Sei sulla pagina 1di 11

Medley

For Sax Trio

 4    
Tristan McMichael


 4    
          
       
Carry On Wayward Son


Alto Saxophone

4        
 4                      

  
 4                  
Tenor Saxophone

      
 4          

Baritone Saxophone

                     
      
     
6 In The Hall Of The Mountain King

     
A. Sax.

              
   
      
         
T. Sax.

  
    
  
  
 
  
  
          
Bar. Sax.


                  
  

 
 
 

12

A. Sax.


T. Sax.                         

        
        
Bar. Sax.
    
      
16 The Pink Panther

      
A. Sax.

                     


      
T. Sax.

                   
  
Bar. Sax.

   
           
  
21

        
A. Sax.


          
    


        
T. Sax.


Bar. Sax.              
 

                         
  
 = 75

     
25
3 Careless Whisper gliss.

         
A. Sax.

 
            
3

            
T. Sax.

  
  
 
 
  

Bar. Sax.

 
                        
              

28
gliss.

  
A. Sax.

    
         
   
T. Sax.


      


Bar. Sax.      


2
            

 = 110
32 Get Ugly

       
A. Sax.

    


T. Sax.

  
       
         

        
Bar. Sax.

                            
 

 

37

                          
A. Sax.

   


T. Sax.

      
              
Bar. Sax.

                               
      

 = 120 Megalovania
41

                         
A. Sax.

    

    
T. Sax.

          
         
Bar. Sax.

   
          
             
   
45

A. Sax.

   
   
        
T. Sax.

       
Bar. Sax.             

3
   

  

         
         

  
    


48

A. Sax.

  



         
T. Sax.

      
               
 
Bar. Sax. 
 
             
        
 
51

A. Sax.

   


  
      
T. Sax.

     
     
Bar. Sax.        


           
    
      
 = 240 Smooth Criminal
54

A. Sax.

  
              
 
        
       
T. Sax.

      
Bar. Sax.                

      
                     
58


A. Sax.

                              
   
     
T. Sax.


Bar. Sax.                            



4
   
             
      
63

    
A. Sax.

       
                 


T. Sax.


Bar. Sax.           

 

 

      

                    *Clap
       
 = 140 Hand Clap


68

      
A. Sax.

               


T. Sax.

    
             

    
Bar. Sax.

                 
        
73

            
A. Sax.

 

 
T. Sax.

        
      


   
Bar. Sax.

                        


77

     
A. Sax.

   



T. Sax.

 
           
      
Bar. Sax.



5
                       
 
80

A. Sax.

  


T. Sax.

 
                    
   
       
Bar. Sax.

     
     
   

83

               
A. Sax.

   


    
T. Sax.

     
         


   
   
Bar. Sax.

       
 

 = 150
87 Bonetrousel

               
A. Sax.

    
   


    
T. Sax.

                  


Bar. Sax.

       


  
90

A. Sax.

                                
                
T. Sax.

Bar. Sax.                 

6
     
      
        
94

A. Sax.

               
            
   
T. Sax.

        
Bar. Sax.             

    
      
       
97

A. Sax.

                                

                              
T. Sax.

Bar. Sax.  

            
                
101

A. Sax.

              
 
                                
T. Sax.

Bar. Sax.                 

          
               
   
105

A. Sax.

                  
    
T. Sax.

    
Bar. Sax.       

7
                       
         
 = 120
109 Closer



A. Sax.

  
   
    
T. Sax.

                     

Bar. Sax.
         

                  
 

             
113

A. Sax.

             
 

     
T. Sax.

                  
Bar. Sax.       

                           

       


117

A. Sax.

                             

       

 
T. Sax.

Bar. Sax.                

  

 

  

    

        
 
 = 210.5


121 Holding Out For A Hero


A. Sax.


                
   




       
T. Sax.

           


Bar. Sax.

8
         
                  
     
126


A. Sax.

  
         

T. Sax.

Bar. Sax.        

                         
        6
     8
133

  6
A. Sax.

       8
 
  6
T. Sax.

     8
   
Bar. Sax.

 6         
 8 
 = 80
141 Hallelujah

 6            


A. Sax.

 8     


 6     
T. Sax.

 8                


Bar. Sax.

     
 

                 

147

             
A. Sax.

         
 
    
T. Sax.

 
Bar. Sax.            

9
  
    
           
      
153

      
A. Sax.

 
           
 
T. Sax.

 
     
 

Bar. Sax.

                  
      
 
158

           
  
A. Sax.

 
    
  
T. Sax.

      
  
  

Bar. Sax.

               


       
165

             
A. Sax.

        

  
T. Sax.

        
    


Bar. Sax.

                          
  

        
173

                      
A. Sax.

        



    
T. Sax.

 
                   
  
Bar. Sax.

10
     
    
181

  
A. Sax.

    


T. Sax.

      
        
Bar. Sax.

11