Sei sulla pagina 1di 4

FISA DE LUCRU

PROCESUL DE ÎNGRIJIRE

I. Prezentarea generala a pacientului ( clientului).

1. Identitatea socio-profesionala si culturala


Numele si prenumele (iniţialele):……………………………………………
Vârsta:……………….
Domiciliul:
rural urban bloc casa la curte
Naţionalitatea:…………………………..
Religia:…………………………………..
Ocupaţia:
Fără ocupaţie salariat lucrător pe cont propriu patron
Agricultor elev/student şomer pensionar
Mediul de lucru:……………………………………………………………..
Situaţia familiara:
singur(a) căsătorit (a) numărul membrilor familiei
alte persoane cu care locuieşte………………………………………………………..
alte situaţii (cămin/azil) ……………………………………………………………...
Motivele internarii:………………………………………………………………….
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
Diagnosticul medical:………………………………………………………………..
Alte probleme legate de sanatate:
CULEGEREA DE DATE
Nr. Nevoia Manifestări de Manifestări de Surse de dificultate Probleme de
Crt. independenta dependenta dependenta /
îngrijire

1 Nevoia de a
comunica
2 Nevoia de a
respira

3 Nevoia de a
manca si a bea.

4 Nevoia de a
elimina.

5 Nevoia de a se
mişca si a avea
o buna postura
6 Nevoia de a
dormi si a se
odihni.
7 Nevoia de a se
îmbrăca si
dezbrăca.
8 Nevoia de a-si
menţine
temperatura
corpului in
limite normale.
9 Nevoia de a fi
curat, îngrijit si
a-si proteja
tegumentele.
10 Nevoia de a
evita pericolele
11 Nevoia de a se
ocupa de
propria
realizare
12 Nevoia de a
acţiona
conform
credinţelor si
valorilor sale.
13 Nevoia de a se
recrea
14 Nevoia de a
învaţă sa-si
păstreze
sănătatea

INVESTIGATII:
. …………………………………….
. …………………………………….
. …………………………………….
. …………………………………….

ANALIZA SI INTERPRETAREA DATELOR

NEVOI PRIORITAR PERTURBATE


1. ………………………………………………………………………………….
2. ………………………………………………………………………………….
3. . …………………………………………………………………………………
4. . ………………………………………………………………………………...
5. . …………………………………………………………………………………
6. . …………………………………………………………………………………

DIAGNOSTIC DE INGRIJIRE
1. ………………………………………………………………………………….
2. ………………………………………………………………………………….
3. . …………………………………………………………………………………
4. . ………………………………………………………………………………...
5. . …………………………………………………………………………………
6. . …………………………………………………………………………………
PLAN DE INGRIJIRE

Problema 1 …………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..
Obiective
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
Interventii
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
Evaluare
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
Problema 2 ………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..
Obiective
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
Interventii
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
Evaluare
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
Problema 3……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..
Obiective
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
Interventii
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
Evaluare
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
Problema 4 ………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..
Obiective
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
Interventii
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
Evaluare
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
Problema 5 ……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..
Obiective
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
Interventii
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
Evaluare
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
Problema 6 ……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..
Obiective
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
Interventii
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
Evaluare
……………………………………………………………………………………………..