Sei sulla pagina 1di 2

a) 1 b) 2 c) 4

REPASO DE TEORIA DE EXPONENTES d) 1/2 e) 1/4


3 4
152 . 25 . 49 2
a3 . a5
M 7. Reducir: N  a .
1. Reducir: 352 . 452
12 3 12 11
1 1 1 a) a 47 b) a46/12 c) a a

a) 3 b) 2 c) 9
d) a11 e) a47
1
5 1  2a
d) e) 5 Ra
8. Reducir: 1  2 a
2n  4  2n  3
N
2. Simplificar: 2n  4 a) 1 b) 2 c) 3

d) 4 e) 5
a) 2 b) 3 c) 1/3
1
d) 1/2 e) 1/5 
 1 3
  3

T  64 3  ( 32) 5 
31  
258 9. Calcular:  
3. Calcular: F  32

a) 1 b) 2 c) 3 a) 0 b) 1 c) 2

d) 4 e) 5 d) 3 e) 4

4. Efectuar: 3 4 3 5
I 2 2 23 27 240
10. Calcular:
x 4 . x6 . x8 . x10 ........ x 40
M
x . x3 . x5 . x 7 ....... x37 3
2
3
8
3
4
a) b) c)
a) x60 b) x54 c) x57 3
d) 2 2 e) 1
d) x63 e) x51
3 1 1 2
5. Simplificar: 11. Calcular: Q 642  83  162

1 1 1
1 1 1 a) 4 b) 6 c) 1
     
1 1 1
N    2    3    4
2 3 4 d) 2 e) 8

a) 287 b) 281 c) 235

d) 123 e) 435

2 a  2 . 4 a  2b
P
8 a 2 . 16b  2
6. Calcular:
5 x 3 x b) 0
1. Hallar “x” en: 2  225
c) -1
a) 1 b) 3 c) -3 d) 3
e) -5
d) 4 e) -1

2. Resolver: 814x-1 = 9x+5 2. Sabiendo que :


2x – 1 = 3x + 2

a) 1 b) 2 c) 4 Calcular : 5 + 2

d) 5 e) 3 a) 20 b) 21 c) 22
d) 23 e) 24
x 3 x
3 9
3. Hallar “x” en: 8  2
3. Se define :
a) 2 b) 4 c) 3
3x+1 = 5x + 6
d) -1 e) 3/4
Calcular : 7
1. Resolver: 32x-1 . 3x-2 . 33x+7 = 27
a) 16 b) 31 c) 32
a) -1/2 b) -1/3 c) -1/6 d) 18 e) 21

d) 1/5 e) 1/7 1. Se define el operador “∆” como :


x+4 x+2 x
2. Resolver: 3 +3 + 3 = 273
x 1 = 3x + 2
a) 1 b) 2 c) 3

d) 4 e) 5 Calcular el valor de : 3

3. Resolver: (2x)x = 212 a) 14 b) 12 c) 28


d) 10 e) 18
a) 1 b) 2 c) 3
2. Definimos :
d) 4 e) 5 x = 2x – 5
x x-1
4. Si: 4 – 4 = 24
x = 8x + 1
Calcular el valor de: N = (2x)2x
Calcular el valor de: 1
a) 5 b) 5/2 c) (5/2)5/2
a) 21 b) 41 c) 31
d) 55 e) 5-1 d) 11 e) 51

REPASO OPERADORES MATEMATICOS

1. Definimos :
b
= a2 – b
aa
Determinar el valor de :

5
a) -2
4
3
2
1