 0 64% 100% 52% 23%
3 KANAGALONGGA 31 31 27 15 3 0 0 9 0 87% 100% 56% 11%
4 DANGARAA 26 26 19 11 2 0 0 6 0 73% 100% 58% 11%
5 GIMPUBIA 58 58 49 25 11 6 0 7 0 84% 100% 51% 22%
6 PALINTUMA 62 62 49 22 8 4 0 15 0 79% 100% 45% 16%
7 KAROVIA 49 49 40 28 4 2 0 6 0 82% 100% 70% 10%
8 B KANINI 90 90 70 42 12 5 0 11 0 78% 100% 60% 17%
9 B KAENU 94 94 57 34 5 2 0 16 0 61% 100% 60% 9%
PUSKESMAS 515 515 382 209 59 21 0 93 0 74% 100% 55% 15%
CAKUPAN N/D BULAN JAN

10

3 CAKUPAN N/D BULAN JANUA

CAKUPAN BGM/D BULAN JANUARI 20


10

7
8

3
CAKUPAN BGM/D BULAN JANUARI 2015

0
DU MARET 2019
PINEMBANI

BALITA
2T/D
BGM/D KET
(5,4%)
9% 0%
0% 0%
0% 0%
0% 0%
12% 0%
8% 0%
5% 0%
7% 0%
4% 0%
5% 0%
CAKUPAN N/D BULAN JANUARI 2015

Column C

CAKUPAN N/D BULAN JANUARI 2015

UPAN BGM/D BULAN JANUARI 2015


Column C

CAKUPAN BGM/D BULAN JANUARI 2015


SKDN POSYANDU APRIL 2019
PUSKESMAS PINEMBANI

BALITA
DESA /
NO D/S K/S N/D
KELURAHAN S K D N T 2T BGM O B
(85%) (70%) (70%)
1 TAWANGGELI 30 30 22 12 6 4 0 0 0 73% 100% 55%
2 TAMODO 74 74 47 31 4 0 0 12 0 64% 100% 66%
3 KANAGALONGGA 31 31 25 20 2 1 0 2 0 81% 100% 80%
4 DANGARAA 26 26 20 13 3 1 0 3 0 77% 100% 65%
5 GIMPUBIA 58 58 50 30 11 4 0 5 0 86% 100% 60%
6 PALINTUMA 62 62 54 44 3 4 10 3 0 87% 100% 81%
7 KAROVIA 50 50 43 29 4 5 0 5 0 86% 100% 67%
8 B KANINI 90 90 77 58 8 6 0 5 0 86% 100% 75%
9 B KAENU 91 91 61 45 8 4 0 4 0 67% 100% 74%
PUSKESMAS 512 512 399 282 49 29 10 39 0 78% 100% 71%
T/D 2T/D
BGM/D KET
(16,8%) (5,4%)
27% 18% 0% 0 0 0 0 0 10 0
9% 0% 0% D
8% 4% 0% 21
15% 5% 0% 41
22% 8% 0% 44
6% 7% 19% 28
9% 12% 0% 54
10% 8% 0% 120
13% 7% 0% 35
12% 7% 3% 86
74
503
0 0
SKDN POSYANDU MEI 2019
PUSKESMAS PINEMBANI

BALITA
DESA /
NO D/S
KELURAHAN S K D N T 2T BGM O B K/S (70%)
(85%)
1 TAWANGGELI 30 30 23 14 7 0 0 2 0 77% 100%
2 TAMODO 73 73 51 36 10 2 0 3 0 70% 100%
3 KANAGALONGGA 31 31 29 22 3 2 0 2 0 94% 100%
4 DANGARAA 26 26 21 15 5 0 0 1 0 81% 100%
5 GIMPUBIA 57 57 48 38 6 3 0 1 0 84% 100%
6 PALINTUMA 62 62 52 42 7 0 0 3 0 84% 100%
7 KAROVIA 50 50 43 34 2 3 0 4 0 86% 100%
8 B KANINI 90 90 80 67 10 0 0 3 0 89% 100%
9 B KAENU 93 93 61 46 3 5 0 7 0 66% 100%
PUSKESMAS 512 512 408 314 53 15 0 26 0 80% 100%
N/D T/D 2T/D
BGM/D KET
(70%) (16,8%) (5,4%)
61% 30% 0% 0% 7 0 0 0 0
71% 20% 4% 0% D
76% 10% 7% 0% 15
71% 24% 0% 0% 36
79% 13% 6% 0% 39
81% 13% 0% 0% 29
79% 5% 7% 0% 48
84% 13% 0% 0% 99
75% 5% 8% 0% 29
77% 13% 4% 0% 86
74
455
0 1 0 2
SKDN POSYANDU JUNI 2019
PUSKESMAS PINEMBANI

BALITA
NO DESA / KELURAHAN D/S
S K D N T 2T BGM O B
(85%)
1 TAWANGGELI 28 28 24 15 6 0 0 3 0 86%
2 TAMODO 69 69 50 37 10 0 0 3 0 72%
3 KANAGALONGGA 31 31 29 23 3 1 0 2 0 94%
4 DANGARAA 26 26 21 15 2 2 0 2 0 81%
5 GIMPUBIA 55 55 45 32 9 1 0 3 0 82%
6 PALINTUMA 62 62 54 43 6 1 0 4 0 87%
7 KAROVIA 47 47 44 36 5 1 0 2 0 94%
8 B KANINI 88 88 78 64 10 1 0 3 0 89%
9 B KAENU 89 89 58 40 12 2 0 4 0 65%
PUSKESMAS 495 495 403 305 63 9 0 26 0 81%
NDU JUNI 2019
S PINEMBANI

BALITA
N/D T/D 2T/D
K/S (70%) BGM/D KET
(70%) (16,8%) (5,4%)
100% 63% 25% 0% 0%
100% 74% 20% 0% 0%
100% 79% 10% 3% 0%
100% 71% 10% 10% 0%
100% 71% 20% 2% 0%
100% 80% 11% 2% 0%
100% 82% 11% 2% 0%
100% 82% 13% 1% 0%
100% 69% 21% 3% 0%
100% 76% 16% 2% 0%
SKDN POSYANDU JULI 2018
PUSKESMAS PINEMBANI

DESA / BALITA
NO KELURA D/S
HAN S K D N T 2T BGM O B
(85%)
1 TAWANGG 30 30 22 15 7 0 0 0 0 73%
2 TAMODO 56 56 38 36 0 0 0 0 2 68%
3 KANAGAL 56 56 39 39 0 0 0 0 0 70%
4 DANGARA 43 43 29 29 0 0 0 0 0 67%
5 GIMPUBIA 74 74 48 48 0 0 0 0 0 65%
6 PALINTU 142 142 99 99 0 0 0 0 0 70%
7 KAROVIA 47 47 31 29 1 0 0 0 1 66%
8 B KANINI 119 119 87 86 0 0 0 0 1 73%
9 B KAENU 104 104 74 70 2 0 0 0 2 71%
PUSKESMAS 671 671 467 451 10 0 0 0 6 70%
N/D T/D 2T/D
K/S (70%) BGM/D KET
(70%) (16,8%) (5,4%)
100% 68% 32% 0% 0% 7 0 0 0
100% 95% 0% 0% 0% D
100% 100% 0% 0% 0% 15
100% 100% 0% 0% 0% 36
100% 100% 0% 0% 0% 39
100% 100% 0% 0% 0% 29
100% 94% 3% 0% 0% 48
100% 99% 0% 0% 0% 99
100% 95% 3% 0% 0% 29
100% 97% 2% 0% 0% 86
74
455
0 0 1 0 2
SKDN POSYANDU AGUSTUS 2018
PUSKESMAS PINEMBANI

DESA / BALITA
NO KELURA D/S
HAN S K D N T 2T BGM O B
(85%)
1 TAWANGG 30 30 22 15 7 0 0 0 0 73%
2 TAMODO 56 56 38 36 0 0 0 0 2 68%
3 KANAGAL 56 56 39 39 0 0 0 0 0 70%
4 DANGARA 43 43 29 29 0 0 0 0 0 67%
5 GIMPUBIA 74 74 48 48 0 0 0 0 0 65%
6 PALINTU 142 142 99 99 0 0 0 0 0 70%
7 KAROVIA 47 47 31 29 1 0 0 0 1 66%
8 B KANINI 119 119 87 86 0 0 0 0 1 73%
9 B KAENU 104 104 74 70 2 0 0 0 2 71%
PUSKESMAS 671 671 467 451 10 0 0 0 6 70%
N/D T/D 2T/D
K/S (70%) BGM/D KET
(70%) (16,8%) (5,4%)
100% 68% 32% 0% 0% 7 0 0 0
100% 95% 0% 0% 0% D
100% 100% 0% 0% 0% 15
100% 100% 0% 0% 0% 36
100% 100% 0% 0% 0% 39
100% 100% 0% 0% 0% 29
100% 94% 3% 0% 0% 48
100% 99% 0% 0% 0% 99
100% 95% 3% 0% 0% 29
100% 97% 2% 0% 0% 86
74
455
0 0 1 0 2
SKDN POSYANDU SEPTEMBER 2018
PUSKESMAS PINEMBANI

BALITA
NO DESA / KELURAHAN D/S
S K D N T 2T BGM O B K/S (70%)
(85%)
1 TAWANGGELI 29 29 21 17 3 0 0 1 0 72% 100%
2 TAMODO 78 78 63 39 10 0 0 14 0 81% 100%
3 KANAGALONGGA 34 34 34 19 10 0 2 5 0 100% 100%
4 DANGARAA 32 32 25 14 5 0 0 6 0 78% 100%
5 GIMPUBIA 68 68 47 32 10 0 2 5 0 69% 100%
6 PALINTUMA 56 56 39 25 8 0 3 6 0 70% 100%
7 KAROVIA 51 51 38 25 4 0 1 9 0 75% 100%
8 B KANINI 33 33 33 20 4 0 2 9 0 100% 100%
9 B KAENU 88 88 72 49 10 0 0 13 0 82% 100%
PUSKESMAS 469 469 372 240 64 0 10 68 0 79% 100%
N/D T/D 2T/D
BGM/D KET
(70%) (16,8%) (5,4%)
81% 14% 0% 0% 0 0 2 0 2
62% 16% 0% 0% D
56% 29% 0% 6% 21
56% 20% 0% 0% 63
68% 21% 0% 4% 30
64% 21% 0% 8% 24
66% 11% 0% 3% 41
61% 12% 0% 6% 39
68% 14% 0% 0% 38
65% 17% 0% 3% 66
72
394
3 1 2 0
SKDN POSYANDU OKTOBER 2018
PUSKESMAS PINEMBANI

BALITA
NO DESA / KELURAHAN
S K D N T 2T BGM O B

1 TAWANGGELI 29 29 25 17 4 0 0 4 0
2 TAMODO 76 76 64 40 13 0 0 11 0
3 KANAGALONGGA 34 34 28 16 7 0 2 5 0
4 DANGARAA 32 32 26 23 3 0 0 0 0
5 GIMPUBIA 66 66 52 42 6 0 2 4 0
6 PALINTUMA 57 57 50 39 6 0 3 5 0
7 KAROVIA 40 40 40 31 4 0 1 5 0
8 B KANINI 88 88 66 36 23 0 2 7 0
9 B KAENU 88 88 65 53 6 0 0 6 0
PUSKESMAS 510 510 416 297 72 0 10 47 0
2018

D/S N/D T/D 2T/D


K/S (70%) BGM/D KET
(85%) (70%) (16,8%) (5,4%)
86% 100% 68% 16% 0% 0% 17 63 28
84% 100% 63% 20% 0% 0% D
82% 100% 57% 25% 0% 7% 17
81% 100% 88% 12% 0% 0% 63
79% 100% 81% 12% 0% 4% 28
88% 100% 78% 12% 0% 6% 24
100% 100% 78% 10% 0% 3% 52
75% 100% 55% 35% 0% 3% 50
74% 100% 82% 9% 0% 0% 40
82% 100% 71% 17% 0% 2% 66
64
404
24 52 50 40 66 64
SKDN POSYANDU NOVEMBER 2018
PUSKESMAS PINEMBANI

BALITA
DESA /
NO D/S
KELURAHAN S K D N T 2T BGM O B
(85%)
1 TAWANGGELI 27 27 24 16 6 0 0 2 0 89%
2 TAMODO 74 74 54 35 12 0 0 7 0 73%
3 KANAGALONGGA 32 32 23 11 10 0 1 2 0 72%
4 DANGARAA 32 32 22 14 4 0 0 4 0 69%
5 GIMPUBIA 60 60 43 26 6 0 0 11 0 72%
6 PALINTUMA 55 55 39 20 10 0 0 9 0 71%
7 KAROVIA 57 57 29 13 8 0 1 8 0 51%
8 B KANINI 85 85 37 14 13 0 0 10 0 44%
9 B KAENU 98 98 38 17 14 0 0 7 0 39%
PUSKESMAS 520 520 309 166 83 0 2 60 0 59%
N/D T/D 2T/D
K/S (70%) BGM/D KET
(70%) (16,8%) (5,4%)
100% 67% 25% 0% 0% 0 0 1 0
100% 65% 22% 0% 0% D
100% 48% 43% 0% 4% 27
100% 64% 18% 0% 0% 54
100% 60% 14% 0% 0% 21
100% 51% 26% 0% 0% 22
100% 45% 28% 0% 3% 43
100% 38% 35% 0% 0% 39
100% 45% 37% 0% 0% 29
100% 54% 27% 0% 1% 32
37
304
0 0 1 0 0
SKDN POSYANDU DESEMBER 2018
PUSKESMAS PINEMBANI

BALITA
DESA /
NO D/S
KELURAHAN S K D N T 2T BGM O B
(85%)
1 TAWANGGELI 27 27 21 12 9 0 0 0 0 78%
2 TAMODO 74 74 34 17 11 0 0 6 0 46%
3 KANAGALONGGA 32 32 25 15 6 0 1 4 0 78%
4 DANGARAA 32 32 23 9 9 0 0 4 1 72%
5 GIMPUBIA 60 60 38 19 13 0 0 6 0 63%
6 PALINTUMA 55 55 35 20 10 0 0 5 0 64%
7 KAROVIA 57 57 29 13 12 0 1 4 0 51%
8 B KANINI 85 85 31 13 11 0 0 7 0 36%
9 B KAENU 98 98 34 21 6 0 0 7 0 35%
PUSKESMAS 520 520 270 139 87 0 2 43 1 52%
N/D T/D 2T/D
K/S (70%) BGM/D KET
(70%) (16,8%) (5,4%)
100% 57% 43% 0% 0% 0 0 1 0
100% 50% 32% 0% 0% D
100% 60% 24% 0% 4% 21
100% 39% 39% 0% 0% 33
100% 50% 34% 0% 0% 25
100% 57% 29% 0% 0% 22
100% 45% 41% 0% 3% 38
100% 42% 35% 0% 0% 34
100% 62% 18% 0% 0% 29
100% 51% 32% 0% 1% 32
34
268
0 0 1 0 0
SKDN POSYANDU 2019
PUSKESMAS PINEMBANI

BALITA
NO DESA / KELURAHAN
S K D N T 2T BGM

1 TAWANGGELI 29 29 22 13 6 1 0
2 TAMODO 71 71 47 31 9 0 0
3 KANAGALONGGA 36 36 29 20 4 0 1
4 DANGARAA 31 31 23 16 4 0 0
5 GIMPUBIA 63 63 43 30 8 1 0
6 PALINTUMA 73 73 53 41 6 1 1
7 KAROVIA 50 50 36 25 5 1 0
8 B KANINI 89 89 61 44 9 1 1
9 B KAENU 95 95 56 40 8 1 0
JUMLAH 538 538 370 260 58 6 3

Vitamin A
Kelompok Umur
No Desa 6 - 11 Bulan 12 - 59 6 - 59
L P L P L P
1 Tosale 16 20 150 125 166 145
2 Tolongano 14 11 97 106 111 117
3 Bambarimi 9 6 78 46 87 52
4 Salumpaku 8 8 88 85 96 93
5 Salungkaenu 16 10 86 78 102 88
6 Lumbumamara 17 12 108 99 125 111
7 Tanamea 21 18 107 110 128 128
8 Lalombi 15 16 164 123 179 139
9 Watatu 22 28 172 198 194 226
10 Mbuwu 25 29 126 115 151 144
11 Surumana 22 14 131 97 153 111
12 Malino 7 9 86 79 93 88
13 Lumbutarombo 10 7 84 81 94 88
14 Lumbulama 10 11 67 83 77 94
15 Ongulara 9 2 72 57 81 59
16 Lembasada 5 15 86 81 91 96
17 Sarumbaya 3 10 54 56 57 66
18 Salusumpu 3 9 59 65 62 74
19 Tanampulu 3 11 61 62 64 73
Jumlah 235 246 1876 1746 2111 1992

ASI Ekslusif
Persentase (%) Cakupan GI 2015
No Desa
Februari Agustus total Desa Cakukapn
1 Tosale 70.6 72.2 71.4 Tosale 100%
2 Tolongano 100.0 60.0 80.0 Tolongano 100%
3 Bambarimi 80.0 62.5 71.3 Bambarimi 100%
4 Salumpaku 100.0 80.0 90.0 Salumpaku 100%
5 Salungkaenu 66.7 63.6 65.2 Salungkaenu 100%
Lumbumamar
6 Lumbumamara 77.8 82.4 80.1 a
100%
7 Tanamea 81.0 86.7 83.8 Tanamea 100%
8 Lalombi 38.9 91.7 65.3 Lalombi 100%
9 Watatu 58.3 76.9 67.6 Watatu 100%
10 Mbuwu 71.4 75.0 73.2 Mbuwu 100%
11 Surumana 83.3 87.5 85.4 Surumana 100%
12 Malino 36.4 58.3 47.3 Malino 100%
Lumbutaromb
13 Lumbutarombo 66.7 81.8 74.2 100%
o
14 Lumbulama 100.0 63.6 81.8 Lumbulama 100%
15 Ongulara 75.0 71.4 73.2 Ongulara 100%
16 Lembasada 100.0 80.0 90.0 Lembasada 100%
17 Sarumbaya 100.0 42.9 71.4 Sarumbaya 100%
18 Salusumpu 75.0 54.5 64.8 Salusumpu 100%
19 Tanampulu 66.7 62.5 64.6 Tanampulu 100%
Jumlah 76.2 71.2 73.7
OSYANDU 2019
MAS PINEMBANI

BALITA

D/S (85%) N/D (70%) T/D (16,8%) 2T/D (5,4%) BGM/D KET

76% 59% 26% 2% 0%


66% 65% 19% 0% 0%
79% 70% 15% 1% 2%
73% 69% 16% 1% 0%
69% 70% 17% 3% 1%
73% 76% 11% 1% 3%
72% 69% 14% 3% 1%
68% 73% 15% 2% 1%
59% 72% 14% 2% 0%
69% 70% 16% 2% 1%

cakupan TTD Remaja Putri

NO N A M A PERSENTASE

1 SMPN 2 BANSE 100%


2 SMPN 8 BANSE 100%
3 MA SURUMANA 100%
4 MTS SURUMANA 100%
5 MTS TOSALE 100%
6 MA TOSALE 100%
7 SMKN 1 BANSE 100%
8 MA SALUSUMPU 100%
9 SMPN 7 BANSE 100%
10 LPPKD TOLONG 92%
11 SMPN 1 BANSE 8%
12 SMPN 4 BANSE 100%
13 MTS BAMBARIM 100%
14 MTS LUMBUMAM 35%
15 MA LUMBUMAMA 15%
16 SMPN 9 BANSE 100%
17 SMPN 3 BANSE 100%
18 SMPN 5 ONGUL 100%
19 SMPN 6 SALUN 100%
20 SMPN TAMBAGA 100%
P U S K E S 77%
BALITA
BULAN D/S K/S T/D 2T/D
S K D N T 2T BGM N/D (75%)
(88%) (88%) (16,2%) (5,3%)

JAN 520 520 230 97 89 0 2 44.23% 100.00% 42.17% 38.70% 0.00%


FEB 536 536 315 169 55 0 5 58.77% 100.00% 53.65% 17.46% 0.00%
MAR 515 515 382 209 59 21 0 74.17% 100.00% 54.71% 15.45% 5.50%
APR 512 512 399 282 49 29 10 77.93% 100.00% 70.68% 12.28% 7.27%
MEI 512 512 408 314 53 15 0 79.69% 100.00% 76.96% 12.99% 3.68%
JUN 495 495 403 305 63 9 0 81.41% 100.00% 75.68% 15.63% 2.23%
JUL 671 671 467 451 10 0 0 69.60% 100.00% 96.57% 2.14% 0.00%
AGS 671 671 467 451 10 0 0 69.60% 100.00% 96.57% 2.14% 0.00%
SEP 469 469 372 240 64 0 10 79.32% 100.00% 64.52% 17.20% 0.00%
OKT 510 510 416 297 72 0 10 81.57% 100.00% 71.39% 17.31% 0.00%
NOP 520 520 309 166 83 0 2 59.42% 100.00% 53.72% 26.86% 0.00%
DES 520 520 270 139 87 0 2 51.92% 100.00% 51.48% 32.22% 0.00%
TAHUN 2018 538 538 370 260 58 6 3 68.80% 100.00% 70.30% 15.64% 1.67%

DN POSYANDU 2017
KESMAS LEMBASADA

BALITA
NODESA / KELURAHAN T/D
S D N T 2T BGM D/S (85%) N/D (70%)
(16,8%)

1 Tosale 29 22 13 6 1 0 76% 59% 26%

2 Tolongano 71 47 31 9 0 0 66% 65% 19%

3 Bambarimi 36 29 20 4 0 1 79% 70% 15%

4 Salumpaku 31 23 16 4 0 0 73% 69% 16%

5 Salungkaenu 63 43 30 8 1 0 69% 70% 17%

6 Lumbumamara 73 53 41 6 1 1 73% 76% 11%

7 Tanamea 50 36 25 5 1 0 72% 69% 14%

8 Lalombi 89 61 44 9 1 1 68% 73% 15%

9 Watatu 95 56 40 8 1 0 59% 72% 14%

10 Mbuwu Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
11 Surumana Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509

12 Malino Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509

13 Lumbutarombo Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509

14 Lumbulama Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509

15 Ongulara Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509

16 Lembasada Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509

17 Sarumbaya Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509

18 Salusumpu Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509

19 Tanampulu Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509

PKM 538 370 260 58 6 3 69% 70% 16%

D/S BAYI 0-11 BULAN D/S BADUTA 12 - 23 BLN


BULAN BULAN D/S
JAN JAN #REF!
FEB FEB #REF!
MAR MAR #REF!
APR APR #REF!
MEI MEI #REF!
JUN JUN #REF!
JUL JUL #REF!
AGUST AGUST #REF!
SEP SEP #REF!
OKT OKT #REF!
NOP NOP #REF!
DES DES #REF!
D/S BALITA 24 D/S BALITA 0 59 BULAN
BULAN BULAN D/S
JAN JAN 44%
FEB FEB 59%
MAR MAR 74%
APR APR 78%
MEI MEI 80%
JUN JUN 81%
JUL JUL 70%
AGUST AGUST 70%
SEP SEP 79%
OKT OKT 82%
NOP NOP 59%
DES DES 52%
BGM/D CAKUPA
BULAN
(9,8%) N D/S

0.87% JAN 44%


1.59% FEB 59% CAKUPAN D/S
0.00% MAR
TAHUN 2018
74%
90%
2.51% APR 78% 80%
0.00% MEI 80% 70%
0.00% JUN 81% 60%
50%
0.00% JUL 70%
40%
0.00% AGS 70% 30%
2.69% SEP 79% 20%
2.40% OKT 82% 10%
0%
0.65% NOP 59% JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGS SEP OKT NOP

0.74% DES 52%


0.92% PKM 69%

DESA CAKUPAN D/S


2T/D
BGM/D TSL 76%
(5,4%) KET
2% 0% TLG 66%

0% 0% BRM 79%

1% 2% SPK 73%

1% 0% SKN 69%

3% 1% LMM 73%

1% 3% T.MEA 72%

3% 1% LLB 68%

2% 1% WTT 59%

2% 0% MBW Err:509

Err:509 Err:509 SRM Err:509


Err:509 Err:509 MLN Err:509

Err:509 Err:509 LTRB Err:509

Err:509 Err:509 LLM Err:509

Err:509 Err:509 OGR Err:509

Err:509 Err:509 LSD Err:509

Err:509 Err:509 SRB Err:509

Err:509 Err:509 SLS Err:509

Err:509 Err:509 TMP Err:509

Err:509 Err:509 PKM 69%

2% 1%
NOP DES PKM
PENCAPAIAN D/S BADUTA 12-23 BULAN
PUSKESMAS LEMBASADA
TAHUN 2015
1000%

900%

800%

700%
PUSKESMAS LEMBASADA
TAHUN 2015
1000%

900%

800%

700%

600%

500%

400%

300%

200%

100%

0%
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGUST SEP OKT

PENCAPAIAN D/S BALITA 0-59 BULAN


PUSKESMAS LEMBASADA
TAHUN 2015
90% 81% 82%
78% 80% 79%
80% 74%
70% 70%
70%
59% 59%
60%

50% 44%

40%

30%

20%

10%

0%
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGUST SEP OKT NOP
N D/S BADUTA 12-23 BULAN
ESMAS LEMBASADA
TAHUN 2015
ESMAS LEMBASADA
TAHUN 2015

D/S

JUN JUL AGUST SEP OKT NOP DES

ALITA 0-59 BULAN


LEMBASADA
N 2015
82%
79%

70% 70%

59%
52% D/S

JUL AGUST SEP OKT NOP DES


BALITA
BULAN D/S K/S T/D 2T/D
S K D N T 2T BGM N/D (75%)
(88%) (88%) (16,2%) (5,3%)

JAN 520 520 230 97 89 0 2 44.23% 100.00% 42.17% 38.70% 0.00%


FEB 536 536 315 169 55 0 5 58.77% 100.00% 53.65% 17.46% 0.00%
MAR 515 515 382 209 59 21 0 74.17% 100.00% 54.71% 15.45% 5.50%
APR 512 512 399 282 49 29 10 77.93% 100.00% 70.68% 12.28% 7.27%
MEI 512 512 408 314 53 15 0 79.69% 100.00% 76.96% 12.99% 3.68%
JUN 495 495 403 305 63 9 0 81.41% 100.00% 75.68% 15.63% 2.23%
JUL 671 671 467 451 10 0 0 69.60% 100.00% 96.57% 2.14% 0.00%
AGS 671 671 467 451 10 0 0 69.60% 100.00% 96.57% 2.14% 0.00%
SEP 469 469 372 240 64 0 10 79.32% 100.00% 64.52% 17.20% 0.00%
OKT 510 510 416 297 72 0 10 81.57% 100.00% 71.39% 17.31% 0.00%
NOP 520 520 309 166 83 0 2 59.42% 100.00% 53.72% 26.86% 0.00%
DES 520 520 270 139 87 0 2 51.92% 100.00% 51.48% 32.22% 0.00%
TAHUN 2018 538 538 370 260 58 6 3 68.80% 100.00% 70.30% 15.64% 1.67%

DN POSYANDU 2017
KESMAS LEMBASADA

BALITA
NODESA / KELURAHAN T/D
S D N T 2T BGM D/S (85%) N/D (70%)
(16,8%)

1 Tosale 29 22 13 6 1 0 76% 59% 26%

2 Tolongano 71 47 31 9 0 0 66% 65% 19%

3 Bambarimi 36 29 20 4 0 1 79% 70% 15%

4 Salumpaku 31 23 16 4 0 0 73% 69% 16%

5 Salungkaenu 63 43 30 8 1 0 69% 70% 17%

6 Lumbumamara 73 53 41 6 1 1 73% 76% 11%

7 Tanamea 50 36 25 5 1 0 72% 69% 14%

8 Lalombi 89 61 44 9 1 1 68% 73% 15%

9 Watatu 95 56 40 8 1 0 59% 72% 14%

10 Mbuwu Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
11 Surumana Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509

12 Malino Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509

13 Lumbutarombo Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509

14 Lumbulama Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509

15 Ongulara Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509

16 Lembasada Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509

17 Sarumbaya Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509

18 Salusumpu Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509

19 Tanampulu Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509

PKM 538 370 260 58 6 3 69% 70% 16%

D/S BAYI 0-11 BULAN D/S BADUTA 12 - 23 BLN


BULAN BULAN D/S
JAN JAN #REF!
FEB FEB #REF!
MAR MAR #REF!
APR APR #REF!
MEI MEI #REF!
JUN JUN #REF!
JUL JUL #REF!
AGUST AGUST #REF!
SEP SEP #REF!
OKT OKT #REF!
NOP NOP #REF!
DES DES #REF!
D/S BALITA 24 D/S BALITA 0 59 BULAN
BULAN BULAN D/S
JAN JAN 44%
FEB FEB 59%
MAR MAR 74%
APR APR 78%
MEI MEI 80%
JUN JUN 81%
JUL JUL 70%
AGUST AGUST 70%
SEP SEP 79%
OKT OKT 82%
NOP NOP 59%
DES DES 52%
BGM/D CAKUPA
BULAN
(9,8%) N K/S

0.87% JAN 100%


1.59% FEB 100%
0.00% MAR 100%
2.51% APR
CAKUPAN K/S
100% TAHUN 2018
0.00% MEI 100% 120%
0.00% JUN 100%
100%
0.00% JUL 100%
80%
0.00% AGS 100%
2.69% SEP 60%
100%
2.40% OKT 100% 40%

0.65% NOP 100% 20%


0.74% DES 100%
0%
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGS SE
0.92% PKM 100%

DESA CAKUPAN D/S


2T/D
BGM/D TSL 76%
(5,4%) KET
2% 0% TLG 66%

0% 0% BRM 79%

1% 2% SPK 73%

1% 0% SKN 69%

3% 1% LMM 73%

1% 3% T.MEA 72%

3% 1% LLB 68%

2% 1% WTT 59%

2% 0% MBW Err:509

Err:509 Err:509 SRM Err:509


Err:509 Err:509 MLN Err:509

Err:509 Err:509 LTRB Err:509

Err:509 Err:509 LLM Err:509

Err:509 Err:509 OGR Err:509

Err:509 Err:509 LSD Err:509

Err:509 Err:509 SRB Err:509

Err:509 Err:509 SLS Err:509

Err:509 Err:509 TMP Err:509

Err:509 Err:509 PKM 69%

2% 1%
S
8

AGS SEP OKT NOP DES PKM


PENCAPAIAN D/S BADUTA 12-23 BULAN
PUSKESMAS LEMBASADA
TAHUN 2015
1000%

900%

800%

700%
PUSKESMAS LEMBASADA
TAHUN 2015
1000%

900%

800%

700%

600%

500%

400%

300%

200%

100%

0%
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGUST SEP OKT

PENCAPAIAN D/S BALITA 0-59 BULAN


PUSKESMAS LEMBASADA
TAHUN 2015
90% 81% 82%
78% 80% 79%
80% 74%
70% 70%
70%
59% 59%
60%

50% 44%

40%

30%

20%

10%

0%
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGUST SEP OKT NOP
N D/S BADUTA 12-23 BULAN
ESMAS LEMBASADA
TAHUN 2015
ESMAS LEMBASADA
TAHUN 2015

D/S

JUN JUL AGUST SEP OKT NOP DES

ALITA 0-59 BULAN


LEMBASADA
N 2015
82%
79%

70% 70%

59%
52% D/S

JUL AGUST SEP OKT NOP DES


BALITA
BULAN D/S K/S T/D 2T/D
S K D N T 2T BGM N/D (75%)
(88%) (88%) (16,2%) (5,3%)

JAN 520 520 230 97 89 0 2 44.23% 100.00% 42.17% 38.70% 0.00%


FEB 536 536 315 169 55 0 5 58.77% 100.00% 53.65% 17.46% 0.00%
MAR 515 515 382 209 59 21 0 74.17% 100.00% 54.71% 15.45% 5.50%
APR 512 512 399 282 49 29 10 77.93% 100.00% 70.68% 12.28% 7.27%
MEI 512 512 408 314 53 15 0 79.69% 100.00% 76.96% 12.99% 3.68%
JUN 495 495 403 305 63 9 0 81.41% 100.00% 75.68% 15.63% 2.23%
JUL 671 671 467 451 10 0 0 69.60% 100.00% 96.57% 2.14% 0.00%
AGS 671 671 467 451 10 0 0 69.60% 100.00% 96.57% 2.14% 0.00%
SEP 469 469 372 240 64 0 10 79.32% 100.00% 64.52% 17.20% 0.00%
OKT 510 510 416 297 72 0 10 81.57% 100.00% 71.39% 17.31% 0.00%
NOP 520 520 309 166 83 0 2 59.42% 100.00% 53.72% 26.86% 0.00%
DES 520 520 270 139 87 0 2 51.92% 100.00% 51.48% 32.22% 0.00%
TAHUN 2018 538 538 370 260 58 6 3 68.80% 100.00% 70.30% 15.64% 1.67%

DN POSYANDU 2017
KESMAS LEMBASADA

BALITA
NODESA / KELURAHAN T/D
S D N T 2T BGM D/S (85%) N/D (70%)
(16,8%)

1 Tosale 29 22 13 6 1 0 76% 59% 26%

2 Tolongano 71 47 31 9 0 0 66% 65% 19%

3 Bambarimi 36 29 20 4 0 1 79% 70% 15%

4 Salumpaku 31 23 16 4 0 0 73% 69% 16%

5 Salungkaenu 63 43 30 8 1 0 69% 70% 17%

6 Lumbumamara 73 53 41 6 1 1 73% 76% 11%

7 Tanamea 50 36 25 5 1 0 72% 69% 14%

8 Lalombi 89 61 44 9 1 1 68% 73% 15%

9 Watatu 95 56 40 8 1 0 59% 72% 14%

10 Mbuwu Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
11 Surumana Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509

12 Malino Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509

13 Lumbutarombo Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509

14 Lumbulama Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509

15 Ongulara Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509

16 Lembasada Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509

17 Sarumbaya Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509

18 Salusumpu Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509

19 Tanampulu Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509

PKM 538 370 260 58 6 3 69% 70% 16%

D/S BAYI 0-11 BULAN D/S BADUTA 12 - 23 BLN


BULAN BULAN D/S
JAN JAN #REF!
FEB FEB #REF!
MAR MAR #REF!
APR APR #REF!
MEI MEI #REF!
JUN JUN #REF!
JUL JUL #REF!
AGUST AGUST #REF!
SEP SEP #REF!
OKT OKT #REF!
NOP NOP #REF!
DES DES #REF!
D/S BALITA 24 D/S BALITA 0 59 BULAN
BULAN BULAN D/S
JAN JAN 44%
FEB FEB 59%
MAR MAR 74%
APR APR 78%
MEI MEI 80%
JUN JUN 81%
JUL JUL 70%
AGUST AGUST 70%
SEP SEP 79%
OKT OKT 82%
NOP NOP 59%
DES DES 52%
BGM/D CAKUPA
BULAN
(9,8%) N N/D

0.87% JAN 42%


1.59% FEB 54%
0.00% MAR 55%
2.51% APR
CAKUPAN D/S
71% TAHUN 2018
0.00% MEI 77% 120%
0.00% JUN 76%
100%
0.00% JUL 97%
80%
0.00% AGS 97%
2.69% SEP Axis Title 60%
65%
2.40% OKT 71% 40%

0.65% NOP 54% 20%


0.74% DES 51%
0%
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGS
0.92% PKM 70%

DESA CAKUPAN D/S


2T/D
BGM/D TSL 76%
(5,4%) KET
2% 0% TLG 66%

0% 0% BRM 79%

1% 2% SPK 73%

1% 0% SKN 69%

3% 1% LMM 73%

1% 3% T.MEA 72%

3% 1% LLB 68%

2% 1% WTT 59%

2% 0% MBW Err:509

Err:509 Err:509 SRM Err:509


Err:509 Err:509 MLN Err:509

Err:509 Err:509 LTRB Err:509

Err:509 Err:509 LLM Err:509

Err:509 Err:509 OGR Err:509

Err:509 Err:509 LSD Err:509

Err:509 Err:509 SRB Err:509

Err:509 Err:509 SLS Err:509

Err:509 Err:509 TMP Err:509

Err:509 Err:509 PKM 69%

2% 1%
S
8

JUL AGS SEP OKT NOP DES PKM


PENCAPAIAN D/S BADUTA 12-23 BULAN
PUSKESMAS LEMBASADA
TAHUN 2015
1000%

900%

800%

700%
PUSKESMAS LEMBASADA
TAHUN 2015
1000%

900%

800%

700%

600%

500%

400%

300%

200%

100%

0%
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGUST SEP OKT

PENCAPAIAN D/S BALITA 0-59 BULAN


PUSKESMAS LEMBASADA
TAHUN 2015
90% 81% 82%
78% 80% 79%
80% 74%
70% 70%
70%
59% 59%
60%

50% 44%

40%

30%

20%

10%

0%
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGUST SEP OKT NOP
N D/S BADUTA 12-23 BULAN
ESMAS LEMBASADA
TAHUN 2015
ESMAS LEMBASADA
TAHUN 2015

D/S

JUN JUL AGUST SEP OKT NOP DES

ALITA 0-59 BULAN


LEMBASADA
N 2015
82%
79%

70% 70%

59%
52% D/S

JUL AGUST SEP OKT NOP DES


BALITA
BULAN D/S K/S T/D 2T/D
S K D N T 2T BGM N/D (75%)
(88%) (88%) (16,2%) (5,3%)

JAN 520 520 230 97 89 0 2 44.23% 100.00% 42.17% 38.70% 0.00%


FEB 536 536 315 169 55 0 5 58.77% 100.00% 53.65% 17.46% 0.00%
MAR 515 515 382 209 59 21 0 74.17% 100.00% 54.71% 15.45% 5.50%
APR 512 512 399 282 49 29 10 77.93% 100.00% 70.68% 12.28% 7.27%
MEI 512 512 408 314 53 15 0 79.69% 100.00% 76.96% 12.99% 3.68%
JUN 495 495 403 305 63 9 0 81.41% 100.00% 75.68% 15.63% 2.23%
JUL 671 671 467 451 10 0 0 69.60% 100.00% 96.57% 2.14% 0.00%
AGS 671 671 467 451 10 0 0 69.60% 100.00% 96.57% 2.14% 0.00%
SEP 469 469 372 240 64 0 10 79.32% 100.00% 64.52% 17.20% 0.00%
OKT 510 510 416 297 72 0 10 81.57% 100.00% 71.39% 17.31% 0.00%
NOP 520 520 309 166 83 0 2 59.42% 100.00% 53.72% 26.86% 0.00%
DES 520 520 270 139 87 0 2 51.92% 100.00% 51.48% 32.22% 0.00%
TAHUN 2018 538 538 370 260 58 6 3 68.80% 100.00% 70.30% 15.64% 1.67%

DN POSYANDU 2017
KESMAS LEMBASADA

BALITA
NODESA / KELURAHAN T/D
S D N T 2T BGM D/S (85%) N/D (70%)
(16,8%)

1 Tosale 29 22 13 6 1 0 76% 59% 26%

2 Tolongano 71 47 31 9 0 0 66% 65% 19%

3 Bambarimi 36 29 20 4 0 1 79% 70% 15%

4 Salumpaku 31 23 16 4 0 0 73% 69% 16%

5 Salungkaenu 63 43 30 8 1 0 69% 70% 17%

6 Lumbumamara 73 53 41 6 1 1 73% 76% 11%

7 Tanamea 50 36 25 5 1 0 72% 69% 14%

8 Lalombi 89 61 44 9 1 1 68% 73% 15%

9 Watatu 95 56 40 8 1 0 59% 72% 14%

10 Mbuwu Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
11 Surumana Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509

12 Malino Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509

13 Lumbutarombo Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509

14 Lumbulama Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509

15 Ongulara Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509

16 Lembasada Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509

17 Sarumbaya Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509

18 Salusumpu Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509

19 Tanampulu Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509

PKM 538 370 260 58 6 3 69% 70% 16%

D/S BAYI 0-11 BULAN D/S BADUTA 12 - 23 BLN


BULAN BULAN D/S
JAN JAN #REF!
FEB FEB #REF!
MAR MAR #REF!
APR APR #REF!
MEI MEI #REF!
JUN JUN #REF!
JUL JUL #REF!
AGUST AGUST #REF!
SEP SEP #REF!
OKT OKT #REF!
NOP NOP #REF!
DES DES #REF!
D/S BALITA 24 D/S BALITA 0 59 BULAN
BULAN BULAN D/S
JAN JAN 44%
FEB FEB 59%
MAR MAR 74%
APR APR 78%
MEI MEI 80%
JUN JUN 81%
JUL JUL 70%
AGUST AGUST 70%
SEP SEP 79%
OKT OKT 82%
NOP NOP 59%
DES DES 52%
BGM/D CAKUPA
BULAN
(9,8%) N T/D

0.87% JAN 39%


1.59% FEB 17%
0.00% MAR 15%
2.51% APR
CAKUPAN D/S
12% TAHUN 2018
0.00% MEI 13% 45%
0.00% JUN 16% 40%

0.00% JUL 35%


2%
30%
0.00% AGS 2%
25%
2.69% SEP 17% 20%
2.40% OKT 17% 15%

0.65% NOP 10%


27%
5%
0.74% DES 32%
0%
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGS SEP
0.92% PKM 16%

DESA CAKUPAN D/S


2T/D
BGM/D TSL 76%
(5,4%) KET
2% 0% TLG 66%

0% 0% BRM 79%

1% 2% SPK 73%

1% 0% SKN 69%

3% 1% LMM 73%

1% 3% T.MEA 72%

3% 1% LLB 68%

2% 1% WTT 59%

2% 0% MBW Err:509

Err:509 Err:509 SRM Err:509


Err:509 Err:509 MLN Err:509

Err:509 Err:509 LTRB Err:509

Err:509 Err:509 LLM Err:509

Err:509 Err:509 OGR Err:509

Err:509 Err:509 LSD Err:509

Err:509 Err:509 SRB Err:509

Err:509 Err:509 SLS Err:509

Err:509 Err:509 TMP Err:509

Err:509 Err:509 PKM 69%

2% 1%
S
8

AGS SEP OKT NOP DES PKM


PENCAPAIAN D/S BADUTA 12-23 BULAN
PUSKESMAS LEMBASADA
TAHUN 2015
1000%

900%

800%

700%
PUSKESMAS LEMBASADA
TAHUN 2015
1000%

900%

800%

700%

600%

500%

400%

300%

200%

100%

0%
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGUST SEP OKT

PENCAPAIAN D/S BALITA 0-59 BULAN


PUSKESMAS LEMBASADA
TAHUN 2015
90% 81% 82%
78% 80% 79%
80% 74%
70% 70%
70%
59% 59%
60%

50% 44%

40%

30%

20%

10%

0%
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGUST SEP OKT NOP
N D/S BADUTA 12-23 BULAN
ESMAS LEMBASADA
TAHUN 2015
ESMAS LEMBASADA
TAHUN 2015

D/S

JUN JUL AGUST SEP OKT NOP DES

ALITA 0-59 BULAN


LEMBASADA
N 2015
82%
79%

70% 70%

59%
52% D/S

JUL AGUST SEP OKT NOP DES


BALITA
BULAN D/S K/S T/D 2T/D
S K D N T 2T BGM N/D (75%)
(88%) (88%) (16,2%) (5,3%)

JAN 520 520 230 97 89 0 2 44.23% 100.00% 42.17% 38.70% 0.00%


FEB 536 536 315 169 55 0 5 58.77% 100.00% 53.65% 17.46% 0.00%
MAR 515 515 382 209 59 21 0 74.17% 100.00% 54.71% 15.45% 5.50%
APR 512 512 399 282 49 29 10 77.93% 100.00% 70.68% 12.28% 7.27%
MEI 512 512 408 314 53 15 0 79.69% 100.00% 76.96% 12.99% 3.68%
JUN 495 495 403 305 63 9 0 81.41% 100.00% 75.68% 15.63% 2.23%
JUL 671 671 467 451 10 0 0 69.60% 100.00% 96.57% 2.14% 0.00%
AGS 671 671 467 451 10 0 0 69.60% 100.00% 96.57% 2.14% 0.00%
SEP 469 469 372 240 64 0 10 79.32% 100.00% 64.52% 17.20% 0.00%
OKT 510 510 416 297 72 0 10 81.57% 100.00% 71.39% 17.31% 0.00%
NOP 520 520 309 166 83 0 2 59.42% 100.00% 53.72% 26.86% 0.00%
DES 520 520 270 139 87 0 2 51.92% 100.00% 51.48% 32.22% 0.00%
TAHUN 2018 538 538 370 260 58 6 3 68.80% 100.00% 70.30% 15.64% 1.67%

DN POSYANDU 2017
KESMAS LEMBASADA

BALITA
NODESA / KELURAHAN T/D
S D N T 2T BGM D/S (85%) N/D (70%)
(16,8%)

1 Tosale 29 22 13 6 1 0 76% 59% 26%

2 Tolongano 71 47 31 9 0 0 66% 65% 19%

3 Bambarimi 36 29 20 4 0 1 79% 70% 15%

4 Salumpaku 31 23 16 4 0 0 73% 69% 16%

5 Salungkaenu 63 43 30 8 1 0 69% 70% 17%

6 Lumbumamara 73 53 41 6 1 1 73% 76% 11%

7 Tanamea 50 36 25 5 1 0 72% 69% 14%

8 Lalombi 89 61 44 9 1 1 68% 73% 15%

9 Watatu 95 56 40 8 1 0 59% 72% 14%

10 Mbuwu Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
11 Surumana Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509

12 Malino Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509

13 Lumbutarombo Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509

14 Lumbulama Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509

15 Ongulara Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509

16 Lembasada Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509

17 Sarumbaya Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509

18 Salusumpu Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509

19 Tanampulu Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509

PKM 538 370 260 58 6 3 69% 70% 16%

D/S BAYI 0-11 BULAN D/S BADUTA 12 - 23 BLN


BULAN BULAN D/S
JAN JAN #REF!
FEB FEB #REF!
MAR MAR #REF!
APR APR #REF!
MEI MEI #REF!
JUN JUN #REF!
JUL JUL #REF!
AGUST AGUST #REF!
SEP SEP #REF!
OKT OKT #REF!
NOP NOP #REF!
DES DES #REF!
D/S BALITA 24 D/S BALITA 0 59 BULAN
BULAN BULAN D/S
JAN JAN 44%
FEB FEB 59%
MAR MAR 74%
APR APR 78%
MEI MEI 80%
JUN JUN 81%
JUL JUL 70%
AGUST AGUST 70%
SEP SEP 79%
OKT OKT 82%
NOP NOP 59%
DES DES 52%
BGM/D CAKUPA
BULAN
(9,8%) N 2T/D

0.87% JAN 0%
1.59% FEB 0%
0.00% MAR 5%
2.51% APR
CAKUPAN 2T/D
7% TAHUN 2018
0.00% MEI 4% 8%
0.00% JUN 2% 7%
0.00% JUL 0% 6%

0.00% AGS 0% 5%

2.69% SEP 4%
0%
3%
2.40% OKT 0%
2%
0.65% NOP 0%
1%
0.74% DES 0%
0%
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGS SEP
0.92% PKM 2%

DESA CAKUPAN D/S


2T/D
BGM/D TSL 76%
(5,4%) KET
2% 0% TLG 66%

0% 0% BRM 79%

1% 2% SPK 73%

1% 0% SKN 69%

3% 1% LMM 73%

1% 3% T.MEA 72%

3% 1% LLB 68%

2% 1% WTT 59%

2% 0% MBW Err:509

Err:509 Err:509 SRM Err:509


Err:509 Err:509 MLN Err:509

Err:509 Err:509 LTRB Err:509

Err:509 Err:509 LLM Err:509

Err:509 Err:509 OGR Err:509

Err:509 Err:509 LSD Err:509

Err:509 Err:509 SRB Err:509

Err:509 Err:509 SLS Err:509

Err:509 Err:509 TMP Err:509

Err:509 Err:509 PKM 69%

2% 1%
/D
8

GS SEP OKT NOP DES PKM


PENCAPAIAN D/S BADUTA 12-23 BULAN
PUSKESMAS LEMBASADA
TAHUN 2015
1000%

900%

800%

700%
PUSKESMAS LEMBASADA
TAHUN 2015
1000%

900%

800%

700%

600%

500%

400%

300%

200%

100%

0%
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGUST SEP OKT

PENCAPAIAN D/S BALITA 0-59 BULAN


PUSKESMAS LEMBASADA
TAHUN 2015
90% 81% 82%
78% 80% 79%
80% 74%
70% 70%
70%
59% 59%
60%

50% 44%

40%

30%

20%

10%

0%
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGUST SEP OKT NOP
N D/S BADUTA 12-23 BULAN
ESMAS LEMBASADA
TAHUN 2015
ESMAS LEMBASADA
TAHUN 2015

D/S

JUN JUL AGUST SEP OKT NOP DES

ALITA 0-59 BULAN


LEMBASADA
N 2015
82%
79%

70% 70%

59%
52% D/S

JUL AGUST SEP OKT NOP DES


BALITA
BULAN D/S K/S T/D 2T/D
S K D N T 2T BGM N/D (75%)
(88%) (88%) (16,2%) (5,3%)

JAN 520 520 230 97 89 0 2 44.23% 100.00% 42.17% 38.70% 0.00%


FEB 536 536 315 169 55 0 5 58.77% 100.00% 53.65% 17.46% 0.00%
MAR 515 515 382 209 59 21 0 74.17% 100.00% 54.71% 15.45% 5.50%
APR 512 512 399 282 49 29 10 77.93% 100.00% 70.68% 12.28% 7.27%
MEI 512 512 408 314 53 15 0 79.69% 100.00% 76.96% 12.99% 3.68%
JUN 495 495 403 305 63 9 0 81.41% 100.00% 75.68% 15.63% 2.23%
JUL 671 671 467 451 10 0 0 69.60% 100.00% 96.57% 2.14% 0.00%
AGS 671 671 467 451 10 0 0 69.60% 100.00% 96.57% 2.14% 0.00%
SEP 469 469 372 240 64 0 10 79.32% 100.00% 64.52% 17.20% 0.00%
OKT 510 510 416 297 72 0 10 81.57% 100.00% 71.39% 17.31% 0.00%
NOP 520 520 309 166 83 0 2 59.42% 100.00% 53.72% 26.86% 0.00%
DES 520 520 270 139 87 0 2 51.92% 100.00% 51.48% 32.22% 0.00%
TAHUN 2018 538 538 370 260 58 6 3 68.80% 100.00% 70.30% 15.64% 1.67%

DN POSYANDU 2017
KESMAS LEMBASADA

BALITA
NODESA / KELURAHAN T/D
S D N T 2T BGM D/S (85%) N/D (70%)
(16,8%)

1 Tosale 29 22 13 6 1 0 76% 59% 26%

2 Tolongano 71 47 31 9 0 0 66% 65% 19%

3 Bambarimi 36 29 20 4 0 1 79% 70% 15%

4 Salumpaku 31 23 16 4 0 0 73% 69% 16%

5 Salungkaenu 63 43 30 8 1 0 69% 70% 17%

6 Lumbumamara 73 53 41 6 1 1 73% 76% 11%

7 Tanamea 50 36 25 5 1 0 72% 69% 14%

8 Lalombi 89 61 44 9 1 1 68% 73% 15%

9 Watatu 95 56 40 8 1 0 59% 72% 14%

10 Mbuwu Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
11 Surumana Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509

12 Malino Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509

13 Lumbutarombo Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509

14 Lumbulama Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509

15 Ongulara Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509

16 Lembasada Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509

17 Sarumbaya Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509

18 Salusumpu Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509

19 Tanampulu Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509

PKM 538 370 260 58 6 3 69% 70% 16%

D/S BAYI 0-11 BULAN D/S BADUTA 12 - 23 BLN


BULAN BULAN D/S
JAN JAN #REF!
FEB FEB #REF!
MAR MAR #REF!
APR APR #REF!
MEI MEI #REF!
JUN JUN #REF!
JUL JUL #REF!
AGUST AGUST #REF!
SEP SEP #REF!
OKT OKT #REF!
NOP NOP #REF!
DES DES #REF!
D/S BALITA 24 D/S BALITA 0 59 BULAN
BULAN BULAN D/S
JAN JAN 44%
FEB FEB 59%
MAR MAR 74%
APR APR 78%
MEI MEI 80%
JUN JUN 81%
JUL JUL 70%
AGUST AGUST 70%
SEP SEP 79%
OKT OKT 82%
NOP NOP 59%
DES DES 52%
CAKUPA
BGM/D
BULAN N
(9,8%)
BGM/D
0.87% JAN 1%
1.59% FEB 2%
0.00% MAR 0%
2.51% APR
CAKUPAN BGM/D
3% TAHUN 2018
0.00% MEI 0% 3%
0.00% JUN 0%
3%
0.00% JUL 0%
2%
0.00% AGS 0%
2.69% SEP 2%
3%
2.40% OKT 2% 1%

0.65% NOP 1% 1%
0.74% DES 1%
0%
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGS SEP
0.92% PKM 1%

DESA CAKUPAN D/S


2T/D
BGM/D TSL 76%
(5,4%) KET
2% 0% TLG 66%

0% 0% BRM 79%

1% 2% SPK 73%

1% 0% SKN 69%

3% 1% LMM 73%

1% 3% T.MEA 72%

3% 1% LLB 68%

2% 1% WTT 59%

2% 0% MBW Err:509

Err:509 Err:509 SRM Err:509


Err:509 Err:509 MLN Err:509

Err:509 Err:509 LTRB Err:509

Err:509 Err:509 LLM Err:509

Err:509 Err:509 OGR Err:509

Err:509 Err:509 LSD Err:509

Err:509 Err:509 SRB Err:509

Err:509 Err:509 SLS Err:509

Err:509 Err:509 TMP Err:509

Err:509 Err:509 PKM 69%

2% 1%
M/D
8

GS SEP OKT NOP DES PKM


PENCAPAIAN D/S BADUTA 12-23 BULAN
PUSKESMAS LEMBASADA
TAHUN 2015
1000%

900%

800%

700%
PUSKESMAS LEMBASADA
TAHUN 2015
1000%

900%

800%

700%

600%

500%

400%

300%

200%

100%

0%
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGUST SEP OKT

PENCAPAIAN D/S BALITA 0-59 BULAN


PUSKESMAS LEMBASADA
TAHUN 2015
90% 81% 82%
78% 80% 79%
80% 74%
70% 70%
70%
59% 59%
60%

50% 44%

40%

30%

20%

10%

0%
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGUST SEP OKT NOP
N D/S BADUTA 12-23 BULAN
ESMAS LEMBASADA
TAHUN 2015
ESMAS LEMBASADA
TAHUN 2015

D/S

JUN JUL AGUST SEP OKT NOP DES

ALITA 0-59 BULAN


LEMBASADA
N 2015
82%
79%

70% 70%

59%
52% D/S

JUL AGUST SEP OKT NOP DES


BULAN CAKUPAN VITAMIN A CAKUPAN VITAMIN A 2017
FEBRUARI 97% ( CAKUPAN VITAMIN A T
AGUSTUS 97%
120%
TAHUN 201
102%
100%
100%
80%
98%
Axis Title 60%
96%
40%
Axis Title 94%
20%
92%
0%
FEBRUARI AGUSTUS
90%
L M N EA TT
TS BR SK T.M W

BALITA VIT A %
Tosale 160 157 98%
Tolongano 100 100 100%
Bambarimi 67 66 99%
Salumpaku 91 88 97%
Salungkaenu 96 96 100%
Lumbumama 121 121 100%
Tanamea 142 142 100%
Lalombi 154 154 100%
Watatu 178 171 96%
Mbuwu 104 104 100%
Surumana 124 124 100%
Malino 97 94 97%
Lumbutarom 123 123 100%
Lumbulama 102 102 100%
Ongulara 62 62 100%
Lembasada 109 105 96%
Sarumbaya 52 52 100%
Salusumpu 71 71 100%
Tanampulu 50 50 100%
PUSKESMAS 2003 1982 99%
NO CAKUPAN VITAMIN A 2018 FEBRUARI AGUSTUS
1 TSL 100% 98%
017 2 TLG 100% 100%
N VITAMIN A TINGKAT DESA 3 BRM 100% 99%
TAHUN 2017 4 SPK 100% 97%
5 SKN 100% 100%
6 LMM 100% 100%
7 T.MEA 100% 100%
8 LLB 100% 100%
9 WTT 100% 96%
10 MBW 100% 100%
11 SRM 100% 100%
12 MLN 100% 97%
13 LTRB 100% 100%
AGUSTUS 14 LLM 100% 100%
M N EA TT M RB 15
R BOGR P 95% 100%
BR SK SR LT OG16 SR M
T.M W LSDT 94% 96%
17 SRB 100% 100%
18 SLS 100% 100%
19 TMP 100% 100%
PKM 99% 99%

Pemberian Vitamin A pada Anak 6-59 Bulan


Bulan Februari 2018
NO DESA Bayi 6-59 Bulan Dapat Vitam
Bayi 6-59 Bulan Yang Ada
L P JML L
1 Tosale 79 92 171 76
2 Tolongano 61 57 118 61
3 Bambarimi 40 33 73 40
4 Salumpaku 39 42 81 39
5 Salungkaenu 52 42 94 50
6 Lumbumamara 75 54 129 73
7 Tanamea 67 66 133 67
8 Lalombi 78 72 150 67
9 Watatu 91 86 177 85
10 Mbuwu 67 59 126 61
11 Surumana 82 55 137 82
12 Malino 40 53 93 37
13 Lumbutarombo 56 60 116 56
14 Lumbulama 40 47 87 40
15 Ongulara 53 50 103 50
16 Lembasada 44 60 104 39
17 Sarumbaya 22 35 57 22
18 Salusumpu 34 45 79 31
19 Tanampulu 30 26 56 28
20 PUSKESMAS 1050 1034 2084 1004
Pemberian Vitamin A pada Anak 6-59 Bulan
Bulan Februari & Agustus 2017
NO DESA Bayi 6-59 Bulan Dapat Vitam
Bayi 6-59 Bulan Yang Ada
L P JML L
1 Tosale 153 176 329 150
2 Tolongano 106 116 222 104
3 Bambarimi 78 66 144 78
4 Salumpaku 80 89 169 80
5 Salungkaenu 105 83 188 103
6 Lumbumamara 141 103 244 132
7 Tanamea 134 132 266 134
8 Lalombi 156 141 297 145
9 Watatu 179 188 367 170
10 Mbuwu 111 123 234 105
11 Surumana 154 120 274 154
12 Malino 86 100 186 78
13 Lumbutarombo 103 120 223 103
14 Lumbulama 83 104 187 83
15 Ongulara 87 80 167 82
16 Lembasada 95 118 213 90
17 Sarumbaya 41 69 110 41
18 Salusumpu 63 81 144 60
19 Tanampulu 56 49 105 54
20 PUSKESMAS 2011 2058 4069 1946
A pada Anak 6-59 Bulan Pemberian Vitamin A pada Anak 6-59 Bulan Pemberian Vitamin A
bruari 2018 Bulan Agustus 2018 Bulan Feb
Bayi 6-59 Bulan Dapat Vitamin Bayi 6-59 Bulan Dapat Vitamin
Bayi 6-59 Bulan Yang Ada Bayi 6-11 Bulan Yang Ada
A A
P JML L P JML L P JML L
93 169 74 84 158 74 83 157 16
57 118 45 59 104 43 59 102 2
35 75 38 33 71 38 33 71 2
42 81 41 47 88 41 47 88 5
41 91 53 41 94 53 41 94 4
53 126 66 49 115 59 43 102 12
66 133 67 66 133 67 66 133 6
70 137 78 69 147 78 69 147 9
81 166 88 102 190 85 97 182 15
53 114 44 64 108 44 64 108 10
55 137 72 65 137 72 65 137 8
47 84 46 47 93 41 43 84 4
60 116 47 60 107 47 60 107 6
47 87 43 57 100 43 57 100 4
47 97 34 30 64 32 28 60 8
57 96 51 58 109 51 58 109 4
35 57 19 34 53 19 34 53 3
45 76 29 36 65 29 36 65 3
25 53 26 23 49 26 23 49 4
1009 2013 961 1024 1985 942 1006 1948 125
A pada Anak 6-59 Bulan Pemberian Vitamin A pada Anak 12-59 Bulan
& Agustus 2017 Bulan Februari % Agustus 2017
Bayi 6-59 Bulan Dapat Vitamin Bayi 6-11 Bulan Dapat Vitamin
Bayi 6-11 Bulan Yang Ada
A A
P JML L P JML L P JML
176 326 124 155 279 121 155 276
116 220 93 106 199 91 106 197
68 146 76 56 132 76 56 132
89 169 72 80 152 72 80 152
82 185 93 77 170 91 76 167
96 228 120 93 213 111 86 197
132 266 122 116 238 122 116 238
139 284 141 125 266 132 123 255
178 348 149 159 308 142 151 293
117 222 96 107 203 92 102 194
120 274 138 104 242 138 104 242
90 168 79 86 165 74 81 155
120 223 89 95 184 89 95 184
104 187 74 89 163 74 89 163
75 157 76 70 146 72 65 137
115 205 87 106 193 82 103 185
69 110 36 59 95 36 59 95
81 141 56 71 127 53 71 124
48 102 47 45 92 45 44 89
2015 3961 1768 1799 3567 1713 1762 3475
2011 2058 4069 1946 2015 3961
Pemberian Vitamin A pada Anak 6-11 Bulan Pemberian Vitamin A pada Anak 6-11 Bulan
Bulan Februari 2017 Bulan Agustus 2017
Bayi 6-11 Bulan Dapat Vitamin Bayi 6-11 Bulan Dapat Vitamin
Bayi 6-11 Bulan Yang Ada Bayi 6-11 Bulan Yang Ada
A A
P JML L P JML L P JML L P
12 28 16 12 28 13 9 22 13 9
5 7 2 5 7 11 5 16 11 5
7 9 2 9 11 0 3 3 0 3
3 8 5 3 8 3 6 9 3 6
2 6 4 2 6 8 4 12 8 4
7 19 12 7 19 9 3 12 9 3
8 14 6 8 14 6 8 14 6 8
11 20 7 11 18 6 5 11 6 5
20 35 13 18 31 15 9 24 15 9
5 15 8 4 12 5 11 16 5 11
11 19 8 11 19 8 5 13 8 5
6 10 3 3 6 3 8 11 1 6
11 17 6 11 17 8 14 22 8 14
5 9 4 5 9 5 10 15 5 10
6 14 7 6 13 3 4 7 3 4
6 10 4 6 10 4 6 10 4 6
6 9 3 6 9 2 4 6 2 4
7 10 3 7 10 4 3 7 4 3
2 6 4 2 6 5 2 7 5 2
140 265 117 136 253 118 119 237 116 117
Pemberian Vitamin A pada Anak 6-11 Bulan
Bulan Februari % Agustus 2017
Bayi 6-11 Bulan Dapat Vitamin
Bayi 6-11 Bulan Yang Ada A
L P JML L P JML
29 21 50 29 21 50
13 10 23 13 10 23
2 10 12 2 12 14
8 9 17 8 9 17
12 6 18 12 6 18
21 10 31 21 10 31
12 16 28 12 16 28
15 16 31 13 16 29
30 29 59 28 27 55
15 16 31 13 15 28
16 16 32 16 16 32
7 14 21 4 9 13
14 25 39 14 25 39
9 15 24 9 15 24
11 10 21 10 10 20
8 12 20 8 12 20
5 10 15 5 10 15
7 10 17 7 10 17
9 4 13 9 4 13
243 259 502 233 253 486
k 6-11 Bulan Pemberian Vitamin A pada Anak 6-11 Bulan
Bulan Februari % Agustus 2017
1 Bulan Dapat Vitamin Bayi 6-11 Bulan Dapat Vitamin
Bayi 6-11 Bulan Yang Ada
A A
JML L P JML L P JML
22 29 21 50 29 21 50
16 13 10 23 13 10 23
3 2 10 12 2 12 14
9 8 9 17 8 9 17
12 12 6 18 12 6 18
12 21 10 31 21 10 31
14 12 16 28 12 16 28
11 15 16 31 13 16 29
24 30 29 59 28 27 55
16 15 16 31 13 15 28
13 16 16 32 16 16 32
7 7 14 21 4 9 13
22 14 25 39 14 25 39
15 9 15 24 9 15 24
7 11 10 21 10 10 20
10 8 12 20 8 12 20
6 5 10 15 5 10 15
7 7 10 17 7 10 17
7 9 4 13 9 4 13
233 243 259 502 233 253 486
CAKUPAN AFEBRUARI AGUSTUS
TSL 0% 9%
TLG 100% 87% CAKUPAN ASI EKSLUSIF TAHU
BRM 50% 50% 120%
SPK 89% 63%
SKN 69% 100% 100%
LMM 60% 64%
T.MEA 100% 53% 80%
LLB 58% 19%
Axis Title 60%
WTT 53% 60%
MBW 65% 63%
40%
SRM 67% 83%
MLN 20% 17% 20%
LTRB 100% 100%
LLM 89% 100% 0%
TSL TLG BRM SPK SKN LMMT.MEA LLB WTTMBW SRM ML
OGR 71% 71%
LSD 38% 47%
SRB 58% 50% Pemberian ASI Februari 2018
SLS 100% 0% pada Bayi 0-6 Bulan (Orang)
NO DESA/KEL
TMP 100% 100% Tidak Eksklusif
Eksklusif (v)
PKM 61% 59% (X)
1 Tosale 0 25
2 Tolongano 11 0
3 Bambarimi 4 4
4 Salumpaku 8 1
5 Salungkaenu 9 4
6 Lumbumamara 6 4
7 Tanamea 15 0
8 Lalombi 15 11
9 Watatu 10 9
10 Mbuwu 11 6
11 Surumana 10 5
12 Malino 3 12
13 Lumbutarombo 15 0
14 Lumbulama 8 1
15 Ongulara 5 2
16 Lembasada 5 8
17 Sarumbaya 7 5
18 Salusumpu 7 0
19 Tanampulu 4 0
20 PUSKESMAS 153 97
CAKUPAN ASI EKSLUSIF
AN ASI EKSLUSIF TAHUN 2018 TAHUN 2017

70%
60%

Axis Title
50%
40%
30%
20%
10%
0%
FEBRUARI AGUSTUS
CAKUPAN ASI EKSLUSIF TAHUN 2017
FEBRUARI 56%
AGUSTUS 69%

KN LMMT.MEA LLB WTTMBW SRM MLN LTRB LLM OGR LSD SRB SLS TMP PKM

erian ASI Februari 2018 Pemberian ASI Agustus 2017 Pemberian ASI Februari & Agustus
Bayi 0-6 Bulan (Orang) pada Bayi 0-6 Bulan (Orang) pada Bayi 0-6 Bulan (Orang)
Cakupan Cakupan
Tidak Tidak
ASI Eksklusif ASI Eksklusif
Jumlah Eksklusif Jumlah Eksklusif Jumlah
Eksklusif (v) Eksklusif (v)
(X) (X)
(%) (%)
25 0% 2 20 22 9% 2 45 47
11 100% 13 2 15 87% 24 2 26
8 50% 3 3 6 50% 7 7 14
9 89% 5 3 8 63% 13 4 17
13 69% 8 0 8 100% 17 4 21
10 60% 7 4 11 64% 13 8 21
15 100% 8 7 15 53% 23 7 30
26 58% 4 17 21 19% 19 28 47
19 53% 9 6 15 60% 19 15 34
17 65% 12 7 19 63% 23 13 36
15 67% 10 2 12 83% 20 7 27
15 20% 1 5 6 17% 4 17 21
15 100% 10 0 10 100% 25 0 25
9 89% 8 0 8 100% 16 1 17
7 71% 5 2 7 71% 10 4 14
13 38% 8 9 17 47% 13 17 30
12 58% 6 6 12 50% 13 11 24
7 100% 8 0 8 0% 15 0 15
4 100% 5 0 5 100% 9 0 9
250 61% 132 93 225 59% 285 190 475
N ASI EKSLUSIF
AHUN 2017

RI AGUSTUS
N ASI EKSLUSIF TAHUN 2017

SI Februari & Agustus JUMLAH BAYI YANG DIBERI ASI EKSKLUSIF


JUMLAH BAYI
0-6 Bulan (Orang) L P L+P
Cakupan ASI L P L+P JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH
Eksklusif (%) 4 5 6 7 8 9 10 11
4% 94 25 119 0.0 0.0 -
92% 100 41 141 0.0 0.0 -
50% 100 31 131 0.0 0.0 -
76% 94 7 101 0.0 0.0 -
81% 96 17 113 0.0 0.0 -
62% 100 24 124 0.0 0.0 -
77% 98 10 108 0.0 0.0 -
40% 97 10 107 0.0 0.0 -
56% 97 530 627 0.0 0.0 -
64% - - - #DIV/0! #DIV/0! -
74% - - - #DIV/0! #DIV/0! -
19% - - - #DIV/0! #DIV/0! -
100% - - - #DIV/0! #DIV/0! -
94% - - - #DIV/0! #DIV/0! -
71% - - - #DIV/0! #DIV/0! -
43% - - - #DIV/0! #DIV/0! -
54% - - - #DIV/0! #DIV/0! -
0% - - - #DIV/0! #DIV/0! -
100% - - - #DIV/0! #DIV/0! -
60% 875 695 1,570 - 0.0 - 0.0 -
SI EKSKLUSIF
L+P
%
12
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0.0
Cakupan Garam Feb Ags
Beryodium
TSL 100% 100%
TLG 100% 100%
BRM 100% 100%
SPK 100% 100%
SKN 100% 100%
LMM 100% 100% C
T.MEA 100% 100%
100%
LLB 100% 100% 90%
WTT 100% 100% 80%
MBW 100% 100% 70%
60%
SRM 100% 100%
50%
MLN 100% 100% Axis Title 40%
LTRB 100% 100% 30%
LLM 100% 100% 20%
10%
OGR 100% 100% 0%
LSD 100% 100% L
TS T
SRB 100% 100%
SLS 100% 100%
TMP 100% 100%
PKM 100% 100%
Cakupan Garam Beryodium 2018
100%
90%
80%
70%
60%
50%
Axis Title 40%
30%
20%
10%
0%
L T S
TS TLG BRM SPK SKN MM MEA LLB WT BW SRM MLN LTRB LLM OGR LSD SRB SL TMP PKM
L T. M
PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA
UPT PUSKESMAS LEMBASADA
KECAMATAN BANAWA SELATAN
Jln. Trans Sulawesi, Palu – Mamuju

DAFTAR PEMBERIAN TABLET TAMBAH DARAH


REMAJA PUTRI
2017

PUSKEAMAS : LEMBASADA
KECAMATAN : BANAWA SELATAN
BULAN : AGUSTUS

JUMLAH SISWI
JUMLAH SISWA YG
NO NAMA CAKUPAN
DAPAT FE
(12 s.d 18 TAHUN)

SMPN 2 BANSEL WATATU 189 189 100%


1

2 SMPN 8 BANSEL MBUWU 15 15 100%

3 MA NURUL KHAIRAAT SURUMANA 56 56 100%

4 MTS SURUMANA 60 60 100%

5 MTS TOSALE 59 59 100%

6 MA DDI TOSALE 29 29 100%

7 SMKN 1 BANSEL LALOMBI 79 48 61%

8 MA AL-MA'ARIF SALUSUMPU 9 9 100%

9 SMPN 7 BANSEL SALUSUMPU 18 18 100%

10 SMPN LPPKD TOLONGANO 37 37 100%

11 SMPN 1 BANSEL LEMBASADA 149 149 100%

12 SMPN SATAP 3 BANSEL SALUMPAKU 16 16 100%

13 MTS BAMBARIMI 24 24 100%

14 MTS MIFTAHUL KHAIRAAT SAROMBAYA 31 31 100%

15 MA MIFTAHUL KHAIRAAT SAROMBAYA 32 32 100%

16 MTS LUMBUMAMARA 54 17 31%


17 MA AL-KHAIRAAT LUMBUMAMARA 57 19 33%

18 SMPN SATAP 9 BANSEL PESOE 26 26 100%

19 SMPN SATAP 5 BANSEL TANAHMPULU 43 43 100%

20 SMPN SATAP 4 BANSEL ONGULARA 35 35 100%

21 SMPN SATAP 6 BANSEL SALUNGKAENU 15 15 100%

22 SMPN ADVENT TAMBAGA 12 12 100%

23 SMAN 1 BANSEL WATATU 42 42 100%

PUSKESMAS 1087 981 90%

Mengetahui, Pengelola Gizi Puskesmas


Kepala UPT Puskesmas Lembasada

dr.H.ERWIN K.PUTRA B. SYAMSU ALAM


NIP.19820213 200903 1 004 NRTPK.19.5.0202055
TTD REMAJA PUTRI 2018
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
TTD REMAJA PUTRI 2018
TU NA BI NO MI RA LU GA
ATA MA LOM GA ARI MA PU BA
L W RU LA ON B A HM AM
T
NSE SU SEL TOL BAM BUM ANA NT
A
B MT BA S N D TS M T E
2 PK M S LU SEL ADV
N 1 LP T N
P K N PN M BA MPN
SM SM 5 S
SM TA
P
SA
PN
SM
TTD REMAJA
NO NAMA SEKOLAH PUTRI 2018

1 SMPN 2 BANSEL WATATU 100%

2 SMPN 8 BANSEL MBUWU 100%

3 MA NURUL KHAIRAAT SURU 100%

4 MTS SURUMANA 100%

5 MTS TOSALE 100%

6 MA DDI TOSALE 100%

7 SMKN 1 BANSEL LALOMBI 61%

8 MA AL-MA'ARIF SALUSUMPU 100%

9 SMPN 7 BANSEL SALUSUMPU 100%

10 SMPN LPPKD TOLONGANO 100%

11 SMPN 1 BANSEL LEMBASADA 100%

12 SMPN SATAP 3 BANSEL SAL 100%

13 MTS BAMBARIMI 100%

14 MTS MIFTAHUL KHAIRAAT 100%

15 MA MIFTAHUL KHAIRAAT S 100%

16 MTS LUMBUMAMARA 31%


17 MA AL-KHAIRAAT LUMBUMA 33%

18 SMPN SATAP 9 BANSEL PESO 100%

19 SMPN SATAP 5 BANSEL TAN 100%

20 SMPN SATAP 4 BANSEL ONG 100%

21 SMPN SATAP 6 BANSEL SAL 100%

22 SMPN ADVENT TAMBAGA 100%

23 SMAN 1 BANSEL WATATU 100%

PUSKESMAS 90%