Sei sulla pagina 1di 34

PHILIPPINE PROVERBS

LSAngeles, MDC
Damiana L. Eugenio classified
proverbs into six categories:
• (1) proverbs expressing a general
attitude towards life and the laws
that govern life;
• (2) ethical proverbs
recommending certain virtues
and condemning certain vices;
• (3) proverbs expressing a system
of values;
• (4) proverbs expressing general
truths and observations
about life and human nature;
• (5) humorous proverbs; and
• (6) miscellaneous proverbs.
Proverbs expressing a general
attitude towards life and the
laws that govern life
• Walang ligaya sa lupa na di dinilig
ng luha.
• Joy is always guarded by sorrow.
• Ang kapalaran ko di ko man
hanapin, dudulog lalapit kung
talagang akin.
Ethical proverbs recommending
certain virtues and condemning
certain vices
• Walang utang na di pinagbayaran.
• Do not put off for tomorrow what
you can do for today.
• Do not cut the tree to get the
fruit.
Proverbs expressing a system of
values
• A lazy young man is like foul-
smelling meat.
• Every drop of perspiration of an
industrious man will be rewarded
accordingly.
• It takes only a moment to
squander what took a year to
save.
Proverbs expressing general
truths and observations about
life and human nature
• Huli man at magaling, ay
naihahabol din.
• The quiet person is slow to anger
but terrible when aroused.
• A good woman is worth more
than rubies.
Humorous proverbs
• The love of an old man is like a
snail that crawls.
• I was formerly a gentleman
without a care at all, but when I
got married, my body shrank and
became small.
• Kay tagal nanindahan, kabili-bili’y
balindang.
Miscellaneous proverbs
(typically expressive of specific
realities to a certain area)
• The sleeping boatman does not
know the streams he has passed.
• It is better to go home and weave a
net than to stay on the shore and
watch the fish.
• Don‘t be too slow if there‘s only a
little rice; don‘t be too shy if
there‘s only a little viand.
PHILIPPINE PROVERBS
LSAngeles, MDC
• FAMILY SOLIDARITY
• The whole world may quarrel,
but not the husband and the
wife.
• Ang sakit ng kalingkingan , dama
ng buong katawan

• HONESTY
• Ang taong bulaan, kapatid ng
magnanakaw
• No legacy is richer than honesty
• CHARACTER
• A man’s character is seen in his
deeds
• Lumilipas ang kagandahan,
ngunit hindi ang kabaitan

• INDUSTRY
• Ang kasipagan ay kapatid ng
tagumpay
• Ang hipong tulog tinatangay ng
ilog (agos)
• THRIFT
• Kapag may isinuksok, may
madudukot.
• Ubos-ubos biyaya, pagkalagas ay
nakatunganga (Ubos-ubos biyaya,
bukas ay wala)
• LEADERSHIP
• Ang mahusay na pagsunod ay nasa
nag-uutos
• Ang ibinubuti ng nasasakupan, ay
nasa may hawak ng kapangyarihan
• SENSITIVITY (CONSIDERATION FOR
OTHERS)
• Ang taong may magandang aral,
mga kasamahan siya’y minamahal
• Di man paka-ibigin, wag lang
pahiyain
• COURAGE AND DARING
• Ang umiiwas sa away, matapang na
tunay
• Ang bayaning masusugatan, nag-
iibayo ang tapang
• FRIENDSHIP
• Kaibigan kang mayroon, kung
wala’y patapon-tapon
• Ang tunay na kaibigan sa gipiit
nalalaman

• FAITH
• May awa ang Diyos sa nasisirang
panagos
• Nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang
awa
• MODESTY
• Ang asal na kahinhinan, sagisag ng
kabaitan
• Nang sanayin ang dila sa mapangahas
na salita, sapagkat di magagawa lalong
kahiya-hiya

• GREED
• Ang taong gahaman kasiyahan, di
makakaantas, malayo sa magandang
kapalaran
• Ang taong gahaman, walang kabusugan
• CHARITY
• Ang maghimok sa mahirap, langit
hinahanap
• Ang kawang gawa, sa tahanan
nagsisimula
• EDUCATION
• Ang edukasyon ay kayamanan, di
kayang agawin ng sino man
• Ang taong may pinag-aralan,
maganda ang kinabukasan
GROUP ACTIVITY

• For 15 minutes, determine what


values are reflected on the proverbs
on your list. After 15 minutes, each
group will represent their proverbs
and answers.
10 minutes left
5 minutes left
1 minute left
TIME IS UP.
Please prepare
for your
presentation.
• Ang anumang agwat ay di
madadating kung titingnan lamang
at di lalakarin
• Ang ating kakanin sa sariling pawis
manggaling
• Ang bayaning masusugatan, mag-
iibayo ang tapang
• Ang di lumingon sa pinanggalingan
ay di makakarating sa paroroonan
• Ang gumising ng maaga ay
nagkakamit ng malaking grasya
• Ang hindi mapagod mag-ipon,
walang hinayang magtapon
• Ang hindi tumupad sa sinasabi
walang pagpapahalaga sa sarili (1)
• Ang isip ay parang itak, sa hasa
tumatalas (2)
• Ang kabutihang ugali ay lalong higit
sa salapi (1)
• Ang maniwala sa sabi-sabi’y walang
bait sa sarili (2)
• Ang pagkakataon sa buhay ay
madaling dumating, kapag narito na
ating samantalahin (1)
• Ang sakit ng kalingkingan, dama ng
buong katawan (1)
• Ang tunay na anyaya, ay may
kasamang hila (2)
• Ang umaayaw ay hindi nagwawagi,
ang nagwawagi ay hindi umaayaw
(2)
• Bago ka bumati sa ibang uling, uling
mo muna ang iyong pahirin (2)
• Daig ng maagap ang masipag (1)
• He who boasts of his
accomplishments will heap ridicule
on himself. (1)
• Kahit saang gubat, mayroong ahas
(2)
• Kapag may isinuksok, may
madudukot (1)
• Kasama sa gayak, iwan sa lakad (1)
• Kaya matibay ang walis, palibhasa’y
nakabigkis (2)
• Kung ano ang lakad ng alimangong
matanda ay syang lakad ng
alimangong bata (2)
• Kung anong tinanim, siyang aanihin
(1)
• Kung bibiyan ng buhay, bibigyan din
ng ikabubuhay (1)
• Lumilipas ang kagandahan, ngunit
hindi ang kabaitan (2)
• Mabuting gumapang sa putikan
kaysa sa daang paroroonan (1)
• May pakpak ang balita, may tainga
ang lupa (2)
• May salitang lumuluha, may luhang
nagsasalita (2)
• Naghangan ng kagitna, isang salop
ang nawala (2)
• Walang mahirap na gawa sa taong
may sipag at tiyaga (1)
SEMESTRAL PLAYFEST
Reminders:
• Philite students are given the liberty
to use either English or Filipino for
their Playfest presentation
• All Philite/WordLi classes are required
to participate in the Playfest. Failure
to comply would mean a grade of F or
INC
• For this semester, the Playfest will be
Mabini-inspired, in honor of A.
Mabini.