Sei sulla pagina 1di 3

Obiectul 1 - Pista de alergare

Nr. Denumirea lucrarii UM Cantitate PU Valoare fara TVA


lei euro
I LUCRARI DE CONSTRUCTII
TERASAMENTE
Sapatura mecanizata de pamant - 95% mc 749 45.59 34,146.91
Sapatura manuala de pamant - 5% mc 39 75.76 2,954.60
TOTAL TERASAMENTE 37,101.51
CONSTRUCTII
Strat de balast in grosime de 20cm mc 416 90.86 37,797.76
Strat de nisip in grosime de 2cm mc 41.6 99.75 4,149.60

Borduri inclusiv montaj ml 400


Reabiltitare strat superficial zgura 15cm mp tot 251 37,650.00
TOTAL CONSTRUCTII 325,609.36
TOTAL I
II UTILAJE, MOBILIER, DOTARI
Utilaje si echipamente
Mobilier, dotari
TOTAL II
TOTAL OBIECT 362,710.80
TVA 24% 87,050.59
449,761.39

Constructor
Obiectul 4 - Refacere canalizare exterioara

Nr. Denumirea lucrarii UM Cantitat PU Valoare fara TVA


lei

I LUCRARI DE CONSTRUCTII
TERASAMENTE
Sapatura de pamant cu excavatorul mc 659
Sapaturi manuale -finisare sant mc 73
Sapatura manuala de pamant in gropi h<1,50m mc 71
Sapatura manuala de pamant in gropi h>1,50m mc 24
Umpluturi de pamant mc 533
TOTAL TERASAMENTE
CONSTRUCTII
Strat de nisip in santuri mc 199
Teava PVC-KG Dn 110mm ml 30
Teava PVC-KG Dn 250mm ml 161
Teava PVC-KG Dn 315mm ml 124
Teava PVC-KG Dn 350mm ml 22
Teava PVC-KG Dn 400mm ml 61
Teava PVC-KG Dn 500mm ml 96
Camine de vizitare din beton Dn1000 buc 21

Capace canale buc 21


Electropompa submersibila ape uzate-montaj ans 1
TOTAL CONSTRUCTII
TOTAL I
II UTILAJE, MOBILIER, DOTARI
Utilaje si echipamente - pompa ans 1
Mobilier, dotari
TOTAL II
TOTAL OBIECT
TVA 24%
euro