Sei sulla pagina 1di 1

Adrian Paunescu (n. 20 iulie 1943, Copaceni, jude?ul Bal?

i, Rom�nia, astazi �n
Republica Moldova � d. 5 noiembrie 2010, Bucure?ti) a fost un autor, critic
literar, eseist, director de reviste, poet, publicist, textier, scriitor,
traducator ?i om politic rom�n.

Adrian Paunescu este cunoscut mai ales ca poet � debut�nd �n 1960 ?i fiind unul
dintre cei mai prolifici autori rom�ni contemporani � ?i ca organizator al
Cenaclului Flacara, �ntrunire muzical-culturala desfa?urata periodic �n anii
1973�1985, de regula �n ora?ele mari ale Rom�niei, unde arti?tii promova?i de poet
prezentau lucrari muzicale ?i literare �n fa?a unui public numeros. �n cadrul
cenaclului, Paunescu a �ncurajat cultura de masa �ndragita de publicului t�nar, �n
ciuda numeroaselor sanc?ionari aduse acesteia de catre puterea comunista; el a
inventat sintagmele �genera?ia �n blugi� ?i �muzica t�nara� pentru a-?i desemna
tinerii spectatori amatori ai unui stil vestimentar nonconformist, respectiv
sonorita?ile iubite de ace?tia, ale genurilor folk ?i rock.