Sei sulla pagina 1di 7

SMK SEKSYEN 9

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


SESI PAGI

MINGGU: 10 TARIKH : 04/03/2019 HARI : Isnin MASA : W2: 8.00 pagi hingga
KELAS: 4 Aurora SN MATA PELAJARAN : Matematik Tambahan W4: 9.30 pagi
STANDARD KANDUNGAN: Function `
OBJEKTIF / HASIL MOD PEMBELAJARAN:
i. Understand the concept of inverse function.
PEMBELAJARAN: Penerangan
KRITERIA KEJAYAAN: Perbincangan
i. Determine inverse function.
i. Set induction. BAHAN BANTU BELAJAR
ii. Given explanation to students. (BBB):
iii. Ask student how to find image and vice versa Buku Teks
RINGKASAN AKTIVITI:
based on our previous lesson..
iv. Discussion and solution. PETA PEMIKIRAN:
Bulatan
NILAI: Cooperation, patient and carefully
REFLEKSI: ARAS PEMBELAJARAN:
Memahami
Mengaplikasi

PENTAKSIRAN & PENILAIAN:


Latihan Bertulis

VLE Frog:
Tidak Berkenaan

SMK SEKSYEN 9
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
SESI PAGI

MINGGU: 10 TARIKH : 04/03/2019 HARI : Isnin MASA : W7: 10.50 pagi hingga
KELAS: 4 Solaris SN MATA PELAJARAN : MATEMATIK W8: 11.50 pagi
STANDARD KANDUNGAN: Penaakulan Matematik `
OBJEKTIF / HASIL MOD PEMBELAJARAN:
Memahami konsep pernyataan.
PEMBELAJARAN: Penerangan
i. Menentukan sama ada sesuatu ayat itu pernyataan Perbincangan
atau bukan.
KRITERIA KEJAYAAN: ii. Menentukan sama ada sesuatu pernytaan yang di BAHAN BANTU BELAJAR
beri itu benar atau palsu. (BBB):
Buku Teks
i. Set induksi.
ii. Pelajar-pelajar diberikan penerangan. PETA PEMIKIRAN:
RINGKASAN AKTIVITI: iii. Pelajar-pelajar diminta menyelesaikan masalah. Bulatan
iv. Perbincangan dan penyelesaian.
ARAS PEMBELAJARAN:
NILAI: Sistematik, teliti dan bekerjasama. Memahami
REFLEKSI: Mengaplikasi

PENTAKSIRAN & PENILAIAN:


Latihan Bertulis

VLE Frog:
Tidak Berkenaan
SMK SEKSYEN 9
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
SESI PAGI

MINGGU: 10 TARIKH : 05/03/2019 HARI : Selasa MASA : W3: 8.30 pagi hingga
KELAS: 5 Solaris Sn MATA PELAJARAN : MATEMATIK TAMBAHAN W4: 9.30 pagi
STANDARD KANDUNGAN: Linear Law `
OBJEKTIF / HASIL MOD PEMBELAJARAN:
Understand and use the concept of lines of best fit.
PEMBELAJARAN: Penerangan
1. Determine the values of variables from : Perbincangan
(a) lines of best fit.
KRITERIA KEJAYAAN: BAHAN BANTU BELAJAR
(b) equation lines of best fit.
2. Obtaining information from non-linear relations. (BBB):
i. Set induction. Buku Teks
ii. Give explanation to students.
RINGKASAN AKTIVITI: iii. Let them complete cartesan plane.. PETA PEMIKIRAN:
iv. Discussion and solution.. Bulatan

NILAI: Patients, carefully and coorperation. ARAS PEMBELAJARAN:


REFLEKSI: Memahami
Mengaplikasi

PENTAKSIRAN & PENILAIAN:


Latihan Bertulis

VLE Frog:
Tidak Berkenaan

SMK SEKSYEN 9
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
SESI PAGI

MINGGU: 10 TARIKH : 05/03/2019 HARI : Selasa MASA : W5: 9.30 pagi hingga
KELAS: 4 SOLARIS SN MATA PELAJARAN : MATEMATIK W6: 10.50 pagi
STANDARD KANDUNGAN: SET `
Melaksanakan operasi ke atas set: MOD PEMBELAJARAN:
OBJEKTIF / HASIL
a) Persilangan set Penerangan
PEMBELAJARAN:
b) Kesatuan set Perbincangan
i. Menyelesaikan masakah yang melibatkan
(a) persilangan set BAHAN BANTU BELAJAR
KRITERIA KEJAYAAN: (BBB):
(b) kesatuan set
ii. Menentukan hasil gabungan operasi ke atas set. Buku Teks
i. Set induksi.
ii. Pelajar-pelajar diberikan latihan ( modul –latihan). PETA PEMIKIRAN:
RINGKASAN AKTIVITI: iii. Pelajar-pelajar diminta menyelesaikan masalah. Choose an item.
iv. Perbincangan dan penyelesaian.
ARAS PEMBELAJARAN:
Memahami
NILAI: Sistematik, teliti dan bekerjasama.
Mengaplikasi

PENTAKSIRAN & PENILAIAN:


Latihan Bertulis
REFLEKSI:
VLE Frog:
Tidak Berkenaan
SMK SEKSYEN 9
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
SESI PAGI

MINGGU: 10 TARIKH : 05/03/2019 HARI : Selasa MASA : W9: 11.50 pagi hingga
W10: 12.50 tengah hari
KELAS: 4 Orion Sk MATA PELAJARAN : MATEMATIK TAMBAHAN
STANDARD KANDUNGAN: `
OBJEKTIF / HASIL MOD PEMBELAJARAN:
PEMBELAJARAN: Penerangan
Perbincangan

KRITERIA KEJAYAAN: BAHAN BANTU BELAJAR


(BBB):
Buku Teks
RINGKASAN AKTIVITI:
NILAI: PETA PEMIKIRAN:
REFLEKSI: Bulatan
Nota: Kelas di ambil alih oleh guru pelatih sampai mei
2019. ARAS PEMBELAJARAN:
Memahami
Mengaplikasi

PENTAKSIRAN & PENILAIAN:


Latihan Bertulis

VLE Frog:
Tidak Berkenaan

SMK SEKSYEN 9
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
SESI PAGI

MINGGU: 10 TARIKH : 06/03/2019 HARI : Rabu MASA : W1: 7.30 pagi hingga
KELAS : 5 METEOR PA MATA PELAJARAN : MATEMATIK TAMBAHAN W3: 9.00 pagi
STANDARD KANDUNGAN: Hukum Linear `
OBJEKTIF / HASIL MOD PEMBELAJARAN:
Memahami dan menggunakan konsep Hukum Linear
PEMBELAJARAN: Penerangan
1. Menentukan pembolehubah bagi Perbincangan
(a) garis tersebut
KRITERIA KEJAYAAN: (b) persamaan garis tersebut. BAHAN BANTU BELAJAR
2. Memahami dan mentafsir maklumat daripada (BBB):
hubungan non-linear. Buku Teks
i. Set induksi.
ii. Pelajar-pelajar diberikan Latihan (modul-latihan). PETA PEMIKIRAN:
RINGKASAN AKTIVITI: iii. Pelajar-pelajar diminta menyelesaikan masalah. Choose an item.
iv. Perbincangan dan penyelesaian.
ARAS PEMBELAJARAN:
NILAI: Sistematik, teliti dan bekerjasama. Memahami
Mengaplikasi

PENTAKSIRAN & PENILAIAN:


Latihan Bertulis
REFLEKSI:
VLE Frog:
Tidak Berkenaan
SMK SEKSYEN 9
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
SESI PAGI

MINGGU: 10 TARIKH : 06/03/2019 HARI : Rabu MASA : W6: 10.20 pagi hingga
KELAS: 4 Solaris Sn MATA PELAJARAN : Matematik W7: 11.20 pagi
STANDARD KANDUNGAN: Penaakulan Matematik `
OBJEKTIF / HASIL MOD PEMBELAJARAN:
Memahami konsep pernyataan.
PEMBELAJARAN: Penerangan
1. Menentukan sama ada sesuatu ayat itu pernyataan Perbincangan
atau bukan pernyataan.
KRITERIA KEJAYAAN: BAHAN BANTU BELAJAR
2. Menentukan sama ada sesuatu pernyataan itu
benar atau palsu. (BBB):
i. Set induksi. Buku Teks
ii. Pelajar-pelajar diberikan penerangan.
iii. Dengan menggunakan modul pelajar-pelajar PETA PEMIKIRAN:
RINGKASAN AKTIVITI:
diminta menyelesaikan masalah. Bulatan
iv. Perbincangan dan penyelesaian.
ARAS PEMBELAJARAN:
NILAI: Teliti, bekerjasama, sabar Memahami
REFLEKSI: Mengaplikasi

PENTAKSIRAN & PENILAIAN:


Latihan Bertulis

VLE Frog:
Tidak Berkenaan

SMK SEKSYEN 9
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
SESI PAGI

MINGGU: 10 TARIKH : 06/03/2019 HARI : Rabu MASA : W10: 12.20 tengah hari
KELAS: 4 AURORA SN MATA PELAJARAN : MATEMATIK TAMBAHAN hingga W11: 1.20 petang
STANDARD KANDUNGAN: Function `
OBJEKTIF / HASIL MOD PEMBELAJARAN:
Understand the concept of inverse function.
PEMBELAJARAN: Penerangan
1. Determine inverse function using algebra. Perbincangan
KRITERIA KEJAYAAN: 2. Find object by inverse mapping given its image
and function. BAHAN BANTU BELAJAR
i. Set induction. (BBB):
ii. Given explanation to students. Buku Teks
iii. Ask student how to find inverse function based on
RINGKASAN AKTIVITI: PETA PEMIKIRAN:
our previous lesson..
Choose an item.
iv. Discussion and solution.
ARAS PEMBELAJARAN:
Memahami
NILAI: Carefully, patient and cooperation Mengaplikasi
REFLEKSI:
PENTAKSIRAN & PENILAIAN:
Latihan Bertulis

VLE Frog:
Tidak Berkenaan
SMK SEKSYEN 9
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
SESI PAGI

MINGGU: 10 TARIKH : 07/03/2019 HARI : Khamis MASA : W3: 8.30 pagi hingga
KELAS: 4 ORION SK MATA PELAJARAN : MATEMATIK W5: 10.00 pagi
STANDARD KANDUNGAN: `
OBJEKTIF / HASIL MOD PEMBELAJA Choose an
PEMBELAJARAN:
item.
BAHAN BANTU BELAJAR
KRITERIA KEJAYAAN:
(BBB):
Buku Teks
RINGKASAN AKTIVITI:
PETA PEMIKIRAN:
NILAI:
Bulatan
REFLEKSI:
Nota : kelas di ambil alih oleh guru pelatih sehingga Mei ARAS PEMBELAJARAN:
2019.
Memahami
Mengaplikasi

PENTAKSIRAN & PENILAIAN:


Latihan Bertulis

VLE Frog:
Tidak Berkenaan

SMK SEKSYEN 9
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
SESI PAGI

MINGGU: 10 TARIKH : 07/03/2019 HARI : Khamis MASA : W9: 11.50 pagi hingga
KELAS: 5 SOLARIS SN MATA PELAJARAN : MATEMATIK TAMBAHAN W11: 1.20 petang
STANDARD KANDUNGAN: Linear Law `
OBJEKTIF / HASIL MOD PEMBELAJARAN:
Apply Linear Law to non-Linear relations.
PEMBELAJARAN: Penerangan
i. Determine values of constants of non linear Perbincangan
relations given
KRITERIA KEJAYAAN: BAHAN BANTU BELAJAR
(a) lines of best fit. (b) data.
ii. Obtain information from graph. (BBB):
i. Set Induction. Buku Teks
ii. From modul – students solve the problem.
RINGKASAN AKTIVITI: iii. Contribute students in solving problems.. PETA PEMIKIRAN:
iv. Discussion and solution. Choose an item.

NILAI: Systematic, patient and carefully. ARAS PEMBELAJARAN:


REFLEKSI: Memahami
Mengaplikasi

PENTAKSIRAN & PENILAIAN:


Latihan Bertulis

VLE Frog:
Tidak Berkenaan
SMK SEKSYEN 9
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
SESI PAGI

MINGGU: 10 TARIKH : 08/03/2019 HARI : Jumaat MASA : W4: 9.00 pagi hingga
W5: 10.00 pagi
KELAS: 5 METEOR PA MATA PELAJARAN : MATEMATIK TAMBAHAN
STANDARD KANDUNGAN: Hukum Linear `
OBJEKTIF / HASIL Memahami dan menggunakan konsep linear kepada MOD PEMBELAJARAN:
PEMBELAJARAN: bukan linear. Penerangan
i. Menentukan nilai pemalar bagi hubungan yang Perbincangan
bukan daripada
KRITERIA KEJAYAAN: (a) garis lurus tersebut. BAHAN BANTU BELAJAR
(b) data (BBB):
ii. Mentafsirkan graf daripada garis tersebut. Buku Teks
i. Set induksi.
ii. Pelajar-pelajar diminta selesaikan latihan dalam PETA PEMIKIRAN:
modul. Bulatan
RINGKASAN AKTIVITI: iii. Pelajar-pelajar diminta menyelesaikan masalah
secara kumpulan. ARAS PEMBELAJARAN:
iv. Perbincangan dan penyelesaian. Memahami

NILAI: Teliti, bekerjasama, sabar PENTAKSIRAN & PENILAIAN:


REFLEKSI: Latihan Bertulis

VLE Frog:
Tidak Berkenaan
SMK SEKSYEN 9
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
SESI PAGI

MINGGU: 8 TARIKH : 22/02/2019 HARI : Jumaat MASA : W4: 9.00 pagi hingga
KELAS : 4 Aurora MATA PELAJARAN : MATEMATIK TAMBAHAN W6: 10.50 pagi
STANDARD KANDUNGAN: Fungsi `
OBJEKTIF / HASIL MOD PEMBELAJARAN:
Memahami konsep fungsi.
PEMBELAJARAN: Penerangan
1. Menentukan imej bagi suatu fungsi apabila Perbincangan
diberikan objek .
KRITERIA KEJAYAAN: BAHAN BANTU BELAJAR
2. Menentukan objek bagi suatu fungsi apabila
diberikan imej. (BBB):
i. Set induksi. Buku Teks
ii. Pelajar-pelajar diberikan penerangan.
RINGKASAN AKTIVITI: iii. Pelajar-pelajar diminta menyelesaikan masalah. PETA PEMIKIRAN:
iv. Perbincangan dan penyelesaian. Choose an item.

NILAI: Sistematik, teliti dan bekerjasama. ARAS PEMBELAJARAN:


REFLEKSI: Memahami
Mengaplikasi

PENTAKSIRAN & PENILAIAN:


Latihan Bertulis

VLE Frog:
Tidak Berkenaan