Sei sulla pagina 1di 1
ren Eovemt NATIONALE ae RSEARSODETEAN romania2o19.eu Se BIHOR Ne. FUSH_ pata 08.03.2019 CATRE, UNITATILE DE INVATAMANT PREUNIVERSITAR DE STAT $I PARTICULAR in atentia doamnei/domnului director Fundatia Orange deschide concursul de sclectie a 10 scoli gimnaziale din mediul rural care vor fi incluse in programul de educatie digitala -~ Digitaliada, incepand cu anul scolar 2019-2020. Proiectul Digitaliada se desftigoara cu avizul Ministerului Educatiei Nationale. Copiii din cele 10 scoli selectate vor invata intr-un laborator digital echipat cu tablete, pentru ca fiecare elev si poatii lucra individual in timpul orei, cu laptop pentru profesor si videoproiector pentru clasa. Profesorii de matematica si TIC vor participa la sesiuni de formare in utilizarea kit-ului de continut digital pentru gimnaziu: un pachet complet de aplicatii si ghiduri de predare/ testare pentru fiecare an de studiu, Laboratorul digital poate fi folosit insa de orice profesor din scoala. Digitaliada a reusit si demonstreze deja impactul pozitiv pe care il poate avea educatia digitala in scolile rurale. imbunatatirea notelor copiilor la aceste dou discipline $i interesul general crescut fat de matematic& gi TIC reflect disponibilitatea profesorilor de a lucra digital cu elevii lor. Aceste scoli au devenit un exemplu regional si intreaga comunitate beneficiaza de schimbarea produsa. Competitia pentru selectarea scolilor gimnaziale din mediul rural care vor fi: beneficiarele projectului se va desfigura in intervalul 07 martie— 14 iunie 2018, astfel: Etapa 1. inregistrarea online a aplicatiilor (Pasul 1): 7 martie~31 martie 2019 Etapa a 2-a, Evaluarea aplicattilor depuse: 1 aprilie~ 11 aprilie 2019 Etapa a 3-a. inregistrarea online a aplicatiilor (Pasul 2): 12 aprilie — 18 aprilie 2019 Etapa a 4-a, Interviuri si vizite tn teren: 6 mai—31 mai 2019 Etapa a 5-a. Evaluarea finala: 1 iunie —14 iunie 2019 Etapa a 6-a, Semnarea contractelor cu colile cdstigitoare: 15 iunie— 15 august 2019 Metodologia poate fi desctrcatd de pe pagina: https:/Avww.digitaliada.ro/documente/Metodologie- selectie-scoli_D4.0 final _FO.pdf. in fisierele atagate se regisese Comunicatul de presi si Metodologia de selectie a celor 10 scoli in Digitaliada 4.0. Inspectori scolari, prof. Gabriela N. woe prof. ZSIGO Tamas ‘Adresar Sir. Mikal Eminesea, Ne, 410019, Oradea ‘Tel: +40 (0) 259 41 64.54, Tel fan: +40 (0)359 43 62.07, Fax +40 (0) 259 1 80 16,440 (0) 259 47 0222, Web: www isbihor.r0 - E-mail: contactaisibihor.10