Sei sulla pagina 1di 17

Kunci Jawaban SIMAK UI 2009 Kode 911/912 DASAR

1. D/- / 26. E/D / 51. E/A /


2. B/B / 27. E/B / 52. E/E /
3. B/C / 28. B/A / 53. C/A /
4. B/C / 29. A/B / 54. A/C /
5. C/D / 30. B/D / 55. B/B /
6. -/B / 31. B/A / 56. C/C /
7. C/C / 32. D/B / 57. A/A /
8. C/B / 33. C/C / 58. E/A /
9. A/A / 34. D/C / 59. A/B /
10. D/D / 35. C/D / 60. B/E /
11. C/A / 36. E/D /
12. D/C / 37. D/E /
13. A/C / 38. E/B /
14. E/D / 39. B/B /
15. E/E / 40. B/E /
16. D/E / 41. C/B /
17. C/D / 42. E/D /
18. D/D / 43. D/B /
19. E/D / 44. B/D /
20. D/E / 45. E/C /
21. C/B / 46. C/E /
22. A/A / 47. A/A /
23. E/E / 48. E/B /
24. A/C / 49. B/D /
25. B/E / 50. D/D /
Kunci Jawaban SIMAK UI 2009 Kode 921/922 DASAR

1. E/D / 26. A/E / 51. B/B /


2. C/B / 27. A/C / 52. E/B /
3. B/E / 28. B/B / 53. C/D /
4. C/D / 29. C/C / 54. A/B /
5. D/C / 30. D/D / 55. D/C /
6. D/C / 31. E/D / 56. B/D /
7. B/D / 32. C/E / 57. C/A /
8. D/B / 33. B/B / 58. D/C /
9. A/C / 34. C/C / 59. D/A /
10. C/A / 35. B/B / 60. A/B /
11. A/E / 36. B/A /
12. B/A / 37. A/B /
13. E/B / 38. B/D /
14. B/A / 39. D/B /
15. E/E / 40. D/D /
16. E/B / 41. C/A /
17. C/E / 42. B/E /
18. D/D / 43. B/D /
19. A/C / 44. D/E /
20. B/D / 45. E/C /
21. E/C / 46. C/B /
22. E/E / 47. D/A /
23. A/E / 48. C/D /
24. C/A / 49. D/C /
25. E/A / 50. D/E /
Kunci Jawaban SIMAK UI 2009 Kode 931/932 DASAR

1. D/D / 26. A/B / 51. B/A /


2. C/C / 27. D/D / 52. C/C /
3. C/D / 28. E/A / 53. C/B /
4. A/C / 29. A/E / 54. C/C /
5. E/E / 30. A/E / 55. C/C /
6. E/C / 31. E/A / 56. B/B /
7. C/A / 32. B/C / 57. B/C /
8. C/E / 33. B/B / 58. B/E /
9. A/C / 34. C/D / 59. E/A /
10. D/C / 35. D/B / 60. A/B /
11. E/A / 36. B/B /
12. C/C / 37. B/B /
13. C/E / 38. A/B /
14. A/B / 39. E/A /
15. B/D / 40. B/E /
16. A/A / 41. C/E /
17. B/B / 42. E/D /
18. B/D / 43. D/E /
19. D/A / 44. E/D /
20. D/B / 45. A/E /
21. A/B / 46. E/A /
22. E/E / 47. D/E /
23. B/A / 48. C/A /
24. B/B / 49. A/C /
25. B/A / 50. A/B /
Kunci Jawaban SIMAK UI 2009 Kode 941/942 DASAR

1. A/D / 26. D/D / 51. A/C /


2. C/E / 27. D/B / 52. C/A /
3. C/A / 28. A/A / 53. C/D /
4. D/C / 29. B/D / 54. B/D /
5. E/C / 30. A/B / 55. C/C /
6. C/C / 31. D/B / 56. D/D /
7. C/C / 32. D/D / 57. D/B /
8. B/B / 33. A/A / 58. A/B /
9. B/B / 34. C/A / 59. B/C /
10. A/A / 35. B/C / 60. C/A /
11. E/E / 36. E/C /
12. B/C / 37. C/E /
13. B/B / 38. C/A /
14. E/B / 39. A/B /
15. C/E / 40. B/C /
16. D/D / 41. C/E /
17. D/D / 42. E/C /
18. C/A / 43. A/D /
19. A/C / 44. E/B /
20. E/E / 45. B/B /
21. A&D/A / 46. B/E /
22. A/A / 47. B/D /
23. D/A&D / 48. A/C /
24. A/D / 49. C/A /
25. B/D / 50. D/B /
Kunci Jawaban SIMAK UI 2009 Kode 951/952 DASAR

1. D/C / 26. B/A / 51. A/D /


2. D/B / 27. C/E / 52. B/B /
3. C/D / 28. C/C / 53. A/D /
4. B/D / 29. E/C / 54. D/C /
5. C/C / 30. C/B / 55. C/A /
6. A/A / 31. A/C / 56. E/C /
7. C/C / 32. E/E / 57. C/B /
8. D/C / 33. E/B / 58. B/B /
9. E/E / 34. B/B / 59. B/E /
10. B/B / 35. C/B / 60. B/B /
11. C/D / 36. B/A /
12. A/B / 37. A/A /
13. D/A / 38. A/E /
14. D/D / 39. B/C /
15. B/D / 40. C/B /
16. E/E / 41. C/E /
17. E/E / 42. E/D /
18. C/B / 43. C/A /
19. B/D / 44. A/C /
20. D/C / 45. C/A /
21. C/A / 46. A/C /
22. A/C / 47. A/E /
23. B/C / 48. E/B /
24. A/B / 49. B/E /
25. C/A / 50. D/A /
Kunci Jawaban SIMAK UI 2009 Kode 914/915 IPA

1. C/E / 26. A/D / 51. B/C /


2. C/B / 27. D/C / 52. A/B /
3. D/A / 28. D/D / 53. C/C /
4. B/A / 29. E/B / 54. D/C /
5. B/C / 30. C/E / 55. E/D /
6. A/C / 31. E/D / 56. A/B /
7. A/C / 32. D/B / 57. A/D /
8. B/D / 33. A/E / 58. D/A /
9. C/B / 34. D/B / 59. E/E /
10. D/B / 35. E/A / 60. E/E /
11. E/D / 36. D/E / 61. E/C /
12. E/E / 37. B/B / 62. B/D /
13. C/E / 38. D/B / 63. A/C /
14. E/C / 39. B/D / 64. C/A /
15. C/B / 40. A/E / 65. A/A /
16. D/C / 41. E/A / 66. A/A /
17. A/B / 42. B/B / 67. C/D /
18. C/D / 43. B/B / 68. E/C /
19. E/D / 44. B/C / 69. B/C /
20. A/C / 45. C/B / 70. A/E /
21. A/E / 46. C/B / 71. D/B /
22. D/A / 47. B/A / 72. C/A /
23. C/D / 48. B/A / 73. B/D /
24. D/A / 49. A/E / 74. C/C /
25. E/E / 50. C/A / 75. D/B /
Kunci Jawaban SIMAK UI 2009 Kode 924/925 IPA

1. C/B / 26. C/C / 51. A/C /


2. B/A / 27. E/D / 52. D/B /
3. B/E / 28. C/C / 53. A/C /
4. E/C / 29. C/C / 54. C/A /
5. C/C / 30. C/C / 55. A/C /
6. A/B / 31. A/E / 56. C/A /
7. B/B / 32. A/D / 57. C/A /
8. D/- / 33. D/C / 58. A/C /
9. -/B / 34. E/B / 59. B/E /
10. D/D / 35. 0,206/A / 60. E/C /
11. E/D / 36. D/A / 61. C/E /
12. B/E / 37. E/D / 62. E/A /
13. A/B / 38. D/0,206 / 63. A/C /
14. B/A / 39. C/D / 64. C/1,3,4 /
15. B/B / 40. B/E / 65. 1,3,4/C /
16. E/B / 41. D/A / 66. B/D /
17. B/D / 42. A/D / 67. A/D /
18. D/B / 43. E/E / 68. E/E /
19. D/D / 44. E/B / 69. A/A /
20. C/E / 45. B/E / 70. A/D /
21. B/E / 46. C/D / 71. D/B /
22. B/B / 47. D/A / 72. D/A /
23. E/C / 48. A/D / 73. E/E /
24. C/E / 49. D/C / 74. A/A /
25. D/C / 50. C/A / 75. D/A /
Kunci Jawaban SIMAK UI 2009 Kode 934/935 IPA

1. E/B / 26. A/E / 51. -/C /


2. C/A / 27. E/C / 52. A/A /
3. D/C / 28. D/E / 53. A/C /
4. A/D / 29. E/E / 54. C/- /
5. D/E / 30. C/D / 55. A/- /
6. C/B / 31. E/B / 56. C/A /
7. E/C / 32. C/D / 57. B/C /
8. B/A / 33. D/C / 58. C/B /
9. C/C / 34. C/E / 59. C/B /
10. D/D / 35. D/E / 60. E/E /
11. C/E / 36. B/C / 61. C/C /
12. A/C / 37. E/D / 62. D/A /
13. B/D / 38. B/E / 63. C/C /
14. D/B / 39. A/B / 64. C/C /
15. B/D / 40. E/A / 65. D/D /
16. B/C / 41. B/B / 66. A/A /
17. D/D / 42. D/A / 67. C/C /
18. D/E / 43. A/D / 68. D/D /
19. D/D / 44. C/E / 69. E/D /
20. C/D / 45. E/C / 70. B/B /
21. E/B / 46. A/A / 71. D/D /
22. C/E / 47. D/D / 72. D/C /
23. C/C / 48. D/A / 73. B/E /
24. E/C / 49. C/D / 74. D/C /
25. E/A / 50. -/C / 75. C/D /
Kunci Jawaban SIMAK UI 2009 Kode 944 IPA

1. C/ / 26. C/ / 51. B/ /
2. A/ / 27. A/ / 52. B/ /
3. C/ / 28. C/ / 53. A/ /
4. E/ / 29. B/ / 54. A/ /
5. B/ / 30. A/ / 55. B/ /
6. B/ / 31. C/ / 56. A/ /
7. C/ / 32. D/ / 57. A/ /
8. D/ / 33. E/ / 58. A/ /
9. D/ / 34. C/ / 59. A/ /
10. B/ / 35. D/ / 60. B/ /
11. A/ / 36. B/ / 61. C/ /
12. C/ / 37. B/ / 62. E/ /
13. A/ / 38. C/ / 63. B/ /
14. E/ / 39. E/ / 64. A/ /
15. B/ / 40. C/ / 65. B/ /
16. E/ / 41. A/ / 66. C/ /
17. B/ / 42. B/ / 67. A/ /
18. C/ / 43. D/ / 68. A/ /
19. E/ / 44. D/ / 69. E/ /
20. D/ / 45. E/ / 70. D/ /
21. D/ / 46. E/ / 71. B/ /
22. C/ / 47. C/ / 72. B/ /
23. A/ / 48. B/ / 73. D/ /
24. C/ / 49. D/ / 74. A/ /
25. B/ / 50. A/ / 75. A/ /
Kunci Jawaban SIMAK UI 2009 Kode 954/955 IPA

1. E/D / 26. D/E / 51. C/B /


2. C/D / 27. B/B / 52. A/C /
3. B/B / 28. C/B / 53. C/A /
4. C/E / 29. B/E / 54. B/C /
5. A/D / 30. E/C / 55. C/A /
6. A/E / 31. E/C / 56. E/A /
7. D/C / 32. E/E / 57. B/E /
8. B/B / 33. C/E / 58. A/B /
9. D/C / 34. D/A / 59. C/E /
10. B/A / 35. E/B / 60. E/B /
11. E/A / 36. A/B / 61. A/B /
12. D/D / 37. B/D / 62. D/E /
13. D/B / 38. B/E / 63. E/D /
14. C/D / 39. E/A / 64. E/E /
15. D/C / 40. D/E / 65. E/B /
16. E/E / 41. A/D / 66. D/C /
17. E/A / 42. A/D / 67. B/A /
18. A/E / 43. D/A / 68. C/E /
19. D/A / 44. D/A / 69. E/D /
20. D/D / 45. A/D / 70. A/E /
21. A/D / 46. -/A / 71. B/D /
22. E/D / 47. D/- / 72. C/B /
23. D/D / 48. A/D / 73. A/C /
24. C/A / 49. C/C / 74. E/E /
25. A/C / 50. A/C / 75. D /A /
Kunci Jawaban SIMAK UI 2009 Kode 964/965 IPA

1. E/A/ / 26. C/C/ / 51. C/A/ /


2. D/D/ / 27. C/C/ / 52. D/E/ /
3. A/C/ / 28. E/B/ / 53. A/C/ /
4. C/A/ / 29. C/C/ / 54. E/E/ /
5. C/E/ / 30. B/E/ / 55. A/E/ /
6. B/A/ / 31. C/E/ / 56. E/A/ /
7. E/C/ / 32. E/E/ / 57. C/B/ /
8. A/E/ / 33. E/C/ / 58. B/C/ /
9. B/D/ / 34. B/D/ / 59. B/C/ /
10. C/C/ / 35. D/B/ / 60. C/B/ /
11. A/C/ / 36. D/D/ / 61. B/B/ /
12. D/B/ / 37. C/C/ / 62. D/A/ /
13. D/B/ / 38. D/D/ / 63. A/B/ /
14. A/A/ / 39. C/B/ / 64. B/D/ /
15. C/D/ / 40. B/C/ / 65. D/D/ /
16. D/D/ / 41. B/B/ / 66. E/E/ /
17. C/C/ / 42. B/B/ / 67. C/B/ /
18. C/D/ / 43. A/A/ / 68. D/C/ /
19. E/C/ / 44. E/A/ / 69. C/B/ /
20. D/C/ / 45. A/E/ / 70. A/A/ /
21. C/A/ / 46. B/A/ / 71. B/D/ /
22. A/E/ / 47. A/D/ / 72. A/A/ /
23. A/B/ / 48. B/C/ / 73. B/B/ /
24. B/A/ / 49. C/B/ / 74. C/C/ /
25. B/B/ / 50. E/B/ / 75. D/D/ /
Kunci Jawaban SIMAK UI 2009 Kode 917/918 IPS

1. E/C / 26. E/C / 51. B/B /


2. A/C / 27. B/A / 52. C/B /
3. C/A / 28. C/E / 53. B/B /
4. D/C / 29. E/D / 54. B/C /
5. C/E / 30. D/C / 55. E/C /
6. D/B / 31. B/C / 56. C/A /
7. C/D / 32. C/B / 57. A/E /
8. E/C / 33. B/B / 58. C/C /
9. A/E / 34. C/B / 59. E/A /
10. D/A / 35. B/C / 60. A/E /
11. C/D / 36. E/E / 61. D/C /
12. B/B / 37. C/E / 62. C/B /
13. B/D / 38. E/B / 63. B/E /
14. B/B / 39. E/C / 64. E/B /
15. B/A / 40. B/E / 65. A/A /
16. A/C / 41. D/E / 66. B/E /
17. C/C / 42. C/C / 67. E/D /
18. B/C / 43. A/B / 68. D/B /
19. D/B / 44. C/D / 69. D/C /
20. C/D / 45. B/A / 70. C/D /
21. D/B / 46. E/B / 71. C/E /
22. C/E / 47. E/C / 72. E/C /
23. C/E / 48. C/C / 73. B/D /
24. C/D / 49. B/B / 74. B/C /
25. E/C / 50. B/E / 75. C/B /
Kunci Jawaban SIMAK UI 2009 Kode 927 IPS

1. A/ / 26. D/ / 51. A/ /
2. C/ / 27. E/ / 52. D/ /
3. D/ / 28. D/ / 53. A/ /
4. B/ / 29. E/ / 54. A/ /
5. E/ / 30. B/ / 55. E/ /
6. C/ / 31. B/ / 56. C/ /
7. E/ / 32. A/ / 57. D/ /
8. C/ / 33. D/ / 58. C/ /
9. B/ / 34. B/ / 59. E/ /
10. B/ / 35. C/ / 60. C/ /
11. C/ / 36. E/ / 61. C/ /
12. D/ / 37. C/ / 62. D/ /
13. A/ / 38. B/ / 63. C/ /
14. E/ / 39. B/ / 64. E/ /
15. A/ / 40. E/ / 65. C/ /
16. E/ / 41. E/ / 66. B/ /
17. D/ / 42. E/ / 67. B/ /
18. A/ / 43. B/ / 68. A/ /
19. B/ / 44. C/ / 69. D/ /
20. B/ / 45. C/ / 70. A/ /
21. C/ / 46. B/ / 71. E/ /
22. B/ / 47. B/ / 72. B/ /
23. C/ / 48. D/ / 73. C/ /
24. C/ / 49. A/ / 74. C/ /
25. E/ / 50. D/ / 75. D/ /
Kunci Jawaban SIMAK UI 2009 Kode 937/938 IPS

1. A/C / 26. B/C / 51. B/A /


2. C/E / 27. B/A / 52. A/B /
3. C/A / 28. D/C / 53. B/B /
4. E/D / 29. D/D / 54. A/A /
5. D/C / 30. D/B / 55. D/A /
6. E/B / 31. B/D / 56. E/C /
7. B/B / 32. D/C / 57. C/D /
8. B/E / 33. C/B / 58. A/E /
9. B/B / 34. C/B / 59. C/B /
10. B/D / 35. B/C / 60. B/C /
11. D/B / 36. B/E / 61. A/B /
12. A/C / 37. C/B / 62. C/D /
13. C/D / 38. A/C / 63. D/C /
14. B/B / 39. E/C / 64. D/A /
15. B/A / 40. C/A / 65. D/B /
16. B/A / 41. B/A / 66. E/A /
17. A/C / 42. C/C / 67. B/C /
18. A/B / 43. C/B / 68. C/D /
19. E/A / 44. C/B / 69. C/D /
20. C/E / 45. B/C / 70. A/D /
21. C/B / 46. C/B / 71. B/E /
22. C/D / 47. A/C / 72. D/B /
23. A/E / 48. C/C / 73. C/C /
24. A/D / 49. B/E / 74. A/C /
25. E/A / 50. E/C / 75. B/A /
Kunci Jawaban SIMAK UI 2009 Kode 947/948 IPS

1. B/A / 26. C/D / 51. E/C /


2. C/B / 27. E/E / 52. B/C /
3. A/C / 28. E/A / 53. A/B /
4. C/C / 29. A/B / 54. C/A /
5. C,D,E/B / 30. B/E / 55. E/C /
6. B/ C,D,E / 31. B/C / 56. D/B /
7. B/B / 32. D/B / 57. B/A /
8. B/B / 33. C/D / 58. C/E /
9. E/B / 34. C/A / 59. D/D /
10. B/E / 35. A/C / 60. A/D /
11. C/A / 36. A/E / 61. C /D /
12. B/C / 37. E/- / 62. D /D /
13. A/A / 38. C/A / 63. D/C /
14. A/E / 39. - /A / 64. E/B /
15. E/B / 40. A/C / 65. B/E /
16. E/A / 41. C/C / 66. A /C /
17. B/E / 42. A/C / 67. D/D /
18. A/B / 43. C/C / 68. E /B /
19. A/B / 44. B/A / 69. B/C /
20. B/A / 45. C/C / 70. E/E /
21. C/E / 46. C/D / 71. C/A /
22. B/C / 47. D/D / 72. D/D /
23. D/C / 48. C/B / 73. B/E /
24. B/B / 49. D/E / 74. C/B /
25. E/B / 50. D/D / 75. E/E /
Kunci Jawaban SIMAK UI 2009 Kode 957/958 IPS

1. C/D / 26. B/C / 51. A/A /


2. A/D / 27. E/A / 52. B/D /
3. D/C / 28. A/E / 53. A/A /
4. C/C / 29. B/A / 54. D/B /
5. B/A / 30. E/B / 55. C/C /
6. A/B / 31. A/D / 56. E/E /
7. B/B / 32. A/A / 57. E/C /
8. D/A / 33. D/A / 58. E/E /
9. B/D / 34. A/C / 59. C/E /
10. B/B / 35. C/D / 60. E/E /
11. B/B / 36. D/A / 61. C/D /
12. B/B / 37. A/A / 62. B/E /
13. E/C / 38. A/A / 63. E/E /
14. C/B / 39. C/C / 64. B/B /
15. B/E / 40. C/C / 65. D/C /
16. B/B / 41. E/C / 66. D/D /
17. A/B / 42. C/E / 67. E/A /
18. C/A / 43. E/C / 68. E/D /
19. B/E / 44. B/E / 69. B/D /
20. E/C / 45. A/E / 70. C/E /
21. C/B / 46. C/A / 71. D/C /
22. A/D / 47. E/B / 72. A /B /
23. E/E / 48. A/B / 73. D/E /
24. D/E / 49. B/D / 74. D/B /
25. B/B / 50. D/A / 75. E/D /
Kunci Jawaban SIMAK UI 2009 Kode 967/968 IPS

1. A/D/ / 26. D/E/ / 51. E/A/ /


2. D/C/ / 27. C/A/ / 52. C/E/ /
3. D/B/ / 28. E/D/ / 53. A/A/ /
4. B/A/ / 29. D/A/ / 54. A/C/ /
5. C/D/ / 30. A/E/ / 55. A/E/ /
6. C/E/ / 31. A/B/ / 56. D/A/ /
7. A/C/ / 32. B/A/ / 57. C/D/ /
8. E/B/ / 33. E/C/ / 58. E/A/ /
9. B/A/ / 34. B/E/ / 59. E/C/ /
10. C/B/ / 35. C/B/ / 60. A/E/ /
11. B/C/ / 36. B/B/ / 61. D/C/ /
12. D/D/ / 37. B/B/ / 62. A/C/ /
13. D/A/ / 38. C/C/ / 63. E/D/ /
14. A/D/ / 39. C/E/ / 64. B/A/ /
15. A/D/ / 40. E/C/ / 65. C/A/ /
16. D/A/ / 41. C/B/ / 66. C/A/ /
17. B/E/ / 42. C/B/ / 67. C/D/ /
18. E/E/ / 43. E/D/ / 68. D/C/ /
19. E/C/ / 44. D/C/ / 69. A/D/ /
20. C/B/ / 45. B/C/ / 70. A/A/ /
21. B/D/ / 46. B/D/ / 71. A/D/ /
22. E/C/ / 47. D/E/ / 72. D/A/ /
23. A/D/ / 48. E/B/ / 73. C/E/ /
24. D/C/ / 49. B/B/ / 74. D/B/ /
25. C/B/ / 50. B/E/ / 75. A/C/ /