Sei sulla pagina 1di 2

Minuta

Dezbaterii publice din data de 10 mai 2019, ora 11.00


- proiectul de ordin al ministrului justiției privind condiţiile de acordare a majorării
de 75% din salariul de funcţie pentru munca suplimentară prestată în perioada 2019-2021
peste programul normal de lucru de către funcţionarii publici cu statut special din sistemul
administraţiei penitenciare, precum și pentru modificarea unor prevederi în domeniul
salarizării funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare
și din Ministerul Justiției -

În conformitate cu dispoziţiile art. 7 alin. (9) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa
decizională în administrația publică, republicată, Ministerul Justiției a organizat în data de 10
mai 2019, ora 11, la sediul Ministerului Justiţiei, situat în Bucureşti, str. Apolodor nr. 17, sector
5, etaj 2, Sala de Consiliu, dezbaterea publică a proiectului de ordin menționat mai sus.
La dezbaterea publică pe marginea proiectului de de ordin menționat mai sus, au participat
domnul Sorin Dumitrașcu, președinte FSANP, domnul Dragoș Panaitescu, director la Direcția
elaborare acte normative și doamna consilier Ileana Petre.
S-a solicitat domnului Dumitrașcu să prezinte propunerile și observațiile pe marginea
proiectului în discuție.
Prima întrebare a fost legată de perioada reglementată prin art. 1 din proiectul de ordin,
respectiv de ce ne-am referit la perioada 2019-2021, răspunsul fiind în sensul că art. 34 alin.
(2) și art. 35 din OUG nr. 114/2018 se referă la perioada respectivă, proiectul de ordin nefăcând
altceva decât să preia dispozițiile legale. Eventual s-ar putea completa proiectul în sensul
precizării exprese că se aplică începând cu 1 ianuarie 2019.
De asemenea, s-a pus întrebarea de ce art. 1 alin. (2) face referire la durata normală a timpului
de muncă, aceasta fiind reglementată în Codul muncii. S-a menționat de către reprezentanții
MJ că este doar o simplă precizare, prin preluarea textului din Codul muncii.
La alin. (3) al art. 1, s-a propus completarea cu sintagma ”fără afectarea siguranței locurilor
de deținere” sau ”în condițiie respectării Regulamentului privind locurile de deținere”. MJ va
analiza propunerea, dar a precizat că mai degrabă locul acestei completări ar fi la art. 10. S-a
explicat de către dl. Dumitrașcu că sunt situații în practică în care, din cauza recuperărilor,
sunt reduse foarte mult efectivele de personal pentru misiuni, fiind situații în care deținuții
condamnați pe viață sunt escortați/supravegheați la spital de un singur agent.
FSANP consideră că art. 3 este neclar, cerându-se să explicăm la ce se referă. MJ a explicat că
acest articol se referă de exemplu la medici care poate au o altă durată a programului de
muncă, la care se raportează modul de calcul al orelor suplimentare (evident fără a se afecta
regimul orelor suplimentare).
La art. 6, s-a solicitat completarea articolului în sensul că sindicatul și angajatul refuză să
semneze în vederea efectuării orelor suplimentare peste limita maximă prevăzută de lege, dar
angajatorul dispune totuși efectuarea acestora, fiind programați în serviciu. În acest caz este
vorba de 16 cazuri (16 penitenciare). Soluția pentru deblocare este să se plătească orele
suplimentare. MJ consideră, la prima vedere, că o astfel de completare a ordinului nu este

1
posibilă, deoarece ordinul doar preia dispozițiile legale, neputând adăuga alte dispoziții în acest
domeniu. S-a solicitat domnului Dumitrașcu să facă o propunere concretă, iar acesta a
menționat că se poate eventual prevedea că nerespectarea acestor dispoziții constituie abatere
disciplinară sau abuz în serviciu.
La art. 7 – FSANP revine cu propunerea anterioară de a se păstra procedura existentă pentru
alte tipuri de sporuri, adică unitatea să își estimeze mai întâi necesarul de bani și apoi să îi
solicite. În cazul acestui ordin, se dau banii, iar unele unități rămân cu bani necheltuiți, în timp
ce altele nu au suficienți. Dacă mai întâi s-ar face o estimare, s-ar reduce și numărul de
oprațiuni ce trebuie efectuate și s-ar evita această redistribuire ulterioară.
O altă propunere a fost în sensul renunțării la întocmirea fișelor individuale, iar banii să se
plătească pe bază de pontaje care conțin suficiente informații pentru plată. În practică, apar
diferențe semnificative între fișele individuale și pontaje.
La art. 11, nu se precizează ce se întâmplă dacă se depășește plafonul prevăzut de lege de 3%.
MJ a comunicat faptul că, din informațiile de la ANP, nu se depășește plafonul, acesta fiind
stabilit pe buget centralizat ANP, dar se va verifica. FSANP susține că la Penitenciarul Severin
s-a depășit acest plafon, dar nu se cunoaște dacă se va suplimenta bugetul și dacă orele se vor
mai plăti sau nu și când.
La art. 12 alin. (2) – se propune eliminarea alin. (2), fiind considerată ilegală interzicerea
cumulului celor două sporuri, dovada fiind faptul că s-a câștigat în instanță.
FSANP a menționat că nu este clar când se face plata orelor suplimentare, MJ precizând că art.
1 din ordin stabilește că mai întâi acestea se compensează cu timp liber în termen de 60 de
zile, și dacă nu se compenesează, după expirarea celor 60 de zile, se plătesc. Doar pentru orele
prestate în week-end se compensează direct cu majorarea, deoarece legea nu prevede în cazul
lor compensarea cu timp liber în termen de 60 de zile. FSANP a insistat să se verifice acest
aspect, MJ a menționat că va verifica.
FSANP a solicitat ca art. 16, dacă va rămâne în ordin, să se aplice și în cazul personalului din
penitenciare, nu doar la MJ. MJ a precizat că propunerea este cunoscută, atât de MJ, cât și de
ANP, însă acest lucru ar însemna ca 12.000 de oameni să facă cereri, ceea ce ar bloca sistemul.
Dl. Dumitrașcu a menționat că își dă seama că aceasta va fi consecința, dar nu i se pare normal
să fie diferențe de procedură între MJ și ANP.
Reprezentanții MJ au precizat în final că în legătură că acest aspect, ca de altfel în legătură
cu toate aspectele privind ordinul, ministrul justiției va fi cel care va decide.
Dl. Dumitrașcu a menționat că nu va mai participa la dezbaterea publică de la ora 13 din aceeași
zi.