Sei sulla pagina 1di 7

     

  44
      
 = 140


Flétna

       
  44
    

Pe kel ný žár mé srd ce o hněm


 

  

        
  44        
       

   
      
4

Fl.

          
   
sží rá, zášť srd ci vlád ne!

 

         
            

         
 

7

 
Fl.

        
         
Mé hrů zné pom sty zlé již pla men




                        
  cresc.
          

     
            

10

Fl.

          
       
       
   
vzplál. Svuj ú kol znáš: Sa ra stro kéž v_mu kách u

           
         
   
         
          
14

          
  
Fl.

   
          
       
   
mí rá! Sa ra stro kéž v_mu kách u mí rá! Ji nak ty

cresc. 
    cresc.  
           

          
    
18

    
 
Fl.

   
        
nej si dce ra má už dál, tak pří sa


                 
                  
  

       

       
      
22


Fl.

    
 má...
   
       
hám: Pak už nej si dce ra dál

                        

       
            
 
25

        


                  
Fl.

 
   
                
              


2
  
            
                
 
28

   
            
    
                    
Fl.


 
   
        
                     
       
    
    

32

 
Fl.

      
   
Tak hle pří sa hám

       
                   


       

              
   
35


                            
Fl.


       

Má...

              
                 


    
                  
   
    
38

     
                                
Fl.



 
     
                          
        
3

        
     
  
    
42


        
  
Fl.

       
        
     
Tak pří sa hám ti já: Ne

 
  
        
                     
 cresc.

           

  
    
46

                
Fl.

 
  
znám tě dál!

         


     

   

48

                   


    
Fl.

  
   
  
       

   

 
             


     
      
 
      


52

Fl.

          
             
Vy ká za ná již na vždy, vy hná na ven již

               
                
    

4
        
          
56

Fl.

      
            
na vždy, jsou zpře tr há na na vždy vše chna pou ta

                


          
         

   
          
60

Fl.

    
         
s_pří ro dou! Vy hná na, již


   
 

             
            

     
      
63

Fl.

     
      
na vždy, zpře tr há na vše chna pou ta

  
              
          


  
      
66


Fl.

   
 
 
3 3 3

  
3


s_pří ro dou! Všech na po

                 3              

3 3 3

 

5
     
                          


70 3 3

                          
Fl.

   
    

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3


  
 
    3    
        
 
3 3 3 3 3

 
3 3 3 3
3 3

            
     
       
73

                 
               
Fl.

     
           
                       
           
             
           

77

     8        8     uta,  vše


Fl.

8 
            

 
chna

           
           
 
        
  
 

     
            
81

    
Fl.

                  
 
pou ta s_pří ro dou. Jen tvou ru kou Sa ra stro smr ti

     


cresc. 
            
   
         

6
  

      
86

  
Fl.

       3 
            
vzdá se. Slyš, slyš, slyš

         
3


          
 
            
       

3

   
3 

   

91

          


Fl.

   
            
bož stvo po msty,

     
 
 

                      
      

          
 
94


                
Fl.

         
                
slyš, toť vů le má!


                          

  
99


Fl.

   

   
 

Potrebbero piacerti anche