Sei sulla pagina 1di 3

7/3/2017 Din nou, despre pădurea Hoia-Baciu - Interviu cu prof.

ADRIAN PĂTRUȚ - Enigme - Numarul


1056 - Formula AS http://www.formula-as.ro/2013/1056/enigme-16/din-nou-despre-padurea-hoia-
baciu-interviu-cu-prof-adrian-patrut-16070-print 1/2 Formula AS > Anul 2013 > Numarul 1056 > Enigme
Din nou, despre pădurea Hoia-Baciu - Interviu cu prof. ADRIAN PĂTRUȚ Valentin Iacob "Nu e vorba de
spirite sau fantome, nici de extratereștri”

Din nou, despre pădurea Hoia-Baciu - Interviu cu prof. ADRIAN


PĂTRUŢ

Aeroformă albă, cu aspect planetei Saturn


"Nu e vorba de spirite sau fantome, nici de extratereştri”

- În ciuda vechimii lor, fenomenele bizare din pădurea Hoia-Baciu continuă să rămână un mister...

- Într-adevăr, o explicaţie clară a fenomenelor din pădurea Hoia-Baciu lipseşte. Noi nu ştim cu exactitate ce
sunt ele. Dar cred că am acumulat destule cunoştinţe pentru a şti ce nu sunt ele, de fapt. Şi anume, ele nu
sunt spirite sau fantome, nu au origine extraterestră, nu vin din lumi paralele şi nici din alt timp. De fapt, ele
nu sunt nimic din ceea ce cunoaştem şi nici măcar din ceea ce noi ne-am putea imagina. Este vorba despre
o misterioasă realitate virtuală, o lume invizibilă, care se exprimă prin aşa numitele forme-gând.

- Ce sunt ele?

- Ideea despre existenţa unei lumi invizibile are origini străvechi. Ea a fost dezvoltată de teozofie, care a
avut în Charles Webster Leadbeater, un clarvăzător foarte puternic, care percepea cu uşurinţă astfel de
forme-gând. El le-a şi desenat şi publicat într-o carte de bază a teozofiei. Aceste teorii au la bază ideea că
Universul, chiar dacă e material, este realizat din planuri şi subplanuri din ce în ce mai subtile, vizibile pentru
clarvăzători. Fiecare gând al unui om trimite o imagine, are o viaţă mai scurtă sau mai lungă în aceste
planuri subtile. Şi clarvăzătorii o percep. Interesant e că anumite "forme-gând” din cartea lui Leadbeater au
fost fotografiate şi în pădurea Hoia-Baciu. Există o simbolistică a formelor-gând, care se împart în gânduri
bune, ajutătoare, şi gânduri rele, malefice. În pădurea Hoia-Baciu au fost fotografiate mai ales forme-gând
pozitive. Cele mai importante de aici au forma pălăriei lui Bonaparte, care este o formă de gând bună şi
ajutătoare. Sau cruci care sunt, de asemenea, binevoitoare şi ajutătoare, sau stele cu cinci colţuri, consi-
derate manifestări ale logosului solar.

"Apariţiile din pădure au un substrat numit ectoplasmă”

- Mai aveţi o ipoteză tulburătoare. Ceea ce se întâmplă în pădurea Hoia-Baciu sunt materializări ori
dematerializări dintr-o lume subiectivă şi virtuală.

- Faptul că noi fotografiem prezenţe stranii înseamnă că multe dintre ele sunt obiective, există ca atare
pentru un timp, în pădure. Ele se intensifică, se materializează într-un substrat existent în zonă, o bioplasmă
eliberată îndeosebi de plante.

- Ce trebuie înţeles prin substratul de bioplasmă din pădure?


Două aeroforme albe cu halou transparent, inspectând pădurea

Imagine foarte stranie: omul fără umbră. Lângă el o altă apariţie - „Balaurul ectoplasmatic”
- În perioada de aur a aşa numitului spiritism, erau subiecţi care făceau materializări, mai ales ale unor unor
persoane defuncte. Aceste materializări foloseau un substrat numit ectoplasmă, care era eliberată de un
medium şi avea o structură aburoasă. Era un substrat care se modela în forme anume, cel mai adesea
umane, apoi dispăreau. Şi noi am fotografiat în pădurea Hoia-Baciu un astfel de substrat ciudat, secretat de
sistemele vii, de plante, dar uneori şi de animalele şi oamenii din zonă. Ea este substratul, substanţa de
bază pentru materializarea formelor stranii şi a apariţiilor de aici. Eu m-am convins că în pădurea Hoia-Baciu
eliberarea de bioplasmă din vegetaţia din zonă este foarte puternică. De aceea arată pădurea aşa de
nenorocită, pentru că este o vegetaţie devitalizată. Şi, cumva, este şi nesănătoasă pentru oamenii prezenţi
în zonă, dar şi pentru animale, care o ocolesc din instinct. Pentru că, intrând în ea, de multe ori pierd,
temporar, un "ceva” din ele. Pierd bioplasmă.

- Puteţi dovedi toate astea?

- Avem fotografii. Nemaivorbind de stările de devitaminizare şi de oboseală pe care le resimt cei care se
întorc din pădure. Pentru că îşi pierd un anume substrat vital. Omul are "duhul lui eteric”, care este o copie
subtilă a lui şi care-i conferă vitalitate. Din duhul acesta eteric se pierde ceva în pădure şi acesta se reface
greu.

- Cum anume se produc materializările despre care vorbeaţi?

- Hai să spunem că sunt ca nişte imagini latente. Şi care supuse unui proces de developare devin imagini
reale. Imaginile latente stau adunate în toate gândurile unei colectivităţi. Această lume potenţial-virtuală,
care este o lume subiectivă a conştiinţei, nu este încă materie. Şi din această interfaţă pătrund apariţii, care
în contact cu bioplasma se pot materializa temporar. Dar numai pe durate scurte şi în spaţii limitate. Asta
este materializarea. În lumea fizică sunt materializări care sunt stabilizate. Noi, toţi, suntem materializări
stabile.

"Un soi de zeu care ne păzeşte dezvoltarea şi evoluţia”

- Această viziune asupra lumii este una spiritualistă. Suntem noi pregătiţi să gândim astfel?

- Nu ştiu. Dar ceea ce ştiu este că pădurea clujeană nu este o fereastră către alte lumi, ci una către faţete
necunoscute ale lumii noastre.

- Aveţi şi o teorie unificatoare a manifestărilor exotice de la Hoia, dar şi de pe planetă: fenomenul global po-
limorf. Ce se ascunde în spatele lui?

- Este polimorf pentru că poate lua diferite aspecte. Şi îl consider global, pentru că se manifestă pe întreaga
planetă. Îl putem asocia şi cu apariţiile, dar şi cu fenomenele OZN sau cu apariţiile religioase, cu teofaniile.
În toate există un mecanism care e mereu acelaşi. Şi care este legat mai mult de credinţele şi cu conştiinţa
noastră. De aceea, acest fenomen global polimorf este asociat cu conştiinţa umană.
Ansamblu complex invizibil cu ochiul liber (dimensiuni: 28-30 m)

Disc negru cu centru luminos în forma cifrei 4

El poate fi un subprodus al conştiinţei umane. Adică, un depozit al conştiinţei noastre individuale şi colective.
Şi care, într-o anumită zonă, aşa cum se întâmplă la Hoia-Baciu, îşi găseşte un substrat bun să se
materializeze temporar. Dar ar putea să fie şi ceva independent de noi, ceva cu rol de regulator pentru gân-
durile şi credinţele noastre. Un ceva inteligent şi independent de noi, dar care nu e biologic.

- Un soi de înger?

- Poate că este un soi de zeu, care ne păzeşte dezvoltarea şi evoluţia, ca să nu sărim prea rapid şi să n-o
luăm cu dezvoltarea tehnologică prea înaintea dezvoltării noastre mentale. Ne împiedică să ne uităm ori-
ginile şi limitele noastre. Ne împiedică să ne desprindem de mituri şi de religie, care sunt originea şi destinul
nostru. Şi, de fapt, manifestările din pădurea Hoia-Baciu sunt nişte anomalii faţă de legile normale, legile
cunoscute ale fizicii. Ele sunt rezultatul acţiunii unor legi speciale, care pot contrabalansa ori scurtcircuita
legile normale. Tot ce se întâmplă în pădurea Hoia-Baciu este o dovadă că aceste legi există. Dar faptul că
un pahar spart nu se poate recompune din cioburi sau că nu putem întineri la dorinţă arată că aceste legi
stranii au o acţiune locală şi strict limitată. Dincolo de senzaţionalul lor, apariţiile de la Hoia-Baciu sunt, cu
adevărat, importante, doar pentru puţini. Adică pentru cei care în nopţile de nesomn visează cu ochii
deschişi că sunt pe cale să obţină răspunsuri definitive la întrebările ultime despre tainele naturii şi ale
existenţei. Poate că şi cititorii revistei "Formula AS” se numără printre ei.