Sei sulla pagina 1di 5

EFICIENŢA FAZEI DE APĂRARE ÎN JOCUL DE FOTBAL

LA NIVELUL LIGII I. STUDIU DE CAZ „STEAUA BUCUREŞTI”

Conf. univ. dr. Sorin Ciolcă


Conf. univ. dr. Gheorghe Grigore
Asist. univ. drd. Tudor Palade
U.N.E.F.S. Bucureşti
paladetudor@yahoo.co
m

Abstract:
May the defense phase have a decisive contribution in getting performance?
Through practical solutions quickly thought according to your opponent, the global activity of a team can
have high indexes when they are defending?
There are two questions to which, through this research, we will try to find an answer. Specific
parameters of goals taken on own field, on opponent’s field, in round I, in round II and in penalty highlight
the efficiency of the game in defense at the League I team, “Steaua Bucharest” in the first part of the
championship of 2012-2013 and the first part of the championship of 2013 -2014.
The data obtained and visualized through graphics can be correlated with the performances from
the end of two competitive periods.

Keywords: defense, football, goals, performance

Introducere:
Jocul actual de fotbal este caracterizat de o serie de particularităţi care determină
perfecţionarea continuă a procesului de pregătire în vederea obţinerii rezultatelor
superioare.
Performanţa în acest joc sportiv se poate obţine, ţinând cont de complexitatea şi
diversitatea existente în cadrul antrenamentului şi competiţiei în sine, prin ameliorarea
permanentă a activităţii desfăşurate de jucători în sensul îmbunăt ăţirii finalizării acţiunilor
de atac şi a optimizării acţiunilor tactice de apărare (Grigore, Gh., 2011).
Conceptul de „apărare” reprezintă în fotbal succesiunea acţiunilor individuale sau
colective ale apărătorilor (inclusiv portarul), din momentul pierderii mingii şi până la
recuperarea ei (V.Cojocaru, 2001).
Abordarea problematicii fazei de apărare la nivelul seniorilor se realizează atât în
procesul de pregătire, cât şi pe parcursul jocului, în cadrul unei activităţi permanente de
modelare, adaptare şi interpretare ştiinţifică a fotbalului actual (Ciolcă, S., 2005).

Scop:
Stabilirea ponderii şi a eficienţei apărării a reprezentat principalul scop al acestui
demers ş tiinţific pe care l-am realizat pe parcursul turului campionatului 2012-2013
comparat cu cel al turului campionatului 2013-2014 raportând golurile primite la postul
ocupat în echipă.

Ipoteza:
Dacă dorim să realizăm modelul jocului în faza de apărare pentru Liga I, atunci
trebuie să evidenţiem cu ajutorul înregistrării principalele aspecte referitoare la primirea
golurilor.

Metode de cercetare
Am folosit următoarele metode de cercetare: studiul bibliografic, metoda
observaţiei, metoda înregistrării, metoda statistico-matematică, metoda grafică.

81
Conţinutul experimentului
Perioada cercetării: august 2012 – decembrie 2013;
Locul cercetării: stadioanele pe care echipele studiate au disputat jocurile oficiale în ediţia
de campionat mai sus amintită.
Subiecţi: Jucătorii componenţi ai echipei Steaua Bucureşti.
Tip experiment: cercetare de constatare

Rezultate

Etapa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
GP Acasă - - 1 - - - 1 - - - - - - 1 - 1 -
GP Deplasare - 3 - 1 - 3 - - - 1 - - - - - - 3
Repriza I - 2 - 1 - - 1 - - 1 - - - 1 - 1 1
Repriza a IIa - 1 1 - - 3 - - - - - - - - - - 2
Post în echipă - M, M Î - F, M - - Î - - - Î - Î M
2Î M, 2Î
Î
GP din - - - - - - - - - - - - - - - 2
penalty
Tabelul 1. Rezultatele obţinute în turul campionatului 2012-2013

Etapa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
GP Acasă 1 - - - - - - - - - - - - - - 1 -
GP Deplasare - 1 - 1 - 2 - 1 - - - 1 1 - 1 - 1
Repriza I 1 1 - - - 2 - - - - - 1 1 - 1 - -
Repriza a IIa - - - 1 - - - 1 - - - - - - - 1 1
Post în Î Î - M - 2M - M - - - M Ag - M F M
echipă
GP din - - - - - - - - - - - - - - - - -
penalty
Tabelul 2. Rezultatele obţinute în turul campionatului 2013-2014
Legendă:

GP – gol marcat M- mijlocaş

Ag- autogol Î- înaintaş


F- fundaş

Pe baza datelor înregistrate constatăm:


Tur Tur Medie aritmetică
2012-2013 2013-2014 2012-2013 2013-2014
GP Acasă 4 2 0,5 0,25
GP Deplasare 11 9 1,57 1,28
Repriza I 8 7 0,53 0,64
Repriza a IIa 7 4 0,47 0,36
Post în echipă 1F 1F 0,07 F 0,09 F
5M 7M 0,33 M 0,64 M
9Î 2Î 0,6 Î 0,18 Î
1Ag 0,09 Ag
GP din penalty 2 - 0,13 -

Tabelul 3. Centralizator al numărului total de goluri primite şi media aritmetică

82
Graficul 1. Golurile primite pe teren propriu şi în deplasare

În ceea ce priveşte golurile primite pe teren propriu observăm că un număr mai


mare de goluri s-au înscris în turul campionatului 2012-2013 (4 goluri) comparativ cu turul
campionatului 2013-2014 (2 goluri). La golurile primite în deplasare diferenţa este tot de 2
goluri (11 la 9) în “favoarea” turului de campionat 2012-2013.

Graficul 2. Golurile primite în prima şi în a II-a repriză

Pe reprize observăm că echipa Steaua Bucureşti a primit, în prima repriză, în turul


campionatului 2012-2013, cu 1 gol mai mult decât în aceeaşi perioadă a sezonului 2013-
2014.
De asemenea, şi în repriza a doua, jucătorii echipei Steaua Bucureşti au primit mai
multe goluri în turul campionatului 2012-2013 (7 goluri) decât în cel al campionatului
2013-2014 (4 goluri).

83
Graficul 3. Golurile primite pe compartimente

Legat de postul în echipă, remarcăm că în turul campionatului 2012-2013 înaintaşii


au marcat echipei Steaua cu 7 goluri mai mult decât în turul campionatului 2013-2014. În
ceea ce priveşte mijlocaşii, un număr mai mare de goluri primite s-a înregistrat în turul
2013-2014. Fundaşii echipelor din Liga I au înscris echipei bucureştene câte un gol în
fiecare tur de campionat înregistrat.

Graficul 4. Golurile primite din penalty

Din penalty, echipa Steaua Bucureşti a primit goluri (2 goluri) doar în turul
campionatului 2012-2013, în timp ce în turul 2013-2014 echipa nu a primit niciun gol
dintr-o astfel de acţiune.

Concluzii
¾ Numărul total al golurilor primite a fost mai mare în turul campionatului 2012-2013
(15 goluri) faţă de turul campionatului 2013-2014 (11 goluri).

84
¾ Înregistrarea aspectelor principale referitoare la primirea golurilor în tururile
campionatelor 2012-2013 şi 2013-2014 au evidenţiat concordanţa între toţi
parametrii înregistraţi în cele două sezoane şi locul ocupat în clasament la sfârşitul
turului.
¾ Cu toate acestea, chiar dacă în turul 2013-2014 a primit mai puţine goluri, echipa
Steaua Bucureşti a adunat mai puţine puncte (39 pct.) faţă de aceiaşi perioadă a
sezonului trecut (41 pct).

BIBLIOGRAFIE

►Ciolcă, Sorin-Mirel (2005) – Capacitatea de performanţă în fotbal, Editura


Cartea Universitară,
Bucureşti
►Cojocaru, Viorel (2001) – Fotbal – Noţiuni generale, Editura Axis Mundi,
Bucureşti
►Grigore, Gheorghe (2011) – Fotbal. Strategia formativă a jucătorului, Editura
Printech, Bucureşti

85