Sei sulla pagina 1di 1

Data:________________

Domnului/Doamnei ___________________________________________
Director
Penitenciarul ______________

 Referitor la solicitarea dumneavoastră de a vă comunica în mod


detaliat problemele legate de modul eronat de calcul al salariului

Stimate domnule/doamnă director,

Subscrisul, Sindicatul___________________________________________,
reprezentant al angajaților din Penitenciarul ___________________, sindicat afiliat la
Federația Sindicatelor din Administrația Națională a Penitenciarelor (FSANP), în
temeiul prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 27 din 30 ianuarie 2002
(*actualizată*) privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, vă
semnalez că problema legată de modul eronat de calcul al salariului, pe care v-au
înaintat-o membrii noștri de sindicat, este una sistemică, care îi privește pe toti
angajații, situație care vă obligă să reluați modul de calcul al salariului, pe ultimii trei
ani, pentru fiecare angajat al unității pe care o conduceți.
Având în vedere modul în care factorii responsabili cu calcularea salariilor
angajaților încearcă să tergiverseze rezolvarea problemei înaintate în scris, prin
adoptarea unei atitudini de neînțelegere a fondului problemei semnalate de către
membrii noștri de sindicat, ne obligă să luăm măsurile legale care se impun.
Facem precizarea că erorile în modul de calcul al salariului angajaților unității
pe care o conduceți produc în continuare prejudicii materiale acestora. Așadar,
considerăm că se impun verificări în modul de calcul al salariului pentru toți lucrătorii
penitenciarului, structura de resurse umane putând pune la dispoziția dumneavoastră
lista cu toti angajații unității pe care o manageriați.
Pentru o bună înțelegere a fondului problemei vă înaintăm atașat, adresa
Federației Sindicatelor din Adminsitrația Națională a Penitenciarelor (FSANP) nr.
292/14.11.2018, adresată domnului director general al ANP în care au fost semnalate
punctual problemele identificate de membrii noștri de sindicat în legătură cu modul
de calcul al salariilor.

Cu stimă,

Nume și prenume: ________________________________________


Președinte
Sindicatul _______________

1/1