Sei sulla pagina 1di 21

I.

Add the following integers

1. – 4 + 2 = _____
2. 8 + - 3 = _____
3. 10 + - 2 = _____
4. 4 + 3 = _____
5. – 7 + - 2 = _____
6. 10 + 3 = _____
7. 8 + -11 = _____
8. 9 + 10 = _____
9. 4 + 9 = _____
10. 10 + -10= _____

II. Subtract the following integers

1. – 10 – (4) = _____
2. 11 – (-4) = _____
3. 7 – (-8) = _____
4. 4 – (3) = _____
5. -8 – (-4) = _____
6. 8 – (10) = _____
7. -7 – (5) = _____
8. 4 – (-7) = _____
9. -10 – (1) = _____
10. 11 – (-10) = _____

III. Multiply the following integer


1. – 9 x 4 = _____
2. 8 x -3 = _____
3. – x – 2 = _____
4. – 6 x – 9 = _____
5. 5 x -7 = _____
6. – 4 x – 6 = _____
7. – 3 x – 10 = _____
8. 9 x – 3 = _____
9. – 4 x – 3 = _____
10. – 6 x – 2 = _____
11. – 1 x 100 = _____
12. 2 x – 7 = _____
13. – 3 x -9 = _____
14. – 4 x 4 = _____
15. 5 x 8 = _____
16. – 6 x 10 = _____
17. – 7 x – 7 = _____
18. – 10 x 7 = _____
19. -2 x 8 = _____
20. 4 x 9 = _____
IV. Divide the following integers

1. – 8 ÷ 4 = _____
2. 4 ÷ 2 = _____
3. 54 ÷ - 6 = _____
4. – 63 ÷ -9 = _____
5. – 10 ÷ 2 = _____
6. 72 ÷ 7 = _____
7. – 24 ÷ 3 = _____
8. – 28 ÷ 7 = _____
9. 100 ÷ 2 = _____
10. 2 ÷ - 2 = _____

V. Identify the following. (find the answer inside the box)

Rate Integers
Base Positive Integers
Percentage Negative Integers
Ration Zero
Proportion Sequence

_______________1. Is a comparison of two quantities.

_______________2. Is a statement that two ratios are equal

_______________3. Pertains to the rate of discount.

_______________4. Refers to the original price.

_______________5. Is the part of the base determined by the rate. Refer to the discount.

_______________6. Are a set of whole numbers and their opposite.

_______________7. Are whole numbers greater than zero.

_______________8. Is an integer that is neither positive nor negative.

_______________9. Are numbers below or less than zero.

_______________10. Is a set of patterns in particular order.

VI. Write the following exponential form.

1. 7x7x7x7= __________
2. 8x8x8x8x8x8x8= __________
3. 9x9= __________
4. 10 x 0 x 10 = __________
5. 11 x 11 x 11 x 11 x 11 = __________
6. 6 x 6 x 6 x 6 x 6 x 6 = __________
7. 3 x 3 x 3 = __________
8. 7 x 7 x 7 x 7 x 7 x 7 = __________
9. 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 = __________
10. 10 x 10 = __________

I. Pagpili: Bilugan ang kaisipang o salitang naiiba sa pangkat (2pts.)

1. Pamahalang ditatoryal
Pamahalang demokratiko
Pamahalang military

2. Gloria Macapagal Arroyo


Fidel Ramos
Corazon Aquino

3. “Erap para sa Mahirap”


“Una muna ang Pilipino”
“Oplan Tokhang”

4. Kastila
Inglatera
Amerikano

5. Ferdinand Marcos
Joseph Estrada
Corazon Aquino

6. Wesley Meritt
Mc. Arthur
William H. Taft

7. Taritib
Agama
Audencia Real

8. Umalahukan
Balangay
Sultanato

9. Social Security Act


President’s Committee on Social Administration
Magna Carta for Labor

10. Audencia Real


Sangguniang Kabataan
Sangguniang Real

II. Piliin sa kahon ang pangulong tinukoy o kaugnay sa palatuntunan o programa sa


bawat bilang. (2pts.)
Aguinaldo Garcia Ramos
Quezon Marcos Estrada
Laurel Aquino Magsaysay
Roxas Macapagal Arroyo

_______________1. Pamahalaang mapanghimagsik.

_______________2. Paglilingkod sa pamahalaan kaysa pulitika.

_______________3. Republikang puppet.

_______________4. Unang pangulo ng ikatlong republika.

_______________5. Paglutas ng mga suliranin sa Huk.

_______________6. “Kampeon ng Masa”

_______________7. “Filipino First” policy.

_______________8. Hunyo 12 bilang “Araw ng Pagsasarili”

_______________9. Batas military.

_______________10. Globalisasyon.

III. Pagtatapat

Hanay A Hanay B

1. Pinuno ng Pamahalang military a. Apolinario Mabini


2. Unang bayan sa pilipinas na nagdaos ng halalan b. Sultan
3. Pangulo ng Republika ng Pilipinas c. Taritib
4. May kapangyarihang hudisyal d. Izma
5. Tawag sa pinuno ng pamahalaang kastila e. Adat
6. Kaugulian ng mag muslim f. Gobernor – Militar
7. Tradisyon ng mga muslim g. Bulacan
8. Batas ng mga muslim h. Gobernador – Heneral
9. Tagapagpayo ni Emilio Aguinaldo i. Emilio Aguinaldo
10. Pinuno ng pamahalang muslim j. Audencia Real
11. Parliamentong pamahalaan k. Cali
12. Tagapayo ng sultan l.Rama Behara
13. Namumuno sa hukuman m. Agama
14. Pamahalaan ng mga muslim n.Umalahukan
15. Tagapagbalita ng batas o. Balangay
16. Bangkang ginamit ng mga malay p.Diktaturya
17. Pamahalaang totalitarian q. Aristokrasya
18. Kasalungat ng demokrasya r. Monarkiya
19. Pamahalaan ng nakakarami s. Demokrasya
20. Pamahalaang pinamumunuhan ng isang tao t. Komunismo
IV. Bilugan ang titik ng tamang sagot.

1. Unang Goberno – Militar na nanungkulan hanggang Agosto 26, 1898.

a. Mc Arthur c. Mc. Kinley


b. Wesley Meritt

2. Ang pamalit kay Wesly Meritt na nanungkulan hanggang 1900.

a. Mc. Arthur c. Elen Otis


b. Mc. Kinley

3. Pinakahuling Gobernor – Militar.

a. Mc. Arthur c.Elwell Otis


b. Mc. Kinley

4. Unang Gobernor – Sibil ng pamahalang amerikano.

a. William H. Taft c. Mc. Kinley


b. Mc. Arthur

5. Ang naging pangulo ng pamahalaang komonwelt

a. Manuel L. Quezon c. Manuel Villar


b. Manuel Roxas

V. Ilarawan ang salitang “Pamahalan”


I. Match the description on the right column with the term on left.

________1. Solid a.rotting nor breakdown.


________2. Chemical change b. Changes from solid to gas.
________3. Evaporation c. Most stable state of matter.
________4. Decompose d. Excites the particles of substance and
________5. Physical changes makes them move faster.
________6.Heat e. oxidation of iron.
________7. Bond f. change from solid to gas.
________8. Sublimation g. Solid, Liquid, Gas.
________9. Liquid h. The study of matter and its changes
________10 Rusting i. change with no new substance is made no
energy.
________11. State of matter j.State of matter is the result of melting
________12. Fermentation k. State of matter where particles are spaced
farthest apart and have weakest bond.
________13 Gas l. Arange from gas back to liquid states.
________14. Condensation m. The attraction between particles.
________15. Chemistry n. Juice changes into wine, vinegar or nata
o.Change evolves absorption or release of
energy

II. Write whether the substance is Pure substance or a Mixture

________1. Oxygen

________2. Saltwater

________3. Milk

________4. Detergent

________5. Water

________6. Carbon dioxide

________7. Table salt

________8. Flour

________9. Hotcake
________10. Egg

________11. Coffee

________12. 3 in 1 coffee

________13. Patis

________14. Vinegar

________15.Soy sauce

________16. Fruit drink

________17. Cola

________18. Rice

________19. Chocolate

________20. Menudo

III. Give 5 example of solid.

1.
2.
3.
4.
5.

Give 5 example of liquid

1.
2.
3.
4.
5.

Give 5 example of gas

1.
2.
3.
4.
5.

Give 5 example of separation

1.
2.
3.
4.
5.
IV. Identify the symbol of the following element

Element Symbol

1. Silver - _______
2. Iron - _______
3. Calcium - _______
4. Chromium - _______
5. Carbon - _______
6. Hydrogen - _______
7. Potassium - _______
8. Nitrogen - _______
9. Sulfur - _______
10. Tungsten - _______

V. Write the L if it is a letter, IP if it is inclined plane, W wedge, P pully, WA wheel and


axe.

_______1. Knife
_______2. Roller blades
_______3. Flag pole
_______4. Slide on the playground
_______5. Wheels of car
_______6. Ramp of the street
_______7. Sisaw on the playground
_______8. Wheel barrows
_______9. Scissor
_______10. To pull up a fishing net

VI. Identify the following.

____________1. Energy in motion.

____________2. Energy at rest.

____________3. Capacity to do work.

____________4. Is applied to reduce friction.

____________5. Is the stopping force


I. Tama o Mali (2pts.)

____________1. Malaki ang naimbag ng mga OFW sa ating bansa.

____________2. Nagsasakripisyo ang mga OFW para sa kanilang mga pamilya.

____________3. Ang ibig sabihin ng OFW ay Overseas Filipino Workers.

____________4. Home sick ang kadalasang nararamdaman ng mga OFW sa ibang bansa.

____________5. Puro pasyal lang ang ginagawa ng mga OFW sa ibang bansa.

____________6. Dapat ay may pagmamahal sa ating sariling bansa.

____________7. Ang mga griyego ay tanyag sa buong mundo dahil sa kanilang kultura.

____________8. Ang langgam ay larawan ng kaayusan sa trabaho.

____________9. Dapat organisado ang paggawa kahit sa pinakamaliit na bagay.

____________10.tapusin ang Gawain ng maayos at malinis

____________11. Idiot ang ibig sabihin ng matalino

____________12. 20 taong gulang ka dapat bago ka makapag lingkod sa samahang lakas sa


singapore.

____________13. Ang bawat tao ay may angking kasipagan sa pilipinas.

____________14. Ang kalabawa ay simbulo ng kasipagan ng pilipinas.

____________15. Kalapati naman ang simbulo ng giyera.

____________16. Ang pananampalatay ay paniniwala kahit hindi nakikita,

____________17. Ang pananampalataya ay paniniwala sa kapangyarihan ng diyos.

____________18. Ang pananampalataya ay pag-aalay ng buong puso.

____________19. Ang pananampalataya ay buong pusong paghahanap sa diyos.

____________20. Ang pananampalataya ay ang pagsunod sa diyos.

____________21. Ang iyong pagtatagumpay sa buhay ay hindi lamang nakasalalay sa sarili


mong lakas.

____________22. Mahalaga ang tamang ugnayan sa diyos.

____________23. Hindi kailangang manalangin sa diyos.

____________24. Hindi kailangang manalangin sa diyos.

____________25. Lagging manalangin kahit walang hinihintay na kapalit mula sa diyos.


II. Sagutin ang mga sumusunod na tanong. Piliin ang sagot sa loob ng kahon.

Karaoke Diosdado Bantao


Bumalik Yoyo
Fe Delmundo Patis
Pipi Harvard University
Aling Tentay Erythromycin
Idos National Service Program
Israel Depense Force ROTC
CWTS

____________1. Malaki ang naimbag ng mga OFW sa ating bansa.

____________2. Nagsasakripisyo ang mga OFW para sa kanilang mga pamilya.

____________3. Ang ibig sabihin ng OFW ay Overseas Filipino Workers.

____________4. Home sick ang kadalasang nararamdaman ng mga OFW sa ibang bansa.

____________5. Puro pasyal lang ang ginagawa ng mga OFW sa ibang bansa.

____________6. Dapat ay may pagmamahal sa ating sariling bansa.

____________7. Ang mga griyego ay tanyag sa buong mundo dahil sa kanilang kultura.

____________8. Ang langgam ay larawan ng kaayusan sa trabaho.

____________9. Dapat organisado ang paggawa kahit sa pinakamaliit na bagay.

____________10.tapusin ang Gawain ng maayos at malinis

____________11. Idiot ang ibig sabihin ng matalino

____________12. 20 taong gulang ka dapat bago ka makapag lingkod sa samahang lakas sa


singapore.

____________13. Ang bawat tao ay may angking kasipagan sa pilipinas.

____________14. Ang kalabawa ay simbulo ng kasipagan ng pilipinas.

____________15. Kalapati naman ang simbulo ng giyera.


III. Ipaliwanag ang sumusunod.

“ Ano ang mahalaga PERA O DASAL” ?

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

“ Ano ang dapat mong gawin upang masunod ang turo ng Bibliya”

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
I. (Pagtatapat) Matching Type.

A B
_____1. No flowers but swollen stem a. Vines
_____2. Climbing plants b. Ferns
_____3. Soft stem / woody plants c. Flowering plants
_____4. Big fan-shaped or feathery shape d. leafy ornamental
_____5. Most of this plants grow e. palms
_____6. Cutting and splitting bamboo poles f. Bolo
_____7. Digging big holes g. spade
_____8. Digging canals or ditches h. Bar
_____9. Use in loosening the soil i. Spading Fork
_____10. Is a short handled tools use in cultivating soil j. Trowel
_____11. Use in absence of a sprinkler k. sprinkler
_____12. A water container with small holes l. Pail and tumbler
_____13. Use in breaking big block of soil m. broom
_____14. Use to keep your garden clean n. Rake
_____15. Is use for reveling soil

II. True or False.

_____1. Vegetables are good for our body.


_____2. You can plant vegetables at your backyard.
_____3. You feel fresh when you see ornamental plants.
_____4. Leaves vary in shapes and sizes.
_____5. Ornamental and flowering plants are on of the livelihood of our countrymen.
_____6. Work is an activity directed toward production or accomplishment of
something.
_____7. Finish your task on time.
_____8. Use water and electricity wisely.
_____9. Work hard in every task given to you.
_____10. Do your work without being told.
_____11. There is a joy in working.
_____12. Most shared work activities at home are done everyday.
_____13. Cooking, sewing and selling foods products become source.
_____14. Help your parents when it comes to household chores.
_____15. Cooperation is needed to make work easy.
III. Enumeration

Five examples of vegetables.

1.
2.
3.
4.
5.

Five guidelines in food preparation / preparation of food.

1.
2.
3.
4.
5.

IV. Draw the following.

1. Cooking Pot

2. Mortar or Pastel

3. Handy Tray

4. Mixing Bowls

5. Chopping Board
I. True or False.

________1. Healthy environment gives healthy things.

________2. Wellness depends on clean air, water and land.

________3. Our environment nowadays is unhealthy and polluted.

________4. Segregate your garbage and waste in order for you to help our environment.

________5. Everybody needs rest.

________6. Rest gives our body chance to restore energy.

________7. Sleep is a special kind of rest.

________8.we need 12 hours of sleep everyday.

________9. Babies needs 16 hours of sleep.

________10. We need 8 glasses of water everyday.

________11. The earlier one begins to smoke, drinks alcohol the greater risk to one health.

________12. Smoking does not contribute to physical development.

________13 some people choose to smoke and drink for reason of curiosity.

________15. Substance abuse is most often mistaken as solution to problem and stress.

________16. Everybody needs a rest.

________17. Fatigue is the signal from your body to stop what your doing.

________18. Rest give your body chance to resume energy.

________19. Sleeping can recharge your body.

________20. Breathe deeply and slowly can help you relax.

________21. Exercise is good for the body.

________22. Fruits and vegetables gives you proper nutrition.

________23. Dinking 8 glasses of water everyday gives you a clean and healthy body.

________24. Alcohol and smoking is the best way to relieve stress.

________25. Sleep atleast 8 hours to recharge your body.


II. Identify if it is physical fatigue, mental fatigue or emotional fatigue.

_______________1. Muscle become tired.

_______________2.playing chess competition.

_______________3. Exercising to much.

_______________4. Study for several hours.

_______________5. When to become worried or something.

_______________6. Family problem.

_______________7. Analyzing situation.

_______________8. Biking at very rough road.

_______________9. Thinking hard.

_______________10. Swimming across the river.

_______________11. Working 8 hours.

_______________12. Studying your lesson.

_______________13. Climbing a tree.

III. Identify the following. Find the answer inside the box.

Cholesterol Carbohydrate Cocaine

Substance Abuse Glycogen Heroine

Good Cholesterol Fats


.
Balance Diet Vitamins

________________1. HDL is also known as.

________________2. Travel through the blood stream package inside a protein called lipo
protein.
________________3. Could help you control your weight and at the same time a good proper
nutrition.

________________4. Are nutrients that gives energy.

________________5. Is a form of glucose stored in muscles and liver for alter use.

________________6. Are the most concentrated form of energy found in foods.

________________7. Are nutrient that are imported to maintain a healthy body.

________________8. Drug abuse is also known as.

________________9.

________________10. Are example of drugs.


I. Add the following fraction. (2pts.)

1. 3 4 2. 8 6 3. 2 3
8 8 5 5 9 9

4. 8 3 5. 1 2
8 8 6 6

II. Subtract the following. (2pts.)

1. 9 3 2. 7 4 3. 6 3
10 10 3 3 2 2

4. 10 5 5. 3 1
9 9 7 7

III. Get the fractional part of the following. (2pts.)

1. 1 6. 1
X 24 X 36
2 6

2. 1 7. 1
X 32 X 30
4 3

3. 1 8. 1
X 56 X 36
8 4

4. 1 9. 1
X 25 X 40
25 5

5. 1 10. 1
X 100 X 21
2 3

IV. Round of the following decimals.

_________1.) 37.0832 _________6.) 843.76

_________2.) 78.43 _________7.) 33, 457.234

_________3.) 88.034 _________8.) 88.567

_________4.) 13, 434.5 _________9.) 118.473

_________5.) 98.764 _________10.) 765.431


V. Write the ratio of the following.

1.

= ____________

2.

= ____________

3.

= ____________

4.

= ____________

5.

= ____________

6.

= ____________

7.

= ____________

8.

= ____________

9.

= ____________

10. 6 6 2
6622
622
= ____________
VI. Put the decimal point in the correct place in the following products.

1. 1.67 x 0.89 =

2. 18.56 x 1.23 =

3. 3.2 x 2.3 =

4. 75.02 x 0.15 =

5. 23.05 x 7.1 =

6. 76.1 x 3.02 =

7. 32.4 x 5.55 =

8. 0.01 x 73.3 =

VII. Encircle the products that have the decimal point in the right place.

1. 4.2 x 0.15 =

2. 11.4 x 3.12 =

3. 0.89 x 4.2 =

4. 1.7 x 2.2 =

5. 33.5 x 1.1 =

6. 44.3 x 6.6 =

7. 76.3 x 1.3 =

8. 11.61 x 4.23 =

9. 243.1 x 7.11 =

10. 7.3 x 10.12 =


I. Write = or ≠ or in the box.

1. 2 6 4. 11 3 7. 1 2
3 1 2 4 2 4

2. 12 3 5. 9 3 8. 11 3
4 1 12 4 4 2

3. 7 4 6. 7 2 9. 2 4
9 8 4 1 3 10

10. 2 12
3 6

II. Solve for N.

1. 4 4 4. n 4
n 6 __________ 5 2 __________

2. 12 6 5. n 4
n 2 __________ 12 2 __________

3. 7 n 6. 1 n
35 5 __________ 5 20 __________

7. 10 n 8. 3 3
5 4 __________ n 6 __________

9. 9 1 10. 4 n
36 n __________ 6 3 __________

III. Identify the following.

___________1.
What are the kinds
___________2. of clock.
___________3. Indicates the hour
___________4. Indicates the minutes have passed
___________5. A:M means_______
___________6. P:M means_______
___________7. 60 mins = ________ hr.
___________8. 1 day = __________ hr.
___________9. 1 min = __________ seconds
___________10. Is a region that observes a uniform standard time.
IV. Identify the time in the clock

1. 2. 3.

4. 5.

V. Fill in the box the correct time missing.

12 hr. clock 24 hr. clock 12 hr. clock 24 hr. clock

1. 7:00 am __________ __________ 4. 9:00


2. 4: 00 pm __________ __________ 5. 19: 00
3. 11: 00 pm __________

Interessi correlati