Sei sulla pagina 1di 3

Plan de cariera si compensare - Anexa 1

Produs Vanzari Comision


0 - 450.000 Ron* 1.60%
450.001 - 700.000 Ron* 1.90%
Credit de nevoi personale 700.001 - 1.100.000 Ron* 2.00%
1.100.001 - 1.500.000 Ron* 2.10%
peste 1.500.000 Ron* 2.30%
0 - 450.000 Ron* 0.70%
450.001 - 700.000 Ron* 0.90%
Credit ipotecar
700.001 - 1.500.000 Ron* 1.20%
peste 1.500.000 Ron* 1.35%

Produs Vanzari Comision


Credit de nevoi personale no target 0.45%
Prima Casa no target 0.32%
  Credit ipotecar no target 0.32%

Produs Vanzari Comision


< 475.000 Ron* 0.70%
Credit de nevoi personale
peste 475.000 Ron* 0.80%
Performanta min. pentru luna
Volum luna curenta anterioara
<570.000 Ron* no target 0.90%
  Credit ipotecar
≥ 570.000 Ron* 1.00%
≥ 380.000 Ron*
≥ 831.000 Ron* 1.10%
1-5 carduri* 60 Ron
Carduri de Credit 6-10 carduri* 90 Ron
peste 10 carduri* 120 Ron

Produs Vanzari- numar dosare Comision


0 - 10 dosare* 1.60%
11 - 30 dosare* 1.90%
Credit de nevoi personale 31 - 60 dosare* 3.00%
60 - 80 dosare* 3.50%
peste 81 dosare* 4.50%

Produs Vanzari Comision


0 - 800.000 RON* 0.70%
800.001 - 1.600.000 RON* 0.75%
Credite Ipotecar
1.600.001 - 2.400.000 RON* 0.90%
> 2.400.000 RON* 1.00%
Prima Casa no target 0.32%

Produs Vanzari Comision


Creditele ipotecar N/A 0.60%
Nevoi personale cu ipoteca N/A 0.40%

Produs Vanzari Comision


< 50 000 EUR* 1.60%
Credit de nevoi personale 50 000 EUR – 100 000 EUR* 1.70%
> 100 000 EUR* 1.90%
< 100 000 EUR* 0.75%
Nevoi personale cu ipoteca 100 000 EUR – 250 000 EUR* 0.80%
> 250 000 EUR* 0.90%
< 100 000 EUR* 0.75%
Credit ipotecar 100 000 EUR – 250 000 EUR* 0.80%
> 250 000 EUR* 0.90%
comision acordare (%) din comisionul de acordare
>1.00% 30% din comision acordare
< 50 000 EUR*
<1.00% 0.30%

Credit IMM/AGRI >0.70% 30% din comision acordare


50 000 EUR – 150 000 EUR*
<0.70% 0.20%

>0.50% 30% din comision acordare


> 150 000 EUR*
<0.50% 0.15%

Produs Vanzari Comision


Credit Prime 3.20%
Credit Standard 6.00%
Credit PFA N/A 2.30%

Produs Vanzari Comision


1 - 7 carduri* 80 Ron
7 - 24 carduri* 120 Ron
Carduri de Credit
24 - 49 carduri * 175 Ron
>50 carduri* 250 Ron
Produs Vanzari Comision

up-front la 3 luni de la disbursare

fara Asigurare 0.63% 0.21%


<35000 euro
Credit de nevoi personale cu Asigurare 1.20% 0.40%

fara Asigurare 1.27% 0.42%


>35000 euro
cu Asigurare 1.65% 0.55%

<60000 euro 0.60%


Credit Ipotecar
>60000 euro 0.90%

Produs Vanzari Comision


<500.000 Ron* 0.60%
Credit Ipotecar
>500.001 Ron* 0.95%

Produs Vanzari Comision


Credit de nevoi personale N/A 1.80%

Produs Vanzari Comision


<1.500.000 ron 0.70%
Credit Ipotecar
>1.500.000 ron 0.90%

Produs Vanzari Comision


0 - 5 Dosare 0.32%
Credit Ipotecar
> 6 Dosare 0.60%
Prima Casa N/A 0.32%

Produs Vanzari Comision


cont curent tip ING Profesional (PJ) no target 30 ron
cont curent tip ING Card Complet (PF) no target 10 ron
ING Ipotecar no target 0.78%
ING Prima Casa no target 0.32%
ING investitii cu garantie ipotecara no target 0.32%
ING Personal (consum) no target 0.32%

Produs Vanzari Comision


0 - 25.000 EURO* 2.60%
25.001 - 70.000 EURO* 3.40%
70.000 - 100.000 EURO* 3.90%
Credit de nevoi personale
100.001 - 200.000 EURO* 4.50%
200.001 - 300.000 EURO* 5.10%
>300.000 EURO* 5.60%

Produs Vanzari Comision

Credit de nevoi personale no target 2.20%

Produs Prag de Companie Comision

0 - 300 credite 30 Ron


301 - 500 credite 40 Ron
>500 credite 50 Ron
Credit de nevoi personale pentru orice client care este la al doilea imprumut 10 Ron
pentru orice client care este la al treilea imprumut 15 Ron
pentru orice client care este la al patrulea imprumut 20 Ron
pentru orice client care este la al cincilea imprumut 30 Ron

Produs Prag de Companie Comision


up-front calitate
clienti noi 1.30% 0.50%
Credit de nevoi personale
clienti existenti 0.90% 0.30%
clienti in program preaprobate 0.65% 0.25%
up front 40% calitate 25% activare 35%
Standard 18 Euro 11 Euro 15 Euro
Card de credit
Standard /clienti existenti 13 Euro 8 Euro 11 Euro
Gold 36 Euro 22 Euro 30 Euro

Produs Prag de Companie Comision


0 - 300.000 RON* 1.30%
300.000 - 599.000 RON* 1.50%
600.000 - 799.000 RON* 1.70%
Credit de nevoi personale
800.000 - 999.000 RON* 1.80%
>1.000.000 RON* 1.90%
Asigurare 0.10%

Produs Prag de Companie Comision


Credit ipotecar N/A 0.55%
Prima Casa N/A 0.32%
Credit PJ/PFA N/A 0.55%

Produs Vanzari Comision


up-front la 7 luni de la disbursare
Selfie plus 1.90% 0.40%
Credit de nevoi personale
Selfie 1.70% 0.40%
Selfie Asiurare 0.40% 0.10%

Produs Vanzari Comision


up-front la 3,6,9 luni (la soldul creditului)
Credit de nevoi personale
N/A 1.80% 0.45%
Credit Ipotecar N/A 1.20% 0.24%

Produs Vanzari Comision


Credit Ipotecar N/A 1.80%
Credit Auto N/A 1.80%

Produs Prag de Companie Comision

up-front la 4 luni de la disbursare


<= 1,000,000
Credit de nevoi personale 1,000,001 - 2,000,000
2,000,001 - 2,500,000
>2,500,000
Card de credit

Leasing

50% * COMISION DE ACORDARE*** ***PANA LA 2,5% DIN VAL. TRANZACTIEI (NEGOCIABIL)

Praguri comune nevoi personale (excluderi:ING,BT,Garanti,Piraeus,Raiffeisen)


200.001 - 300.000 Ron** 0.20%
<300.001 Ron** 0.30%
(*)- praguri de companie
(**)- praguri individuale (nu se cumuleaza refinantarile interne)
(***) - comsionul de acordare pentru credit IMM se negociaza de la 2% pana la 3 % din valoarea creditului

Mentiuni*

OTP Bank
- Creditele PL cu maturitatea ≤12 luni = Valoare comision (%) * Volumul total al creditelor acordate pe luna/5
- Credite PL refinantate OTP-OTP (cu conditia ca acel credit refinantat sa fi fost atras de acelasi partener): Comision (%) * (valoarea creditului acordat si utilizat lunar - valoare initiala a creditului refinantat);
- Daca un credit comisionat catre partener este lichidat inainte de termen, un alt credit de acelasi tip acordat ulterior aceluiasi client atras prin acelasi partener va fi comisionat doar pentru diferenta utilizata in plus fata de creditul lichidat: Comision (%)
*- (valoarea creditului
Nu se plateste acordat
comision si utilizat
pentru lunarlichidate
creditele - valoarein credit lichidat);
luna imediat urmatoare a lunii in care a fost acordat/utilizat; daca comisionul este platit de banca in acest termen, partenerul va prezenta factura storno pentru suma aferenta sau va prezenta o factura
aferenta unei situatii centralizatoare ulterioare ce contine diminuarea comisionului;
- Nu se plateste comision pentru creditele acordate de catre OTP Bank Romania SA Partenerului in nume propriu si/sau reprezentantilor vanzari ai Partenerului;
“Daca
- Dacacreditele
crediteleacordate persoanelor
refinantate fizice
extern in mai atrase
putin de 6initial de reprezentantii
luni depasesc 30% dinvanzari
volumulactivi ai partenerului,
intermediat se refinanteaza
in luna acordarii extern
acestora, in maimodalitatea
se aplica putin de 6 luni de la de
de calcul acordare,
mai jos atunci comisionul
inclusiv total
pe ultimele al Partenerului
6 luni calculat lapragului
dinainte de atingerea luna dede
referinta
30%: va fi diminuat cu comisionul
platit initial creditelor refinantate extern aferent perioadei dintre data lichidare si data maturitate.”

Banca Transilvania

- In cazul creditelor refinantate care au ca dstinatierefinantarea unui alt produs de creditare detinut de clent la Banca Transilvania, comisionul se va calcula la diferenta dintre valoarea creditului de refinantare acord si valoarea creditului/creditelor refinantate la Banca Transilvania.

Garanti Bank
- Credit Ipotecar: Performanta minima pentru luna anterioara este de 380.000 RON, in caz contrar comisionul platit pe luna in curs va fi raportat la un prag inferior celui atins.
- Credit Ipotecar : Valoarea comisionului va fi de maxim 35.650 RON pe credit utilizat.

- Bonus Card : Banca va plati comision Prestatorului numai daca prima tranzactie prin intermediul cardului „Bonus Card” este efectuata de Solicitant in primele 90 (nouazeci) de zile de la momentul aprobarii facilitatii respective de catre Banca.
- In cazul in care, pentru un anumit credit intermediat de Prestator si aprobat de Banca, este formulata de catre Solicitant o reclamatie cu privire la activitatea Prestatorului, care se dovedeste intemeiata
(inclusiv in cazul in care reclamatia respectiva atrage sanctionarea Bancii de autoritatile abilitate conform legii), dosarul de credit respectiv nu va fi luat in calcul la stabilirea comisionului Prestatorului.
- In cazul in care Prestatorul a fost deja remunerat pentru creditul respectiv, va returna Bancii comisionul aferent dosarului de credit in cauza.
- Banca va analiza trimestrial situatia portofoliului de credite intermediat de Prestator, in ceea ce priveste numarul de reclamatii primite de la Solicitanti, avand ca obiect activitatea Prestator, si care se dovedesc intemeiate
(inclusiv cele care au atras aplicarea de sanctiuni asupra Bancii de catre autoritatile abilitate). In cazul in care, in urma acestei analize, numarul de reclamatii din categoria anterior mentionata depaseste 3% din numarul dosarelor de credit aprobate de Banca in trimestrul respectiv,
Banca
- Bancanuvavaplati
platiPrestatorului
comision Prestatorului in luna
doar 50% din respectiva.
valoarea comisionului in cazul in care Solicitantii sunt deja clienti ai Bancii de cel putin 90 (nouazeci) de zile, la momentul in care solicitarea de initiere a aplicatiei de credit
intermediate de Prestator este receptionata de catre Banca.

- Banca nu va plati comision Prestatorului in cazul in care Solicitantii sunt angajati ai Prestatorului, indiferent de tipul de credit solicitat

- In cazul in care Solicitantii ramburseaza anticipat integral creditele contractate prin intermediul Prestatorului, acesta din urma va restitui Bancii un procent din comisionul platit, astfel:

Tip Credit Perioada de la utilizarea creditului pana la rambursarea anticipata integrala % de restituit Bancii din comisionul deja platit Prestatorului

<=1 an 80%
Credite cu ipoteca
<=3 ani 50%

Credite fara ipoteca <=1 an 80%


- In cazul Contractelor de credit cu componenta de refinantare externa, comisionul de intermediere aferent acestor contracte va fi platit de catre Beneficiar dupa primirea adresei care atesta lichidarea creditului/creditelor externe refinantate, conform grilei de
Garanti
comisionare Bank Creditelade
aplicabila dataconsum
finantarii- contractului
Ralfi IFN de credit. In acest scop, contractele de credit avand componenta de refinantare externa vor fi avute in vedere la determinarea Numarului de contracte de credit finantate/ luna, dupa primirea de catre Beneficiar
a- adresei
In cazul de lichidare ade
Contractelor creditului/creditelor
credit cu componeta externe lichidate.externa este obligatoriu ca in termen de 30 de zile respectiv 45 de zile in cazul refinantarii creditului atasat unui card de credit, de la data semnarii Contractului de credit sa fie transmisa Beneficiarului
de refinatare
adresa
- In cazulde in
lichidare
care unemisa
clinet de caatre institutia
recomndat care avaacordat
de Prestator creditul
rambursa extern
anticipat refinantat.
total creditul acordat de catre Beneficiar intr-un interval de 200 de zile de la data incheierii contractului de credit si pana la data ultimei ratei platei pe contractul incheiat cu Benefiaciarul,
Prestatorul va restitui in intregime catre Beneficiar sumele reprezentand comisionul calculat conform anexei de comisionare pentru contarctele de credit refinantate .
Idea Bank
- Comisionul
Clauza Malus:se plateste
daca in maxim
in primele 6 luni
6 luni de ladeaprobarea
la aprobarea cardului
de catre de credit
Banca Intermediat
a Cardului , inIntermediat,
de Credit luna urmatoare in care
Cardul se inregistreaza
de Credit primaeste
Standard/Gold utilizare
inchisa (indiferent
cardului pentru tranzactie
de motivul de plata la POS, tranzactie pe internet banking sau la retragere numerar la ATM.
inchiderii),
Incepand cu
Prestatorul valuna mai 2018
rambursa 50%plata comisionului
din valoarea indicatorprimit
comisionului de calitate seacea
pana la va face de cu
data, catre Banca
privire in a saptea
la cardurile lunainchise.
astfel de la luna tragerii Creditelor Intermediate. Indicatorii de calitate pentru Selfie si Selfie Plus sunt:
(i) Indicatorul „30+6MOB”: suma soldurilor Creditelor Intermediate Idea::Selfie si Idea::Selfie Plus cu serviciul datoriei mai mare de 30 zile, la 6 luni de la data tragerii Creditelor Intermediate Idea::Selfie si Idea::Selfie Plus, trebuie sa se incadreze in limita de 1.80% respectiv 4.00% in cazul creditului fast credit
- daca
din in primele
ponderea 6 luni de
soldurilor la aprobarea
Creditelor de catreIdea::Selfie
ntermediate Banca a Cardului de Credit
si Idea::Selfie PlusIntermediat, Cardul de SI
la data de referinta; Credit Standard/Gold este inchis (indiferent de motivul inchiderii), Prestatorul va rambursa 50% din valoarea comisionului primit pana la acea data, cu privire
la(ii)cardurile astfel
Indicatorul inchise.
„DPD 30+”: suma soldurilor Credite Intermediate Idea::Selfie si Idea::Selfie Plus cu serviciul datoriei mai mare de 30 zile din totalul Creditelor Intermediate Idea::Selfie si Idea::Selfie Plus aflate inca in sold la momentul calcularii indicatorului de calitate, trebuie sa se incadreze in limita de 5.00%
respectiv
In 7.00%
cazul in care insecazul creditului
fac inContractului fast credit
avans rambursari din ale
totale ponderea Creditelor volumul
principalului, Intermediate al Idea::Selfie
CreditelorsinouIdea::Selfie Plus aflate inca in sold laPlus,
momentul calcularii indicatorului desecalitate.
Conform prevederilor si anexelor la acesta, urmare adinverificarilor total
Bancii, comisionul Intermediate
de calitate Idea::Selfie,Selfie
se plateste in a saptea luna de Fast Credit
la luna in lunaCreditelor
tragerii de referinta, va scadea
Intermediate, principalul
daca totalconditiile
se intrunesc rambursat deincalitate
avans precum
(sunt excluse
si dacarambursarile
nu au existatpartiale) in cadrul
evenimente aceleiasi
de risc luni de
in perioada referinta.
pentru In acest
care se acordasens, se va
avea in vedere
comisionul (ex.:principalul
reclamatiitotal aferent
fondate portofoliului
din partea de Credite
Solicitantilor Intermediate
cu privire Idea::Selfie, in mai putin
la Prestator/reprezentantul de 6 luni suspiciuni
Prestatorului, de la datadeacordarii.
frauda).La sumacomisionul
Astfel, astfel rezultata, Bancacalculat
de calitate va recalcula
pentrucomisionul datorat nu
luna de referinta, Prestatorului conform prezentului
se va plati Prestatorului punct
in situatia 5.2.2.,
in care urmand ca ca
se dovedeste reconcilierea sa fie inregistrata
evenimentul/ele de risc s-a/ulaprodus
urmatoarea facturare.
din vina sau cu
participarea acestuia.
Unicredit Bank
Comisioanele vor fi aplicate doar daca valoarea lunara a produselor debursate depasesc pragul 50.000 euro calculat la cursul BNR din ultima zi lucratoare a luni in care s-au debursat prosusele.
Comisionul maxim pe credit debursat nu va depasii suma de 8000 euro calculat la cursul BNR din ultima zi lucratoare a luni in care s-au debursat prosusele.
PATRIA BANK Criterii de calificare si conditii derulare campanie:
• Tipuri de credite luate in calcul: Creditul pentru achizitie imobil si credite de nevoi personale cu garantie imobiliara
• Cererile de credit imobiliar si/sau de nevoi personale cu garantie imobiliara introduse in perioada 01.04.2019-31.12.2019 si aprobate pana in data de 31.02.2020;
• Nu se vor plati comisioane pentru lead-urile aferente clientilor care au un credit cu garantii imobiliare in sold la Patria Bank.
• In situatia in care prin noul credit recomandat de Partener se refinanteaza expuneri existente ale Clientilor la Beneficiar, comisionul se va calcula si plati doar pentru diferenta dintre creditul nou si valoarea cumulata a expunerilor refinantate.
• Se va achita comisionul datorat doar in situatia in care noul credit recomandat de Partener se afla in sold la sfarsitul lunii de referinta pentru calculul de bonus.
• Valoare maxima comision brut/credit: echivalentul in lei a 2.500 EUR, la cursul din ultima zi a lunii in care s-a debursat creditul.

Valuta