Sei sulla pagina 1di 1

Data:……………… Numele şi prenumele:…………….............................…….

PROBǍ DE EVALUARE FINALǍ LA MATEMATICǍ

1. Scrie cu cifre numerele reprezentate în desen: L01 2


a)
b)

2. Descoperǎ regula, apoi continuǎ şirurile începute:


a) 30 40 50 L0123

b) 22 33 44

c) 12 14 16

3. Ordonează crescător numerele: Ordonează descrescător numerele:


52, 38, 67, 29, 84, 46; 56, 69, 48, 84, 29, 75; L012
___, ___, ___, ___, ___, ___, ___, ___, ___, ___, ___, ___,
4. Aflǎ:
a) suma numerelor: 24 şi 63:..............................................;
b) diferenţa numerelor:78 şi 32:..........................................; L012
5. Compară numerele, punînd semnele ( <, >, =)
2 + 3 ____ 9 – 4 50 – 20 ____ 45 + 5
L012
17 + 4 ____ 25 – 5 46 + 3 ____ 16 – 3
6. Află numărul necunoscut:
a + 25 = 76 a – 35 = 64
____________ ____________ L012
____________ ____________
____________ ____________
7. Rezolvă problema:
Diana a cules 14 viorele, iar Corina a cules 15 viorele. Cîte viorele au
cules împreună? L012
Rezolvare:
________________________________________________________
Răspuns: ________________________________________________
8. Formulează întrebarea și rezolvă problema: L0123
Pe o fructieră sunt 18 mere iar pere cu 2 mai puține. 45
_________________________________________________________
Schema: ______________________________________
______________________________________
Rezolvare:
_____________________________________________________________
Răspuns:_______________________________