Sei sulla pagina 1di 1

FORMULE DE CALCUL PRESCURTAT

a) a  b   a 2  2ab  b 2 ;
2

b) a  b   a 2  2ab  b 2 ;
2

c)a 2  b 2   a  b  a  b  ;
d ) a  b  c   a 2  b 2  c 2  2ab  2ac  2bc;
2

e) a  b   a 3  3a 2b  3ab 2  b 3 ;
3

f ) a  b   a 3  3a 2b  3ab 2  b3 ;
3

g )a 3  b3   a  b   a 2  ab  b 2 ;
h)a 3  b3   a  b   a 2  ab  b 2 .

PROPRIETĂŢILE PUTERILOR

1)a n  a m  a n  m ;
2) a n  a m  a n  m ;
3) a n 
m
 a nm ;
4)  a  b   a n  b n ;
n

5) a  b   a n  b n ;
n

6)a 0  1;
7)0 n  0;
8)1n  1.
PROPRIETĂŢILE RADICALILOR

1) a  b  a  b;
a a
2)  ;
b b
3) x 2  x ;

4)  y 2
 y; a  0; b  0; y  0;
EXEMPLE :
1) 18  92  9  2  3 2; 2)5 3  25  3  25  3  75 ; 3)   3 2   3  3; 4)  6 2
6

MODULUL
 X , dacă X  0
DEF. X 
 X , dacă X  0

Proprietăţi: X  0; a b  a  b; a b  a  b;

Exemple:  5    5  5; 7  7;  2    2   2;  4  4.