Sei sulla pagina 1di 6

SECŢIUNEA III

CAIET DE SARCINI

A INTRODUCERE

A.1.1 Denumirea autorităţii contractante: Consiliul Local al Municipiului

Slatina
Cod fiscal: 4394811
Adresa: Str. M. Kogălniceanu nr.1
Numărul de telefon: 0249 439377
Numărul fax: 0249 439336
Sursele de finanţare a contractului de furnizare care urmează să fie
atribuit:
- bugetul local şi alte surse legal constituite

A.1.2.Obiectul contractului de furnizare este achiziţionarea unei suprastructuri


cu nacelă aeriană pentru lucrul la înălţime montată pe un autoşasiu.
Această suprastructură este necesară pentru reparaţiile la reţelele de
iluminat public stradal din municipiul Slatina.

Cod utilaj : cod CPSA 3410.52


Specificaţii tehnice
A. Generalităţi

B 1. Obiectul şi domeniul de aplicare

Prezentul caiet de sarcini se referă la suprastructura cu nacelă aeriană


pentru lucrul la înălţime montată pe un autoşasiu, necesară pentru
reparaţiile la reţelele de iluminat public stradal din municipiul Slatina.

Condiţiile tehnice menţionate în continuare sunt cerinţe minime obligatorii.


Nerespectarea lor duce la respingerea ofertei ca şi necorespunzătoare.
Utilajul va trebui să îndeplinească condiţii speciale de fiabilitate, securitate,
confort şi protecţie ambientală. De asemenea se impune o mentenanţă
Secţiunea II – Fişa de date a achiziţiei Pag. 1/9
Volum I. Documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei pentru achiziţia publică

scăzută şi accesibilitate uşoară la agregate. Autoritatea contractantă


doreşte să achiziţioneze suprastructura cu nacelă aeriană pentru lucrul la
înălţime montată pe un autoşasiu.
A.2. Conformitate cu documentele de standardizare.
Potrivit Ordinului Ministrului Transporturilor nr.566/01.08.2000, utilajele
de salubrizare trebuie să posede omologare de tip RAR obţinută de către
furnizor şi va respecta Directiva 88/77/CEE modificată prin Directiva
1999/96/CE (EURO3) şi să fie omologat în una din tarifele UE.
Suprastructura trebuie să fie realizată în conformitate cu documentele de
standardizare în vigoare, cu reglementările naţionale şi internaţionale privind
condiţiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească vehiculele rutiere şi să
prezinte condiţii de calitate conform ISO 9001.
A.3. Condiţii tehnice
A3.1. Cerinţe de mediu înconjurător
Clima zonei este de tip temperat continental cu temperaturi medii anuale
de 10,6 0C şi precipitaţii medii anuale sub 515,7 mm.
Temperatura maximă este în luna iulie cu o medie de 22,19 0,iar
temperatura minimă medie este de -0.50C în luna februarie.
A3.2. Condiţii mecanice
- şocuri de vibraţii : conform normelor europene
- nivel de zgomot conform normelor europene
A.3.3. Descrierea generală a utilajelor:
B. Condiţii tehnice de calitate
B.1. Specificaţii constructive
B.1.1. Ofertantul trebuie să prezinte certificat de calitate ISO 9001
Toate subansamblele şi componentele care echipează suprastructura
trebuie să aibă o funcţionare normală, fără să-şi modifice performanţele în
aceleaşi condiţii de mediu în care funcţionează. Componentele de cauciuc
din instalaţia pneumatică să fie rezistente la agenţii climatici, la vibraţiile de
temperatură şi presiune şi să prezinte garanţie de funcţionare.

Secţiunea II – Fişa de date a achiziţiei Pag. 2/9


Volum I. Documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei pentru achiziţia publică

B.1.2. Dimensiuni generale constructive


Specificaţia tehnică
Autoşasiu
Dimensiuni – Ampatament - 3.350 mm
- Lungimea totală maximă admisibilă - 6.500 mm
- Lungimea maximă a caroseriei - 4.800 mm
- Lungimea minimă caroserie - 3.600 mm
- lăţime maximă caroserie - 2.100 mm
- Ecartament faţă - 1.500 mm
- Ecartament spate - 1.400 mm
Masa: - masa totală vehicul - 3.500 Kg.
- Sarcina utilă - 1.900 Kg.
Motor: motor turbo diesel, intercoopler, injecţie directă, 4 cilindrii în linie
Puterea maximă 90/4.000 CP/rpm, (condiţie eliminatorie)
Cuplu maxim 200/1800 Nm/rpm,
Pompa de injecţie rotativă.
Transmisie - manuală, 5 trepte sincronizate
Direcţie - servodirecţie
Sistem frânare - circuit dublu de frânare servoasistat
- discuri ventilate faţă
- tamburi spate
Cabina - fixă, dotată cu 3 locuri
- perete despărţitor cu fereastră în spatele şoferului.
Suprastructura cu nacela aeriană pentru lucru la înălţime
Specificaţie tehnică)
- platformă peste şasiul de bază formată din:
- şasiu suplimentar din profile de otel, sudate în mediu protector si protejate
anticoroziv prin grunduire si vopsire,
- suport de fixare instalaţie de ridicare,
- platformă executată din panouri compozite antiderapante tip tego,
- instalaţie de ridicare (caracteristici tehnice în anexă) cu acţionare electrică
de la bateria autoşasiului,

Secţiunea II – Fişa de date a achiziţiei Pag. 3/9


Volum I. Documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei pentru achiziţia publică

- dotări standard: bare de protecţie laterale, lanterne de marcaj lateral,


apărători de noroi la rotile axe spate, cutie de scule sub platformă, picioare de
sprijin la extremităţile platformei,
- dotări şi execuţii opţionale: platformă acoperită cu tablă de aluminiu striată,
obloane laterale, cutii sub platformă pentru depozitare materiale si/sau scule,
nacela din aluminiu
- Pompa manuala de acţionare in caz de urgenta

Înălţimea de lucru - 15.5 m minim (condiţie eliminatorie)


Şasiu suplimentar - fixat cu şuruburi pe autoşasiu, uşor demontabil
- patru picioare de calare, acţionate hidraulic
Comanda calării - pe autoşasiu
- acţionarea picioarelor se poate face simultan sau
independent
- distanţa de la punctul cel mai de jos al calei faţă de
carosabil este de minim 40 cm;
Braţ telescopic - format din 2 secţiuni, deplasare sincronizată
- elemente de ghidare cu coeficient minim de frecare
Comanda braţului - manuală ( proporţională), la baza suportului braţului
- electrică (proporţională), în nacelă
- comenzi proporţionale care permit modificarea
lentă şi continuă a vitezei de lucru ( la baza saşiului şi
în nacela)
Turela - are posibilitatea rotirii cu 3600
Nacela - dimensiuni utile 700X800X1.100 mm,
- sarcina utilă:200Kg.
- verticalizare automată, continuă, asigurată de un
dispozitiv electrohidraulic;
- izolarea conform prevederilor legale.
Extensie laterală max. la 120kg. -8 m min(condiţie eliminatorie)
Extensie laterală max. la 200kg. -7 m min(condiţie eliminatorie)
Comenzi din nacelă - ridicare, rotire,extindere braţ

Secţiunea II – Fişa de date a achiziţiei Pag. 4/9


Volum I. Documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei pentru achiziţia publică

Surse de presiune - pompa hidraulică şi priza de putere


- pompa manuală pentru caz de
avarie
Sistem hidraulic
Dispozitiv de siguranţă - pompa manuală şi supape speciale pentru
prevenirea deplasării braţului în cazul spargerii
unei conducte
Izolaţie anticorosivă corespunzătoare umidităţii relative a aerului: 90%
Autospeciala pentru lucru la înălţime trebuie să fie omologată R.A.R.
Autospeciala pentru lucru la înălţime va lucra cu tensiuni de până 1 kV.
B3 Specificaţii operaţionale
B.3.1. Durata de serviciu normată şi perioada de utilizare
Durata de serviciu normată va fi de minim________km.
B.3.2. Condiţii privind protecţia anticorosivă
Acoperirile cu vopsea şi galvanice, atât cele de protecţie cât şi cele
decorative, vor fi prevăzute în documentaţia constructivă şi tehnologică a
utilajului şi vor fi în conformitate cu normele internaţionale ISO 9001-9002.
B.4. Reguli pentru verificarea calităţii
Autospeciala va fi verificată din punct de vedere estetic şi funcţional de
personal specialitate atât din partea furnizorului cât şi din partea
beneficiarului.
Furnizorul va realiza un sistem de asigurare a calităţii în proiectare,
producţie, montaj şi service în conformitate cu standardul internaţional ISO
9001.
B.5. Documentaţia pentru însoţire
Utilajul se va livra însoţit de cel puţin următoarea documentaţie tehnică
în limba română:
Desene de ansamblu
Schema completă a instalaţiei electrice;
Instrucţiuni de exploatare şi întreţinere a utilajului precum şi a principalelor
agregate;
Catalog de piese de schimb;

Secţiunea II – Fişa de date a achiziţiei Pag. 5/9


Volum I. Documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei pentru achiziţia publică

Manual de reparaţie;
Omologarea pentru circulaţia pe drumurile publice a autovehiculului în
ansamblu
Certificat de garanţie.
B6. Garanţii
În cadrul termenului de garanţie acordat se vor avea în vedere
următoarele:
Remedierile în termen de garanţie se vor executa la Primăria
municipiului Slatina.
Termenul de prezentare la constatarea defecţiunilor să fie de maxim
_48___ de ore de la sesizarea de către beneficiar, iar termenul de remediere
a defecţiunilor să fie de maxim _3___ zile.
Furnizorul va asigura contra cost piesele, subansamblele şi materialele
specifice utilajului pentru o exploatare corespunzătoare a acestuia, pe toată
perioada de utilizare.
Furnizorul trebuie să facă dovada că deţine o unitate de service
autorizată la o distanţă de maxim 200 km.
Schimburile de ulei şi celelalte schimburi obligatorii in perioada de
garanţie se vor realiza de către furnizorul utilajului, achizitorul achitând numai
contravaloarea uleiului şi filtrelor.
Furnizorul se obligă să ţină evidenţa acestora pe perioada de garanţie.
Perioada de garanţie este de 2(doi) ani de zile sau 2000 ore de funcţionare.
Service şi piese de schimb să fie asigurate pentru o perioadă de 10 ani .
Furnizorul trebuie să asigure garanţia şasiului o perioadă de minim 3
ani(condiţie eliminatorie) .

Secţiunea II – Fişa de date a achiziţiei Pag. 6/9