Sei sulla pagina 1di 15

SKDN Posyandu

Bulan : Januari 2019

Posyandu N T O B D 2T Kurus

Cendrawasih 6 3 2 0 24 1
Jeruk 8 3 0 0 17 0
Buah delima 10 1 2 0 14 2
Aster 5 2 3 0 15 0
latulip 12 3 2 0 19 1
Puskesmas 0
BPS
Jumlah 41 12 9 0 89 4 4
Sebukit Indah 8 3 2 0 15 0
Kabut Permai 6 5 0 3 17 0
Pabrik es 12 3 1 2 21
Asoka 22 6 5 0 33 0
Rosida 4 3 1 0 8 0
Puskesmas
BPS
Jumlah 52 20 9 5 94 0 1
Mawar Merah I 11 1 4 1 26 0
Mawar Merah II 7 4 4 0 10 1
Puskesmas 0
BPS
Jumlah 18 5 8 1 36 1 1
Angsana 11 4 0 0 20 1
Panca Karya 19 0 32 0 37 0
IBI 12 8 4 0 31 2
ASI 5 8 4 1 19 2
Indah 11 3 3 0 22 0
Puskesmas
BPS
Jumlah 58 23 43 1 129 5 4
Tunas Baru 16 2 9 0 34 0
Karya Baru 0 4 14 0 29 0
Puskesmas
BPS
Jumlah 16 6 23 0 63 0 1
Dahlia 7 2 9 0 38 6
Simpati 15 12 7 3 54 1
Puskesmas
BPS
Jumlah 22 14 16 3 92 7 0
Mawar Putih 10 5 11 0 51 0
Paris Jaya 7 10 13 2 34 2
Kasih Ibu 3 3 10 3 25 2
Puskesmas
BPS
Jumlah 20 18 34 5 110 4 2
Tanjung kartika 2 2 5 1 15 0
Melati 14 2 3 1 21 0
Kenanga 14 8 3 1 28 3
Puskesmas
BPS
Jumlah 30 12 11 3 64 3 0
TOTAL 257 110 153 18 677 24 13
215
0

64
REKAP LAPORAN POSYANDU
Bulan : Februari 2019
Jumlah Balita Ditimbang Jlh Jlh Jumlah Anak Jumlah Jumlah Jumlah Gizi Jl Kunjungan
umur 36
Bayi A. Balita A. Batita Balita Bumil bulan BB Naik Gizi Kurang Gizi Buruk Lebih Ibu Hamil
Posyandu
L dpt Vit. dpt Fe Ditim BB > Anak
B L B L B Bayi Bayi Anak Bayi Anak L P B
A bang 11,5 Balita Balita Balita
Cendrawasih 0 3 0 21 0 4 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jeruk 0 2 0 15 0 8 0 0 0 0 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Buah delima 0 4 0 10 0 6 0 0 0 0 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aster 0 2 0 13 0 8 0 0 0 1 4 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
latulip 0 4 0 15 0 6 0 0 0 0 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah 0 15 0 74 0 32 0 0 0 0 11 30 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0
Sebukit Indah 0 2 0 13 0 10 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kabut Permai 3 2 0 12 0 7 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pabrik es 2 6 0 13 0 2 0 0 0 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asoka 0 3 0 30 0 12 0 0 0 0 2 20 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Rosida 0 2 0 6 0 6 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah 5 15 0 74 0 37 0 0 0 0 10 42 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Mawar Merah I 1 8 1 16 1 10 0 0 0 6 5 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0
Mawar Merah II 0 0 0 10 0 7 0 0 0 0 7 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
Jumlah 1 8 1 26 1 17 0 0 0 0 6 5 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0
Angsana 0 6 0 14 0 6 0 0 0 0 4 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Panca Karya 0 13 0 24 0 15 0 0 0 0 9 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IBI 0 3 0 28 0 22 0 2 1 2 10 0 0 1 3 0 0 0 1 0 0 0
ASI 1 4 0 14 0 11 0 0 0 1 4 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
Indah 0 4 0 18 0 9 0 1 0 1 10 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
Jumlah 1 30 0 98 0 63 0 0 3 1 17 41 0 0 2 5 0 1 1 1 0 0 0
Tunas Baru 0 7 0 27 0 15 0 0 0 4 12 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Karya Baru 0 6 0 23 0 14 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah 0 13 0 50 0 29 0 0 0 0 4 12 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0
Dahlia 0 6 2 30 2 14 0 0 0 2 5 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Simpati 3 8 1 42 1 14 0 1 1 5 10 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
Jumlah 3 14 3 72 3 28 0 0 1 1 7 15 0 0 1 3 0 0 1 0 0 0 0
Mawar Putih 0 7 1 43 1 23 52 0 0 0 3 7 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0
Paris Jaya 2 9 1 22 1 12 86 0 1 1 2 5 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Kasih Ibu 3 5 0 17 0 8 18 0 1 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah 5 21 2 82 2 43 156 0 2 1 7 13 0 0 2 0 0 0 1 2 0 1 0
Tanjung kartika 1 2 0 12 0 8 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Melati 1 6 0 14 0 10 0 0 0 4 10 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Kenanga 1 3 0 24 0 15 0 0 0 2 12 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah 3 11 0 50 0 33 0 0 0 0 7 23 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 18 127 6 526 6 282 156 0 6 3 69 181 0 0 13 20 0 1 4 3 0 1 0

30
Jl Kunjungan Jl Kunj. Jl Kunj. Jumlah Jumlah bayi 0-5 bln

Jumlah 0-6 bln


Ibu Hamil Bumil dgn Bumil Buteki dapat ASI Eksklusif

yg ditanya
L Resiko 4 kali B L

0-1
1-2
2-3
3-4
4-5
5-6
0-23 D
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 5
0 0 0 0 5 2 0 0 0 0 1 1 8
0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 7
0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 6
0 0 0 0 17 16 0 3 3 2 2 1 29 89
0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 6
0 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0 0 14
0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 9
0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 5
0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 5
0 0 0 5 17 2 0 0 2 0 0 0 39 94
0 0 0 1 14 0 0 0 0 0 0 0 18
0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3
0 0 0 1 14 0 0 0 0 0 0 0 18 36
0 0 0 0 7 5 0 2 1 0 0 0 9
0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 23
0 0 0 0 15 1 0 0 0 0 0 1 17
0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 13
0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 9
0 0 0 0 58 10 0 2 1 0 0 1 71 129
0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 14
0 0 0 0 10 1 0 1 0 0 0 0 11
0 0 0 0 20 3 0 1 0 0 1 0 25 63
0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 16
0 0 0 3 10 5 0 0 2 1 0 0 18
0 0 0 3 20 7 0 0 2 1 0 1 34 92
0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 18
0 0 0 2 10 0 0 0 0 0 0 0 17
0 0 0 3 7 0 0 0 0 0 0 0 21
0 0 0 5 25 0 0 0 0 0 0 0 56 110
0 0 0 1 3 2 0 1 0 0 0 1 5
0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 11
0 0 0 1 8 1 0 1 0 0 0 0 12
0 0 0 2 19 3 0 2 0 0 0 1 28 64
0 0 0 16 190 41 0 8 8 3 3 4 300 321 677
352
652
Bulan :Februari 2019
Jumlah Balita Ditimbang Jlh Balita Gizi Kurang Jlh Balita Gizi Buruk Ibu Hamil Bunifas
Desa/ Gizi Lebih
Kelurahan Bayi A. Balita A. Batita Bayi A. Balita Bayi A. Balita dapat Fe dapat
B L B L B L L P L P L P L P L P Fe 1 Fe 3 Vit. A
Terusan posy 0 15 0 74 0 32 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 21 22 21
D= 89 pusk
N= bps
Jlh 0 15 0 74 0 32
Tengah posy 5 15 0 74 0 37 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 9 9 8
D= 94 pusk
N= bps
Jlh 5 15 0 74 0 37
Tanjung posy 1 8 1 26 1 17 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 2 2 2
D= 36 pusk
N= bps
Jlh 1 8 1 26 1 17
Pasir posy 1 30 0 98 0 63 0 0 2 5 0 1 1 1 0 0 11 12 11
D= 129 pusk
N= bps
Jlh 1 30 0 98 0 63
Penibung posy 0 13 0 50 0 29 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 3 3 2
D= 63 pusk
N= bps
Jlh 0 13 0 50 0 29
Sengkubang posy 3 14 3 72 3 28 0 0 1 3 0 0 1 0 0 0 5 6 5
D= 92 pusk
N= bps
Jlh 3 14 3 72 3 28
Malikian posy 5 21 2 82 2 43 0 0 2 0 0 0 1 2 0 1 6 5 5
D= 110 pusk
N= bps
Jlh 5 21 2 82 2 43
Kuala Secapah posy 3 11 0 50 0 33 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 10 10 9
D= 64 pusk
N= bps
Jlh 3 11 0 50 0 33
Jumlah 18 127 6 526 6 282 0 0 13 20 0 1 4 ### 0 1 67 69 63
D= 677
N=
Bayi Prevalensi Jumlah Jlh balita
BBLR

Lahir Ibu Hamil Ibu Hamil 0-23 bln


Hidup Yg diukur KEK Yg diperiksa Anemia B L
21 0 21 55 29

29
8 0 9 20 39

39
2 0 2 3 18

18
11 0 11 10 71

71
2 0 3 6 25

25
5 0 5 1 34

34
5 0 6 4 56
0
0
56
9 0 10 4 28

28
63 0 0 0 0 0 67 103 300
Balita Gizi Buruk
Identitas Balita Jan-18 Feb-18

Z Score Z Score
No Nama Balita Alamat Tgl Lahir Tgl Timbang Umur BB TB Tgl Timbang Umur BB TB Tgl Timbang
BB/U TB/U BB/TB BB/U TB/U BB/TB

1 M. Ramadani Malikian 7/30/2015 1/22/2018 30 7.5 74 -4,64 -5,32 -2,89 2/22/2018 31 7.5 74 -4,69 -5,4 -2,89 3/22/2018

2 Dira Fitria Malikian 11/14/2015 1/22/2018 26 7.3 73 -4,08 -4,39 -2,29 2/22/2018 27 7.3 73 -4,1 -4,57 -2,1 3/22/2018

3 Nasihul Sengkubang 12/20/2013 1/11/2018 48 11 93 -3,21 -2,50 -2,78 2/11/2018 49 11 93 -3,27 -2,14 -3,2 3/11/2018

4 Daffa Ibnu Tanjung 5/6/2015 1/11/2018 32 8.9 78 -3,60 -4,41 -1,69 2/11/2018 33 8.9 78 -3,51 -3,7 -2,1 3/11/2018

5 Tiara Azzahra Penibung 10/13/2014 1/16/2018 39 10 86 -2,97 -2,83 -1,76 2/16/2018 40 10 86 -2,98 -2,72 -1,9 3/16/2018

6 Akil Kuala Secapah 3/17/2013 1/23/2018 58 12 94 -3,37 -3,28 -2,25 2/23/2018 59 11.6 94 -3,42 -3,38 -2,25

7 Ahmad Warisi Pasir 10/19/2016 1/16/2018 14 6.9 70 -3,55 -3,58 -2,51 2/16/2018 15 6.9 70 -3,6 -3,9 -2,32 3/16/2018

8 Marsya Terusan 8/23/2014 2/9/2018 41 9.9 89 -3.25 -2.42 -2.64 3/9/2018

9 Naya Almahira Terusan 11/28/2016 2/12/2018 14 6.5 73 -3.2 -1.45 -3.47 3/12/2018
Mar-18 Apr-18

Z Score Z Score
Umur BB TB Tgl Timbang Umur BB TB
BB/U TB/U BB/TB BB/U TB/U BB/TB

32 7.5 74 -4,75 5,52 2,89 4/20/2018 32 7.5 75 -4,8 -5,32 -3,16

28 7.4 73 -4,20 4,73 2,12 4/20/2018 29 7.5 73 -4,55 -5,45 -2,61

50 12 95 2,52 2,14 1,96 4/16/2018 51 11 96 -3,39 2,18 3,38

34 9.1 80 3,59 4,11 1,86 4/30/2018 35 9 81 -3,79 4,05 2,24

41 11 86 2,73 3,09 1,19 4/12/2018 42 10.3 87 -3,2 -2,96 -2,02

16 7.2 70 3,51 4,22 1,96 4/10/2018 17 7.2 70 -3,63 -4,19 -2,2

42 9.9 89 3.32 2.54 2.64 4/30/2018 44 10 91 -3.37 -2.27 -2.99

15 6.6 73 3.25 1.8 3.3 4/24/2018 16 7 75.5 -3.02 -0.98 -3.51


ASI Eksklusif
0 sd 1 1 sd2 2 sd 3 3 sd 4
0-6 bln L P L P L P L P
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
Terusan 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
Tengah 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
Tanjung 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
Pasir 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
Penibung 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1
Sengkubang 0 0 0 0 0 1 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
Malikian 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 1
4 sd 5
L P
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 1
0 0
0 0
0 0
0 0
0 1
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
1 1
0 0
1 1
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
1 2
REKAP Vit. A
Bulan : Februari 2018
Vitamin A
Desa/ Kelurahan
Biru Merah
Terusan 24 366
19 268
Jumlah 43 634
Tengah 22 108
65 215
Jumlah 87 323
Tanjung 11 75
8
Jumlah 19 75
Pasir 10 96
36 164
Jumlah 46 260
Penibung 4 51
17 180
Jumlah 21 231
Sengkubang 14 189
10 162
Jumlah 24 351
Malikian 13 104
24 203
Jumlah 37 307
Kuala Secapah 16 194
53 274
Jumlah 69 468
TOTAL 346 2649
Balita Gizi Buruk
Identitas Balita Dec-18

No Nama Balita Alamat Tgl Lahir Tgl Timbang Umur BB TB

1 Dira Fitria Malikian 11/14/2015 12/11/2018 8.9 80

2 Nasihul Sengkubang 12/20/2013 11/12/2018 11.1 101

3 Daffa Ibnu Tanjung 5/6/2015 12/13/2018 10.2 85

4 Marsya Terusan 8/23/2014 12/18/2018 11.2 95

5 Naya Almahira Terusan 11/28/2016 12/14/2018 8.2 80

6 Meira Anandhi Tengah 5/3/2016 12/13/2018 9.4 93

7 Syarifudin Pasir 2/3/2017 12/18/2018 8.6 79

8 Aisyah Ramadanti Malikian 6.2 67


5/30/2017 12/19/2018
9 Alif Tengah 7.9 73
5/8/2017 12/31/2018
10 Ramadani Malikian 8.4 79
7/30/2015 12/10/2018
11 Akifa Naila Kuala Secapah 11.6 87
6/20/2014 12/23/2018
12 Asyifa Fitri Tengah
6/15/2014 12/11/2018 7.3 78
13 Septiani Saputri Penibung 6.7 70
9/2/2017 12/11/2018
Dec-18

Z Score

BB/U TB/U BB/TB


KADER PENDAMPING PENGAMBILAN DATA PPGBM
PUSKESMAS RJ MEMPAWAH
No Nama Posyandu Desa / Kelurahan Nama Kader
1. Cendrawasih Terusan Audiana Wahyuni
Sulasni
2. Buah Delima Terusan Dewi Masita
Mardiana
3. Kemala Terusan Ellyana
Mariani
4. Aster Terusan Febri Harisa
Ramona
5. Latulip Terusan Susilawati
Nuraini
6. Sebukit Indah Tengah Deti Yuniarti
Sita Purbayanti
7. Kabut Permai Tengah Ida Nurhayati
Rumiati
8. Asoka Tengah Zarina
Rita
9. Rosida Tengah Ida Iryani
Ilyati
10. Mawar Merah 1 Tanjung Nuraidiah
Eka Dianti
11. Mawar Merah 2 Tanjung Yuli Triana
Syf. Aminah
12. Angsana Pasir Nurbaiti
Nurlaila
13. Panca Karya Pasir Azizah
Nurasmawati
14. Indah Pasir Ermawati
Asmawati
15. IBI Pasir Misruki
Dewi
16. ASI Pasir Zamrina
Ratna Julita
17. Tunas Baru Penibung Yunani
Ernawati
18. Karya Baru Penibung Yani Bay
Jaleha
19. Dahlia Sengkubang Nilawati
Maya
20. Simpati Sengkubang Sariyati
Suryana
21. Paris Jaya Malikian Juliarti
Marlinda
22. Mawar Putih Malikian Nurhani
Asnawati
23. Melati Kuala Secapah Rosinah
Aisyah
24. Kenanga Kuala Secapah Sulastri
Masita
25. Tanjung Kartika Kuala Secapah Mujirah
Suti'ah