Sei sulla pagina 1di 2

Nr.

3777 din 25 mai 2018


CĂTRE
DIRECŢIUNEA TUTUROR CENTRELOR FINANCIARE

Datorită faptului că în în Metodologia de organizare și desfășurare a examenului național de


definitivare în învățământ aprobată prin ordinul MEN nr. 4.814 din 31 august 2017, este prevăzută
ca cerinţă completarea dosarelor cadrelor didactice înscrise la examenele de definitivare, vă rugăm ca
până la data de 4 iunie 2018 să transmiteţi la IŞJ Covasna următoarele documente:

Adeverinţă de vechime, calificativ și notă portofoliu profesional-cf.


modelului din anexa 1

Adeverinţa va fi elaborată separat pentru fiecare cadru didactic.


În situaţia în care cadrul didactic a beneficiat de concedii, etc. care nu intră în vechimea efectivă
la catedră veţi menţiona acest lucru, indicând şi perioada.

Calificativele vor fi completate în cuvinte (ex.Bine, Foarte Bine şi nu B. sau F.B.)


Adeverinţele vor fi completate la calculator conform modelului dat.
Calificativele se vor acorda într-o şedinţă specială și vor fi calificative parțiale.

IMPORTANT: Vă rugăm să respectați termenul de transmitere, (calificativele trebuie să fie


introduse în aplicația electronică a ministerului la termen fix) și să transmiteţi adeverinţele într-un plic
(nu prin fax), cu menţiunea pentru inspectorul școlar responsabil cu perfecționarea, Karda Ádám.

Anexez tabel nominal cu candidadații pentru examenul de definitivare.

INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL INSPECTOR ŞCOLAR


DEZVOLTAREA RESURSEI UMANE
prof.Kiss Imre prof.Karda Ádám

Str. dr. Victor Babeș nr. 15/C, Sfântu Gheorghe, 520004, Jud. Covasna Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1, 010168, București
Tel: +40 267 314 782, Fax: +40 267 351 482 Tel: +40 21 405 62 00, Fax: +40 21 405 63 00
isj.educv.ro www.edu.ro

Pagina 1 din 2
ANEXA 1
CENTRUL FINANCIAR_______________________________

Nr._______din……. 2018

ADEVERINŢĂ DE VECHIME -
CALIFICATIV și PORTOFOLIU PROFESIONAL

Prin prezenta adeverim că:


-dl./dna.________________________________________________________________
-de specialitate (se trece specializarea scrisă pe diplomă)__________________________
______________________________________________________________________
este înscris(ă) la susţinerea examenului de DEFINITIVAT, sesiunea 2018,
-la specialitatea (se trece specializarea la care se prezintă la examen)________________
_______________________________________________________________________
Candidatul a obținut la evaluarea portofoliului profesional nota: ________________
După înscrierea din octombrie 2017, nu a beneficiat de concediu de creştere a copilului,
concediu fără plată, etc., deci la data de 31 august 2018 va avea vechimea efectivă trecută pe fişa de
înscriere, îndeplinind condiţia de vechime de prezentare la susţinerea examenului de definitivat.
Adeverinţa a fost elaborată pe baza actelor de la secretariatul centrului financiar.
Calificativul acordat pentru:

Anul şcolar Calificativ


parțial

2017-2018

DIRECTOR SECRETAR

______________________ ________________________

Str. dr. Victor Babeș nr. 15/C, Sfântu Gheorghe, 520004, Jud. Covasna Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1, 010168, București
Tel: +40 267 314 782, Fax: +40 267 351 482 Tel: +40 21 405 62 00, Fax: +40 21 405 63 00
isj.educv.ro www.edu.ro

Pagina 2 din 2