Sei sulla pagina 1di 168
Redactor: [oana Barzeanu ‘Tehnoredactor: Meriana Radu Copertt: arb. Daniel Munteana ‘Tithl original: BARSZCZ UKRAINSKI Copyright © Helion 2014 ©2015 Toate dreprurileasupra scesti edit sunt rezervate cditurii METEOR PUBLISHING Contact: ‘Tel/Fox: 021.222.89,80 E-mail: edivura@meteorprest.ro Deserierea CIP a Biblictecti Nationale @ Roméniei POGORZEISKI, PIOTR Bory uerainean / Piotr Pogorze! Godun ; red. Toana Barzean, - Bucun 1. Barzeana, loana (xed) 94(498)"20" Publication subsidized by ‘The Polish Book Institute ~ ‘The © POLAND Translation Program. Cu sprijinul LASTITITUL POUNEZ Piotr Pogorzelski BORS UCRAINEAN De la statul sovietic la revolutia demnitai ‘ Traducere din limba polonezi de Cristina-Daniela Godun METEOR [I exe ruwap eLnfOAay “OT [ae ~ xoptmsta [oanurf, “GT £6% z10z ONG “+I [i oz Derstp 18 [NfOOOTy “ET * 99z euaretg TT rT oF yoUToMUT Bf eIMY CUOATDD P| CTT * epensy ‘OT a * BIUTIOA “6 sgt" ool FI €z1 [gor * eourour is errors] °g “ASSN OF Ae “L roan yrueg -¢ mae + pureIoy) RzeauL q10nn907 “T + sapernigay, “ exseage vourea psearatuy r amga wma axdsep a1uzang eaaiga nes azeonpoxiuy U suridny Introducere sau cAteva cuvinte despre cum trebuie inteleasi cartea aceasta Pentru mine, Ucraina a fost intotdeauna ~ si continua si fie ~ 0 tari fascinantd. Aici totul mi se prea — si tn continuare mise pare ~ ‘mai mare, mai puternic, mai expresiv... Oarecum ca borsul ucrainean din titlu, care nu e 0 zeam& chioari de sfecli, ci o mAncare deasi cu multe legume si carne. Dac exist bogitie in Ucraina, atunci e 0 bogitie opulent’; dact exist rock'n roll, atunci e plin de emotii; dacd existi patriotism, atunci el imbrac¥ o hain’ extremist’, national daci existi coruptie, atunci e nemirginit& cuprinzand toate sferele viefiis daci exist femei, ele nu pot fi altfel decat exceptional de frumoase... De ce e aga, veti afla din cartea aceasta. Scriu in ea despre multe lucruri: despre religiozitate, despre nostalgia dupi URSS, despre muzica pop si rock, despre bilingvismul exception4l, despre atitudinea fata de istorie, inclusiv despre atitudinea fat de Volinia. Amintesc si despre Euro 2012 si vi informez ce a rimas in urma lui, Ma ajutd in efortul meu cunoscuti ucraineni, pri entionez acum doar pe disidentul Semen Gluzman, ziaristul si istoricul Oleksandr Zinczenko, intelectualul Miroslav Marinovici, dar si producitorul muzical Volodimir Bebeszko. ‘MA voi strdui si nu fac evaluari. Cititorul este cel care va aprecia ‘cum stau Iucrurile, Eu doar deseriu realitatea asa cum este. Cartea aceasta seaman’ pe alocuri cu o hart concava, iar pe alocuri cu una convexi, E un fel de Ucraina 3D cum nu intélnim, de regul: mass-media polonezi, Nu e 0 hart pe care si vedem doar dow-trei personaje de pe scena politic kievean& sau una pe care apare, mai aproape de granita polonez8, Voliniul scéldat in réuri de singe, m: departe, la sud, Crimeea ca punct de atractie turistic, iar la ristrit, stadionul echipei de fotbal Sahtior. E mai degrabi o hart a unor

Potrebbero piacerti anche