Sei sulla pagina 1di 1
As mo-m gan-d) a-mo-dinwn = si ae more in-ga - ia un Viet mol 19 com-pli-ca-te Mint perme me -bamsiemaiwee pl fina Con fet peal ees = dw Fo bean os on a eee mh a Poo ied Gia pee: We fe ar Fe recnigl-le- pile poia-gi-ta - il euoemell set - 40. go-ci-n0 co-sh— E + ter-ntemenstejavna-mo-ro-tieil poi ba-siar-dip ‘pol_neevo = ai in = can= to 'im-peov-vi-se si spez-rb— Con te per sem-pre te_lo_gu-rooh ew sb tan Fe ior no do - po wo mows oop ese di dire moe die CChejm-por- 2 Dio per sem pre die-toun ma = 79 in questo dub-bioa-to ce moni (Cheim-por- 123 . in + csmes te spied mew in = sie mea ein = Seeman ous pis da men in se mea (Cheim-por - aa - usr > ‘ae t ent Z mo sre pees comme or mah per sem re to sel-oe perodo temen - ee ® (he jm-por- ts = ae " ad Peseta Sa