Sei sulla pagina 1di 11

Proiect de activitate

TEMA ACTIVITĂŢII: Şirul crescător şi descrescător în limitele 1-9. Vecinii. Numeralul ordinal.

MIJLOC DE REALIZARE: Joc didactic - Găseşte-mi locul!

TIPUL ACTIVITĂŢII: Verificare şi sistematizare de cunoştinţe.

DURATA: 35-40 minute

EFECTIV GRUPĂ: 32 elevi

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ:

 Să numere de la 1 la 10 recunoscând grupele cu 1-10 obiecte şi cifrele corespunzătoare;


 Să efectueze operaţii cu grupele de obiecte constituite în funcţie de diferite criterii date ori
găsite de el însuşi: triere, grupare/regrupare, comparare, clasificare, ordonare, apreciere a
cantităţii prin punere în corespondenţă;
 Să identifice poziţia unui obiect într-un şir utilizând numeralul ordinal.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

O1:Să asocieze cifra corespunzătoare numărului de obiecte;


O2: Să formeze şiruri crescătoare şi descrescătoare în limitele 1-9;
O3: Să numească vecinii numerelor în concentrul 1 – 9 ;
04: Să identifice poziţia unui obiect şi a vecinilor acestuia într-un sir, folosind numeralul ordinal;
O5: Să folosească un limbaj matematic adecvat.

STRATEGII DIDACTICE:

 Metode şi procedee: jocul, exerciţiul, explicaţia, conversaţia, demonstratia, aprecierea verbal;


 Materiale didactice: cutia surpriza,scrisoarea, ruleta, riglete, cifre, baloane, jetoane cu numere si
meserii,panou,cosulete, fise de lucru.

 Forme de organizare: frontal, individual si pe echipe.

SARCINA DIDACTICA:
 Să formeze şiruri crescătoare şi descrescătoare;
 Să numească vecinii unor numere date ;
 Sa stabileasca locul unui obiect in sirul de obiecte, folosind numeralul ordinal.
REGULILE JOCULUI :
1. Ruleta se invarte de catre fiecare echipa, iar copilul in dreptul caruia ruleta cel se va opri , va
da raspunsul , va alege un balon , o ghicitoare rezolvand sarcina primita.
2. Copiii care asista la indeplinirea sarcinilor colegilor lor vor trebui sa recompenseze raspunsurile
bune prin aplauze;
3. Toti copiii trebuie sa colaboreze in echipa ;
4. Fiecare raspuns corect va fi recompensat cu un banut de ciocolata.
ELEMENTE DE JOC
Manuirea materialelor ( riglete, cifre, baloane, ghicitori jetoane cu numere si meserii), aplauze,
stimulente.

BIBLIOGRAFIE: ,,Curriculum pentru învăţământul preşcolar”, Editura DIDACTIC PUBLISHING


HOUSE, 2009
1. 1.MOMENT Asigurarea condiţiilor optime
ORGANIZATO pentru desfăşurarea
RIC activităţii:
 aerisirea sălii de
grupă, aranjarea mobilierului
pe centre, pregătirea
materialului didactic necesar.
 intrarea ordonată în sala Frontal;
de grupă. Astazi este Conversatia Calendarul Individual
Calendarul naturii se va miercuri; ; naturii; ;
completa împreună cu copiii, Noi ne aflam in
ajutând cu întrebările: “Ce zi luna aprilie;
este astăzi?”,”În ce lună ne In anotimpul de
aflăm?”,”În ce primavara;
anotimp?”,”Cum este Afara este cald;
vremea?”.Se poartă o scurtă
discuţie despre anotimpul
primăvară.
2. CAPTAREA Se va realiza prin Conversatia Cutia
ATENȚIEI prezentarea unei cutii surpriza; Frontal;
surpriză, care va conţine si Sacul cu
o scrisoare de la “Zana surprize;
matematicii” adresată
copiilor din grupa mare. Copiii o vor ajuta
Propunatoarea citeste pe propunatoare sa
scrisoarea. deschida cutia ;
Copiii asculta cu
atentie cand le
citeste
propunatoarea
scrisoarea;
Copiii vor descoperi
din scrisoare că
într-un colţ al
clasei se află un
săculeţ cu surprize
care conţine
materialele
necesare
activităţii.
3. REACTUALIZA Se poarta un dialog intre Conversatia Jetoane cu Frontal;
REA propunatoare si copii despre Prescolarii asculta obiecte Individual
CUNOSTINTE ceea ce au facut saptamana cu atentie si apoi
LOR trecuta si zilele trecute . raspund la
Propunatoarea le adreseaza intrebari.
diferite intrebari, iar copiii
raspund, Despre ce ati
discutat saptamana trecuta?
Dar zilele trecute? Ce
meserii cunoasteti voi? Cate Noi saptamana
obiecte indica acest jeton? trecuta am vorbit
Cine imi poate Numara de la despre meserii.
1 la 9? Zilele trecute am
vorbit despre
numerele de la 1 la
9 . eu cunosc
meseria de doctor,
de pompier, de
politist etc. un
copil Numara de la
1 la 9.
4. ANUNŢAREA Propunatoarea le spune Copiii asculta cu Explicaţia; Frontal
TEMEI ŞI A copiilor că astăzi vor atentie ceea ce vor Conversaţia
OBIECTIVELO desfăşura jocul “Gaseste-mi face astazi. ;
R locul!”, în cadrul căruia vor
forma siruri crescătoare şi
descrescătoare în limitele 1-
9, vor raporta numărul la
cantitate/cantitatea la
număr, asociind cifra
corespunzătoare, vor gasi
vecinii numerelor date si vor
identifica lipsa unui element
dintr-o mulţime formată.
5. DIRIJAREA Se va trece la explicarea Copiii sunt atenti la Explicatia; Ruleta; Frontal;
INVATARII jocului didactic. explicatiile
a)EXPLICAREA Se prezintă regulile jocului şi propunatoarei, la
ȘI sarcina didactică. regulile jocului si la
DEMONSTRAR Ruleta se invarte de catre sarcina didactica.
EA JOCULUI. fiecare echipa, iar copilul in
dreptul caruia ruleta cel se
va opri , va da raspunsul , va
alege un balon , o ghicitoare
rezolvand sarcina
primita.Copiii care asista la
indeplinirea sarcinilor
colegilor lor vor trebui sa
recompenseze raspunsurile
bune prin aplauze;
Toti copiii trebuie sa
colaboreze in echipa ;
Fiecare raspuns corect va fi
recompensat cu un banut de
ciocolata.

b)REALIZAREA Se efectuează jocul de probă. Exercitiul; Ruleta; Frontal;


JOCULUI DE Voi invarti jucaria iar in Un copil Numara Riglete; Individual
PROBĂ momentul cand se opreste in meseriile prezente Cifre; ;
dreptul unui copil, aceluia ii pe riglete ,apoi Panou;
voi da ca sarcina sa formeze asociaza cifra
un sir crescator al meseriile corespunzatoare
in limita 1-3 si unul numarului de
descrescator al meseriilor in elemente;
limita 4-6 , dupa ce asociaza Cu ajutorul
cifra cu numarul de elemente rigletelor, acesta
prezente pe riglete. formeaza un sir
crescator in
limitele 1-3 si unul
descrescator in
limitele 4-6
c) O1 În prima variantă a jocului, Copiii asociaza Riglete; Frontal;
REALIZAREA copiii vor avea ca sarcină de cifra cu cantitatea Jetoane cu In echipa
JOCULUI DE lucru să raporteze numărul la de elemente meserii si
CĂTRE COPII O2 cantitate asociind cifra corespunzatoare; Conversaţia cifre;
corespunzătoare, apoi formeaza un sir Exerciţiul
trebuie sa formeze un sir crescator si unul Observaţia
crescator si unul descrescator .
descrescator in limitele 1-9.
Pentru fiecare răspuns
corect, copilul va fi aplaudat.
Dacă un copil nu poate da
răspunsul corect, va fi ajutat
de un alt copil.
Apoi, vom face un
exerciţiu:”Găseşte greşeala!”
La semanalul propunatoarei,
copiii închid ochii. În acest Copiii inchid ochii;
timp propunatoarea va lua o
rigleta de pe masa.
La alt semnal, copiii deschid
ochii şi sesizează modificarea
făcută . Copiii deschid
ochii;
observă unde este
În a doua variantă a jocului, greşeala; Frontal;
copiii vor avea ca sarcini de Explicaţia In echipa
lucru să aşeze pe masa tot Demonstraţ
atâtea obiecte cât indică Copiii scot cifra din ia Baloane;
O3 cifra găsită în balon si sa balonul primit de la Exerciţiul Cifre;
numeasca vecinii cifrei propunatoarei, sa Jetoane cu
gasite in balon. aseze in cosulete meserii;
atatea meserii cat
indica cifra sis a
spuna vecinii cifrei
gasite in balon. Explicaţia
Demonstraţ Ghicitori Frontal;
În a treia variantă a jocului, Cate un copil din ia Cosulete; In echipa
OBŢINEREA copiii vor avea ca sarcină de grupa extrage o Exerciţiul Panou;
PERFORMAN 04 lucru sa extraga o ghicitoare ghicitoare dintr-un Ghicitoarea Jetoane cu
ŢELOR dintr-un cosulet, se vor cosulet si apoi meserii;
gandi la raspuns si vor lua alege de pe panou
din sirul de pe panou meseria meseria
corespunzatoare raspunsului corespunzatoare
la ghicitoare si vor spune a raspunsului si
cata este.( ex: doctorul este spune a cata
al treilea) meserie din sir
Apoi un alt copil, vecin de-al este , un alt copil
sau, va spune langa ce meserii spune langa ce
statea cea luata (vecinii meserii sta cea
meseriei , ex: A doua meserie luata .
sta intre prima meserie si a
treia meserie.)

6. EVALUAREA Copiii vor avea de Copiii rezolva fisa, Explicatia; Fise de Frontal;
rezolvat o fişă ce conţine coloreaza primul Demonstratia; Lucru; Individual
următoarele sarcini: să tabel 1, 2, 3, 4 Exercitiul Creioane;
coloreze tot atatea patratele , apoi
patratele cat indica
coloreaza 9, 8, 7,
numarul si sa spuna ce au
6, copiii au
obtinut, sa scrie vecinii
cifrelor indicate si sa
obtinut un sir
incercuiasca cu anumite crescator si unul
culori numeralul ordinal descrescator,
indicat. scriu vecinii
cifrelor ,
incercuiesc primul
muncitor cu rosu ,
cu verde pe al
patrulea si il taie
pe ultimul.
7. .ÎNCHEIEREA Se reaminteste numele Copiii raspund la Aprecierea Stimulente. Individual.
ACTIVITĂŢII jocului si continuturile intrebari: Jocul verbala.
acestuia, propunatoare de astazi s-a
adreseaza intrebari: “ numit „ Gaseste-
Cum s-a numit jocul?
mi locul!”; astazi
Despre ce am discutat am discutat
astazi? Etc. despre siruri
Se va stabili echipa crescatoare si
castigatoare . descrescatoare,
Activitatea se va încheia
despre vecini si
cu aprecierile generale
numeralul ordinal.
făcute de propunatoare
privind modul de
Copiii primesc
desfăşurare al activităţii. stimulente.
Copiilor le sunt impartite
stimulente.