Sei sulla pagina 1di 1

Ruj. Kami: SK***(PENT.

)100-8/4/(07)
Tarikh: 11 Jun 2019

Encik/ Puan .........................................

Tuan,

PERLANTIKAN SEBAGAI GURU PEMBIMBING PRAKTIKUM PROGRAM DIPLOMA


PENDIDIKAN LEPASAN IJAZAH(PIDP)/PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA
PERGURUAN (PISMP) BAGI SESI AKADEMIK 2019

Dengan hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas.

Sukacita dimaklumkan bahawa tuan telah dilantik sebagai guru pembimbing


kepada pelajar PIDP/PISMP yang menjalani praktikum. Program ini akan berjalan
mulai 11 Jun 2019 hingga 6 Sepember 2019.

2. Sehubungan itu, tuan diminta menjalankan bimbingan dan penyeliaan ke


atas 1 atau 2 orang pelajar yang ditetapkan seperti berikut:

2.1....................................................................(Pengkhususan: ..............................................)

2.2....................................................................(Pengkhususan: ..............................................)

3. Pihak sekolah mengucapkan tahniah atas perlantikan ini dan berharap tuan
dapat menjalankan bimbingan dan penyeliaan dengan berkesan.

Sekian, terima kasih.

’BERKHIDMAT UNTUK NEGARA’


”PENDIDIKAN **************** DI PERSADA ANTARABANGSA”

Saya yang menjalankan amanah,

(***********************)
Guru Besar
Sekolah Kebangsaan *******.
*****************************.

s.k Fail Sekolah