Sei sulla pagina 1di 2
SICANALIZARE,IN COMUNA BALA, SAT BALA, JUDETUL SUCEAVA 4.11. Testarea caminelor Antreprenorul va asigura apa, forta de munca, conductele, coturile si alte echipamenie hecesare pentru realizarea testelor, si nici un camin sau alta lverare nu se va acoperi inainte de Verificarea si aprobarea Inginerului. Festele care se vor aplica tuturor caminelor vor consta din umplerea lor cu apa pana la 10 cm sub placa de acoperire sau nivelul solului si, dupa alocarea a 24 de ore pentru saturarea betonului, se reumplu pana la nivelul initial, Astfel, pierderea de apa trebuie sa fie mai mica decat echivalentul a 2 em pentru intreaga suprafata a caminului, in 24 de ore. In eazul neindepliniti acestei conditli, se va proceda {a repararea caminului si la repetarea testelor pe cheltuiala Antreprenorului. Verificarea calitatii caminelor de vizitare si proba de etanseitate se va face concomitent cu verificarea si probarea tronsoanelor de canal realizate, tinand cont de conditile de explostare a acestora, Lucrari speciale Subtraversitri 1.LPrevederi generale Fraversarea viroagelor gi paraielor de pe wascul conducielor se exceutd prin sipacura Geschisi, intr-o perioada lipsita de ploi si presupune inglobarea intr-un masiv din beton a unei conducte de protectie prin care se trece conducta din PVC. Traversarea drumurilor judefene si soselelor secundare se executa ce regula prin fora} orizontal ned at (impins), Traversarea réutilor 51 edilor de comunicatie (drumuri najionale, cai ferate) se executa fie Prin subtraversate prin foraj orizontal divijat, fie prin supratraversare, prin suspendarea/fixarea conductelor pe poduri existente (acolo unde acestea exista), 1,.2.Subtraversarea drumurilor asfaltate/betonate (DJ, DN) cundare (care pot fi considerate subtraverséri Subtraversarea drumurilor principale sau s relativ scurte, de 10 - 15 m) cu conduete. se executd, de reguld, eu foraj orizontal nedirijt (asa PROIECTANT: SC IMPO CONSTRUCT SRI “VOLUN Tit CATETE DESARCINT SI CANALIZAREIN COMUNA BAIA, SAT BATA, Faso: PTH, DDE, CS JUDETUL SUCEA Va zise .,cdrtife” sau .rachete”). Aceste echipamente funetioneazi cu aer comprimat si printr-o migcare de percutie, find a metoda ,.uscata” de foraj La capetele subtraversarii se executii dowd excavafii denumite gropi de acces, La capatul imensiunile sunt: L = 1,5 - 2,5 m, in functie de echipament utilizat, B= 1 de initiere a forajului m, H = adancimea subtraversarii, iar la capatul opus, de tragere: L = 2,5 - 3 m, in functie de diametrul si elasticitatea conductei ce se pozeaza, B = 1,5 m, H = adancimea subtraversarii. Suprafaja necesar’ lucrului va fi redusa. Practic, suprafafa de lucru trebuie si coincida eu suprafafa excavatiilor, la care se adauga 0 zona acliacenta unde se va amplasa un compresor. Durata de execufie a acestor subtraversiri va fi redusi la minimum. Execufia unei subtraverstri de max. 10 - 15 m lungime pentru o conducti trebuie s& fie de 1-5 ore, din momentul introducerii echipamentului in groapa de acces. Aceasti metoda se poate utiliza doar in cazul unor amplasamente simple, fir multe UUita4i Ingropate, Fira o importanfa deosebité (drumuri judejene, sosele secundare), pe distanfe scurte gi cu lungimi pani la 10 - 15 m. Astfel, sunt excluse subtraversarile de DN, CF in exploatare, autostrizi, réuri, piste de aeroport, construc|ii de orice natura, zone nisipoase, ete. intocmit, Verificat, ing, Ruben Alpasearitei ing, Alina Enea “PROIECTANT: SC IMPO CONSTRUCT SRL VOLUM -lil~ CAIETE DE SARCINT