Sei sulla pagina 1di 2

Ministerul Educaţiei Naţionale

Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

EVALUAREA NAŢIONALĂ PENTRU ABSOLVENŢII CLASEI A VIII-A


Anul şcolar 2018 – 2019
Probă scrisă
Limba şi literatura română
Simulare pentru clasa a VIII-a

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă zece puncte din oficiu.


• Timpul de lucru efectiv este de două ore.
SUBIECTUL I 40 de puncte
Citeşte următorul text:
Stai și-asculți sub ramuri albe
Cum departe geme vântul
Și privești la cer prin ceața
Care-nvăluie pământul.

Vezi și crânguri, vezi și câmpuri


Triste și pustii, departe:
Iarnă-n suflet, iarnă-n fire,
Iarnă afli-n orice parte...

Însă crengile se scutur’


Fără veste. – Abătut,
Crezi că valuri de zăpadă
Peste tine-au fost căzut.

Ah, nu-s valuri de zăpadă!


Tresărind din vis, te sperii:
Plouă flori mirositoare,
Joacă razele puzderii*.

Farmec fioros de dulce!


Iarna se preschimbă-n vară,
Fulgii se preschimbă-n floare, –
Inima iubește iară...
Șt. O. Iosif, Stai și-asculți sub ramuri…

*puzderie – mulțime, număr mare

A. Scrie răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos.


1. Precizează câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor subliniate: pustii,
se preschimbă. 4 puncte
2. Menționează rolul virgulei din versul: Ah, nu-s valuri de zăpadă!. 4 puncte
3. Notează patru cuvinte din familia lexicală a cuvântului suflet. 4 puncte
4. Desparte în silabe cuvintele următoare: asculți, mirositoare, fioros și iubește. 4 puncte
5. Transcrie două cuvinte utilizate cu sens figurat din strofa a patra. 4 puncte
6. Explică, în 30 – 50 de cuvinte, utilizarea adverbului iară din ultimul vers al poeziei. 4 puncte

B. Redactează o compunere de minimum 150 de cuvinte, în care să motivezi apartenenţa la genul liric
a poeziei Stai și-asculți sub ramuri… de Șt. O. Iosif. 16 puncte
În compunerea ta, trebuie:
– să precizezi două trăsături ale genului liric;
– să prezinți detaliat două trăsături ale genului liric, valorificând textul dat;
‒ să ai un conținut adecvat cerinței;
‒ să respecți precizarea privind numărul minim de cuvinte.

Probă scrisă la limba şi literatura română Simulare pentru clasa a VIII-a


Pagina 1 din 2
Ministerul Educaţiei Naţionale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

SUBIECTUL al II-lea 36 de puncte


Citeşte următorul text:
Ideea unei grădini botanice i se datorează lui Carol Davila, care îi cere, încă din anul 1855, lui
Barbu Ştirbey Vodă să i se acorde fondurile necesare înfiinţării, cu un scop extrem de practic:
aprovizionarea cu plante medicinale, indigene* şi străine pentru elevii şcolii de chirurgie de la
„Michai-Vodă” – Facultatea de Medicină de mai târziu. Din cauza împrejurărilor istorice
nefavorabile – Războiul Crimeii –, grădina botanică a lui Davila mai avea de aşteptat aproximativ
cinci ani.
Grădina Botanică din Bucureşti a fost înfiinţată, ca instituţie, în data de 5 noiembrie 1860 de
către doctorul Carol Davila, în perioada domniei lui Alexandru Ioan Cuza (1859-1866).
Grădina Botanică poartă numele medicului, naturalistului, botanistului şi profesorului
Dimitrie Brândză.
Membru titular al Academiei Române, […] Dimitrie (Demetrius) Brândză s-a născut în data de
10 octombrie 1846, la Bivolu (azi Viișoara), județul Botoșani. După ce termină cursurile
Academiei Mihăilene, le absolvă pe cele ale Facultăților de Științe Naturale și Medicină ale
Universității din Paris, obținând doctoratul în 1869. […]
În anul 1879, în calitate de membru al Academiei Române, își publică integral studiile, iar trei
ani mai târziu obține de la ministrul educației, Petre S. Aurelian, dreptul de a înființa o secție botanică la
Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa” din București.
În 1882, se desparte de catedra de istorie naturală a Facultății de Științe pentru a rămâne
profesor de botanică la o catedră nou formată cu această ocazie, unde elaborează manuale de
zoologie, de botanică și de geologie. Este numit profesor și director al Grădinii Botanice.
Andrei Vişan, Cum s-a înființat Grădina Botanică din București, www.evz.ro
*indigen – care crește sau se produce în propria țară
A. Scrie răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos.
1. Formulează câte un enunţ în care să precizezi următoarele aspecte din textul dat:
– evenimentul istoric din cauza căruia a fost amânată înființarea grădinii botanice;
– anul în care a fost înființată, ca instituție, Grădina Botanică din București. 4 puncte
2. Scrie numele autorului și titlul articolului din care este extras fragmentul. 4 puncte
3. Menţionează conjugarea şi modul verbelor subliniate în textul dat. 4 puncte
4. Precizează funcţia sintactică a cuvintelor subliniate, menţionând partea de vorbire prin care se
exprimă: Ideea unei grădini botanice i se datorează lui Carol Davila, care îi cere, încă din anul 1855, lui
Barbu Ştirbey Vodă să i se acorde fondurile necesare înfiinţării. 4 puncte
5. Transcrie propoziţia subordonată din fraza următoare, precizând felul acesteia: În 1882, se desparte
de catedra de istorie naturală a Facultății de Științe pentru a rămâne profesor de botanică la o catedră
nou formată cu această ocazie, unde elaborează manuale de zoologie, de botanică și de geologie.
4 puncte
6. Construieşte o frază alcătuită din două propoziţii, în care să existe o propoziţie subordonată
completivă directă, introdusă prin adjectivul pronominal relativ care. 4 puncte

B. Redactează o naraţiune de 150 – 300 de cuvinte, în care să prezinți o întâmplare petrecută într-un
muzeu. 12 puncte
În compunerea ta, trebuie:
– să relatezi o întâmplare, respectând succesiunea logică a faptelor;
– să precizezi două elemente ale contextului spaţio-temporal;
– să ai un conţinut adecvat cerinţei;
– să respecţi precizarea privind numărul de cuvinte.
Notă! Respectarea, în lucrare, a ordinii cerinţelor nu este obligatorie.

Vei primi 14 puncte pentru redactarea întregii lucrări (unitatea compoziţiei – 2 puncte; coerenţa
textului – 2 puncte; registrul de comunicare, stilul şi vocabularul adecvate conţinutului – 2 puncte;
respectarea normelor de ortografie – 3 puncte; respectarea normelor de punctuaţie – 3 puncte;
aşezarea corectă a textului în pagină – 1 punct; lizibilitatea – 1 punct).

Probă scrisă la limba şi literatura română Simulare pentru clasa a VIII-a


Pagina 2 din 2