Sei sulla pagina 1di 2

SEKOLAH KEBANGSAAN STOWELL

Jalan Rees
14000 Bukit Mertajam
Pulau Pinang. Tel & Faks : 04 –
530 3993

Ruj. Kami: SKSBM(PENT.)100-8/4/


(07)
Tarikh: 11 Jun 2019

Encik/ Puan .........................................

Tuan,

PERLANTIKAN SEBAGAI GURU PEMBIMBING PRAKTIKUM PROGRAM


DIPLOMA PENDIDIKAN LEPASAN IJAZAH(PIDP)/PROGRAM IJAZAH
SARJANA MUDA PERGURUAN (PISMP) BAGI SESI AKADEMIK 2019

Dengan hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas.

Sukacita dimaklumkan bahawa tuan telah dilantik sebagai guru pembimbing


kepada pelajar PIDP/PISMP yang menjalani praktikum. Program ini akan berjalan
mulai 11 Jun 2019 hingga 6 Sepember 2019.

2. Sehubungan itu, tuan diminta menjalankan bimbingan dan penyeliaan ke


atas 1 atau 2 orang pelajar yang ditetapkan seperti berikut:

2.1....................................................................
(Pengkhususan: ..............................................)

2.2....................................................................
(Pengkhususan: ..............................................)

3. Pihak sekolah mengucapkan tahniah atas perlantikan ini dan berharap tuan
dapat menjalankan bimbingan dan penyeliaan dengan berkesan.

Sekian, terima kasih.

’BERKHIDMAT UNTUK NEGARA’


”PENDIDIKAN PULAU PINANG DI PERSADA ANTARABANGSA”

Saya yang menjalankan amanah,

(JAMIL BIN OMAR)


Guru Besar
Sekolah Kebangsaan Stowell.
14000 Bukit Mertajam.

s.k Fail Sekolah