Sei sulla pagina 1di 16

*44/ 

.FSDPMFEÖ MVHMJP %*3&5503&


"OOP 9997** /VNFSP  é  XXXDPSSJFSFEFMMVNCSJBJU %"7*%& 7&$$)*

%JTQPTUP JM HJVEJ[JP JNNFEJBUP DPO %VDB F 7BMPSPTJ -FY TPUUPTFHSFUBSJP i6O TPMP HJPSOP BJ EPNJDJMJBSJ OF WBMF DPNF PUUBOUBw

4BOJUË TDBSDFSBUJ #PDDJ $P


1&36(*" 1SJNP 1JBOP
! i1FS NF VO TPMP HJPSOP
BHMJ BSSFTUJ WBMF DPNF 0
BODIF u B QBSMBSF Í
Principessa araba compra lo Spoleto & TUBUP USPWBUP MBDDPSEP

(JBOQJFSP #PDDJ BQQFOB Commissione Ue


VTDJUP EBHMJ BSSFTUJ EPNJDJ Donna alla guida
MJBSJ 6OB CBUUVUB MB TVB
QFS EJSF DIF BODIF PSF EJ
NJTVSB DBVUFMBSF DIF OFM
TVP DBTP EVSBWB EBM BQSJ
MF RVBTJ USF NFTJ TPOP
USPQQF $POUFTUB SBEJDBM
NFOUF MJNQJBOUP BDDVTBUP
SJP MFY TPUUPTFHSFUBSJP F DB
QP EFM 1E VNCSP -P IB EFU
UP OFMMJOUFSSPHBUPSJP F MP EJ
SÆ JO BVMB JM PUUPCSF RVBO ¼ B QBHJOB 
EP DJ TBSÆ JM HJVEJ[JP JNNF
EJBUP #PDDJ Í UPSOBUP MJCFSP -B WJDFOEB 4FB 8BUDI
JFSJ NBUUJOB JOTJFNF B &NJ
MJP %VDB F .BVSJ[JP 7BMPSP Il gip non convalida
TJ * USF FSBOP BJ EPNJDJMJBSJ arresto comandante
QFS MhJODIJFTUB TVJ DPODPSTJ
USVDDBUJ JO TBOJUÆ *M HJQ EFM
USJCVOBMF EJ 1FSVHJB 7BMF
SJP %"OESJB IB GJSNBUP JM
EFDSFUP EJ SFWPDB EFMMB NJ
TVSB DBVUFMBSF JOTJFNF
BMMBDDFUUB[JPOF EFMMB SJDIJF
TUB EJ HJVEJ[JP JNNFEJBUP
QSFTFOUBUB EBJ QN .BSJP
'PSNJTBOP F 1BPMP "CCSJUUJ
¼ B QBHJOB "OUPOJOJ $BMDJP EJMFUUBOUJTUJDP -B QSFTJEFOUFTTB BSBCB /PSBI #JOU 4BBE "M 4BVE JOTJFNF BMMB OVPWB EJSJHFO[B F BM UFDOJDP EFMMP 4QPMFUP ¼ B QBHJOB ¼ B QBHJOB 

4USBOJFSJ JO NBOFUUF QFS MB WJDFOEB EJ 1POUF 4BO (JPWBOOJ USF TPOP QSFHJVEJDBUJ 1&36(*" ¼ B QBHJOB 
Stupro a Terni
L’aggressore Rissa e coltellate, arrestati in quattro Cinque operai perdono i sensi
mentre lavorano sotto al sole
ha le ore contate 1&36(*"
1&36(*" 1&36(*"
5&3/* ! -BNF BGGJMBUF TQSBZ BM 5&3/* ¼ B QBHJOB 
Gli impegni della giunta Romizi QFQFSPODJOP 4POP TUBUJ BS
Quadro di Leonardo, arrivo blindato
! *M WFOUFOOF DIF OFMMB SFTUBUJ OFMMB OPUUF EJ MVOF Precipitò all’Ast
OPUUF USB TBCBUP F EPNFOJ EÑ J RVBUUSP TUSBOJFSJ DIF TJ Tre condanne per lesioni
DB BWSFCCF WJPMFOUBUP VOB TPOP BGGSPOUBUJ B TVPO EJ
DPFUBOFB OFM QBSDIFHHJP DPMUFMMBUF JO WJB EFMMB 4DVP
EFM QBSDP $IJDP .FOEFT MB B 1POUF 4BO (JPWBOOJ
BWSFCCF MF PSF DPOUBUF 4J 6OP Í JODFOTVSBUP F HMJ BM '0-*(/0 ¼ B QBHJOB 
TUSJOHF JOGBUUJ JM DFSDIJP JO USJ USF QSFHJVEJDBUJ 5SB
UPSOP BMMBVUPSF EFMMB WJP RVFTUJ DÍ VO JSSFHPMBSF TV Multe agli esercenti
MFO[B TVPMP OB[JPOBMF per insegne e pubblicità
¼ B QBHJOB 5POJ ¼ BMMF QBHJOF F 5VSSJPOJ ¼ B QBHJOB ¼ B QBHJOB #VTJSJ 7JDJ

4QPSU 

705" *- $".1*0/& $"-$*0 

 


*44/ QVCCMJDB[JPOF POMJOF


 

5PSOB JM SFGFSFOEVN (SJGP QSFTTJOH QFS BWFSF


EFJ MFUUPSJ EB PHHJ (ZPNCFS F .FMDIJPSSJ
 

 
TJ QVÛ QBSUFDJQBSF ¼ B QBHJOB 'PSDJOJUJ

$"-$*0
*O USF GJSNBOP QFS MF 'FSF
5P[[P 'FSSBOUF F 1SPJFUUJ
¼ B QBHJOB (JPWBOOFUUJ

53"*-
6O QSPGFTTPSF UFSOBOP
DPORVJTUB MB 4JCFSJB 
 
 
  
 
    

¼ B QBHJOB .FSDBEJOJ ¼ B QBHJOB 'SBUUP

UjTV News24
MERCOLEDÌ 3 LUGLIO 2019
Anno 161 - Numero 181
PERUGIA
& UMBRIA www.lanazione.it/umbria
e-mail: cronaca.perugia@lanazione.net

PERUGIA LAVORAVANO NEI CANTIERI STRADALI: RICOVERATI IN CODICE ROSSO

Allarme per il caldo-record


Cinque operai in Rianimazione
· A pagina 5

SOLIDARIETÀ
Poliziotto accusato di corruzione
PER NORCIA Indagine-choc: avrebbe passato notizie al clan SERVIZIO
· A pagina 5
OMANI, alle 11.30, a

D Castelluccio di Norcia
scatta l’ora X della
solidarietà e della speranza.
IL NOSTRO GIOCO

Quella che riparte dai


progetti finanziati dal
Comitato Sisma Centro Italia
(promosso da Cgil Cisl Uil e
Confindustria) e realizzati
dunque grazie al contributo
di solidarietà di lavoratori e
imprese. Il Comitato ha
raccolto complessivamente
“Il Re del gelato”
6,9 milioni di euro, con i quali
ha finanziato 104 progetti in
La sfida tra i maestri
63 Comuni del cratere (11 nel entra nel vivo
Lazio, 16 in Umbria, 61 nelle
· A pagina 7
Marche, 16 in Abruzzo). Per
la Cgil interverrà alla
cerimonia di Castelluccio la PONTE SAN GIOVANNI
vice segretaria generale della
Cgil nazionale, Gianna
Fracassi.
Rissa a coltellate
Viaggio nel quartiere
tra paura e degrado
·A pagina 4

NOCERA UMBRA
Ex Merloni
Oggi al Mise
si decide il futuro
S. ANGELICI ·A pagina 10

SPOLETO CALCIO
NOVITÀ DA PRIMATO

La principessa
saudita Norah
nuovo presidente
«Sono venuta
La
principessa
per far crescere
Norah Bint
Saad
questo club»
Al Saud UjTV News24
MINNI · Nel QS
6NCSJB

NFSDPMFEÖ
 MVHMJP


SFHJPOF!HSVQQPDPSSJFSFJU

-FY TFHSFUBSJP 1E F TPUUPTFHSFUBSJP BHMJ *OUFSOJ QPMFNJDP DPO MF NJTVSF BQQFOB


SFWPDBUF 7JB J EPNJDJMJBSJ BODIF QFS %VDB F 7BMPSPTJ 4Ö BM HJVEJ[JP JNNFEJBUP

#PDDJ Ò UPSOBUP MJCFSP


i6O HJPSOP BHMJ BSSFTUJ
QFS NF WBMF DPNF w "WWPDBUJ JORVJSFOUJ F JOEBHBUJ *O BMUP EB TJOJTUSB $BSEPOF DPNBOEBOEF EFMMB 'JOBO[B J QN 'PSNJTBOP F "CCSJUUJ
/FMMB GPUP HSBOEF #SVOFMMJ #PDDJ F %JEEJ 4PUUP EB TJOJTUSB 7BMPSPTJ F $SJTJ " EFTUSB %VDB DPO 'BMDJOFMMJ

EJ "MFTTBOESP "OUPOJOJ QMJDBUJ BODIF TF OPO QJÜ


JO FTFDV[JPOF B MFY BTTFT
1&36(*"
TPSF -VDB #BSCFSJOJ %PQP
! i4F QFOTBWP EJ UPSOBSF MB QSJWB SFWPDB EB QBSUF EJ
MJCFSP PHHJ JFSJ QFS DIJ %"OESJB JM 3JFTBNF BWFWB
MFHHF OES
/PO NF MP TP SJWJTUP MB EFDJTJPOF JFSJ MB
OP OFNNFOP DIJFTUP 1FS SFWPDB Í TDBUUBUB BODIF
NF VO TPMP HJPSOP BHMJ BS QFS MVJ BODIF QFSDIÊ HMJ
SFTUJ WBMF DPNF RVBOUJ TUFTTJ QN IBOOP FWJEFO
TPOP RVBTJ RVFMMJ DIF IP [JBUP iMB DFTTB[JPOF EFMMF
QBTTBUP 0 BODIF u 4P FTJHFO[F JOWFTUJHBUJWF PSJ
OP MF QBSPMF EJ (JBOQJFSP HJOBSJBNFOUF SBWWJTBUF F
#PDDJ BQQFOB VTDJUP EBHMJ QPTUF B GPOEBNFOUP
BSSFTUJ EPNJDJMJBSJ 6OB 'PSNJTBOP F 1BPMP "CCSJU MJNNFEJBUP DIF iMB QSPWB MhFY EH EFMMhB[JFOEB PTQF B WBSJP UJUPMP QFDVMBUP QFS EFMMPSEJOBO[B EFM SJFTB
CBUUVUB MB TVB QFS EJSF UJ 2VJ MP TUFTTP %"OESJB BQQBSF FWJEFOUFu /FMMB SJ EBMJFSB %VDB #PDDJ F MhFY %VDB 1SPQSJP QFS MFY EH NF DPO DVJ Í TUBUP SJGPSNB
DIF BODIF PSF EJ NJTV QBSMB EJ iFWJEFO[B EFMMB DIJFTUB EFJ QN DJ TPOP BMMF EJSFUUPSF BNNJOJTUSBUJWP JM DJQ TQFDJGJDB DIF MB SJWB UP JM QSJNP
QSPWWFEJNFO
SB DBVUFMBSF EVSBWB EBM QSPWBu FNFSTB TJB OFMMJO HBUF JOUFSDFUUB[JPOJ TFRVF 7BMPSPTJ JOJ[JFSÆ USB QJÜ EJ MVUB[JPOF EFM QFSJDPMP EJ UP EJ SFWPDB EFMMB NJTVSB
 BQSJMF RVBTJ USF NFTJ DIJFTUB TJB TPQSBUUVUUP OF TUSJ QFSRVJTJ[JPOJ JOUFSSP USF NFTJ & TBSÆ MJNJUBUP BJ JORVJOBNFOUP EFMMF QSPWF DBVUFMBSFu 0SB J MFHBMJ EFJ
TPOP USPQQF & DIF TF BO HMJ JOUFSSPHBUPSJ EJ %VDB F HBUPSJ EJDIJBSB[JPOJ TQPO SFBUJ PHHFUUP EFMMB DVTUP Í HJVTUJGJDBUB EBMMJOUFSSP USF QPUSBOOP TDFHMJFSF TF
DIF GPTTF QSPTFHVJUB MB EF 7BMPSPTJ 3JCBEJTDF B TVQ UBOFF *M QSPDFTTP TVJ DPO EJB DBVUFMBSF SJMFWB[JPOF HBUPSJP SFTP EBMMJOEBHBUP BOEBSF B HJVEJ[JP JNNF
UFO[JPOF QFS MVJ F QFS MJO QPSUP EFMMF EFDJTJPOF QFS DPSTJ USVDDBUJ JO TBOJUÆ QFS EJ TFHSFUJ EVGGJDJP BCVTP * EPNJDJMJBSJ FSBOP TUBUJ BQ EJBUP TFO[B TDPOUP EJ QF
DIJFTUB OPO TBSFCCF DBN OB PQQVSF DIJFEFSF SJUJ BM
CJBUP OJFOUF 1PMFNJDB UFSOBUJWJ $PN FMBCCSFWJB
OFBODIF USPQQP WFMBUB UP DIF BCCVPOB VO UFS[P
DPO MB MJOFB EVSB TDFMUB *OEBHJOJ JO DPSTP 4FDPOEP 'SBODFTDP $SJTJ
EBJ NBHJTUSBUJ $POUFTUB SB EJGFOTPSF EJ 7BMPSPTJ iMB
EJDBMNFOUF MJNQJBOUP BD -B EJSJHFOUF EFM OPTPDPNJP JOEBHBUB QFS JM DBTP SFMBUJWP B &TQPTJUP SFWPDB PUUP HJPSOJ QSJNB
DVTBUPSJP MFY TPUUPTFHSF EM UFSNJOF BSSJWBUB DPM EF
UBSJP F DBQP EFM 1E VNCSP
-P IB EFUUP JO JOUFSSPHBUP
;FO[FSJ JOUFSSPHBUB EBJ GJOBO[JFSJ DSFUP JNNFEJBUP Í VO GBU
UP TDPOUBUP -F JOEBHJOJ EF
SJP F MP EJSÆ JO BVMB *M 
PUUPCSF DJ TBSÆ JM HJVEJ[JP
JNNFEJBUP #PDDJ Í UPSOB
i-B TVB DPOEPUUB Ò TUBUB FTFNQMBSFw WPOP FTTFSF UFPSJDBNFOUF
GJOJUF 1FS 7BMPSPTJ MB SFWP
DB Í TUBUB DIJFTUB BODIF
UP MJCFSP JFSJ NBUUJOB JOTJF EFJ DPODPSTJ DPTJEEFUUJ USVDDBUJ P TUSBUJWP QPJ DPNF DPMMBCPSBUPSF EBJ QN 4VM EFDSFUP EJ JN
NF B &NJMJP %VDB F .BVSJ QSFTVOUJ UBMJ ;FO[FSJ BWFWBOP HJÆ 1FS WFEFSTJ SJDPOPTDJVUB RVFTUB QP NFEJBUP OFJ QSPTTJNJ HJPS
[JP 7BMPSPTJ * USF FSBOP BJ TQJFHBUP J MFHBMJ $MBVEJP -PNCBSEJ TJ[JPOF IB EPWVUP BUUJWBSF VO SJDPS OJ WBMVUFSFNP MB SJDIJFTUB
EPNJDJMJBSJ QFS MhJODIJFTUB F -VDB (FOUJMJ Í JOEBHBUB TPMUBOUP TP & JOGJOF Í QBTTBUB QFS VO DPO EJ SJUJ BMUFSOBUJWJu (MJ BWWP
TVJ DPODPSTJ USVDDBUJ JO TB QFS MB DPTJEEFUUB WJDFOEB &TQPTJUP DPSTP QVCCMJDP EVSBUP QJÜ EJ VO DBUJ EJ #PDDJ %BWJE #SV
OJUÆ *M HJQ EFM USJCVOBMF EJ 2VFMMP DIF MF WJFOF DPOUFTUBUP EFSJ BOOP 4FOUJSTJ NFTTB JO NF[[P TV OFMMJ F "MFTTBOESP %JEEJ
1FSVHJB 7BMFSJP %h"OESJB WB TPMP EBMMhFTQPTUP DIF MB EPUUPSFT RVFTUJPOJ DIF OPO MB SJHVBSEBOP QSFOEPOP BUUP EFMMB EFDJ
IB GJSNBUP JM EFDSFUP EJ SF TB &TQPTJUP IB QSFTFOUBUP JO 1SPDV BODIF EB QBSUF EJ QPMJUJDJ MB GFSJTDF TJPOF EFMMB QSPDVSB F EFM
WPDB EFMMB NJTVSB DBVUFMB SB 3JHVBSEB VO QSPDFEJNFOUP EJ FOPSNFNFOUF & QPJDIÊ DSFEF DIF HJQ iSJTFSWBOEP PHOJ VMUF
SF JO DPOUFNQPSBOFB DPO TDJQMJOBSF B DVJ Í TUBUB TPUUPQPTUB MhPSHBOP JORVJSFOUF TUJB MBWPSBOEP SJPSF WBMVUB[JPOF BMMhFTB
MhBDDFUUB[JPOF EFMMB SJDIJF 1&36(*" &TQPTJUP DVMNJOBUP OFMMhJSSPHB[JP QFS BDDFSUBSF MB SFTQPOTBCJMJUB GJ NF EFHMJ VMUFSJPSJ BUUJ
TUB EJ HJVEJ[JP JNNFEJBUP OF EJ TBO[JPOJ QFS GBUUJ PHHFUUJWJu OP B RVBOEP OPO BWSÆ DPO TFSFOJUÆ JTUSVUUPSJ 5VUUBWJB MB TDFM
QSFTFOUBUB EBJ QN .BSJP ! -B EJSJHFOUF EFMMPTQFEBMF EJ /Ê ;FO[FSJ iÍ TUBUB NBJ B DPOP DPODMVTP J TVPJ MBWPSJ SJUJFOF DIF UB EJ GSBNNFOUBSF JM QSP
1FSVHJB 4FSFOB ;FO[FSJ JOEBHBUB TDFO[Bu TPTUJFOF JM MFHBMF iEJ BD OFTTVOP QVÖ BSSPHBSTJ JM EJSJUUP EJ DFTTP QFS HMJ TUFTTJ GBUUJ DJ
OFMMhJODIJFTUB TVMMB TBOJUÆ Í TUBUB DPSEJ USB NFNCSJ EFMMB DPNNJTTJP HFUUBSF PNCSF TV EJ MFJu MBTDJB NPMUP QFSQMFTTP
JOUFSSPHBUB JFSJ EBMMB (VBSEJB EJ GJ OF QFS QSPDFEFSF B QSPDFEJNFOUJ " ;FO[FSJ MB (VBSEJB EJ GJOBO[B IB /FM HJVEJ[JP JNNFEJBUP TB
OBO[B )B SJTQPTUP B UVUUF MF EP EJTDJQMJOBSJ SJUPSTJWJ OFJ DPOGSPOUJ TFRVFTUSBUP VO GJMF DSJQUBUP SFMBUJ SBOOP TFOUJUJ DPNF UFTUJ
NBOEF JO QBSUJDPMBSF TVM DBTP EJ &TQPTJUPu WP QSPQSJP BM HFOFUJTUB 0SMBDDIJP NPOJ DIF JO TFHVJUP QBSUF
&TQPTJUP F 0SMBDDIJP i;FO[FSJ IB ;FO[FSJ DPOUJOVB -PNCBSEJ iOPO OPEP EFM DPOUFOEFSF USB MFY QSJNB DJQFSBOOP BM MPSP QSPDFT
SJCBEJUP DIF JM TVP DPNQPSUBNFO Í JEFOUJGJDBCJMF DPO MB DPMPSB[JPOF SJB EJ QFEJBUSJB &TQPTJUP F MBMMPSB TP QFS MP TUFTTP GBUUP DPNF
UP Í TUBUP FTFNQMBSFu IBOOP EFUUP QPMJUJDB FNFSTB EBMMhJODIJFTUB OFM EJSF[JPOF PTQFEBMJFSB EB DVJ TB JNQVUBUJu 'SBODFTDP 'BMDJ
J TVPJ BWWPDBUJ i-B EPUUPSFTTB OVM MB TVB UPUBMJUÆ &h FOUSBUB QSJNB JO SFCCF OBUB MB SJUPSTJPOF DPOUSP MB OFMMJ MFHBMF EJ %VDB GB TB
MB IB B DIF WFEFSF DPO MB RVFTUJPOF B[JFOEB DPNF BTTJTUFOUF BNNJOJ QSPGFTTPSFTTB "MF"OU QFSFDIF JM TVJ BTTJTUJUP
iDIJBSJSÆ UVUUPu JO BVMB

UjTV News24
5FSOJ

NFSDPMFEÖ
 MVHMJP


DPSSUFSOJ!HSVQQPDPSSJFSFJU

4J TUSJOHF JM DFSDIJP EFMMF GPS[F EFMMPSEJOF TVM SFTQPOTBCJMF EFMMB QSFTVOUB WJPMFO[B OFJ DPOGSPOUJ EJ VOB HJPWBOF UFSOBOB

-BHHSFTTPSF IB MF PSF DPOUBUF


EJ 'BCJP 5POJ TDPSSFSF MB TFSBUB JOTJFNF CBM DFSUP QVOUP QFSÖ TV JOWJUP EFM QSPOUP TPDDPSTP F EB MÑ JM GBUUP
5&3/*
MBOEP F TDBNCJBOEPTJ BODIF SBHB[[P J EVF TJ TPOP BMMPOUB Í HJVOUP QPDP EPQP BMMhBUUFO 5SF NFTJ EJ SFDMVTJPOF QFS MFTJPOJ DPMQPTF
RVBMDIF CBDJP 6OB DPOPTDFO OBUJ WFSTP JM QBSDIFHHJP &E Í [JPOF EFJ DBSBCJOJFSJ DIF IBO
! $Í VOJEFB QJVUUPTUP DIJB [B PWWJBNFOUF TVQFSGJDJBMF DP MÑ OFM CVJP EFMMF QSJNF PSF EFM OP GBUUP TDBUUBSF MhJOEBHJOF /P
SB EJ DIJ TJB JM HJPWBOF DPFUB
OFP DIF BWSFCCF WJPMFOUBUP MB
NF QVÖ FTTFSF RVFMMB BWWFOV
UB JO VO MPDBMF EB CBMMP OFMMhBS
MB OPUUF F GSB MF BVUP DIF TJ
TBSFCCF DPOTVNBUB MB WJPMFO
WJUÆ TPOP BUUFTF B CSFWF F TBSÆ
JOUFSFTTBUF DBQJSF BODIF DPTB
Operaio precipitò
FOOF UFSOBOB BMMhBMCB EJ EP
NFOJDB OFM QBSDIFHHJP EFM
h$IJDP .FOEFTh *M MBWPSP EFJ
DP EJ VO QBJP EhPSF FTUFTB BO
DIF BM HSVQQP EJ DVJ MB SBHB[[B
UFSOBOB GBDFWB QBSUF "E VO
[B GVMNJOFB NB QFTBOUF DPNF
VO NBDJHOP 5BOUP DIF MB FO
OF Í TUBUB BDDPNQBHOBUB BM
JM QSFTVOUP WJPMFOUBUPSF EJSÆ
BHMJ JORVJSFOUJ VOB WPMUB SJO
USBDDJBUP
all’interno dell’Ast
DBSBCJOJFSJ EFM DP
NBOEP QSPWJODJB Condannati in tre
MF EJ 5FSOJ DPPS
EJOBUJ EBM UFOFOUF 5&3/*
DPMPOOFMMP 4UFGB
OP 7FSMFOHJB F EBM ! 5SF DPOEBOOF QFS MFTJPOJ DPMQPTF
DBQJUBOP .JSDP B USF NFTJ EJ SFDMVTJPOF DJBTDVOP F
.BSDVDDJ Í BODP EVF BTTPMV[JPOJ PMUSF BE VOB QSPWWJ
SB PSJFOUBUP BE TJPOBMF EJ NJMB FVSP OFJ DPOGSPOUJ
VOB DPNQMFUB EFMMPQFSBJP 2VFTUB MB TFOUFO[B FNFT
JEFOUJGJDB[JPOF TB EBM USJCVOBMF EJ 5FSOJ JO NFSJUP BM
EFM TPHHFUUP $IF HSBWF JOGPSUVOJP SJQPSUBUP EB VO MBWP
OPO Í SFMBUJWB TPMP SBUPSF 5L"TU JM PUUPCSF EFM 
BJ NFSJ EBUJ BOB BMMJOUFSOP EFHMJ TUBCJMJNFOUJ EJ 5FSOJ
HSBGJDJ NB BODIF *O BVMB JM QN BWFWB DIJFTUP MB QFOB EJ
F TPQSBUUVUUP VO BOOP QFS UVUUJ F DJORVF HMJ JNQVUB
BMMhBDRVJTJ[JPOF EJ UJ -F USF DPOEBOOF TPOP TUBUF JOGMJUUF B
FMFNFOUJ TVMMB TVB DPMPSP DIF BMMFQPDB EFJ GBUUJ SJDPQSJ
QFSTPOB TVM DPN WBOP J SVPMJ EJ QSFQPTUP EFM SFQBSUP
QPSUBNFOUP UFOV PGGJDJOB FMFUUSJDB SFTQPOTBCJMF EFMMB
UP EPQP JM HSBWJTTJ EJWJTJPOF 4BV F MPQFSBUPSF BEEFUUP BM
NP FQJTPEJP EF MB HSV * QSJNJ EVF FSBOP EJGFTJ EBHMJ
OVODJBUP EBMMB HJP BWWPDBUJ "OESFB (BSBWFOUB FE &[JP
WBOF OPO Í FTDMV "VEJTJP NFOUSF JM UFS[P FSB BTTJTUJUP
TP JM UFOUBUJWP EJ EBMMBWWPDBUP 3PCFSUP .JHOP "TTPMUJ
GBS QFSEFSF MF QSP JOWFDF JM EBUPSF EJ MBWPSP EFMMB EJUUB
QSJF USBDDF F TVM DIF BWFWB NFTTP B EJTQPTJ[JPOF MB
GBUUP JO TÊ 0CJFUUJ HSV EJGFTP EBMMBWWPDBUP $BSMP 7JPMB
WP Í HJVOHFSF BE F JM EBUPSF EJ
VO QVOUP UBMF DIF MBWPSP EFMMB
JM QN UJUPMBSF EFM *M QBSDP $IJDP .FOEFT %PWF BMMJOUFSOP EFM QBSDIFHHJP MB OPUUF USB TBCBUP F EPNFOJDB TJ TBSFCCF DPOTVNBUB MB WJPMFO[B TFTTVBMF GPUP 1SJODJQJ
5L"TU BTTJ
GBTDJDPMP #BSCBSB TUJUP EBHMJ BW
.B[[VMMP QPTTB BTTVNFSF MF WPDBUJ (BSB
QSPQSJF EFUFSNJOB[JPOJ DIF
JO QSFTFO[B EJ SJTDPOUSJ WBOOP
1FS JM DPOTJHMJFSF EFM HSVQQP NJTUP EJTBUUFTF MF EJSFUUJWF EFM NJOJTUFSP WFOUB F "VEJ
TJP -PQFSB
EBMMB hTFNQMJDFh EFOVODJB B JP m VO UFSOB
QJFEF MJCFSP BMMhBSSFTUP PSEJOB
UP EBM HJQ QPUFOEP DPOUBSF TV
VO RVBESP QSPCBUPSJP TPMJEP
Fiorini attacca il sindaco Latini OP DIF PHHJ
IB BOOJ
QBSUF DJWJMF
hDSJTUBMMJ[[BUPh DPNF TJ EJDF JO
HFSHP UBMF EB TPTUFOFSF BODIF
VO FWFOUVBMF EFMJDBUP QFS
“Illegittime le nomine dei reggenti” BUUSBWFSTP
MBWWPDBUP
-B .BSSB EJ
DPSTP QSPDFTTVBMF /PWJUÆ JO 5&3/* /FM NJSJOP EJ 'JPSJOJ JO 3PNB m FSB
RVFTUP TFOTP TPOP BUUFTF OFMMF QBSUJDPMBSF EVF SFHHFO[F JNQFHOBUP
QSPTTJNF PSF /FTTVOB JNQSPW ! i4VMMF SFHHFO[F QPTTJ RVFMMB EJ .BSDP 'BUUPSF JO MBWPSJ JO
WJTB[JPOF RVJOEJ QBSUFOEP EB CJMJ JMMFHJUUJNJUÆ F TQSFDP 1JBOJGJDB[JPOF UFSSJUPSJBMF RVPUB QFS MB
HMJ FMFNFOUJ DIF Í QPTTJCJMF DP EJ SJTPSTF QVCCMJDIFu FE &EJMJ[JB QSJWBUB & RVFM TPTUJUV[JPOF
OPTDFSF MhFUÆ EFM HJPWBOF JO *M DPOTJHMJFSF DPNVOBMF MB EJ 4UFGBOJB 'JOPDDIJP -B TFOUFO[B "SSJWB B TFUUF BOOJ EJ EFM WBSJBUPSF
UPSOP BMMB WFOUJOB JM GBUUP DIF EFM HSVQQP NJTUP FY -FHB EJSF[JPOF "UUJWJUÆ GJOBO EJTUBO[B EBMMJODJEFOUF BMM"TU TPUUP DBSJDP
GPTTF EJ DBSOBHJPOF DIJBSB F &NBOVFMF 'JPSJOJ GPSNBM [JBSJF %VF SFHHFO[F EJ *NQSPWWJTB
QBSMBTTF DPSSFUUBNFOUF MhJUBMJB NFOUF BODPSB OFMMB NBH MVOHP DPSTP HJÆ SFWPDBUF NFOUF MB HSV VUJMJ[[BUB QFS MFTUSB[JP
OP 6OB TQFDJGJDB RVFTUhVMUJ HJPSBO[B NB TFNQSF QJÜ QSPQSJP QFSDIÊ BOEBUF PM OF EFM DPNNVUBUPSF MP BWFWB DPMQJUP
NB EBUB EBM GBUUP DIF JO VO TQJOB OFM GJBODP BUUBDDB USF J UFSNJOJ EBM DPNNJT DBVTBOEPOF MB DBEVUB EB EJWFSTJ NFUSJ
QSJNP NPNFOUP F MhJQPUFTJ JM TJOEBDP -BUJOJ TVMMB OP TBSJP $VGBMP QPJ RVFTUP EB BMUF[[B 1FS MVJ VOB MVOHB QSPHOPTJ
OPO Í WFOVUB NFOP TJ Í SJUF NJOB EJ RVBUUSP SFHHFOUJ BQSJMF SJBTTFHOBUF DPO JO SBHJPOF EFJ USBVNJ F EFMMF GSBUUVSF
OVUP DIF QPUFTTF FTTFSF EJ PSJ JO BUUFTB DIF WBEB B DPN VOB OVPWB EFMJCFSB EBM SJQPSUBUF 4FDPOEP MF BDDVTF JM QSFQP
HJOF TUSBOJFSB 1PJ DhÍ MB SJDP QMFUBNFOUP MJUFS QFS MB DP TJOEBDP -BUJOJ (MJ BMUSJ TUP EFM SFQBSUP PGGJDJOB FMFUUSJDB
TUSV[JPOF EFMMB TFSBUB CBTBUB QFSUVSB EJ BMUSFUUBOUF EJSJ EVF GVO[JPOBSJ OPNJOBUJ 5L"TU OPO BWSFCCF TFHOBMBUP UFNQF
TVMMF QBSPMF EFMMB SBHB[[B DIF HFO[F EJ QBMB[[P 4QBEB &NBOVFMF 'JPSJOJ *M DPOTJHMJFSF EFM HSVQQP NJTUP SFHHFOUJ TPOP $BUBMEP 3F TUJWBNFOUF BM EBUPSF EJ MBWPSP P BM EJSJ
IB EFOVODJBUP JM QSPQSJP WJP i*M TJOEBDP -BUJOJ TDSJWF BUUBDDB JM TJOEBDP -BUJOJ TVJ SFHHFOUJ OBUP #FSOPDDP %JSF[JPOF HFOUF MB NBODBUB DPOTFHOB EFJ EJTQP
MFOUBUPSF FE BODIF EFMMF BNJ &NBOVFMF 'JPSJOJ EBM BGGBSJ JTUJUV[JPOBMJ F .BV TJUJWJ EJ QSPUF[JPOF JOEJWJEVBMF BM MBWP
DIF DIF TPOP TUBUF TFOUJUF NFTF EJ NBHHJP IB BTTFHOBUP B RVBUUSP GVO[JP SP .BODJVDDB EJSF[JPOF "NCJFOUF 'JPSJOJ SBUPSF F MB OFDFTTJUÆ EJ QSFEJTQPSSF VO
EBMMh"SNB UFSOBOB QFS DBSQJSF OBSJ EFMMhFOUF JODBSJDIJ EJSJHFO[JBMJ EJ SFHHFO WVPM TBQFSF RVBMJ QSPWWFEJNFOUJ JM TJOEBDP JO JEPOFP TJTUFNB EJ QSPUF[JPOF DPOUSP
BODIF EB MPSP DPNQSFTP JM SJ [B UFNQPSBOFB BGGJEBUJ GJOP BMMB EBUB EJ BTTVO UFOEB BEPUUBSF UFOVUP DPOUP EFM DPOTJEFSFWP MF DBEVUF OFM WVPUP *M SFTQPOTBCJMF
DPOPTDJNFOUP GPUPHSBGJDP EFM [JPOF JO TFSWJ[JP EFM WJODJUPSF EFMMB SFMBUJWB MF MBTTP UFNQPSBMF EVSBOUF JM RVBMF TJ QSPUSBH EFMMB EJWJTJPOF 4BV OFMMhFMBCPSB[JPOF
TPHHFUUP PHOJ QPTTJCJMF FMF QSPDFEVSB DPODPSTVBMF 4PUUPMJOFP DIF JM DPN HPOP MF SFHHFO[F DIF WFOHPOP DPOGFSJUF EBM EFM EPDVNFOUP WBMVUB[JPOF SJTDIJ
NFOUP VUJMF 1PJ DhÍ JM DPNQJUP NJTTBSJP TUSBPSEJOBSJP "OUPOJOP $VGBMP DPO u *M DPOTJHMJFSF DPNVOBMF EPNBOEB BO OPO BWSFCCF FTBNJOBUP EJMJHFOUF
EJ SJDPTUSVJSF DPTB TJB FGGFUUJWB BQQPTJUB EJSFUUJWB BM EJSJHFOUF EFMMB EJSF[JPOF DIF QFSDIÊ MBNNJOJTUSB[JPOF OPO BCCJB QSPW NFOUF J QFSJDPMJ EFSJWBOUJ EBMMB DPPQF
NFOUF BDDBEVUP OFMMhJOUFSP BS 1FSTPOBMF 0SHBOJ[[B[JPOF EFM NBS[P WFEVUP BE JOEJWJEVBSF J EJSJHFOUJ NFEJBOUF MB SB[JPOF F DPPSEJOBNFOUP USB MF EJUUF
DP EFMMB GFTUB PSHBOJ[[BUB OFM BWFTTF EFUUBUP UFNQJ DFSUJ QFS MF QSPDFEVSF EJ QSPDFEVSB JOEJDBUB EBM NJOJTUFSP DJPÍ DPO DIF QBSUFDJQBOP BMMB GBTF EJ TPTUJUV[JP
QBSDP EFM hNBSF EJ 5FSOJh OFMMB DPODPSTP BWWJBUF F TUBCJMJUP DIF DPNVORVF MB VOB TFMF[JPOF 1FS JM DPOTJHMJFSF iFNFSHF VOB OF EFJ DPNNVUBUPSJ EFJ USBTGPSNBUP
OPUUF GSB TBCBUP F EPNFOJDB EFDPSSFO[B JOGSVUUVPTB EFJ TVEEFUUJ UFSNJOJ QPTTJCJMF JMMFHJUUJNJUÆ OFMMBGGJEBNFOUP EFHMJ SJ "MMhPQFSBUPSF EFMMB HSV FSBOP TUBUF
-B FOOF F JM HJPWBOF JO RVF BWSFCCF DPNQPSUBUP MB EFDBEFO[B FY PGGJDJP EJ JODBSJDIJ OPODIÊ VO FOOFTJNP TQSFDP EJ SJTPS JOGJOF DPOUFTUBUF MhJNQSVEFO[B F MB
TUJPOF TJ TPOP DPOPTDJVUJ OFM EVF SFHHFO[F HJÆ BUUSJCVJUF SFHHFO[F TVDDFTTJ TF QVCCMJDIFu OFHMJHFO[B
MPDBMF IBOOP JOJ[JBUP B USB WBNFOUF SFWPDBUF EBMMP TUFTTP DPNNJTTBSJPu (. '5

UjTV News24
•• 2 PRIMO PIANO PERUGIA MERCOLEDÌ 3 LUGLIO 2019

LA MAXI-INCHIESTA

Focus

Il nodo procedurale
La procura ha chiesto
l’immediato cautelare
ma nel Decreto notificato
ieri il giudice Valerio
D’Andria ha riconosciuto
l’immediato “secco”
quando la «prova è
evidente». Una discrasia
sulla quale sono al lavoro
gli avvocati degli indagati.

Bocci, Duca e Valorosi tornano liberi


Di ERIKA PONTINI reati che hanno sorretto l’emissio- st’ultima, su cui stanno rifletten- bato scorso e i pm Paolo Abbritti
– PERUGIA – ne della misura cautelare. Il resto do difensori e pubblici ministeri. e Mario Formisano avevano dato
Salta l’udienza – ovvero l’associazione per delin- I tre nomi illustri dell’indagine si parere positivo. Per Bocci e Valo-
OTTANTA giorni dopo l’inchie- quere – proseguiranno in un cana- ritrovano a uscire una settimana rosi invece la richiesta di revoca è
Ieri pomeriggio alle 15.30 sta-scandalo Gianpiero Bocci, l’ex le parallelo. Ma intanto il dado è prima, rispetto alla scadenza natu- arrivata direttamente dalla procu-
era in programma l’udienza sottosegretario all’Interno, accusa- tratto e si apre una corsa contro il rale della misura, che sarebbe co- ra. Poco cambia.
to di aver “diretto” i concorsi pilo- tempo per decidere quale strada munque venuta meno mercoledì «La scelta di frammentare il giudi-
davanti al tribunale, in sede zio mi lascia molto perplesso in
di appello, contro la proroga tati al Santa Maria della Miseri- processuale intraprendere: dibat- prossimo, 10 luglio.
cordia, può lasciare la sua casa di timento pubblico, rito abbreviato Duca – difeso dall’avvocato Fran- quanto nel rito immediato saran-
per trenta giorni (fino al 10 Triponzo a Cerreto di Spoleto. So- no sentiti come testimoni perso-
luglio) degli arresti. Il o tentare un patteggiamento sotto cesco Falcinelli – aveva chiesto la ne che in seguito parteciperanno
lo a metà pomeriggio quando le la soglia dei due anni. Ipotesi, que- revoca dopo l’interrogatorio di sa-
presidente Narducci ha agenzie avevano già battuto la no- al loro processo ordinario per lo
comunicato che l’istanza era vità sul fronte Concorsopoli i fi- stesso fatto come imputati» è il
inammissibile perché venuti nanzieri hanno notificato la revo- commento a caldo dell’avvocato
meno i presupposti, ovvero ca degli arresti domiciliari da par- David Brunelli, difensore di Boc-
essendo intervenuta la te del gip Valerio D’Andria, su ri- In aula L’accusa ci. L’ex sottosegretario infatti ri-
liberazione anticipata chiesta della stessa procura di Pe- schia (al pari di Catiuscia Marini
rugia che ritiene - a fronte del De- e Luca Barberini di vedersi notifi-
creto di giudizio immediato emes- care l’ulteriore accusa di associa-
zione per delinquere, ipotizzata
so ieri – essere venute meno le re- Dibattimento fissato L’associazione dal Riesame. «Prendo atto con
sidue esigenze cautelari dell’in-
quinamento probatorio. al 22 ottobre per delinquere soddisfazione della restituzione
della libertà al mio cliente. Ora oc-
L’unica data certa è il 22 Era stata contestata a Emilio correrà valutare le iniziative difen-
PER LUI, per Emilio Duca e per sive» spiega l’avvocato Falcinelli.
Maurizio Valorosi, l’indagine è ottobre: quella Duca e Maurizio Valorosi «Da una parte c’è la notifica del
conclusa e le porte della “prigio- dell’eventuale processo (tra gli altri) ma con la decreto di giudizio immediato
ne” domestica si sono aperte. dibattimentale se gli chiusura (entro agosto) di ma altre contestazioni prosegui-
Conclusa, almeno sul fronte delle indagati dovessero Concorsopoli i pm ranno in ambito ordinario pur es-
rivelazioni di segreto d’ufficio, de- scegliere il rito ordinario e potrebbero ritenere sendo connesse. Ora sarà necessa-
gli abusi d’ufficio e dei falsi (per non optare per abbreviato o partecipiti anche Bocci, rio valutare attentamente le scelte
Duca anche il tentativo di pecula- patteggiamento Marini e Barberini di eventuali altri riti alternativi»,
to per la vicenda delle cimici): i conclude Crisi.

L’ALLARME «LE NEFASTE CONSEGUENZE DEL DECRETO DIGNITÀ DEL GOVERNO»

Umbria Salute, rischiano in 160


– PERUGIA – dagli effetti di questo provvedimento, c’è Umbria Sa-
lute, con circa 160 addetti in scadenza di contratto
CI SONO circa 160 lavoratrici e lavoratori interina- con le agenzie di somministrazione, per i quali vige
li che operano per Umbria Salute (Cup e ammini- un accordo di prossimità, in attesa della selezione ad
strazione) che rischiano di non vedere rinnovato il evidenza pubblica. Molti di questi lavoratori opera-
proprio rapporto di lavoro a causa del ‘decreto digni- no da almeno 10 anni sempre come interinali nelle
tà’. Un atto – affermano in una nota i sindacati Fil- aziende sanitarie regionali, con funzioni di front offi-
cams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs Uil, insieme a Nidil ce cup e anagrafe e nei servizi di supporto ammini-
Cgil, Felsa Cisl e Ultemp dell’Umbria – voluto come strativo», spiegano i sindacati, che sottolineano
strumento contro la precarietà rischia di generare «l’importanza di tali servizi nei confronti dei cittadi-
un effetto opposto a quello voluto dal legislatore e UjTVl’interven-
ni che, sempre di più, vedono affievolirsi News24
tra le tante realtà del territorio regionale interessate to pubblico in ambito sanitario».
0
ALBERTO, MATURITÀ A 83 ANNI LUGNANO, IL BORGO VA IN TV
BEL VOTO di ‘maturità’ per Alberto LE BELLEZZE di Lugnano saranno
Trionfetti, l’83enne che una settimana fa protagoniste della trasmissione «Il
aveva sostenuto gli orali all’Itt. Borgo dei Borghi», condotta da Camilla
Trionfetti, già ragioniere dal 1956, ha Raznoivich e Philip Daverio, che andrà in
ottenuto il diploma di maturità onda su Rai Tre in autunno. Ieri e oggi a
all’Istituto tecnico tecnologico Lugnano le riprese, che hanno
«Allievi-Sangallo» con un lusinghiero riguardato la Collezione mondiale di
84 su 100. Il signor Alberto aveva ulivi, le Terme di Ramici, Collegiata e
seguito il corso serale di meccanica. Museo civico.

Lo stupratore ha un volto, manca solo il nome


Il giovane ripreso dalle telecamere e riconosciuto dalla vittima. Forse era ubriaco
– TERNI – nano. se ubriaco, di certo potrebbe una passeggiata nel parcheggio.
aver alzato il gomito visto che la Qui le avance, respinte, e la vio- INIZIATIVA A ROMA
HA UN VOLTO ma non anco-
ra un nome l’aggressore della I MILITARI sono dunque fidu- violenza si sarebbe consumata lenza. Da quanto trapela sia la ra-
19enne ternana che nella notte
tra sabato e domenica ha denun-
ciosi di poterlo identificare nelle
prossime ore, al massimo nei
intorno alle 3, con la festa in
svolgimento già da diverse ore.
gazza che il ricercato avrebbero
avuto delle auto a disposizione
Ast & territorio
ciato di aver subito violenza ses-
suale nel parcheggio del Parco
prossimi giorni, per poi sottopor-
re i risultati investigativi al sosti-
Vittima e aggressore non si cono-
scevano; quest’ultimo si è avvici-
nel parcheggio ma l’aggressione
si è consumata tra i veicoli in so- L’azienda presenta
Chico Mendes, discoteca
all’aperto che ospitava una festa.
Il soggetto, un coetaneo, sarebbe
tuto procuratore Barbara Maz-
zullo, che coordina le indagini e
nato al gruppetto di amiche con
modi gentili e quindi, dopo le
presentazioni di rito e quattro
sta e gli alberi che fanno da sfon-
do ad un’area piuttosto buia e
«ovattata» dal frastuono della
il ‘‘bilancio sociale’’
che deciderà quali provvedimen-
stato anche riconosciuto dalla ra- ti assumere. C’è una variabile: chiacchiere tra un drink e l’al- musica. – TERNI –
gazza, dimessa domenica non è chiaro se l’aggressore fos- tro, ha invitato la ragazza a fare Ste. Cin. AST avrà un «bilancio di sostenibilità».
dall’ospedale Santa Maria. Po-
Si tratta di un bilancio, detto anche
sociale, che si affianca a quello
IDENTIFICAZIONE VICINA economico per valutare però l’impatto
Il responsabile sarebbe Sport dell’azienda sul territorio in cui opera e
sugli stakeholder, soggetti portatori
coeataneo della vittima d’interesse, della comunità con cui si
e residente nel Ternano relaziona. Il primo bilancio di
sostenibilità di Ast sarà quello del 2019 e
trebbe arrivare quindi a breve la
Controlli sulle società verrà presentato lunedì 8 luglio alle 10.30
svolta sull’inquietante vicenda. a Palazzo San Macuto, a Roma. Farà gli
Approvato dal Consiglio onori di casa l’amministratore delegato
I carabinieri del nucleo operati- comunale, un atto di
vo, diretti dal tenente colonnel- Massimiliano
lo Stefano Verlengia, sono al la- indirizzo presentato dalla Burelli. Lo stesso
voro per rintracciare l’aggresso- consigliera Doriana Burelli illustrerà il
re, le cui generalità non sono al Musacchi (Lega) su misure bilancio di
momento ancora note agli stessi di sicurezza, prevenzione e sostenibilità
investigatori, attraverso alcune controllo nelle società insieme a Massimo
immagini fotografiche, scattate sportive professionistiche e Calderini, direttore
durante la serata, che lo immor- dilettantistiche. Con l’atto si di stabilimento di
talerebbero: da quelle delle tele- Ast, e Francesco
camere di sorveglianza ad altre chiede al sindaco di
Ferrante, di
‘private’, forse dei selfie. Sareb- effettuare verifiche su Greening
be coetaneo della ragazza o co- possesso e manutenzione Marketing Italia.
munque poco più grande e, qua- adeguata del defibrillatore. Interverranno, Massimiliano Burelli
si certamente, residente nel Ter- SOSTITUTO PROCURATORE La dottoressa Barbara Mazzullo l’onorevole
Barbara Saltamartini, presidente della
Commissione attività produttive della
Raffica di incidenti sulle strade. Sui social si scatena la polemica Camera (nonché, come noto,
commissario della Lega a Terni), il
– TERNI – reggiata. Nell’impatto una tettoia è caduta ospedale. Violento tamponamento in sera- senatore Gianni Girotto, presidente della
sulla vettura, con la conducente che è rima- ta, inoltre, all’incrocio tra via Aleardi e via- Commissione attività produttive del
RAFFICA d’incidenti sulle strade della sta lievemente ferita. Altro sbandamento a le dello Stadio, intersezione pericolosissi- Senato , l’onorevole Rossella Muroni
città e del comprensorio. Un vero e pro- Torre Orsina, sulla Valnerina, dove un’au- ma in cui continuano a registrarsi inciden- della Commissione ambiente della
prio bollettino di «guerra» che per fortuna to uscendo di strada è rimasta in bilico su ti. Ferita un’altra donna. E la protesta dila- Camera e Mauro Agostini, direttore
non fa registrare tragedie. Vigili del fuoco, un muretto, prima di essere recuperata dai ga sui social. «Aspettando un piano del generale di Sviluppumbria. Intanto in
agenti della polizia locale e ambulanze del vigili del fuoco. Illeso il conducente. Tor- quartiere che doveva essere proposto ai re- Acciaieria proseguono le assemblee dei
118 hanno sfrecciato da un punto all’altro nando a Terni, schianto all’altezza della ro- sidenti due mesi fa , non si ferma la catena lavoratori in merito all’ipotesi di accordo
praticamente per l’intera giornata. In via tonda di San Valentino, fra via Turati e via- degli incidenti – tuona un utente su Fb –, tra azienda e rsu sul contratto
Menotti Serrati una donna alla guida le Trento, tra un’auto e uno scooter: ad ave- spero che l’ ufficio competente e l’assesso- integrativo, che ridistribuisce oltre 4
dell’auto è sbandata, con il mezzo che è fi- re la peggio è stato ovviamente il centauro, re riescano, prima che non ci scappi il mor- milioni di euro lordi. Al singolo
nito contro un muro sul margine della car- soccorso dal 118 e trasportato nel vicino to, a convocarci». lavoratore andrebbero circa 2mila euro.

SOLIDARIETÀ L’ORDINE PROVINCIALE CHIAMA A RACCOLTA I SUOI ISCRITTI


Gli ingegneri diventano donatori di sangue
– TERNI – va e visto che anche quest’anno è giunto un nuovo
L’ORDINE provinciale degli ingegneri chiama gli messaggio con richiesta di aiuto in tal senso, abbia-
iscritti alla donazione del sangue. Appuntamento ve- mo deciso di aderire nuovamente». «Fermo restan-
nerdì alle 8 al Sit, Servizio Immuno-trasfusionale do il massimo rispetto per eventuali motivi ostativi
dell’ospedale Santa Maria. «È ben noto come le strut- di natura fisica e/o religiosa – continua Monotti –,
ture sanitarie purtroppo si trovino spesso in condi- abbiamo quindi invitato anche quest’anno tutti gli
zioni di emergenza per la scarsità delle scorte di san- iscritti a valutare la possibilità di effettuare una dona-
gue – sottolinea il presidente degli ingegneri, Simo- zione di sangue. Abbiamo organizzato venerdì 5 lu-
ne Monotti –. Ciò è particolarmente marcato nella glio una donazione tutti insieme, come una ‘squa-
stagione estiva. La scorsa estate abbiamo accolto l’in- dra’. Ringraziamo per il supporto i colleghi nostri
vito dell’Azienda ospedaliera e del responsabile di iscritti operanti in ospedale e tutti coloro che aderi-
settore, Augusto Scaccetti, per sensibilizzare i nostri ranno, compresi parenti, amici e simpatizzanti della UjTV News24
iscritti sul tema. Visto il buon risultato dell’ iniziati- nostra categoria».
0
90703

€ 2,50* in Italia — Mercoledì 3 Luglio 2019 — Anno 155°, Numero 181 — ilsole24ore.com * solo per gli acquirenti edicola e fino ad esaurimento copie: in vendita abbinata
obbligatoria con I Focus de Il Sole 24ORE (Il Sole 24 Ore € 2,00 + I Focus € 0,50
Poste italiane Sped. in A.P. - D.L. 353/2003
conv. L. 46/2004, art. 1, C. 1, DCB Milano
9 770391 786418

Oggi Domani
Sblocca cantieri: Condoni, nuova
tutte le regole chance: ripartono
per la riforma saldo e stralcio
degli appalti e rottamazione
—a 0,50 euro più il quotidiano —a 0,5 euro oltre al quotidiano

Fondato nel 1865


Quotidiano
Politico Economico Finanziario Normativo

FTSE MIB 21392,87 +0,65% | SPREAD BUND 10Y 220,90 -9,30 | €/$ 1,1301 -0,42% | ORO FIXING 1391,05 +0,07% | Indici&Numeri w PAGINE 26-29

Due donne per Commissione Ue e Bce PANORA MA

CASO SEA WATCH

Il Gip libera Carola


VERTICI EUROPEI
Sono Ursula von der Leyen, popolare,
attuale ministro della Difesa in Ger-
E Salvini si scaglia
mania e fedelissima di Angela Merkel, contro i magistrati
Ursula von der Leyen, e la francese Christine Lagarde che la-
fedelissima di Angela Merkel, scia la guida del Fondo monetario in- Il Gip di Agrigento non ha convalidato
ternazionale e succede a Mario Dra- l’arresto della comandante della Sea
sarà capo dell’esecutivo Ue ghi. Il pacchetto si completa con l’ele- Watch, Carola Rackete. Il reato di resi-
zione del primo ministro liberale bel- stenza ad una nave da guerra non sus-
Christine Lagarde lascia ga Charles Michel alla presidenza del siste in quanto la motovedetta della
il Fondo monetario per Consiglio europeo, e con l’indicazione Finanza non è una nave da guerra. Il
del ministro degli Esteri spagnolo Jo- ministro Salvini ha reagito attaccan-
succedere a Mario Draghi sep Borrell, socialista, come Alto rap- do la magistratura: «Non è la giustizia
presentante per la politica estera, ruo- che serve a un Paese che vuole cresce-
Il belga Michel al Consiglio lo ricoperto negli ultimi cinque anni re. È urgente la riforma cambiando i
Conte: all’Italia Concorrenza da Federica Mogherini. La presidenza criteri di assunzione». —a pagina 6
del Parlamento andrà ad un esponen-
e una vicepresidenza te socialdemocratico ma in staffetta
con un popolare. L’Italia spera inuna TELEVISIONE
Dopo una maratona di tre giorni, i ca- vicepresidenza della Commissione. Mediaset, Vivendi attacca:
pi di Stato e di governo della Ue hanno Il successo del Consiglio nell’im- serve una nuova assemblea
trovato l’accordo sul pacchetto di no- porre l’archiviazione del sistema
mine per i nuovi vertici delle istituzio- dello spitzenkadidat per la Com- Il gruppo francese Vivendi spara un
ni europee, anticipando il Parlamento missione conferma il ruolo decisi- colpo a sorpresa nella vicenda con
che oggi elegge il suo presidente. Due vo dei governi nazionali nelle vi- Madiaset. È di ieri la richiesta di con-
donne andranno alla guida della cende europee, a scapito del ruolo vocazione di una nuova assemblea
Commissione e della Banca centrale. del Parlamento. —Servizi a pagina 3 con l’obiettivo di annullare le deli-
bere assunte a voto maggiorato. Ora
il cda del Biscione dovra decidere se
accogliere la richiesta. —a pagina 12

Niente procedura:
verso il via libera Ue
CAMERE DI COMMERCIO
Parla Bassilichi:
«La riforma
alla manovra 2019 va completata,
serve chiarezza»
Al vertice. La tedesca von der Leyen (a sinistra) è stata proposta per la presidenza della Commissione Ue. La francese Lagarde è stata designata al vertice Bce
italiani del 2019 in linea con il Patto di
OGGI LA COMMISSIONE Stabilità. Ma sarebbe solo rinviato il Marzio Bartoloni
redde rationem: il mancato impegno —a pagina 7
Collegio pronto a ritirare
la proposta di infrazione,
in autunno il nodo 2020
per il 2020 rende più difficile il con-
fronto in autunno. Primo effetto, in-
tanto, del Dl “salva-conti”: in attesa di Scuola, 59mila assunzioni a settembre CONCORRENZA FISCALE

20
conoscere i risparmi su reddito di cit-
tadinanza e quota 100, vengono con- L’Antitrust: Fca a Londra
Continua la corsa ai BTp: gelati 1,5 miliardi dei ministeri. LE CATTEDRE VACANTI LAV ORO un danno erariale all’Italia
tassi del decennale all’1,84% Sui mercati continua la corsa ai ti-
Lo spread scende a 221
toli di Stato italiani, favorita dalla cor- Metà dei docenti scelta I CENTRI IN ITALIA Il trasferimento della sede fiscale di
rezione dei conti e dalla convinzione Fca a Londra ha causato all’Italia

miliardi
con graduatorie per titoli,
L’aggiustamento varato da Roma
che la Bce entrerà presto in campo: il
rendimento dei BTp decennali è sceso metà a esaurimento Amazon cresce «un rilevante danno economico».
Lo ha dichiarato ieri il presidente
soddisfa Bruxelles: la Commissione
Ue dovrebbe ritirare oggi la racco-
a 1,84%. Lo spread sui Bund cala a 221
punti base, minimo da luglio 2018. Il ministro dell’Istruzione Bussetti
con altri mille dell’Antitrust, Roberto Rustichelli.
«L’Italia è uno dei Paesi più pena-
mandazione di procedura per debito
eccessivo, ritenendo i conti pubblici
Romano, Mobili, Trovati e Longo
—a pagina 2
ha chiesto al governo l’ autorizza-
zione a coprire i posti che il prossi-
dipendenti la stima dell’ipotetico indennizzo che dovrebbe essere
corrisposto ad Autostrade per l’Italia (Aspi) in caso di
lizzati» dalla concorrenza fiscale,
ha aggiunto. —a pagina 22
mo anno scolastico si renderanno revoca della concessione
vacanti: quasi 59mila cattedre —a pag. 8
INTERVISTA A OLLI REHN (58.627 per la precisione, di cui PETROLIO
Un asse Opec-Russia
14.552 di sostegno) da assegnare a
docenti a tempo indeterminato. La commissione del Mit per controllare i prezzi
«Le Omt strumento Per il 50% delle assunzioni si attin-
SANT’AGATA (BO)
«Rischioso revocare
necessario per la Bce,
gerà a graduatorie dei concorsi per Lamborghini, Opec e Russia rinsaldano il legame
titoli ed esami, per il restante 50%
a graduatoria ad esaurimento.
600 posti la concessione ad Aspi, per contrastare l’avanzata del petrolio
shale americano: il Cartello petrolife-
servono regole chiare L’anno scorso il governo autorizzò
l’alternativa è rinegoziare» ro, nella formula estesa ai non mem-

per un uso rapido»


il Miur a immettere in ruolo 57mila
docenti, ma la metà delle assun- in verniciatura bri chiamata Opec+, ha deciso di al-
lungare fino al 31 marzo 2020 i tagli di
zioni non andò a buon fine per ca- Giorgio Santilli —a pag. 11 1,2 milioni di barili al giorno che pro-
Isabella Bufacchi —a pag. 5 renza di candidati. Tucci —a pag. 6 Larizza —a pag. 8 seguono da gennaio. —a pagina 13

«Soluzione industriale
per salvare Carige» LA GESTIONE
DEL CAPITALE
UMANO
chiave per il settore assicurativo.
PARLA CIMBRI Carlo Cimbri, ceo di Unipol e pre-
sidente di UnipolSai, nell’intervi-
Unipol sale al 20% di Bper sta a Il Sole 24 Ore parla, tra le altre
Il ceo: «Altre condizioni cose, anche della nuova sfida nel
settore bancario dopo 30 anni di
per intervenire su Genova» polizze. E in proposito ricorda
che «la compagine azionaria di
«Unipol è salita al 19,9% di Bper» Bper è mutata sensibilmente» e «
e «per Carige la migliore opzione sono venuti a mancare quegli ele-
è un’operazione industriale, ma menti che avevano portato» il
al momento non ci sono le condi- gruppo a decidere di restare fuori
zioni». Mentre in materia di re-
gole, la revisione di Solvency II è
dal board dell’istituto».
Laura Galvagni —a pag. 11
Sicurezza, le regole
per le 40mila
L’ALLARM E EBA S U BAS ILEA 3
aziende che hanno
Banche Ue, buco da 135 miliardi sedi e filiali estere
Luca Davi —a pag. 11 Cristina Casadei —a pag. 24

UjTV News24
Mercoledì 3 luglio
2019

ANNO LII n° 156


1,50 €
San Tommaso
apostolo

Opportunità
di acquisto
in edicola:
Avvenire
+ Luoghi dell’Infinito
4,20 €

Quotidiano di ispirazione cattolica w w w. a v v e n i r e . i t


Quotidiano di ispirazione cattolica w w w. a v v e n i r e . i t

■ Editoriale IL FATTO Intesa a Bruxelles. Lettera di Conte e Tria: ecco i nostri impegni. Verso il «no» alla procedura ■ I nostri temi

La Ue delle donne
Un rischio reale, un impegno per tutti
DOPO IL SINODO
MA L’APARTHEID La Parola si apre
CLIMATICO NO la strada nella
generazione social
GEROLAMO FAZZINI La popolare tedesca von der Leyen (7 figli) sarà presidente della Commissione A. SMERILLI E S. MASSIRONI

I Lagarde al posto di Draghi. E Sassoli in prima fila per guidare il Parlamento


n un futuro non troppo lontano con
ogni probabilità non sarà (solo) il co- Un piccolo suono nella notte. È
lore della pelle a discriminare i po- il segnale di una fedeltà inizial-
poli, quanto la capacità di reggere il pe- mente non messa in conto. La
so dei cambiamenti climatici. In altre pa- proposta venne lanciata al ter-
role, il mondo vivrà (anzi: già comin- FRANCIA Avviata l’interruzione delle cure. I genitori: l’Onu chiede di farlo vivere mine di una vacanza estiva: in-
ciando a vivere) una nuova fase, caratte- viarsi una frase, o anche solo u-
rizzata dall’«apartheid climatico». Se "Av- na parola tratta da compieta.
venire" mercoledì scorso, in questo ro-
vente giugno italiano dell’anno 2019, ha C. Lagarde U. Von der Leyen A pagina 3
dato molto risalto all’allarme lanciato da
Philip Alston, relatore speciale dell’Onu Dopo una maratona di 30 ore,
sui diritti umani e la povertà estrema, è i leader Ue scelgono i vertici BURKINA FASO
perché lo scenario all’orizzonte rischia dell’Unione. Due figure fem-
di caratterizzarsi come un inedito asso- minili nei posti-chiave. Artefi- Ora è caccia
luto. La voce di Alston non è quella del- ci la cancelliera tedesca Merkel
l’apocalittico che gioca a impaurire l’o- e il presidente francese Ma- ai cattolici:
pinione pubblica per lucrare consenso, cron. I socialisti, ritenendosi
né quella dell’attivista ideologico che poco rappresentati al top, mi- quattro trucidati
procede per slogan. No: il signore in que- nacciano di non votare per la
stione è un apprezzato giurista austra- conferma di von der Leyen a
LUCIA CAPUZZI
liano, docente di diritto internazionale a metà luglio e scelgono David
New York, che da lunghi anni collabora Sassoli come candidato alla Sono arrivati al tramonto, ar-
con le Nazioni Unite. presidenza dell’Europarla- mati di machete e fucili per
Secondo lo studio Onu che ha presenta- mento. Soddisfazione di Con- dare una “punizione”. I quat-
to, l’emergenza climatica da qui al 2050 te che accetta il pacchetto do- tro che indossavano al collo u-
farà perdere casa e terra a 140 milioni po aver ricevuto rassicurazio- na piccola croce sono stati
di persone nei Paesi in via di sviluppo, ni che non sarà aperta la pro- portati in disparte e trucidati.
ma già entro il 2030 saranno 120 milio- cedura di infrazione.
ni gli uomini e le donne che torneran- A pagina 13
no a scivolare in condizione di povertà Primopiano alle pagine 4, 5 e 6
estrema a causa del riscaldamento ter-
restre e ai fenomeni conseguenti. Un
dossier realizzato da un think-tank au- SEA WATCH Annullato l’arresto. Salvini: ma la espelleremo
straliano, presentato al recente Forum
mondiale sull’economia circolare di
Helsinki, motiva previsioni ancor più
fosche che delineano addirittura nel-
l’arco del prossimo trentennio, da oggi
Carola torna libera
al 2050, un serio rischio di collasso per
l’attuale civiltà umana.
Ma restiamo ai dati Onu, inquietanti
quanto basta. Le dinamiche ivi descritte
«Così salvava vite»
evidenziano un gioco perverso, nel qua-
le i Paesi più poveri sono responsabili so-
lo di una piccola frazione delle emissio-
Lambert, condannato a morte NELLO SCAVO

C
ni globali (il 10%) ma dovranno soppor- arola non andava arrestata, LODI, PAVIA E PARMA
tare il 75% dei costi provocati dalla crisi perché la decisione di at-
climatica. Per contro i Paesi più ricchi,
potendo contare su risorse finanziarie
ROBERTO COLOMBO stanze alimentari metabolicamente utili,
di cui abbisogna per vivere come ognuno
traccare a Lampedusa non
era stata «strumentale, ma obbli-
La maxitruffa
delle false Onlus
N
ben maggiori, saranno in grado di ope- ell’ospedale di Reims è ripreso, di noi. Perché Vincent è uno di noi, anche gatoria». E non potrà neanche es-
rare gli aggiustamenti necessari ad af- dopo un mese e mezzo di inter- se non è in grado di comunicare con noi. sere espulsa, come vorrebbe Salvi-
frontare temperature sempre più estre-
me. Insomma: se il rischio che corriamo
ruzione, il protocollo che prevede
la sedazione profonda e la sospensione di
Egli è vivo non meno di quanto lo sia chi
scrive e chi legge queste righe. Non sfug-
ni, perché la procura di Agrigento
ha chiesto che rimanga a disposi-
sull’accoglienza
è di andare verso una sorta di naufragio idratazione e nutrizione del tetraplegico gono le implicazioni di una rottura giuri- zione per gli interrogatori. Il gip ha Le quattro organizzazioni era-
collettivo, alcuni hanno pronta la scia- francese Vincent Lambert in stato di «co- dica dell’ordine intrinseco tra vita e li- "dissolto" anche il decreto sicurez- no legate alla ’ndrangheta.
luppa di salvataggio, mentre per altri scienza minima» (veglia non responsiva). bertà, non solo per la normativa france- za: «Non è applicabile alle azioni di Truffa ai danni dello Stato per
mancherà persino il salvagente. Non è in terapia intensiva o subintensiva, se, ma anche per quella di cui si sta di- salvataggio in quanto riferibile so- 7 milioni di euro, 11 misure
Quattro anni fa, nella Laudato si’ papa né in stadio terminale di malattia, e nep- scutendo nel nostro Paese a seguito del- lo alle condotte degli scafisti». Dun- cautelari. Il pm: eccezioni nel
Francesco richiamava con forza l’atten- pure manifesta dolore incoercibile: è so- la sentenza della Corte Costituzionale. que, non possono essere applicate positivo panorama italiano.
zione della comunità internazionale pro- lo assistito clinicamente per l’assunzione multe alle Ong che soccorrono.
prio sul fatto che, in tema di cambia- di acqua, sali minerali, vitamine e so- A pagina 3. Melina, Ognibene e Pittino a pagina 7 Gambacorta
menti del clima, «gli impatti più pesanti A pagina 9 a pagina 9
probabilmente ricadranno nei prossimi
decenni sui Paesi in via di sviluppo». Il
paradosso è che, da decenni, vengono SCONTRO RAGGI CSM E INTERCETTAZIONI
stanziati fondi e creati progetti per argi-
nare il sottosviluppo dei Paesi poveri, ma
ZINGARETTI Rifiuti, allarme Palermo LʼAnm: il pg Fuzio
NUOVE INDAGINI
Orlandi, si apriranno
– ha detto con chiarezza Alston – se la co-
munità internazionale non si mobiliterà
con urgenza rischia di vanificare ben
E a Roma alta tensione adesso si dimetta tombe in Vaticano
Ciociola e Turrisi a pagina 10 Spagnolo a pagina 8 Cardinale a pagina 12
mezzo secolo di lotta alla fame. Non in-
tervenire, quindi, per rimediare agli squi-
libri sul clima sarebbe insomma un fata-
le autogol per tutti. Non solo: se le cose Canzoni da leggere ■ Agorà
dovessero prendere la piega descritta nel Andrea Pedrinelli
citato rapporto Onu, assisteremmo a ef-
fetti di ordine geopolitico non meno de- STORIA
vastanti: «La rabbia delle comunità col- finita la benzina che ti sosteneva,
pite, la crescita delle disuguaglianze, l’ag- Status symbol il solito problema… Sei convinto Polesine 1819: quei moti
gravarsi della miseria per alcuni gruppi di distinguerti, ma sei fatto per il stroncati dagli austriaci
C
sociali molto probabilmente stimolerà il orreva l’anno 2006. mucchio! Sei convinto di
diffondersi di risposte nazionaliste, xe- Evidentemente ce n’era, di distinguerti, ma sei l’imperatore Romanato a pagina 19
nofobiche e razziste». Un vaso di Pando- gente, da mettere in del tuo specchio! La ruga in faccia
ra, insomma, che a nessuno conviene guardia da certi comportamenti. E è il tuo spauracchio, ti senti un ANTICIPAZIONE
scoperchiare. una canzone, intitolata "Status vuoto lì in mezzo al petto, e non c’è
Il tema dell’«apartheid climatico», va ri-
cordato, è stato sollevato da tempo dal
symbol", gridava così: «Te ne stai
seduto fermo, in religiosa attesa,
sballo che può guarire… Ti guardi:
è tutto al posto giusto, ma senti un
Internet e potere
mondo missionario. Il fatto che ora l’O-
nu lo "certifichi" è davvero importante.
chiuso ad aspettare qualche
cosa… Il telefono non squilla più
vuoto dentro te stesso… E non c’è
sballo che può guarire: no, non c’è
Le nuove sfide
La speranza è che, accorgendosi delle di-
sparità clamorose e crescenti, chi più ha
da un quarto d’ora, senti il fiato
che manca: non sia mai!, che il
sballo che può guarire…». Siamo
arrivati a questo nostro oggi: corre
per la libertà
e può maggiormente si lasci coinvolge- venerdì non si rimorchi una… Te l’anno 2019. E purtroppo sembra Borsa e Pagliacci a pagina 20
re. Va in questo senso la recentissima let- ne stai con le tue mani bianche e proprio che quella canzone, una
tera-denuncia di 18 miliardari america- ciondolanti in mezzo a corpi canzone dei Nomadi, abbia TEATRO
ni che chiedono (!) di essere più tassati, annoiati e stanchi: cerchi la tua ancora motivo di gridare a
per favorire le fasce più povere della po- dimensione in una riga bianca, e qualcuno di scuotersi e di fare Ravenna recita e torna
polazione. quella, guai!, se ti manca… Con gli
amici più fidati sputi sul sistema,
attenzione alla strada che ha
scelto.
a scuola con Dante
continua a pagina 2 alzi gli occhi e tutto ti fa pena: è © RIPRODUZIONE RISERVATA Zaccuri a pagina 22

UjTV News24
Autostrade, Di Maio apre alla trattativa, ma poi si corregge: “Pronti alla revoca”
Meglio sbrigarsi perché i signori del casello vogliono continuare a stangarci y(7HC0D7*KSTKKQ( +;!z!/!z!%

Mercoledì 3 luglio 2019 – Anno 11 – n° 181 a 1,50 -Arretrati: a 3,00 - a 10,00e


con1,50
il libro–“Politicamente
Arretrati: scorretto”
e 3,00
Redazione: via di Sant’Erasmo n° 2 – 00184 Roma Spedizione abb. postale D.L. 353/03 (conv.in L. 27/02/2004 n. 46)
tel. +39 06 32818.1 – fax +39 06 32818.230 Art. 1 comma 1 Roma Aut. 114/2009

Le nomine Ue Patronaggio a rotelle

Leyen e Lagarde TOP SECRET LE NUOVE INTERCETTAZIONI DEL CASO


“TOGHE SPORCHE” SU GIUDICI E POLITICI » MARCO TRAVAGLIO
donne d’Europa

CSM, ECCO LE CARTE P


er il decimo compleanno
Così l’Italia evita del Fatto, abbiamo ini-
ziato un giro d’Italia che
il tedesco alla Bce ci ha portati, come prima tappa,
in Sardegna. Ad Alghero e a Ca-

CHE NESSUNO
gliari. Due incontri molto par-
tecipati con i nostri lettori e ab-
bonati, quelli che compiono 10
anni con noi e quelli nuovi. Ab-
biamo invertito l’ordine tradi-
zionale del dibattito: prima le

HA ANCORA LETTO
domande del pubblico, poi le
nostre risposte. Molte domande
riguardavano la SeaWatch-3 e
la capitana Carola Rackete. A
q CANNAVÒ E FELTRI spanne, anche alla luce delle let-
A PAG. 8 - 9 tere che riceviamo, possiamo
dire che la comunità del Fatto si
divide a metà. Una parte, più at-
Ad Agrigento tenta al lato umano, simpatizza
e solidarizza con questa donna
Il gip libera Carola coraggiosa e generosa, che po-
trebbe fare la bella vita e invece
L’archiviazione si batte per i suoi ideali, recupe-
di Conte e ministri ra migranti da barconi perico-
lanti in acque libiche e li porta in
sull’altra SeaWatch Italia (anziché negli altri porti
sicuri più vicini) per creare l’en-
q MANTOVANI E SCIFO A PAG. 4 nesimo incidente col nemico
Matteo Salvini, violando di-
chiaratamente una serie di leg-
Report Antitrust gi, regole e ordini, ma rivendi-
cando la sua disobbedienza ci-
“Fca, Mediaset&C. vile e accollandosene le conse-
guenze senza fuggire né piagnu-
in paradisi fiscali: colare (diversamente da Salvi-
danni per 8 mld” ni, scappato dal suo processo
con l’immunità ministeriale vo-
q CERASA A PAG. 14 tata anche da lui).
L’altra parte, più sensibile al-
la legalità, non accetta che l’Ita-
Fugatti (Lega) lia resti il capro espiatorio dei ri-
catti libici e del menefreghismo
“Catturate l’orso: europeo (con la beffa delle le-
zioncine di accoglienza da “par-
è confidente, farà tner” egoisti e spietati), teme
male a qualcuno” che il ritorno delle Ong nel Me-
diterraneo provochi un altro
q RODANO A PAG. 6 boom di partenze, morti e sbar-
chi (come fino a due anni fa, pri-
LOTTI PIGNATONE ERMINI MATTARELLA ma che Minniti mettesse un po’
d’ordine in quella jungla d’ac-
GIRA CON UNO PALAMARA: “SI LOTTI: “GLI HO “PIGNATONE VA qua), distingue fra l’atto umani-
» Il COMMENTO “STRUMENTINO” CREDE GIULIO DETTO CHE L’HO A PRANZO SU”.
tario iniziale e le azioni illegali
successive della Rackete, soli-
PER BONIFICARE CESARE. PROMISE MESSO LÌ, DEVE ASSEDIO AL darizza coi finanzieri che hanno
PAROLE VIETATE rischiato la pelle per l’attracco
DA SALVINI SU FB: I RISTORANTI DEI AIUTO A RENZI RISPONDERMI. QUIRINALE PER spericolato della capitana, resta
incredula dinanzi all’avallo a-
“QUANTO MANGI” SUOI SUMMIT E POI LO TRADÌ” ORA MI RICEVE” IL CAPO DI ROMA critico offerto da alcuni parla-
mentari Pd&C., teme che la Sea
q ROBECCHI A PAG. 13 q MASSARI, PACELLI E PROIETTI A PAG. 2 - 3 Watch abbia regalato altri voti
alla Lega e si rimette al giudizio
della magistratura. Quasi tutti
apprezzano il tentativo del Fat-
to di ragionare e distinguere,
Mannelli senza intrupparsi nelle opposte
“FALSO IN BILANCIA” Il nuovo libro e la guerra in famiglia La cattiveria tifoserie della curva Sud della
Capitana e della curva Sud del

Ho fame e mi appare Pannella “Il Giornale” di Sallusti:


“Berlusconi debutta
a Strasburgo tra gli applausi
Capitano. Ora che la crisi è chiu-
sa, la ricostruzione dei fatti deve
prevalere sulle emozioni di quei
» SELVAGGIA LUCARELLI sato il fabbisogno calorico di una dei colleghi”. 41 bis! 17 giorni convulsi. Partendo dal-
quaglia. Sono convinta che la WWW.FORUM.SPINOZA.IT le regole dello Stato di diritto –

S ulle ragioni della mia fame


congenita ho sempre avu-
to un dannato sospetto. Io ri-
piccola voglia rossa dietro al
collo con cui sono nata, non
fosse una voglia di fragola ma MILANESIANA
Costituzione, Codice penale e
Codice della navigazione – e da
un dato incontestabile: gran
tengo che la mia fame ciclopi- una M di McDonald’s. Sono to- parte delle simpatie Carola se l’è
ca nasca dall’inappetenza ciclo- talmente persuasa del fatto che Si rideva meglio conquistata dichiarando la sua
pica di mia madre. Sono pressoché io sia nata podalica perché volevo disobbedienza civile e dicendo-
certa del fatto che mentre mia madre nascere in piedi, già in posizione per quando si stava si pronta a subirne le conse-
era incinta di me, nei nove mesi di ge- piazzarmi davanti alla cassa di Krispi guenze. Ora che le subisce, è as-
stazione, attraverso il cordone ombe- Kreme e chiedere una ciambella Bi- peggio, credeteci surdo e anche un po’ ridicolo
licale che mi ha legata indissolubilmen- scotti Oreo e creme brulée. scandalizzarsene.
te alle sue decisioni alimentari, sia pas- A PAG. 19 q GINO E MICHELE A PAG. 22 SEGUE A PAGINA 24

UjTV News24
y(7HB5J1*KOMKKR( +;!z!/!z!%

Mercoledì 3 luglio 2019 € 1,50 DIRETTORE VITTORIO FELTRI


Anno LIV - Numero 181 OPINIONI NUOVE - Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in abbonamento postale www.liberoquotidiano.it
D.L. 353/2003 (conv. in L.27/02/2004, n. 46) art. 1, comma 1, DCB Milano e-mail:direzione@liberoquotidiano.it
ISSN: 1591-0420

Per la magistratura non ha commesso reati


Robe da matti: Carola libera
La gip assolve la piratessa: è stato un errore arrestarla, non ha violato alcuna legge, «ha agito
per salvare vite umane» e Lampedusa era «l’unico porto sicuro». Il prefetto dispone l’espulsione
PIETRO SENALDI

Robe da matti. Ci mancava solo la beatificazione. La deci-


sione del Gip che scarcera Carola trasforma la piratessa
tedesca in una santa guerriera. Chissà come gode e come
se la ride alle nostre spalle grazie al magistrato umanitario
di Agrigento. Fortunata lei, che la giustizia non è uguale per
tutti. In Italia il 34% della popolazione carceraria (...)
segue ➔ a pagina 3
Ritratto di una furbacchiona
Comandante spericolata
La ragazza tedesca
La capitana Non è neppure
che invece di lavorare
non è una persona ci carica di immigrati
una criminale tanto affidabile e piace alla sinistra
GIAMPIERO MUGHINI VITTORIO FELTRI ALESSANDRO GIULI ➔ a pagina 2

Caro Feltri (Vittorio), tu sai Caro amico Mughini, hai


che ti voglio bene e sai che scritto un libro meraviglio-
mi diverte il format giorna- so sui Cretini di sinistra
listico che ti sei dato, mo- che ha fatto nascere in me
strare ogni volta quanto sia- una grande ammirazione
no imbecilli quelli di sini- per te. Sono sedotto dalla
stra. E, come in questo ca- tua intelligenza e arguzia.
so, quanto abbiano ragio- Per quanto riguarda la que-
ne quelli della sponda op- stione in ballo non hai tutti
posta: quelli che giudicano e torti e neppure tutte le re-
la capitana Carola «una gioni.
matta o peggio una crimi- Carola suscita in me sen-
nale». timenti contrastanti: un
Ora tu sai a puntino - e po’ di simpatia e molta anti-
questo perché ci bazzichia- patia. Non capisco perché La Ue in mano alle donne: Lagarde alla Bce, Von der Leyen alla Commissione
mo da trent’anni e ancora ella vada in giro per mare
una volta ti ringrazio da
quanto profumatamente
hai sempre pagato il mio la-
allo scopo di raccattare dei
poveracci, con una nave
olandese, e dopo averli sal-
Tanto tuonò che non piovve: l’Italia schiva l’euromulta
voro - che io non sono per vati invece di portarli a ca- SANDRO IACOMETTI PISTA ROSSA, ALTRO CHE NERA
niente «di sinistra», termi- sa sua intenda scaricarli a
ne peraltro vacuo e privo di noi italiani. Spread in picchiata a 221 punti, Btp a due anni col
alcun significato. Eppure
questa volta dissento netta-
È capitato anche a me di
fare della beneficenza, ma
segno meno per la prima volta dal maggio 2018 e
niente multa della Ue. Più che la bufera di cui tutti
A Bologna fu una strage
mente da quanto hai scrit-
to su Libero, il giornale che
con i soldi miei e non con
quelli altrui. Essere buoni e
parlano da settimane sembra una placida giornata
di sole, con le cicale che cantano (...)
di terroristi palestinesi
dirigi e che ha il torto di vo- umani è cosa lodevole, per segue ➔ a pagina 9
ler apparire a tutti (...) cui Carola (...) Il terrorista “Carlos” RENATO FARINA - BEATRICE NENCHA ➔ a pag. 12
segue ➔ a pagina 3 segue ➔ a pagina 3 ANDREA MORIGI ➔ a pagina 8

I nostri istituti di pena sono gironi infernali Grazie a cellule staminali umane
Col caldo più rivolte e suicidi in cella Evviva: i capelli potranno ricrescere
AZZURRA BARBUTO i 54 anni, l’ultimo il 24 giugno scor- MELANIA RIZZOLI ne scattata è considerata straordi-
so a Vigevano. È incandescente naria, perché ritrae i primi capelli
Ogni settimana un detenuto si to- più che mai il clima che si respira La speranza per la cura risolutiva naturali spuntati attraverso la pel-
glie la vita. Ed ogni mese ad am- in questi giorni all’interno degli della calvizie sta tutta in una foto le da follicoli piliferi coltivati a par-
mazzarsi è un poliziotto peniten- istituti di pena italiani. Nel carcere presentata all’intero mondo scien- tire da cellule staminali umane ri-
ziario. Dal 2000 ad oggi i suicidi in di Poggioreale, a Napoli, che a tifico da un gruppo di ricercatori programmate.
cella sono stati 1.076, 67 nel 2018, fronte di una capienza regolamen- della California, che hanno im- Il protocollo, sviluppato al San-
23 dal primo gennaio di quest’an- tare di 1.635 individui ne ospita mortalato due folti ciuffetti di peli ford Burnham Prebys Medical Di-
no. E nei primi sei mesi del 2019 2.314, di cui 337 stranieri, nel giro neri cresciuti, forti e lucidi, sulla scovery Institute La Jolla (Usa), è
hanno scelto la morte 6 agenti del- di 48 ore (...) schiena geneticamente glabra di stato presentato, (...)
la polizia penitenziaria, tra i 32 ed segue ➔ a pagina 15 un topo di laboratorio. L’immagi- segue ➔ a pagina 17

Prezzo all’estero: CH - Fr3.70/MC & F - € 2.50

UjTV News24
y(7HA3J1*QTTKLP( +;!z!/!z!%

Mercoledì 3 luglio 2019 € 1,20


S. Tommaso apostolo Direzione, Redazione, Amministrazione 00187 Roma, piazza Colonna 366, tel 06/675.881 * Abbinamenti a Viterbo e prov.: Il Tempo + Corriere di Viterbo €1,20 www.iltempo.it
a Rieti e prov.: Il Tempo + Corriere di Rieti €1,20 – a Latina e prov.: Il Tempo + Latina Oggi €1,50– a Frosinone e prov.: Il Tempo + Ciociaria Oggi €1,50
Anno LXXV - Numero 181 a Terni e prov. e nella Riviera Adriatica (da Milano Marittima a S. Benedetto del Tronto): Il Tempo + Corriere dell’Umbria €1,20 e-mail: direzione@iltempo.it

Natale a Malagrotta
Emergenza rifiuti L’Ama ammette: se va bene risolveremo la crisi entro dicembre
Bocciata la differenziata: «Costosa e inutile». E cosa fanno Raggi e Zingaretti? Litigano
IL TEMPO di Oshø
■ Toccherà aspettare fino a Natale per
vedere «risolta» l’emergenza rifiuti nella Ca-
pitale. A dirlo i vertici dell’Ama che ammet-
tono il collasso: il 55% dei mezzi è inutilizza-
bile e la differenziata sul 20% del territorio è
di fatto inutile e costosa. Intanto, il sindaco
Raggi esce dal silenzio e accusa il governato-
re Zingaretti di non obbligare gli impianti
del Lazio ad accogliere i rifiuti di Roma. Un
altro «complotto» insomma sul quale viene
coinvolto anche il ministro grillino Costa
che invita «a collaborare tutti insieme».
Novelli ➔ a pagina 3

Comitati sul piede di guerra

La città si ribella
«Ora smettiamo
di pagare la Tari»

Il super-caldo africano invade l’Italia Magliaro ➔ a pagina 4


Laghi ➔ a pagina 12

Blitz nella sede Ama di Trastevere


Il gip rilascia la comandante della Sea Watch. Ira Salvini: «Espulsione». Il prefetto firma l’allontanamento Raid alla municipalizzata
Tre dipendenti aggrediti
La pirata Carola è libera di portarci altri immigrati ➔ a pagina 5

■ Il gip non convalida l’arresto di Carola


Rackete e la comandante della nave Sea
Lagarde e l’erede di Merkel ai vertici Watch 3 torna in libertà. Ira di Matteo Salvi- Morto Pontone, ex tesoriere di An Il docente di Diritto Ambientale
ni: «Dalla magistratura pessimo segnale agli
A Bruxelles vince Macron italiani, ora espulsione immediata». Il prefet-
to di Agrigento fa sapere di avere firmato
Addio all’ultimo custode «Non ci sono alternative
Europa in mano alle donne l’ordine di allontanamento alla frontiera per
la giovane tedesca.
dei misteri di Montecarlo al commissariamento»
Ventura ➔ a pagina 9 Carcano ➔ a pagina 7 Di Corrado ➔ a pagina 8 Sbraga ➔ a pagina 5

Paladino patteggia per la tassa di soggiorno non pagata dall’hotel Plaza

Condannato il «suocero» di Conte


■ Per anni ha sottratto al
Comune di Roma la tassa di
soggiorno dei turisti in visita
nella Capitale. Per questo
motivo il padre della fidanza-
ta del premier Giuseppe
Conte, Cesare Paladino, ha Il Gruppo Italiano per le
patteggiato davanti al Tribu- Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali
è una società scientifica nata con lo scopo di promuovere
nale di piazzale Clodio una la ricerca (clinica e di base) della malattia di Crohn,
pena di 1 anno 2 mesi e 17 della colite ulcerosa e delle altre patologie infiammatorie
giorni di reclusione. idiopatiche del tratto gastrointestinale e di migliorare
e diffondere le conoscenze per la cura di queste malattie
Ossino ➔ a pagina 11 igibd.it

UjTV News24
1.943.000 lettori (dati Audipress 2019/I)
METTI A DIETA LA TUA MENTE IN EDICOLA A € 9,90 IN PIÙ

MERCOLEDÌ 3 LUGLIO 2019 | € 1,50 | Anno 161 - Numero 181 | Anno 20 - Numero 181 | www.lanazione.it FIRENZE

FIRENZE, DA IERI GLI “OSSERVATORI“ ALL’ISOLOTTO

Il primo giorno dei volontari


per la sicurezza in periferia
SPANO · In Cronaca

Migranti, affari sporchi delle onlus


ITALIA E NOMINE UE
UNO SCAMBIO
CHE COSTA
di RAFFAELE MARMO
Retata a Milano. Libera la Capitana: «Ha salvato vite». Salvini: la espello Servizi
· Alle p. 4 e 5

E CI ANDRÀ bene,
S avremo evitato la
procedura di
infrazione: e bisognerà
ISTAT: GIÙ FINO AL 24%
Casa amara casa

RdC
ringraziare San Mattarella.
Per il resto (e che resto),
inutile cercare facili alibi o Il mattone perde
tesi consolatorie: l’Italia esce
dal gioco del Grande Potere ancora valore
in Europa con le ossa rotte.
Siamo passati, in un sol PEREGO e TURANI · A pagina 21
colpo, da tre a zero. Almeno
per ora. Avevamo tre posti di EMANUELA SPARITA
comando sui cinque che
contano tra Bruxelles e
Strasburgo.
· A pagina 2
Mistero Orlandi
Il Vaticano ordina:
IL CASO SEA WATCH
aprire due tombe
LICENZA Servizi e DE ROBERTIS · Alle p. 8 e 9

DI SPERONARE TRA REALTÀ E FICTION


di GABRIELE CANÈ
OME NON DETTO.
I re della truffa
C Carola non è un pirata,
e devono smetterla di
ostacolare le sue missioni
Come in un film
senza lieto fine
umanitarie. Ci sono vite che
valgono più delle altre per la MASSI · A pagina 11
dottoressa Vella: quelle dei
migranti più di quelle dei L’INTERVISTA: GOLDONI
finanzieri, per esempio.
GLIEURODEPUTATII
NGLESI ANTIUE
Volete una confidenza del
tutto personale? Ci avremmo MOSTRANOLALOROPARTEPOSTERI ORE. «Birre e grigliate
scommesso che la Gip
avrebbe scagionato la DUEDONNENEI RUOLICHIAVED’EUROPA: La notte di Luna
capitana e smentito la
procura.
VONDERLEYENPRESI DENTEELAGARDEALLABCE assieme ai texani»
· A pagina 4 COPPARI e POLLIO SALIMBENI · Alle pagine 2 e 3 GHIDETTI · A pagina 12

PRETTY WOMAN IL MITO ANNI ’80


Gere-Roberts La musica
L’incanto tv ritorna
è per sempre sul walkman

UjTV News24
y(7HA3J1*QSQPTQ( +;!z!/!z!% DONELLI · A pagina 27 SPINELLI · A pagina 25
ANNO IV NUMERO 130 www.ildubbio.news
1,5 EURO
MERCOLEDÌ3LUGLIO2019

IL LAVORO CHE C’È LA BUFERA NELLA MAGISTRATURA LUCA

L’Anm: Fuzio si dimetta


PONIZ
PRESIDENTE

Quell’Italia ANM

in cerca
di rivincite E Palamara ricusa Davigo
GIOVANNI MARIA JACOBAZZI A PAGINA 5

IL DUBBIO
CARLO FUSI

A vvolta dall’enfasi bipar-


tisan di chi (Luigi Di Ma-
io) esulta perché finalmente i
numerini sono dalla sua par-
te o, sul fronte opposto, di chi
(il Pd) scuote la testa con l’a-
ria di dire “non fatevi illusio-
ni, il peggio è dietro l’ango-
lo”, passa in secondo piano IL MINISTRO E IL CNF CREANO UNA STRUTTURA PER VIGILARE SULLA LEGGE

Bonafede: «Ecco lo scudo


l’analisi del dato più signifi-
cativo dell’ Istat sul mondo
del lavoro. Che segnala l’au-
mento del tasso di occupazio-
ne ai livelli del 1977 (grida di

sull’equo compenso»
gioia grilline) e la concomi-
tante piattezza del Pil (biasi-
mo piddino) squadernando
che giovani e donne restano
al palo mentre è boom tra gli
over 50 con 300 mila occupa-
ti in più da gennaio.
Senza voler accampare prete- L’INTESA SULLE NOMINE UE PIÙ VICINA ERRICO NOVI
se di esaustività, quel dato

D
conferma lo strabismo della all’entrata in vigore della

ARRIVANO DUE LADY DI FERRO


maggioranza e il distacco dal- legge sull’equo compen-
le necessità reali del Paese di so, alcuni enti pubblici e
buona parte delle opposizio- committenti privati hanno fatto a
ni. E’ presumibile che parte
dei cinquantenni espulsi dal A STRASBURGO I PRO BREXIT gara nell’aggirare le norme. Anche
per «sollecitarne il rispetto» è sta-
lavoro si siano riconvertiti in
occupazioni autonome con
partite Iva e quant’altro. For-
VOLTANO LE SPALLE to istituito a via Arenula un “Nu-
cleo di monitoraggio” sulla disci-
plina. Di fatto Bonafede sceglie co-
se è altrettanto vero che le im- sì di farsi garante della dignità dei
prese faticano a liberarsi di
POSTE ITALIANE S.P.A. - SPEDIZIONE IN ABBONAMENTO POSTALE - D.L. 353/2003 (CONV. IN L. 27/02/2004 N.46) ART. 1, COMMA 1 C/RM/41/2016

compensi per gli avvocati. La strut-


mano d’opera esperta e quali- tura nasce dal protocollo d’intesa
ficata, che ha acquisito com- siglato ieri dal guardasigilli con il
petenze e capacità specifi- presidente del Cnf Mascherin.
che, che insomma è nel pieno ALLE PAGINE 8 E 9
della sua maturazione uma-
na e professionale. Una mi-
niera di energie che desertifi-
care sarebbe puro masochi- IL RAPPORTO
smo.
Quell’Italia lì è in gran parte
quella del ceto medio che nel- Amnesty:
la caverna ci si è rifugiata per-
ché altrimenti rischiava di af- di Facebook
fogare nella disperazione e
nell’impoverimento. E che
ora vede bagliori di riconosci-
si muore,
mento delle sue potenzialità
e indispensabilità.
troppo odio
La qual cosa - ripetiamo: sen-
za alcuna supponente prete- FRANCESCA SPASIANO
sa di completezza - induce a A PAGINA 4
ritenere che l’agenda politi- ALLE PAGINE 2 E 3
ca sia da rovesciare. Non c’è
priorità per reddito di cittadi-
nanza e tanto meno quota IL GIP: HA AGITO PER EVITARE VITTIME L’INCHIESTA DI MILANO
cento: gli over 50 non appar-
tengono a nessuna di queste
categorie. Non c’è obbligo di La capitana Carola La ’ndrangheta
difesa ideologica - bloccando
però gli sforzi del governo di torna in libertà lucrava sui disperati
trasformarli in perenne ban-
L’avvocato: illegale Undici indagati
ISSN 2499-6009

comat - di chi sta in pensione:

non salvare migranti per le false Onlus


di nuovo, gli over 50 esulano
dalla categoria.
Insomma al di là del fatto che
è un crimine sociale trascura-
re l’afflizione dei ragazzi e
delle donne, categorie che en-
trambe non trovano lavoro o
SIMONA MUSCO
U na pericolosa ed insidiosa associazione a de-
linquere che si è inserita nelle gare pubbli-
che per la gestione dell’emergenza migranti. È co-
lo trovano dequalificato, il
C arola Rackete è libera: voleva solo salvare sì che il gip di Milano Carlo Ottone De Marchi de-
y(7HC4J9*QKKKKT( +;!z!/!z!%

punto è che per riprendere a delle vite. È quanto ha deciso, dopo ore di scrive le onlus “Volontari senza frontiere”, “Mila-
correre occorre puntare l’at- camera di consiglio, il gip di Agrigento, no solidale”, “Area solidale” e “Amici di Madre
tenzione su quel pezzo di Pae- Alessandra Vella, che non ha convalidato Teresa Giuliani”, create ad hoc con lo scopo di
se che più può dare in termi- l’arresto della comandante della Sea Watch 3, partecipare alle gare per l’ospitalità dei migranti,
ni di capacità e competenza. escludendo il reato di resistenza e violenza a offrendo il prezzo più conveniente al ribasso e
Categorie apparentemente nave da guerra. La 31enne tedesca può dunque producendo, a supporto, documentazione falsa
neglette. E invece semplice- lasciare i domiciliari. L’avvocato d: c’era lo stato sui servizi offerti. Con in più pericolosi collega-
mente indispensabili. di necessità. Anzi, c’era il dovere di far sbarcare i menti alla ’ndrangheta, secondo la Dda.
migranti. A PAGINA 6 SI. MU. A PAGINA 7

UjTV News24
MERCOLEDÌ 3 LUGLIO 2019 www.corriere.it In Italia (con “Living”) EURO 2,00 ANNO 144 - N. 156

Milano, Via Solferino 28 - Tel. 02 62821 Servizio Clienti - Tel. 02 63797510


Roma, Via Campania 59/C - Tel. 06 688281 FONDATO NEL 1876 mail: servizioclienti@corriere.it

In cerca di cibo Domani gratis


DallaNorvegiaalCanada «Corriere Salute»:
ecco come Internet
ilviaggiodellavolpeartica cambia il cervello
di Riccardo Bruno chiedete in edicola
a pagina 23 il settimanale di 28 pagine

La tedesca von der Leyen presidente della Commissione, Lagarde alla Bce. Conte: a noi il responsabile della Concorrenza

Due donne al vertice dell’Europa


IN FORSE LA VISITA DI PUTIN

Unincendio
nelsottomarino
Sì alla linea Merkel. L’Italia perde ruoli di spicco. Ma Sassoli verso la guida del parlamento Ue Mortiquattordici
marinairussi
Passa la «linea rosa» di Merkel: due donne ai di Fabrizio Dragosei
LA NOSTRA vertici dell’Europa. La tedesca Ursula von der
Leyen guiderà la Commissione, mentre la fran-
FRAGILITÀ cese Christine Lagarde sarà alla Bce. L’Italia per-
de ruoli di spicco ma David Sassoli verso la gui-
da dell’Europarlamento. da pagina 2 a pagina 7
di Antonio Polito
IL RETROSCENA

A
l quattordicesimo
tentativo ce
Così ha vinto la cancelliera
l’hanno fatta. di Federico Fubini a pagina 3
Una donna
potrebbe
diventare per la prima volta
la «signora Presidente» ● GIANNELLI I ncendio in un
sommergibile russo, morti
14 marinai. L’incidente
della Commissione sarebbe avvenuto durante
europea. Con l’indicazione la navigazione nelle acque
di Ursula von der Leyen, russe. A renderlo noto è stato
madre di sette figli, la il ministero della Difesa di
politica al femminile fa un Mosca. I sommergibilisti
balzo in avanti, e può sarebbero morti intossicati
rompere uno dei soffitti di dal fumo nel tentativo di
cristallo più resistenti al spegnere le fiamme. Il mezzo
mondo: quello di Palazzo ora si trova nella base
Berlaymont a Bruxelles. Se militare marittima di
poi Christine Lagarde Severomorsk. Si tratterebbe
prenderà il posto di Mario di un sottomarino classe AS-
Draghi alla Eurotower di 12, un mezzo nucleare per
Francoforte, come da operazioni speciali di
accordi, allora il ticket intelligence. Putin ha
«rosa» dell’Europa entrerà annullato tutti gli impegni, in
nella storia. Evviva. forse la visita in Italia.
Per l’Italia c’è anche a pagina 12
un’altra buona notizia. Per
un complesso gioco di SEA WATCH L’IRA DI SALVINI: SARÀ ESPULSA. MA IL PM FERMA IL MINISTRO

Migranti, Carola libera


sponde, i socialisti hanno
candidato David Sassoli,
del Pd, come presidente del
Parlamento. E siccome il

Il gip: ha salvato vite


IMAGOECONOMICA - CHRISTIAN CHARISIUS/DPA

patto era che spettava a


loro il posto, è molto
probabile che oggi un
italiano succederà a un
altro italiano (Tajani) nel
ruolo di speaker a di Fiorenza Sarzanini
Strasburgo. L’ANM: IL PG DELLA CASSAZIONE LASCI
Le buone notizie, alla
fine dell’incredibile due
giorni del vertice europeo,
S ea Watch, la capitana Carola
Rackete è libera. Ieri il gip di
Agrigento ha annullato l’arre-
«Sette anni di lusso»
finiscono però qui. Sempre
sul filo del fallimento,
sto: «Ha agito per salvare i mi-
granti». Caduto il reato di resi-
Palamara, i viaggi, l’amica
fratturato in più punti, con In alto la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen (60 anni) e, sotto , Christine Lagarde (63) stenza a nave da guerra, perché di Giovanni Bianconi
un finale contestato, il la motovedetta della Gdf spero-
conclave dei leader che
dovrebbero guidare L’aristocratica La mediatrice nata non è una nave da guerra.
Caduta anche la resistenza a L’ Anm chiede le dimissioni del procuratore
generale della Cassazione Riccardo Fuzio
l’Europa fuori dai guai si è
dimostrato madre di sette figli leader con stile pubblico ufficiale, perché Caro-
la avrebbe agito in adempimen-
intercettato al telefono con Palamara, già
indagato. Dal pg, però, solo silenzi e cellulare
abbondantemente al di to di un dovere. Salvini: «Espul- spento. Intanto dalle carte dei pm ecco le
sotto del compito. di Paolo Valentino di Danilo Taino sa». Ma il pm nega il consenso. telefonate di Palamara con l’amica: «Abbiamo
continua a pagina 26 a pagina 4 a pagina 5 alle pagine 8 e 9 Piccolillo vissuto sette anni nel lusso». a pagina 11

IL CAFFÈ
di Massimo Gramellini Il Grande Centro
C he le zone a traffico limitato fossero
di sinistra, come le librerie a muro e
il gelato in coppetta, era risaputo an-
che prima che a Madrid il candidato della
destra Martinez-Almeida ne denunciasse
mi suoi. Ma non può impedire a un madri-
leno di destra di parcheggiare il Suv sui
gradini del Prado, o magari all’interno,
quando finalmente ci si deciderà a ricon-
vertirlo in un garage multipiano.
la faziosità, facendo della loro abolizione il Il fatto che nei centri storici delle me-
fulcro del suo programma. Ma ora che, di- tropoli abitino solo i turisti, e che i pro-
ventato sindaco, ha abbattuto i varchi della prietari degli appartamenti non siano i ra-
90703

Ztl come altrettanti muretti di Berlino, la dical chic indigeni ma i fondi sovrani ci-
sana democrazia dei clacson e dei tubi di nesi, è una intromissione indebita della
scappamento è tornata a esprimersi nel realtà nei confronti della narrazione do-
centro storico della capitale spagnola, con minante. Noi, per fortuna, siamo già oltre.
9 771120 498008

buona pace di chi lo aveva trasformato in A Roma, grazie agli sforzi della giunta
una bolla anacronistica di aria pulita e ru- pentastellare, in questi giorni bollenti la
mori rarefatti. L’inquinamento è una delle «monnezza» sommerge i cassonetti dei
tante bugie propinate dall’intellighenzia Parioli e quelli di Tor Pignattara con
progressista. Se un madrileno di sinistra esemplare equanimità. Il profumo della
non ha il fisico per attraversare un ingorgo nuova democrazia.
respirando a pieni polmoni, sono proble- © RIPRODUZIONE RISERVATA

UjTV News24
9 771124 883008
90703
il Giornale
MERCOLEDÌ 3 LUGLIO 2019
DAL 1974 CONTRO IL CORO
Quotidiano diretto da ALESSANDRO SALLUSTI Anno XLVI - Numero 155 - 1.50 euro* G www.ilgiornale.it
ISSN 2532-4071 il Giornale (ed. nazionale-online)

DALL’ILVA AD AUTOSTRADE
Così Di Maio IL BUSINESS DEI MIGRANTI
disprezza
gli imprenditori RETATA DI BUONISTI
Sgominate quattro onlus che lucravano sull’accoglienza
Carmelo Caruso
«La Whirlpool non ci deve prendere
per il culo»; «Atlantia è decotta»; «Arcelor
SCHIAFFO AGLI ITALIANI: CAROLA LIBERA
Mittal non ci può ricattare»; «la Fiat e La Procura di Milano mette nel mirino le finte onlus umane. Il Decreto Sicurezza bis non è applicabile». Mat-
Marchionne hanno fatto sempre quello dell’accoglienza dei migranti. Una truffa da 7 milioni di teo Salvini furibondo: «Una sentenza che non fa onore LEZIONE DI HONG KONG
che volevano». Pensieri e parole del mini- euro, 11 arresti e collegamenti con la ’ndrangheta. Falsifi- all’Italia. La comandante è pericolosa per la sicurezza
stro del Lavoro Luigi Di Maio. cavano i documenti per ottenere maggiori fondi dallo nazionale, va subito espulsa». Se anche
Stato. Intanto il Gip di Agrigento libera la capitana della
a pagina 6 Sea Watch 3 Carola Rackete: «Ha agito per salvare vite servizi da pagina 2 a pagina 4 il colonialismo
DISASTRO GRILLINO è meglio
EUROPARLAMENTO, ROMA ISOLATA DALLE NOMINE del comunismo
L’ODIO CHE FRENA Gli inglesi detestano l’Europa? Fuori Draghi e Tajani: di Marco Zucchetti
LA RIPARTENZA Allora mollino i loro stipendi al comando due straniere
S
e un’orchidea fa più pau-
di Alessandro Sallusti ra di un dragone e di un
di Francesco Maria Del Vigo a pagina 8 di Riccardo Pelliccetti a pagina 8 leone, o il fiore è veleno-

L’
atteggiamento ostile di Lui- so, o le fiere sono troppo lonta-
gi Di Maio e dei Cinque ne per mordere.
Stelle nei confronti degli Le bandiere fanno solo il lo-
imprenditori è molto di ro lavoro. Riuniscono un popo-
più di un pregiudizio, è odio per chi lo, richiamano un ideale, fan-
nella vita ce l’ha fatta da solo, per chi no da ponte tra un passato e
ha accumulato e ridistribuito ricchez- una speranza di futuro. Si pos-
za secondo le leggi del mercato e non sono sventolare, portare al
quelle del puro assistenzialismo. Sia cuore o brandire come un’ala-
chiaro, non pensiamo che tutti gli im- barda. E possono (...)
prenditori siano dei santi, e neppure
benefattori di professione, bensì il mo- segue a pagina 12
tore dello sviluppo della comunità cui Fabbri a pagina 12
appartengono. E come tutti i motori
può capitare che si inceppino e neces-
sitino di un tagliando o di un aggiusta- L’ESTATE
mento e nessuno, neppure tra i più DEL
bravi, può sfuggire a questa banale leg- GIORNALE
ge delle cose umane. Un conto però è
fare pagare il conto del meccanico, al- LA STORIA
tro gettare via una macchina che fino a SHOW I deputati pro Brexit voltano le spalle all’inno Ue ALLA BCE Christine Lagarde è la nuova governatrice
quel punto ha ben funzionato e che Liliana, la donna
ancora può fare migliaia di chilometri.
Volere mettere in ginocchio l’Ilva e
FINE CORSA
che amò Totò
Autostrade, tanto per fare due esempi
all’ordine del giorno, è semplicemente fino alla fine
una cosa da cretini. La produzione
dell’acciaio è una delle ricchezze por-
tanti di un paese (lo stabilimento Ilva
Crisi governo: sotto alla Camera di Maurizio Acerbi
a pagina 18
di Taranto vale da solo oltre un punto E intanto nasce il partito delle multe: M5S, Lega e Pd
di Pil) e sull’altro fronte non c’è la ben
che minima possibilità che lo Stato si Pasquale Napolitano e Massimiliano Scafi
possa sostituire a un privato con mag- LE INFRASTRUTTURE CONTESTATE LA TENDENZA TRA I VIP
giore efficienza e sicurezza nella gestio- Il governo gialloverde sembra ormai ai titoli di coda. Ieri la
ne della nostra primaria rete stradale. La strategia dei grillini: maggioranza è finita sotto persino alla Camera, dove godrebbe Vivere separati
È vero, un ponte affidato ad Autostra- di un ampio vantaggio, su un emendamento garantista alla rifor-
de è crollato rovinosamente ma non è distrazione di massa ma della giustizia penale. Intanto si costituisce un atipico «parti- per resistere
che le infrastrutture affidate alla gestio- to delle multe» con M5s-Lega e Pd: votato un provvedimento
ne pubblica offrano più garanzie. Due per «sedare» gli elettori che consente alle società private di fare contravvenzioni per di più insieme
giorni fa - ultimo caso in ordine di tem- divieto di sosta. Forza Italia fa le barricate.
po - una voragine apertasi su una stra- di Augusto Minzolini di Valeria Braghieri
da di Casoria ha inghiottito un ca- a pagina 5 alle pagine 5 e 10 a pagina 16
mion, ci sono ospedali a pezzi ed edifi-
ci scolastici in cui piove dentro, tanto
sono maltenuti. Non è odiando e crimi-
*IN ITALIA. FATTE SALVE ECCEZIONI TERRITORIALI (VEDI GERENZA)

nalizzando gli imprenditori che questi GLI AFORISMI


PONZI
SPEDIZIONE IN ABB. POSTALE - D.L. 353/03 (CONV. IN L. 27/02/2004 N. 46) - ART. 1 C. 1 DCB-MILANO

problemi si possono risolvere. Non è


indicandoli all’opinione pubblica co-
me cinici assassini che si aiuta la lotta
Il Gervaso di Pandora I
NVESTI
GAZI
ONI
all’inquinamento ambientale e alle
di Roberto Gervaso
sue ricadute sull’uomo.
Perché non gli Stati e neppure i parti-
ti ma gli imprenditori con le loro intui-
C arola: la corsara rossa.

La politica non è né arte né Il successo è un impostore solo


Il divorzio non è un’abiura. È
una redenzione.
Tav: il buco nero della piattafor-
zioni e le loro ricerche hanno trovato scienza: è carriera consacrata per chi non lo ha avuto. ma Rousseau.
tecniche produttive meno inquinanti e dall’ipocrisia. Premiare un traditore è un sui- Fico dice che Di Maio è peggio-
soluzioni ingegneristiche più sicure. Chi dice che essere è meglio cidio politico. re di lui; Di Maio dice che Fico è
Questa gente non va massacrata ma che avere, non ha mai conosciu- Il vero capo è ubbidito prima peggiore di lui. E hanno ragione
aiutata - anche con regole più stringen- to la ricchezza. che dia ordini. entrambi.
ti e sanzioni quando sbagliano - a fare Chi dice che fottere è meglio La politica è l’arte di maneggia- Di Maio: il San Gennaro del Fra
nce
scoPon
zi
ceoPonziSp
A
sempre meglio e di più. Un imprendito- che comandare non ha mai vinto re il letame, facendo sporcare le web.
re non vuole uccidere, è uno che prova la guerra. mani agli altri. Conte: Arlecchino servitore di
a vivere meglio lui facendo vivere me- La vita è fatta di tante sorprese In politica chi si fida di tutti due padroni.
glio tutti gli altri. Anche i Di Maio e i e di una sola certezza. non conosce se stesso. Tria: Valium à gogo.
Toninelli.

UjTV News24
T1PR

Teatro Woody Allen alla Scala di Milano Uto Ughi “Io e Natascia, Tuttoscienze Così un algoritmo
w
“Il mio Schicchi con finale a sorpresa” w
storia d’amore e di musica”
w
svela quale sarà il tuo futuro
EGLE SANTOLINI — P. 22 VANNA PESCATORI — P. 22 BECCARIA E VACCARINO — IN TUTTOSCIENZE

LA STAMPA MERCOLEDÌ 3 LUGLIO 2019

QUOTIDIANO FONDATO NEL 1867


1 , 5 0 € II ANNO 153 II N. 180 II IN ITALIA (PREZZI PROMOZIONALI ED ESTERO IN ULTIMA) II SPEDIZIONE ABB. POSTALE II D.L.353/03 (CONV.INL.27/02/04) II ART. 1 COMMA 1, DCB -TO II www.lastampa.it

Il pd sassoli verso il vertice dell’europarlamento. conte indebolito, ma punta tutto su una vicepresidenza STAMPA
PLUS ST+
Due donne alla guida dell’Europa MORTI 14 MARINAI
AGLIASTRO, CIONCI E MASTROLILLI

Accordo Parigi-Berlino: la tedesca Von der Leyen alla Commissione e la francese Lagarde alla Bce Brucia un sottomarino
COSA CAMBIA A BRUXELLES
nucleare,
paura in Russia
ORA L’ITALIA PP. 10-11

CONTA
DI MENO
MARCO ZATTERIN
ovranisti e populisti si sono

S sbagliati. Il voto del 26 mag-


gio non ha spazzato via la
«vecchia Europa», anzi. Dalla
tortuosa trattativa sulle poltro-
ne più calde del continente
emerge un’Unione affaticata, IL CASO ORLANDI
ma coerente col passato e con le DOMENICO AGASSO JR
ambizioni di sempre. È un’al-
leanza che finalmente spinge al ”Emanuela si trova
vertice due donne importanti,
designate con un’intesa alimen- dove indica l’angelo”
tata dalla solita e inevitabile coo- Si riaprono le tombe
perazione franco-tedesca, e con P. 12
la collaborazione dei quattro
presunti «ribelli» di Visegrad.
Un liberale belga sarà presiden-
te dell’Eurosummit, mentre i so-
cialisti condurranno la Politica
estera e il Parlamento. La Spa-
gna ha fatto punti. L’Italia ne ha
persi. Ed è rimasta fuori dai gio-
chi che contano, come purtrop-
po era prevedibile. REUTERS/JACKY NAEGELEN REUTERS/STEPHANE MAHE
Non è stata una partita facile, i Christine Lagarde, da novembre guiderà la Bce Ursula von der Leyen, nuova presidente della Commissione Ue
leader hanno ballato avvolti da
una tempesta di incognite diffici- Accordo Parigi-Berlino: la tedesca LA PRIMA SEDUTA
li da rimettere in ordine. Gli elet- Von der Leyen alla guida della Com-
tori chiedono giustamente all’Eu- missione Ue, Lagarde alla Bce. Con- Sovranismo, selfie e il ritorno di Berlusconi LE STORIE
ropa di cambiare marcia, di ri-
spondere alle paure, di offrire so-
te: «Abbiamo ottenuto il massimo».
BARBERA, BRESOLIN, LA MATTINA,
A Strasburgo lo show dell’Europarlamento MARCO PIATTI
luzioni rapide, efficaci e concre- RAUHE, SCHIANCHI E SORGI - PP. 2-4 EMANUELE BONINI — P. 5
te. Invocano un impeto che per- La “Little League”
metta di superare una situazio- del baseball
ne in cui tutti i dossier sul tavolo
- dalla Sicurezza al Clima, dall’E- mattarella contestato in austria: “Soccorrere i profughi non è un reato” va in scena a Novara
conomia ai Migranti - paiono vo- P. 27

Il gip libera Carola, Salvini la espelle


tati allo stallo. L’alternativa sarà
la perdita di contatto col «popo-
lo», l’inizio della fine del sogno a GIUSEPPE ORRÙ

dodici stelle. Cinque anni fa


Jean-Claude Juncker annunciò Il gip smonta le accuse e libera la ca- PROTESTE ANTI-ITALIANE A SALISBURGO FRANCESCO BEI
A Borgosesia
la legislatura «dell’ultima chan- pitana Carola Rackete: «I reati non ompressione dei diritti? L’e- arriva il registro
ce» dimostrandosi più pessimi-
sta del solito: l’ultima chance è
quella che si offre adesso.
reggono, stava salvando persone».
L’ira di Salvini. Mattarella contesta-
to a Salisburgo. AMABILE, IACOBONI, MA-
L’ANTIPATIA
HA UN PREZZO
C secutivo sta mettendo in cri-
si gli equilibri di una società
aperta e liberale come la nostra?
dei gattari
P. 27
CONTINUA A PAGINA 21 GRI, MARTINI, MENDUNI E SERRA — PP. 6-7 CONTINUA A PAGINA 21

BUONGIORNO Grandi speranze MATTIA


FELTRI importante e seria
ENOTECA
Qualche tempo fa il nostro fecondo dibattito pubblico si è mo probabilmente keniota, di cui si ignorano le generali- COMPRA
raccolto attorno a una nuova e spiazzante domanda: per tà, decollato domenica da Nairobi e diretto in Inghilterra. VECCHIE
quale motivo i migranti, anziché imbarcarsi per traversa- Si era nascosto nel vano del carrello con uno zainetto, del
te funeste del Mediterraneo, su imbarcazioni malsicure, cibo e dell’acqua. Diecimila chilometri, nove ore di volo. BOTTIGLIE
a prezzi esorbitanti, non prendono un comodo aereo, ma- Forse ignorava le condizioni in fase di crociera: in quel po- IN TUTTA ITALIA
gari un low cost, che se si prenota col dovuto anticipo c’è sto dell’aereo, si arriva a cinquanta, sessanta gradi sotto
y(7HB1C2*LRQKKN( +;!z!/!z!%

anche un bello sconto e la caramella al decollo? Per una zero. Quando è cominciata la fase d’atterraggio e s’è aper- Barolo | Brunello
Barbaresco
moltitudine fu l’illuminazione: eccola la prova del turpe to il carrello, l’uomo doveva essere già morto, e il suo cor-
inganno, del complotto globale. Con una punta di imba- po è precipitato in un giardino di Clapham, periferia Whisky
Macallan | Samaroli
razzo toccò far notare che non sempre i migranti hanno sud-ovest di Londra, ha sfiorato il padrone di casa che
documenti in regola e mai visti d’ingresso, ed è sconsiglia- prendeva il sole e con un rumore tipo “whomp”, come in Champagne
bile presentarsi in aeroporto dichiarando l’immigrazione un film splatter, si è disintegrato ricoprendo il giardino di
clandestina come scopo del viaggio. Però, a essere onesti, sangue. E questo è il modo in cui è finita un’altra vita me- 349 499 84 89
enocaffedamauro@yahoo.it
effettivamente c’è chi l’aereo lo prende. E’ il caso di un uo- schina con una grande effimera speranza.
.

UjTV News24