Sei sulla pagina 1di 2

http://lrmds.deped.gov.ph/lrmds/learning_resources/ A.

Katotohanan
browse?search=Browse B. Palagay
8. Ano ang ibig sabihin ng UNICEF?

http://www.scribd.com/doc/77294404 9. Bilang ng mga bansang lumagda sa


Konstitusyon ng UN noong 1945.
http://havefunteaching.com/worksheets/english-
10. Asia Pacific __________ Cooperation.
worksheets/plural-nouns-worksheets/

http://www.superteacherworksheets.com/nouns.htm
l

http://www.savevid.com/ http://www.quotationspage.com/subjects/

http://www.mathscore.com/ http://www.softschools.com/math/worksheets/

http://www.proprofs.com/quiz- http://www.superteacherworksheets.com/nouns/nou
school/quizshow.php?title=hekasi- ns-singularandplural3.pdf
reviewer&quesnum=4&showNextQ=yes https://www.dlsweb.rmit.edu.au/lsu/content/4_Writi
ngSkills/writing_tuts/sentences_LL/activity3.html

http://www.funtrivia.com/html5/index.cfm?qid=252
695 http://www.slideshare.net/mariavictoriaobar/pagbab
http://www.grammar-quizzes.com/presten1.html ago-sa-lipunan-at-kultura-sa-panahon-ng-espanyol

http://elearning.nhcp.gov.ph/pinaglabanan-
1. Sino ang namumuno sa sangay na shrine/ang-kababaihan-sa-himagsikan/
Lehislatibo?
A. Kongreso http://elearning.nhcp.gov.ph/pinaglabanan-
B. Pangulo shrine/pagsisimula-ng-himagsikan/
C. Korte Suprema
http://www.englishforeveryone.org/Topics/Reading
2. Association of __________ Asian Nations -Comprehension.htm
3. May kabutihang dulot ang pakikipag-
ugnayan ng Pilipinas sa ibang bansa?
A. Katotohanan https://www.scribd.com/doc/232520018/maikling-
B. Palagay kwento

4. United __________ http://depedlps.blogspot.com/2016/05/grade-5-k12-


lesson-plans-deped-k-12-2016.html
5. Tinatawag ang SEATO na __________.
A. Kasunduan sa Kosovo http://www.animatedimages.org/cat-candies-and-
B. Kasunduan sa Spratlys sweets-1041.htm
C. Kasunduan sa Maynila
http://www.elc.byu.edu/classes/buck/w_garden/stud
6. Pangulo ng Pilipinas nang maitatag ang ents/students_autobios.html
ASEAN.
A. Ferdinand Marcos http://www.readingrockets.org/article/seven-
B. Fidel Ramos strategies-teach-students-text-comprehension
C. Carlos Romulo
http://www.powershow.com/view1/c8fd8-
7. Ang bansang Pilipinas ay kabilang sa mga ZDc1Z/Primary_Sources_and_Secondary_Sources_
bansang maunlad? powerpoint_ppt_presentation
https://ca.ixl.com/ela/grade-5/is-the-sentence-
simple-or-compound

http://www.depednegor.net/grade-81.html

https://drive.google.com/file/d/0B0d4eXfN5MXRZ
FZkU2lVTEFlTDQ/view

http://elearning.nhcp.gov.ph/pinaglabanan-
shrine/ang-pagkakatuklas-sa-katipunan/

https://drive.google.com/file/d/0B5o0MP-
xL2ZSYUVTZ1lmTlgwWU0/view

http://www.homespellingwords.com/3rd-
grade/spelling-games/fill-in-the-blank-game-with-
list-1

http://www.homespellingwords.com/3rd-
grade/spelling-games/fill-in-the-blank-game-with-
list-2