Sei sulla pagina 1di 3

EMISII IN AER DIN SURSELE FIXE - indicatori prevazuti in :

 Ordinul 462/1993 privind aprobarea “ Conditiilor tehnice privind protectia


atmosferei” si “ Norma metodologica privind determinarea emisiilor de poluanti
atmosferici produsi de surse stationare”
 HG 440 din 28 aprilie 2010 privind “Stabilirea unor masuri pentru limitarea
emisiilor anumitor poluanti in aer proveniti din instalatii mari de ardere”
 HG 128/2002 – privind “Incinerarea deseurilor”
 HG 699/2003 – privind “Stabilirea unor masuri pentru reducerea emisiilor de
compusi organici volatili datorate utilizarii solventilor in anumite activitati si
instalatii”, modificata si completata cu HG 1902/2004 si HG 1339/2006.

Nr.
Indicator de calitate Tehnica analitica Metoda de analiza
crt.
1 Pulberi gravimetrica SR ISO 9096: 2005
2 CO, CO2, SO2, NOx, HC, H2S, automata SR ISO 10396:2008
O2
3 TOC, mgC/Nm3 automata SR EN 13526:2002
4 Metale din pulberi (Sb, As, Cd, Spectrometrie de SR EN 14385:2004
Cr, Cu, Pb, Mn, Ni, Tl,Te, V, Se, absorbtie atomica SR EN 13211:2003
Sn, Co, Fe, Zn , Hg)
5 Aldehida formica Spectrometrie de STAS 11332/79
absorbtie moleculara JIS K 0095
6 Compuşi organici volatili Metoda cromatografica SR EN 13649/2002
individuali (hidrocarburi
aromatice si alifatice, alcooli,
fenoli, esteri,cetone)
7 Acroleina Spectrometrie de Metode de analiză
absorbtie moleculara toxicologice, MICh 1981,
pag.27
JIS K 0095
8 Dioxid de sulf Spectrometrie de SR EN 14791:2006
absorbtie moleculara
9 Dioxid de azot Spectrometrie de Chimia sanitară a
absorbtie moleculara mediului, S.Mănescu,
M.Cucu ,1994, pag.211
JIS K 0095
10 Acid clorhidric Spectrometrie de SR EN 1911-2011
absorbtie moleculara
11 Amoniac Spectrometrie de JIS K 0095
absorbtie moleculara STAS 10812-76

12 Hidrogen sulfurat Spectrometrie de Metode de analiză


absorbtie moleculara toxicologice, MICh 1981,
pag.114
JIS K 0095
13 Acid fluorhidric Spectrometrie de JIS K 0105
absorbtie moleculara JIS K 0095
14 Sulfaţi Spectrometrie de Metode de analiză
absorbtie moleculara toxicologice, MICh 1981,
pag. 23
JIS K 0095
IMISII- Calitatea aerului inconjurator – indicatori prevazuti in:

 LEGEA 104/15.06.2011 privind calitatea aerului inconjurator;


 STAS 12574-87 – Aer din zonele protejate. Conditii de calitate

Nr.
Indicator de calitate Tehnica analitica Metoda de analiza
crt.
1 Pulberi PM 10 gravimetrica SR EN 12341:2002
2 Pulberi PM 2,5 gravimetrica SR EN 14907:2006
3 Pulberi totale gravimetrica STAS 10813/76
4 Pulberi sedimentabile gravimetrica STAS 10195-75
5 Dioxid de sulf automata SR EN 14212/2005
6 Dioxid de azot automata SR EN 14211/2005
7 Oxid de carbon automata SR EN 14626:2005
8 Ozon automata
9 Metale (Pb, Cd, As, Ni) Spectrometrie de absorbtie SR EN 14902/2006
atomica
10 Benzen Cromatografie de gaze SR EN 14662/2:2005
11 Acid clorhidric Spectrometrie de absorbtie STAS 10943/89
moleculara
12 Aldehida formica Spectrometrie de absorbtie STAS 11332-79
moleculara
13 Amoniac Spectrometrie de absorbtie STAS 10812/76
moleculara
14 Clor Spectrometrie de absorbtie STAS 10946-77
moleculara
15 Hidrogen sulfurat Spectrometrie de absorbtie STAS 10814/76
moleculara
16 Mangan Spectrometrie de absorbtie STAS 10815/85
atomica
17 Metanol Spectrometrie de absorbtie STAS 11105/78
moleculara
18 Metil mercaptan Spectrometrie de absorbtie Chimia sanitară a
moleculara mediului, S.Mănescu,
M.Cucu, 1994, pag. 251

19 Sulfati Spectrometrie de absorbtie STAS 11194/79 pct.4


moleculara
20 Acid cianhidric, cianuri Spectrometrie de absorbtie Metode de analiză
moleculara toxicologică, MICh 1981,
pag. 12

21 Acid fluorhidric Spectrometrie de absorbtie JIS K 0105


moleculara
Combustibili solizi (clasici/alternativi)

Nr.
Indicator de calitate Tehnica analitica Metoda de analiza
crt.
1 Umidităţi de imbibatie, gravimetrica SR 5264:1995 SR
higroscopica, totala 5264:995
STAS 398-92

2 Cenuşa. gravimetrica ISO 1171:2010


STAS 398-92

3 Putere calorifica superioara si calorimetrie ISO 1928:2009


inferioara STAS 398-92

4 Analiza elementara (C, H, S, N) combustie- GC-TCD-FPD ASTM D 5373-2008


SR ISO 10694:1998
STAS 398-92
ASTM D 4239-2010
ISO 351:1996
STAS 5270-90

Combustibili lichizi (clasici/alternativi)

Nr.
Indicator de calitate Tehnica analitica Metoda de analiza
crt.
1 Continut de apa gravimetrica SR 13484:2003
2 Cenuşa. gravimetrica SR EN ISO 6245:2003
3 Putere calorifica superioara si calorimetrie ASTM D 240-2009
inferioara
4 Analiza elementara (C, H, S, N) combustie- GC-TCD-FPD ASTM D 5291-2010
ASTM D 1552-2008