Sei sulla pagina 1di 1

Test

Clasa a v-a
Basmul. Predicatul
Se dă textul:
,,A fost odată o văduvă care avea o fată, Lia, ce se făcuse harnică de
creșteau flori pe unde-i călca piciorul. Și florile răsărite se clătinau
plecîndu-se spre dînsa, dar îi ziceau întristate: ,, Bună ești, frumoasă
ești, harnică ești, dulce ești la fire și mult mai ai să umbli și să alergi,
căci ursitul tău e dus după lume de 9 ani acum în pămînt.,,

(,,Limir-împărat,,)

1. Selectați 2 cuvinte ce demonstrează că textul e un fragment de basm. (2p)


2. Identificați un element real și un element ireal din text. (2p)
3. Scrieți de cîte feluri pot fi personajele din basme. (5p)
4. Scrieți caracteristicile personajului din text. (4p)
5. Identificați predicatele din text și indicați tipul lor. (28p)
6. Analizați un predicat verbal și un predicat nominal din text. (20p)
7. Analizați sintactic enunțul evidențiat, faceți schemele. (15p)
8. Continuați basmul prin 4-5 enunțuri. (10 p)

Nota 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Punctaj 86-82 81-74 73-66 65-55 54-46 45-36 35-26 25-16 15-6 5-1