Sei sulla pagina 1di 2

School: TIPAS ELEM.

SCHOOL ANNEX
Teacher: JEZREEL Y. TANDA Learning EDUKASYON SA
Area PAGPAPAKATAO
Teaching Dates: November 9, 2018 Quarter THIRD
Teaching Time: 2:30-3:00 LIBRA
3:10-3:40 SCORPIO
I. OBJECTIVES
A. Content Standards Naipamamalas ang pag- unawa sa kahalagahan nang
Pamantayang Pangnilalaman
pagpapakita ng mga natatanging kaugaliang Pilipino,
pagkakaroon ng disiplina para sa kabutihan ng lahat,
komitment at pagkakaisa bilang tagapangalaga ng
kapaligiran
B. Performance Standards Naisasagawa nang may disiplina sa sarili at pakikiisa sa
Pamantayan sa Pagganap
anumang alituntuntunin at batas na may kinalaman sa
bansa at global na kapakanan
C. Learning Competencies/ 1. 19.3. magiliw na pagtanggap ng mga 
 panauhin 

objectives
Pamantayan sa Pagkatuto
EsP5P – IIa –22

II. CONTENT Nilalaman 1. Pagmamahal sa Bansa

1.1. Pagkakaroon ng Disiplina (Discipline)


III. LEARNING RESOURCES
Kagamitang Panturo
A. Reference Sanggunian
1. Teacher’s Guide Pages
2. Learner’s Materials Pages
3. Textbook Pages
4. Additional Materials form
Learning Resource (LR) portal

B. Other Learning Resources

IV. PROCEDURES
A. Review previews lesson or Anong kaugalian ang likas sa ating mga Pilipino ang pagtulong sa
presenting a new lesson kapwa sa panahon ng kalamidad o pangangailangan?
Balik-aral sa nakaraang aralin
at/o pagsisimula ng bagong
aralin
B. Establishing a purpose for the Strategy: Picture Analysis
lesson Larawan ng mga turista sa Isla ng Boracay/Palawan.
Paghahabi sa layunin ng aralin
C. Presenting examples/ Panonood ng video tungkol sa
instances of new lesson
Pag-uugnay ng mga halimbawa
sa bagong aralin
D. Discussing new concepts and
practicing new skills #1
E. Discussing new concepts and
practicing new skills #2
F. Developing mastery
 (Leads
to formative assessment)
G. Finding practical applications
of concepts and skills in daily
living
H. Making generalizations and
abstractions about the lesson

I. Evaluating learning
J. Additional activities for
application or remediation

V. REMARKS
VI. REFLECTION
A. No. of learners who earned
70% on the formative assessment
B. No of learners who require
additional activities for
remediation
C. Did the remedial lessons work?
No. of learners who have caught
up with the lesson
D. No. of learners who continue
to require remediation
E. Which of my teaching
strategies worked well? Why did
this work?
F. What difficulties did I
encounter which my principal or
supervisor can help me solve?
G. What innovation or localized
materials did I use/discover which
I wish to share with other
teachers.