Sei sulla pagina 1di 2

POST MORTEM

UPPM1
BAHASA INGGERIS ( PEMAHAMAN )
6 BESTARI

BIL BIL BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % BIL. % GPMP

CALON HADIR A B C D E MENGUASAI

26 26 0 0.00 2 7.69 4 15.38 7 26.92 13 50.00 13 50.00

Kelemahan-kelemahan:

1. Murid tidak aplikasi teknik menjawab yang telah diajar

2. Murid tidak memahami kehendak soalan, hanya baca sekali.

3. Murid lemah kosa kata dan tatabahasa.

4. Murid tidak membaca petikan bagi soalan ‘reading comprehension’.

Tindakan: (akan dibuat )

1. Latih tubi menjawab soalan-soalan daripada negeri lain atau soalan-soalan bermutu daripada buku
latihan.

2. Penekanan supaya kurangkan kesalahan menjawab soalan 1 – 20. Murid membuat analisa kendiri setiap
kali ujian/latihan

3. Perbanyakkan latihan membaca petikan dan menjawab soalan reading comprehension.

4. Murid ditekankan supaya membaca soalan lebih dari sekali. Gunakan teknik eliminasi (singkir jwpan tak
lojik/salah)
POST MORTEM
UPPM1
BAHASA INGGERIS ( PENULISAN )
6 BESTARI

BIL BIL BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % BIL. % GPMP

CALON HADIR A B C D E MENGUASAI

26 26 0 0.00 0 0.00 1 3.85 11 42.31 14 53.85 12 46.15

Kelemahan-kelemahan:

1. Murid tidak aplikasi teknik menjawab yang telah diajar serta tidak memahami kehendak soalan

2. Tidak mahir mengembang idea / isi. Lemah dalam membina ayat.

3. Kurang mahir dalam penggunaan kosa kata.

4.

Tindakan: (sedang dijalankan dan akan dijalankan)

1. Latih tubi menjawab soalan-soalan daripada negeri lain.

2. Menekankan kemahiran teknik menjawab serta memahami soalan BI Kertas 2

3. Latih tubi mengenal pasti nilai murni dalam petikan ( Bahagian C )

4. Menekankan latihan berfokus bagi setiap section.

5. Mencipta inovasi bagi membantu pembelajaran lebih menarik dan mudah untuk difahami.

6. Membina modul mengikut tahap pencapaian murid dan dijadikan latihtubi secara topikal.