Sei sulla pagina 1di 163

Model A.

DPTHP2-KPU

Model A.DPTHP2-KPU

DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN (DPTHP-2)


PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019
Provinsi : JAWA TENGAH Kecamatan : WANASARI
Kabupaten/Kota : BREBES Desa/Kelurahan : LENGKONG
TPS : 001

STATUS JENIS ALAMAT


TANGGAL
NO NO KK NIK NAMA TEMPAT LAHIR LAHIR PERKAWINAN KELAMIN DISABILITAS Keterangan *)
B/S/P L/P JALAN/DUKUH RT RW
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 3329080203110112 3329080406810003 KASMADI BREBES 04|06|1981 B L DESA LENGKONG, 001 001 0 0

2 3329080203110112 3329084802720008 SOFIYA BREBES 08|02|1972 S P LENGKONG 001 001 0 0

3 3329080206160010 3329080605920016 TRIAS PRIYANTO BREBES 06|05|1992 S L DESA LENGKONG 001 001 0 0

4 3329080211170002 3329083112930005 SUKIRNO DWI SUSANTO BREBES 31|12|1993 S L LENGKONG 001 001 0 0

5 3329080501150008 3329080108890001 AGUS SUPRIYADI BREBES 01|08|1989 S L LENGKONG 001 001 0 0

6 3329080501150008 3329085003940014 UMAENAH BREBES 10|03|1994 S P DESA LENGKONG 001 001 0 0

7 3329080603150011 3329086802830001 SARIDAH BREBES 28|02|1983 S P DESA LENGKONG, 001 001 0 0

8 3329080603150011 3329150503790001 MASDUKI BREBES 05|03|1979 S L LENGKONG 001 001 0 0

9 3329080606120024 3329082706820018 TARUDIN BREBES 27|06|1982 S L DESA LENGKONG 001 001 0 0

10 3329080712150002 3329080801770003 TARWADI BREBES 08|01|1977 S L LENGKONG 001 001 0 0

11 3329081204170017 3329084708900013 SURKINAH BREBES 07|08|1990 B P LENGKONG 001 001 0 0

12 3329081204170017 3329092202850016 GUNAWAN BREBES 22|02|1985 S L LENGKONG 001 001 0 0

13 3329081309084107 3329085109500001 AMINAH BREBES 11|09|1950 P P DESA LENGKONG, 001 001 0 0

14 3329081406160009 3329084107920214 TOISAH BREBES 01|07|1992 S P DESA LENGKONG 001 001 0 0

15 3329081511160004 3329082201890003 SAKUR BREBES 22|01|1989 B L LENGKONG 001 001 0 0

16 3329081808140011 3329085209880001 SATRIYAH BREBES 12|09|1988 S P DESA LENGKONG 001 001 0 0

17 3329082002082781 3329082203690001 HARIYANTO BREBES 22|03|1969 S L LENGKONG 001 001 0 0

Kd10-JAWA_TENGAH-BREBES-WANASARI-LENGKONG-001 1 / 163
Model A.DPTHP2-KPU

STATUS JENIS ALAMAT


NO NO KK NIK NAMA TEMPAT LAHIR TANGGAL PERKAWINAN KELAMIN DISABILITAS Keterangan *)
LAHIR B/S/P L/P JALAN/DUKUH RT RW
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

18 3329082003130022 3329081002670004 MARDI BREBES 10|02|1967 S L LENGKONG 001 001 0 0

19 3329082003130022 3329085910000012 TUTUT WULAN DARI BREBES 19|10|2000 B P DESA LENGKONG 001 001 0 0

20 3329082003130022 3329086003910010 TULKHASANAH BREBES 20|03|1991 B P LENGKONG 001 001 0 0

21 3329082003130022 3329086712680002 DARKINI BREBES 27|12|1968 S P DESA LENGKONG 001 001 0 0

22 3329082401120024 3329080503820014 KISWANTO BREBES 05|03|1982 S L LENGKONG 001 001 0 0

23 3329082401120024 3329084407010005 WIRANTI BREBES 04|07|2001 B P LENGKONG 001 001 0 0

24 3329082401120024 3329085104820010 KRISTIYANI BREBES 11|04|1982 S P LENGKONG 001 001 0 0

25 3329082504170016 3329081907920003 RASBI BREBES 19|07|1972 S L LENGKONG 001 001 0 0

26 3329082504170016 3329096906990001 YULIANA BREBES 29|06|1999 S P LENGKONG 001 001 0 0

27 3329082602072362 3329080505770024 TOBARI BREBES 05|05|1977 S L DESA LENGKONG 001 001 0 0

28 3329082602072362 3329085012820013 SARILAH BREBES 10|12|1982 S P DESA LENGKONG 001 001 0 0

29 3329082602072372 3329080508730004 KHALIMI BREBES 05|08|1973 S L DESA LENGKONG 001 001 0 0

30 3329082602072372 3329084502810006 SARIAH BREBES 05|02|1981 S P DESA LENGKONG 001 001 0 0

31 3329082602072378 3329080808770004 SUTRISNO BREBES 08|08|1977 S L DESA LENGKONG 001 001 0 0

32 3329082602072378 3329082404000009 RESTU PRAYOGI BREBES 24|04|2000 B L DESA LENGKONG 001 001 0 0

33 3329082602072378 3329085203810003 ROISAH BREBES 12|03|1981 S P DESA LENGKONG 001 001 0 0

34 3329082602072379 3329083003760001 KUSMADI BREBES 30|03|1976 S L DESA LENGKONG 001 001 0 0

35 3329082602072379 3329084711840002 TARSINAH BREBES 07|11|1984 S P DESA LENGKONG 001 001 0 0

36 3329082602072394 3329080905700008 WASUB BREBES 09|05|1970 S L DESA LENGKONG 001 001 0 0

37 3329082602072394 3329082901960003 INDRAYANA SUBEKTI BREBES 29|01|1996 B L DESA LENGKONG 001 001 0 0

Kd10-JAWA_TENGAH-BREBES-WANASARI-LENGKONG-001 2 / 163
Model A.DPTHP2-KPU

STATUS JENIS ALAMAT


NO NO KK NIK NAMA TEMPAT LAHIR TANGGAL PERKAWINAN KELAMIN DISABILITAS Keterangan *)
LAHIR B/S/P L/P JALAN/DUKUH RT RW
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

38 3329082602072394 3329084907770007 URYANTI BREBES 09|07|1977 S P DESA LENGKONG 001 001 0 0

39 3329082602072400 3329080510930001 KUSNANDAR BREBES 05|10|1993 B L DESA LENGKONG 001 001 0 0

40 3329082602072400 3329080907500001 DAKIR BREBES 09|07|1950 S L DESA LENGKONG 001 001 0 0

41 3329082602072400 3329084207580001 JERAH BREBES 02|07|1958 S P DESA LENGKONG 001 001 0 0

42 3329082602072401 3329080905580002 JIAN BREBES 09|05|1958 S L DESA LENGKONG 001 001 0 0

43 3329082602072401 3329082811950001 SABAR BREBES 28|11|1995 B L DESA LENGKONG 001 001 0 0

44 3329082602072401 3329084603920011 ROKHANAH BREBES 06|03|1992 S P DESA LENGKONG, 001 001 0 0

45 3329082602072401 3329084607540003 WARMI BREBES 06|07|1954 S P DESA LENGKONG, 001 001 0 0

46 3329082602072402 3329080601790003 SODIKIN BREBES 06|01|1979 S L DESA LENGKONG, 001 001 0 0

47 3329082602072402 3329086005800002 SOPIYAH BREBES 20|05|1980 S P DESA LENGKONG, 001 001 0 0

48 3329082602072403 3329080406000004 M.ROPII BREBES 04|06|2000 B L LENGKONG 001 001 0 0

49 3329082602072403 3329080708700002 KUSTORO BREBES 07|08|1970 S L DESA LENGKONG 001 001 0 0

50 3329082602072403 3329084711790003 DARWETI BREBES 07|11|1979 S P DESA LENGKONG, 001 001 0 0

51 3329082602072405 3329080508900008 RISWO BREBES 05|08|1990 B L DESA LENGKONG, 001 001 0 0

52 3329082602072405 3329080704530001 DARYONO BREBES 07|04|1953 S L DESA LENGKONG 001 001 0 0

53 3329082602072405 3329084204590001 KOMISAH BREBES 02|04|1959 S P DESA LENGKONG 001 001 0 0

54 3329082602072405 3329084806010010 AYUNI BREBES 08|06|2001 B P DESA LENGKONG 001 001 0 0

55 3329082602072407 3329080412460001 DAKLAN BREBES 04|12|1946 S L DESA LENGKONG 001 001 0 0

56 3329082602072407 3329086511550002 SUMIRAH BREBES 25|11|1955 S P DESA LENGKONG 001 001 0 0

57 3329082602072416 3329080302720001 SLAMET BREBES 03|02|1972 S L DESA LENGKONG 001 001 0 0

Kd10-JAWA_TENGAH-BREBES-WANASARI-LENGKONG-001 3 / 163
Model A.DPTHP2-KPU

STATUS JENIS ALAMAT


NO NO KK NIK NAMA TEMPAT LAHIR TANGGAL PERKAWINAN KELAMIN DISABILITAS Keterangan *)
LAHIR B/S/P L/P JALAN/DUKUH RT RW
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

58 3329082602072416 3329085803840009 NURKHASANAH BREBES 18|03|1984 S P DESA LENGKONG 001 001 0 0

59 3329082602072427 3329081806670001 SAKUM BREBES 18|06|1967 S L DESA LENGKONG, 001 001 0 0

60 3329082602072427 3329085808750004 ROHIMI BREBES 18|08|1975 S P DESA LENGKONG, 001 001 0 0

61 3329082602072428 3329081111980012 JENAL ARIPIN BREBES 11|11|1995 B L DESA LENGKONG 001 001 0 0

62 3329082602072428 3329083112730015 WASROH BREBES 31|12|1973 S L DESA LENGKONG 001 001 0 0

63 3329082602072428 3329084301000011 WIDIYAWATI BREBES 03|01|2000 S P DESA LENGKONG 001 001 0 0

64 3329082602072428 3329085212760007 SUMIYATI BREBES 12|12|1976 S P DESA LENGKONG 001 001 0 0

65 3329082602072430 3329081002650002 TAROJI BREBES 10|02|1965 S L DESA LENGKONG 001 001 0 0

66 3329082602072430 3329084203720003 SUNARTI BREBES 02|03|1972 S P DESA LENGKONG 001 001 0 0

67 3329082602072431 3329084401590001 SUDIRAH BREBES 04|01|1959 P P DESA LENGKONG 001 001 0 0

68 3329082602072432 3329082703820003 SUIMAN BREBES 27|03|1982 S L DESA LENGKONG 001 001 0 0

69 3329082602072432 3329084709840003 SUMARNI BREBES 07|09|1984 S P DESA LENGKONG, 001 001 0 0

70 3329082602073282 3329080603790012 SOIM BREBES 06|03|1979 S L DESA LENGKONG 001 001 0 0

71 3329082602073282 3329085202830013 DARITI BREBES 12|02|1983 S P DESA LENGKONG 001 001 0 0

72 3329082602073284 3329083004700005 SAHURI BREBES 30|04|1970 S L DESA LENGKONG 001 001 0 0

73 3329082602073284 3329084505780009 WIJI BREBES 05|05|1978 S P DESA LENGKONG 001 001 0 0

74 3329082602073284 3329085404000008 SOPIANI AZIZAH BREBES 14|04|2000 B P DESA LENGKONG 001 001 0 0

75 3329082602073287 3329081904790004 ENO SUPARNO BREBES 19|04|1979 S L DESA LENGKONG 001 001 0 0

76 3329082602073287 3329085909800002 YENI MASYENIH BREBES 19|09|1980 S P DESA LENGKONG 001 001 0 0

77 3329082602073288 3329081507820017 RAHMAT BREBES 15|07|1982 S L DESA LENGKONG 001 001 0 0

Kd10-JAWA_TENGAH-BREBES-WANASARI-LENGKONG-001 4 / 163
Model A.DPTHP2-KPU

STATUS JENIS ALAMAT


NO NO KK NIK NAMA TEMPAT LAHIR TANGGAL PERKAWINAN KELAMIN DISABILITAS Keterangan *)
LAHIR B/S/P L/P JALAN/DUKUH RT RW
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

78 3329082602073288 3329086012820004 RATINI BREBES 20|12|1982 S P DESA LENGKONG 001 001 0 0

79 3329082602073293 3329084910870001 TURIDAH BREBES 09|10|1987 S P DESA LENGKONG, 001 001 0 0

80 3329082602073302 3329080205740005 KARTONO BREBES 02|05|1974 S L DESA LENGKONG 001 001 0 0

81 3329082602073302 3329086512770005 TARILAH BREBES 25|12|1977 S P DESA LENGKONG 001 001 0 0

82 3329082704150009 3329081012880009 SAFRUDIN BREBES 10|12|1988 S L LENGKONG 001 001 0 0

83 3329082704150009 3329086207820012 EMI SUKMAWATI BREBES 12|04|1989 S P LENGKONG 001 001 0 0

84 3329082907150026 3329082207930006 SUSILO NURUL FAUJAN BREBES 22|07|1993 S L DESA LENGKONG 001 001 0 0

85 3329083003160006 3329085601900007 WAETUN BREBES 16|01|1990 S P LENGKONG 001 001 0 0

86 3329083003160006 3329091006820017 TASIRUN BREBES 10|06|1982 S L LENGKONG 001 001 0 0

87 3329083010140009 3329081101900004 NUR BANI BREBES 11|01|1990 S L LENGKONG 001 001 0 0

88 3329083010140009 3329085403730008 SUNAMI BREBES 14|03|1973 S P DESA LENGKONG, 001 001 0 0

89 3329083010140009 3329086211970007 WARNINGSIH BREBES 22|11|1997 S P LENGKONG 001 001 0 0

90 3329080201120015 3329071807850006 ABDUL AZIS MUSLIM BREBES 18|07|1985 S L DESA LENGKONG 002 001 0 0

91 3329080201120015 3329084602870004 TOISAH BREBES 06|02|1987 S P DESA LENGKONG 002 001 0 0

92 3329080203110103 3329084512500003 KASTURI BREBES 05|12|1950 S P DESA LENGKONG 002 001 0 0

93 3329080206160011 3329081006900008 EDI SUPARNO BREBES 10|05|1990 S L LENGKONG 002 001 0 0

94 3329080206160011 3329084210960007 RASMUNAH BREBES 02|10|1996 B P DESA LENGKONG 002 001 0 0

95 3329080208170009 3329082706960008 NURIMAN BREBES 27|06|1996 B L LENGKONG 002 001 0 0

96 3329080208170009 3329084203780002 SUKEWI BREBES 02|03|1978 S P DESA LENGKONG, 002 001 0 0

97 3329080208170009 3376020602810006 MUHAMAD NURDIN TEGAL 06|02|1981 S L LENGKONG 002 001 0 0

Kd10-JAWA_TENGAH-BREBES-WANASARI-LENGKONG-001 5 / 163
Model A.DPTHP2-KPU

STATUS JENIS ALAMAT


NO NO KK NIK NAMA TEMPAT LAHIR TANGGAL PERKAWINAN KELAMIN DISABILITAS Keterangan *)
LAHIR B/S/P L/P JALAN/DUKUH RT RW
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

98 3329080211170002 3329085506910017 ROIDAH BREBES 15|06|1991 S P DESA LENGKONG 002 001 0 0

99 3329080301130016 3329082705870005 TASDIK BREBES 27|05|1987 S L DESA LENGKONG 002 001 0 0

100 3329080301130016 3329084602890008 TARIPAH BREBES 06|02|1989 S P DESA LENGKONG 002 001 0 0

101 3329080309120070 3329084411750005 WASTIAH BREBES 11|04|1975 S P LENGKONG 002 001 0 0

102 3329080309120076 3329081502720007 CARTO BREBES 15|02|1972 S L LENGKONG 002 001 0 0

103 3329080509160019 3329083007880005 WINARSO BREBES 30|07|1988 S L DESA LENGKONG 002 001 0 0

104 3329080509160019 3329085507920006 SITI MUSAROPAH BREBES 15|07|1992 B P DESA LENGKONG 002 001 0 0

105 3329080601160006 3329081308870003 TANTO MALAWI BREBES 13|08|1987 S L LENGKONG 002 001 0 0

106 3329080601160006 3329085809890002 PUJI ASIH BREBES 18|09|1989 S P LENGKONG 002 001 0 0

107 3329080603150012 3329080103870023 A. SAKURI BREBES 03|01|1987 S L LENGKONG 002 001 0 0

108 3329080603150012 3329084108920013 WIWIN WINARSIH BREBES 01|08|1992 S P LENGKONG 002 001 0 0

109 3329080609120013 3329085603880005 KARNITI BREBES 16|03|1988 S P DESA LENGKONG 002 001 0 0

110 3329080609120013 3329090408790007 RUSDIYANTO BREBES 04|08|1979 S L DESA LENGKONG 002 001 0 0

111 3329080705130001 3329080502910012 SYEH ABDUL KAFI BREBES 05|02|1991 S L DESA LENGKONG 002 001 0 0

112 3329080705130001 3329086205900004 RASWI BREBES 22|05|1990 B P DESA LENGKONG, 002 001 0 0

113 3329080902120008 3329083009930004 SUHANTO BREBES 30|09|1993 B L DESA LENGKONG 002 001 0 0

114 3329080902120008 3329084102690009 RASIAH BREBES 01|02|1969 P P DESA LENGKONG, 002 001 0 0

115 3329080902120008 3329085006960009 ALINAH BREBES 10|06|1996 B P DESA LENGKONG 002 001 0 0

116 3329080902120008 3329086301910006 CARSINAH BREBES 23|01|1991 B P DESA LENGKONG 002 001 0 0

117 3329081001140025 3329084502920010 SUSILOWATI BREBES 05|02|1992 S P DESA LENGKONG, 002 001 0 0

Kd10-JAWA_TENGAH-BREBES-WANASARI-LENGKONG-001 6 / 163
Model A.DPTHP2-KPU

STATUS JENIS ALAMAT


NO NO KK NIK NAMA TEMPAT LAHIR TANGGAL PERKAWINAN KELAMIN DISABILITAS Keterangan *)
LAHIR B/S/P L/P JALAN/DUKUH RT RW
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

118 3329081001170004 3329084102900019 SUIRAH BREBES 01|02|1990 S P DESA LENGKONG 002 001 0 0

119 3329081002140009 3329082709910006 DARMAWAN BREBES 27|09|1991 S L LENGKONG 002 001 0 0

120 3329081002140009 3329086505960013 RENI SUGIARTI BREBES 25|05|1996 S P DESA LENGKONG 002 001 0 0

121 3329081005170023 3329081407970008 ROHMANI BREBES 14|07|1997 B L DESA LENGKONG 002 001 0 0

122 3329081005170023 3329085506910019 NURYATI BREBES 15|06|1991 B P DESA LENGKONG 002 001 0 0

123 3329081012110002 3329082012840006 SUNAIM BREBES 20|12|1984 S L LENGKONG 002 001 0 0

124 3329081012110002 3329084805890008 KUNAENI BREBES 08|05|1989 S P LENGKONG 002 001 0 0

125 3329081110110027 3329081110630004 ROKIM BREBES 10|11|1963 S L LENGKONG 002 001 0 0

126 3329081110110027 3329086508000007 NUNUNG KARMILA BREBES 25|08|2000 B P LENGKONG 002 001 0 0

127 3329081308150014 3329074407960001 NUR KHAYATI BREBES 04|07|1996 S P LENGKONG 002 001 0 0

128 3329081308150014 3329081005940021 WURJA BREBES 10|05|1994 S L DESA LENGKONG 002 001 0 0

129 3329081405130006 3329081303860020 WITA WITONO BREBES 13|03|1986 S L LENGKONG 002 001 0 0

130 3329081405130006 3329084805890011 KARISAH BREBES 08|05|1989 S P LENGKONG 002 001 0 0

131 3329081502130005 3329080206950011 ARISKA BREBES 02|06|1995 B L LENGKONG 002 001 0 0

132 3329081502130005 3329080704990001 M. PATONI BREBES 07|04|1999 B L LENGKONG 002 001 0 0

133 3329081502130005 3329084407660002 DARSINAH BREBES 04|07|1966 P P DESA LENGKONG 002 001 0 0

134 3329081506150013 3327102409920024 MUHAMAD SOBIRIN PEMALANG 24|09|1992 S L LENGKONG 002 001 0 0

135 3329081506150013 3329084506890003 DURKINAH BREBES 05|06|1989 B P DESA LENGKONG, 002 001 0 0

136 3329081508120016 3329080807720007 SARYONO BREBES 08|07|1972 S L LENGKONG 002 001 0 0

137 3329081508120016 3329084607740008 TUTI NINGSIH BREBES 06|07|1974 S P LENGKONG 002 001 0 0

Kd10-JAWA_TENGAH-BREBES-WANASARI-LENGKONG-001 7 / 163
Model A.DPTHP2-KPU

STATUS JENIS ALAMAT


NO NO KK NIK NAMA TEMPAT LAHIR TANGGAL PERKAWINAN KELAMIN DISABILITAS Keterangan *)
LAHIR B/S/P L/P JALAN/DUKUH RT RW
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

138 3329081809170022 3208271412970002 ARIS RISMAWAN KUNINGAN 14|12|1995 S L LENGKONG 002 001 0 0

139 3329081809170022 3329084908980005 WIRANTIKA BREBES 09|08|1998 S P DESA LENGKONG 002 001 0 0

140 3329082009160008 3329082009830006 KARYONO BREBES 20|09|1983 S L DESA LENGKONG 002 001 0 0

141 3329082009160008 3329086511920004 SUKESI BREBES 25|11|1992 B P DESA LENGKONG, 002 001 0 0

142 3329082010110028 3329080911780008 WARIHIN BREBES 09|11|1978 S L DESA LENGKONG 002 001 0 0

143 3329082010110028 3329086504880006 RIYANTI BREBES 25|04|1988 S P DESA LENGKONG 002 001 0 0

144 3329082103160006 3329082904860003 SAWID BREBES 29|04|1986 S L LENGKONG 002 001 0 0

145 3329082103160006 3329084910870003 TUNJIHA BREBES 09|10|1987 S P DESA LENGKONG, 002 001 0 0

146 3329082301140008 3329082809950011 ASMUNI BREBES 28|09|1995 B L LENGKONG 002 001 0 0

147 3329082301140008 3329084702590004 DARIPAH BREBES 07|02|1959 P P LENGKONG 002 001 0 0

148 3329082401170016 1402080507910003 BISRI KENDAL 05|07|1991 S L LENGKONG 002 001 0 0

149 3329082401170016 3329084408850002 CASRIYAH BREBES 04|08|1985 S P DESA LENGKONG 002 001 0 0

150 3329082511110004 3329084411820001 DENI PUTRI SARI BREBES 04|11|1982 S P DESA LENGKONG, 002 001 0 0

151 3329082602072363 3329080412670002 KARSAD BREBES 04|12|1967 S L DESA LENGKONG 002 001 0 0

152 3329082602072363 3329081702990003 PRIYANTO BREBES 17|02|1999 B L DESA LENGKONG 002 001 0 0

153 3329082602072363 3329084903670004 WARNINGSIH BREBES 09|03|1967 S P DESA LENGKONG 002 001 0 0

154 3329082602072371 3329080507570008 TASJAN BREBES 05|07|1957 S L DESA LENGKONG 002 001 0 0

155 3329082602072371 3329084507940009 HARTUTI AWALIYAH BREBES 10|08|1994 B P DESA LENGKONG 002 001 0 0

156 3329082602072371 3329085103620005 WUSAH BREBES 11|03|1962 S P DESA LENGKONG 002 001 0 0

157 3329082602072371 3329085603830010 ROPINAH BREBES 16|03|1983 B P DESA LENGKONG 002 001 0 0

Kd10-JAWA_TENGAH-BREBES-WANASARI-LENGKONG-001 8 / 163
Model A.DPTHP2-KPU

STATUS JENIS ALAMAT


NO NO KK NIK NAMA TEMPAT LAHIR TANGGAL PERKAWINAN KELAMIN DISABILITAS Keterangan *)
LAHIR B/S/P L/P JALAN/DUKUH RT RW
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

158 3329082602072373 3329081804910007 AGUS PURWANTO BREBES 18|04|1991 B L DESA LENGKONG 002 001 0 0

159 3329082602072373 3329081910630003 SUKRAD BREBES 19|10|1963 S L DESA LENGKONG 002 001 0 0

160 3329082602072373 3329085808950007 SERNI DARITI BREBES 18|09|1995 B P DESA LENGKONG 002 001 0 0

161 3329082602072374 3329085505660002 TARSONAH BREBES 15|05|1966 S P LENGKONG 002 001 0 0

162 3329082602072375 3329080101690002 KUSNOTO BREBES 01|01|1969 S L DESA LENGKONG 002 001 0 0

163 3329082602072375 3329082511990006 NURIMAN BREBES 25|11|1999 B L DESA LENGKONG 002 001 0 0

164 3329082602072375 3329086911740001 SUKETI BREBES 29|11|1974 S P DESA LENGKONG 002 001 0 0

165 3329082602072376 3329081206540009 CARMAD BREBES 12|06|1954 S L DESA LENGKONG 002 001 0 0

166 3329082602072376 3329082010860004 RASTONI BREBES 20|10|1986 B L DESA LENGKONG 002 001 0 0

167 3329082602072376 3329084106670010 TARNI BREBES 01|06|1967 S P DESA LENGKONG 002 001 0 0

168 3329082602072377 3329081303430001 SOBIRIN BREBES 13|03|1943 S L DESA LENGKONG 002 001 0 0

169 3329082602072377 3329082103870008 SOLIKHIN BREBES 21|03|1987 B L DESA LENGKONG 002 001 0 0

170 3329082602072377 3329086710950002 JUERIYAH BREBES 27|10|1995 B P DESA LENGKONG 002 001 0 0

171 3329082602072381 3329081505680004 TARMIN BREBES 15|05|1968 S L DESA LENGKONG 002 001 0 0

172 3329082602072381 3329086907740001 CARTIYAN BREBES 29|07|1974 S L LENGKONG 002 001 0 0

173 3329082602072382 3329085202430003 SEWI BREBES 12|02|1943 S P DESA LENGKONG, 002 001 0 0

174 3329082602072383 3329080507640003 MUKRAD BREBES 05|07|1964 S L DESA LENGKONG 002 001 0 0

175 3329082602072383 3329081306850012 TARWAN BREBES 13|06|1985 S L DESA LENGKONG 002 001 0 0

176 3329082602072383 3329084604900004 SUNARTI BREBES 06|04|1990 S P DESA LENGKONG 002 001 0 0

177 3329082602072383 3329084709660002 RIJAH BREBES 07|09|1966 S P DESA LENGKONG 002 001 0 0

Kd10-JAWA_TENGAH-BREBES-WANASARI-LENGKONG-001 9 / 163
Model A.DPTHP2-KPU

STATUS JENIS ALAMAT


NO NO KK NIK NAMA TEMPAT LAHIR TANGGAL PERKAWINAN KELAMIN DISABILITAS Keterangan *)
LAHIR B/S/P L/P JALAN/DUKUH RT RW
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

178 3329082602072386 3329082009730002 SARKIM BREBES 20|09|1973 S L DESA LENGKONG 002 001 0 0

179 3329082602072386 3329084705000009 RINDI WINARTI BREBES 07|05|2000 B P DESA LENGKONG 002 001 0 0

180 3329082602072386 3329085304940003 NILA KUSUMA DEWI BREBES 13|04|1994 S P DESA LENGKONG, 002 001 0 0

181 3329082602072386 3329086903780003 DARWETI BREBES 29|03|1978 S P DESA LENGKONG 002 001 0 0

182 3329082602072408 3329080106930016 TARMIDI BREBES 01|06|1993 B L LENGKONG 002 001 0 0

183 3329082602072408 3329080311590002 SARJO BREBES 03|11|1959 S L DESA LENGKONG 002 001 0 0

184 3329082602072408 3329080701990006 SEPUDIN BREBES 07|01|1999 B L LENGKONG 002 001 0 0

185 3329082602072408 3329081010940014 WARI BREBES 10|10|1994 B L DESA LENGKONG 002 001 0 0

186 3329082602072408 3329085005640004 JUMIRAH BREBES 10|05|1964 S P DESA LENGKONG 002 001 0 0

187 3329082602072412 3329080505750012 DATA BREBES 05|05|1975 S L DESA LENGKONG 002 001 0 0

188 3329082602072412 3329084405980012 LILI RATIH RIYANTI BREBES 04|05|1998 B P DESA LENGKONG 002 001 0 0

189 3329082602072412 3329085506780006 SUKERI BREBES 15|06|1978 S P DESA LENGKONG 002 001 0 0

190 3329082602072413 3329085902590001 SURNI BREBES 19|02|1959 P P DESA LENGKONG, 002 001 0 0

191 3329082602072413 3329086109930009 KHASANATUN BREBES 21|08|1997 S P DESA LENGKONG 002 001 0 0

192 3329082602072415 3329084205900003 SITI SAHDIAH BREBES 02|05|1990 S P DESA LENGKONG, 002 001 0 0

193 3329082602072415 3329084309830008 MUNIROH BREBES 03|09|1983 S P LENGKONG 002 001 0 0

194 3329082602072415 3329084402530001 SITI MASITOH BREBES 04|02|1953 S P DESA LENGKONG, 002 001 0 0

195 3329082602072417 3329080305990001 JURIKIN BREBES 05|11|1999 B L LENGKONG 002 001 0 0

196 3329082602072417 3329080308580001 RADI BREBES 03|08|1958 S L DESA LENGKONG 002 001 0 0

197 3329082602072417 3329084304910011 WININGSIH BREBES 03|06|1990 B P LENGKONG 002 001 0 0

Kd10-JAWA_TENGAH-BREBES-WANASARI-LENGKONG-001 10 / 163
Model A.DPTHP2-KPU

STATUS JENIS ALAMAT


NO NO KK NIK NAMA TEMPAT LAHIR TANGGAL PERKAWINAN KELAMIN DISABILITAS Keterangan *)
LAHIR B/S/P L/P JALAN/DUKUH RT RW
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

198 3329082602072417 3329084304950004 MUNIRAH BREBES 14|04|1995 B P LENGKONG 002 001 0 0

199 3329082602072417 3329084505850020 UMAYAH BREBES 05|05|1985 S P DESA LENGKONG 002 001 0 0

200 3329082602072417 3329084706550003 SAHRONI BREBES 07|06|1955 S P DESA LENGKONG 002 001 0 0

201 3329082602072419 3329084706900001 M. UCI SANUSI BREBES 07|06|1990 B P DESA LENGKONG, 002 001 0 0

202 3329082602072420 3329084403960008 ERNAWATI BREBES 30|03|1995 B P LENGKONG 002 001 0 0

203 3329082602072420 3329085206630005 ROKAYAH BREBES 18|05|1974 P P LENGKONG 002 001 0 0

204 3329082602072421 3329080508930003 SARTONO BREBES 05|08|1993 B L DESA LENGKONG 002 001 0 0

205 3329082602072421 3329082211550001 DASTARUN BREBES 22|11|1955 S L DESA LENGKONG 002 001 0 0

206 3329082602072421 3329084204660001 WARSIH BREBES 02|04|1966 S P DESA LENGKONG 002 001 0 0

207 3329082602072424 3329080403630002 WATO BREBES 04|03|1963 S L DESA LENGKONG 002 001 0 0

208 3329082602072424 3329081910990008 KHAERUDIN BREBES 19|10|1999 B L DESA LENGKONG 002 001 0 0

209 3329082602072424 3329084803890004 UMYATI BREBES 08|03|1989 B P DESA LENGKONG 002 001 0 0

210 3329082602072424 3329085208650008 SURIP BREBES 12|08|1965 S P DESA LENGKONG 002 001 0 0

211 3329082602072425 3329082711710001 DEDI KHAERUDIN BREBES 27|11|1971 S L DESA LENGKONG 002 001 0 0

212 3329082602072426 3329080803920004 SUTRISNO BREBES 08|03|1992 B L LENGKONG 002 001 0 0

213 3329082602072426 3329081105690003 KUSNARI BREBES 11|05|1969 S L LENGKONG 002 001 0 0

214 3329082602073255 3329081506760006 KOMARUDIN MAJALENGKA 15|06|1976 S L DESA LENGKONG 002 001 0 0

215 3329082602073255 3329087110810001 NUR KHASANAH BREBES 31|10|1981 S P DESA LENGKONG 002 001 0 0

216 3329082602073283 3329080305790016 SUKIMAN BREBES 03|05|1979 S L DESA LENGKONG 002 001 0 0

217 3329082602073283 3329084112770002 WISTU HESTI BREBES 01|12|1977 S P DESA LENGKONG 002 001 0 0

Kd10-JAWA_TENGAH-BREBES-WANASARI-LENGKONG-001 11 / 163
Model A.DPTHP2-KPU

STATUS JENIS ALAMAT


NO NO KK NIK NAMA TEMPAT LAHIR TANGGAL PERKAWINAN KELAMIN DISABILITAS Keterangan *)
LAHIR B/S/P L/P JALAN/DUKUH RT RW
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

218 3329082602073283 3329084506910003 WISTUHESTI BREBES 05|06|1991 S P DESA LENGKONG, 002 001 0 0

219 3329082602073292 3329082308940004 CASMADI BREBES 23|08|1994 B L LENGKONG 002 001 0 0

220 3329082602073294 3329080106000010 M.ALIP SEBASTIAN BREBES 01|06|2000 B L DESA LENGKONG 002 001 0 0

221 3329082602073294 3329081406850006 DULWAHID BREBES 14|06|1985 B L DESA LENGKONG 002 001 0 0

222 3329082602073294 3329084307840004 MASLIKHA BREBES 03|07|1984 S P DESA LENGKONG, 002 001 0 0

223 3329082602073295 3329082310750002 SAHIRIN BREBES 23|10|1975 B L DESA LENGKONG 002 001 0 0

224 3329082602073295 3329084712810001 RIYANTI BREBES 07|12|1981 S P DESA LENGKONG 002 001 0 0

225 3329082602073297 3329081004800013 DARYONO BREBES 10|04|1980 S L DESA LENGKONG 002 001 0 0

226 3329082602073297 3329087011820002 WAITO BREBES 26|04|1983 S P DESA LENGKONG 002 001 0 0

227 3329082602073301 3329085603860008 ROIYAH BREBES 16|03|1986 S P DESA LENGKONG 002 001 0 0

228 3329082609160021 3329081606940008 DULHADI BREBES 16|06|1994 S L LENGKONG 002 001 0 0

229 3329082609160021 3329084608920002 TARONAH BREBES 06|08|1992 S P DESA LENGKONG, 002 001 0 0

230 3329082902160011 3329080511880002 WIRTO UTOMO BREBES 05|11|1988 S L LENGKONG 002 001 0 0

231 3329082902160011 3329086303920005 SOPIATUN BREBES 23|03|1992 S P LENGKONG 002 001 0 0

232 3329082902160012 3329080812860011 KASMO BREBES 08|12|1986 S L LENGKONG 002 001 0 0

233 3329082902160012 3329086806950008 TRIYANI MULYANA BREBES 28|06|1995 S P LENGKONG 002 001 0 0

234 3329082907150026 3329084501930003 NUR HALIMAH BREBES 05|01|1993 S P DESA LENGKONG 002 001 0 0

235 3329082908120056 3329080505900011 WAHRUFI BREBES 05|05|1990 B L LENGKONG 002 001 0 0

236 3329080105090001 3329080210970005 M. MUKTAR MUSTAKIM BREBES 21|10|1997 B L LENGKONG 003 001 0 0

237 3329080105090001 3329081006500001 SURAKMAN BREBES 10|06|1950 S L LENGKONG 003 001 0 0

Kd10-JAWA_TENGAH-BREBES-WANASARI-LENGKONG-001 12 / 163
Model A.DPTHP2-KPU

STATUS JENIS ALAMAT


NO NO KK NIK NAMA TEMPAT LAHIR TANGGAL PERKAWINAN KELAMIN DISABILITAS Keterangan *)
LAHIR B/S/P L/P JALAN/DUKUH RT RW
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

238 3329080105090001 3329084911720003 ULFATUL AENI BREBES 09|11|1972 S P LENGKONG 003 001 0 0

239 3329080207130014 3329082905870004 ARIS BUDIYANTO BREBES 29|05|1987 S L DESA LENGKONG 003 001 0 0

240 3329081206130018 3329081410870008 DARMANTO BREBES 14|10|1987 S L DESA LENGKONG 003 001 0 0

241 3329081206130018 3329084210920003 DIAH ASTUTI BREBES 02|10|1992 S P DESA LENGKONG 003 001 0 0

242 3329081212110035 3329083101880002 KASNADI BREBES 31|01|1988 S L DESA LENGKONG 003 001 0 0

243 3329081212110035 3329085809890005 ELLY MIRNAWATI BREBES 18|09|1989 S P DESA LENGKONG 003 001 0 0

244 3329081805160005 3329085808940010 SAPITRI BREBES 18|08|1994 B P LENGKONG 003 001 0 0

245 3329081805160005 3404121902790006 SIGIT PRIH MARDOYO SLEMAN 19|02|1979 B L LENGKONG 003 001 0 0

246 3329082501130014 3329081106880006 DEDI AKBAR BREBES 11|06|1988 S L DESA LENGKONG 003 001 0 0

247 3329082501130014 3329084501890004 TRI SANTIKA BREBES 05|01|1989 S P DESA LENGKONG 003 001 0 0

248 3329082501130015 3329081003900007 DEDI WIJAYA BREBES 10|03|1990 S L DESA LENGKONG 003 001 0 0

249 3329082501130015 3329086312900002 SRI KANTIASIH BREBES 23|12|1990 S P DESA LENGKONG 003 001 0 0

250 3329082602072322 3329080704860004 TOHA BREBES 07|04|1986 S L LENGKONG 003 001 0 0

251 3329082602072322 3329085705930010 SITI RAHAYU BREBES 17|05|1993 S P LENGKONG 003 001 0 0

252 3329082602072360 3329081509700008 DARJO BREBES 15|09|1971 S L DESA LENGKONG 003 001 0 0

253 3329082602072360 3329084703750002 MASRIYAH BREBES 07|03|1975 S P DESA LENGKONG 003 001 0 0

254 3329082602072361 3329083012590001 JAUDI BREBES 30|12|1959 S L DESA LENGKONG 003 001 0 0

255 3329082602072361 3329087110650001 WATRI BREBES 31|10|1965 S P DESA LENGKONG 003 001 0 0

256 3329082602072363 3329085307800003 WASIH BREBES 13|07|1975 P P DESA LENGKONG, 003 001 0 0

257 3329082602072366 3329081408710004 WONOGIRI BREBES 14|08|1971 S L DESA LENGKONG 003 001 0 0

Kd10-JAWA_TENGAH-BREBES-WANASARI-LENGKONG-001 13 / 163
Model A.DPTHP2-KPU

STATUS JENIS ALAMAT


NO NO KK NIK NAMA TEMPAT LAHIR TANGGAL PERKAWINAN KELAMIN DISABILITAS Keterangan *)
LAHIR B/S/P L/P JALAN/DUKUH RT RW
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

258 3329082602072366 3329085102760011 SAILAH BREBES 11|02|1976 S P DESA LENGKONG 003 001 0 0

259 3329082602072366 3329086806960011 IIS NURKHASANAH BREBES 28|06|1996 B P DESA LENGKONG 003 001 0 0

260 3329082602072367 3329081102590006 RUSLANI BREBES 11|02|1959 S L DESA LENGKONG 003 001 0 0

261 3329082602072367 3329084807670005 SUREAH BREBES 08|07|1967 S P DESA LENGKONG 003 001 0 0

262 3329082602072368 3329080208950009 AGUNG TRIAWAN BREBES 02|08|1995 B L DESA LENGKONG 003 001 0 0

263 3329082602072369 3329081504640002 SUHARJO BREBES 15|04|1964 S L DESA LENGKONG 003 001 0 0

264 3329082602072369 3329082008900004 MARYOKO BREBES 20|08|1990 B L DESA LENGKONG 003 001 0 0

265 3329082602072369 3329084103730008 WARNIDAH BREBES 01|03|1973 S P DESA LENGKONG 003 001 0 0

266 3329082602073299 3329081309800002 BIMO SETO BREBES 13|09|1980 S L DESA LENGKONG 003 001 0 0

267 3329082602073299 3329086505850014 SOLIKHA BREBES 25|05|1985 S P DESA LENGKONG 003 001 0 0

268 3329082602073303 3329080602940005 RISMANTO BREBES 06|02|1994 B L DESA LENGKONG 003 001 0 0

269 3329082602073303 3329084903420001 KASMI BREBES 09|03|1942 P P DESA LENGKONG 003 001 0 0

Kd10-JAWA_TENGAH-BREBES-WANASARI-LENGKONG-001 14 / 163
Model A.DPTHP2-KPU

STATUS JENIS ALAMAT


NO NO KK NIK NAMA TEMPAT LAHIR TANGGAL PERKAWINAN KELAMIN DISABILITAS Keterangan *)
LAHIR B/S/P L/P JALAN/DUKUH RT RW
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

270 3329082802073765 3329081402800004 TASRODI BREBES 14|02|1980 S L LENGKONG 003 001 0 0

271 3329082802073765 3329084608860009 SITI KOMARIYAH BREBES 06|08|1986 S P LENGKONG 003 001 0 0

272 3329081502110006 3329081604830012 KHUSEN BREBES 16|04|1983 S L LENGKONG 004 001 0 0

Keterangan Disabilitas : Keterangan Status perkawinan = 272 Jenis Kelamin = 272 Ditetapkan di BREBES , Tanggal 10 Desember 2018
1: Tuna Daksa B : Belum Kawin = 65 L : Laki-Laki = 134 KETUA KPU KABUPATEN BREBES
2: Tuna Netra S : Kawin = 198 P : Perempuan = 138
3: Tuna Rungu/Wicara P : Pernah Kawin = 9
4: Tuna Grahita
5: Disabilitas lainnya
MUAMAR RIZA PAHLEVI, S.IP, M.H
-

Kd10-JAWA_TENGAH-BREBES-WANASARI-LENGKONG-001 15 / 163
Model A.DPTHP2-KPU

Model A.DPTHP2-KPU

DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN (DPTHP-2)


PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019
Provinsi : JAWA TENGAH Kecamatan : WANASARI
Kabupaten/Kota : BREBES Desa/Kelurahan : LENGKONG
TPS : 002

STATUS JENIS ALAMAT


TANGGAL
NO NO KK NIK NAMA TEMPAT LAHIR LAHIR PERKAWINAN KELAMIN DISABILITAS Keterangan *)
B/S/P L/P JALAN/DUKUH RT RW
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 3329080102120016 3329082512850004 MAMAN NURROHMAN CIREBON 25|12|1985 S L LENGKONG 001 001 0 0

2 3329080102120016 3329085704930005 NENI RETNOWATI BREBES 17|04|1993 S P LENGKONG 001 001 0 0

3 3329080502150018 3329082502520002 SAHUDI BREBES 25|02|1982 S L LENGKONG 001 001 0 0

4 3329080502150018 3329086909930002 SITI RAHAYU BREBES 29|09|1993 S P DESA LENGKONG 001 001 0 0

5 3329081808140011 3329080209880001 JELANI BREBES 02|09|1988 S L LENGKONG 001 001 0 0

6 3329082002082780 3329084101000025 AYU MELLEYNIA BREBES 01|01|2000 B P LENGKONG 001 001 0 0

7 3329082201130016 3329082607630005 WASTODI BREBES 26|07|1963 S L LENGKONG 001 001 0 0

8 3329082201130016 3329082607920008 DEDI DARMADI BREBES 26|07|1992 B L LENGKONG 001 001 0 0

9 3329082201130016 3329085203760009 ROISAH BREBES 03|12|1975 S P LENGKONG 001 001 0 0

10 3329082201130016 3329086503500001 CARTIYAH BREBES 25|03|1950 P P LENGKONG 001 001 0 0

11 3329082602072352 3329082410680002 SURYADI BREBES 24|10|1968 S L DESA LENGKONG 001 001 0 0

12 3329082602072352 3329084211760002 WASTINI BREBES 02|11|1976 S P DESA LENGKONG 001 001 0 0

13 3329082602072357 3329080508770008 DUNTORO BREBES 05|08|1977 S L DESA LENGKONG 001 001 0 0

14 3329082602072357 3329080807000001 BAYUH MANUNGGAL JATI BREBES 08|07|2000 B L DESA LENGKONG 001 001 0 0

15 3329082602072357 3329085208820012 RINA WIHARTI BREBES 12|08|1982 S P DESA LENGKONG 001 001 0 0

16 3329082602072372 3329082202010007 FERDI PUTRA ALAMSYAH BREBES 22|02|2001 B L DESA LENGKONG 001 001 0 0

17 3329082602072380 3329080303670002 BADAWI BREBES 03|03|1967 S L DESA LENGKONG 001 001 0 0

Kd10-JAWA_TENGAH-BREBES-WANASARI-LENGKONG-002 16 / 163
Model A.DPTHP2-KPU

STATUS JENIS ALAMAT


NO NO KK NIK NAMA TEMPAT LAHIR TANGGAL PERKAWINAN KELAMIN DISABILITAS Keterangan *)
LAHIR B/S/P L/P JALAN/DUKUH RT RW
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

18 3329082602072380 3329086110000002 TITIS OKTAPIA BREBES 21|10|2000 B P DESA LENGKONG 001 001 0 0

19 3329082602072380 3329086507700002 DARONI BREBES 25|07|1970 S P DESA LENGKONG 001 001 0 0

20 3329082602072385 3329082210430001 RAWAT BREBES 22|10|1943 S L DESA LENGKONG 001 001 0 0

21 3329082602072385 3329086109500001 SUTINAH BREBES 21|09|1950 S P DESA LENGKONG 001 001 0 0

22 3329082602072387 3329080505550004 TAHARI BREBES 05|05|1955 S L DESA LENGKONG 001 001 0 0

23 3329082602072387 3329084709980002 RIZQI ANI DEWI BREBES 13|12|1998 B P DESA LENGKONG 001 001 0 0

24 3329082602072387 3329084903580002 HAZAH SADIROH BREBES 09|03|1958 S P DESA LENGKONG 001 001 0 0

25 3329082602072389 3329080711640009 SULTONI BREBES 07|11|1964 S L DESA LENGKONG 001 001 0 0

26 3329082602072389 3329082109890008 RISNANTO BREBES 21|09|1989 B L DESA LENGKONG 001 001 0 0

27 3329082602072389 3329085204980003 SETIA NINGRUM BREBES 12|04|1998 B P DESA LENGKONG 001 001 0 0

28 3329082602072389 3329085702680005 DASMI BREBES 17|02|1968 S P DESA LENGKONG 001 001 0 0

29 3329082602072390 3329080805780007 RUSLANI BREBES 08|05|1978 S L DESA LENGKONG 001 001 0 0

30 3329082602072390 3329084304830014 JAROH BREBES 03|04|1983 S P DESA LENGKONG 001 001 0 0

31 3329082602072390 3329086906010005 NURUL HIDAYAH BREBES 22|07|2001 B P LENGKONG 001 001 0 0

32 3329082602072391 3329083001720001 TARKUNI BREBES 30|01|1972 S P DESA LENGKONG 001 001 0 0

33 3329082602072391 3329084505690002 SUROKHIM BREBES 05|05|1969 S L DESA LENGKONG 001 001 0 0

34 3329082602072391 3329086912270001 WAJEP BREBES 29|12|1927 P P DESA LENGKONG, 001 001 0 0

35 3329082602072392 3329080404660002 DARMA BREBES 04|04|1966 S L DESA LENGKONG 001 001 0 0

36 3329082602072393 3329080404710008 RUSDI BREBES 04|04|1971 S L DESA LENGKONG 001 001 0 0

37 3329082602073311 3329080609970005 TOMI IDRIS MAULANA BREBES 06|09|1997 B L DESA LENGKONG 001 001 0 0

Kd10-JAWA_TENGAH-BREBES-WANASARI-LENGKONG-002 17 / 163
Model A.DPTHP2-KPU

STATUS JENIS ALAMAT


NO NO KK NIK NAMA TEMPAT LAHIR TANGGAL PERKAWINAN KELAMIN DISABILITAS Keterangan *)
LAHIR B/S/P L/P JALAN/DUKUH RT RW
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

38 3329082602073311 3329082612740006 TARIB BREBES 26|12|1974 S L DESA LENGKONG 001 001 0 0

39 3329082602073311 3329087112760004 SUMIRAH BREBES 31|12|1976 S P DESA LENGKONG 001 001 0 0

40 3329082802072965 3329081811790005 TARWADI BREBES 18|11|1979 S L LENGKONG 001 001 0 0

41 3329082802072965 3329085004910008 TATI PURWANTI BREBES 10|04|1991 S P LENGKONG 001 001 0 0

42 3329080207130014 3329084410870009 SUMIRAH BREBES 04|10|1987 S P DESA LENGKONG 003 001 0 0

43 3329080401180014 3329080502850015 TARLIM BREBES 05|02|1985 S L LENGKONG 003 001 0 0

44 3329080401180014 3329084504870016 HENITA RAHMAWATI BREBES 05|04|1987 S P LENGKONG 003 001 0 0

45 3329080406150008 3329082502910009 ROHADI BREBES 25|02|1991 S L DESA LENGKONG 003 001 0 0

46 3329080406150008 3329085712930005 WIRIHARTI BREBES 17|12|1993 S P DESA LENGKONG 003 001 0 0

47 3329080408150019 3329086509890003 RIA LUSIANA SARI BREBES 25|09|1989 B P DESA LENGKONG 003 001 0 0

48 3329080711110028 3329081508790009 RONI TAHTA BREBES 15|08|1979 S L LENGKONG 003 001 0 0

49 3329080711110028 3329085501860011 ANISAH FITRIYAH ZEIN BEKASI 15|01|1986 S P DESA LENGKONG, 003 001 0 0

50 3329080711120038 3329080802660002 MASTOWO BREBES 08|06|1965 S L LENGKONG 003 001 0 0

51 3329080711120038 3329082305930011 BAGUS RANGGA BREBES 23|05|1993 B L DESA LENGKONG 003 001 0 0

52 3329080711120038 3329085008730012 JARODAH BREBES 08|10|1973 S P LENGKONG 003 001 0 0

53 3329080810130008 3329080505850024 ROKHMANI BREBES 05|05|1985 S L DESA LENGKONG 003 001 0 0

54 3329081001140024 3329084405850017 YANTI BREBES 04|05|1985 S P LENGKONG 003 001 0 0

55 3329081001140024 3376011503850002 ESDIRMAN TEGAL 15|03|1985 S L LENGKONG 003 001 0 0

56 3329081107160001 3329086612890003 DUSMI BREBES 26|12|1989 S P DESA LENGKONG 003 001 0 0

57 3329081107160003 3329050101830006 AHMAD SABEK KHASBY BREBES 01|01|1983 S P LENGKONG 003 001 0 0

Kd10-JAWA_TENGAH-BREBES-WANASARI-LENGKONG-002 18 / 163
Model A.DPTHP2-KPU

STATUS JENIS ALAMAT


NO NO KK NIK NAMA TEMPAT LAHIR TANGGAL PERKAWINAN KELAMIN DISABILITAS Keterangan *)
LAHIR B/S/P L/P JALAN/DUKUH RT RW
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

58 3329081107160003 3329084707920010 TASRIPAH BREBES 07|07|1992 S P DESA LENGKONG 003 001 0 0

59 3329081310150012 3321136802940003 HELVA YANTI SAFITRI DEMAK 28|02|1994 S P LENGKONG 003 001 0 0

60 3329081310150012 3329080408900008 BAMBANG SUSANDI BREBES 04|08|1990 S L DESA LENGKONG 003 001 0 0

61 3329081411110036 3329080803620003 AJI PALINO BREBES 08|03|1962 S L LENGKONG 003 001 0 0

62 3329081411110036 3329081205010009 ADE TRI BINAJI BREBES 12|05|2001 B L LENGKONG 003 001 0 0

63 3329081411110036 3329084611670002 UMI RIYATUN BREBES 06|11|1967 S P LENGKONG 003 001 0 0

64 3329081411110036 3329084909940014 IKE ITASARI BREBES 09|09|1994 B P DESA LENGKONG, 003 001 0 0

65 3329081504130019 3329080308780006 SURYOTO BREBES 03|08|1978 S L LENGKONG 003 001 0 0

66 3329081504130019 3329084403820009 SULASTRI BREBES 04|03|1982 S P LENGKONG 003 001 0 0

67 3329081612150010 3307144512790004 MURYATI TRI HARTATI WONOSOBO 12|05|1988 S P LENGKONG 003 001 0 0

68 3329081612150010 3329081804890011 SUTANTO BREBES 18|04|1989 S L LENGKONG 003 001 0 0

69 3329081703090005 3329080304830007 DAPIN BREBES 03|04|1983 S L LENGKONG 003 001 0 0

70 3329081703090005 3329085201850008 IDA ROYANI BREBES 12|01|1985 S P LENGKONG 003 001 0 0

71 3329081712110018 3329082707820007 SURIP SANTOSO BREBES 27|07|1982 S L LENGKONG 003 001 0 0

72 3329081712110018 3329086607810006 RAHAYU BREBES 26|07|1981 S P LENGKONG 003 001 0 0

73 3329081802160006 3329082708870011 AGUS TIANTO BREBES 27|08|1987 S L DESA LENGKONG 003 001 0 0

74 3329081802160006 3329085509920003 INDAH WAHYUNINGSIH BREBES 15|09|1992 S P LENGKONG 003 001 0 0

75 3329081810110024 3329082907840007 RYAN RIZANI HIDAYAT BREBES 29|07|1984 S L DESA LENGKONG 003 001 0 0

76 3329081810110024 3329084208890007 IIN INTANI BREBES 02|08|1989 S P DESA LENGKONG 003 001 0 0

77 3329081910150009 3329080808900010 IMAM SAPII BREBES 08|08|1990 S L LENGKONG 003 001 0 0

Kd10-JAWA_TENGAH-BREBES-WANASARI-LENGKONG-002 19 / 163
Model A.DPTHP2-KPU

STATUS JENIS ALAMAT


NO NO KK NIK NAMA TEMPAT LAHIR TANGGAL PERKAWINAN KELAMIN DISABILITAS Keterangan *)
LAHIR B/S/P L/P JALAN/DUKUH RT RW
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

78 3329081910150009 3329083008950001 M. TRIYANTO BREBES 30|08|1995 B L LENGKONG 003 001 0 0

79 3329081910150009 3329085206720021 HARTUTI BREBES 12|06|1972 S P LENGKONG 003 001 0 0

80 3329082011140012 3328030107820238 M SAEFULOH TEGAL 28|01|1985 S L LENGKONG 003 001 0 0

81 3329082011140012 3329085608910005 MUSAKHUROH BREBES 16|08|1991 S P LENGKONG 003 001 0 0

82 3329082407120021 3329080507650012 SUROSO BREBES 05|07|1969 S L LENGKONG 003 001 0 0

83 3329082407120021 3329082502020005 ABDUL ROHMAN BREBES 25|02|2002 B L LENGKONG 003 001 0 0

84 3329082407120021 3329084203750007 JUMRIAH BREBES 02|03|1973 S P LENGKONG 003 001 0 0

85 3329082602072328 3329082305740002 NUROKHIM BREBES 23|05|1974 S L DESA LENGKONG 003 001 0 0

86 3329082602072328 3329084806840013 DARIYAH BREBES 08|06|1984 S P DESA LENGKONG 003 001 0 0

87 3329082602072328 3329086403020002 NURKHAYATI BREBES 24|03|2002 B P LENGKONG 003 001 0 0

88 3329082602072329 3329081708570002 DARYONO BREBES 17|08|1957 S L DESA LENGKONG 003 001 0 0

89 3329082602072329 3329085903650002 BAEDAH BREBES 19|03|1965 S P DESA LENGKONG 003 001 0 0

90 3329082602072332 3329080612830005 ROHMANI SUSANTO BREBES 06|12|1983 S L DESA LENGKONG 003 001 0 0

91 3329082602072332 3329082707530001 AHMAD BREBES 27|07|1953 S L DESA LENGKONG 003 001 0 0

92 3329082602072333 3329080804910003 ANTON PURWANTO BREBES 08|04|1991 S L DESA LENGKONG 003 001 0 0

93 3329082602072333 3329082309730001 KARMUN BREBES 23|09|1973 S L DESA LENGKONG, 003 001 0 0

94 3329082602072333 3329084307570001 SUPI BREBES 03|07|1957 P P DESA LENGKONG 003 001 0 0

95 3329082602072333 3329084903980002 DWI ISLAMIYATI BREBES 17|03|1998 B P DESA LENGKONG 003 001 0 0

96 3329082602072333 3329085007750020 WAITAH BREBES 10|07|1975 S P DESA LENGKONG 003 001 0 0

97 3329082602072334 3329080812380001 TASLIM BREBES 08|08|1938 P L LENGKONG 003 001 0 0

Kd10-JAWA_TENGAH-BREBES-WANASARI-LENGKONG-002 20 / 163
Model A.DPTHP2-KPU

STATUS JENIS ALAMAT


NO NO KK NIK NAMA TEMPAT LAHIR TANGGAL PERKAWINAN KELAMIN DISABILITAS Keterangan *)
LAHIR B/S/P L/P JALAN/DUKUH RT RW
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

98 3329082602072334 3329081310450002 SAWUD BREBES 13|10|1945 S L DESA LENGKONG 003 001 0 0

99 3329082602072334 3329085706520004 CAYEM BREBES 17|06|1952 S P DESA LENGKONG 003 001 0 0

100 3329082602072337 3329080511670003 SLAMET BREBES 05|11|1967 S L DESA LENGKONG 003 001 0 0

101 3329082602072337 3329082404900006 SURAKMAN BREBES 24|04|1990 S L DESA LENGKONG 003 001 0 0

102 3329082602072337 3329084310920003 DEWI SUSYANTI BREBES 03|10|1992 S P DESA LENGKONG 003 001 0 0

103 3329082602072337 3329085803680002 SAIRAH BREBES 18|03|1968 S P DESA LENGKONG 003 001 0 0

104 3329082602072337 3329086709970002 SRI ATUN BREBES 27|09|1997 B P DESA LENGKONG 003 001 0 0

105 3329082602072338 3329080101600006 DARSONO BREBES 01|01|1960 S L DESA LENGKONG 003 001 0 0

106 3329082602072338 3329085311600005 WASTIAH BREBES 13|11|1960 S P DESA LENGKONG 003 001 0 0

107 3329082602072339 3329085510690004 SRI RAHAYU BREBES 15|10|1969 S P DESA LENGKONG 003 001 0 0

108 3329082602072341 3329086303490002 WITAH BREBES 23|03|1949 P P DESA LENGKONG 003 001 0 0

109 3329082602072342 3329080510850011 SARWAD BREBES 05|10|1985 S L DESA LENGKONG 003 001 0 0

110 3329082602072342 3329081705950003 SUKIRTO BREBES 17|05|1995 B L LENGKONG 003 001 0 0

111 3329082602072342 3329084507600013 ROIYAH BREBES 05|07|1960 P P DESA LENGKONG 003 001 0 0

112 3329082602072343 3329081112790006 SOMARIO BREBES 11|12|1979 S L DESA LENGKONG 003 001 0 0

113 3329082602072343 3329085907860009 WASLIKHA BREBES 19|07|1986 S P DESA LENGKONG 003 001 0 0

114 3329082602072344 3329082003540003 SOLEH BREBES 20|03|1954 S L DESA LENGKONG 003 001 0 0

115 3329082602072344 3329085904580005 TARSINAH BREBES 19|04|1958 S P DESA LENGKONG 003 001 0 0

116 3329082602072345 3329080805700005 WASRIP BREBES 08|05|1970 S L DESA LENGKONG 003 001 0 0

117 3329082602072345 3329082109950003 EDI PRANOTO BREBES 21|09|1995 B L DESA LENGKONG 003 001 0 0

Kd10-JAWA_TENGAH-BREBES-WANASARI-LENGKONG-002 21 / 163
Model A.DPTHP2-KPU

STATUS JENIS ALAMAT


NO NO KK NIK NAMA TEMPAT LAHIR TANGGAL PERKAWINAN KELAMIN DISABILITAS Keterangan *)
LAHIR B/S/P L/P JALAN/DUKUH RT RW
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

118 3329082602072345 3329084508770010 KUSRIYAH BREBES 05|08|1977 S P DESA LENGKONG 003 001 0 0

119 3329082602072346 3329082311970001 SANDONO BREBES 23|11|1997 B L LENGKONG 003 001 0 0

120 3329082602072346 3329086608640001 KASTURAH BREBES 26|08|1964 P P DESA LENGKONG 003 001 0 0

121 3329082602072349 3329080402690002 SALAM BREBES 04|02|1969 S L DESA LENGKONG 003 001 0 0

122 3329082602072349 3329084702720010 KURYANTI BREBES 07|02|1972 S P DESA LENGKONG 003 001 0 0

123 3329082602072350 3329081107620005 TAKHRONI BREBES 11|07|1962 S L DESA LENGKONG 003 001 0 0

124 3329082602072350 3329081808930003 RUSMONO BREBES 18|08|1993 B L DESA LENGKONG 003 001 0 0

125 3329082602072350 3329084509670008 KARYATI BREBES 05|09|1967 S P DESA LENGKONG 003 001 0 0

126 3329082602072353 3329080511460001 SUPARDI BREBES 05|11|1946 P L DESA LENGKONG 003 001 0 0

127 3329082602072354 3329082404440001 RAKMAT BREBES 24|04|1944 S L DESA LENGKONG, 003 001 0 0

128 3329082602072354 3329085205450001 WASPI BREBES 12|05|1945 S P DESA LENGKONG, 003 001 0 0

129 3329082602072355 3329082008960002 AGUNG NUR FAUJAN BREBES 20|08|1996 B L DESA LENGKONG 003 001 0 0

130 3329082602072355 3329082801940003 GUNTUR NUR MUKHROZI BREBES 28|01|1994 B L DESA LENGKONG 003 001 0 0

131 3329082602072355 3329085705680005 SARIAH BREBES 17|05|1968 S P DESA LENGKONG 003 001 0 0

132 3329082602072356 3329080508540003 KASIR BREBES 05|08|1954 S L DESA LENGKONG 003 001 0 0

133 3329082602072358 3329080907950003 EDWIN SUHENDRO BREBES 09|07|1995 B L DESA LENGKONG, 003 001 0 0

134 3329082602072359 3329080411930002 WAKRI BREBES 04|11|1993 B L DESA LENGKONG 003 001 0 0

135 3329082602072359 3329081002390003 SUBIN BREBES 10|02|1939 S L DESA LENGKONG 003 001 0 0

136 3329082602072359 3329085405480002 TASRIPAH BREBES 14|05|1948 S P DESA LENGKONG 003 001 0 0

137 3329082602072364 3329080502850012 SAHIRIN BREBES 05|02|1985 B L DESA LENGKONG 003 001 0 0

Kd10-JAWA_TENGAH-BREBES-WANASARI-LENGKONG-002 22 / 163
Model A.DPTHP2-KPU

STATUS JENIS ALAMAT


NO NO KK NIK NAMA TEMPAT LAHIR TANGGAL PERKAWINAN KELAMIN DISABILITAS Keterangan *)
LAHIR B/S/P L/P JALAN/DUKUH RT RW
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

138 3329082602072364 3329082507670002 TARYO BREBES 25|07|1967 S L DESA LENGKONG 003 001 0 0

139 3329082602072364 3329085802730006 TUMPUK BREBES 18|02|1973 S P DESA LENGKONG 003 001 0 0

140 3329082602072368 3329082005690006 KASTORI BREBES 20|05|1969 S L DESA LENGKONG 003 001 0 0

141 3329082602072368 3329085011740011 TIPAH BREBES 10|11|1974 S P DESA LENGKONG 003 001 0 0

142 3329082602072392 3329084112690002 KARISAH BREBES 01|12|1969 S P DESA LENGKONG, 003 001 0 0

143 3329082602073289 1310112504890001 RIYANTO BREBES 25|04|1989 B L DESA LENGKONG 003 001 0 0

144 3329082602073289 3329081104950009 PAJAR SIDIK BREBES 04|11|1995 B L LENGKONG 003 001 0 0

145 3329082602073289 3329082805840004 ROWI BREBES 28|05|1984 S L DESA LENGKONG 003 001 0 0

146 3329082602073291 3329080205820007 SUSWANDI BREBES 02|05|1982 S L LENGKONG 003 001 0 0

147 3329082602073291 3329086104870015 ENDANG SRI PURWANTI BREBES 21|04|1987 S P LENGKONG 003 001 0 0

148 3329082602073298 3329085705880007 JUMAROH BREBES 27|05|1988 S P DESA LENGKONG, 003 001 0 0

149 3329082602073305 3329082101720003 JASMONO BREBES 21|01|1972 S L DESA LENGKONG 003 001 0 0

150 3329082602073308 3329081307810002 SUWARSO BREBES 13|07|1981 S L DESA LENGKONG 003 001 0 0

151 3329082602073308 3329085610860001 TARIPAH BREBES 16|10|1986 S P DESA LENGKONG, 003 001 0 0

152 3329082606150003 3329080401910011 WAHYUDI BREBES 04|01|1991 S L LENGKONG 003 001 0 0

153 3329082606150003 3329085707880009 JOLEKHA BREBES 17|07|1988 S P DESA LENGKONG DK.MALANG 003 001 0 0

154 3329082607120010 3329086001350002 SUTI BREBES 20|01|1935 B P DESA LENGKONG, 003 001 0 0

155 3329082810130022 3329080407900014 SUKEJI BREBES 04|07|1990 S L DESA LENGKONG 003 001 0 0

156 3329082908120056 3329085902580001 KASTURI BREBES 19|02|1958 S P DESA LENGKONG, 003 001 0 0

157 3329082911110005 3329081010780005 CIPTO RAHARJO BREBES 10|10|1978 S L DESA LENGKONG 003 001 0 0

Kd10-JAWA_TENGAH-BREBES-WANASARI-LENGKONG-002 23 / 163
Model A.DPTHP2-KPU

STATUS JENIS ALAMAT


NO NO KK NIK NAMA TEMPAT LAHIR TANGGAL PERKAWINAN KELAMIN DISABILITAS Keterangan *)
LAHIR B/S/P L/P JALAN/DUKUH RT RW
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

158 3329082911110005 3329085706880005 ANING AMUR DANIATI BREBES 17|06|1988 S P DESA LENGKONG 003 001 0 0

159 3329083007120010 3329082010600007 SUDAKIR BREBES 20|10|1960 S L LENGKONG 003 001 0 0

160 3329083007120010 3329087112650008 SAROAH BREBES 31|12|1965 S P LENGKONG 003 001 0 0

161 3201082806120012 3329082808940007 SUPRIYANTO BREBES 28|08|1994 B L DESA LENGKONG, 004 001 0 0

162 3329080203110101 3329080712790003 SANUDIN BREBES 07|12|1979 P L DESA LENGKONG 004 001 0 0

163 3329080208120009 3329080504730008 TARUDIN BREBES 05|04|1973 S L LENGKONG 004 001 0 0

164 3329080208120009 3329083103970001 FRENDI ALPIKRI BREBES 31|03|1997 B L LENGKONG 004 001 0 0

165 3329080208120009 3329085206750022 ETNAHTATI BREBES 12|06|1975 S P LENGKONG 004 001 0 0

166 3329080208160013 3329084506710003 CASINAH BREBES 05|06|1971 P P LENGKONG 004 001 0 0

167 3329080309120075 3329081106770012 WASNODI BREBES 11|06|1977 S L LENGKONG 004 001 0 0

168 3329080309120075 3329086006830020 SUHARTI BREBES 10|05|1983 S P LENGKONG 004 001 0 0

169 3329080312140011 3329080109860010 RISMANTO BREBES 01|09|1986 S L DESA LENGKONG 004 001 0 0

170 3329080312140011 3329085306920005 NURYANTI BREBES 13|06|1992 S P DESA LENGKONG 004 001 0 0

171 3329080409120024 3329080803700007 KAMYAD BREBES 08|03|1970 S L LENGKONG 004 001 0 0

172 3329080409120024 3329084302830006 WARYUNI BREBES 03|02|1983 S P LENGKONG 004 001 0 0

173 3329080409140007 3329084707940001 SUNARSIH BREBES 07|07|1994 B P LENGKONG 004 001 0 0

174 3329080409140007 3329086509640001 SARI BREBES 25|09|1964 P P LENGKONG 004 001 0 0

175 3329080506840023 3329087105830009 MERNA SUJIANTI BREBES 31|05|1983 S P LENGKONG 004 001 0 0

176 3329080606160015 3329082501910003 TAUFIK SETIAWAN BREBES 25|01|1991 S L LENGKONG 004 001 0 0

177 3329080606160015 3329084101940017 IKE NURJANAH BREBES 01|01|1994 S P DESA LENGKONG 004 001 0 0

Kd10-JAWA_TENGAH-BREBES-WANASARI-LENGKONG-002 24 / 163
Model A.DPTHP2-KPU

STATUS JENIS ALAMAT


NO NO KK NIK NAMA TEMPAT LAHIR TANGGAL PERKAWINAN KELAMIN DISABILITAS Keterangan *)
LAHIR B/S/P L/P JALAN/DUKUH RT RW
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

178 3329080609083992 3329081001760011 SURAKHMAN BREBES 10|01|1976 S L LENGKONG 004 001 0 0

179 3329080609083992 3329082209960004 ANDRI YANUS TAROREH BREBES 22|09|1996 B L LENGKONG 004 001 0 0

180 3329080609083992 3329085905750002 TARYUNAH BREBES 19|05|1975 S P LENGKONG 004 001 0 0

181 3329080705090001 3329080301830006 DARSONO BREBES 03|01|1983 S L LENGKONG 004 001 0 0

182 3329080705090001 3329085709890008 JUMIYATI BREBES 17|09|1989 S P LENGKONG 004 001 0 0

183 3329081109140010 3329081103940008 MAHMUD BREBES 04|11|1994 S L LENGKONG 004 001 0 0

184 3329081109140010 3329085404940014 KARYATIN BREBES 14|04|1994 S P DESA LENGKONG 004 001 0 0

185 3329081312120003 3329084904820012 MARYATI BREBES 09|04|1982 S P LENGKONG 004 001 0 0

186 3329081404120011 3329081004810009 SUDIRJO BREBES 10|04|1981 S L LENGKONG 004 001 0 0

187 3329081404120011 3329085106870010 TARSINAH BREBES 11|06|1987 S P LENGKONG 004 001 0 0

188 3329081502110004 3329081212910011 DEDI PERMANA PUTRA BREBES 12|12|1991 S L LENGKONG 004 001 0 0

189 3329081502110004 3329084505690001 RASWEN BREBES 05|05|1969 P P LENGKONG 004 001 0 0

190 3329081502110004 3329085111940008 SUCI RIMADANI BREBES 11|11|1994 B P LENGKONG 004 001 0 0

191 3329081502110004 3329085703010005 ULUL AZMI BREBES 17|03|2001 B L LENGKONG 004 001 0 0

192 3329081502110018 3329080510800007 WAHIDIN BREBES 05|10|1980 S L LENGKONG 004 001 0 0

193 3329081502110018 3329087005880005 NUROKHATUN BREBES 30|05|1988 S P LENGKONG 004 001 0 0

194 3329081508140016 3329081107830005 AKHMAD BREBES 07|11|1983 S L LENGKONG 004 001 0 0

195 3329081508140016 3329084103850001 TASRIPAH BREBES 01|03|1985 S P LENGKONG 004 001 0 0

196 3329081602160009 3329081006910014 KASAN BREBES 10|06|1991 S L DESA LENGKONG 004 001 0 0

197 3329081602160009 3329084406900002 TRI ASTUTI BREBES 04|06|1990 S P DESA LENGKONG 004 001 0 0

Kd10-JAWA_TENGAH-BREBES-WANASARI-LENGKONG-002 25 / 163
Model A.DPTHP2-KPU

STATUS JENIS ALAMAT


NO NO KK NIK NAMA TEMPAT LAHIR TANGGAL PERKAWINAN KELAMIN DISABILITAS Keterangan *)
LAHIR B/S/P L/P JALAN/DUKUH RT RW
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

198 3329081709120005 3329081704830001 NUROHMAN BREBES 17|04|1983 S L DESA LENGKONG 004 001 0 0

199 3329081709120005 3329085404800010 NURJANAH BREBES 14|04|1980 S P DESA LENGKONG 004 001 0 0

200 3329081905160005 3329081211900008 ADE IRFANUDIN BREBES 11|12|1990 S L LENGKONG 004 001 0 0

201 3329081905160005 3329086211950009 NOVI YANTI BREBES 22|11|1995 B P DESA LENGKONG 004 001 0 0

202 3329082106083433 3329081307820003 SAIDI BREBES 13|07|1982 S L DESA LENGKONG 004 001 0 0

203 3329082106083433 3329086505890011 MASLIKHA BREBES 25|05|1989 S P DESA LENGKONG 004 001 0 0

204 3329082201130011 3329081301800006 SUKARDI BREBES 13|01|1980 S L LENGKONG 004 001 0 0

205 3329082201130011 3329085108890002 TITIN RAHAYU BREBES 11|08|1989 S P DESA LENGKONG 004 001 0 0

206 3329082311090007 3329081409770003 KARSIM RISWANTO BREBES 14|09|1977 S L LENGKONG 004 001 0 0

207 3329082506130015 3329080506840023 MUHAIMIN FARIZI BREBES 05|06|1984 S L LENGKONG 004 001 0 0

208 3329082602072305 3329080108640002 KAMIDIN BREBES 01|08|1964 S L DESA LENGKONG 004 001 0 0

209 3329082602072305 3329086011700006 NURIMAH BREBES 20|11|1970 S P DESA LENGKONG 004 001 0 0

210 3329082602072306 3329080102950007 SEFENDI BREBES 01|02|1995 B L DESA LENGKONG 004 001 0 0

211 3329082602072306 3329082804500002 SANURI BREBES 28|04|1950 S L DESA LENGKONG, 004 001 0 0

212 3329082602072306 3329084307590003 WARYU BREBES 03|07|1959 S P DESA LENGKONG 004 001 0 0

213 3329082602072307 3329080911000001 NOVIANA DWI ANGGAENI BREBES 06|11|2000 B P DESA LENGKONG 004 001 0 0

214 3329082602072307 3329081412960005 TARMIDI BREBES 14|12|1971 S L DESA LENGKONG 004 001 0 0

215 3329082602072307 3329082206920008 EKO PURWANIDISURO BREBES 22|06|1992 B L DESA LENGKONG 004 001 0 0

216 3329082602072307 3329085204760011 WARNITI BREBES 12|04|1976 S P DESA LENGKONG 004 001 0 0

217 3329082602072308 3329082309480001 TASWADI BREBES 23|09|1948 S L DESA LENGKONG 004 001 0 0

Kd10-JAWA_TENGAH-BREBES-WANASARI-LENGKONG-002 26 / 163
Model A.DPTHP2-KPU

STATUS JENIS ALAMAT


NO NO KK NIK NAMA TEMPAT LAHIR TANGGAL PERKAWINAN KELAMIN DISABILITAS Keterangan *)
LAHIR B/S/P L/P JALAN/DUKUH RT RW
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

218 3329082602072308 3329084704580001 SUNITAH BREBES 07|04|1958 S P DESA LENGKONG 004 001 0 0

219 3329082602072309 3329080511490003 SUAD BREBES 05|11|1949 S L DESA LENGKONG 004 001 0 0

220 3329082602072309 3329086507500002 WASTINAH BREBES 25|07|1950 S P DESA LENGKONG 004 001 0 0

221 3329082602072312 3329080511900005 MUNARSO BREBES 05|11|1990 B L DESA LENGKONG, 004 001 0 0

222 3329082602072312 3329086207430001 TASRIYAH BREBES 22|07|1943 B P DESA LENGKONG 004 001 0 0

223 3329082602072316 3329082203580003 KARTO BREBES 22|03|1958 S L DESA LENGKONG 004 001 0 0

224 3329082602072316 3329085204650009 DARLIAH BREBES 12|04|1965 S P DESA LENGKONG 004 001 0 0

225 3329082602072317 3329080503780005 SUNARDI BREBES 05|03|1978 S L DESA LENGKONG 004 001 0 0

226 3329082602072317 3329085106010008 NUR USWATUN KHASANAH BREBES 11|06|2001 B P DESA LENGKONG 004 001 0 0

227 3329082602072317 3329086107810007 ROSIKHA BREBES 21|07|1981 S P DESA LENGKONG 004 001 0 0

228 3329082602072318 3329086201560001 JUMITEN YOGYAKARTA 22|01|1956 P P LENGKONG 004 001 0 0

229 3329082602072318 3329086611910005 DIAH PAWITRI BREBES 26|11|1991 B P DESA LENGKONG 004 001 0 0

230 3329082602072319 3329080507670007 RAJUM BREBES 05|07|1967 S L DESA LENGKONG 004 001 0 0

231 3329082602072319 3329081302970003 AMRON SA BREBES 13|02|1997 B L DESA LENGKONG 004 001 0 0

232 3329082602072319 3329085503700009 KORIYAH BREBES 15|03|1970 S P LENGKONG 004 001 0 0

233 3329082602072320 3329082211680002 TAMIR BREBES 22|11|1968 S L DESA LENGKONG 004 001 0 0

234 3329082602072320 3329086405660001 SAIRAH BREBES 24|05|1966 S P DESA LENGKONG 004 001 0 0

235 3329082602072323 3329080101960012 NUR ALI BREBES 01|01|1996 B L DESA LENGKONG 004 001 0 0

236 3329082602072323 3329082104680006 DARMAN BREBES 21|04|1968 S L DESA LENGKONG 004 001 0 0

237 3329082602072323 3329085507980008 YULI SAFITRI BREBES 15|07|1998 B P DESA LENGKONG 004 001 0 0

Kd10-JAWA_TENGAH-BREBES-WANASARI-LENGKONG-002 27 / 163
Model A.DPTHP2-KPU

STATUS JENIS ALAMAT


NO NO KK NIK NAMA TEMPAT LAHIR TANGGAL PERKAWINAN KELAMIN DISABILITAS Keterangan *)
LAHIR B/S/P L/P JALAN/DUKUH RT RW
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

238 3329082602072323 3329085606750006 ROIMAH BREBES 16|06|1975 S P DESA LENGKONG 004 001 0 0

239 3329082602072323 3329086209930005 IKA MARIKHA BREBES 22|09|1993 B P DESA LENGKONG 004 001 0 0

240 3329082602072324 3329081104780003 WARYONO BREBES 11|04|1978 S L DESA LENGKONG 004 001 0 0

241 3329082602072324 3329083108990002 SELPIANA BREBES 31|08|1999 B L DESA LENGKONG 004 001 0 0

242 3329082602072324 3329085508790001 KASIYAH BREBES 15|08|1979 S P DESA LENGKONG 004 001 0 0

243 3329082602072326 3329080203670002 KUSNADI BREBES 02|03|1967 S L DESA LENGKONG 004 001 0 0

244 3329082602072326 3329080702990007 ABDUL WAHID BREBES 07|02|1999 B L DESA LENGKONG 004 001 0 0

245 3329082602072326 3329082602920005 TRI SUSANTO BREBES 26|02|1992 B L DESA LENGKONG 004 001 0 0

246 3329082602072326 3329084204970010 SITI ASIYATUN BREBES 02|04|1997 P P LENGKONG 004 001 0 0

247 3329082602072326 3329086204720005 SRI REJEKI BREBES 22|04|1972 S P DESA LENGKONG 004 001 0 0

248 3329082602072327 3329082203670007 SODIKIN BREBES 22|03|1967 S L LENGKONG 004 001 0 0

249 3329082602072327 3329086407730004 EMI SULASTRI BREBES 24|07|1973 S P DESA LENGKONG 004 001 0 0

250 3329082602072331 3329081206670014 TAMAT BREBES 12|05|1967 S L DESA LENGKONG 004 001 0 0

251 3329082602072331 3329084310740005 MASRI BREBES 03|10|1974 S P LENGKONG 004 001 0 0

252 3329082602073001 3329080209390001 DARYONO BREBES 02|09|1949 S L LENGKONG 004 001 0 0

253 3329082602073001 3329085109490001 WASIH BREBES 11|09|1949 S P LENGKONG 004 001 0 0

254 3329082602073306 3329080510790016 IBNU UMAR BREBES 05|10|1979 S L DESA LENGKONG 004 001 0 0

255 3329082602073306 3329086406860006 SAPUROH BREBES 24|06|1986 S P DESA LENGKONG 004 001 0 0

256 3329082602073307 3329080708020002 RIZKI SUGIWO BREBES 07|08|2000 B L LENGKONG 004 001 0 0

257 3329082602073307 3329081511770002 TARLAN BREBES 15|11|1977 S L DESA LENGKONG 004 001 0 0

Kd10-JAWA_TENGAH-BREBES-WANASARI-LENGKONG-002 28 / 163
Model A.DPTHP2-KPU

STATUS JENIS ALAMAT


NO NO KK NIK NAMA TEMPAT LAHIR TANGGAL PERKAWINAN KELAMIN DISABILITAS Keterangan *)
LAHIR B/S/P L/P JALAN/DUKUH RT RW
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

258 3329082602073307 3329086512830002 ENDANG RODIANINGSIH BREBES 25|12|1983 S P DESA LENGKONG 004 001 0 0

259 3329082607120009 3329080112800011 RATMONO BREBES 01|12|1980 S L LENGKONG 004 001 0 0

260 3329082607120009 3329084502840007 TONAH BREBES 05|02|1984 S P LENGKONG 004 001 0 0

261 3329082703120018 3329080105860002 BAMBANG WIDANARKO BREBES 01|05|1986 S L DESA LENGKONG 004 001 0 0

262 3329082703120018 3329085005890012 FITRIYAH BREBES 10|05|1989 S P DESA LENGKONG 004 001 0 0

263 3329082808120005 3329080712890006 SUNARJO BREBES 07|12|1989 S L DESA LENGKONG 004 001 0 0

264 3329082808120005 3329084509920004 SINTA WIDI SETRIANI BANDUNG 05|09|1992 S P DESA LENGKONG 004 001 0 0

Keterangan Disabilitas : Keterangan Status perkawinan = 264 Jenis Kelamin = 264 Ditetapkan di BREBES , Tanggal 10 Desember 2018
1: Tuna Daksa B : Belum Kawin = 53 L : Laki-Laki = 137 KETUA KPU KABUPATEN BREBES
2: Tuna Netra S : Kawin = 197 P : Perempuan = 127
3: Tuna Rungu/Wicara P : Pernah Kawin = 14
4: Tuna Grahita
5: Disabilitas lainnya
MUAMAR RIZA PAHLEVI, S.IP, M.H
-

Kd10-JAWA_TENGAH-BREBES-WANASARI-LENGKONG-002 29 / 163
Model A.DPTHP2-KPU

Model A.DPTHP2-KPU

DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN (DPTHP-2)


PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019
Provinsi : JAWA TENGAH Kecamatan : WANASARI
Kabupaten/Kota : BREBES Desa/Kelurahan : LENGKONG
TPS : 003

STATUS JENIS ALAMAT


TANGGAL
NO NO KK NIK NAMA TEMPAT LAHIR LAHIR PERKAWINAN KELAMIN DISABILITAS Keterangan *)
B/S/P L/P JALAN/DUKUH RT RW
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 3329082003120009 3329081706680008 KARSOM BREBES 17|06|1968 S L DESA LENGKONG, 001 001 0 0

2 3329082003120009 3329085609730003 MAMI BREBES 16|09|1973 S P DESA LENGKONG, 001 001 0 0

3 3172042011120001 3172042211800023 BAMBANG SUROTO BREBES 01|11|1980 S L DESA LENGKONG, 001 002 0 0

4 3329080310170011 3329081305890003 MUKHAMAD IBNU NUR FAUZAN BREBES 13|05|1989 S L DESA LENGKONG, 001 002 0 0

5 3329080402130023 3329082209860007 ARIS WIBOWO BREBES 22|09|1986 S L DESA LENGKONG 001 002 0 0

6 3329080402130023 3329085806910007 IKA PURWANTI BREBES 18|06|1991 S P DESA LENGKONG, 001 002 0 0

7 3329080408140014 3329082905790001 SAMSUDIN BREBES 29|05|1979 S L DESA LENGKONG, 001 002 0 0

8 3329080504090020 3329085012790005 WARNINGSIH BREBES 10|12|1979 S P DESA LENGKONG, 001 002 0 0

9 3329080504090021 3329080912780002 AYATUL MAKI KEBUMEN 09|12|1978 S L DESA LENGKONG, 001 002 0 0

10 3329080504090021 3329084812010005 ANI MUKHAROMAH BREBES 08|12|2001 B P DESA LENGKONG, 001 002 0 0

11 3329080505140012 3329085704900009 ENDANG SAFITRI BREBES 17|04|1990 S P DESA LENGKONG, 001 002 0 0

12 3329080602170010 3327072707790023 SUMARTO BREBES 27|07|1979 S L DESA LENGKONG, 001 002 0 0

13 3329080602170010 3327075209840064 SITI MARLINAH PEMALANG 12|09|1984 S P LENGKONG 001 002 0 0

14 3329080605140015 3329082006860001 ROSIKIN RIYANTO BREBES 20|06|1986 S L DESA LENGKONG, 001 002 0 0

15 3329080605140015 3329085303910003 TITI SUMIYATI BREBES 13|03|1991 S P DESA LENGKONG, 001 002 0 0

16 3329080606120044 3329081003900001 WARDOYO BREBES 10|03|1990 S L DESA LENGKONG, 001 002 0 0

17 3329080606160019 3329080210820009 TAWID BREBES 02|10|1982 B L DESA LENGKONG, 001 002 0 0

Kd10-JAWA_TENGAH-BREBES-WANASARI-LENGKONG-003 30 / 163
Model A.DPTHP2-KPU

STATUS JENIS ALAMAT


NO NO KK NIK NAMA TEMPAT LAHIR TANGGAL PERKAWINAN KELAMIN DISABILITAS Keterangan *)
LAHIR B/S/P L/P JALAN/DUKUH RT RW
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

18 3329080606160019 3329086606920007 NUR AJIJAH LAELA SAFITRI BREBES 26|06|1992 B P DESA LENGKONG, 001 002 0 0

19 3329081110110026 3329086507930005 KOMARIYAH BREBES 25|07|1993 B P DESA LENGKONG, 001 002 0 0

20 3329081110110026 3329087006680001 SUTIYAH BREBES 30|06|1968 P P DESA LENGKONG, 001 002 0 0

21 3329081307160012 3329086202870001 MASRIPAH BREBES 22|02|1987 B P DESA LENGKONG, 001 002 0 0

22 3329081312120013 3329082703820008 SISWOYO BREBES 27|03|1982 S L DESA LENGKONG, 001 002 0 0

23 3329081406160012 3329081506980007 KRISTIAN FEBRIANTO BREBES 15|06|1998 B L DESA LENGKONG, 001 002 0 0

24 3329081406160012 3329086309000004 FINA SEPTIANI BREBES 23|09|2000 B P DESA LENGKONG, 001 002 0 0

25 3329081406160012 3329091501900008 BUNASIR BREBES 15|01|1990 S L DESA LENGKONG, 001 002 0 0

26 3329081409110015 3329085403800002 DARWATI BREBES 07|04|1980 S P DESA LENGKONG, 001 002 0 0

27 3329081411110036 3329084106760016 CARSINAH BREBES 17|06|1976 S P DESA LENGKONG, 001 002 0 0

28 3329081707130023 3329080404860009 SUSILO BREBES 04|04|1986 B L DESA LENGKONG, 001 002 0 0

29 3329082010160008 3329086504860005 USWATUN KHASANAH BREBES 25|04|1986 S P DESA LENGKONG, 001 002 0 0

30 3329082010160008 3329152606840003 SUKIRMAN BREBES 26|06|1984 S L DESA LENGKONG, 001 002 0 0

31 3329082103140011 3329081708830012 AGUSTO BREBES 17|08|1983 S L DESA LENGKONG, 001 002 0 0

32 3329082103140011 3329084109880013 SUPRIYATI BREBES 01|09|1988 S P DESA LENGKONG, 001 002 0 0

33 3329082107160013 3329086105950002 USWATUN KHASANAH BREBES 21|05|1995 S P DESA LENGKONG, 001 002 0 0

34 3329082107160013 3329090605890016 SUSWANTORO BREBES 06|05|1989 S L DESA LENGKONG, 001 002 0 0

35 3329082203180001 3329081910820007 TASMIDI TEGAL 19|10|1982 S L DESA LENGKONG 001 002 0 0

36 3329082211170018 3329080904880005 DIRJO BREBES 27|10|1986 S L DESA LENGKONG, 001 002 0 0

37 3329082501120015 3329080306700012 NUR TOHID BREBES 03|06|1970 S L DESA LENGKONG, 001 002 0 0

Kd10-JAWA_TENGAH-BREBES-WANASARI-LENGKONG-003 31 / 163
Model A.DPTHP2-KPU

STATUS JENIS ALAMAT


NO NO KK NIK NAMA TEMPAT LAHIR TANGGAL PERKAWINAN KELAMIN DISABILITAS Keterangan *)
LAHIR B/S/P L/P JALAN/DUKUH RT RW
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

38 3329082501120015 3329084805980001 KRISTIN DEWI PRIHATIN BREBES 08|05|1998 B P DESA LENGKONG, 001 002 0 0

39 3329082501120015 3329085007750015 SUGIARTI BREBES 10|07|1975 S P DESA LENGKONG, 001 002 0 0

40 3329082602072433 3329081008540003 KONALI BREBES 10|08|1954 S L DESA LENGKONG, 001 002 0 0

41 3329082602072433 3329085103580001 TARONAH BREBES 11|03|1958 S P DESA LENGKONG, 001 002 0 0

42 3329082602072434 3329082009780005 TARWANTO BREBES 20|09|1978 S L DESA LENGKONG, 001 002 0 0

43 3329082602072434 3329084511790007 RAMUNI BREBES 05|11|1979 S P DESA LENGKONG 001 002 0 0

44 3329082602072435 3329081403380001 SUHARI BREBES 14|03|1938 S L DESA LENGKONG, 001 002 0 0

45 3329082602072436 3329082010480001 WATIR BREBES 20|10|1948 S L DESA LENGKONG, 001 002 0 0

46 3329082602072436 3329085505590002 KARWISI BREBES 15|05|1959 S P DESA LENGKONG, 001 002 0 0

47 3329082602072437 3329080108720004 KARMEN BREBES 01|06|1972 S L DESA LENGKONG, 001 002 0 0

48 3329082602072437 3329080510980010 YOGI PRASETIYO BREBES 05|10|1998 B L DESA LENGKONG, 001 002 0 0

49 3329082602072437 3329086009720005 WAENI BREBES 20|09|1972 S P DESA LENGKONG, 001 002 0 0

50 3329082602072438 3329080106710018 SUTIKNO BREBES 01|06|1971 S L DESA LENGKONG, 001 002 0 0

51 3329082602072438 3329085512800004 TURSINAH BREBES 15|12|1980 S P DESA LENGKONG, 001 002 0 0

52 3329082602072439 3329080510660001 DAPIN BREBES 05|10|1966 S L DESA LENGKONG, 001 002 0 0

53 3329082602072439 3329082005990001 IRFAN FAOJI BREBES 15|09|1998 B L DESA LENGKONG, 001 002 0 0

54 3329082602072439 3329085005650001 DARSINAH BREBES 10|05|1965 S P DESA LENGKONG, 001 002 0 0

55 3329082602072440 3329081110530002 WAJAN BREBES 11|10|1953 S L DESA LENGKONG, 001 002 0 0

56 3329082602072440 3329086610830004 TARISAH BREBES 26|10|1983 S P DESA LENGKONG, 001 002 0 0

57 3329082602072442 3329080506690003 DARTO BREBES 05|06|1969 S L DESA LENGKONG, 001 002 0 0

Kd10-JAWA_TENGAH-BREBES-WANASARI-LENGKONG-003 32 / 163
Model A.DPTHP2-KPU

STATUS JENIS ALAMAT


NO NO KK NIK NAMA TEMPAT LAHIR TANGGAL PERKAWINAN KELAMIN DISABILITAS Keterangan *)
LAHIR B/S/P L/P JALAN/DUKUH RT RW
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

58 3329082602072442 3329085111730004 KARSIWI BREBES 11|11|1973 S P DESA LENGKONG, 001 002 0 0

59 3329082602072442 3329086512940008 NUR HALIMAH BREBES 25|12|1994 B P DESA LENGKONG, 001 002 0 0

60 3329082602072447 3329080510550002 KASAN BREBES 05|10|1955 S L DESA LENGKONG, 001 002 0 0

61 3329082602072447 3329081507850002 ROWI BREBES 15|07|1985 B L DESA LENGKONG, 001 002 0 0

62 3329082602072447 3329085110930008 ELI ASTUTI BREBES 11|10|1993 B P DESA LENGKONG, 001 002 0 0

63 3329082602072447 3329085810630001 SAIRAH BREBES 18|10|1963 S P DESA LENGKONG, 001 002 0 0

64 3329082602072448 3329081406390001 WAJUM BREBES 14|06|1939 S L DESA LENGKONG, 001 002 0 0

65 3329082602072448 3329082203970001 HERI SETIAWAN BREBES 22|03|1997 B L DESA LENGKONG, 001 002 0 0

66 3329082602072448 3329082305800001 SUHARI BREBES 23|05|1980 P L DESA LENGKONG 001 002 0 0

67 3329082602072448 3329084409890003 ROSIDAH BREBES 04|09|1989 S P DESA LENGKONG, 001 002 0 0

68 3329082602072448 3329085907540001 SARYU BREBES 19|07|1954 S P DESA LENGKONG, 001 002 0 0

69 3329082602072449 3329080305540001 RAJI BREBES 03|05|1954 S L DESA LENGKONG, 001 002 0 0

70 3329082602072449 3329081407920012 YANTO BREBES 14|07|1992 B L DESA LENGKONG, 001 002 0 0

71 3329082602072449 3329081611880002 IRWANUDIN BREBES 16|11|1988 B L DESA LENGKONG, 001 002 0 0

72 3329082602072449 3329081801020002 AHMAD JAE NUDIN BREBES 18|01|2002 B L DESA LENGKONG, 001 002 0 0

73 3329082602072449 3329084604630006 TARMUNAH BREBES 06|04|1963 S P DESA LENGKONG, 001 002 0 0

74 3329082602072449 3329085305990011 DINDA MEI PUTRI BREBES 13|05|1999 B P DESA LENGKONG, 001 002 0 0

75 3329082602072449 3329085508960008 NURUL HIDAYAH BREBES 15|08|1986 B P DESA LENGKONG, 001 002 0 0

76 3329082602072449 3329086108940015 MELI SAH DEWI BREBES 21|08|1994 B P DESA LENGKONG, 001 002 0 0

77 3329082602072450 3329080903520001 TALIM BREBES 09|03|1952 S L DESA LENGKONG, 001 002 0 0

Kd10-JAWA_TENGAH-BREBES-WANASARI-LENGKONG-003 33 / 163
Model A.DPTHP2-KPU

STATUS JENIS ALAMAT


NO NO KK NIK NAMA TEMPAT LAHIR TANGGAL PERKAWINAN KELAMIN DISABILITAS Keterangan *)
LAHIR B/S/P L/P JALAN/DUKUH RT RW
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

78 3329082602072450 3329084610860004 ROISAH BREBES 06|10|1986 B P DESA LENGKONG, 001 002 0 0

79 3329082602072450 3329085508550003 SARNITI BREBES 15|08|1955 S P DESA LENGKONG, 001 002 0 0

80 3329082602072450 3329086712930001 TITI RODIYAH BREBES 27|12|1993 B P DESA LENGKONG, 001 002 0 0

81 3329082602072451 3329081311770005 SURIPTO BREBES 13|11|1977 S L DESA LENGKONG, 001 002 0 0

82 3329082602072451 3329082206990002 MOH. LUTFI MAULIDIN BREBES 22|06|1999 B L DESA LENGKONG, 001 002 0 0

83 3329082602072451 3329085706830001 NUR LAELI SAFITRI BREBES 17|06|1977 S P DESA LENGKONG, 001 002 0 0

84 3329082602072453 3329080108540004 WARJO BREBES 01|08|1954 S L DESA LENGKONG, 001 002 0 0

85 3329082602072453 3329081202950004 AHMAD SOHIR BREBES 12|02|1995 B L DESA LENGKONG, 001 002 0 0

86 3329082602072453 3329082202900005 SUSWANTO BREBES 22|02|1990 B L DESA LENGKONG, 001 002 0 0

87 3329082602072453 3329082706870002 AMINUDIN BREBES 27|06|1987 B L DESA LENGKONG, 001 002 0 0

88 3329082602072453 3329085810580002 TARUNI BREBES 18|10|1958 S P DESA LENGKONG, 001 002 0 0

89 3329082602072454 3329081006770005 TAMTOWI BREBES 10|06|1977 S L DESA LENGKONG, 001 002 0 0

90 3329082602072454 3329081206000008 RIKI AMIRULLOH BREBES 12|06|2000 B L DESA LENGKONG, 001 002 0 0

91 3329082602072454 3329086011790003 SOLIKHA BREBES 20|11|1979 S P DESA LENGKONG, 001 002 0 0

92 3329082602072455 3329080501580002 SUPARNO BREBES 05|01|1958 S L DESA LENGKONG, 001 002 0 0

93 3329082602072455 3329081510850002 NUR SUGIANTO BREBES 15|10|1985 B L DESA LENGKONG, 001 002 0 0

94 3329082602072455 3329082101820007 SUNARTO BREBES 21|01|1982 B L DESA LENGKONG, 001 002 0 0

95 3329082602072455 3329084409950004 ENDANG TRISNAWATI BREBES 04|09|1995 B P DESA LENGKONG, 001 002 0 0

96 3329082602072455 3329084911600001 KASMINAH BREBES 09|11|1960 S P DESA LENGKONG, 001 002 0 0

97 3329082602072455 3329086011920007 TITI NUR KHIKMAH BREBES 20|11|1992 B P DESA LENGKONG, 001 002 0 0

Kd10-JAWA_TENGAH-BREBES-WANASARI-LENGKONG-003 34 / 163
Model A.DPTHP2-KPU

STATUS JENIS ALAMAT


NO NO KK NIK NAMA TEMPAT LAHIR TANGGAL PERKAWINAN KELAMIN DISABILITAS Keterangan *)
LAHIR B/S/P L/P JALAN/DUKUH RT RW
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

98 3329082602072456 3329080101550002 SURIPTO BREBES 01|01|1955 S L DESA LENGKONG, 001 002 0 0

99 3329082602072456 3329081508840004 HERMANTO BREBES 15|08|1984 B L DESA LENGKONG, 001 002 0 0

100 3329082602072456 3329081907910003 MARTONO BREBES 19|07|1991 B L DESA LENGKONG, 001 002 0 0

101 3329082602072456 3329084908960003 DIAN ULFA WULANDARI BREBES 09|08|1996 B P DESA LENGKONG, 001 002 0 0

102 3329082602072456 3329084910590002 KOSIDAH BREBES 09|10|1959 S P DESA LENGKONG, 001 002 0 0

103 3329082602072457 3329080103910009 ALIP MUJIYONO BREBES 01|03|1991 B L DESA LENGKONG, 001 002 0 0

104 3329082602072457 3329080701580001 DATAM BREBES 07|01|1958 S L DESA LENGKONG, 001 002 0 0

105 3329082602072457 3329081603890003 NURSIDIK BREBES 16|03|1989 B L DESA LENGKONG, 001 002 0 0

106 3329082602072457 3329081806920005 USTADI BREBES 18|06|1992 B L DESA LENGKONG, 001 002 0 0

107 3329082602072457 3329085110990009 SINDI OKTA FIANI BREBES 11|10|1999 B P DESA LENGKONG, 001 002 0 0

108 3329082602072457 3329085311600007 DALMI BREBES 13|11|1960 S P DESA LENGKONG, 001 002 0 0

109 3329082602072458 3329082610770001 ROSIKIN BREBES 26|10|1977 S L DESA LENGKONG, 001 002 0 0

110 3329082602072458 3329084508000006 RIKE AYU KAMELIA BREBES 05|08|2000 B P DESA LENGKONG, 001 002 0 0

111 3329082602072458 3329085409790002 SARIAH BREBES 14|09|1979 S P DESA LENGKONG, 001 002 0 0

112 3329082602072459 3329080107950442 SULISTIANTO BREBES 01|07|1995 B L DESA LENGKONG, 001 002 0 0

113 3329082602072459 3329081110580002 SUDIRMAN BREBES 11|10|1958 S L DESA LENGKONG, 001 002 0 0

114 3329082602072459 3329085010710007 JENI BREBES 10|10|1971 S P DESA LENGKONG, 001 002 0 0

115 3329082602072460 3329085906530002 SUDI BREBES 19|06|1953 P P DESA LENGKONG, 001 002 0 0

116 3329082602072461 3329080308790006 NURUL FARQON BREBES 03|08|1979 S L DESA LENGKONG, 001 002 0 0

117 3329082602072461 3329086206820004 SITI NUR HAETI BREBES 22|06|1982 S P DESA LENGKONG, 001 002 0 0

Kd10-JAWA_TENGAH-BREBES-WANASARI-LENGKONG-003 35 / 163
Model A.DPTHP2-KPU

STATUS JENIS ALAMAT


NO NO KK NIK NAMA TEMPAT LAHIR TANGGAL PERKAWINAN KELAMIN DISABILITAS Keterangan *)
LAHIR B/S/P L/P JALAN/DUKUH RT RW
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

118 3329082602072462 3329080211680001 CASMO BREBES 02|11|1968 S L DESA LENGKONG, 001 002 0 0

119 3329082602072462 3329087003690001 ROKMAH BREBES 30|03|1969 S P DESA LENGKONG, 001 002 0 0

120 3329082602072463 3329080401720003 RUSTONO BREBES 04|01|1972 S L DESA LENGKONG, 001 002 0 0

121 3329082602072463 3329084501680002 TARPIAH BREBES 05|01|1968 S P DESA LENGKONG, 001 002 0 0

122 3329082602072463 3329085402970003 DIAN HANDAYANI BREBES 14|02|1997 B P DESA LENGKONG, 001 002 0 0

123 3329082602072464 3329082406550001 SUWID BREBES 24|06|1955 S L DESA LENGKONG, 001 002 0 0

124 3329082602072464 3329082409850005 SUMARYO BREBES 24|09|1985 B L DESA LENGKONG, 001 002 0 0

125 3329082602072464 3329084503900007 IDA ROYANI BREBES 05|03|1990 B P DESA LENGKONG, 001 002 0 0

126 3329082602072464 3329086910620002 CASMI BREBES 29|10|1962 S P DESA LENGKONG, 001 002 0 0

127 3329082602072466 3329082705580002 YUNUS BREBES 27|05|1958 S L DESA LENGKONG, 001 002 0 0

128 3329082602072466 3329084312000002 LINDA SUCIANA ROMADON BREBES 03|12|2000 B P DESA LENGKONG, 001 002 0 0

129 3329082602072466 3329084406700002 SUNARTI BREBES 04|06|1970 S P DESA LENGKONG, 001 002 0 0

130 3329082602072466 3329086910920004 ANIS KOMARUN BREBES 29|10|1992 B L DESA LENGKONG, 001 002 0 0

131 3329082602072467 3329080101850007 WARYONO BREBES 01|01|1985 S L DESA LENGKONG, 001 002 0 0

132 3329082602072467 3329085212800012 RASEM BREBES 12|12|1980 S P DESA LENGKONG, 001 002 0 0

133 3329082602072468 3329082505850005 PURWANTO BREBES 25|05|1985 B L DESA LENGKONG, 001 002 0 0

134 3329082602072468 3329085609990003 SITI NUR FATIKHA BREBES 16|09|1999 B P DESA LENGKONG, 001 002 0 0

135 3329082602072468 3329086211650003 KARPAH BREBES 22|11|1965 S P DESA LENGKONG, 001 002 0 0

136 3329082602072469 3329080509950007 RUDI HARYANTO BREBES 05|09|1995 B L DESA LENGKONG, 001 002 0 0

137 3329082602072469 3329081911680001 WALAM BREBES 19|11|1968 S L DESA LENGKONG, 001 002 0 0

Kd10-JAWA_TENGAH-BREBES-WANASARI-LENGKONG-003 36 / 163
Model A.DPTHP2-KPU

STATUS JENIS ALAMAT


NO NO KK NIK NAMA TEMPAT LAHIR TANGGAL PERKAWINAN KELAMIN DISABILITAS Keterangan *)
LAHIR B/S/P L/P JALAN/DUKUH RT RW
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

138 3329082602072469 3329085802020007 NUR LAELI SAGITA BREBES 18|02|2002 B P DESA LENGKONG, 001 002 0 0

139 3329082602072469 3329085811730001 DARSITAH BREBES 18|11|1973 S P DESA LENGKONG, 001 002 0 0

140 3329082602072470 3329081703450001 SUPRA BREBES 17|03|1945 S L DESA LENGKONG, 001 002 0 0

141 3329082602072470 3329085610430002 SUKIRAH BREBES 16|10|1943 S P DESA LENGKONG, 001 002 0 0

142 3329082602072470 3329085807890002 MASRIYAH BREBES 18|07|1989 B P DESA LENGKONG, 001 002 0 0

143 3329082602072471 3329080708690005 SAHARI BREBES 07|08|1969 S L DESA LENGKONG, 001 002 0 0

144 3329082602072471 3329087101770001 ROSIAH BREBES 31|01|1977 S P DESA LENGKONG, 001 002 0 0

145 3329082602072472 3329087112880003 WARNINGSIH BREBES 31|12|1988 B P DESA LENGKONG, 001 002 0 0

146 3329082602072473 3329080107420087 TARDI PEMALANG 01|07|1942 S L DESA LENGKONG, 001 002 0 0

147 3329082602072473 3329081706920001 SARTONO BREBES 17|06|1992 B L DESA LENGKONG, 001 002 0 0

148 3329082602072473 3329085311680001 SAWIYAH BREBES 13|11|1968 S P DESA LENGKONG, 001 002 0 0

149 3329082602073278 3329081508780007 SUTORO BREBES 15|08|1978 S L DESA LENGKONG, 001 002 0 0

150 3329082602073278 3329084307830012 KURNIASIH BREBES 03|07|1983 S P DESA LENGKONG, 001 002 0 0

151 3329082605160004 3329081504830010 HADI PRANOTO BREBES 15|04|1983 B L DESA LENGKONG, 001 002 0 0

152 3329082607160008 3329092603900004 RUSLANI BREBES 26|03|1990 S L DESA LENGKONG, 001 002 0 0

153 3329082609160008 3329084212950001 PUJI RAKHMAWATI BREBES 02|12|1995 B P DESA LENGKONG, 001 002 0 0

154 3329082708120044 3329084307880003 NUR HAYATI BREBES 03|07|1988 S P DESA LENGKONG, 001 002 0 0

155 3329082802073141 3329082404680006 SUWONDO BREBES 24|04|1968 S L DESA LENGKONG, 001 002 0 0

156 3329082802073141 3329084511940008 KARWESAH BREBES 05|11|1994 B P DESA LENGKONG, 001 002 0 0

157 3329082802073141 3329084812000009 DESI TRI WANODYA BREBES 08|12|2000 B P DESA LENGKONG, 001 002 0 0

Kd10-JAWA_TENGAH-BREBES-WANASARI-LENGKONG-003 37 / 163
Model A.DPTHP2-KPU

STATUS JENIS ALAMAT


NO NO KK NIK NAMA TEMPAT LAHIR TANGGAL PERKAWINAN KELAMIN DISABILITAS Keterangan *)
LAHIR B/S/P L/P JALAN/DUKUH RT RW
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

158 3329082802073141 3329086111930003 EKA TUTI HANDAYANI BREBES 21|11|1993 B P DESA LENGKONG, 001 002 0 0

159 3329082802073141 3329086806770003 CARIDAH BREBES 28|06|1977 S P DESA LENGKONG, 001 002 0 0

160 3329082810140017 3329081412800002 TUKIRAN CILACAP 14|12|1985 S L DESA LENGKONG, 001 002 0 0

161 3329082908160007 3329080801860005 TRIYONO BREBES 08|01|1986 B L DESA LENGKONG, 001 002 0 0

162 3329083001140008 3329085905940002 SUSRIKA BREBES 19|05|1994 S P DESA LENGKONG, 001 002 0 0

163 3329083005120007 3329082908870008 WASTADI BREBES 29|08|1987 S L DESA LENGKONG, 001 002 0 0

164 3329083005120007 3329084205890012 KARTINI BREBES 02|05|1989 S P DESA LENGKONG, 001 002 0 0

165 3329080111110030 3329082707870008 MUKHIDIN BREBES 27|07|1987 S L DESA LENGKONG, 002 002 0 0

166 3329080111110030 3329086001900006 WAESAH BREBES 20|01|1990 S P DESA LENGKONG, 002 002 0 0

167 3329080205090014 3329081012730001 WARJU BREBES 10|12|1972 S L DESA LENGKONG, 002 002 0 0

168 3329080205090014 3329084204750006 SAWINAH BREBES 10|05|1975 S P DESA LENGKONG, 002 002 0 0

169 3329080205090014 3329085606960006 HETI INDRAWATI BREBES 16|06|1996 B P DESA LENGKONG, 002 002 0 0

170 3329080303110019 3329084509680002 SUNAH BREBES 05|09|1968 P P DESA LENGKONG, 002 002 0 0

171 3329080305170008 3328151605910002 SUMA TEGAL 16|05|1991 B L DESA LENGKONG, 002 002 0 0

172 3329080305170008 3329084807940002 DEWI ERLINA BREBES 08|07|1994 B P DESA LENGKONG, 002 002 0 0

173 3329080606160020 3329070107710078 WASRONI BREBES 20|03|1976 S L DESA LENGKONG, 002 002 0 0

174 3329080902150004 3329084602910004 SRI YANTI BREBES 06|02|1991 S P DESA LENGKONG, 002 002 0 0

175 3329080902150004 3329101905840001 TARYONO BREBES 19|05|1984 S L DESA LENGKONG, 002 002 0 0

176 3329080911110013 3329080611830010 YATNO WONOGIRI 06|11|1983 S L DESA LENGKONG, 002 002 0 0

177 3329080911110013 3329084604880008 SITI ROHANI BREBES 06|04|1988 S P DESA LENGKONG, 002 002 0 0

Kd10-JAWA_TENGAH-BREBES-WANASARI-LENGKONG-003 38 / 163
Model A.DPTHP2-KPU

STATUS JENIS ALAMAT


NO NO KK NIK NAMA TEMPAT LAHIR TANGGAL PERKAWINAN KELAMIN DISABILITAS Keterangan *)
LAHIR B/S/P L/P JALAN/DUKUH RT RW
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

178 3329081411160017 3329081109860004 DUNTORO BREBES 11|09|1986 B L DESA LENGKONG, 002 002 0 0

179 3329081502110004 3329080403800009 TAUHID BREBES 04|03|1980 S L DESA LENGKONG, 002 002 0 0

180 3329081504130013 3329080504840009 SANUDIN BREBES 05|04|1984 S L DESA LENGKONG, 002 002 0 0

181 3329081504130019 3329080807840008 NUR ALIP BREBES 08|07|1984 S L DESA LENGKONG, 002 002 0 0

182 3329081504130019 3329082104810007 TOHANI BREBES 21|04|1981 S L DESA LENGKONG, 002 002 0 0

183 3329081504140006 3329082609950003 MOHAMAD KHAERUL UMAM BREBES 26|09|1995 B L DESA LENGKONG, 002 002 0 0

184 3329081505083192 3329084607860005 ASIH SUKABU 06|07|1986 S P DESA LENGKONG, 002 002 0 0

185 3329081508110009 3329080606830012 ABDUL ROHMAN BREBES 06|06|1983 S L DESA LENGKONG, 002 002 0 0

186 3329081508110009 3329085005880015 DIMUNIROH BREBES 10|05|1988 S P DESA LENGKONG, 002 002 0 0

187 3329081605160004 3329080406760006 DASUN BREBES 04|06|1976 B L DESA LENGKONG, 002 002 0 0

188 3329081605160004 3329084202580001 DARYANI BREBES 02|02|1958 S P DESA LENGKONG, 002 002 0 0

189 3329081607120023 3329070604840004 SUGENG WALUYO BREBES 06|04|1984 S L DESA LENGKONG, 002 002 0 0

190 3329081607120023 3329086107890007 MAMUROH BREBES 21|07|1989 S P DESA LENGKONG, 002 002 0 0

191 3329081809130016 3329084908480001 DARMI BREBES 09|08|1948 P P DESA LENGKONG, 002 002 0 0

192 3329082009120010 3329075705830003 SUGIHARTI BREBES 17|05|1983 S P DESA LENGKONG, 002 002 0 0

193 3329082009120010 3329081201830008 KASMURI BREBES 12|01|1983 S L DESA LENGKONG, 002 002 0 0

194 3329082103180002 3329086510930010 YULI ASTUTI BREBES 25|10|1993 B P DESA LENGKONG 002 002 0 0

195 3329082107160013 3329081112840005 TARSONO BREBES 11|12|1984 S L DESA LENGKONG, 002 002 0 0

196 3329082107160013 3329097007930010 PUPUT WULANDARI BREBES 10|07|1993 S P DESA LENGKONG, 002 002 0 0

197 3329082109160009 3329081404810011 SAMSURI BREBES 14|04|1981 S L DESA LENGKONG, 002 002 0 0

Kd10-JAWA_TENGAH-BREBES-WANASARI-LENGKONG-003 39 / 163
Model A.DPTHP2-KPU

STATUS JENIS ALAMAT


NO NO KK NIK NAMA TEMPAT LAHIR TANGGAL PERKAWINAN KELAMIN DISABILITAS Keterangan *)
LAHIR B/S/P L/P JALAN/DUKUH RT RW
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

198 3329082109160009 3329085706930003 TRI HARNINGSIH BREBES 17|06|1993 S P DESA LENGKONG, 002 002 0 0

199 3329082208140016 3329080210820006 SUWITNO BREBES 02|10|1982 S L DESA LENGKONG, 002 002 0 0

200 3329082208140016 3329085910880003 TITI KOMARIYAH BREBES 19|10|1988 S P DESA LENGKONG, 002 002 0 0

201 3329082511140012 3329080309930008 SIGIT NUROHMAT BREBES 03|09|1993 B L DESA LENGKONG, 002 002 0 0

202 3329082511140012 3329080701920013 UNIK PRIYA PASISTEN BREBES 07|01|1992 B L DESA LENGKONG, 002 002 0 0

203 3329082512110018 3329080810850007 BUDI HARYANTO BREBES 08|10|1985 S L DESA LENGKONG, 002 002 0 0

204 3329082512110018 3329086511890004 RENI NATALIYA BREBES 25|11|1989 S P DESA LENGKONG, 002 002 0 0

205 3329082602072474 3329080107620064 ROJIAN BREBES 01|07|1962 S L DESA LENGKONG, 002 002 0 0

206 3329082602072474 3329084510640001 RATINAH BREBES 05|10|1964 S P DESA LENGKONG, 002 002 0 0

207 3329082602072475 3329082909680001 KASMUI BREBES 29|09|1968 S L DESA LENGKONG, 002 002 0 0

208 3329082602072475 3329085510720004 RUMINAH BREBES 15|10|1972 S P DESA LENGKONG, 002 002 0 0

209 3329082602072475 3329086511960001 SINTA ARUM APRIANI BREBES 25|11|1996 S P DESA LENGKONG, 002 002 0 0

210 3329082602072476 3175060505690041 JARUDIN BREBES 05|05|1969 S L DESA LENGKONG, 002 002 0 0

211 3329082602072476 3329080110960006 SYAHRUL SAPRUDIN BREBES 01|10|1996 B L DESA LENGKONG, 002 002 0 0

212 3329082602072476 3329084506740013 TAROSI BREBES 05|06|1974 S P DESA LENGKONG, 002 002 0 0

213 3329082602072477 3329080601380001 SAKIR BREBES 06|01|1938 S L DESA LENGKONG, 002 002 0 0

214 3329082602072477 3329084910440001 SURTIJAH BREBES 08|10|1944 S P DESA LENGKONG, 002 002 0 0

215 3329082602072478 3329080212750001 SAHURI BREBES 02|12|1975 S L DESA LENGKONG, 002 002 0 0

216 3329082602072478 3329081107000005 SANDI AGUNG FIRDIANTO BREBES 11|07|2000 B L DESA LENGKONG, 002 002 0 0

217 3329082602072478 3329086811780006 SUNAH BREBES 28|11|1978 S P DESA LENGKONG, 002 002 0 0

Kd10-JAWA_TENGAH-BREBES-WANASARI-LENGKONG-003 40 / 163
Model A.DPTHP2-KPU

STATUS JENIS ALAMAT


NO NO KK NIK NAMA TEMPAT LAHIR TANGGAL PERKAWINAN KELAMIN DISABILITAS Keterangan *)
LAHIR B/S/P L/P JALAN/DUKUH RT RW
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

218 3329082602072479 3329080407600003 SUPARTO BREBES 04|07|1960 S L DESA LENGKONG, 002 002 0 0

219 3329082602072479 3329084210630002 WAIDAH BREBES 02|10|1963 S P DESA LENGKONG, 002 002 0 0

220 3329082602072481 3329080201960006 ANDI SAPUTRA BREBES 02|01|1996 B L DESA LENGKONG, 002 002 0 0

221 3329082602072481 3329081509660009 SUHANA BREBES 15|09|1966 S L DESA LENGKONG, 002 002 0 0

222 3329082602072481 3329085402940006 NUR SOLEKHA BREBES 14|02|1994 B P DESA LENGKONG, 002 002 0 0

223 3329082602072481 3329087112720020 RUSWI BREBES 31|12|1972 S P DESA LENGKONG, 002 002 0 0

224 3329082602072482 3329080407630005 SOKIB BREBES 04|07|1963 S L DESA LENGKONG, 002 002 0 0

225 3329082602072482 3329081702980002 SEPTIAN ANDRE KUSUMA PRATAMA BREBES 17|02|1998 B L DESA LENGKONG, 002 002 0 0

226 3329082602072482 3329085505670001 DASTI BREBES 15|05|1967 S P DESA LENGKONG, 002 002 0 0

227 3329082602072483 3329080107550137 RABUN BREBES 01|07|1955 S L DESA LENGKONG, 002 002 0 0

228 3329082602072484 3329080704670002 SUKAR BREBES 07|04|1967 S L DESA LENGKONG, 002 002 0 0

229 3329082602072484 3329082109960003 M. WAHYU SETIA BUDI BREBES 21|09|1996 B L DESA LENGKONG, 002 002 0 0

230 3329082602072484 3329084402700002 RASMINAH BREBES 04|02|1970 S P DESA LENGKONG, 002 002 0 0

231 3329082602072484 3329086509940004 HALIMAHTUSSADI'AH BREBES 25|09|1994 B P DESA LENGKONG, 002 002 0 0

232 3329082602072486 3329080505610001 TARJONO BREBES 05|05|1961 S L DESA LENGKONG, 002 002 0 0

233 3329082602072486 3329084907660002 WAIDAH BREBES 09|07|1966 S P DESA LENGKONG, 002 002 0 0

234 3329082602072489 3329080806730002 WARSO BREBES 08|06|1973 S L DESA LENGKONG, 002 002 0 0

235 3329082602072489 3329081810010001 SAHRUL GUNAWAN BREBES 18|10|2001 B L DESA LENGKONG, 002 002 0 0

236 3329082602072489 3329084904770001 WARPINI BREBES 09|04|1977 S P DESA LENGKONG, 002 002 0 0

237 3329082602072491 3329081510680002 SAPII BREBES 15|10|1968 S L DESA LENGKONG, 002 002 0 0

Kd10-JAWA_TENGAH-BREBES-WANASARI-LENGKONG-003 41 / 163
Model A.DPTHP2-KPU

STATUS JENIS ALAMAT


NO NO KK NIK NAMA TEMPAT LAHIR TANGGAL PERKAWINAN KELAMIN DISABILITAS Keterangan *)
LAHIR B/S/P L/P JALAN/DUKUH RT RW
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

238 3329082602072491 3329081901950004 MUHAMMAD ALI MUKTAR BREBES 19|01|1995 B L DESA LENGKONG, 002 002 0 0

239 3329082602072491 3329086002730001 RUSTINAH BREBES 20|02|1973 S P DESA LENGKONG, 002 002 0 0

240 3329082602072492 3329082908450001 TASWAN BREBES 29|08|1945 S L DESA LENGKONG, 002 002 0 0

241 3329082602072492 3329085112530001 KESI BREBES 11|12|1953 S P DESA LENGKONG, 002 002 0 0

242 3329082602072493 3329080409010002 ARDIKA BAGUS MAULANA BREBES 04|09|2001 B L DESA LENGKONG, 002 002 0 0

243 3329082602072493 3329081009750005 RATMONO BREBES 10|09|1975 S L DESA LENGKONG, 002 002 0 0

244 3329082602072493 3329084104790001 SATIRI BREBES 01|04|1979 S P DESA LENGKONG, 002 002 0 0

245 3329082602072494 3329081607890001 SUSWORO BREBES 16|07|1989 B L DESA LENGKONG, 002 002 0 0

246 3329082602072494 3329082002610001 SUHARJO BREBES 20|02|1961 S L DESA LENGKONG, 002 002 0 0

247 3329082602072494 3329084712690004 RESI BREBES 07|12|1969 S P DESA LENGKONG, 002 002 0 0

248 3329082602072495 3329082512730011 ISMANTO BREBES 25|12|1973 S L DESA LENGKONG, 002 002 0 0

249 3329082602072495 3329084505870005 NING WARNINGSIH BREBES 05|05|1987 B P DESA LENGKONG, 002 002 0 0

250 3329082602072495 3329084710630001 WASNIDAH BREBES 07|10|1963 S P DESA LENGKONG, 002 002 0 0

251 3329082602072496 3329080610590003 SUPIN BREBES 06|10|1959 S L DESA LENGKONG, 002 002 0 0

252 3329082602072496 3329081901920001 EDI PURWANTO BREBES 19|01|1992 B L DESA LENGKONG, 002 002 0 0

253 3329082602072496 3329082409960002 REZEKI FAUZI BREBES 24|09|1996 B L DESA LENGKONG, 002 002 0 0

254 3329082602072496 3329084607660003 TARYAMI BREBES 06|07|1966 S P DESA LENGKONG, 002 002 0 0

255 3329082602072498 3329081902740004 SOBIRIN BREBES 19|02|1974 S L DESA LENGKONG, 002 002 0 0

256 3329082602072498 3329084403010005 GISELLA HERNI RIYANA BREBES 04|03|2001 B P DESA LENGKONG, 002 002 0 0

257 3329082602072498 3329086506800003 SRI YANTI BREBES 25|06|1980 S P DESA LENGKONG, 002 002 0 0

Kd10-JAWA_TENGAH-BREBES-WANASARI-LENGKONG-003 42 / 163
Model A.DPTHP2-KPU

STATUS JENIS ALAMAT


NO NO KK NIK NAMA TEMPAT LAHIR TANGGAL PERKAWINAN KELAMIN DISABILITAS Keterangan *)
LAHIR B/S/P L/P JALAN/DUKUH RT RW
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

258 3329082602072499 3329080107610169 REBI BREBES 01|07|1961 S L DESA LENGKONG, 002 002 0 0

259 3329082602072499 3329085012700003 SARYU BREBES 10|12|1970 S P DESA LENGKONG, 002 002 0 0

Keterangan Disabilitas : Keterangan Status perkawinan = 259 Jenis Kelamin = 259 Ditetapkan di BREBES , Tanggal 10 Desember 2018
1: Tuna Daksa B : Belum Kawin = 83 L : Laki-Laki = 137 KETUA KPU KABUPATEN BREBES
2: Tuna Netra S : Kawin = 171 P : Perempuan = 122
3: Tuna Rungu/Wicara P : Pernah Kawin = 5
4: Tuna Grahita
5: Disabilitas lainnya
MUAMAR RIZA PAHLEVI, S.IP, M.H
-

Kd10-JAWA_TENGAH-BREBES-WANASARI-LENGKONG-003 43 / 163
Model A.DPTHP2-KPU

Model A.DPTHP2-KPU

DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN (DPTHP-2)


PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019
Provinsi : JAWA TENGAH Kecamatan : WANASARI
Kabupaten/Kota : BREBES Desa/Kelurahan : LENGKONG
TPS : 004

STATUS JENIS ALAMAT


TANGGAL
NO NO KK NIK NAMA TEMPAT LAHIR LAHIR PERKAWINAN KELAMIN DISABILITAS Keterangan *)
B/S/P L/P JALAN/DUKUH RT RW
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 3329082602072479 3329081402950009 SAID ASMAWI BREBES 14|02|1995 B L DESA LENGKONG 002 002 0 0

2 3329082602072500 3329080807640004 ARIS SUWIRTO BREBES 08|07|1964 S L DESA LENGKONG, 002 002 0 0

3 3329082602072500 3329084208670005 JAHROTUN BREBES 02|08|1967 S P DESA LENGKONG, 002 002 0 0

4 3329082602072500 3329086605890007 MARFUATUN KHASANAH BREBES 26|05|1989 B P DESA LENGKONG, 002 002 0 0

5 3329082602072500 3329087007880009 SITI KHOERUNISAH BREBES 30|07|1988 B P DESA LENGKONG, 002 002 0 0

6 3329082602072501 3329081402650002 SUDIRTO BREBES 14|02|1965 S L DESA LENGKONG, 002 002 0 0

7 3329082602072501 3329082611930004 ARIS MUJIONO BREBES 26|11|1993 B L DESA LENGKONG, 002 002 0 0

8 3329082602072501 3329084712680001 TARINAH BREBES 07|12|1968 S P DESA LENGKONG, 002 002 0 0

9 3329082602072503 3329082801780004 WARSITO BREBES 28|01|1978 S L DESA LENGKONG, 002 002 0 0

10 3329082602072503 3329084204810006 RUHARTI NINGSIH BREBES 06|05|1975 S P DESA LENGKONG, 002 002 0 0

11 3329082602072503 3329086604970009 PUIS KAMELIYA BREBES 26|04|1997 B P DESA LENGKONG, 002 002 0 0

12 3329082602072504 3329081610740006 ROPI'I BREBES 16|10|1974 S L DESA LENGKONG, 002 002 0 0

13 3329082602072504 3329085504820021 NUR AENAH BREBES 15|04|1982 S P DESA LENGKONG, 002 002 0 0

14 3329082602072506 3329080910700001 NASORI BREBES 09|10|1970 S L DESA LENGKONG, 002 002 0 0

15 3329082602072506 3329084503750002 MUTRIAH DEMAK 05|03|1975 S P DESA LENGKONG, 002 002 0 0

16 3329082602072507 3329080910630002 SUGRAM BREBES 09|10|1963 S L DESA LENGKONG, 002 002 0 0

17 3329082602072507 3329085511670003 DARNINGSIH BREBES 15|11|1967 S P DESA LENGKONG, 002 002 0 0

Kd10-JAWA_TENGAH-BREBES-WANASARI-LENGKONG-004 44 / 163
Model A.DPTHP2-KPU

STATUS JENIS ALAMAT


NO NO KK NIK NAMA TEMPAT LAHIR TANGGAL PERKAWINAN KELAMIN DISABILITAS Keterangan *)
LAHIR B/S/P L/P JALAN/DUKUH RT RW
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

18 3329082602072511 3329082011760005 WAUDIN BREBES 20|11|1976 S L DESA LENGKONG, 002 002 0 0

19 3329082602072511 3329084510800006 WAETIN BREBES 05|10|1980 S P DESA LENGKONG, 002 002 0 0

20 3329082602072511 3329085810010006 NELI ASQIAH BREBES 18|04|2001 B P DESA LENGKONG, 002 002 0 0

21 3329082602072512 3329081204700005 KASNO BREBES 12|04|1970 S L DESA LENGKONG, 002 002 0 0

22 3329082602072512 3329082901970002 ABDUL WAID BREBES 29|01|1997 B L DESA LENGKONG, 002 002 0 0

23 3329082602072512 3329084508660003 DAIROH BREBES 05|08|1966 S P DESA LENGKONG, 002 002 0 0

24 3329082602072513 3329080107560131 WARNUJI BREBES 01|07|1956 S L DESA LENGKONG, 002 002 0 0

25 3329082602072513 3329081004970010 MARWANTO BREBES 10|04|1997 B L DESA LENGKONG, 002 002 0 0

26 3329082602072513 3329084802650004 WARYUNI BREBES 08|02|1965 S P DESA LENGKONG, 002 002 0 0

27 3329082602072514 3329080704680001 CASMO BREBES 07|04|1968 S L DESA LENGKONG, 002 002 0 0

28 3329082602072514 3329084505690003 SOLEKHA BREBES 05|05|1969 S P DESA LENGKONG, 002 002 0 0

29 3329082602072544 3329081105640005 KASIRUN BREBES 11|05|1964 S L DESA LENGKONG, 002 002 0 0

30 3329082602072544 3329082508000003 APIKA PUTRA BREBES 25|08|2000 B L DESA LENGKONG, 002 002 0 0

31 3329082602072544 3329085007660013 TARWICI BREBES 10|07|1966 S P DESA LENGKONG, 002 002 0 0

32 3329082602072544 3329086501910009 RIANA ANDAM DEWI BREBES 25|01|1991 S P DESA LENGKONG, 002 002 0 0

33 3329082602072546 3329081305670001 RAKWID BREBES 13|05|1967 S L DESA LENGKONG, 002 002 0 0

34 3329082602072546 3329084212680001 SUNERWI BREBES 02|12|1968 S P DESA LENGKONG, 002 002 0 0

35 3329082602073270 3329084107580661 RUSTI BREBES 21|07|1958 P P DESA LENGKONG, 002 002 0 0

36 3329082602073270 3329086008850003 ROISAH BREBES 20|08|1985 S P DESA LENGKONG, 002 002 0 0

37 3329082602073273 3329084906350001 JASEM BREBES 09|06|1935 P P DESA LENGKONG, 002 002 0 0

Kd10-JAWA_TENGAH-BREBES-WANASARI-LENGKONG-004 45 / 163
Model A.DPTHP2-KPU

STATUS JENIS ALAMAT


NO NO KK NIK NAMA TEMPAT LAHIR TANGGAL PERKAWINAN KELAMIN DISABILITAS Keterangan *)
LAHIR B/S/P L/P JALAN/DUKUH RT RW
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

38 3329082602073275 3329080101840019 ROIDI BREBES 01|01|1984 S L DESA LENGKONG, 002 002 0 0

39 3329082602073275 3329086508880006 LILI ANDARI BREBES 25|08|1988 S P DESA LENGKONG, 002 002 0 0

40 3329082602073277 3329080905780006 ROPII BREBES 09|05|1978 S L DESA LENGKONG, 002 002 0 0

41 3329082602073277 3329084606820003 TARKONAH BREBES 06|06|1982 B P DESA LENGKONG, 002 002 0 0

42 3329082609170014 3329121404900012 NUR KHOLIS BREBES 14|04|1990 S L DESA LENGKONG, 002 002 0 0

43 3329082802130021 3329081606850016 MUHAMAD KASDI BREBES 16|06|1985 S L DESA LENGKONG, 002 002 0 0

44 3329082908160008 3329084209530002 KARYU BREBES 02|09|1953 S P DESA LENGKONG, 002 002 0 0

45 3329083005120006 3329081302890006 RISWAN BREBES 13|02|1989 S L DESA LENGKONG, 002 002 0 0

46 3329083005120006 3329085008880002 TUMIARSIH BREBES 10|08|1988 S P DESA LENGKONG, 002 002 0 0

47 3329083005130021 3329083007880007 LANANG SUWIRSO BREBES 30|07|1988 S L DESA LENGKONG, 002 002 0 0

48 3329083005130021 3329086612900004 ROSALIA SUBANG 26|12|1990 S P DESA LENGKONG, 002 002 0 0

49 3329083007150026 3329081610880002 HERI SISWANTO BREBES 16|10|1988 S L DESA LENGKONG 002 002 0 0

50 3329083007150026 3329083007150026 ISTRI BREBES 07|06|1990 S P DESA LENGKONG, 002 002 0 0

51 3329083009110023 3329081807840015 NUR ALIP BREBES 18|07|1984 S L DESA LENGKONG, 002 002 0 0

52 3329083009110023 3329086412920002 SUNARTI BREBES 24|12|1992 S P DESA LENGKONG, 002 002 0 0

53 3329083009140016 3329086002860014 SUGIHARTI BREBES 20|02|1986 S P DESA LENGKONG, 002 002 0 0

54 3329083103150020 3329086512930004 SRI ESTI PUSPANDARI BREBES 25|12|1993 S P DESA LENGKONG, 002 002 0 0

55 3329083103150020 3329092010910009 KISTOYO BREBES 20|10|1991 S L DESA LENGKONG, 002 002 0 0

56 3329080210130009 3329084907950009 MUNAWAROH BREBES 09|07|1995 S P DESA LENGKONG, 003 002 0 0

57 3329080210130009 3329091510870008 SIRWAD BREBES 15|10|1987 S L DESA LENGKONG 003 002 0 0

Kd10-JAWA_TENGAH-BREBES-WANASARI-LENGKONG-004 46 / 163
Model A.DPTHP2-KPU

STATUS JENIS ALAMAT


NO NO KK NIK NAMA TEMPAT LAHIR TANGGAL PERKAWINAN KELAMIN DISABILITAS Keterangan *)
LAHIR B/S/P L/P JALAN/DUKUH RT RW
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

58 3329080304090008 3329082412830002 DARYO BREBES 24|12|1983 S L DESA LENGKONG, 003 002 0 0

59 3329080304090008 3329085506850011 ROWIYAH BREBES 15|06|1985 S P DESA LENGKONG, 003 002 0 0

60 3329080308160007 3329082311890010 TAMAT BREBES 23|11|1989 B L DESA LENGKONG, 003 002 0 0

61 3329080403110011 3329081004820010 MASHUDI BREBES 10|04|1982 B L DESA LENGKONG, 003 002 0 0

62 3329080403110011 3329084705520003 TARNIJAH BREBES 07|05|1952 P P DESA LENGKONG, 003 002 0 0

63 3329080403110013 3329081503940011 ARIS WIBOWO BREBES 15|03|1994 B L DESA LENGKONG 003 002 0 0

64 3329080606120044 3329085509930003 DESI PURWANTI BREBES 15|09|1993 S P DESA LENGKONG, 003 002 0 0

65 3329080907120038 3329081802840001 AHMAD JAELANI BREBES 18|02|1984 S L DESA LENGKONG, 003 002 0 0

66 3329081001170020 1671114303880003 NANI LUSIANA BREBES 03|03|1988 S P DESA LENGKONG, 003 002 0 0

67 3329081209130001 3329084310880001 FITRIYANI BREBES 03|10|1988 B P DESA LENGKONG, 003 002 0 0

68 3329081407150035 3329080406780002 KOSIDIN BREBES 04|06|1978 S L DESA LENGKONG, 003 002 0 0

69 3329081407150035 3329084510490001 SAIRAH BREBES 05|10|1949 P P DESA LENGKONG, 003 002 0 0

70 3329081412072563 3329084912930005 SRI WIDIAWATI BREBES 09|12|1993 B P DESA LENGKONG, 003 002 0 0

71 3329081507130037 3329080704800008 TALIM BREBES 07|04|1980 B L DESA LENGKONG, 003 002 0 0

72 3329081508120016 3329085808830006 UMI KHOTIMAH BREBES 18|08|1983 S P DESA LENGKONG, 003 002 0 0

73 3329081512150006 3329080408890005 AGUS MULYADI BREBES 04|08|1989 B L DESA LENGKONG, 003 002 0 0

74 3329081512150006 3329081010910016 OJI SUMARSO BREBES 10|10|1991 B L DESA LENGKONG, 003 002 0 0

75 3329081604140010 3329086601800007 SISWATI BREBES 26|01|1980 S P DESA LENGKONG, 003 002 0 0

76 3329081809180010 3329091806860008 LUKMANTORO BREBES 18|06|1986 S L LENGKONG 003 002 0 0

77 3329082403120023 3329083007870006 JONI BREBES 30|07|1987 S L DESA LENGKONG, 003 002 0 0

Kd10-JAWA_TENGAH-BREBES-WANASARI-LENGKONG-004 47 / 163
Model A.DPTHP2-KPU

STATUS JENIS ALAMAT


NO NO KK NIK NAMA TEMPAT LAHIR TANGGAL PERKAWINAN KELAMIN DISABILITAS Keterangan *)
LAHIR B/S/P L/P JALAN/DUKUH RT RW
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

78 3329082501130013 3329080701870909 AMIR MUKMININ BREBES 07|01|1987 S L DESA LENGKONG, 003 002 0 0

79 3329082501130013 3329087006900001 TITI HANI BREBES 30|06|1990 S P DESA LENGKONG, 003 002 0 0

80 3329082602072443 3329082103630001 CARTO BREBES 21|03|1963 S L DESA LENGKONG, 003 002 0 0

81 3329082602072443 3329086101650001 TARWI BREBES 21|01|1965 S P DESA LENGKONG, 003 002 0 0

82 3329082602072516 3329080707430009 SUTINO BREBES 07|07|1943 S L DESA LENGKONG, 003 002 0 0

83 3329082602072516 3329084504530002 MURAH BREBES 05|04|1953 S P DESA LENGKONG, 003 002 0 0

84 3329082602072516 3329086904990008 APRILLIA DEWI BREBES 29|04|1999 B P DESA LENGKONG, 003 002 0 0

85 3329082602072517 3329085206830003 SUNARSIH BREBES 12|06|1983 P P DESA LENGKONG, 003 002 0 0

86 3329082602072519 3329080602680006 SOPARI BREBES 06|02|1968 S L DESA LENGKONG, 003 002 0 0

87 3329082602072519 3329082008960009 AHMAD SAPIDIN BREBES 20|08|1996 B L DESA LENGKONG, 003 002 0 0

88 3329082602072519 3329084204700003 DARTI BREBES 02|04|1970 S P DESA LENGKONG, 003 002 0 0

89 3329082602072519 3329086404010010 ERNI RAHMAWATI BREBES 24|04|2001 B P DESA LENGKONG, 003 002 0 0

90 3329082602072520 3329081206940012 CASMADI BREBES 12|06|1994 B L DESA LENGKONG, 003 002 0 0

91 3329082602072520 3329081407550004 ABDUL WACHID BREBES 14|07|1955 S L DESA LENGKONG, 003 002 0 0

92 3329082602072520 3329085106680006 CAMEN BREBES 11|06|1968 S P DESA LENGKONG, 003 002 0 0

93 3329082602072521 3329082506900011 SAMSURI BREBES 25|06|1990 B L DESA LENGKONG, 003 002 0 0

94 3329082602072521 3329086001580002 SUNIAH BREBES 20|01|1958 S P DESA LENGKONG, 003 002 0 0

95 3329082602072522 3329080207730003 ROPII BREBES 02|07|1973 S L DESA LENGKONG, 003 002 0 0

96 3329082602072522 3329084406010004 NABILA APRIYANING PUTRI BREBES 28|04|2001 B P DESA LENGKONG, 003 002 0 0

97 3329082602072522 3329086808810012 KARNIDAH BREBES 28|08|1981 S P DESA LENGKONG, 003 002 0 0

Kd10-JAWA_TENGAH-BREBES-WANASARI-LENGKONG-004 48 / 163
Model A.DPTHP2-KPU

STATUS JENIS ALAMAT


NO NO KK NIK NAMA TEMPAT LAHIR TANGGAL PERKAWINAN KELAMIN DISABILITAS Keterangan *)
LAHIR B/S/P L/P JALAN/DUKUH RT RW
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

98 3329082602072523 3329080104610002 DARMAD BREBES 01|04|1961 S L DESA LENGKONG, 003 002 0 0

99 3329082602072523 3329080710970007 EKO HAJI SAPUTRA BREBES 07|10|1997 B L DESA LENGKONG, 003 002 0 0

100 3329082602072523 3329084706300002 CARKINAH BREBES 07|06|1930 S P DESA LENGKONG, 003 002 0 0

101 3329082602072525 3329081912630001 TARMAD BREBES 19|12|1963 S L DESA LENGKONG, 003 002 0 0

102 3329082602072525 3329084402680003 RATINAH BREBES 04|02|1968 S P DESA LENGKONG, 003 002 0 0

103 3329082602072527 3329081912390001 TURNYA BREBES 19|12|1939 S L DESA LENGKONG, 003 002 0 0

104 3329082602072527 3329084405540001 WARSINAH BREBES 04|05|1954 S P DESA LENGKONG, 003 002 0 0

105 3329082602072528 3329080610000004 RIKI MAULANA BREBES 06|10|2000 B L DESA LENGKONG, 003 002 0 0

106 3329082602072528 3329080702640002 KASIM BREBES 07|02|1964 S L DESA LENGKONG, 003 002 0 0

107 3329082602072528 3329084904700004 SUTINAH BREBES 09|04|1970 S P DESA LENGKONG, 003 002 0 0

108 3329082602072531 3329081006480001 SARJA BREBES 10|06|1948 S L DESA LENGKONG, 003 002 0 0

109 3329082602072531 3329084204900002 SRI PUJI ASTUTI BREBES 02|04|1990 B P DESA LENGKONG, 003 002 0 0

110 3329082602072531 3329084402530002 RAMI BREBES 04|02|1953 S P DESA LENGKONG, 003 002 0 0

111 3329082602072531 3329084502880002 TITI NUR INDAH SARI BREBES 05|02|1988 B P DESA LENGKONG, 003 002 0 0

112 3329082602072536 3329080710720003 BUNAIM BREBES 07|10|1972 S L DESA LENGKONG, 003 002 0 0

113 3329082602072536 3329140710720007 KHADIROH BREBES 07|10|1972 S P DESA LENGKONG, 003 002 0 0

114 3329082602072537 3329080305700009 MISPAN BREBES 03|05|1970 S L DESA LENGKONG, 003 002 0 0

115 3329082602072537 3329084702700008 MARYATI BREBES 07|02|1970 S P DESA LENGKONG, 003 002 0 0

116 3329082602072537 3329086204000004 ELIS APRILIANI BREBES 22|04|2000 B P DESA LENGKONG, 003 002 0 0

117 3329082602072538 3329085907570002 TUHYATI BREBES 19|07|1957 P P DESA LENGKONG, 003 002 0 0

Kd10-JAWA_TENGAH-BREBES-WANASARI-LENGKONG-004 49 / 163
Model A.DPTHP2-KPU

STATUS JENIS ALAMAT


NO NO KK NIK NAMA TEMPAT LAHIR TANGGAL PERKAWINAN KELAMIN DISABILITAS Keterangan *)
LAHIR B/S/P L/P JALAN/DUKUH RT RW
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

118 3329082602072539 3329080702890003 MAULANA MALIK IBROHIM BREBES 07|02|1989 B L DESA LENGKONG, 003 002 0 0

119 3329082602072539 3329084602580004 YOHANAH BREBES 06|02|1958 S P DESA LENGKONG, 003 002 0 0

120 3329082602072539 3329084811970006 TUTI ALAWIYAH BREBES 08|11|1997 B P DESA LENGKONG, 003 002 0 0

121 3329082602072540 3329081411510001 SOLICHIN BREBES 14|11|1951 S L DESA LENGKONG, 003 002 0 0

122 3329082602072540 3329085205510002 WANITIN BREBES 12|05|1951 S P DESA LENGKONG, 003 002 0 0

123 3329082602072542 3329081005650001 SUBANI BREBES 10|05|1965 S L DESA LENGKONG, 003 002 0 0

124 3329082602072542 3329084610900005 SRI WAHYU NINGSIH BREBES 06|10|1990 B P DESA LENGKONG, 003 002 0 0

125 3329082602072542 3329085510700006 WARPIAH BREBES 15|10|1970 S P DESA LENGKONG, 003 002 0 0

126 3329082602072543 3329080603960002 FAUZI AMIRRUDIN BREBES 06|03|1996 B L DESA LENGKONG, 003 002 0 0

127 3329082602072543 3329080810670003 TOSIM BREBES 08|10|1967 S L DESA LENGKONG, 003 002 0 0

128 3329082602072543 3329084502760010 KUSNI BREBES 05|02|1976 S P DESA LENGKONG, 003 002 0 0

129 3329082602072543 3329084611990001 ISMI NUR AISAH BREBES 06|11|1999 B P DESA LENGKONG, 003 002 0 0

130 3329082602073262 3329081905570001 JAISAN PALEMBANG 19|05|1957 S L DESA LENGKONG, 003 002 0 0

131 3329082602073262 3329086804750006 TARMUNIH BREBES 28|04|1975 S P DESA LENGKONG, 003 002 0 0

132 3329082602073263 3329080606750004 WASID BREBES 06|06|1975 S L DESA LENGKONG, 003 002 0 0

133 3329082602073266 3329082410780002 SUDIRO BREBES 24|10|1978 S L DESA LENGKONG, 003 002 0 0

134 3329082602074056 3329085710470001 RAMLAH BREBES 17|10|1947 P P DESA LENGKONG, 003 002 0 0

135 3329086102760002 3329084201810005 SARIAH BREBES 21|02|1976 S P DESA LENGKONG, 003 002 0 0

136 3329080201180014 3329086511940009 WINDA ASTUTI BREBES 25|11|1994 B P DESA LENGKONG 004 002 0 0

137 3329080205170013 3328130911890007 MUKHAMAD SUGIANTO TEGAL 09|11|1989 S L DESA LENGKONG, 004 002 0 0

Kd10-JAWA_TENGAH-BREBES-WANASARI-LENGKONG-004 50 / 163
Model A.DPTHP2-KPU

STATUS JENIS ALAMAT


NO NO KK NIK NAMA TEMPAT LAHIR TANGGAL PERKAWINAN KELAMIN DISABILITAS Keterangan *)
LAHIR B/S/P L/P JALAN/DUKUH RT RW
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

138 3329080205170013 3329084202950005 ALFIYAH BREBES 02|02|1995 B P DESA LENGKONG, 004 002 0 0

139 3329080305170006 3329080202880002 DARJO BREBES 02|02|1988 B L DESA LENGKONG, 004 002 0 0

140 3329080305170006 3329081012840011 RASTONI BREBES 10|12|1984 S L DESA LENGKONG, 004 002 0 0

141 3329080305170006 3329082607920007 KARYONO BREBES 26|07|1992 B L DESA LENGKONG, 004 002 0 0

142 3329080305170006 3329084607580002 RATISEM BREBES 06|07|1958 S P DESA LENGKONG, 004 002 0 0

143 3329080403110003 3329082301760004 JENAL ABIDIN BREBES 23|01|1976 S L DESA LENGKONG, 004 002 0 0

144 3329080403110003 3329085706740003 RAMIDAH BREBES 17|06|1974 S P DESA LENGKONG, 004 002 0 0

145 3329080403110006 3329081903840006 ROHADI BREBES 19|03|1984 B L DESA LENGKONG, 004 002 0 0

146 3329080403110006 3329082106870005 KOMARUDIN BREBES 21|06|1987 B L DESA LENGKONG, 004 002 0 0

147 3329080501120043 3329081207620010 SUPYAN BREBES 12|07|1962 S L DESA LENGKONG, 004 002 0 0

148 3329080501120043 3329081403000005 SAMSUL ARIFIN BREBES 14|03|2000 B L DESA LENGKONG, 004 002 0 0

149 3329080503120018 3329082802860013 WARJO TEGAL 28|02|1986 S L DESA LENGKONG, 004 002 0 0

150 3329080503120018 3329086710900007 TRI WAHYUNINGSIH BREBES 27|10|1990 S P DESA LENGKONG, 004 002 0 0

151 3329080503130016 3329080606760015 TAYUN BREBES 06|06|1976 S L DESA LENGKONG, 004 002 0 0

152 3329080503130016 3329084606780014 MAESAROH BREBES 16|01|1982 S P DESA LENGKONG 004 002 0 0

153 3329081004120021 3329081709650006 SAKINO WONOGIRI 17|09|1965 S L DESA LENGKONG, 004 002 0 0

154 3329081004120021 3329084307830008 KHASANAH BREBES 03|07|1983 S P DESA LENGKONG, 004 002 0 0

155 3329081004120021 3329086303020003 SULISTYA WATI BREBES 23|03|2002 B P DESA LENGKONG, 004 002 0 0

156 3329081312160015 3329084909480001 RUMINAH BREBES 09|09|1948 S P DESA LENGKONG, 004 002 0 0

157 3329081405130007 3329081504860023 JENAL ABIDIN BREBES 15|04|1986 S L DESA LENGKONG, 004 002 0 0

Kd10-JAWA_TENGAH-BREBES-WANASARI-LENGKONG-004 51 / 163
Model A.DPTHP2-KPU

STATUS JENIS ALAMAT


NO NO KK NIK NAMA TEMPAT LAHIR TANGGAL PERKAWINAN KELAMIN DISABILITAS Keterangan *)
LAHIR B/S/P L/P JALAN/DUKUH RT RW
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

158 3329081405130007 3329086206870008 ROMLAH BREBES 22|06|1987 S P DESA LENGKONG, 004 002 0 0

159 3329081407150006 3329084308590002 SUYAH BREBES 03|09|1939 S P DESA LENGKONG, 004 002 0 0

160 3329081601170012 3277012807870013 JAJANG SOPANDI BANDUNG 28|07|1987 S L DESA LENGKONG, 004 002 0 0

161 3329081601170012 3329085812950004 EVA RETNO SARI BREBES 18|12|1995 B P DESA LENGKONG, 004 002 0 0

162 3329081709120075 3329080408840009 WARDI BREBES 04|03|1984 S L DESA LENGKONG, 004 002 0 0

163 3329081709120075 3329085204890003 SITI NURKHOPIPAH BREBES 12|04|1989 B P DESA LENGKONG, 004 002 0 0

164 3329081709120076 3329080611980006 IDRIS IMAM SAFI'I BREBES 06|11|1998 B L DESA LENGKONG, 004 002 0 0

165 3329081709120076 3329080812870001 BAMBANG UTOYO BREBES 08|12|1987 B L DESA LENGKONG, 004 002 0 0

166 3329081709120076 3329081909920006 GUNAWAN BREBES 19|09|1992 B L DESA LENGKONG, 004 002 0 0

167 3329081709120076 3329084703690001 KARESI BREBES 07|03|1969 S P DESA LENGKONG, 004 002 0 0

168 3329081803090008 3329081012560003 SUWARDONO BREBES 10|12|1956 S L DESA LENGKONG, 004 002 0 0

169 3329081803090008 3329086112590003 ROTINAH BREBES 21|12|1959 S P DESA LENGKONG, 004 002 0 0

170 3329081804120022 3329080310870003 MACHFUDIN BREBES 15|01|1987 S L DESA LENGKONG, 004 002 0 0

171 3329081804120022 3329085801920001 ADE ERMAWATI BREBES 18|01|1992 S P DESA LENGKONG, 004 002 0 0

172 3329081901160003 3329084803930010 ROKMAH BREBES 08|03|1993 S P DESA LENGKONG, 004 002 0 0

173 3329081901160003 3329161709880006 KARNEN BREBES 17|09|1988 S L DESA LENGKONG, 004 002 0 0

174 3329081904170015 3329082011810005 SAHUDI BREBES 20|11|1980 S L DESA LENGKONG 004 002 0 0

175 3329081904170015 3329085809920002 ROHANI BREBES 18|09|1992 S P DESA LENGKONG 004 002 0 0

176 3329082002120029 3329086010900003 ROISAH BREBES 20|10|1990 S P DESA LENGKONG, 004 002 0 0

177 3329082009160019 3329091003850015 SAEPUL BREBES 10|03|1985 B L DESA LENGKONG, 004 002 0 0

Kd10-JAWA_TENGAH-BREBES-WANASARI-LENGKONG-004 52 / 163
Model A.DPTHP2-KPU

STATUS JENIS ALAMAT


NO NO KK NIK NAMA TEMPAT LAHIR TANGGAL PERKAWINAN KELAMIN DISABILITAS Keterangan *)
LAHIR B/S/P L/P JALAN/DUKUH RT RW
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

178 3329082009160019 3329091202610002 WAHAB ABDULLAH BREBES 12|02|1961 S L DESA LENGKONG, 004 002 0 0

179 3329082009160019 3329094702960014 AMALIA NURUL FAUZIAH BREBES 07|02|1996 B P DESA LENGKONG, 004 002 0 0

180 3329082009160019 3329096206620001 SUPARTINAH SEMARANG 22|06|1962 S P DESA LENGKONG, 004 002 0 0

181 3329082401120019 3329085205430001 DAWIJAH BREBES 12|05|1943 P P DESA LENGKONG, 004 002 0 0

182 3329082502120010 3329082704880007 EDI HARTO BREBES 27|04|1988 S L DESA LENGKONG, 004 002 0 0

183 3329082502120010 3329084802890003 YUNENGSIH BREBES 08|02|1989 S P DESA LENGKONG, 004 002 0 0

184 3329082602072472 3329081604950003 AJI ARI PURNOMO BREBES 16|04|1995 B L DESA LENGKONG, 004 002 0 0

185 3329082602072472 3329082311620002 SUWATNO BREBES 23|11|1962 P L DESA LENGKONG, 004 002 0 0

186 3329082602072472 3329083001940005 GUNAWAN EKO SAPUTRA BREBES 30|01|1994 B L DESA LENGKONG, 004 002 0 0

187 3329082602072472 3329083009950004 BAMBANG SANTOSO BREBES 30|09|1995 B L DESA LENGKONG, 004 002 0 0

188 3329082602072472 3329086605760002 NURYATI BREBES 26|05|1976 S P DESA LENGKONG, 004 002 0 0

189 3329082602072549 3329082702600003 WIRYO BREBES 27|02|1960 S L DESA LENGKONG, 004 002 0 0

190 3329082602072549 3329085303650005 WASTINAH BREBES 13|03|1965 S P DESA LENGKONG, 004 002 0 0

191 3329082602072550 3329081008910009 WASLIM BREBES 10|08|1991 B L DESA LENGKONG, 004 002 0 0

192 3329082602072550 3329081012510002 CATIM BREBES 10|12|1951 S L DESA LENGKONG, 004 002 0 0

193 3329082602072550 3329084604940007 TARIPAH BREBES 06|04|1994 B P DESA LENGKONG, 004 002 0 0

194 3329082602072550 3329086109600003 TARTI BREBES 21|09|1960 S P DESA LENGKONG, 004 002 0 0

195 3329082602072552 3329080902580001 RALIM BREBES 09|02|1958 S L DESA LENGKONG, 004 002 0 0

196 3329082602072552 3329084709600003 SIMPI BREBES 07|09|1960 S P DESA LENGKONG, 004 002 0 0

197 3329082602072553 3329081511970004 AHMAD RIPAI BREBES 15|11|1997 B L DESA LENGKONG, 004 002 0 0

Kd10-JAWA_TENGAH-BREBES-WANASARI-LENGKONG-004 53 / 163
Model A.DPTHP2-KPU

STATUS JENIS ALAMAT


NO NO KK NIK NAMA TEMPAT LAHIR TANGGAL PERKAWINAN KELAMIN DISABILITAS Keterangan *)
LAHIR B/S/P L/P JALAN/DUKUH RT RW
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

198 3329082602072553 3329081806650004 SUDRI BREBES 18|06|1965 S L DESA LENGKONG, 004 002 0 0

199 3329082602072553 3329084509720001 SANIROH BREBES 05|09|1972 S P DESA LENGKONG, 004 002 0 0

200 3329082602072557 3329080709730002 SOKYANI BREBES 07|09|1973 S L DESA LENGKONG, 004 002 0 0

201 3329082602072557 3329080810000003 RISKI KHAIRUL ANAM BREBES 08|10|2000 B L DESA LENGKONG, 004 002 0 0

202 3329082602072557 3329084703770001 DADANG DARNIAH BREBES 07|03|1977 S P DESA LENGKONG, 004 002 0 0

203 3329082602072558 3329081307740002 KASTAM BREBES 13|07|1974 S L DESA LENGKONG, 004 002 0 0

204 3329082602072558 3329081709010005 AHMAD SAEFULLOH BREBES 17|09|2001 B L DESA LENGKONG, 004 002 0 0

205 3329082602072558 3329084703380001 DEMI BREBES 07|03|1938 P P DESA LENGKONG, 004 002 0 0

206 3329082602072558 3329086012780002 SARIAH BREBES 20|12|1978 S P DESA LENGKONG, 004 002 0 0

207 3329082602072559 3329080610510003 SOBRI BREBES 06|10|1951 S L DESA LENGKONG, 004 002 0 0

208 3329082602072559 3329082803910005 SODIKIN BREBES 28|03|1991 B L DESA LENGKONG, 004 002 0 0

209 3329082602072559 3329085105570005 WARIYAH BREBES 11|05|1957 S P DESA LENGKONG, 004 002 0 0

210 3329082602072561 3329080404510001 WASJA BREBES 04|04|1951 S L DESA LENGKONG, 004 002 0 0

211 3329082602072561 3329081112870007 SAMSUDIN BREBES 11|12|1987 B L DESA LENGKONG, 004 002 0 0

212 3329082602072561 3329082411900006 ALI PATONI BREBES 24|11|1990 B L DESA LENGKONG, 004 002 0 0

213 3329082602072561 3329085503530001 CARMINAH BREBES 15|03|1953 S P DESA LENGKONG, 004 002 0 0

214 3329082602072563 3329080707790013 SLAMET SURIPTO BREBES 07|07|1979 S L DESA LENGKONG, 004 002 0 0

215 3329082602072563 3329086612810001 WARNI BREBES 26|12|1981 S P DESA LENGKONG, 004 002 0 0

216 3329082602072564 3329081709540002 SIWO BREBES 17|09|1954 S L DESA LENGKONG, 004 002 0 0

217 3329082602072564 3329082207930007 EKO SETIAWAN BREBES 22|07|1991 B L DESA LENGKONG, 004 002 0 0

Kd10-JAWA_TENGAH-BREBES-WANASARI-LENGKONG-004 54 / 163
Model A.DPTHP2-KPU

STATUS JENIS ALAMAT


NO NO KK NIK NAMA TEMPAT LAHIR TANGGAL PERKAWINAN KELAMIN DISABILITAS Keterangan *)
LAHIR B/S/P L/P JALAN/DUKUH RT RW
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

218 3329082602072564 3329084510620003 DARITI BREBES 05|10|1962 B P DESA LENGKONG, 004 002 0 0

219 3329082602072565 3329081108730006 TARLANI BREBES 11|08|1973 S L DESA LENGKONG, 004 002 0 0

220 3329082602072565 3329084308790001 SUNITAH BREBES 03|08|1979 S P DESA LENGKONG, 004 002 0 0

221 3329082602072566 3329080605970011 KHOZINATUL ASROR BREBES 06|05|1997 B L DESA LENGKONG, 004 002 0 0

222 3329082602072566 3329080903850002 M.SYAIFUL ANWAR BREBES 09|03|1985 B L DESA LENGKONG, 004 002 0 0

223 3329082602072566 3329081203600002 TANYAR BREBES 12|03|1960 S L DESA LENGKONG, 004 002 0 0

224 3329082602072566 3329081607930002 NUR IKHSAN BREBES 16|07|1993 B L DESA LENGKONG, 004 002 0 0

225 3329082602072566 3329084910990006 SHOFWATUN NISA BREBES 09|10|1999 B P DESA LENGKONG, 004 002 0 0

226 3329082602072566 3329085703680002 MASROPAH BREBES 15|07|1965 S P DESA LENGKONG, 004 002 0 0

227 3329082602072569 3329085001490005 KARSITI BREBES 10|01|1949 S P DESA LENGKONG, 004 002 0 0

228 3329082602072569 3329086303020011 SULISTYAWATI KLATEN 23|03|2002 B P DESA LENGKONG, 004 002 0 0

229 3329082602072571 3329081707940003 AHMAD IRFANUDIN BREBES 17|07|1994 B L DESA LENGKONG, 004 002 0 0

230 3329082602072571 3329081804610001 KASMUN BREBES 18|04|1961 S L DESA LENGKONG, 004 002 0 0

231 3329082602072571 3329082408000001 AHMAD ISMUNANDAR BREBES 24|08|2000 B L DESA LENGKONG, 004 002 0 0

232 3329082602072571 3329085702680001 WURSIH BREBES 17|02|1968 S P DESA LENGKONG, 004 002 0 0

233 3329082602072572 3329080408950005 SOIMAN BREBES 04|08|1995 B L DESA LENGKONG, 004 002 0 0

234 3329082602072572 3329080603010005 AJI SANTOSO BREBES 06|03|2001 B L DESA LENGKONG, 004 002 0 0

235 3329082602072572 3329081506680001 SUYAN BREBES 15|06|1968 S L DESA LENGKONG, 004 002 0 0

236 3329082602072572 3329085702670001 DASMI BREBES 17|02|1967 S P DESA LENGKONG, 004 002 0 0

237 3329082602072573 3329080610660006 DARPIN BREBES 05|10|1966 S L DESA LENGKONG, 004 002 0 0

Kd10-JAWA_TENGAH-BREBES-WANASARI-LENGKONG-004 55 / 163
Model A.DPTHP2-KPU

STATUS JENIS ALAMAT


NO NO KK NIK NAMA TEMPAT LAHIR TANGGAL PERKAWINAN KELAMIN DISABILITAS Keterangan *)
LAHIR B/S/P L/P JALAN/DUKUH RT RW
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

238 3329082602072573 3329084701550001 DARSINAH BREBES 07|01|1955 S P DESA LENGKONG, 004 002 0 0

239 3329082602072573 3329085501900010 RIRIN RIYANTI BREBES 15|01|1990 B P DESA LENGKONG, 004 002 0 0

240 3329082602072573 3329087001010005 SULISTIANINGSIH BREBES 30|01|2001 B P DESA LENGKONG, 004 002 0 0

241 3329082602072574 3329081404890004 SODIKUN BREBES 14|04|1989 B L DESA LENGKONG, 004 002 0 0

242 3329082602072574 3329082412400001 SOMARI BREBES 24|12|1940 P L DESA LENGKONG, 004 002 0 0

243 3329082602072575 3329081912850008 TASWADI BREBES 19|12|1985 B L DESA LENGKONG, 004 002 0 0

244 3329082602072575 3329086709510001 TARNIJAH BREBES 27|09|1951 S P DESA LENGKONG, 004 002 0 0

245 3329082602073246 3329080503960015 HADI SUCIPTO BREBES 05|03|1996 B L DESA LENGKONG, 004 002 0 0

246 3329082602073246 3329080903990009 SUTRISNO BREBES 11|03|1999 B L DESA LENGKONG, 004 002 0 0

247 3329082602073246 3329085409750006 SARIPAH BREBES 14|09|1975 S P DESA LENGKONG, 004 002 0 0

248 3329082602073251 3329081603780002 JUMADI BREBES 16|03|1978 S L DESA LENGKONG, 004 002 0 0

249 3329082602073251 3329086402830005 SOLENAH BREBES 24|02|1983 S P DESA LENGKONG, 004 002 0 0

250 3329082602073256 3173042805770002 WASRONI BREBES 28|05|1977 S L DESA LENGKONG, 004 002 0 0

251 3329082602073256 3329086810830009 SOLIKHA BREBES 28|10|1983 S P DESA LENGKONG, 004 002 0 0

252 3329082905090005 3329081009790012 NANANG TARMUDI BREBES 10|09|1979 S L DESA LENGKONG, 004 002 0 0

253 3329082905090005 3329085907870002 KASIROH BREBES 19|07|1987 S P DESA LENGKONG, 004 002 0 0

254 3329082910140006 3329081912850001 SUKIR BREBES 19|12|1985 S L DESA LENGKONG, 004 002 0 0

255 3329082910140006 3375036408850008 NURUL KOMARIYAH PEKALONGAN 24|08|1985 S P DESA LENGKONG, 004 002 0 0

256 3329080205090080 3329085607830004 DARKONAH BREBES 16|07|1983 S P DESA LENGKONG, 005 002 0 0

257 3329080509140006 3329080809800008 AHMAD ROJALI BREBES 08|09|1980 S L DESA LENGKONG, 005 002 0 0

Kd10-JAWA_TENGAH-BREBES-WANASARI-LENGKONG-004 56 / 163
Model A.DPTHP2-KPU

STATUS JENIS ALAMAT


NO NO KK NIK NAMA TEMPAT LAHIR TANGGAL PERKAWINAN KELAMIN DISABILITAS Keterangan *)
LAHIR B/S/P L/P JALAN/DUKUH RT RW
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

258 3329081602160009 3329081104430002 ZAENUDIN BREBES 11|04|1943 S L DESA LENGKONG, 005 002 0 0

259 3329081807140007 3329085706870004 HARTUTI BREBES 17|06|1987 S P DESA LENGKONG, 005 002 0 0

260 3329082602073258 3329080204730004 ABU NASIR BREBES 02|04|1973 S L DESA LENGKONG, 005 002 0 0

261 3329082602073258 3329086802880002 NUR AZIZAH TEGAL 28|02|1988 S P DESA LENGKONG, 005 002 0 0

Keterangan Disabilitas : Keterangan Status perkawinan = 261 Jenis Kelamin = 261 Ditetapkan di BREBES , Tanggal 10 Desember 2018
1: Tuna Daksa B : Belum Kawin = 77 L : Laki-Laki = 135 KETUA KPU KABUPATEN BREBES
2: Tuna Netra S : Kawin = 173 P : Perempuan = 126
3: Tuna Rungu/Wicara P : Pernah Kawin = 11
4: Tuna Grahita
5: Disabilitas lainnya
MUAMAR RIZA PAHLEVI, S.IP, M.H
-

Kd10-JAWA_TENGAH-BREBES-WANASARI-LENGKONG-004 57 / 163
Model A.DPTHP2-KPU

Model A.DPTHP2-KPU

DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN (DPTHP-2)


PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019
Provinsi : JAWA TENGAH Kecamatan : WANASARI
Kabupaten/Kota : BREBES Desa/Kelurahan : LENGKONG
TPS : 005

STATUS JENIS ALAMAT


TANGGAL
NO NO KK NIK NAMA TEMPAT LAHIR LAHIR PERKAWINAN KELAMIN DISABILITAS Keterangan *)
B/S/P L/P JALAN/DUKUH RT RW
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 3329080302160001 3329085705950013 MUHIMATUN AMALIA BREBES 17|05|1995 S P DESA LENGKONG 005 002 0 0

2 3329080302160001 3329091810860007 AKHMAD WAHYUDIN BREBES 18|10|1986 S L DESA LENGKONG 005 002 0 0

3 3329080303110036 3329084503520002 TARMINI BREBES 05|03|1952 S P DESA LENGKONG 005 002 0 0

4 3329080401180009 3329140505780024 AHMAD ROUP BREBES 05|05|1978 S L LENGKONG 005 002 0 0

5 3329080403090005 3329080111810002 NUROKHMAN BREBES 01|11|1981 S L LENGKONG 005 002 0 0

6 3329080403090005 3329086204820007 NUNING ENDANG APRIYANI BREBES 22|04|1982 S P LENGKONG 005 002 0 0

7 3329080408110012 3329083008790002 ABDUL BASIR BREBES 30|08|1979 S L LENGKONG 005 002 0 0

8 3329080408110012 3329084702850012 SITI NUR ISROKHAYATUN BREBES 07|02|1985 S P LENGKONG 005 002 0 0

9 3329080602180001 3175046908841002 NURLIDIYAWATI BREBES 28|08|1984 P P DESA LENGKONG, 005 002 0 0

10 3329080709110040 3329082506840003 SAEFUL AMIN TEGAL 25|06|1984 S L LENGKONG 005 002 0 0

11 3329080709110040 3329085304900009 DEDE MURNIASIH BREBES 13|04|1990 S P LENGKONG 005 002 0 0

12 3329080908160008 3328051903880002 MOH ABDUL WAHAB TEGAL 19|03|1988 S L LENGKONG 005 002 0 0

13 3329081103130016 3329090408870004 ASEP WIDODO BREBES 04|08|1987 S L DESA LENGKONG 005 002 0 0

14 3329081201120006 3329092008770002 BUDI NUR HASAN BREBES 20|08|1977 P L DESA LENGKONG 005 002 0 0

15 3329081307160013 3329080704570003 MUANAS BREBES 07|04|1957 S L LENGKONG 005 002 0 0

16 3329081309084131 3329085707760005 WASIROH BREBES 17|07|1976 S P LENGKONG 005 002 0 0

17 3329081508130014 3329080206570002 SUHARI BREBES 02|06|1957 S L DESA LENGKONG, 005 002 0 0

Kd10-JAWA_TENGAH-BREBES-WANASARI-LENGKONG-005 58 / 163
Model A.DPTHP2-KPU

STATUS JENIS ALAMAT


NO NO KK NIK NAMA TEMPAT LAHIR TANGGAL PERKAWINAN KELAMIN DISABILITAS Keterangan *)
LAHIR B/S/P L/P JALAN/DUKUH RT RW
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

18 3329081607120016 3329082403770002 WINARSO MADIUN 24|03|1977 S L DESA LENGKONG, 005 002 0 0

19 3329081701120007 3329085210590001 SAERI BREBES 12|10|1959 S P DESA LENGKONG, 005 002 0 0

20 3329081701120007 3329085404810004 TUNIROH BREBES 14|04|1981 S P DESA LENGKONG, 005 002 0 0

21 3329081703090005 3329086102710002 NUR HASANAH BREBES 21|02|1971 P P DESA LENGKONG, 005 002 0 0

22 3329081709120005 3329086007970001 SUNARTI BREBES 20|07|1997 S P LENGKONG 005 002 0 0

23 3329081709120076 3329080909950007 WASROI BREBES 09|09|1995 B L DESA LENGKONG, 005 002 0 0

24 3329081807140007 3329082411870003 TOPIK UMAR BREBES 24|11|1987 S L DESA LENGKONG 005 002 0 0

25 3329081909110009 3329082207810004 KASTOLANI BREBES 22|07|1981 P L LENGKONG 005 002 0 0

26 3329082206160016 3329081507930014 WAIDIN BREBES 15|06|1993 S L LENGKONG 005 002 0 0

27 3329082206160016 3329085311940002 KRISTIN HANDAYANI BREBES 13|11|1994 B P DESA LENGKONG 005 002 0 0

28 3329082209110026 3329081010840017 ADI RIFAI BREBES 10|10|1984 S L LENGKONG 005 002 0 0

29 3329082602072555 3329080103730015 NUROKHIM BREBES 01|03|1973 S L DESA LENGKONG 005 002 0 0

30 3329082602072555 3329084707800018 TOENAH BREBES 07|07|1980 S P DESA LENGKONG 005 002 0 0

31 3329082602072555 3329085005000021 SITI NURLAELA BREBES 05|10|2000 B P LENGKONG 005 002 0 0

32 3329082602072556 3329080112970006 NAKROWI BREBES 01|12|1997 B L DESA LENGKONG 005 002 0 0

33 3329082602072556 3329080309510001 CARKIYAN BREBES 03|09|1951 S L DESA LENGKONG, 005 002 0 0

34 3329082602072556 3329080808920009 WASROI BREBES 08|08|1992 B L DESA LENGKONG 005 002 0 0

35 3329082602072556 3329081903780004 DARYONO BREBES 19|03|1978 B L DESA LENGKONG, 005 002 0 0

36 3329082602072556 3329082609890006 SUGIANTO BREBES 26|09|1989 B L DESA LENGKONG 005 002 0 0

37 3329082602072556 3329084306610004 WAISAH BREBES 03|06|1961 S P DESA LENGKONG 005 002 0 0

Kd10-JAWA_TENGAH-BREBES-WANASARI-LENGKONG-005 59 / 163
Model A.DPTHP2-KPU

STATUS JENIS ALAMAT


NO NO KK NIK NAMA TEMPAT LAHIR TANGGAL PERKAWINAN KELAMIN DISABILITAS Keterangan *)
LAHIR B/S/P L/P JALAN/DUKUH RT RW
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

38 3329082602072567 3329081011540009 TARSINO BREBES 10|11|1954 S L LENGKONG 005 002 0 0

39 3329082602072567 3329081809990003 WAHID HASIM BREBES 18|09|1999 S L LENGKONG 005 002 0 0

40 3329082602072567 3329082503930009 SUKARDI BREBES 25|03|1993 B L LENGKONG 005 002 0 0

41 3329082602072567 3329085507570009 SAERI BREBES 15|07|1957 S P LENGKONG 005 002 0 0

42 3329082602072567 3329085702960008 WITRIYANI BREBES 17|02|1996 B P LENGKONG 005 002 0 0

43 3329082602072577 3329080811520002 SURYADI BREBES 08|11|1952 S L DESA LENGKONG 005 002 0 0

44 3329082602072577 3329082510890009 RUDI WIBOWO BREBES 25|10|1989 B L DESA LENGKONG 005 002 0 0

45 3329082602072577 3329084606600001 KASMUTI BREBES 06|06|1960 S P DESA LENGKONG 005 002 0 0

46 3329082602072579 3329080509870007 AHMAD RIYANTO BREBES 05|09|1987 B L DESA LENGKONG 005 002 0 0

47 3329082602072579 3329080805960007 ISNAN MUKTAMAR BREBES 08|05|1996 B L DESA LENGKONG 005 002 0 0

48 3329082602072579 3329081409600002 WAGE BREBES 14|09|1960 S L DESA LENGKONG 005 002 0 0

49 3329082602072579 3329084905650001 KAPSAH BREBES 09|05|1965 S P DESA LENGKONG 005 002 0 0

50 3329082602072580 3329081504480001 CHARIRI BREBES 15|04|1948 S L DESA LENGKONG 005 002 0 0

51 3329082602072580 3329085507510001 MUBAEDAH BREBES 15|07|1951 S P DESA LENGKONG 005 002 0 0

52 3329082602072582 3329080409010003 MASRUKHI BREBES 04|09|2001 B L DESA LENGKONG 005 002 0 0

53 3329082602072582 3329081005640007 SUHARTO BREBES 10|05|1964 S L DESA LENGKONG 005 002 0 0

54 3329082602072582 3329084511670003 KARYATI BREBES 05|11|1967 S P DESA LENGKONG 005 002 0 0

55 3329082602072584 3329081701790005 DULKASMIN BREBES 17|01|1979 S L DESA LENGKONG 005 002 0 0

56 3329082602072584 3329085004830006 SRIYANTI BREBES 10|04|1983 S P DESA LENGKONG 005 002 0 0

57 3329082602072585 3329080705930003 DWI PUTRA WICAKSANA BREBES 07|05|1993 B L DESA LENGKONG 005 002 0 0

Kd10-JAWA_TENGAH-BREBES-WANASARI-LENGKONG-005 60 / 163
Model A.DPTHP2-KPU

STATUS JENIS ALAMAT


NO NO KK NIK NAMA TEMPAT LAHIR TANGGAL PERKAWINAN KELAMIN DISABILITAS Keterangan *)
LAHIR B/S/P L/P JALAN/DUKUH RT RW
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

58 3329082602072585 3329081111610001 MAHYARUDIN, S.Pd BREBES 11|11|1961 S L LENGKONG 005 002 0 0

59 3329082602072585 3329084506590002 SITI NURANI JAKARTA 05|06|1959 S P DESA LENGKONG 005 002 0 0

60 3329082602072586 3329084506640002 NUROKMAH HJ BREBES 05|06|1964 P P LENGKONG 005 002 0 0

61 3329082602072589 3329082505850019 DUNTORO BREBES 25|05|1985 B L DESA LENGKONG 005 002 0 0

62 3329082602072589 3329084507530001 WASIAH BREBES 05|07|1953 P P DESA LENGKONG 005 002 0 0

63 3329082602072590 3329081312750006 SAMSURI BREBES 13|12|1975 S L DESA LENGKONG 005 002 0 0

64 3329082602072590 3329085109820006 ROKHANAH BREBES 11|09|1982 S P DESA LENGKONG 005 002 0 0

65 3329082602072590 3329086509010002 LAELA NUR RAHMAWATI BREBES 25|09|2001 B P DESA LENGKONG 005 002 0 0

66 3329082602072592 3329080611760005 NURSALIM PURWONEGORO 06|11|1976 S L DESA LENGKONG 005 002 0 0

67 3329082602072592 3329082105010002 LUTFANSYA RABBANY NUR ISNAENDA CILACAP 21|05|2001 B L DESA LENGKONG 005 002 0 0

68 3329082602072592 3329082502990009 FANGGI MAFAZA FIRSTA CILACAP 25|02|1999 B L LENGKONG 005 002 0 0

69 3329082602072592 3329086504770001 SRI PUJI PURNAWATI BREBES 25|04|1977 S P DESA LENGKONG 005 002 0 0

70 3329082602072593 3329081304010003 FAIZAL HIFNI SETIA BUDI BREBES 05|09|2001 B L DESA LENGKONG 005 002 0 0

71 3329082602072593 3329081707600002 SASROPI BREBES 17|07|1960 S L DESA LENGKONG 005 002 0 0

72 3329082602072593 3329085410600002 YURATMI BREBES 14|10|1960 S P DESA LENGKONG 005 002 0 0

73 3329082602072593 3329085704495002 DINDA URIP BUDIYANA BREBES 11|12|1998 B P DESA LENGKONG, 005 002 0 0

74 3329082602072600 3329082110710002 MU'MIN BREBES 21|10|1971 S L DESA LENGKONG 005 002 0 0

75 3329082602072600 3329084202010005 ISTI MAULA BREBES 02|02|2001 B P DESA LENGKONG 005 002 0 0

76 3329082602072600 3329086505540001 SUMI BREBES 25|05|1954 P P DESA LENGKONG 005 002 0 0

77 3329082602072600 3329086505750008 JUMAROH BREBES 25|05|1975 S P DESA LENGKONG 005 002 0 0

Kd10-JAWA_TENGAH-BREBES-WANASARI-LENGKONG-005 61 / 163
Model A.DPTHP2-KPU

STATUS JENIS ALAMAT


NO NO KK NIK NAMA TEMPAT LAHIR TANGGAL PERKAWINAN KELAMIN DISABILITAS Keterangan *)
LAHIR B/S/P L/P JALAN/DUKUH RT RW
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

78 3329082602072602 3329085207500007 SOPIAH BREBES 12|07|1950 P P DESA LENGKONG 005 002 0 0

79 3329082602072603 3329082901560002 SISWOHADI BREBES 29|01|1956 S L DESA LENGKONG 005 002 0 0

80 3329082602072603 3329085202860003 HERWATI BREBES 12|02|1986 B P DESA LENGKONG, 005 002 0 0

81 3329082602072603 3329085408580001 DURPI BREBES 14|06|1958 S P DESA LENGKONG 005 002 0 0

82 3329082602072604 3329080510770009 IMRON ROSADI BREBES 05|10|1977 S L DESA LENGKONG 005 002 0 0

83 3329082602072604 3329083008010002 TEDI MAULANA BREBES 30|08|2001 B L DESA LENGKONG 005 002 0 0

84 3329082602072604 3329085502780002 MARWATI BREBES 15|02|1978 S P DESA LENGKONG 005 002 0 0

85 3329082602072605 3329082010710003 ROSIKIN BREBES 20|10|1971 S L DESA LENGKONG 005 002 0 0

86 3329082602072605 3329082011940007 AHMAD JAELANI BREBES 20|11|1994 B L DESA LENGKONG 005 002 0 0

87 3329082602072605 3329082406010008 KHUMEDI PANGESTU BREBES 24|06|2001 B L DESA LENGKONG 005 002 0 0

88 3329082602072605 3329084403770001 ROKHIMI BREBES 04|03|1977 S P DESA LENGKONG 005 002 0 0

89 3329082602072606 3329080109620004 TASDIK BREBES 01|09|1962 S L DESA LENGKONG 005 002 0 0

90 3329082602072606 3329080507980009 AKHMAD AKMALUDIN BREBES 05|07|1998 B L DESA LENGKONG 005 002 0 0

91 3329082602072606 3329085009660005 CASMIAH BREBES 10|09|1966 S P DESA LENGKONG 005 002 0 0

92 3329082602072607 3329081904690001 IMAM NAWAWI BREBES 19|04|1969 S L DESA LENGKONG 005 002 0 0

93 3329082602072607 3329082701970002 RISQI IMAM KINASIH AGUNG BREBES 27|01|1997 B L DESA LENGKONG 005 002 0 0

94 3329082602072607 3329082802020005 YOGA IMAM FATULLOH BREBES 28|02|2002 B L DESA LENGKONG 005 002 0 0

95 3329082602072607 3329082802020006 YOGI IMAM FATULLOH BREBES 28|02|2002 B L DESA LENGKONG 005 002 0 0

96 3329082602072607 3329086105760003 ODAH WIDIA WATI BREBES 21|05|1976 S P DESA LENGKONG 005 002 0 0

97 3329082602072624 3329080304730008 TANURI BREBES 03|04|1973 S L DESA LENGKONG 005 002 0 0

Kd10-JAWA_TENGAH-BREBES-WANASARI-LENGKONG-005 62 / 163
Model A.DPTHP2-KPU

STATUS JENIS ALAMAT


NO NO KK NIK NAMA TEMPAT LAHIR TANGGAL PERKAWINAN KELAMIN DISABILITAS Keterangan *)
LAHIR B/S/P L/P JALAN/DUKUH RT RW
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

98 3329082602072624 3329084811790001 KHOTIMAH BREBES 08|11|1979 S P DESA LENGKONG 005 002 0 0

99 3329082602072624 3329085008000005 SITI AISAH BREBES 10|08|2000 B P DESA LENGKONG 005 002 0 0

100 3329082602072625 3329081211620005 RASJA BREBES 12|11|1962 S L DESA LENGKONG 005 002 0 0

101 3329082602072625 3329086209690003 ROKIMI BREBES 22|09|1969 S P DESA LENGKONG 005 002 0 0

102 3329082602072625 3329086209960005 EFI INDAH UMAYAH BREBES 20|09|1996 B P DESA LENGKONG 005 002 0 0

103 3329082602072686 3329085910590001 SUNITI BREBES 19|10|1959 S P LENGKONG 005 002 0 0

104 3329082602073231 3329080310790002 TARJONO BREBES 03|10|1979 S L DESA LENGKONG 005 002 0 0

105 3329082602073231 3329086604820002 NURJANAH BREBES 26|04|1982 S P DESA LENGKONG 005 002 0 0

106 3329082602073239 3329080112760005 ROJEKIN BREBES 01|12|1976 S L DESA LENGKONG 005 002 0 0

107 3329082602073239 3329084107780681 ERNAWATI BREBES 01|07|1978 S P LENGKONG 005 002 0 0

108 3329082602073239 3329084909990009 ILMA AYU SETIAWATI BREBES 09|09|1999 B P DESA LENGKONG 005 002 0 0

109 3329082602073253 3329082709790004 NURHADI BREBES 27|09|1979 S L DESA LENGKONG 005 002 0 0

110 3329082602073253 3329086603820005 DARYANTI BREBES 26|03|1982 S P DESA LENGKONG 005 002 0 0

111 3329082602073260 3329081201710004 TOPIK MAULANA JAKARTA 12|01|1971 S L DESA LENGKONG, 005 002 0 0

112 3329082602073268 3329080905790003 TARYO BREBES 09|05|1979 S L DESA LENGKONG 005 002 0 0

113 3329082602073268 3329086812830004 ROIDAH BREBES 28|12|1983 S P DESA LENGKONG 005 002 0 0

114 3329082602073269 3329081708750009 KASMURI BREBES 17|08|1975 S L DESA LENGKONG 005 002 0 0

115 3329082602073269 3329084409850008 SITI KHUMAEROH BREBES 04|09|1985 S P DESA LENGKONG 005 002 0 0

116 3329082801150008 3329086311880004 SANATIN BREBES 23|11|1988 P P DESA LENGKONG 005 002 0 0

117 3329082811110042 3329084509880003 NUR LIDIAWATI BREBES 05|09|1988 B P DESA LENGKONG, 005 002 0 0

Kd10-JAWA_TENGAH-BREBES-WANASARI-LENGKONG-005 63 / 163
Model A.DPTHP2-KPU

STATUS JENIS ALAMAT


NO NO KK NIK NAMA TEMPAT LAHIR TANGGAL PERKAWINAN KELAMIN DISABILITAS Keterangan *)
LAHIR B/S/P L/P JALAN/DUKUH RT RW
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

118 3329080212150009 3329080909820014 ICHSAN SEPRIYANTO BREBES 09|09|1982 S L LENGKONG 001 003 0 0

119 3329080212150009 3671024307860001 KATUM BREBES 03|07|1986 S P LENGKONG 001 003 0 0

120 3329080303110015 3329080806770005 SAIRI ZEIN BREBES 08|06|1977 S L LENGKONG 001 003 0 0

121 3329080303110015 3329084703590002 SEMPI BREBES 07|03|1959 P P LENGKONG 001 003 0 0

122 3329080303110016 3329081002950012 AHMAD WAIDIN BREBES 10|02|1995 B L LENGKONG 001 003 0 0

123 3329080303110016 3329082207640002 RISTO BREBES 22|07|1964 S L DESA LENGKONG, 001 003 0 0

124 3329080303110016 3329085005740005 ROISAH BREBES 10|05|1974 S P LENGKONG 001 003 0 0

125 3329080303110018 3329081211910007 ADNAN KASOGI BREBES 11|12|1991 B L LENGKONG 001 003 0 0

126 3329080303110018 3329082303950008 WAHIDUL ROKHIM BREBES 23|03|1995 B L DESA LENGKONG 001 003 0 0

127 3329080303110018 3329085307630001 SARIAH BREBES 15|01|1952 S P DESA LENGKONG, 001 003 0 0

128 3329080303110025 3329081008960014 ASEP ADE OKI BREBES 10|08|1996 B L DESA LENGKONG 001 003 0 0

129 3329080303110025 3329081307000006 AHMAD YUSUP BREBES 13|07|2000 B L DESA LENGKONG 001 003 0 0

130 3329080303110025 3329086004610003 KASIRAH BREBES 20|04|1961 P P DESA LENGKONG 001 003 0 0

131 3329080309120074 3329094104910017 TRI SANTI BREBES 01|04|1991 S P DESA LENGKONG 001 003 0 0

132 3329080605130010 3329080505650005 SUJIMAN BREBES 05|05|1965 S L DESA LENGKONG 001 003 0 0

133 3329080605130010 3329081106900014 EDI PURWANTO BREBES 11|06|1990 B L DESA LENGKONG 001 003 0 0

134 3329080605130010 3329086612700001 TARIPAH BREBES 26|12|1970 S P DESA LENGKONG 001 003 0 0

135 3329080904180007 3674062404930008 JENUDIN TEGAL 24|04|1993 S L LENGKONG 001 003 0 0

136 3329081005170010 3329085709950011 NURKHASANAH BREBES 17|09|1995 S P LENGKONG 001 003 0 0

137 3329081005170016 3329081312860003 UNTUNG BUNAWAR BREBES 13|12|1986 S L DESA LENGKONG 001 003 0 0

Kd10-JAWA_TENGAH-BREBES-WANASARI-LENGKONG-005 64 / 163
Model A.DPTHP2-KPU

STATUS JENIS ALAMAT


NO NO KK NIK NAMA TEMPAT LAHIR TANGGAL PERKAWINAN KELAMIN DISABILITAS Keterangan *)
LAHIR B/S/P L/P JALAN/DUKUH RT RW
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

138 3329081006160009 3603164910780002 NURAENI TEGAL 09|10|1978 S P LENGKONG 001 003 0 0

139 3329081106150013 3329080106880022 SUKRON BREBES 01|09|1988 S L DESA LENGKONG 001 003 0 0

140 3329081106150013 3329084707890010 SAWINAH BREBES 07|07|1989 S P DESA LENGKONG 001 003 0 0

141 3329081209130002 3329082503830006 JARUKHI BREBES 25|03|1983 S L DESA LENGKONG 001 003 0 0

142 3329081209130002 3329086007840003 IIS SUMANTI BREBES 20|07|1984 S P DESA LENGKONG 001 003 0 0

143 3329081302130011 3329086406530002 DARSIMAH BREBES 24|06|1953 P P DESA LENGKONG 001 003 0 0

144 3329081505083192 3329082805840005 PURNOMO BREBES 28|05|1983 S L LENGKONG 001 003 0 0

145 3329081505083192 3329084106900019 EKA NOVITA SARI BREBES 01|06|1990 S P LENGKONG 001 003 0 0

146 3329081512110007 3329080303800010 RASMONO BREBES 03|03|1980 S L DESA LENGKONG 001 003 0 0

147 3329081512110007 3329085511850001 NURYATI BREBES 15|11|1985 S P DESA LENGKONG 001 003 0 0

148 3329081701180001 3329082912920002 WAKHIDIN BREBES 29|12|1992 S L LENGKONG 001 003 0 0

149 3329081705170001 3212010310780002 AGUS INDRAMAYU 03|01|1978 S L LENGKONG 001 003 0 0

150 3329081705170001 3329086501780005 BARKAH INDAH BREBES 25|01|1978 S P LENGKONG 001 003 0 0

151 3329081705170001 3329086511010001 NOVI AULIA FARHANI BREBES 25|11|2001 B P DESA LENGKONG 001 003 0 0

152 3329081709120005 3329080504920011 RIYANTO BREBES 05|04|1992 B L DESA LENGKONG, 001 003 0 0

153 3329081709120078 3329081504850004 BUDIARTO BREBES 15|04|1985 B L DESA LENGKONG, 001 003 0 0

154 3329081709150015 3329081007840014 ABDULLOH BREBES 10|07|1984 S L DESA LENGKONG 001 003 0 0

155 3329081709150015 3329094803900001 SRIKANTI BREBES 08|03|1990 S P DESA LENGKONG 001 003 0 0

156 3329081710140016 3329084310950001 TITIN SAPITRI BREBES 03|10|1995 B P DESA LENGKONG, 001 003 0 0

157 3329081802130013 3329084704910003 SUGIARTI BREBES 07|04|1991 B P DESA LENGKONG, 001 003 0 0

Kd10-JAWA_TENGAH-BREBES-WANASARI-LENGKONG-005 65 / 163
Model A.DPTHP2-KPU

STATUS JENIS ALAMAT


NO NO KK NIK NAMA TEMPAT LAHIR TANGGAL PERKAWINAN KELAMIN DISABILITAS Keterangan *)
LAHIR B/S/P L/P JALAN/DUKUH RT RW
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

158 3329081802160006 3329084901780002 SITI KHODIJAH BREBES 09|01|1978 S P DESA LENGKONG, 001 003 0 0

159 3329081803090008 3329084909910004 IKA WINDARI BREBES 09|09|1991 B P DESA LENGKONG, 001 003 0 0

160 3329081804130024 3329082708890011 SAPRUDINATA SERANG 27|08|1989 S L LENGKONG 001 003 0 0

161 3329081804130024 3329085709920004 SITI SUNARSIH BREBES 17|09|1992 S P DESA LENGKONG 001 003 0 0

162 3329081807110007 3329081412850001 RISNO CILACAP 14|12|1985 S L LENGKONG 001 003 0 0

163 3329081807110007 3329085711870003 SAHIROH BREBES 17|11|1987 S P DESA LENGKONG 001 003 0 0

164 3329081809130016 3329085505820001 ROKESI BREBES 15|05|1982 S P DESA LENGKONG, 001 003 0 0

165 3329081810110030 3329084909910006 SITI PURWITASARI BREBES 09|09|1991 B P LENGKONG 001 003 0 0

166 3329081810110030 3329085005530007 WAIDAH BREBES 10|05|1953 P P LENGKONG 001 003 0 0

167 3329081810110030 3329085903850003 WARNINGSIH BREBES 19|03|1985 B P DESA LENGKONG, 001 003 0 0

168 3329081811130009 3329086308840007 SAENI BREBES 23|08|1984 S P DESA LENGKONG, 001 003 0 0

169 3329082001160015 3329084401940004 MUSYAROFAH BREBES 04|01|1994 S P DESA LENGKONG 001 003 0 0

170 3329082001160015 3329090202850016 KISNODO BREBES 02|02|1985 S L DESA LENGKONG 001 003 0 0

171 3329082007110008 3329082306890006 DANU WICAKSONO PEMALANG 23|06|1989 S L DESA LENGKONG 001 003 0 0

172 3329082007110008 3329084509860002 WIKHATUN KHASANAH BREBES 05|09|1986 S P DESA LENGKONG 001 003 0 0

173 3329082102120015 3329083004820003 IMAM BAIHAKI BREBES 30|04|1982 S L LENGKONG 001 003 0 0

174 3329082104170007 3329085911710003 DANISI BREBES 19|11|1971 S P DESA LENGKONG 001 003 0 0

175 3329082104170007 3329086401980003 WARPINAH BREBES 24|01|1998 B P DESA LENGKONG 001 003 0 0

176 3329082109110022 3329082303800008 NUR KHOLIS BREBES 23|03|1980 S L DESA LENGKONG 001 003 0 0

177 3329082109110022 3329086809870007 LUTFIYATUL FITRI BREBES 28|09|1987 S P DESA LENGKONG 001 003 0 0

Kd10-JAWA_TENGAH-BREBES-WANASARI-LENGKONG-005 66 / 163
Model A.DPTHP2-KPU

STATUS JENIS ALAMAT


NO NO KK NIK NAMA TEMPAT LAHIR TANGGAL PERKAWINAN KELAMIN DISABILITAS Keterangan *)
LAHIR B/S/P L/P JALAN/DUKUH RT RW
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

178 3329082208140017 3329082407830009 ABDUL SUKUR BREBES 29|03|1983 B L DESA LENGKONG 001 003 0 0

179 3329082208140017 3329086303840007 WARNINGSIH BREBES 23|03|1984 S P DESA LENGKONG 001 003 0 0

180 3329082304130002 3329081607800015 CAIMIN BREBES 16|07|1980 S L LENGKONG 001 003 0 0

181 3329082304130002 3329085711830012 ROIDAH BREBES 17|11|1983 S P LENGKONG 001 003 0 0

182 3329082602072562 3329080303730003 DAMIR BREBES 03|03|1973 S L DESA LENGKONG, 001 003 0 0

183 3329082602072587 3329085003530003 SUKI BREBES 10|03|1953 P P DESA LENGKONG 001 003 0 0

184 3329082602072588 3329080907700001 RUSLANI BREBES 09|07|1970 S L DESA LENGKONG 001 003 0 0

185 3329082602072588 3329082203970003 RIYAN WAHYUDI BREBES 22|03|1997 B L DESA LENGKONG 001 003 0 0

186 3329082602072588 3329085505730002 SARILAH BREBES 15|05|1973 S P DESA LENGKONG 001 003 0 0

187 3329082602072588 3329085702020002 RANI ISNAENI BREBES 17|02|2002 B P DESA LENGKONG 001 003 0 0

188 3329082602072594 3329080709860005 SULADI BREBES 07|09|1986 B L DESA LENGKONG, 001 003 0 0

189 3329082602072594 3329080904440001 JUNED BREBES 09|04|1944 S L DESA LENGKONG 001 003 0 0

190 3329082602072594 3329084505440001 KARIMAH BREBES 05|05|1944 S P DESA LENGKONG 001 003 0 0

191 3329082602072595 3329080510790017 SUNARTO BREBES 05|10|1979 S L DESA LENGKONG 001 003 0 0

192 3329082602072595 3329084808820013 TANISAH BREBES 08|08|1982 S P DESA LENGKONG 001 003 0 0

193 3329082602072598 3329080510650007 SANTORO BREBES 05|10|1965 S L DESA LENGKONG 001 003 0 0

194 3329082602072598 3329081506910001 FAJAR SIDIK PRAMONO BREBES 15|06|1991 B L DESA LENGKONG 001 003 0 0

195 3329082602072598 3329081909970002 FAHRI ISNANTO BREBES 19|09|1997 B L DESA LENGKONG 001 003 0 0

196 3329082602072598 3329085908720008 WAENI BREBES 19|08|1972 S P DESA LENGKONG 001 003 0 0

197 3329082602072609 3329081505570003 DAMO BREBES 15|05|1957 S L DESA LENGKONG 001 003 0 0

Kd10-JAWA_TENGAH-BREBES-WANASARI-LENGKONG-005 67 / 163
Model A.DPTHP2-KPU

STATUS JENIS ALAMAT


NO NO KK NIK NAMA TEMPAT LAHIR TANGGAL PERKAWINAN KELAMIN DISABILITAS Keterangan *)
LAHIR B/S/P L/P JALAN/DUKUH RT RW
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

198 3329082602072609 3329085102600006 RASWI BREBES 11|02|1960 S P DESA LENGKONG 001 003 0 0

199 3329082602072610 3329081010760018 SUNARWO BREBES 10|10|1976 S L DESA LENGKONG 001 003 0 0

200 3329082602072610 3329086209810005 SOIRAH BREBES 22|09|1981 S P DESA LENGKONG 001 003 0 0

201 3329082602072611 3329081507580004 ROPII BREBES 15|07|1958 S L DESA LENGKONG, 001 003 0 0

202 3329082602072611 3329084107950412 SELPI LUSIANAH BREBES 01|07|1995 B P DESA LENGKONG 001 003 0 0

203 3329082602072611 3329084506600011 TARSONAH BREBES 05|06|1960 S P DESA LENGKONG 001 003 0 0

204 3329082602072611 3329085609840005 NURLIDIAWATI BREBES 16|09|1984 S P DESA LENGKONG 001 003 0 0

205 3329082602072614 3329080206890003 DEDI SAPUTRO BREBES 02|06|1989 B L DESA LENGKONG 001 003 0 0

206 3329082602072614 3329081609620002 SUMARTO BREBES 16|09|1962 S L DESA LENGKONG 001 003 0 0

207 3329082602072614 3329081709950002 MUSTAKIM BREBES 17|09|1995 B L DESA LENGKONG 001 003 0 0

208 3329082602072614 3329081903850002 WAHYUDI BREBES 19|03|1985 B L DESA LENGKONG 001 003 0 0

209 3329082602072617 3329080805940005 KUSNANDAR BREBES 08|05|1994 B L DESA LENGKONG 001 003 0 0

210 3329082602072617 3329081103840004 SUKARI BREBES 11|03|1984 S L DESA LENGKONG 001 003 0 0

211 3329082602072617 3329081104450002 TANURI BREBES 11|04|1945 S L DESA LENGKONG 001 003 0 0

212 3329082602072617 3329086703510001 KARSINAH BREBES 27|03|1951 S P DESA LENGKONG 001 003 0 0

213 3329082602072620 3329081111770009 MUTAKIN CILACAP 11|11|1977 S L DESA LENGKONG, 001 003 0 0

214 3329082602072621 3329080504630007 SUBEKHI BREBES 05|04|1963 S L DESA LENGKONG 001 003 0 0

215 3329082602072621 3329085509000002 SITI FATIMAH BREBES 15|09|2000 B P DESA LENGKONG 001 003 0 0

216 3329082602072622 3329081201500001 RUSLAM BREBES 12|01|1950 S L DESA LENGKONG, 001 003 0 0

217 3329082602072622 3329085005940010 SUTIPAH BREBES 10|05|1994 B P DESA LENGKONG 001 003 0 0

Kd10-JAWA_TENGAH-BREBES-WANASARI-LENGKONG-005 68 / 163
Model A.DPTHP2-KPU

STATUS JENIS ALAMAT


NO NO KK NIK NAMA TEMPAT LAHIR TANGGAL PERKAWINAN KELAMIN DISABILITAS Keterangan *)
LAHIR B/S/P L/P JALAN/DUKUH RT RW
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

218 3329082602072622 3329085206960004 NOVIATUL FITRI BREBES 12|06|1996 B P DESA LENGKONG 001 003 0 0

219 3329082602072622 3329085904630002 SARYU BREBES 19|04|1963 S P DESA LENGKONG 001 003 0 0

220 3329082602072623 3329080904550001 TAWAD BREBES 09|04|1955 S L DESA LENGKONG 001 003 0 0

221 3329082602072623 3329084607660001 SUNARTI BREBES 06|07|1966 S P DESA LENGKONG 001 003 0 0

222 3329082602072623 3329086708970003 MELANI DINI AGUSTIN BREBES 27|08|1997 B P DESA LENGKONG 001 003 0 0

223 3329082602072627 3329080605700007 DAHALI BREBES 06|05|1970 S L DESA LENGKONG 001 003 0 0

224 3329082602072627 3329084706700010 TARINAH BREBES 07|06|1970 S P DESA LENGKONG 001 003 0 0

225 3329082602072627 3329084811950004 TITIN SAFITRI BREBES 08|11|1995 B P DESA LENGKONG 001 003 0 0

226 3329082602072627 3329085703400001 SIRYEP BREBES 17|03|1940 P P DESA LENGKONG, 001 003 0 0

227 3329082602072627 3329085808990011 RENI SETYA WATI BREBES 18|08|1999 B P DESA LENGKONG 001 003 0 0

228 3329082602072631 3329070801890003 KARSONO BREBES 08|01|1989 S L LENGKONG 001 003 0 0

229 3329082602072631 3329083112600004 TARWADI BREBES 31|12|1960 S L DESA LENGKONG, 001 003 0 0

230 3329082602072631 3329086312880003 SUSI ETI ALPIYAH BREBES 23|12|1988 S P DESA LENGKONG, 001 003 0 0

231 3329082602072631 3329087112670006 WASLUROH BREBES 31|12|1967 S P DESA LENGKONG, 001 003 0 0

232 3329082602072632 3329081505620002 MULYONO BREBES 15|05|1962 S L DESA LENGKONG 001 003 0 0

233 3329082602072632 3329085010660001 MUSPIROH BREBES 10|10|1966 S P DESA LENGKONG 001 003 0 0

234 3329082602072635 3329081108000003 DANI ALNUR RIZQI BREBES 11|08|2000 B L DESA LENGKONG 001 003 0 0

235 3329082602072635 3329082606780005 SAKRIB BREBES 26|06|1978 S L DESA LENGKONG 001 003 0 0

236 3329082602072635 3329084111790003 SUPRINAH BREBES 01|11|1979 S P DESA LENGKONG 001 003 0 0

237 3329082602072636 3329082709590003 DUKI BREBES 27|09|1959 S L DESA LENGKONG 001 003 0 0

Kd10-JAWA_TENGAH-BREBES-WANASARI-LENGKONG-005 69 / 163
Model A.DPTHP2-KPU

STATUS JENIS ALAMAT


NO NO KK NIK NAMA TEMPAT LAHIR TANGGAL PERKAWINAN KELAMIN DISABILITAS Keterangan *)
LAHIR B/S/P L/P JALAN/DUKUH RT RW
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

238 3329082602072636 3329085705640003 TARUNI BREBES 17|05|1964 S P DESA LENGKONG 001 003 0 0

239 3329082602072637 3329080204690003 DASMUN BREBES 02|04|1969 S L DESA LENGKONG 001 003 0 0

240 3329082602072637 3329084205710006 KASEM BREBES 02|05|1971 S P DESA LENGKONG 001 003 0 0

241 3329082602072641 3329080708410001 KARSA BREBES 07|08|1941 S L DESA LENGKONG, 001 003 0 0

242 3329082602072642 3329081505760002 SUBARSO BREBES 15|05|1976 S L DESA LENGKONG 001 003 0 0

243 3329082602072642 3329085709780003 ROKIJAH BREBES 07|05|1979 S P DESA LENGKONG 001 003 0 0

244 3329082602072643 3329080701450002 RUSBAD BREBES 07|01|1945 S L DESA LENGKONG 001 003 0 0

245 3329082602072643 3329082704910003 IRWAN ADI SUSILO BREBES 27|04|1991 B L DESA LENGKONG 001 003 0 0

246 3329082602072643 3329084808580001 RUPIAH BREBES 08|08|1958 S P DESA LENGKONG 001 003 0 0

247 3329082602072648 3329080512760006 SAPTA WIJAYA BREBES 05|12|1976 S L DESA LENGKONG 001 003 0 0

248 3329082602072754 3329080709590001 KASNURI BREBES 07|09|1959 S L LENGKONG 001 003 0 0

249 3329082602072754 3329086110680001 JUROH BREBES 21|10|1968 S P DESA LENGKONG 001 003 0 0

250 3329082602073220 3329084908830002 SUGIYANTI BREBES 09|08|1983 S P DESA LENGKONG 001 003 0 0

251 3329082602073221 3329083112780007 KALIMI BREBES 31|12|1978 S L DESA LENGKONG 001 003 0 0

252 3329082602073223 3329082211810003 PURGONI BREBES 22|11|1981 S L DESA LENGKONG 001 003 0 0

253 3329082602073223 3329086007860012 USWATUN KHASANAH BREBES 20|07|1986 S P DESA LENGKONG, 001 003 0 0

254 3329082602073225 3329082802980004 FAJAR NASRUDIN BREBES 28|02|1998 B L DESA LENGKONG 001 003 0 0

255 3329082602073225 3329082810730003 MUNASEH BREBES 28|10|1973 S L DESA LENGKONG 001 003 0 0

256 3329082602073225 3329084701800003 SITI ROKHANI BREBES 07|01|1980 S P DESA LENGKONG 001 003 0 0

257 3329082602073227 3329081407830011 SUGIARTO BREBES 14|07|1983 S L DESA LENGKONG 001 003 0 0

Kd10-JAWA_TENGAH-BREBES-WANASARI-LENGKONG-005 70 / 163
Model A.DPTHP2-KPU

STATUS JENIS ALAMAT


NO NO KK NIK NAMA TEMPAT LAHIR TANGGAL PERKAWINAN KELAMIN DISABILITAS Keterangan *)
LAHIR B/S/P L/P JALAN/DUKUH RT RW
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

258 3329082602073227 3329086706820009 KASRIYAH BREBES 27|06|1982 S P DESA LENGKONG 001 003 0 0

259 3329082602073229 3329081505760009 SUNATA BREBES 15|06|1976 S L DESA LENGKONG 001 003 0 0

260 3329082602073229 3329085502840001 TUROH BREBES 15|02|1984 S P DESA LENGKONG 001 003 0 0

261 3329082602073234 3329082104770006 KASTOTO BREBES 21|04|1977 S L LENGKONG 001 003 0 0

262 3329082602073234 3329086302810001 MARPUAH BREBES 23|02|1981 S P LENGKONG 001 003 0 0

263 3329082602073236 3329082104750007 SUHERI MEDAN 21|04|1975 S L LENGKONG 001 003 0 0

264 3329082602073236 3329084105990002 LARAS SUHERTINA BREBES 25|01|2000 B P DESA LENGKONG 001 003 0 0

265 3329082608130014 3329081910790005 SUGENG DARYONO KEBUMEN 19|10|1979 S L LENGKONG 001 003 0 0

266 3329082608130014 3329084405890015 AMYATI BREBES 04|05|1989 S P LENGKONG 001 003 0 0

267 3329082610150002 3329084707000011 LILIS RUSFITASARI BREBES 07|07|2000 B P DESA LENGKONG, 001 003 0 0

268 3329082610150002 3671020909780004 KARSUM TEGAL 09|09|1978 S L LENGKONG 001 003 0 0

269 3329082803120010 3329090210840001 YUS KOMARUDIN RIZKY BREBES 02|10|1984 S L LENGKONG 001 003 0 0

270 3329082803120014 3329087103910006 IKA WINDARI BREBES 31|03|1991 S P DESA LENGKONG 001 003 0 0

271 3329082906120022 3329084306890019 SUSI SETIAWATI BREBES 03|06|1989 S P DESA LENGKONG 001 003 0 0

272 3329082910120065 3329083008830003 MUHAMAD SEHU BREBES 30|08|1983 S L LENGKONG 001 003 0 0

273 3329082910120065 3329086708850009 JAEDAH BREBES 27|08|1985 S P LENGKONG 001 003 0 0

274 3329083001120029 3329080401980005 IKBAL BREBES 04|01|1998 B L LENGKONG 001 003 0 0

275 3329083001120029 3329082312760004 SANUDIN BREBES 23|12|1976 S L LENGKONG 001 003 0 0

276 3329083001120029 3329086001710004 ROKAYAH BREBES 13|04|1968 S P DESA LENGKONG 001 003 0 0

277 3329083012120001 3329082910800003 WASIKIN BREBES 29|10|1980 S L DESA LENGKONG 001 003 0 0

Kd10-JAWA_TENGAH-BREBES-WANASARI-LENGKONG-005 71 / 163
Model A.DPTHP2-KPU

STATUS JENIS ALAMAT


NO NO KK NIK NAMA TEMPAT LAHIR TANGGAL PERKAWINAN KELAMIN DISABILITAS Keterangan *)
LAHIR B/S/P L/P JALAN/DUKUH RT RW
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

278 3329083012120001 3329085810850007 KAHURIP BREBES 18|10|1985 S P DESA LENGKONG 001 003 0 0

279 3329083107130009 3329080202800015 WIHARTO BREBES 02|02|1980 B L DESA LENGKONG 001 003 0 0

280 3329083107130009 3329085507570001 KASIROH BREBES 15|07|1957 S P LENGKONG 001 003 0 0

281 3329083107130011 3329081804820006 KUSNAENI BREBES 18|04|1982 S L DESA LENGKONG 001 003 0 0

Keterangan Disabilitas : Keterangan Status perkawinan = 281 Jenis Kelamin = 281 Ditetapkan di BREBES , Tanggal 10 Desember 2018
1: Tuna Daksa B : Belum Kawin = 72 L : Laki-Laki = 147 KETUA KPU KABUPATEN BREBES
2: Tuna Netra S : Kawin = 194 P : Perempuan = 134
3: Tuna Rungu/Wicara P : Pernah Kawin = 15
4: Tuna Grahita
5: Disabilitas lainnya
MUAMAR RIZA PAHLEVI, S.IP, M.H
-

Kd10-JAWA_TENGAH-BREBES-WANASARI-LENGKONG-005 72 / 163
Model A.DPTHP2-KPU

Model A.DPTHP2-KPU

DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN (DPTHP-2)


PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019
Provinsi : JAWA TENGAH Kecamatan : WANASARI
Kabupaten/Kota : BREBES Desa/Kelurahan : LENGKONG
TPS : 006

STATUS JENIS ALAMAT


TANGGAL
NO NO KK NIK NAMA TEMPAT LAHIR LAHIR PERKAWINAN KELAMIN DISABILITAS Keterangan *)
B/S/P L/P JALAN/DUKUH RT RW
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 3329080108120022 3329080207880001 ARIPIN BREBES 02|07|1988 S L DESA LENGKONG 003 003 0 0

2 3329080204090009 3329080510700004 DARNOTO BREBES 05|10|1970 S L LENGKONG 003 003 0 0

3 3329080205090078 3329080808830007 WAHYANTO BREBES 08|08|1983 S L LENGKONG 003 003 0 0

4 3329080205090078 3329086506860012 MELIYAWATI BREBES 25|06|1986 S P LENGKONG 003 003 0 0

5 3329080205090079 3329083012780004 RIKO EFENDI TEGAL 30|12|1978 S L LENGKONG 003 003 0 0

6 3329080205090079 3329084609860008 ZAKIYAHTUL FAKHIROH BREBES 06|09|1986 S P LENGKONG 003 003 0 0

7 3329080305160004 3173040305600004 WAHUDI BREBES 05|05|1959 S L LENGKONG 003 003 0 0

8 3329080305160004 3173041305900003 M.ABDUL SUKUR BREBES 13|05|1990 B L LENGKONG 003 003 0 0

9 3329080305160004 3329085709580001 TARIPAH BREBES 17|09|1958 S P LENGKONG 003 003 0 0

10 3329080305160004 3329087004780001 WASRIAH BREBES 30|04|1978 S P LENGKONG 003 003 0 0

11 3329080406130028 3329083001830004 KASANUDIN BREBES 30|01|1983 S L DESA LENGKONG 003 003 0 0

12 3329080406130028 3329084604870003 ROSIAH BREBES 06|04|1987 S P LENGKONG 003 003 0 0

13 3329080504090022 3329080407810003 ABDUL GOPUR BREBES 04|07|1981 S L DESA LENGKONG 003 003 0 0

14 3329080508110011 3329081706800009 SAMAUN SERANG 17|06|1980 S L LENGKONG 003 003 0 0

15 3329080508110011 3329087003840007 FATMAWATI BREBES 30|03|1984 S P LENGKONG 003 003 0 0

16 3329080512160019 3329085710900009 NURIPAH BREBES 17|10|1990 S P DESA LENGKONG 003 003 0 0

17 3329080604090003 3329082212850001 KASIRUN BREBES 22|12|1985 S L DESA LENGKONG 003 003 0 0

Kd10-JAWA_TENGAH-BREBES-WANASARI-LENGKONG-006 73 / 163
Model A.DPTHP2-KPU

STATUS JENIS ALAMAT


NO NO KK NIK NAMA TEMPAT LAHIR TANGGAL PERKAWINAN KELAMIN DISABILITAS Keterangan *)
LAHIR B/S/P L/P JALAN/DUKUH RT RW
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

18 3329080604090003 3329085011830010 NUR AZIZAH BREBES 10|11|1983 S P DESA LENGKONG 003 003 0 0

19 3329080609120014 3329085304920003 KHOMSATUN BREBES 13|04|1992 S P DESA LENGKONG 003 003 0 0

20 3329080609120014 3329091507860009 MASNURI BREBES 15|07|1986 S L LENGKONG 003 003 0 0

21 3329080902120009 3329085501510002 TARMINI BREBES 15|01|1951 P P DESA LENGKONG 003 003 0 0

22 3329080907083553 3329081812790001 ANWAR SADAT BREBES 18|12|1979 S L LENGKONG 003 003 0 0

23 3329080907083553 3329084912890002 SITI MAHFIROH TEGAL 09|12|1989 S P LENGKONG 003 003 0 0

24 3329081001120005 3329055711880001 SANTI FULLAELA BREBES 17|11|1988 S P DESA LENGKONG 003 003 0 0

25 3329081001120005 3329081104850002 M SUHERMAN BREBES 11|04|1985 S L LENGKONG 003 003 0 0

26 3329081008140008 3329085103810002 ROSITAH BREBES 11|03|1981 S P DESA LENGKONG 003 003 0 0

27 3329081108090002 3329080909780004 WURSID BREBES 09|09|1978 S L DESA LENGKONG 003 003 0 0

28 3329081108090002 3329084907850009 HIKMAH BREBES 09|07|1985 S P DESA LENGKONG 003 003 0 0

29 3329081401160006 3173042702620002 WARDJO BREBES 27|02|1962 S L DESA LENGKONG 003 003 0 0

30 3329081401160006 3329080201970007 MUHAMAD ABDUL JALIL BREBES 02|01|1997 B L DESA LENGKONG 003 003 0 0

31 3329081401160006 3329084304600014 SURATMI BREBES 03|04|1960 S P DESA LENGKONG 003 003 0 0

32 3329081505140001 3329081507850005 JARUKI BREBES 15|07|1985 B L DESA LENGKONG 003 003 0 0

33 3329081705130015 3329080301860010 IRCHAMUDIN TEGAL 03|01|1986 S L LENGKONG 003 003 0 0

34 3329081709120076 3329080607880003 TOHIRIN BREBES 06|07|1988 B L DESA LENGKONG, 003 003 0 0

35 3329081803150005 3329085601850003 NUR LAELI BREBES 16|01|1985 S P DESA LENGKONG 003 003 0 0

36 3329081807110007 3329085202360001 SARIAH BREBES 12|02|1936 S P DESA LENGKONG, 003 003 0 0

37 3329081810160002 3328162206940005 MIFTAKHUL ULUM TEGAL 22|06|1994 S L LENGKONG 003 003 0 0

Kd10-JAWA_TENGAH-BREBES-WANASARI-LENGKONG-006 74 / 163
Model A.DPTHP2-KPU

STATUS JENIS ALAMAT


NO NO KK NIK NAMA TEMPAT LAHIR TANGGAL PERKAWINAN KELAMIN DISABILITAS Keterangan *)
LAHIR B/S/P L/P JALAN/DUKUH RT RW
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

38 3329081811140002 3329085206650012 KARISAH BREBES 12|06|1965 S P DESA LENGKONG, 003 003 0 0

39 3329081910110022 3329081105810007 RUDI HARTOYO BREBES 11|05|1981 S L DESA LENGKONG 003 003 0 0

40 3329081910110022 3329084405890002 SITI FARIDAH BREBES 04|05|1989 S P DESA LENGKONG 003 003 0 0

41 3329081911150007 3329156012950001 TAPRIHATUN JANIYAH BREBES 20|12|1995 S P DESA LENGKONG 003 003 0 0

42 3329082401170002 3521110506770010 SUGENG RIYADI NGAWI 05|06|1977 S L LENGKONG 003 003 0 0

43 3329082402160008 3175060807540005 KASIM BREBES 06|07|1954 B L LENGKONG 003 003 0 0

44 3329082402160008 3175065108670003 WARTINI BREBES 11|08|1967 S P LENGKONG 003 003 0 0

45 3329082411170011 3329086304920002 DESI APRIYANI BREBES 23|04|1994 S P LENGKONG 003 003 0 0

46 3329082411170011 3329090808870004 USMAN NUR AHMAD BREBES 08|08|1987 S L DESA LENGKONG 003 003 0 0

47 3329082601160027 3301135011910007 KHALIMATUN NAPSIYAH CILACAP 10|11|1991 B P DESA LENGKONG 003 003 0 0

48 3329082601160027 3329081103920008 M. TOHA MUSLIH BREBES 11|03|1992 S L DESA LENGKONG 003 003 0 0

49 3329082602072729 3329080504720002 NURIDIN BREBES 05|04|1972 S L LENGKONG 003 003 0 0

50 3329082602072729 3329084705000003 SITI NURKHOLIFAH BREBES 08|11|1999 B P LENGKONG 003 003 0 0

51 3329082602072736 3329080707660004 RANYA BREBES 07|07|1966 S L DESA LENGKONG 003 003 0 0

52 3329082602072736 3329085401730001 WARINAH BREBES 14|01|1973 S P DESA LENGKONG 003 003 0 0

53 3329082602072737 3329084910580004 ROTINAH BREBES 09|10|1958 P P DESA LENGKONG 003 003 0 0

54 3329082602072737 3329085508960005 FERI RAKHMAWATI BREBES 15|08|1996 B P DESA LENGKONG 003 003 0 0

55 3329082602072739 3329080111550001 SUDIRMA BREBES 01|11|1955 S L DESA LENGKONG 003 003 0 0

56 3329082602072739 3329084809560001 SOLENAH BREBES 08|09|1956 S P DESA LENGKONG 003 003 0 0

57 3329082602072741 3329080810880002 WARYONO BREBES 08|10|1988 B L DESA LENGKONG 003 003 0 0

Kd10-JAWA_TENGAH-BREBES-WANASARI-LENGKONG-006 75 / 163
Model A.DPTHP2-KPU

STATUS JENIS ALAMAT


NO NO KK NIK NAMA TEMPAT LAHIR TANGGAL PERKAWINAN KELAMIN DISABILITAS Keterangan *)
LAHIR B/S/P L/P JALAN/DUKUH RT RW
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

58 3329082602072741 3329084507540002 DARENAH BREBES 05|07|1954 S P DESA LENGKONG 003 003 0 0

59 3329082602072743 3329081803710002 SOKHIDIN BREBES 18|03|1971 S L LENGKONG 003 003 0 0

60 3329082602072743 3329085501990005 NENENG SISKA AMALIA BREBES 15|01|1999 B P DESA LENGKONG 003 003 0 0

61 3329082602072743 3329085706740004 SIWEN BREBES 17|06|1963 S P LENGKONG 003 003 0 0

62 3329082602072744 3329080910520002 SOBRI BREBES 09|10|1952 S L LENGKONG 003 003 0 0

63 3329082602072744 3329082611000005 HAMAM NASRULOH BREBES 26|11|2000 B L DESA LENGKONG 003 003 0 0

64 3329082602072744 3329082802970009 AKHMAD JAMALULAEL BREBES 28|02|1997 B L DESA LENGKONG 003 003 0 0

65 3329082602072744 3329084406580000 SOLEKHA BREBES 04|06|1958 S P LENGKONG 003 003 0 0

66 3329082602072746 3329082904810002 TARJONO BREBES 29|04|1981 S L LENGKONG 003 003 0 0

67 3329082602072746 3329084503000012 SEKARTIA ANDINI BREBES 05|03|2000 B P DESA LENGKONG 003 003 0 0

68 3329082602072746 3329084703810002 WASRIAH BREBES 07|03|1981 S P LENGKONG 003 003 0 0

69 3329082602072747 3329080512660002 SUNADI BREBES 05|12|1968 S L LENGKONG 003 003 0 0

70 3329082602072747 3329081912970005 AGUS SUBKHAN BREBES 19|12|1997 B L DESA LENGKONG 003 003 0 0

71 3329082602072747 3329085504680002 TARITI BREBES 15|04|1968 S P LENGKONG 003 003 0 0

72 3329082602072748 3329081610940001 ADI KUNAWI BREBES 16|10|1994 B L LENGKONG 003 003 0 0

73 3329082602072748 3329082206550001 SAMSUL MA'ARIF BREBES 22|06|1955 S L LENGKONG 003 003 0 0

74 3329082602072748 3329084512640002 SUNIDAH BREBES 05|12|1964 S P LENGKONG 003 003 0 0

75 3329082602072749 3329083003770002 TOSIRIN BREBES 30|03|1977 S L LENGKONG 003 003 0 0

76 3329082602072749 3329085510830001 MUTOHAROH BREBES 15|10|1983 S P LENGKONG 003 003 0 0

77 3329082602072750 3329080807450001 TOBIIN BREBES 08|07|1945 S L LENGKONG 003 003 0 0

Kd10-JAWA_TENGAH-BREBES-WANASARI-LENGKONG-006 76 / 163
Model A.DPTHP2-KPU

STATUS JENIS ALAMAT


NO NO KK NIK NAMA TEMPAT LAHIR TANGGAL PERKAWINAN KELAMIN DISABILITAS Keterangan *)
LAHIR B/S/P L/P JALAN/DUKUH RT RW
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

78 3329082602072750 3329085210560004 WASRI BREBES 10|12|1956 S P LENGKONG 003 003 0 0

79 3329082602072753 3329082005730008 EDI HANDOYO BREBES 20|05|1973 S L LENGKONG 003 003 0 0

80 3329082602072753 3329085506780012 TONIROH BREBES 15|06|1978 S P LENGKONG 003 003 0 0

81 3329082602072753 3329085706980008 HENI LUTFIANI BREBES 17|06|1998 B P DESA LENGKONG 003 003 0 0

82 3329082602072758 3329080203850005 SUHERMAN BREBES 27|07|1987 B L LENGKONG 003 003 0 0

83 3329082602072758 3329084108960006 SRI AYU ASTUTI BREBES 01|08|1986 B P LENGKONG 003 003 0 0

84 3329082602072758 3329085301640002 NURAENI BREBES 13|01|1964 S P LENGKONG 003 003 0 0

85 3329082602072758 3329086105980002 KHUSNUL KHOTIMAH BREBES 21|05|1998 B P LENGKONG 003 003 0 0

86 3329082602072760 3329081912490001 SAROPAH BREBES 19|12|1949 S P LENGKONG 003 003 0 0

87 3329082602072760 3329084304940013 PIPIT KAMELIA BREBES 03|04|1994 B P DESA LENGKONG 003 003 0 0

88 3329082602072760 3329087006920002 LINDA ASTUTI BREBES 30|06|1992 B P DESA LENGKONG 003 003 0 0

89 3329082602072763 3329080211600003 SANURI BREBES 02|11|1960 S L LENGKONG 003 003 0 0

90 3329082602072763 3329084506600009 KARMAH BREBES 05|06|1960 S P LENGKONG 003 003 0 0

91 3329082602072766 3329080403560001 SAMIN BREBES 04|03|1956 S L DESA LENGKONG 003 003 0 0

92 3329082602072766 3329080903920003 NUROKHIM BREBES 09|03|1992 B L DESA LENGKONG 003 003 0 0

93 3329082602072766 3329084901610001 SUTIRAH BREBES 09|01|1961 S P DESA LENGKONG 003 003 0 0

94 3329082602072767 3329082508760001 SAMSURI BREBES 25|08|1976 S L LENGKONG 003 003 0 0

95 3329082602072767 3329085202830006 HERWATI BREBES 02|12|1983 S P LENGKONG 003 003 0 0

96 3329082602072778 3329084706470001 ROTINAH BREBES 07|06|1947 S P LENGKONG 003 003 0 0

97 3329082602072780 3329061405630002 WASMUN BREBES 14|05|1963 S L LENGKONG 003 003 0 0

Kd10-JAWA_TENGAH-BREBES-WANASARI-LENGKONG-006 77 / 163
Model A.DPTHP2-KPU

STATUS JENIS ALAMAT


NO NO KK NIK NAMA TEMPAT LAHIR TANGGAL PERKAWINAN KELAMIN DISABILITAS Keterangan *)
LAHIR B/S/P L/P JALAN/DUKUH RT RW
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

98 3329082602072780 3329082908870012 WARYO BREBES 29|08|1987 B L DESA LENGKONG 003 003 0 0

99 3329082602072780 3329085206660008 KARISAH BREBES 06|12|1966 S P LENGKONG 003 003 0 0

100 3329082602072782 3329080304450004 DARSONO BREBES 03|04|1945 S L LENGKONG 003 003 0 0

101 3329082602072782 3329084108570002 RUSWI BREBES 01|08|1957 S P LENGKONG 003 003 0 0

102 3329082602072783 3329080701620004 ABDULLOH BREBES 07|10|1962 S L LENGKONG 003 003 0 0

103 3329082602072783 3329081101980001 AHMAD ABDUL WASID BREBES 11|01|1998 B L DESA LENGKONG 003 003 0 0

104 3329082602072783 3329086910660001 MUSLIKHA BREBES 29|10|1966 S P LENGKONG 003 003 0 0

105 3329082602072784 3329080808930012 EKO RIDIN BREBES 08|08|1993 B L LENGKONG 003 003 0 0

106 3329082602072784 3329082704630001 SASTRO BREBES 27|04|1963 S L LENGKONG 003 003 0 0

107 3329082602072784 3329085207680002 KASMINAH BREBES 12|07|1968 S P LENGKONG 003 003 0 0

108 3329082602072784 3329086311910002 SUGIARTI BREBES 23|11|1991 B P DESA LENGKONG 003 003 0 0

109 3329082602072784 3329086907950003 CUCI CAHAYATI BREBES 29|07|1995 B P LENGKONG 003 003 0 0

110 3329082602073236 3329086802790002 TITI PATIMAH BREBES 28|02|1979 S P DESA LENGKONG 003 003 0 0

111 3329082602073240 3329080110750004 HARYADI JOGJAKARTA 01|10|1975 S L DESA LENGKONG 003 003 0 0

112 3329082602073240 3329086611860002 NURATIN BREBES 26|11|1986 S P LENGKONG 003 003 0 0

113 3329080201130015 3329080710890003 ANDRI BREBES 17|11|1989 B L DESA LENGKONG 005 003 0 0

114 3329080201130015 3329081403930004 ADE GUNAWAN BREBES 14|03|1993 B L DESA LENGKONG 005 003 0 0

115 3329080201130015 3329083005990003 IPAN MAUALANA BREBES 30|05|1999 B L DESA LENGKONG 005 003 0 0

116 3329080201130015 3329085707970004 MONALISA BREBES 17|07|1997 B P DESA LENGKONG 005 003 0 0

117 3329080201130015 3329085909580001 CASMI BREBES 19|09|1958 S P DESA LENGKONG 005 003 0 0

Kd10-JAWA_TENGAH-BREBES-WANASARI-LENGKONG-006 78 / 163
Model A.DPTHP2-KPU

STATUS JENIS ALAMAT


NO NO KK NIK NAMA TEMPAT LAHIR TANGGAL PERKAWINAN KELAMIN DISABILITAS Keterangan *)
LAHIR B/S/P L/P JALAN/DUKUH RT RW
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

118 3329080403110015 3329081001790010 EDI BREBES 10|01|1979 B L DESA LENGKONG 005 003 0 0

119 3329080404090005 3329082611000006 NURSALIM BREBES 26|11|2000 B L LENGKONG 005 003 0 0

120 3329080509130015 3203044107930480 NURAENI CIANJUR 01|07|1993 B P LENGKONG 005 003 0 0

121 3329080808120001 3329092809750002 SLAMET SUHARSO BREBES 20|09|1975 S L LENGKONG 005 003 0 0

122 3329080808120001 3329094904770004 RINI DWI WAHYUNINGSIH BREBES 09|04|1977 S P LENGKONG 005 003 0 0

123 3329080908160008 3329084804890006 MEDI DIANA BREBES 08|04|1989 B P DESA LENGKONG 005 003 0 0

124 3329081309084130 3329081203800010 JAYATUN BREBES 12|03|1980 S L LENGKONG 005 003 0 0

125 3329081309084130 3329085707820007 DARISAH BREBES 17|07|1982 S P LENGKONG 005 003 0 0

126 3329081407160000 3329081412860002 JOHAN PRIA ABDILAH BREBES 14|12|1986 S L DESA LENGKONG 005 003 0 0

127 3329081407160009 3329085105900013 ERNAWATI BREBES 11|05|1990 B P DESA LENGKONG 005 003 0 0

128 3329081610150020 3329081105890003 SAKURIS BREBES 11|05|1989 S L LENGKONG 005 003 0 0

129 3329081610150020 3329086405990002 MERI AMBELINA BREBES 24|05|1997 S P LENGKONG 005 003 0 0

130 3329081710110022 3329082606870005 UNTUNG PERMANA BREBES 26|06|1987 S L DESA LENGKONG 005 003 0 0

131 3329081710110022 3329085102930006 SINTA RESTIANA BREBES 11|02|1993 S P DESA LENGKONG 005 003 0 0

132 3329081802130013 3329085304910000 ELIN YULIANA BREBES 13|04|1991 S P LENGKONG 005 003 0 0

133 3329081803150005 3329085010900001 SULASTRI BREBES 10|10|1990 B P DESA LENGKONG, 005 003 0 0

134 3329081805150012 3329085104580002 RITONAH BREBES 11|04|1958 S P DESA LENGKONG, 005 003 0 0

135 3329081807140007 3329085207930002 NOPI ELISAH BREBES 12|07|1993 B P DESA LENGKONG, 005 003 0 0

136 3329081811130024 3329086909760002 TURINAH BREBES 29|09|1976 S P DESA LENGKONG, 005 003 0 0

137 3329081811140002 3329082306870004 SETIAWAN WIBOWO BREBES 23|06|1987 S L DESA LENGKONG 005 003 0 0

Kd10-JAWA_TENGAH-BREBES-WANASARI-LENGKONG-006 79 / 163
Model A.DPTHP2-KPU

STATUS JENIS ALAMAT


NO NO KK NIK NAMA TEMPAT LAHIR TANGGAL PERKAWINAN KELAMIN DISABILITAS Keterangan *)
LAHIR B/S/P L/P JALAN/DUKUH RT RW
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

138 3329081811140002 3329085507870011 MIA YULIANTI BREBES 15|07|1987 S P DESA LENGKONG 005 003 0 0

139 3329082106100007 3329080111620001 TASJAD BREBES 01|11|1962 S L LENGKONG 005 003 0 0

140 3329082106100007 3329084709660003 RASINAH BREBES 07|09|1966 S P LENGKONG 005 003 0 0

141 3329082201082664 3329081010840008 JENAL ARIPIN BREBES 10|10|1984 S L DESA LENGKONG 005 003 0 0

142 3329082202120020 3329085904860005 WASTI BREBES 19|04|1986 S P DESA LENGKONG 005 003 0 0

143 3329082202120020 3329091101830017 SUWANDA BREBES 11|01|1983 S L DESA LENGKONG 005 003 0 0

144 3329082208130024 3329080505870013 MIKO BREBES 05|05|1987 S L DESA LENGKONG 005 003 0 0

145 3329082208130024 3329085306890001 SITI MUAFIYAH TEGAL 13|06|1989 S P LENGKONG 005 003 0 0

146 3329082305090005 3329085910840006 TRI YAMI BREBES 19|10|1984 S P DESA LENGKONG 005 003 0 0

147 3329082305130022 3329081506850005 SUDARSONO BREBES 15|06|1985 B L DESA LENGKONG 005 003 0 0

148 3329082410110031 3329081410790005 RISTONO BREBES 14|10|1979 S L DESA LENGKONG 005 003 0 0

149 3329082410110031 3329087112770010 NINGSIH BREBES 31|12|1977 S P DESA LENGKONG 005 003 0 0

150 3329082602072608 3329082007940002 TEGUH SURIPTO BREBES 20|07|1994 B L DESA LENGKONG, 005 003 0 0

151 3329082602072667 3329080202870012 KARNO BREBES 02|02|1987 B L LENGKONG 005 003 0 0

152 3329082602072667 3329080709940007 ABDUL MA'RUF BREBES 07|09|1994 B L DESA LENGKONG 005 003 0 0

153 3329082602072667 3329083012670004 SODIKIN BREBES 30|12|1967 S L DESA LENGKONG 005 003 0 0

154 3329082602072667 3329084405730002 WARKOMI BREBES 04|05|1973 S P DESA LENGKONG 005 003 0 0

155 3329082602072667 3329087103020005 FIDIYA NAFISA HIDA BREBES 31|03|2002 B P DESA LENGKONG, 005 003 0 0

156 3329082602072668 3329081710960004 INDRA JAYA BREBES 17|10|1996 B L DESA LENGKONG 005 003 0 0

157 3329082602072669 3329084411530001 TARPIAH BREBES 04|11|1953 P P DESA LENGKONG 005 003 0 0

Kd10-JAWA_TENGAH-BREBES-WANASARI-LENGKONG-006 80 / 163
Model A.DPTHP2-KPU

STATUS JENIS ALAMAT


NO NO KK NIK NAMA TEMPAT LAHIR TANGGAL PERKAWINAN KELAMIN DISABILITAS Keterangan *)
LAHIR B/S/P L/P JALAN/DUKUH RT RW
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

158 3329082602072669 3329085404940015 NURYATIN WULANDARI BREBES 14|04|1994 B P DESA LENGKONG 005 003 0 0

159 3329082602072671 3329081504630002 MUNASEH BREBES 15|04|1963 S L DESA LENGKONG 005 003 0 0

160 3329082602072671 3329085504000007 NURLAELA BREBES 15|04|2000 B P DESA LENGKONG 005 003 0 0

161 3329082602072674 3329080507700012 SURYAT BREBES 05|07|1970 S L DESA LENGKONG 005 003 0 0

162 3329082602072674 3329083006940007 EGI SETIAWAN BREBES 30|06|1994 B L DESA LENGKONG 005 003 0 0

163 3329082602072678 3329081507630007 WALAM BREBES 15|07|1963 S L DESA LENGKONG 005 003 0 0

164 3329082602072678 3329084101940011 ANI SUSWANTI BREBES 01|01|1994 B P DESA LENGKONG 005 003 0 0

165 3329082602072678 3329084112700002 KORISAH BREBES 01|12|1970 S P DESA LENGKONG 005 003 0 0

166 3329082602072680 3329082011600001 TAMID BREBES 20|11|1960 S L LENGKONG 005 003 0 0

167 3329082602072680 3329084708710002 DARWINAH BREBES 07|08|1971 S P LENGKONG 005 003 0 0

168 3329082602072683 3329080704020010 YOHAN PRAMUDITO BREBES 07|04|2002 B L DESA LENGKONG, 005 003 0 0

169 3329082602072683 3329081103700009 KARSUDIN BREBES 11|03|1970 S L DESA LENGKONG 005 003 0 0

170 3329082602072683 3329081506930009 ARI WIBOWO BREBES 15|06|1993 B L DESA LENGKONG 005 003 0 0

171 3329082602072683 3329082702950009 WIGIH SANTOSO BREBES 27|02|1995 B L DESA LENGKONG 005 003 0 0

172 3329082602072683 3329084405750009 KASIRO BREBES 04|05|1975 S P DESA LENGKONG 005 003 0 0

173 3329082602072684 3329081705900003 SAHIRUN BREBES 17|05|1990 B L DESA LENGKONG 005 003 0 0

174 3329082602072684 3329081708620002 WASRONI BREBES 17|08|1962 S L DESA LENGKONG 005 003 0 0

175 3329082602072684 3329082701920002 MUHAMAD NURYADI BREBES 27|01|1992 B L DESA LENGKONG 005 003 0 0

176 3329082602072684 3329082803860005 RASTONO BREBES 28|03|1986 B L DESA LENGKONG 005 003 0 0

177 3329082602072684 3329086105650001 TARONAH BREBES 21|05|1965 S P DESA LENGKONG 005 003 0 0

Kd10-JAWA_TENGAH-BREBES-WANASARI-LENGKONG-006 81 / 163
Model A.DPTHP2-KPU

STATUS JENIS ALAMAT


NO NO KK NIK NAMA TEMPAT LAHIR TANGGAL PERKAWINAN KELAMIN DISABILITAS Keterangan *)
LAHIR B/S/P L/P JALAN/DUKUH RT RW
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

178 3329082602072686 3329081803940004 EDI PURWANTO BREBES 18|03|1994 S L DESA LENGKONG 005 003 0 0

179 3329082602072687 3329081102570003 BASORI BREBES 11|02|1957 S L DESA LENGKONG 005 003 0 0

180 3329082602072687 3329085203540002 ROISAH BREBES 12|03|1954 S P DESA LENGKONG 005 003 0 0

181 3329082602072687 3329085402990010 RIA NUR SYAH PUTRI BREBES 14|02|1999 B P DESA LENGKONG 005 003 0 0

182 3329082602072687 3329086511920007 NOPI ELISAH BREBES 25|11|1992 B P DESA LENGKONG 005 003 0 0

183 3329082602072688 3329086203820001 LATIPAH BREBES 22|03|1982 S P DESA LENGKONG 005 003 0 0

184 3329082602072689 3329081507650012 LIYO BREBES 15|07|1965 S L DESA LENGKONG 005 003 0 0

185 3329082602072689 3329084107540091 MARYATI BREBES 01|07|1954 S P LENGKONG 005 003 0 0

186 3329082602072691 3329081607930003 TRISMANTO BREBES 16|07|1993 B L DESA LENGKONG 005 003 0 0

187 3329082602072691 3329081903690003 KARNADI BREBES 19|03|1969 S L DESA LENGKONG 005 003 0 0

188 3329082602072691 3329083004910005 IWAN SUSANTO BREBES 30|04|1991 B L DESA LENGKONG 005 003 0 0

189 3329082602072691 3329086708730001 KASRI BREBES 27|08|1973 S P DESA LENGKONG 005 003 0 0

190 3329082602072693 3329081705920004 MANIS BREBES 17|05|1992 B L DESA LENGKONG 005 003 0 0

191 3329082602072693 3329084504980005 SITI NUR AJIZAH BREBES 05|04|1998 B P DESA LENGKONG 005 003 0 0

192 3329082602072693 3329085505500003 KAIJAH BREBES 15|05|1950 S P LENGKONG 005 003 0 0

193 3329082602072694 3329086802510001 SOPIYAH BREBES 28|02|1951 S P DESA LENGKONG 005 003 0 0

194 3329082602072695 3329080905010001 ALI MUSTOPA BREBES 09|05|2001 B L DESA LENGKONG 005 003 0 0

195 3329082602072727 3329080310660002 AGUS BREBES 03|10|1966 S L DESA LENGKONG 005 003 0 0

196 3329082602072727 3329084702680002 KARNIDAH BREBES 07|02|1968 S P DESA LENGKONG 005 003 0 0

197 3329082602072727 3329085510010002 KARLINA BREBES 15|10|2001 B P DESA LENGKONG, 005 003 0 0

Kd10-JAWA_TENGAH-BREBES-WANASARI-LENGKONG-006 82 / 163
Model A.DPTHP2-KPU

STATUS JENIS ALAMAT


NO NO KK NIK NAMA TEMPAT LAHIR TANGGAL PERKAWINAN KELAMIN DISABILITAS Keterangan *)
LAHIR B/S/P L/P JALAN/DUKUH RT RW
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

198 3329082602072728 3329084605630002 DARYUNI BREBES 06|05|1963 P P LENGKONG 005 003 0 0

199 3329082602072731 3329081010900019 SUTAMTO BREBES 10|10|1990 B L DESA LENGKONG 005 003 0 0

200 3329082602072733 3329081609960003 ASWAR ANAS BREBES 16|09|1996 B L DESA LENGKONG 005 003 0 0

201 3329082602072733 3329082412490002 TARJUKI BREBES 24|12|1949 S L DESA LENGKONG 005 003 0 0

202 3329082602072733 3329084112610001 TARNIJAH BREBES 01|12|1961 S P DESA LENGKONG 005 003 0 0

203 3329082602072734 3329080801910002 AHMAD MAESURI BREBES 08|01|1991 B L DESA LENGKONG 005 003 0 0

204 3329082602072734 3329082408950004 ISWORO BREBES 24|08|1995 B L DESA LENGKONG 005 003 0 0

205 3329082602072734 3329084311570001 WAIDAH BREBES 03|11|1957 P P DESA LENGKONG, 005 003 0 0

206 3329082602072738 3329080704900010 ANJARWANTO BREBES 07|04|1990 B L DESA LENGKONG 005 003 0 0

207 3329082602072738 3329081007650005 SUJARWO BREBES 10|07|1965 S L DESA LENGKONG 005 003 0 0

208 3329082602072738 3329082509000004 RIKI ADI SETIAWAN BREBES 25|09|2000 B L DESA LENGKONG 005 003 0 0

209 3329082602072738 3329086801720002 SOLICHA BREBES 28|01|1972 S P DESA LENGKONG 005 003 0 0

210 3329082602072762 3329085005550004 SARIYAH BREBES 05|10|1955 S P LENGKONG 005 003 0 0

211 3329082602072764 3329084408550005 RAMINAH BREBES 04|08|1955 S P LENGKONG 005 003 0 0

212 3329082602072774 3329085202420003 SARIAH BREBES 12|02|1942 S P DESA LENGKONG 005 003 0 0

213 3329082602072775 3329062805580003 PRIYANTO K BREBES 26|06|1956 S L LENGKONG 005 003 0 0

214 3329082602072775 3329081104020003 IQBAL CATUR PRAKOSO BREBES 11|04|2002 B L DESA LENGKONG, 005 003 0 0

215 3329082602072775 3329086908620001 UMI RAHAYU BREBES 29|08|1962 S P LENGKONG 005 003 0 0

216 3329082602073206 3329081007000005 HASAN BISRI BREBES 10|07|2000 B L DESA LENGKONG 005 003 0 0

217 3329082602073206 3329087004440001 RAMINI BREBES 30|04|1944 P P DESA LENGKONG 005 003 0 0

Kd10-JAWA_TENGAH-BREBES-WANASARI-LENGKONG-006 83 / 163
Model A.DPTHP2-KPU

STATUS JENIS ALAMAT


NO NO KK NIK NAMA TEMPAT LAHIR TANGGAL PERKAWINAN KELAMIN DISABILITAS Keterangan *)
LAHIR B/S/P L/P JALAN/DUKUH RT RW
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

218 3329082602073264 3329080609720007 HERWANTORO BREBES 06|09|1972 S L DESA LENGKONG 005 003 0 0

219 3329082602073264 3329082404010003 ANDRIANTO BREBES 24|04|2001 B L DESA LENGKONG 005 003 0 0

220 3329082602073264 3329086909780001 TURINAH BREBES 29|09|1978 S P DESA LENGKONG 005 003 0 0

221 3329082802140001 3329086010860005 SRI RATINI BREBES 20|10|1986 B P DESA LENGKONG 005 003 0 0

222 3329083007120006 3329081905640004 SATORI BREBES 19|05|1964 S L LENGKONG 005 003 0 0

Kd10-JAWA_TENGAH-BREBES-WANASARI-LENGKONG-006 84 / 163
Model A.DPTHP2-KPU

STATUS JENIS ALAMAT


NO NO KK NIK NAMA TEMPAT LAHIR TANGGAL PERKAWINAN KELAMIN DISABILITAS Keterangan *)
LAHIR B/S/P L/P JALAN/DUKUH RT RW
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

223 3329083007120006 3329084105670002 SITI UMROH BREBES 01|05|1967 S P LENGKONG 005 003 0 0

224 3329083007120006 3329085606950010 DEWI YULIATI BREBES 16|06|1995 B P LENGKONG 005 003 0 0

225 3329082602072668 3329085906670005 SUMARIYAH BREBES 18|03|1969 B P DESA LENGKONG 006 003 0 0

Keterangan Disabilitas : Keterangan Status perkawinan = 225 Jenis Kelamin = 225 Ditetapkan di BREBES , Tanggal 10 Desember 2018
1: Tuna Daksa B : Belum Kawin = 74 L : Laki-Laki = 112 KETUA KPU KABUPATEN BREBES
2: Tuna Netra S : Kawin = 145 P : Perempuan = 113
3: Tuna Rungu/Wicara P : Pernah Kawin = 6
4: Tuna Grahita
5: Disabilitas lainnya
MUAMAR RIZA PAHLEVI, S.IP, M.H
-

Kd10-JAWA_TENGAH-BREBES-WANASARI-LENGKONG-006 85 / 163
Model A.DPTHP2-KPU

Model A.DPTHP2-KPU

DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN (DPTHP-2)


PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019
Provinsi : JAWA TENGAH Kecamatan : WANASARI
Kabupaten/Kota : BREBES Desa/Kelurahan : LENGKONG
TPS : 007

STATUS JENIS ALAMAT


TANGGAL
NO NO KK NIK NAMA TEMPAT LAHIR LAHIR PERKAWINAN KELAMIN DISABILITAS Keterangan *)
B/S/P L/P JALAN/DUKUH RT RW
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 3329082002120030 3329080304800017 CASMADI BREBES 03|04|1980 S L LENGKONG 002 002 0 0

2 3329082002120030 3329085205770013 HERU ERNAWATI BREBES 12|05|1977 S P LENGKONG 002 002 0 0

3 3329081607120016 3329082412760001 SLAMET BREBES 12|12|1976 S L DESA LENGKONG, 005 002 0 0

4 3329081709150014 3329082709910002 LINDA ASTUTI BREBES 27|09|1991 B L DESA LENGKONG, 001 003 0 0

5 3329081710110022 3329083001330002 KASANUDIN BREBES 30|01|1933 B L DESA LENGKONG, 001 003 0 0

6 3329081710110022 3329083004730002 YANTO BREBES 30|04|1973 S L DESA LENGKONG, 001 003 0 0

7 3329081803090008 3329085008730006 EMI SULASTRI BREBES 10|08|1973 S P DESA LENGKONG, 001 003 0 0

8 3329081804130024 3329085101820006 ROISAH BREBES 11|01|1982 S P DESA LENGKONG, 001 003 0 0

9 3329080105120017 3329080110940009 MUHFID BREBES 01|10|1994 B L DESA LENGKONG 002 003 0 0

10 3329080105120017 3329086201920003 NURBAETI BREBES 22|01|1992 B P DESA LENGKONG 002 003 0 0

11 3329080105120017 3329086502790006 ERMALA BREBES 25|02|1979 P P DESA LENGKONG 002 003 0 0

12 3329080303110026 3329084501000002 SRI AYU NENGSIH BREBES 05|01|2000 B P DESA LENGKONG 002 003 0 0

13 3329080303110026 3329085905700001 DARESTI BREBES 19|05|1970 P P DESA LENGKONG 002 003 0 0

14 3329080303110029 3329084605540003 JARWI BREBES 06|05|1954 P P DESA LENGKONG 002 003 0 0

15 3329080404090002 3329080111480002 DURNIYAH BREBES 01|11|1948 P P LENGKONG 002 003 0 0

16 3329080404090002 3329082404810006 AHMAD SOMAJI BREBES 24|04|1981 S L LENGKONG 002 003 0 0

17 3329080404090002 3329086305850008 MUSLIKHA BREBES 23|05|1985 S P LENGKONG 002 003 0 0

Kd10-JAWA_TENGAH-BREBES-WANASARI-LENGKONG-007 86 / 163
Model A.DPTHP2-KPU

STATUS JENIS ALAMAT


NO NO KK NIK NAMA TEMPAT LAHIR TANGGAL PERKAWINAN KELAMIN DISABILITAS Keterangan *)
LAHIR B/S/P L/P JALAN/DUKUH RT RW
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

18 3329080406150009 3329081206880003 AKHMAD MALAWI BREBES 12|06|1988 B L DESA LENGKONG 002 003 0 0

19 3329080406150009 3329081409950003 UMAR KHOTOB BREBES 14|09|1995 B L DESA LENGKONG 002 003 0 0

20 3329080406150009 3329082002900006 LUKMAN HAKIM BREBES 20|02|1990 B L DESA LENGKONG 002 003 0 0

21 3329080406150009 3329085707470001 WARNINTES BREBES 17|07|1947 S P DESA LENGKONG 002 003 0 0

22 3329080604090001 3329081805780004 ROKHIMAN BREBES 18|05|1978 S L LENGKONG 002 003 0 0

23 3329080604090001 3329085702820008 TUTI HARNINGSIH BREBES 17|02|1982 S P DESA LENGKONG 002 003 0 0

24 3329080703120015 3329080303940011 NURUL HANISAH BREBES 03|03|1994 S P LENGKONG 002 003 0 0

25 3329080703120015 3329080606870008 SUBEKHI BREBES 06|06|1978 S L LENGKONG 002 003 0 0

26 3329081101130001 3329082301880002 TEGUH RIYANTO BREBES 23|01|1988 S L DESA LENGKONG 002 003 0 0

27 3329081101130001 3329087010910002 TIKA SUCIATI BREBES 30|10|1991 S P DESA LENGKONG 002 003 0 0

28 3329081203110077 3329080709720007 KASORI BREBES 07|09|1972 S L LENGKONG 002 003 0 0

29 3329081203110077 3329084907800010 ROKIYAH BREBES 09|07|1980 S P LENGKONG 002 003 0 0

30 3329081209170007 3329096006880008 LIA LESMANASARI BREBES 30|06|1988 S P LENGKONG 002 003 0 0

31 3329081309084060 3320925430477001 MARYATI CIREBON 15|06|1978 S P LENGKONG 002 003 0 0

32 3329081309084062 3329081606690003 PUDIN BREBES 16|06|1969 S L LENGKONG 002 003 0 0

33 3329081703140010 3329085606720010 MUSLIKHA BREBES 16|06|1972 S P DESA LENGKONG 002 003 0 0

34 3329081703140018 3329082505950004 DICKY HENDRAWAN BREBES 25|05|1995 B L LENGKONG 002 003 0 0

35 3329081703140021 3329082106880008 SITI RAHAYU BREBES 21|08|1988 S P LENGKONG 002 003 0 0

36 3329081703140021 3329082610790006 BURHANUDIN BREBES 26|10|1979 S L LENGKONG 002 003 0 0

37 3329081711140026 3329084406820004 DARWATI BREBES 04|06|1982 S P DESA LENGKONG, 002 003 0 0

Kd10-JAWA_TENGAH-BREBES-WANASARI-LENGKONG-007 87 / 163
Model A.DPTHP2-KPU

STATUS JENIS ALAMAT


NO NO KK NIK NAMA TEMPAT LAHIR TANGGAL PERKAWINAN KELAMIN DISABILITAS Keterangan *)
LAHIR B/S/P L/P JALAN/DUKUH RT RW
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

38 3329081711150008 3329084512910002 LUTFIAH BREBES 05|12|1991 B P DESA LENGKONG, 002 003 0 0

39 3329081811130024 3329084902770009 TOIPAH BREBES 09|02|1977 S P DESA LENGKONG, 002 003 0 0

40 3329082106120006 3329081908810018 CARTO BREBES 19|08|1981 S L LENGKONG 002 003 0 0

41 3329082205150012 3329081612870002 MIFTAKHUDIN A BREBES 16|12|1987 P L LENGKONG 002 003 0 0

42 3329082306150015 3329086711450001 MARYAM BREBES 27|11|1945 P P DESA LENGKONG 002 003 0 0

43 3329082403120022 3329080510840010 IFANDI BREBES 05|10|1984 S L LENGKONG 002 003 0 0

44 3329082403120022 3329087001900004 EPI SUSANTI BREBES 30|01|1990 S P LENGKONG 002 003 0 0

45 3329082602072619 3329080906820007 RUDIYANTO BREBES 09|06|1982 S L LENGKONG 002 003 0 0

46 3329082602072619 3329081412590003 SUKARDI BREBES 14|12|1959 S L LENGKONG 002 003 0 0

47 3329082602072619 3329084505610012 SURINAH BREBES 05|05|1961 S P LENGKONG 002 003 0 0

48 3329082602072638 3329080805840014 SOPARI BREBES 08|05|1984 B L DESA LENGKONG 002 003 0 0

49 3329082602072638 3329082302430002 SAKYA BREBES 23|02|1943 S L DESA LENGKONG 002 003 0 0

50 3329082602072638 3329085109510002 RIJEM BREBES 11|09|1951 S P DESA LENGKONG 002 003 0 0

51 3329082602072646 3329080610640002 WIRJO BREBES 06|10|1964 S L DESA LENGKONG 002 003 0 0

52 3329082602072646 3329086806670001 KURSIH BREBES 28|06|1967 S P DESA LENGKONG 002 003 0 0

53 3329082602072649 3329082305630002 RATONI BREBES 23|05|1963 S L DESA LENGKONG 002 003 0 0

54 3329082602072649 3329083003920001 HASAN ANSORI BREBES 30|03|1992 B L DESA LENGKONG 002 003 0 0

55 3329082602072649 3329086712670002 SAROH BREBES 27|12|1967 S P DESA LENGKONG 002 003 0 0

56 3329082602072654 3329080506000010 MAULANA AENUL YAKIN BREBES 05|06|2000 B L LENGKONG 002 003 0 0

57 3329082602072654 3329085607760003 HARTATI BREBES 16|07|1976 P P DESA LENGKONG 002 003 0 0

Kd10-JAWA_TENGAH-BREBES-WANASARI-LENGKONG-007 88 / 163
Model A.DPTHP2-KPU

STATUS JENIS ALAMAT


NO NO KK NIK NAMA TEMPAT LAHIR TANGGAL PERKAWINAN KELAMIN DISABILITAS Keterangan *)
LAHIR B/S/P L/P JALAN/DUKUH RT RW
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

58 3329082602072656 3329080201730003 NUROKHMAN BREBES 02|01|1973 S L DESA LENGKONG 002 003 0 0

59 3329082602072656 3329084808740008 ROKHANAH BREBES 08|08|1974 S P DESA LENGKONG 002 003 0 0

60 3329082602072657 3329082011900004 HANI PUTRA KADUWA BREBES 20|11|1990 B L DESA LENGKONG 002 003 0 0

61 3329082602072657 3329085610690003 SITI RODIYAH BREBES 16|10|1969 P P DESA LENGKONG 002 003 0 0

62 3329082602072658 3329081204620003 MOHAMAD MADYASIN BREBES 12|04|1962 S L DESA LENGKONG 002 003 0 0

63 3329082602072658 3329084608630001 SULASTRI BREBES 06|08|1963 S P DESA LENGKONG 002 003 0 0

64 3329082602072658 3329085802010004 AENUR ROBI ATUL ADAWIYAH BREBES 18|02|2001 B P DESA LENGKONG 002 003 0 0

65 3329082602072659 3329080709740004 TANYA BREBES 07|09|1974 S L DESA LENGKONG 002 003 0 0

66 3329082602072660 3329080307670003 DARSO BREBES 03|07|1967 S L LENGKONG 002 003 0 0

67 3329082602072660 3329084204720016 DARWETI BREBES 02|04|1972 S P LENGKONG 002 003 0 0

68 3329082602072660 3329084912970004 INTAN PUSFITA DEWI BREBES 09|12|1997 B P LENGKONG 002 003 0 0

69 3329082602072662 3329082512590001 SURANTO BREBES 25|12|1959 S L DESA LENGKONG 002 003 0 0

70 3329082602072662 3329085104650004 WAIDAH BREBES 11|04|1965 S P DESA LENGKONG 002 003 0 0

71 3329082602072665 3329080606630004 KUSNADI BREBES 06|06|1963 S L LENGKONG 002 003 0 0

72 3329082602072665 3329085610640002 SURATI BREBES 16|10|1964 S P LENGKONG 002 003 0 0

73 3329082602072665 3329086801960001 ANNISA FITRI BREBES 28|01|1996 B P LENGKONG 002 003 0 0

74 3329082602072926 3329080809620003 SUMARYO BREBES 18|09|1962 S L DESA LENGKONG 002 003 0 0

75 3329082602072926 3329084101950013 DIAH AMALIYAH BREBES 01|01|1995 S P DESA LENGKONG 002 003 0 0

76 3329082602072926 3329084102020004 IRA FIBRIYANTI BREBES 01|02|2002 B P LENGKONG 002 003 0 0

77 3329082602072926 3329084607700002 SUNITAH BREBES 06|07|1970 S P DESA LENGKONG 002 003 0 0

Kd10-JAWA_TENGAH-BREBES-WANASARI-LENGKONG-007 89 / 163
Model A.DPTHP2-KPU

STATUS JENIS ALAMAT


NO NO KK NIK NAMA TEMPAT LAHIR TANGGAL PERKAWINAN KELAMIN DISABILITAS Keterangan *)
LAHIR B/S/P L/P JALAN/DUKUH RT RW
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

78 3329082602072929 3329081406690002 TARMO BREBES 14|06|1969 S L DESA LENGKONG 002 003 0 0

79 3329082602072929 3329084604970001 KHANIF APRIL LIYANI BREBES 06|04|1997 B P DESA LENGKONG 002 003 0 0

80 3329082602072929 3329085002690005 SUDIROH BREBES 10|02|1969 S P DESA LENGKONG 002 003 0 0

81 3329082602072930 3329081309920006 SAYADI ANWAR BREBES 13|09|1992 B L DESA LENGKONG 002 003 0 0

82 3329082602072956 3329082210910012 HERI KISWANTO BREBES 22|10|1991 B L LENGKONG 002 003 0 0

83 3329082602072960 3329080204680001 HARUN BREBES 02|04|1968 S L LENGKONG 002 003 0 0

84 3329082602072960 3329080511770001 SUKAESIH BREBES 05|11|1977 S P LENGKONG 002 003 0 0

85 3329082602072961 3329080206810003 KASORI BREBES 02|06|1981 S L DESA LENGKONG, 002 003 0 0

86 3329082602072961 3329080601000003 DIMAS SUBEKHI BREBES 06|01|2000 B L LENGKONG 002 003 0 0

87 3329082602073192 3329080501850001 PURWANTO BREBES 05|01|1985 S L DESA LENGKONG 002 003 0 0

88 3329082602073192 3329084107860529 WAHYUNI BREBES 01|07|1986 S P DESA LENGKONG 002 003 0 0

89 3329082602073193 3329082703700001 SUHENDI BREBES 27|03|1970 S L DESA LENGKONG, 002 003 0 0

90 3329082602073193 3329084505940004 PIPIT NURHAYATI BREBES 05|05|1994 B P DESA LENGKONG, 002 003 0 0

91 3329082602073193 3329085504740002 LASIYAH BREBES 15|04|1974 S P DESA LENGKONG, 002 003 0 0

92 3329082602073202 3329081006760013 SODIKUN BREBES 10|06|1976 S L LENGKONG 002 003 0 0

93 3329082602073202 3329084812980004 SRI DEWI ASTUTI BREBES 08|12|1998 B P DESA LENGKONG 002 003 0 0

94 3329082602073202 3329086410760001 KARWETI BREBES 24|10|1976 S P DESA LENGKONG 002 003 0 0

95 3329082602073235 3329083112800016 RASDI BREBES 31|12|1980 S L DESA LENGKONG 002 003 0 0

96 3329082602073235 3329085905850005 ARISAH BREBES 19|05|1985 S P DESA LENGKONG 002 003 0 0

97 3329082602075603 3329081509780002 UYI SETIANINGSIH BREBES 15|09|1978 S P LENGKONG 002 003 0 0

Kd10-JAWA_TENGAH-BREBES-WANASARI-LENGKONG-007 90 / 163
Model A.DPTHP2-KPU

STATUS JENIS ALAMAT


NO NO KK NIK NAMA TEMPAT LAHIR TANGGAL PERKAWINAN KELAMIN DISABILITAS Keterangan *)
LAHIR B/S/P L/P JALAN/DUKUH RT RW
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

98 3329082602075603 3329082004750002 SUPRIYANTO BREBES 20|04|1975 S L LENGKONG 002 003 0 0

99 3329082602075603 3329084201990007 KRISTINA NOVITASARI BOYOLALI 02|01|1999 B P LENGKONG 002 003 0 0

100 3329082802073295 3329081908660001 WASIB BREBES 19|08|1965 S L DESA LENGKONG 002 003 0 0

101 3329082802073295 3329085112660003 MASRIPAH BREBES 11|12|1966 P P LENGKONG 002 003 0 0

102 3329083012130005 3329084209960006 GHITA SEPTI CHENTYA BREBES 02|09|1996 B P LENGKONG 002 003 0 0

103 3329081710140016 3329084309830003 AMILAH BREBES 03|09|1983 S P DESA LENGKONG, 003 003 0 0

104 3329080201180010 3376010311920002 DWI ANDIKA PRASETYA PUTRA TEGAL 03|11|1992 S L LENGKONG 004 003 0 0

105 3329080203110117 3329081101800010 WARPUAN BREBES 11|01|1980 S L LENGKONG 004 003 0 0

106 3329080203110117 3329084812850002 JUENI BREBES 08|12|1985 S P LENGKONG 004 003 0 0

107 3329080211110004 3329084701990008 RINA SUSILAWATI BREBES 07|01|1999 B P LENGKONG 004 003 0 0

108 3329080211110004 3329085204780009 SITI NURHAYATI BREBES 12|04|1976 S P LENGKONG 004 003 0 0

109 3329080301130001 3329080704590001 DASMO BREBES 05|11|1949 S L DESA LENGKONG 004 003 0 0

110 3329080301130001 3329084307620005 KUSRIPAH BREBES 03|07|1962 S P DESA LENGKONG 004 003 0 0

111 3329080301130003 3329084706370001 KARYU BREBES 07|06|1937 P P DESA LENGKONG 004 003 0 0

112 3329080303110001 3329081212660008 SLAMET RAHARJO BREBES 12|12|1968 S L LENGKONG 004 003 0 0

113 3329080303110001 3329085012010004 DWI NANDA CAHYA RAHARJO BREBES 10|12|2001 B P LENGKONG 004 003 0 0

114 3329080303110003 3329086511900005 KIKI NINDI MUSTI RAHAYU BREBES 25|11|1990 S P LENGKONG 004 003 0 0

115 3329080307130015 3329085508860006 DANISIH BREBES 15|08|1986 B P DESA LENGKONG 004 003 0 0

116 3329080512130024 3329082811880002 AGUS RIYANTO BREBES 28|11|1988 S L DESA LENGKONG 004 003 0 0

117 3329080512130024 3329084401920007 INDAH WIJAYANTI BREBES 04|01|1992 S P DESA LENGKONG 004 003 0 0

Kd10-JAWA_TENGAH-BREBES-WANASARI-LENGKONG-007 91 / 163
Model A.DPTHP2-KPU

STATUS JENIS ALAMAT


NO NO KK NIK NAMA TEMPAT LAHIR TANGGAL PERKAWINAN KELAMIN DISABILITAS Keterangan *)
LAHIR B/S/P L/P JALAN/DUKUH RT RW
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

118 3329080604090004 3329084305680008 MUSTIKA BREBES 03|05|1968 S P LENGKONG 004 003 0 0

119 3329080608140026 3329086008900003 ENDANG NURHAYATI BREBES 20|08|1990 S P DESA LENGKONG 004 003 0 0

120 3329080706170004 3329082707810008 ROSIDIN BREBES 27|07|1981 S L DESA LENGKONG 004 003 0 0

121 3329080706170004 3329086001890003 ROSALINA LISTIOWATI BREBES 20|01|1989 S P DESA LENGKONG 004 003 0 0

122 3329080712170011 3320435301181006 ENDANG KRIS BANDUNG 30|11|1981 S L LENGKONG 004 003 0 0

123 3329080803120017 3329081808820013 AGUS TRIYANTO BREBES 18|08|1982 S L DESA LENGKONG 004 003 0 0

124 3329080803120017 3329085205850017 YUKOWATI KENDAL 12|05|1985 S P DESA LENGKONG 004 003 0 0

125 3329080805170018 3329086910920006 DEPI LAELA BREBES 29|10|1992 B P DESA LENGKONG 004 003 0 0

126 3329080805170018 3329151002910001 BAMBANG FATURROHMAN BREBES 10|02|1991 B L DESA LENGKONG 004 003 0 0

127 3329080809140001 3329085406850014 ETI WIDIASTUTI BREBES 14|06|1985 S P DESA LENGKONG 004 003 0 0

128 3329081209130003 3329086610900009 SAROAH BREBES 26|10|1990 B P DESA LENGKONG 004 003 0 0

129 3329081402140009 3329080104790017 KUSIRIN BREBES 01|04|1979 S L LENGKONG 004 003 0 0

130 3329081402140009 3329085905820006 MASLIKHA BREBES 19|05|1982 S P LENGKONG 004 003 0 0

131 3329081506160007 3329081504890008 WASIRIN BREBES 15|04|1989 B L DESA LENGKONG 004 003 0 0

132 3329081506160007 3329084805940003 LILIS SUPRIYAH BREBES 08|05|1994 B P DESA LENGKONG 004 003 0 0

133 3329081508130014 3329086609760002 NURIDAH BREBES 26|09|1976 S P LENGKONG 004 003 0 0

134 3329081603120018 3329082308800004 BAMBANG KARYADI MAGELANG 23|08|1980 S L DESA LENGKONG 004 003 0 0

135 3329081603120018 3329087005900001 SRI KUSNIATI BREBES 30|05|1990 S P DESA LENGKONG 004 003 0 0

136 3329081701150003 3329082711600002 SURIPTO H BREBES 27|11|1960 S L LENGKONG 004 003 0 0

137 3329081701150003 3329086104680001 SARITI BREBES 23|02|1962 S P DESA LENGKONG 004 003 0 0

Kd10-JAWA_TENGAH-BREBES-WANASARI-LENGKONG-007 92 / 163
Model A.DPTHP2-KPU

STATUS JENIS ALAMAT


NO NO KK NIK NAMA TEMPAT LAHIR TANGGAL PERKAWINAN KELAMIN DISABILITAS Keterangan *)
LAHIR B/S/P L/P JALAN/DUKUH RT RW
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

138 3329081706150003 3329080404810002 ROWI BREBES 04|04|1981 S L DESA LENGKONG, 004 003 0 0

139 3329081710140014 3329086903930004 INDAH RATNA SARI BREBES 29|03|1993 S P DESA LENGKONG 004 003 0 0

140 3329081711140026 3329080207870006 KOMARUDIN BREBES 02|07|1987 S L LENGKONG 004 003 0 0

141 3329081711140026 3329084304900010 SUGIARTI BREBES 03|04|1990 S P DESA LENGKONG 004 003 0 0

142 3329081807160017 3329082212870004 SAHURI BREBES 22|12|1987 S L DESA LENGKONG 004 003 0 0

143 3329081807160017 3329086711900005 SUMIYATI BREBES 27|11|1990 B P DESA LENGKONG 004 003 0 0

144 3329081811160001 3329080709980001 AKHMAD MUJAHIDIN BREBES 19|04|1998 B L DESA LENGKONG 004 003 0 0

145 3329081811160001 3329096901970004 RISKI ANA KARTINI BREBES 29|01|1997 B P DESA LENGKONG 004 003 0 0

146 3329082002120030 3329082411010009 TEGUH PRASETYO BREBES 24|11|2001 B L LENGKONG 004 003 0 0

147 3329082003170014 3329082007000001 ANDI MAULANA BREBES 20|07|2000 B L DESA LENGKONG 004 003 0 0

148 3329082204140010 3329082012860004 TEGUH SETIAWAN BREBES 20|12|1986 S L DESA LENGKONG 004 003 0 0

149 3329082204140010 3329096208910006 YANRANA BREBES 22|08|1991 S P DESA LENGKONG 004 003 0 0

150 3329082207120006 3329083112720019 WASLIM BREBES 31|12|1972 S L LENGKONG 004 003 0 0

151 3329082207120006 3329086304840005 NURMA'ISYAH BREBES 23|04|1984 S P LENGKONG 004 003 0 0

152 3329082305090006 3329082505850007 LANANG HERMAWAN BREBES 25|05|1985 S L LENGKONG 004 003 0 0

153 3329082305090006 3329087004840004 ROKAYAH BREBES 30|04|1984 S P LENGKONG 004 003 0 0

154 3329082501120015 3329085210990012 KHARISMA ANGGI OKTAVIANI PALEMBANG 11|10|1999 B P DESA LENGKONG 004 003 0 0

155 3329082602072678 3329082805010004 NANDA BAGUS ALPIAN BREBES 28|05|2001 B L DESA LENGKONG 004 003 0 0

156 3329082602072786 3329080505530005 CARTA BREBES 05|05|1953 S L DESA LENGKONG 004 003 0 0

157 3329082602072786 3329081108950005 BUDI IRAWAN BREBES 11|08|1995 B L DESA LENGKONG 004 003 0 0

Kd10-JAWA_TENGAH-BREBES-WANASARI-LENGKONG-007 93 / 163
Model A.DPTHP2-KPU

STATUS JENIS ALAMAT


NO NO KK NIK NAMA TEMPAT LAHIR TANGGAL PERKAWINAN KELAMIN DISABILITAS Keterangan *)
LAHIR B/S/P L/P JALAN/DUKUH RT RW
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

158 3329082602072786 3329084401000006 NURUL ISTIANI BREBES 04|01|2000 B P DESA LENGKONG 004 003 0 0

159 3329082602072786 3329085902630002 SUTINAH BREBES 19|02|1963 S P DESA LENGKONG 004 003 0 0

160 3329082602072790 3329084608490002 SUDIAH BREBES 17|04|1949 S P DESA LENGKONG 004 003 0 0

161 3329082602072793 3329081506540002 SUPARDI BREBES 15|06|1954 S L DESA LENGKONG 004 003 0 0

162 3329082602072793 3329082905860002 SAEFUL MA'ARIP BREBES 29|05|1986 S L DESA LENGKONG 004 003 0 0

163 3329082602072793 3329084103600003 SARONI BREBES 01|03|1960 S P DESA LENGKONG 004 003 0 0

164 3329082602072794 3329080901780005 WARNUDI BREBES 09|01|1978 S L DESA LENGKONG 004 003 0 0

165 3329082602072794 3329085203780003 TITI NURYATI BREBES 12|03|1978 S P DESA LENGKONG 004 003 0 0

166 3329082602072795 3329080204600001 SUDARNO BREBES 02|04|1960 S L DESA LENGKONG 004 003 0 0

167 3329082602072795 3329084709620001 KASWI BREBES 07|09|1962 S P DESA LENGKONG 004 003 0 0

168 3329082602072796 3329081310970003 NUR APAN ARDILAH BREBES 13|10|1997 B L DESA LENGKONG 004 003 0 0

169 3329082602072796 3329082708680002 MALAWI BREBES 27|08|1968 S L DESA LENGKONG 004 003 0 0

170 3329082602072796 3329084307670006 KAROMAH BREBES 03|07|1967 S P DESA LENGKONG 004 003 0 0

171 3329082602072797 3329081201550001 KASMURI BREBES 12|01|1955 S L DESA LENGKONG 004 003 0 0

172 3329082602072797 3329082709960002 AHMAD ISBAETUL A BREBES 27|09|1996 B L DESA LENGKONG 004 003 0 0

173 3329082602072797 3329084209610003 SUNARTI BREBES 02|09|1961 S P DESA LENGKONG 004 003 0 0

174 3329082602072799 3329081608620002 KALIRI BREBES 16|08|1962 S L DESA LENGKONG 004 003 0 0

175 3329082602072799 3329086204660003 JUMRINAH BREBES 22|04|1966 S P DESA LENGKONG 004 003 0 0

176 3329082602072800 3329080306880002 DAWIYANTO BREBES 03|06|1988 B L DESA LENGKONG 004 003 0 0

177 3329082602072800 3329080506860002 MUSTAKIM BREBES 05|06|1986 S L DESA LENGKONG 004 003 0 0

Kd10-JAWA_TENGAH-BREBES-WANASARI-LENGKONG-007 94 / 163
Model A.DPTHP2-KPU

STATUS JENIS ALAMAT


NO NO KK NIK NAMA TEMPAT LAHIR TANGGAL PERKAWINAN KELAMIN DISABILITAS Keterangan *)
LAHIR B/S/P L/P JALAN/DUKUH RT RW
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

178 3329082602072800 3329081108840002 SLAMET HASANUDIN BREBES 11|08|1984 P L LENGKONG 004 003 0 0

179 3329082602072800 3329085008530001 KARMINAH BREBES 10|08|1953 P P DESA LENGKONG 004 003 0 0

180 3329082602072804 3329081405380001 REJA BREBES 14|05|1938 S L DESA LENGKONG 004 003 0 0

181 3329082602072805 3329085407530001 ROMLAH BREBES 14|07|1953 P P DESA LENGKONG 004 003 0 0

182 3329082602072806 3329081511530001 MUTOLIB BREBES 15|11|1953 S L DESA LENGKONG 004 003 0 0

183 3329082602072806 3329084406580005 WIJI BREBES 04|06|1958 S P DESA LENGKONG 004 003 0 0

184 3329082602072807 3329084803570001 TAMINAH BREBES 08|03|1957 S P DESA LENGKONG, 004 003 0 0

185 3329082602072809 3329082901760002 SUDIRYO BREBES 29|01|1976 S L DESA LENGKONG 004 003 0 0

186 3329082602072809 3329086409770001 ENDANG PRIHARTINI NGAWI 04|09|1977 S P DESA LENGKONG 004 003 0 0

187 3329082602072810 3329080211610001 SAKWID BREBES 02|11|1961 S L DESA LENGKONG 004 003 0 0

188 3329082602072810 3329081912930006 SEFUL TAMRIN BREBES 19|12|1993 B L DESA LENGKONG 004 003 0 0

189 3329082602072810 3329085002630005 RASILAH BREBES 10|02|1963 S P DESA LENGKONG 004 003 0 0

190 3329082602072811 3329082009550001 TARMO BREBES 20|09|1955 S L DESA LENGKONG 004 003 0 0

191 3329082602072811 3329085011570002 SULKI BREBES 10|11|1957 S P DESA LENGKONG 004 003 0 0

192 3329082602072815 3329082403770004 SUGIONO BREBES 24|03|1977 S L DESA LENGKONG 004 003 0 0

193 3329082602072815 3329084707800004 SURINAH BREBES 12|12|1981 S P DESA LENGKONG 004 003 0 0

194 3329082602072816 3329081005010010 AHMAD TASRUKHI BREBES 10|05|2001 B L DESA LENGKONG 004 003 0 0

195 3329082602072816 3329081011970008 ROHMANI BREBES 10|11|1997 B L DESA LENGKONG 004 003 0 0

196 3329082602072816 3329083009700001 SAHURI BREBES 30|09|1970 S L DESA LENGKONG 004 003 0 0

197 3329082602072816 3329084312910003 EFI SUSANTI BREBES 03|12|1991 B P DESA LENGKONG 004 003 0 0

Kd10-JAWA_TENGAH-BREBES-WANASARI-LENGKONG-007 95 / 163
Model A.DPTHP2-KPU

STATUS JENIS ALAMAT


NO NO KK NIK NAMA TEMPAT LAHIR TANGGAL PERKAWINAN KELAMIN DISABILITAS Keterangan *)
LAHIR B/S/P L/P JALAN/DUKUH RT RW
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

198 3329082602072816 3329084706720007 SOPIYAH BREBES 07|06|1972 S P DESA LENGKONG 004 003 0 0

199 3329082602072817 3329081103990002 DEDI RIYANTO BREBES 11|03|1999 B L DESA LENGKONG 004 003 0 0

200 3329082602072817 3329081906720003 KADISUN BREBES 19|06|1972 S L DESA LENGKONG 004 003 0 0

201 3329082602072817 3329085705730001 RUKAYAH BREBES 17|05|1973 S P LENGKONG 004 003 0 0

202 3329082602072818 3329080101950012 SOLEMAN BREBES 01|01|1995 B L DESA LENGKONG 004 003 0 0

203 3329082602072818 3329081001960016 SISWO SOPANI BREBES 10|01|1996 B L DESA LENGKONG 004 003 0 0

204 3329082602072818 3329081506390003 TAHARI BREBES 15|06|1939 S L DESA LENGKONG 004 003 0 0

205 3329082602072818 3329082001930004 ALIP BUKHORI BREBES 20|01|1993 B L DESA LENGKONG 004 003 0 0

206 3329082602072819 3329080907800011 ZAINUL ANWAR BREBES 09|07|1980 S L LENGKONG 004 003 0 0

207 3329082602072819 3329084402890004 WARYUNI BREBES 04|02|1989 S P LENGKONG 004 003 0 0

208 3329082602072819 3329086709530001 KISI BREBES 27|09|1953 P P LENGKONG 004 003 0 0

209 3329082602072820 3329082011680001 WARNUDIN BREBES 20|11|1968 S L DESA LENGKONG 004 003 0 0

210 3329082602072820 3329084505700013 ROKHANI BREBES 05|05|1970 S P DESA LENGKONG 004 003 0 0

211 3329082602072821 3329082309710001 SUSILO BREBES 23|09|1971 S L DESA LENGKONG 004 003 0 0

212 3329082602072821 3329085002930007 NIKE FEBIARDIYANI KULONPROGO 10|02|1993 B P DESA LENGKONG 004 003 0 0

213 3329082602072821 3329087012740004 RUSMINI YOGYAKARTA 30|12|1974 S P DESA LENGKONG 004 003 0 0

214 3329082602072823 3329082202000007 YUDA ADI PRASETIYO BREBES 22|02|2000 B L DESA LENGKONG 004 003 0 0

215 3329082602072823 3329082307570002 SUROTO BREBES 23|07|1957 S L DESA LENGKONG 004 003 0 0

216 3329082602072823 3329085102640008 TARSINAH BREBES 11|02|1964 S P DESA LENGKONG 004 003 0 0

217 3329082602072825 3329080202610002 KARSA BREBES 02|02|1961 S L DESA LENGKONG 004 003 0 0

Kd10-JAWA_TENGAH-BREBES-WANASARI-LENGKONG-007 96 / 163
Model A.DPTHP2-KPU

STATUS JENIS ALAMAT


NO NO KK NIK NAMA TEMPAT LAHIR TANGGAL PERKAWINAN KELAMIN DISABILITAS Keterangan *)
LAHIR B/S/P L/P JALAN/DUKUH RT RW
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

218 3329082602072825 3329081107980003 IKHWANUDIN BREBES 11|07|1998 B L DESA LENGKONG 004 003 0 0

219 3329082602072825 3329085011700003 KHODIJAH BREBES 10|11|1970 B P DESA LENGKONG 004 003 0 0

220 3329082602072826 3329081711650003 KARSITO BREBES 17|11|1965 S L DESA LENGKONG 004 003 0 0

221 3329082602072826 3329082102970004 RIZKY VERDY ABDUL GANI BREBES 21|02|1997 B L DESA LENGKONG 004 003 0 0

222 3329082602072826 3329085004680004 TITIN SURYANI BREBES 10|04|1968 S P DESA LENGKONG 004 003 0 0

223 3329082602072826 3329085901920003 ISTI ETIN PUTRI YANI BREBES 19|01|1992 B P DESA LENGKONG 004 003 0 0

224 3329082602072827 3329081306440002 SOPARI BREBES 13|06|1944 S L DESA LENGKONG 004 003 0 0

225 3329082602072827 3329083012900009 SOLIKHIN BREBES 30|12|1990 B L DESA LENGKONG 004 003 0 0

226 3329082602072827 3329085502510004 SUKESI BREBES 15|02|1951 S P DESA LENGKONG 004 003 0 0

227 3329082602072827 3329086211950004 KHOTIJAH BREBES 22|11|1995 B P DESA LENGKONG 004 003 0 0

228 3329082602072830 3329083108720003 AGUS ROSIKIN BREBES 31|08|1972 S L DESA LENGKONG 004 003 0 0

229 3329082602072830 3329085110780009 TANISAH BREBES 11|10|1978 S P DESA LENGKONG 004 003 0 0

230 3329082602073186 3329081006790019 SIRYANTO TEGAL 10|06|1979 S L DESA LENGKONG 004 003 0 0

231 3329082602073186 3329086601760006 RUMISRI BREBES 26|01|1976 S P DESA LENGKONG 004 003 0 0

232 3329082602073198 3329085104000014 APRILIANI BREBES 11|04|2000 B P DESA LENGKONG 004 003 0 0

233 3329082602073198 3329085209740008 DAKONI BREBES 12|09|1974 S P LENGKONG, DESA LENGKONG 004 003 0 0

234 3329082602073203 3329082008780002 SAIFUDIN BREBES 20|08|1978 S L LENGKONG 004 003 0 0

235 3329082602073207 3329080106750018 KARYONO BREBES 01|06|1975 S L LENGKONG 004 003 0 0

236 3329082602073208 3329081108010002 SULAEMAN BREBES 11|08|2001 B L LENGKONG 004 003 0 0

237 3329082602073208 3329081406730003 MUKMIN BREBES 14|06|1973 S L DESA LENGKONG 004 003 0 0

Kd10-JAWA_TENGAH-BREBES-WANASARI-LENGKONG-007 97 / 163
Model A.DPTHP2-KPU

STATUS JENIS ALAMAT


NO NO KK NIK NAMA TEMPAT LAHIR TANGGAL PERKAWINAN KELAMIN DISABILITAS Keterangan *)
LAHIR B/S/P L/P JALAN/DUKUH RT RW
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

238 3329082602073210 3329082508820007 TARONO BREBES 25|08|1982 S L DESA LENGKONG 004 003 0 0

239 3329082602073210 3329085007870020 SAPUROH BREBES 10|07|1987 S P DESA LENGKONG 004 003 0 0

240 3329082602073211 3329080106820021 KARDI BREBES 01|06|1982 S L DESA LENGKONG 004 003 0 0

241 3329082602073211 3329084101830011 PURWATI BREBES 01|01|1983 S P DESA LENGKONG 004 003 0 0

242 3329082602073213 3329080506000004 ANDRYAN FERNANDI PRAHADINATA BREBES 05|06|2000 B L DESA LENGKONG 004 003 0 0

243 3329082602073213 3329082203740001 KASIRUN TEGAL 22|03|1974 S L DESA LENGKONG, 004 003 0 0

244 3329082602073213 3329084505740002 ROSIMI BREBES 05|05|1974 S P DESA LENGKONG 004 003 0 0

245 3329082602073222 3329081507850012 DASIM BREBES 15|07|1985 S L DESA LENGKONG, 004 003 0 0

246 3329082602073224 3329082008980008 GUSTI SUREKSI BREBES 20|08|1998 B L DESA LENGKONG 004 003 0 0

247 3329082602073224 3329084106550003 ROKHIMI BREBES 01|06|1955 S P DESA LENGKONG 004 003 0 0

248 3329082704120015 3329085807870006 UNISARI NINGSIH BREBES 18|07|1987 S P DESA LENGKONG 004 003 0 0

249 3329082704120015 3329151004850010 KHAERUDIN BREBES 10|04|1985 S L LENGKONG 004 003 0 0

250 3329082705090003 3329081205690002 UNTUNG SUPRIYARSO BREBES 12|05|1969 S L DESA LENGKONG 004 003 0 0

251 3329082705090003 3329086404820005 HERNI AMBAR SISWATI BREBES 24|04|1982 S P DESA LENGKONG 004 003 0 0

252 3329082709170001 3326176810990004 ENDANG SUSILOWATI PEKALONGAN 28|10|1999 S P LENGKONG 004 003 0 0

253 3329082904150014 3329080102820016 SAPURI BREBES 01|01|1982 S L DESA LENGKONG 004 003 0 0

254 3329082908120058 3329084507850016 MURSIPAH BREBES 05|07|1985 B P DESA LENGKONG 004 003 0 0

255 3329083008120037 3329081708870018 ANTON SUJARWO BREBES 17|08|1987 S L DESA LENGKONG 004 003 0 0

256 3329083008120037 3329085008870008 YULI ASTUTI BREBES 10|08|1987 S P DESA LENGKONG 004 003 0 0

257 3329083101170005 3329080407840006 SUHARTO BREBES 04|07|1984 B L DESA LENGKONG 004 003 0 0

Kd10-JAWA_TENGAH-BREBES-WANASARI-LENGKONG-007 98 / 163
Model A.DPTHP2-KPU

STATUS JENIS ALAMAT


NO NO KK NIK NAMA TEMPAT LAHIR TANGGAL PERKAWINAN KELAMIN DISABILITAS Keterangan *)
LAHIR B/S/P L/P JALAN/DUKUH RT RW
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

258 3329083101170005 3329084601940005 KARTIKA TRESNA DEWI BREBES 06|01|1994 B P DESA LENGKONG 004 003 0 0

259 3329083105170020 3201361705900002 ANTON MULYANA BOGOR 17|05|1990 S L LENGKONG 004 003 0 0

260 3329083110120024 3329081608000008 DIKI AROLIS BREBES 16|08|2000 B L LENGKONG 004 003 0 0

261 3329083110120024 3329081708720012 DUNTORO BREBES 17|08|1970 S L LENGKONG 004 003 0 0

262 3329083110120024 3329085110800013 KULYATI BREBES 11|10|1980 S P LENGKONG 004 003 0 0

Keterangan Disabilitas : Keterangan Status perkawinan = 262 Jenis Kelamin = 262 Ditetapkan di BREBES , Tanggal 10 Desember 2018
1: Tuna Daksa B : Belum Kawin = 70 L : Laki-Laki = 132 KETUA KPU KABUPATEN BREBES
2: Tuna Netra S : Kawin = 178 P : Perempuan = 130
3: Tuna Rungu/Wicara P : Pernah Kawin = 14
4: Tuna Grahita
5: Disabilitas lainnya
MUAMAR RIZA PAHLEVI, S.IP, M.H
-

Kd10-JAWA_TENGAH-BREBES-WANASARI-LENGKONG-007 99 / 163
Model A.DPTHP2-KPU

Model A.DPTHP2-KPU

DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN (DPTHP-2)


PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019
Provinsi : JAWA TENGAH Kecamatan : WANASARI
Kabupaten/Kota : BREBES Desa/Kelurahan : LENGKONG
TPS : 008

STATUS JENIS ALAMAT


TANGGAL
NO NO KK NIK NAMA TEMPAT LAHIR LAHIR PERKAWINAN KELAMIN DISABILITAS Keterangan *)
B/S/P L/P JALAN/DUKUH RT RW
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 3329081709150014 3329082510780002 SUHERMAN BREBES 25|10|1978 S L DESA LENGKONG, 005 003 0 0

2 3329080109140024 3329081507830003 SLAMET HANDOYO BREBES 15|03|1983 S L LENGKONG 006 003 0 0

3 3329080109140024 3329085503830012 IDA ASTUTI BREBES 15|03|1985 S P DESA LENGKONG 006 003 0 0

4 3329080201130014 3329085607230001 LUKI BREBES 16|07|1923 P P DESA LENGKONG 006 003 0 0

5 3329080208170003 3328091011920003 KUSNANDAR TEGAL 10|11|1992 S L LENGKONG 006 003 0 0

6 3329080301130010 3329080701780008 WIDODO KLATEN 07|01|1978 S L LENGKONG 006 003 0 0

7 3329080301130010 3329086106780008 MASRUROH BREBES 21|06|1978 S P LENGKONG 006 003 0 0

8 3329080310130033 3329085206880006 DARYATI BREBES 12|06|1988 S P DESA LENGKONG 006 003 0 0

9 3329080502082727 3329080708800015 SUNARTO BREBES 07|08|1980 S L LENGKONG 006 003 0 0

10 3329080502082727 3329085802820005 TARINAH BREBES 18|02|1982 S P LENGKONG 006 003 0 0

11 3329080609110003 3329080305730004 RO AMINUDIN BREBES 03|05|1973 S L LENGKONG 006 003 0 0

12 3329080609110003 3329084103920010 SITI KOMARIYAH BREBES 01|03|1992 S P LENGKONG 006 003 0 0

13 3329080701160011 3329080604960008 LAZIARDI VRAKAS D BREBES 06|04|1997 B L LENGKONG 006 003 0 0

14 3329080701160011 3329085606770009 NINING SUNINGSIH BREBES 16|06|1977 P P LENGKONG 006 003 0 0

15 3329081004170013 3329080205920003 TOPIK MAULANA BREBES 02|05|1992 B L DESA LENGKONG 006 003 0 0

16 3329081010160015 3329081105920002 SAHUDI BREBES 11|05|1992 S L LENGKONG 006 003 0 0

17 3329081309084108 3329080904000005 FAJAR APRIANTO BREBES 09|04|2000 B L LENGKONG 006 003 0 0

Kd10-JAWA_TENGAH-BREBES-WANASARI-LENGKONG-008 100 / 163


Model A.DPTHP2-KPU

STATUS JENIS ALAMAT


NO NO KK NIK NAMA TEMPAT LAHIR TANGGAL PERKAWINAN KELAMIN DISABILITAS Keterangan *)
LAHIR B/S/P L/P JALAN/DUKUH RT RW
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

18 3329081309084108 3329081009710008 ROSIKIN BREBES 10|09|1971 S L LENGKONG 006 003 0 0

19 3329081309084108 3329085507800020 ROTIPAH BREBES 15|07|1980 S P LENGKONG 006 003 0 0

20 3329081402180009 3329090201850013 M.PATMAUDIN BREBES 02|01|1985 S L LENGKONG 006 003 0 0

21 3329081409110015 3329081402830005 SUDIANA BREBES 14|02|1983 S L LENGKONG 006 003 0 0

22 3329081409110015 3329084704870010 NUR KHASANAH BREBES 07|04|1987 S P LENGKONG 006 003 0 0

23 3329081709120076 3329081404910002 SUGIARTO BREBES 14|04|1991 B L DESA LENGKONG, 006 003 0 0

24 3329081709140015 3329085611930008 ROKAYAH BREBES 16|11|1993 S P DESA LENGKONG 006 003 0 0

25 3329081710140014 3329084303730001 SUTENI BREBES 03|03|1973 S P DESA LENGKONG, 006 003 0 0

26 3329081710170015 3329080303910003 RAMDONI BREBES 03|03|1991 S L LENGKONG 006 003 0 0

27 3329081809140017 3329085811960007 ROSDIANASARI BREBES 18|11|1996 S P LENGKONG 006 003 0 0

28 3329081909110009 3329082571930006 M. ADE NOVIT BREBES 25|11|1995 B L DESA LENGKONG, 006 003 0 0

29 3329081912120013 3329085105830005 TURISAH BREBES 11|05|1983 S P DESA LENGKONG 006 003 0 0

30 3329082208140017 3329082903820003 BAMBANG PURWANTO BREBES 29|03|1982 B L DESA LENGKONG, 006 003 0 0

31 3329082211120019 3329081009830004 SAPTO SURYANTO BREBES 10|09|1983 S L LENGKONG 006 003 0 0

32 3329082211120019 3329085006900020 DEFI KAMELIYA BREBES 10|06|1990 S P LENGKONG 006 003 0 0

33 3329082305130023 3329085708930012 INDAH ASTUTI BREBES 17|08|1993 P P DESA LENGKONG 006 003 0 0

34 3329082409130001 3329085607810005 SITI MURNI BREBES 16|07|1981 S P DESA LENGKONG 006 003 0 0

35 3329082410160014 3329084209840002 PARIKHA BREBES 02|09|1984 S P LENGKONG 006 003 0 0

36 3329082602072670 3329081410530001 MAMAN BREBES 14|10|1953 S L DESA LENGKONG, 006 003 0 0

37 3329082602072677 3329082001770002 TRIYATNO SRAGEN 20|01|1977 S L DESA LENGKONG 006 003 0 0

Kd10-JAWA_TENGAH-BREBES-WANASARI-LENGKONG-008 101 / 163


Model A.DPTHP2-KPU

STATUS JENIS ALAMAT


NO NO KK NIK NAMA TEMPAT LAHIR TANGGAL PERKAWINAN KELAMIN DISABILITAS Keterangan *)
LAHIR B/S/P L/P JALAN/DUKUH RT RW
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

38 3329082602072677 3329084205810002 WAETUN BREBES 02|05|1981 S P DESA LENGKONG 006 003 0 0

39 3329082602072681 3329080504740001 DARIN BREBES 05|04|1974 S L DESA LENGKONG 006 003 0 0

40 3329082602072681 3329084808080004 WIDYAWATI BREBES 08|07|2000 B P DESA LENGKONG 006 003 0 0

41 3329082602072681 3329084907790003 SULASTRI BREBES 09|07|1979 S P DESA LENGKONG 006 003 0 0

42 3329082602072681 3329084909430002 RASWI BREBES 09|09|1943 P P DESA LENGKONG 006 003 0 0

43 3329082602072696 3329080505600001 KARMEN BREBES 05|05|1960 S L DESA LENGKONG 006 003 0 0

44 3329082602072696 3329085405620003 MARYANTI BREBES 14|05|1962 S P LENGKONG 006 003 0 0

45 3329082602072696 3329085408940003 KHAMELIA BREBES 14|08|1994 B P DESA LENGKONG 006 003 0 0

46 3329082602072696 3329086808900001 KHOTIMAH BREBES 28|08|1990 B P DESA LENGKONG 006 003 0 0

47 3329082602072697 3329082010410001 SOBARI BREBES 20|10|1941 S L DESA LENGKONG, 006 003 0 0

48 3329082602072697 3329084703430004 TAWI BREBES 07|03|1943 S P DESA LENGKONG, 006 003 0 0

49 3329082602072698 3329081202980001 WARDIMAN BREBES 12|02|1998 B L DESA LENGKONG 006 003 0 0

50 3329082602072698 3329081607690007 DANAWAR BREBES 16|07|1969 S L DESA LENGKONG 006 003 0 0

51 3329082602072698 3329084111540001 SAWINAH BREBES 01|11|1954 P P DESA LENGKONG 006 003 0 0

52 3329082602072698 3329085911730001 WIRI BREBES 19|11|1973 S P DESA LENGKONG 006 003 0 0

53 3329082602072699 3329080105930001 ROMAWI BREBES 01|05|1993 B L DESA LENGKONG 006 003 0 0

54 3329082602072699 3329085010560002 RITATI BREBES 10|10|1956 B P DESA LENGKONG, 006 003 0 0

55 3329082602072700 3329082006770007 KARSO BREBES 20|06|1977 S L DESA LENGKONG 006 003 0 0

56 3329082602072700 3329085612850009 SUSI SUSANTI BREBES 16|12|1985 S P DESA LENGKONG 006 003 0 0

57 3329082602072701 3329081308610002 SAWAB BREBES 13|08|1961 S L DESA LENGKONG 006 003 0 0

Kd10-JAWA_TENGAH-BREBES-WANASARI-LENGKONG-008 102 / 163


Model A.DPTHP2-KPU

STATUS JENIS ALAMAT


NO NO KK NIK NAMA TEMPAT LAHIR TANGGAL PERKAWINAN KELAMIN DISABILITAS Keterangan *)
LAHIR B/S/P L/P JALAN/DUKUH RT RW
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

58 3329082602072701 3329085011680003 TAYATI BREBES 10|11|1968 S P DESA LENGKONG 006 003 0 0

59 3329082602072701 3329085204920003 NOK ISAH BREBES 12|04|1992 B P DESA LENGKONG 006 003 0 0

60 3329082602072704 3329080810890003 EDI WANTO BREBES 08|10|1989 B L DESA LENGKONG 006 003 0 0

61 3329082602072704 3329084405530001 SUNIAH BREBES 04|05|1953 P P DESA LENGKONG 006 003 0 0

62 3329082602072705 3329081006680001 MUKSON BREBES 10|06|1968 S L DESA LENGKONG 006 003 0 0

63 3329082602072705 3329081603970003 MUHAMAD FAISAL BREBES 16|03|1997 B L DESA LENGKONG 006 003 0 0

64 3329082602072705 3329081909930001 IRFAN MAUALANA BREBES 19|09|1993 B L DESA LENGKONG 006 003 0 0

65 3329082602072705 3329087112670001 WASTIAH BREBES 31|12|1967 S P DESA LENGKONG 006 003 0 0

66 3329082602072706 3329081710510001 MUSRI BREBES 17|10|1951 S L DESA LENGKONG 006 003 0 0

67 3329082602072706 3329085504530001 SUPRINAH BREBES 15|04|1953 S P DESA LENGKONG 006 003 0 0

68 3329082602072708 3329080507910014 PANDI SUTARNO BREBES 05|07|1991 B L DESA LENGKONG 006 003 0 0

69 3329082602072708 3329082706680002 SARYAD BREBES 08|05|1958 S L DESA LENGKONG 006 003 0 0

70 3329082602072708 3329084303750004 SUTENI BREBES 03|03|1975 S P DESA LENGKONG 006 003 0 0

71 3329082602072708 3329086105950007 YULI EVITA WATI BREBES 21|05|1995 B P LENGKONG 006 003 0 0

72 3329082602072710 3329081004690001 WINJUN BREBES 10|04|1969 S L DESA LENGKONG 006 003 0 0

73 3329082602072710 3329082307950002 ANJAR BUDI SANTOSO BREBES 23|07|1995 B L DESA LENGKONG 006 003 0 0

74 3329082602072710 3329085507730001 ROHANAH BREBES 15|07|1973 S P DESA LENGKONG 006 003 0 0

75 3329082602072711 3329083112710002 KARYO BREBES 31|12|1971 S L DESA LENGKONG 006 003 0 0

76 3329082602072711 3329085211750001 SAIMAH BREBES 12|11|1975 S P DESA LENGKONG 006 003 0 0

77 3329082602072712 3329080205660006 TARJANI BREBES 02|05|1966 S L DESA LENGKONG 006 003 0 0

Kd10-JAWA_TENGAH-BREBES-WANASARI-LENGKONG-008 103 / 163


Model A.DPTHP2-KPU

STATUS JENIS ALAMAT


NO NO KK NIK NAMA TEMPAT LAHIR TANGGAL PERKAWINAN KELAMIN DISABILITAS Keterangan *)
LAHIR B/S/P L/P JALAN/DUKUH RT RW
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

78 3329082602072712 3329084707650001 DASTI BREBES 07|07|1965 S P DESA LENGKONG, 006 003 0 0

79 3329082602072712 3329085010000002 SITI ALPIYAH BREBES 10|10|2000 B P DESA LENGKONG 006 003 0 0

80 3329082602072713 3329080511550003 WARTONO BREBES 05|11|1955 S L DESA LENGKONG 006 003 0 0

81 3329082602072713 3329086507540001 KASANAH BREBES 25|07|1954 S P DESA LENGKONG 006 003 0 0

82 3329082602072714 3329080610900006 WIHARTO BREBES 06|10|1990 B L DESA LENGKONG 006 003 0 0

83 3329082602072714 3329081003600008 SAHURI BREBES 10|03|1960 S L DESA LENGKONG 006 003 0 0

84 3329082602072714 3329086405620001 WAIDAH BREBES 24|05|1962 S P DESA LENGKONG 006 003 0 0

85 3329082602072715 3329080405010005 DONI SAPUTRA BREBES 04|05|2001 B L DESA LENGKONG 006 003 0 0

86 3329082602072715 3329082010780002 SUTRISNO BREBES 20|10|1978 S L DESA LENGKONG 006 003 0 0

87 3329082602072715 3329086211810002 SANTI MARYATI BREBES 22|11|1981 S P DESA LENGKONG 006 003 0 0

88 3329082602072716 3329081406670003 TARMIN BREBES 14|06|1967 S L DESA LENGKONG 006 003 0 0

89 3329082602072716 3329085602710003 SARO'AH BREBES 16|02|1971 S P LENGKONG 006 003 0 0

90 3329082602072716 3329086410920008 SRI HIDAYAHWATI BREBES 24|10|1992 B P DESA LENGKONG 006 003 0 0

91 3329082602072719 3329080307850010 ARIF ARDIANSYAH BREBES 03|07|1985 B L DESA LENGKONG 006 003 0 0

92 3329082602072719 3329080703840013 ARIF BUDI UTOMO BREBES 07|03|1984 B L DESA LENGKONG 006 003 0 0

93 3329082602072719 3329086010680003 SATRI BREBES 20|10|1968 P P DESA LENGKONG 006 003 0 0

94 3329082602072720 3329080710930001 SULADI BREBES 07|10|1993 B L DESA LENGKONG 006 003 0 0

95 3329082602072720 3329082608740003 KARYADI BREBES 26|08|1974 S L DESA LENGKONG 006 003 0 0

96 3329082602072720 3329086407730002 WAITAH BREBES 24|07|1973 S P DESA LENGKONG 006 003 0 0

97 3329082602072721 3329080304430001 RISWAD BREBES 03|04|1943 S L DESA LENGKONG 006 003 0 0

Kd10-JAWA_TENGAH-BREBES-WANASARI-LENGKONG-008 104 / 163


Model A.DPTHP2-KPU

STATUS JENIS ALAMAT


NO NO KK NIK NAMA TEMPAT LAHIR TANGGAL PERKAWINAN KELAMIN DISABILITAS Keterangan *)
LAHIR B/S/P L/P JALAN/DUKUH RT RW
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

98 3329082602072721 3329085207450002 SAIYAH BREBES 12|07|1945 S P DESA LENGKONG 006 003 0 0

99 3329082602072724 3329081801610003 TARPUI BREBES 18|01|1961 S L DESA LENGKONG 006 003 0 0

100 3329082602072724 3329085210670004 TARSINI BREBES 12|10|1967 S P DESA LENGKONG 006 003 0 0

101 3329082602072798 3329080210750006 TRIYONO BREBES 02|10|1975 S L DESA LENGKONG 006 003 0 0

102 3329082602072798 3329084206820011 SITI ALMUMTACHINAH PEMALANG 02|06|1982 S P LENGKONG 006 003 0 0

103 3329082602072818 3329084902520001 TARPINI BREBES 09|02|1952 S P DESA LENGKONG 006 003 0 0

104 3329082602073189 3329081008750004 SOBIRIN BREBES 10|08|1975 S L DESA LENGKONG, 006 003 0 0

105 3329082602073189 3329084905790004 ENI HARYANTI BREBES 09|05|1979 S P DESA LENGKONG 006 003 0 0

106 3329082602073191 3329082812780001 SODIRIN BREBES 28|12|1978 S L DESA LENGKONG 006 003 0 0

107 3329082602073191 3329085604850012 ANI NURHAYANI BREBES 16|04|1985 S P DESA LENGKONG 006 003 0 0

108 3329082602073199 3329080107850726 KARWANTO BREBES 01|07|1985 S L DESA LENGKONG 006 003 0 0

109 3329082602073199 3329084505850023 DARKONAH BREBES 05|05|1985 S P DESA LENGKONG 006 003 0 0

110 3329082602073204 3329082506800008 SUWITO BREBES 25|06|1980 S L DESA LENGKONG 006 003 0 0

111 3329082602073204 3329084107860530 SEPTIA NINGRUM BREBES 08|09|1986 S P LENGKONG 006 003 0 0

112 3329082702076740 3329080309730007 DAMO SUPANDI BREBES 03|09|1973 S L LENGKONG 006 003 0 0

113 3329082702076740 3329082911010002 DIDI RAMADAN BREBES 29|11|2001 B L LENGKONG 006 003 0 0

114 3329082702076740 3329086211740001 ERNAWATI BREBES 22|11|1974 S P LENGKONG 006 003 0 0

115 3329082710150018 3329085207890007 WIDYA KRISTIANA WATI BREBES 12|07|1989 S P DESA LENGKONG 006 003 0 0

116 3329082812110015 3329082812810003 PUTRO HADI BREBES 28|12|1981 S L DESA LENGKONG 006 003 0 0

117 3329082812110015 3329085107870009 ERNAWATI BREBES 11|07|1987 S P LENGKONG 006 003 0 0

Kd10-JAWA_TENGAH-BREBES-WANASARI-LENGKONG-008 105 / 163


Model A.DPTHP2-KPU

STATUS JENIS ALAMAT


NO NO KK NIK NAMA TEMPAT LAHIR TANGGAL PERKAWINAN KELAMIN DISABILITAS Keterangan *)
LAHIR B/S/P L/P JALAN/DUKUH RT RW
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

118 3329082812120002 3329091406880009 KUSTORO BREBES 14|06|1988 S L LENGKONG 006 003 0 0

119 3329082812120002 3329094304900021 LATIPAH BREBES 03|04|1990 S P LENGKONG 006 003 0 0

120 3329083001120024 3329081906790005 SUKYAD BREBES 19|06|1979 S L DESA LENGKONG 006 003 0 0

121 3329083001120024 3329086105920001 SUSANTI BREBES 21|05|1992 S P DESA LENGKONG 006 003 0 0

122 3329083005120010 3329080210860006 TAKRADIWARA BREBES 02|10|1986 S L DESA LENGKONG 006 003 0 0

123 3329083005120010 3329086209880001 MUSDIKOTIL FADILAH BREBES 22|09|1988 S P DESA LENGKONG 006 003 0 0

124 3329083012120002 3329086802430001 DARSINAH BREBES 28|02|1943 P P LENGKONG 006 003 0 0

125 3329083107120020 3329081404780017 NURIDIN BREBES 14|04|1978 S L LENGKONG 006 003 0 0

126 3329083107120020 3329085309880003 SITI UMI SASI BREBES 13|09|1988 S P LENGKONG 006 003 0 0

127 3329080103160013 3329086011950004 RENI SUSIAWATI BREBES 20|11|1995 S P DESA LENGKONG 001 004 0 0

128 3329080105090008 3329084504810005 UMDIROH BREBES 17|12|1982 S P LENGKONG 001 004 0 0

129 3329080203110105 3329084311960007 ELI HARNINGSIH BREBES 03|11|1996 B P DESA LENGKONG 001 004 0 0

130 3329080203110105 3329086801640003 SUWARSIH BREBES 28|01|1964 P P DESA LENGKONG 001 004 0 0

131 3329080203110107 3329081207820010 KARNO BREBES 12|07|1982 S L DESA LENGKONG 001 004 0 0

132 3329080203110107 3329082009600001 RAKIM BREBES 20|09|1960 P L DESA LENGKONG 001 004 0 0

133 3329080203110107 3329084506000001 YOSIDAH BREBES 05|06|2000 B P DESA LENGKONG 001 004 0 0

134 3329080203110107 3329085002940008 AMINAH BREBES 10|02|1994 B P DESA LENGKONG 001 004 0 0

135 3329080203110119 3329085012840010 ERNI SUMARNI BREBES 10|12|1984 S P LENGKONG 001 004 0 0

136 3329080401120036 3329085703890005 MAYA EPIYANI BREBES 17|03|1989 S P DESA LENGKONG 001 004 0 0

137 3329080401120036 3329092910860001 AMIN FAUZI BREBES 29|10|1986 S L DESA LENGKONG 001 004 0 0

Kd10-JAWA_TENGAH-BREBES-WANASARI-LENGKONG-008 106 / 163


Model A.DPTHP2-KPU

STATUS JENIS ALAMAT


NO NO KK NIK NAMA TEMPAT LAHIR TANGGAL PERKAWINAN KELAMIN DISABILITAS Keterangan *)
LAHIR B/S/P L/P JALAN/DUKUH RT RW
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

138 3329080407130006 3329080502830002 WARMIN BREBES 05|02|1983 S L LENGKONG 001 004 0 0

139 3329080407130006 3329085303860018 SRIYANTI BREBES 13|03|1986 S P LENGKONG 001 004 0 0

140 3329080407170002 3329090307980001 AHMAD MUAMAR BREBES 03|07|1998 B L JL. TELOR ASIN 001 004 0 0

141 3329080407170002 3329093112440001 ABDUL LATIF BREBES 31|12|1944 S L LENGKONG 001 004 0 0

142 3329080407170002 3329097112690002 SUNARTI BREBES 31|12|1969 S P JL. TELOR ASIN 001 004 0 0

143 3329080501120049 3329080808810008 WIRAHDI KESUMO BREBES 08|08|1981 B L LENGKONG 001 004 0 0

144 3329080501120049 3329084802600004 TARSINAH BREBES 08|02|1960 P P LENGKONG 001 004 0 0

145 3329080501120049 3329085206480004 RAMIDAH BREBES 12|06|1948 P P LENGKONG 001 004 0 0

146 3329080805120023 3329084305870012 ROKHANTI BREBES 03|05|1987 S P LENGKONG 001 004 0 0

147 3329080805130004 3329081710810008 SUTORO BREBES 17|01|1981 B L LENGKONG 001 004 0 0

148 3329080805130004 3329084401800008 DARITI BREBES 04|01|1981 B P LENGKONG 001 004 2 0

149 3329080805130004 3329085606500002 RAMINAH BREBES 16|06|1950 P P LENGKONG 001 004 0 0

150 3329081206090002 3329080106600013 TARJO BREBES 01|06|1960 S L LENGKONG~ 001 004 0 0

151 3329081310140020 3328180509820008 AKHMAD NIFTAHUDIN TEGAL 05|09|1982 S L LENGKONG 001 004 0 0

152 3329081310140020 3329085010910016 SA'ADAH BREBES 10|10|1991 S P LENGKONG 001 004 0 0

153 3329081407160008 3329085404910004 MELISYA AFRIANI SUKA BUMI 14|04|1991 B P DESA LENGKONG 001 004 0 0

154 3329081407160008 3329091003890007 SARIP BUDI RAHARJO BREBES 10|03|1989 B L DESA LENGKONG 001 004 0 0

155 3329081504140006 3329080606840012 NURSAID BREBES 06|06|1984 S L LENGKONG 001 004 0 0

156 3329081504140006 3329084607890013 WASTUTI BREBES 06|07|1989 S P DESA LENGKONG 001 004 0 0

157 3329081811130009 3273291111760002 HARI CHRISDIANTO BANDUNG 11|11|1976 S L LENGKONG 001 004 0 0

Kd10-JAWA_TENGAH-BREBES-WANASARI-LENGKONG-008 107 / 163


Model A.DPTHP2-KPU

STATUS JENIS ALAMAT


NO NO KK NIK NAMA TEMPAT LAHIR TANGGAL PERKAWINAN KELAMIN DISABILITAS Keterangan *)
LAHIR B/S/P L/P JALAN/DUKUH RT RW
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

158 3329081811130009 3329080306010005 EGI IRAWAN BREBES 03|06|2001 B L DESA LENGKONG 001 004 0 0

159 3329081811130009 3329080806980006 ARIS MUNANDAR BREBES 08|06|1998 B L DESA LENGKONG 001 004 0 0

160 3329081811130009 3329085804770002 SURIAH BREBES 18|04|1977 S P DESA LENGKONG 001 004 0 0

161 3329082002120030 3329084205850001 SRI RAHAYU BREBES 02|05|1985 S P DESA LENGKONG, 001 004 0 0

162 3329082106120006 3329085008810015 NOK SARIPAH BREBES 07|02|1983 S P LENGKONG, LENGKONG 001 004 0 0

163 3329082401120032 3329081604810011 KUNTORO BREBES 16|04|1981 S L LENGKONG 001 004 0 0

164 3329082401120032 3329086711860008 SITI MUKHAYATUN BREBES 27|11|1986 S P LENGKONG 001 004 0 0

165 3329082410160015 3329082509920008 ZAENAL ABIDIN BREBES 25|09|1992 B L DESA LENGKONG 001 004 0 0

166 3329082410160015 3329087108890003 WINTUHA BREBES 31|08|1989 B P DESA LENGKONG 001 004 0 0

167 3329082602072877 3329084710500003 SUKIRAH BREBES 07|10|1950 P P DESA LENGKONG 001 004 0 0

168 3329082602072879 3329080905010007 ANGGA PRAMONO BREBES 09|05|2001 B L DESA LENGKONG 001 004 0 0

169 3329082602072879 3329081010730013 SUTORI BREBES 10|10|1973 S L DESA LENGKONG 001 004 0 0

170 3329082602072879 3329084203970005 SELA SUSILAWATI BREBES 02|03|1997 B P DESA LENGKONG 001 004 0 0

171 3329082602072879 3329085105800002 KASPI BREBES 11|05|1980 S P DESA LENGKONG 001 004 0 0

172 3329082602072880 3329080709980002 ARIP PRAWONO BREBES 18|06|1998 B L DESA LENGKONG 001 004 0 0

173 3329082602072880 3329080909670002 SUMINARTO BREBES 09|09|1967 S L DESA LENGKONG 001 004 0 0

174 3329082602072880 3329081806900004 WAWAN RIYAWAN BREBES 18|06|1990 B L DESA LENGKONG 001 004 0 0

175 3329082602072880 3329084709650006 DARNINGSIH BREBES 07|09|1965 S P DESA LENGKONG 001 004 0 0

176 3329082602072882 3329081706720002 TOLANI BREBES 17|06|1972 S L DESA LENGKONG 001 004 0 0

177 3329082602072882 3329084207730003 WETRI BREBES 02|07|1973 S P DESA LENGKONG 001 004 0 0

Kd10-JAWA_TENGAH-BREBES-WANASARI-LENGKONG-008 108 / 163


Model A.DPTHP2-KPU

STATUS JENIS ALAMAT


NO NO KK NIK NAMA TEMPAT LAHIR TANGGAL PERKAWINAN KELAMIN DISABILITAS Keterangan *)
LAHIR B/S/P L/P JALAN/DUKUH RT RW
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

178 3329082602072882 3329084510970003 PUTRI EKA DWI SENTIAWATI BREBES 05|10|1997 B P DESA LENGKONG 001 004 0 0

179 3329082602072883 3329081207550002 DARTO BREBES 12|07|1955 S L DESA LENGKONG 001 004 0 0

180 3329082602072884 3329080405950001 SUHERMAN BREBES 04|05|1995 B L DESA LENGKONG 001 004 0 0

181 3329082602072884 3329081109650002 KAMUD BREBES 11|09|1965 S L DESA LENGKONG 001 004 0 0

182 3329082602072884 3329085112710001 KONAH BREBES 11|12|1971 S P DESA LENGKONG 001 004 0 0

183 3329082602072885 3329080506610002 MUNADI BREBES 05|06|1961 S L DESA LENGKONG 001 004 0 0

184 3329082602072885 3329083001910001 TARDI SUWANTO BREBES 30|01|1991 B L DESA LENGKONG 001 004 0 0

185 3329082602072885 3329086511620001 TARSINAH BREBES 25|11|1962 S P DESA LENGKONG 001 004 0 0

186 3329082602072890 3329080411570002 SOBARI BREBES 04|11|1957 S L DESA LENGKONG 001 004 0 0

187 3329082602072890 3329080501880001 SANTONO BREBES 05|01|1988 B L DESA LENGKONG 001 004 0 0

188 3329082602072890 3329082404850002 TARSONO BREBES 24|04|1985 B L DESA LENGKONG 001 004 0 0

189 3329082602072890 3329085203970004 TARNIJAH BREBES 12|03|1997 B P DESA LENGKONG 001 004 0 0

190 3329082602072890 3329085607620004 RESI BREBES 16|07|1962 S P DESA LENGKONG 001 004 0 0

191 3329082602072890 3329087101910001 SUNARTI BREBES 31|01|1991 B P DESA LENGKONG 001 004 0 0

192 3329082602072893 3329080704400005 SAIDAH BREBES 07|04|1940 S P LENGKONG 001 004 0 0

193 3329082602072893 3329080707990005 BUDI KUSDIANTORO BREBES 07|07|1999 B L DESA LENGKONG 001 004 0 0

194 3329082602072893 3329080809540002 NURALI BREBES 08|09|1954 S L DESA LENGKONG 001 004 0 0

195 3329082602072893 3329081202880009 RUDI HARTONO BREBES 12|02|1988 B L DESA LENGKONG 001 004 0 0

196 3329082602072893 3329084710550010 RUKILAH BREBES 07|10|1955 S P DESA LENGKONG 001 004 0 0

197 3329082602072895 3329084610620006 CASMAH BREBES 06|10|1962 S P DESA LENGKONG 001 004 0 0

Kd10-JAWA_TENGAH-BREBES-WANASARI-LENGKONG-008 109 / 163


Model A.DPTHP2-KPU

STATUS JENIS ALAMAT


NO NO KK NIK NAMA TEMPAT LAHIR TANGGAL PERKAWINAN KELAMIN DISABILITAS Keterangan *)
LAHIR B/S/P L/P JALAN/DUKUH RT RW
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

198 3329082602072897 3329082803600002 RIKOB BREBES 28|03|1960 S L DESA LENGKONG 001 004 0 0

199 3329082602072897 3329084101700027 ROSIDAH BREBES 01|01|1970 S P LENGKONG 001 004 0 0

200 3329082602072897 3329086509960005 NOVI PUSPITA SETYASIH BREBES 25|09|1996 B P DESA LENGKONG 001 004 0 0

201 3329082602072899 3329080308640001 SUDIRO BREBES 03|08|1964 S L DESA LENGKONG 001 004 0 0

202 3329082602072899 3329082604930002 AHMAD ALAIQ SALAM BREBES 26|04|1993 B L DESA LENGKONG 001 004 0 0

203 3329082602072899 3329085708700002 MUSTADIROH BREBES 17|08|1970 S P DESA LENGKONG 001 004 0 0

204 3329082602072905 3329080302620001 SUTARNO BREBES 03|02|1962 S L LENGKONG 001 004 0 0

205 3329082602072905 3329085609690003 KARMILAH BREBES 16|09|1969 S P DESA LENGKONG 001 004 0 0

206 3329082602072905 3329086303930011 INNA NURHIKMAH BREBES 23|03|1993 S P DESA LENGKONG 001 004 0 0

207 3329082602072906 3329080410790002 TARSONO BREBES 04|10|1979 B L DESA LENGKONG 001 004 0 0

208 3329082602072906 3329084406580002 DARETI BREBES 04|06|1958 P P DESA LENGKONG 001 004 0 0

209 3329082602072907 3329081809780003 WARSIM BREBES 18|09|1978 P L DESA LENGKONG 001 004 0 0

210 3329082602072907 3329081907550002 WALID BREBES 19|07|1955 S L DESA LENGKONG 001 004 0 0

211 3329082602072907 3329084212870003 TURIYAH BREBES 02|12|1987 B P DESA LENGKONG 001 004 0 0

212 3329082602072907 3329085007530005 SUNAH BREBES 10|07|1953 S P DESA LENGKONG 001 004 0 0

213 3329082602072909 3329084107530341 SIMAH BREBES 01|07|1953 P P DESA LENGKONG 001 004 0 0

214 3329082602072910 3329081703680004 KALIMI BREBES 17|03|1968 S L DESA LENGKONG 001 004 0 0

215 3329082602072910 3329082905940005 JELANI BREBES 29|05|1994 B L DESA LENGKONG 001 004 0 0

216 3329082602072910 3329082905940008 ROSIDIN BREBES 29|05|1995 B L LENGKONG 001 004 0 0

217 3329082602072910 3329084406740002 ALIYAH BREBES 10|02|1974 S P LENGKONG 001 004 0 0

Kd10-JAWA_TENGAH-BREBES-WANASARI-LENGKONG-008 110 / 163


Model A.DPTHP2-KPU

STATUS JENIS ALAMAT


NO NO KK NIK NAMA TEMPAT LAHIR TANGGAL PERKAWINAN KELAMIN DISABILITAS Keterangan *)
LAHIR B/S/P L/P JALAN/DUKUH RT RW
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

218 3329082602072911 3329080503770005 DAMIRI BREBES 05|03|1977 S L DESA LENGKONG 001 004 0 0

219 3329082602072911 3329084405830007 WASRIPAH BREBES 04|05|1983 S P DESA LENGKONG 001 004 0 0

220 3329082602072912 3329085607730002 WARNINGSIH BREBES 16|07|1973 P P DESA LENGKONG 001 004 0 0

221 3329082602072913 3329080408990002 EKO PRASETYO BREBES 04|08|1999 B L DESA LENGKONG 001 004 0 0

222 3329082602072913 3329082411770001 ISWORO BREBES 24|11|1977 S L DESA LENGKONG 001 004 0 0

223 3329082602072913 3329084308790010 SAPUROH BREBES 03|08|1979 S P DESA LENGKONG 001 004 0 0

224 3329082602072916 3329080103730014 TASMO BREBES 01|03|1973 S L LENGKONG 001 004 0 0

225 3329082602072916 3329080908990005 AGUNG SANTOSO BREBES 09|08|1999 B L LENGKONG 001 004 0 0

226 3329082602072916 3329081012000005 IDUL SAPUTRA BREBES 10|12|2000 B L DESA LENGKONG 001 004 0 0

227 3329082602072916 3329081502950009 DEDE RIYANTO BREBES 15|02|1995 B L DESA LENGKONG 001 004 0 0

228 3329082602072916 3329085504740010 TARIYAH BREBES 15|04|1974 S P DESA LENGKONG 001 004 0 0

229 3329082602072917 3329081505610001 SAKUM BREBES 15|05|1961 S L LENGKONG 001 004 0 0

230 3329082602072917 3329081608920004 SYUKUR ABDUL BREBES 16|08|1992 B L DESA LENGKONG 001 004 0 0

231 3329082602072917 3329082106950004 SATRIO BUDI H BREBES 21|06|1995 B L LENGKONG 001 004 0 0

232 3329082602072917 3329084402630002 SUNITAH BREBES 12|01|1962 S P LENGKONG 001 004 0 0

233 3329082602072917 3329084503980005 IRJI LIKHAYATI BREBES 05|03|1998 B P DESA LENGKONG 001 004 0 0

234 3329082602072918 3329081709640001 SUKAR BREBES 17|09|1964 S L DESA LENGKONG 001 004 0 0

235 3329082602072918 3329082508970007 ARIPIN BREBES 25|08|1997 B L LENGKONG 001 004 0 0

236 3329082602072918 3329085002660005 DARMI BREBES 10|02|1966 S P DESA LENGKONG 001 004 0 0

237 3329082602073160 3329082802770008 ROSIDIN BREBES 28|02|1977 S L LENGKONG 001 004 0 0

Kd10-JAWA_TENGAH-BREBES-WANASARI-LENGKONG-008 111 / 163


Model A.DPTHP2-KPU

STATUS JENIS ALAMAT


NO NO KK NIK NAMA TEMPAT LAHIR TANGGAL PERKAWINAN KELAMIN DISABILITAS Keterangan *)
LAHIR B/S/P L/P JALAN/DUKUH RT RW
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

238 3329082602073160 3329084601790004 NURJANAH BREBES 06|01|1979 S P LENGKONG 001 004 0 0

239 3329082602073177 3329082512780004 FRENGKI INDRAMAYU 25|12|1978 S L DESA LENGKONG 001 004 0 0

240 3329082602073177 3329084706820006 TARSIPAH BREBES 07|06|1982 S P DESA LENGKONG 001 004 0 0

241 3329082602073179 3329081806640002 MAMAN SUPRATMAN SUKA BUMI 18|06|1962 S L DESA LENGKONG 001 004 0 0

242 3329082602073179 3329084301950006 INTAN MARYAMI SUKA BUMI 03|01|1995 B P DESA LENGKONG 001 004 0 0

243 3329082602073179 3329084710690002 JALEKUNAENI BREBES 07|10|1969 S P DESA LENGKONG 001 004 0 0

244 3329082602073181 3329080505810004 SUKADI BREBES 05|05|1981 B L DESA LENGKONG 001 004 0 0

245 3329082602073181 3329086111830003 WATRIAH BREBES 21|11|1983 S P DESA LENGKONG 001 004 0 0

246 3329082602073185 3329080302960006 RISQI RAHMAT DANI BREBES 03|02|1996 B L DESA LENGKONG 001 004 0 0

247 3329082602073185 3329080507690002 SUTARMO BREBES 05|07|1969 S L DESA LENGKONG 001 004 0 0

248 3329082602073185 3329081307990005 AHMAD AJI KUNCORO BREBES 13|07|1999 B L DESA LENGKONG 001 004 0 0

249 3329082602073185 3329082801800006 KARWONO BREBES 28|01|1980 S L DESA LENGKONG 001 004 0 0

250 3329082602073185 3329085111720002 KARYANI CILACAP 11|11|1972 S P DESA LENGKONG 001 004 0 0

251 3329082602073185 3329086209890007 RAHYUNI BREBES 22|09|1989 S P DESA LENGKONG 001 004 0 0

252 3329082603120036 3329081808800006 RUSTOPO BREBES 18|08|1980 S L DESA LENGKONG 001 004 0 0

253 3329082603120036 3329085508840008 SITI KHASANAH BREBES 15|08|1984 S P DESA LENGKONG 001 004 0 0

254 3329083110130021 3209091202780010 NURSYAMSI CIREBON 12|02|1978 S L DESA LENGKONG 001 004 0 0

255 3329083110130021 3329084902890002 SUMIYATI BREBES 09|02|1989 S P DESA LENGKONG 001 004 0 0

Keterangan Disabilitas = 1 Keterangan Status perkawinan = 255 Jenis Kelamin = 255 Ditetapkan di BREBES , Tanggal 10 Desember 2018
1: Tuna Daksa B : Belum Kawin = 71 L : Laki-Laki = 129 KETUA KPU KABUPATEN BREBES
2: Tuna Netra = 1 S : Kawin = 166 P : Perempuan = 126

Kd10-JAWA_TENGAH-BREBES-WANASARI-LENGKONG-008 112 / 163


Model A.DPTHP2-KPU

STATUS JENIS ALAMAT


NO NO KK NIK NAMA TEMPAT LAHIR TANGGAL PERKAWINAN KELAMIN DISABILITAS Keterangan *)
LAHIR B/S/P L/P JALAN/DUKUH RT RW
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
3: Tuna Rungu/Wicara P : Pernah Kawin = 18
4: Tuna Grahita
5: Disabilitas lainnya
MUAMAR RIZA PAHLEVI, S.IP, M.H
-

Kd10-JAWA_TENGAH-BREBES-WANASARI-LENGKONG-008 113 / 163


Model A.DPTHP2-KPU

Model A.DPTHP2-KPU

DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN (DPTHP-2)


PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019
Provinsi : JAWA TENGAH Kecamatan : WANASARI
Kabupaten/Kota : BREBES Desa/Kelurahan : LENGKONG
TPS : 009

STATUS JENIS ALAMAT


TANGGAL
NO NO KK NIK NAMA TEMPAT LAHIR LAHIR PERKAWINAN KELAMIN DISABILITAS Keterangan *)
B/S/P L/P JALAN/DUKUH RT RW
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 3329080303110002 3329084107860528 BELA KURNIAWATI SUKABUMI 01|07|1986 S P DESA LENGKONG, 005 002 0 0

2 3329081910150009 3329081506590003 SURAKIM BREBES 15|06|1959 S L DESA LENGKONG, 001 004 0 0

3 3329082001160015 3329082102860010 WAHIDIN BREBES 21|02|1986 B L DESA LENGKONG, 001 004 0 0

4 3329082602072903 3329086606810004 SRI MULARSIH BREBES 26|06|1981 S P DESA LENGKONG, 001 004 0 0

5 3329080107130037 3329080111820003 KUSNANDAR BREBES 01|11|1982 S L DESA LENGKONG, 002 004 0 0

6 3329080107130037 3329084201910010 AYU WINDARI BREBES 02|01|1991 S P DESA LENGKONG, 002 004 0 0

7 3329080111120004 3329085006850024 KUSTANTI BREBES 10|06|1985 S P DESA LENGKONG, 002 004 0 0

8 3329080111120004 3329091712730004 AGUS SUDIRO BREBES 17|12|1973 S L DESA LENGKONG, 002 004 0 0

9 3329080111160011 3329086202980001 ANGGIH MARDIANA BREBES 22|02|1998 B P DESA LENGKONG, 002 004 0 0

10 3329080111160011 3329090203950010 ADI SAPUTRO BREBES 02|03|1995 B L DESA LENGKONG, 002 004 0 0

11 3329080202150008 3328161210790001 NUR JAMAL BREBES 12|10|1979 S L LENGKONG 002 004 0 0

12 3329080202150008 3329085205930008 TUMINAH BREBES 12|05|1993 S P DESA LENGKONG, 002 004 0 0

13 3329080203110106 3329081508950009 PURNAMA WAHYUDI NUGROHO BREBES 15|08|1995 B L DESA LENGKONG, 002 004 0 0

14 3329080203110106 3329085110620007 SUROHWATI BREBES 11|10|1962 P P DESA LENGKONG, 002 004 0 0

15 3329080203110108 3329080703770008 ENDANG PURBO BREBES 07|03|1977 S L DESA LENGKONG, 002 004 0 0

16 3329080203110108 3329086511860004 NURHAYATI BREBES 25|11|1986 S P DESA LENGKONG, 002 004 0 0

17 3329080203110109 3329081205800008 SUKIRNO BREBES 12|05|1980 S L DESA LENGKONG, 002 004 0 0

Kd10-JAWA_TENGAH-BREBES-WANASARI-LENGKONG-009 114 / 163


Model A.DPTHP2-KPU

STATUS JENIS ALAMAT


NO NO KK NIK NAMA TEMPAT LAHIR TANGGAL PERKAWINAN KELAMIN DISABILITAS Keterangan *)
LAHIR B/S/P L/P JALAN/DUKUH RT RW
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

18 3329080203110109 3329084606900013 SITI AISYAH BREBES 06|06|1990 S P DESA LENGKONG, 002 004 0 0

19 3329080203110111 3329080203870011 ROJAK BREBES 02|03|1987 S L DESA LENGKONG, 002 004 0 0

20 3329080203110111 3329085109920008 SANTI WULAN DARI BREBES 11|09|1992 S P DESA LENGKONG, 002 004 0 0

21 3329080203110114 3329080405940006 RAKMADI BREBES 04|05|1994 B L DESA LENGKONG, 002 004 0 0

22 3329080203110114 3329084511520004 RESAH BREBES 05|11|1952 P P DESA LENGKONG, 002 004 0 0

23 3329080203110115 3329084607630007 DARSIH BREBES 06|07|1963 S P DESA LENGKONG, 002 004 0 0

24 3329080203110115 3329085402790001 DIROH SUNARNI BREBES 14|02|1979 B P DESA LENGKONG, 002 004 0 0

25 3329080203110116 3329080511780007 SUMANTRI BREBES 05|11|1978 S L DESA LENGKONG, 002 004 0 0

26 3329080203110116 3329084607430002 RUSWI BREBES 06|07|1943 P P DESA LENGKONG, 002 004 2 0

27 3329080203110116 3329086412800002 SRI SEMIASIH BREBES 24|12|1980 S P DESA LENGKONG, 002 004 0 0

28 3329080203110119 3329081009010006 DIKI TEGUH PRAMANA BREBES 10|09|2001 B L DESA LENGKONG, 002 004 0 0

29 3329080203110121 3329081410830010 MUKHSIN BREBES 14|10|1983 S L DESA LENGKONG, 002 004 0 0

30 3329080203110121 3329087101910006 SUMARNI BREBES 31|01|1991 S P DESA LENGKONG, 002 004 0 0

31 3329080204090016 3329086202830005 ROKESI BREBES 22|02|1983 S P DESA LENGKONG, 002 004 0 0

32 3329080501120041 3329080809550003 SUPYAN BREBES 08|09|1955 S L DESA LENGKONG, 002 004 0 0

33 3329080501120041 3329084406580006 SIMAH BREBES 04|06|1958 S P DESA LENGKONG, 002 004 0 0

34 3329080506130040 3329085601960005 SUCI NURKHASANAH BREBES 16|01|1996 S P DESA LENGKONG, 002 004 0 0

35 3329080610084198 3329085607870010 SUERNAWATI BREBES 16|07|1987 S P DESA LENGKONG, 002 004 0 0

36 3329080612110039 3329084402550001 KARWETI BREBES 04|02|1955 P P DESA LENGKONG, 002 004 0 0

37 3329081910150009 3329080506930001 GUNAWAN BREBES 05|06|1993 B L DESA LENGKONG, 002 004 0 0

Kd10-JAWA_TENGAH-BREBES-WANASARI-LENGKONG-009 115 / 163


Model A.DPTHP2-KPU

STATUS JENIS ALAMAT


NO NO KK NIK NAMA TEMPAT LAHIR TANGGAL PERKAWINAN KELAMIN DISABILITAS Keterangan *)
LAHIR B/S/P L/P JALAN/DUKUH RT RW
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

38 3329082106120010 3329081708510002 TARLIM BREBES 17|08|1951 S L DESA LENGKONG, 002 004 0 0

39 3329082106120010 3329085106670006 MUTRIYAH BREBES 11|06|1967 S P DESA LENGKONG, 002 004 0 0

40 3329082404120006 3329081104940001 FITO AKHASANUL FIKRI BREBES 11|04|1994 B L DESA LENGKONG, 002 004 0 0

41 3329082404120006 3329085609690001 AENUL ELFI BREBES 16|09|1969 P P DESA LENGKONG, 002 004 0 0

42 3329082404140009 3329085010910017 ELISAH BREBES 10|10|1991 S P DESA LENGKONG, 002 004 0 0

43 3329082406160007 3329081210890007 JAYA MULYA BREBES 12|10|1989 S L DESA LENGKONG, 002 004 0 0

44 3329082406160007 3329094212930011 SISKA INDRIYANI BREBES 02|12|1993 S P DESA LENGKONG, 002 004 0 0

45 3329082511140013 3329081306880003 SIS UJI PRAWIRA BREBES 22|08|1988 S L DESA LENGKONG, 002 004 0 0

46 3329082511140013 3329086408940004 SRI ARUM WULANDARI BREBES 24|08|1994 S P DESA LENGKONG, 002 004 0 0

47 3329082602072581 3329080312950006 AFIF AMRULLOH BREBES 03|12|1998 B L DESA LENGKONG, 002 004 0 0

48 3329082602072581 3329080504620003 FUAD ZEN TEGAL 11|02|1962 S L DESA LENGKONG, 002 004 0 0

49 3329082602072581 3329085611690002 NURAENI BREBES 16|11|1969 S P DESA LENGKONG, 002 004 0 0

50 3329082602072581 3329086102950007 NUR MILATUN KHANIFAH BREBES 21|02|1995 B P DESA LENGKONG, 002 004 0 0

51 3329082602072597 3329082001870002 SLAMET BREBES 20|01|1987 S L DESA LENGKONG, 002 004 0 0

52 3329082602072597 3329084206860009 NINYATI BREBES 02|06|1986 S P DESA LENGKONG, 002 004 0 0

53 3329082602072902 3329085003790010 MARSIH ARI SRIYANI BREBES 10|03|1979 P P DESA LENGKONG, 002 004 0 0

54 3329082602072903 3329084201980006 RENITA BREBES 02|01|1998 B P DESA LENGKONG, 002 004 0 0

55 3329082602072914 3329080212000004 SAHRI ROMADON BREBES 02|12|2000 B L DESA LENGKONG, 002 004 0 0

56 3329082602072914 3329082009620007 SAHURI BREBES 20|09|1962 S L DESA LENGKONG, 002 004 0 0

57 3329082602072914 3329085309720002 TASRIPAH BREBES 13|09|1972 S P DESA LENGKONG, 002 004 0 0

Kd10-JAWA_TENGAH-BREBES-WANASARI-LENGKONG-009 116 / 163


Model A.DPTHP2-KPU

STATUS JENIS ALAMAT


NO NO KK NIK NAMA TEMPAT LAHIR TANGGAL PERKAWINAN KELAMIN DISABILITAS Keterangan *)
LAHIR B/S/P L/P JALAN/DUKUH RT RW
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

58 3329082602072915 3329080301940008 RISMANTO BREBES 03|01|1994 B L DESA LENGKONG, 002 004 0 0

59 3329082602072915 3329081509610002 KASUM BREBES 15|09|1961 S L DESA LENGKONG, 002 004 0 0

60 3329082602072915 3329084603720010 ROWISAH BREBES 06|03|1972 S P DESA LENGKONG, 002 004 0 0

61 3329082602072919 3329080510930002 ANDI SAPUTRA BREBES 05|10|1993 B L DESA LENGKONG, 002 004 0 0

62 3329082602072919 3329080701730003 KUSNODO BREBES 07|01|1973 S L DESA LENGKONG, 002 004 0 0

63 3329082602072919 3329081707010006 TAOHID AKBAR BREBES 17|07|2001 B L DESA LENGKONG, 002 004 0 0

64 3329082602072919 3329085510740002 KUNIDAH BREBES 15|10|1974 S P DESA LENGKONG, 002 004 0 0

65 3329082602072921 3329081109740002 WAKHIDIN BREBES 11|09|1974 S L DESA LENGKONG, 002 004 0 0

66 3329082602072921 3329084205780005 ROHIMI BREBES 02|05|1978 S P DESA LENGKONG, 002 004 0 0

67 3329082602072921 3329086805980002 EKA DIAN SARI BREBES 28|05|1998 B P DESA LENGKONG, 002 004 0 0

68 3329082602072922 3329080404740002 SUWARDI BREBES 04|04|1974 S L DESA LENGKONG, 002 004 0 0

69 3329082602072922 3329081911940005 WIDI PRASETIYO BREBES 19|11|1994 B L DESA LENGKONG, 002 004 0 0

70 3329082602072922 3329084305770005 SARIAH BREBES 03|05|1977 S P DESA LENGKONG, 002 004 0 0

71 3329082602072923 3329081906620003 WASHUDI BREBES 19|06|1962 S L DESA LENGKONG, 002 004 0 0

72 3329082602072923 3329083011920003 RIO ANDRIYANI BREBES 30|11|1992 B L DESA LENGKONG, 002 004 0 0

73 3329082602072923 3329085606720008 ROKHIMAH BREBES 16|06|1972 S P DESA LENGKONG, 002 004 0 0

74 3329082602072931 3329081501610007 WASIR BREBES 15|01|1961 S L DESA LENGKONG, 002 004 0 0

75 3329082602072931 3329082510990005 AHMAD FAUZAN PEMALANG 25|10|1999 B L DESA LENGKONG, 002 004 0 0

76 3329082602072931 3329084811730004 NANI PEMALANG 08|11|1973 S P DESA LENGKONG, 002 004 0 0

77 3329082602072933 3329081610980001 YODI RESTU WIDODO BREBES 16|10|1998 B L DESA LENGKONG, 002 004 0 0

Kd10-JAWA_TENGAH-BREBES-WANASARI-LENGKONG-009 117 / 163


Model A.DPTHP2-KPU

STATUS JENIS ALAMAT


NO NO KK NIK NAMA TEMPAT LAHIR TANGGAL PERKAWINAN KELAMIN DISABILITAS Keterangan *)
LAHIR B/S/P L/P JALAN/DUKUH RT RW
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

78 3329082602072933 3329084710750013 TURWI BREBES 07|10|1975 S P DESA LENGKONG, 002 004 0 0

79 3329082602072934 3329081606690007 KARNA BREBES 16|06|1969 S L DESA LENGKONG, 002 004 0 0

80 3329082602072934 3329085506730004 SUTINAH BREBES 15|06|1973 S P DESA LENGKONG, 002 004 0 0

81 3329082602072936 3329080510670003 JUMARTO BREBES 05|10|1967 S L DESA LENGKONG, 002 004 0 0

82 3329082602072936 3329085011690002 SUNIROH BREBES 10|11|1969 S P DESA LENGKONG, 002 004 0 0

83 3329082602072937 3329080102890014 TAUFIK HIMAWAN BREBES 01|02|1989 B L DESA LENGKONG, 002 004 0 0

84 3329082602072937 3329082412590001 SUNOTO BREBES 24|12|1959 S L DESA LENGKONG, 002 004 0 0

85 3329082602072937 3329084706580001 SUDARNINGSIH BREBES 07|06|1958 S P DESA LENGKONG, 002 004 0 0

86 3329082602072938 3329082506850004 SULISTIO BREBES 25|06|1985 B L DESA LENGKONG, 002 004 0 0

87 3329082602072938 3329084204970002 NURLIDIAWATI BREBES 02|04|1997 B P DESA LENGKONG, 002 004 0 0

88 3329082602072938 3329085206530001 KASIRAH BREBES 12|06|1953 P P DESA LENGKONG, 002 004 0 0

89 3329082602072939 3329081005560003 SUWID BREBES 10|05|1956 S L DESA LENGKONG, 002 004 0 0

90 3329082602072939 3329084502570001 SURTINAH BREBES 05|02|1957 S P DESA LENGKONG, 002 004 0 0

91 3329082602072941 3329085504730009 ROKHANI BREBES 15|04|1973 S P DESA LENGKONG, 002 004 0 0

92 3329082602072943 3329080604610004 SURAKIM BREBES 06|04|1961 S L DESA LENGKONG, 002 004 0 0

93 3329082602072943 3329085004640002 WASNITI BREBES 10|04|1964 S P DESA LENGKONG, 002 004 0 0

94 3329082602072944 3329081111720002 CASMUN BREBES 11|11|1972 S L DESA LENGKONG, 002 004 0 0

95 3329082602072944 3329084403960006 RIZXY AMELI BREBES 04|03|1996 B P DESA LENGKONG, 002 004 0 0

96 3329082602072944 3329084907730005 SAWINAH BREBES 09|07|1973 S P DESA LENGKONG, 002 004 0 0

97 3329082602072952 3329081503960008 DEBI PURNOMO BREBES 15|03|1996 B L DESA LENGKONG, 002 004 0 0

Kd10-JAWA_TENGAH-BREBES-WANASARI-LENGKONG-009 118 / 163


Model A.DPTHP2-KPU

STATUS JENIS ALAMAT


NO NO KK NIK NAMA TEMPAT LAHIR TANGGAL PERKAWINAN KELAMIN DISABILITAS Keterangan *)
LAHIR B/S/P L/P JALAN/DUKUH RT RW
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

98 3329082602072952 3329081801650001 SUKANA BREBES 18|01|1965 S L DESA LENGKONG, 002 004 0 0

99 3329082602072952 3329084306790013 SAIROH BREBES 03|06|1979 S P DESA LENGKONG, 002 004 0 0

100 3329082602072979 3329081504720003 MUNAWAR BREBES 15|04|1972 S L DESA LENGKONG, 002 004 0 0

101 3329082602072979 3329084506710010 WARNIDAH BREBES 05|06|1971 S P DESA LENGKONG, 002 004 0 0

102 3329082602073180 3329081911970007 RUDI RIYANTO BREBES 19|11|1997 B L DESA LENGKONG, 002 004 0 0

103 3329082602073180 3329085008770014 ROHAYATI BREBES 10|08|1977 S P DESA LENGKONG, 002 004 0 0

104 3329082602073195 3329084710830002 KUSTANTI BREBES 07|10|1983 S P DESA LENGKONG, 002 004 0 0

105 3329082609130008 3329085004900007 MUTIARA RAHMAH NEFILANTIA BREBES 10|04|1990 S P DESA LENGKONG, 002 004 0 0

106 3329082609130008 3329142308910001 WISNU SADEWO BREBES 23|08|1991 S L DESA LENGKONG, 002 004 0 0

107 3329082712120013 3329072506870002 AKHMAD FATIKHI BREBES 25|06|1987 S L DESA LENGKONG, 002 004 0 0

108 3329082712120013 3329086611890001 NOVI ARISANTI BREBES 26|11|1989 S P DESA LENGKONG, 002 004 0 0

109 3329082902160014 3329081212900008 DURYANTO BREBES 12|12|1990 S L DESA LENGKONG, 002 004 0 0

110 3329082902160014 3329084506950005 ROSDIANA BREBES 05|06|1995 S P DESA LENGKONG, 002 004 0 0

111 3329082912110011 3329081905860006 ANTON TEGAL 19|05|1986 S L DESA LENGKONG, 002 004 0 0

112 3329082912110011 3329084904820008 ETI ALFIYAH BREBES 09|04|1982 S P DESA LENGKONG, 002 004 0 0

113 3329083004150014 3329081001950017 DIDI PRASTIO BREBES 10|01|1995 S L DESA LENGKONG, 002 004 0 0

114 3329083004150014 3329086212980003 AWALIA SYAMROTUL JANNAH BREBES 22|12|1998 S P DESA LENGKONG, 002 004 0 0

115 3329083006160002 3329082703980005 MUHAMAD DHUHAFA BREBES 27|03|1998 B L DESA LENGKONG, 002 004 0 0

116 3329083006160003 3329071912890002 MAS ALIANA BREBES 19|12|1989 S L DESA LENGKONG 002 004 0 0

117 3329083006160003 3329084507930002 RIRIN INDRIYANTI BREBES 05|07|1993 B P DESA LENGKONG, 002 004 0 0

Kd10-JAWA_TENGAH-BREBES-WANASARI-LENGKONG-009 119 / 163


Model A.DPTHP2-KPU

STATUS JENIS ALAMAT


NO NO KK NIK NAMA TEMPAT LAHIR TANGGAL PERKAWINAN KELAMIN DISABILITAS Keterangan *)
LAHIR B/S/P L/P JALAN/DUKUH RT RW
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

118 3329080201180021 3329081810930003 RISKI RENDI ANDHIKA PUTRA BREBES 18|10|1993 S L LENGKONG 005 004 0 0

119 3329080301180014 3328164805870001 UPI RAHAYU BREBES 08|05|1987 S P DESA LENGKONG, 005 004 0 0

120 3329080303110002 3329083105750002 WAHIDIN BREBES 31|05|1975 S L DESA LENGKONG, 005 004 0 0

121 3329080303110005 3329082505750006 SLAMET WITANTO JAKARTA 25|05|1975 S L DESA LENGKONG, 005 004 0 0

122 3329080303110005 3329085601880010 WARYUNI BREBES 16|01|1988 S P DESA LENGKONG, 005 004 0 0

123 3329080303110007 3329086301790005 SARTIAH BREBES 23|01|1979 S P DESA LENGKONG, 005 004 0 0

124 3329080303110011 3329082112900005 NAWAWI BREBES 21|12|1990 B L DESA LENGKONG, 005 004 0 0

125 3329080303110011 3329085207690001 SULASTRI BREBES 12|07|1969 P P DESA LENGKONG, 005 004 0 0

126 3329080303110011 3329085207960010 FITRI INDRIYANI BREBES 12|07|1996 B P DESA LENGKONG, 005 004 0 0

127 3329080303110014 3329082105690004 SOKHIDIN BREBES 21|05|1969 S L DESA LENGKONG, 005 004 0 0

128 3329080411130014 3329082712900004 HERU SISWANTO BREBES 27|12|1990 S L DESA LENGKONG, 005 004 0 0

129 3329080411130014 3329084404920012 PITRIAH BREBES 04|04|1992 B P DESA LENGKONG, 005 004 0 0

130 3329080501120011 3329082901790005 TARYONO BREBES 29|01|1979 S L DESA LENGKONG, 005 004 0 0

131 3329080501120011 3329085603820005 SAENI BREBES 16|03|1982 S P DESA LENGKONG, 005 004 0 0

132 3329080609120001 3329082006850003 EDI SUTRISNO BREBES 20|06|1985 S L DESA LENGKONG, 005 004 0 0

133 3329080609120001 3329084208950001 NUNGKI CELYANA BREBES 02|08|1995 S P DESA LENGKONG, 005 004 0 0

134 3329080907150005 3322050402890004 SULISTIYONO KAB. SEMARANG 04|02|1989 S L DESA LENGKONG, 005 004 0 0

135 3329080907150005 3329085605900004 TASRIYAH BREBES 16|05|1990 S P DESA LENGKONG, 005 004 0 0

136 3329081110110024 3329081201810009 TASDIK BREBES 12|01|1981 S L DESA LENGKONG, 005 004 0 0

137 3329081110110024 3329084203870015 NURHAYATI GARUT 02|03|1987 S P DESA LENGKONG, 005 004 0 0

Kd10-JAWA_TENGAH-BREBES-WANASARI-LENGKONG-009 120 / 163


Model A.DPTHP2-KPU

STATUS JENIS ALAMAT


NO NO KK NIK NAMA TEMPAT LAHIR TANGGAL PERKAWINAN KELAMIN DISABILITAS Keterangan *)
LAHIR B/S/P L/P JALAN/DUKUH RT RW
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

138 3329081601120010 3329080507710009 KUWADI KUWATONO BANTUL 05|07|1971 S L DESA LENGKONG, 005 004 0 0

139 3329081601120010 3329087005830006 SUMERI BREBES 30|05|1983 S P DESA LENGKONG, 005 004 0 0

140 3329081710140016 3329080303850011 NUR TOPIK BREBES 03|03|1985 S L DESA LENGKONG, 005 004 0 0

141 3329081710140016 3329085808940009 ELISAH BREBES 18|08|1994 S P DESA LENGKONG, 005 004 0 0

142 3329081805150012 3329087003920001 YESSI AMALIA BREBES 30|03|1992 S P DESA LENGKONG, 005 004 0 0

143 3329081805150012 3329092408840006 DURINTO BREBES 24|08|1984 S L DESA LENGKONG, 005 004 0 0

144 3329081811130022 3327144507840002 NERLAELA PEMALANG 05|07|1984 S P DESA LENGKONG, 005 004 0 0

145 3329081811130022 3329080402830004 RISWAD BREBES 04|02|1983 S L DESA LENGKONG, 005 004 0 0

146 3329081911150007 3329081708870014 RASTONO BREBES 17|08|1987 B L DESA LENGKONG, 005 004 0 0

147 3329082003120009 3329084304730002 ROHAYATI BREBES 03|04|1973 P P DESA LENGKONG, 005 004 0 0

148 3329082004150009 3329040305790010 NUR ALI ROKHMAN BREBES 03|05|1979 S L DESA LENGKONG, 005 004 0 0

149 3329082004150009 3329084503920005 FATECHATUN MARYANA BREBES 05|03|1992 S P DESA LENGKONG, 005 004 0 0

150 3329082008130029 3329085010930003 PITRIAH BREBES 10|10|1993 B P DESA LENGKONG, 005 004 0 0

151 3329082106083420 3329081807820005 GOLDI TEGAL 18|07|1982 S L DESA LENGKONG, 005 004 0 0

152 3329082106083420 3329085807820003 SULARSIH BREBES 18|07|1982 S P DESA LENGKONG, 005 004 0 0

153 3329082204160006 3329080507750009 KUSNODO BREBES 05|07|1975 B L DESA LENGKONG, 005 004 0 0

154 3329082204160006 3329082010880008 WANTO HANDRIYONO BREBES 20|10|1988 B L DESA LENGKONG, 005 004 0 0

155 3329082204160006 3329085506520009 KEMAH BREBES 15|06|1952 P P DESA LENGKONG, 005 004 0 0

156 3329082204160006 3329086301960007 SOIMATUN BREBES 23|01|1996 B P DESA LENGKONG, 005 004 0 0

157 3329082602072482 3329086708710002 ROISAH BREBES 21|08|1971 S P DESA LENGKONG, 005 004 0 0

Kd10-JAWA_TENGAH-BREBES-WANASARI-LENGKONG-009 121 / 163


Model A.DPTHP2-KPU

STATUS JENIS ALAMAT


NO NO KK NIK NAMA TEMPAT LAHIR TANGGAL PERKAWINAN KELAMIN DISABILITAS Keterangan *)
LAHIR B/S/P L/P JALAN/DUKUH RT RW
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

158 3329082602072666 3329081209730011 GINO BREBES 12|09|1973 S L DESA LENGKONG, 005 004 0 0

159 3329082602072666 3329082907950001 AGUS PRIONO BREBES 29|07|1995 B L DESA LENGKONG, 005 004 0 0

160 3329082602072666 3329085306760006 SUNITI BREBES 13|06|1976 S P DESA LENGKONG, 005 004 0 0

161 3329082602072731 3329034701530006 DANISAH BREBES 07|01|1958 S P DESA LENGKONG, 005 004 0 0

162 3329082602072947 3329081010550002 SUDARNO BREBES 10|10|1955 S L DESA LENGKONG, 005 004 0 0

163 3329082602072947 3329081806980003 AHMAD TUBAGUS FAHMI BREBES 18|06|1998 B L DESA LENGKONG, 005 004 0 0

164 3329082602072947 3329085110720002 WAISAH BREBES 11|10|1972 S P DESA LENGKONG, 005 004 0 0

165 3329082602072949 3329080701700005 TARMUDI BREBES 07|01|1970 S L DESA LENGKONG, 005 004 0 0

166 3329082602072949 3329084609680008 TITI BREBES 06|09|1968 B P DESA LENGKONG, 005 004 0 0

167 3329082602072949 3329086004720007 SUTINAH BREBES 20|04|1972 S P DESA LENGKONG, 005 004 0 0

168 3329082602072950 3329081105760003 SABARUDIN BREBES 11|05|1976 S L DESA LENGKONG, 005 004 0 0

169 3329082602072950 3329086610820004 TEWI BREBES 26|10|1982 S P DESA LENGKONG, 005 004 0 0

170 3329082602072954 3329082112850005 WAHIDIN BREBES 21|12|1985 B L DESA LENGKONG, 005 004 0 0

171 3329082602072955 3329081206600008 MA'MURI BREBES 12|06|1960 S L DESA LENGKONG, 005 004 0 0

172 3329082602072955 3329081206870004 DENI SUBUR BREBES 12|06|1987 B L DESA LENGKONG, 005 004 0 0

173 3329082602072955 3329082112930003 SYAHLENDRA BREBES 21|12|1993 B L DESA LENGKONG, 005 004 0 0

174 3329082602072955 3329086101630003 SRI DAEDI BREBES 21|01|1963 S P DESA LENGKONG, 005 004 0 0

175 3329082602072957 3329081203700007 Y. LEKSONO BREBES 12|03|1970 S L DESA LENGKONG, 005 004 0 0

176 3329082602072957 3329081811010001 IQRO RAMADHAN BREBES 18|11|2001 B L DESA LENGKONG, 005 004 0 0

177 3329082602072957 3329085912770005 SRI HANDAYANI BREBES 19|12|1977 S P DESA LENGKONG, 005 004 0 0

Kd10-JAWA_TENGAH-BREBES-WANASARI-LENGKONG-009 122 / 163


Model A.DPTHP2-KPU

STATUS JENIS ALAMAT


NO NO KK NIK NAMA TEMPAT LAHIR TANGGAL PERKAWINAN KELAMIN DISABILITAS Keterangan *)
LAHIR B/S/P L/P JALAN/DUKUH RT RW
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

178 3329082602072957 3329086211970005 HAANIYAH KURNIAWATI JAKARTA 22|11|1997 B P DESA LENGKONG, 005 004 0 0

179 3329082602072958 3329080505690006 WASIS BREBES 05|05|1969 S L DESA LENGKONG, 005 004 0 0

180 3329082602072958 3329085107970008 FATECHATUN ISNAENI BREBES 11|07|1997 B P DESA LENGKONG, 005 004 0 0

181 3329082602072958 3329085905730002 WURSIH BREBES 19|05|1973 S P DESA LENGKONG, 005 004 0 0

182 3329082602072959 3329080106500007 SUJER BREBES 01|06|1950 S L DESA LENGKONG, 005 004 0 0

183 3329082602072959 3329084701590004 RASMINAH BREBES 07|01|1959 S P DESA LENGKONG, 005 004 0 0

184 3329082602072962 3329084102330004 SARIAH BREBES 01|02|1933 P P DESA LENGKONG, 005 004 0 0

185 3329082602072963 3329080602710003 KARYONO BREBES 06|02|1971 S L DESA LENGKONG, 005 004 0 0

186 3329082602072963 3329084406750008 SURATI BREBES 04|06|1975 S P DESA LENGKONG, 005 004 0 0

187 3329082602072963 3329085310960002 TITIK FATEKHA BREBES 13|10|1996 B P DESA LENGKONG, 005 004 0 0

188 3329082602072964 3329080604730016 SUKWADI BREBES 06|04|1973 S L DESA LENGKONG, 005 004 0 0

189 3329082602072964 3329080904990003 PERI SETIA BUDI BREBES 09|12|1998 B L DESA LENGKONG, 005 004 0 0

190 3329082602072964 3329084706800010 ROHATI BREBES 07|06|1980 S P DESA LENGKONG, 005 004 0 0

191 3329082602072965 3329081208960004 JOKO SUPRIYANTO BREBES 12|08|1996 B L DESA LENGKONG, 005 004 0 0

192 3329082602072965 3329081606750006 WARSONO BREBES 16|06|1975 S L DESA LENGKONG, 005 004 0 0

193 3329082602072965 3329085210770006 SULASTRI BREBES 12|10|1977 S P DESA LENGKONG, 005 004 0 0

194 3329082602072967 3329080206480005 RAGIM BREBES 02|06|1948 S L DESA LENGKONG, 005 004 0 0

195 3329082602072967 3329084302580002 WAITAH BREBES 03|02|1958 S P DESA LENGKONG, 005 004 0 0

196 3329082602072969 3329080402530004 SAWID BREBES 04|02|1953 S L DESA LENGKONG, 005 004 0 0

197 3329082602072969 3329084911510001 TANYU BREBES 09|11|1951 S P DESA LENGKONG, 005 004 0 0

Kd10-JAWA_TENGAH-BREBES-WANASARI-LENGKONG-009 123 / 163


Model A.DPTHP2-KPU

STATUS JENIS ALAMAT


NO NO KK NIK NAMA TEMPAT LAHIR TANGGAL PERKAWINAN KELAMIN DISABILITAS Keterangan *)
LAHIR B/S/P L/P JALAN/DUKUH RT RW
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

198 3329082602072970 3329081106960001 SAEFUL ANWAR BREBES 11|06|1996 S L DESA LENGKONG, 005 004 0 0

199 3329082602072970 3329081206690003 SUDARNO BREBES 12|06|1969 S L DESA LENGKONG, 005 004 0 0

200 3329082602072970 3329084605770003 KASURI BREBES 06|05|1977 S P DESA LENGKONG, 005 004 0 0

201 3329082602072971 3329080805990001 ADE FAISAL BAHRI BREBES 08|05|1999 B L DESA LENGKONG, 005 004 0 0

202 3329082602072971 3329082605720002 DIRANTO BREBES 26|05|1972 S L DESA LENGKONG, 005 004 0 0

203 3329082602072971 3329085607730003 ROWITAH BREBES 16|07|1973 S P DESA LENGKONG, 005 004 0 0

204 3329082602072972 3329080204780006 TOIWAN BREBES 02|04|1978 B L DESA LENGKONG, 005 004 0 0

205 3329082602072972 3329080207550005 RAWI BREBES 02|07|1955 P L DESA LENGKONG, 005 004 0 0

206 3329082602072972 3329080306910003 AHMAD SUDARGO BREBES 03|06|1991 B L DESA LENGKONG, 005 004 0 0

207 3329082602072972 3329080709850009 RAHMAT BREBES 07|09|1985 B L DESA LENGKONG, 005 004 0 0

208 3329082602072972 3329081007800004 RIDWANTO BREBES 10|07|1980 B L DESA LENGKONG, 005 004 0 0

209 3329082602072973 3329081202560002 TASIRIN BREBES 12|02|1956 S L DESA LENGKONG, 005 004 0 0

210 3329082602072973 3329085106680002 TARSINI BREBES 11|06|1968 S P DESA LENGKONG, 005 004 0 0

211 3329082602072975 3329082501990002 SLAMET RIYADI BREBES 25|01|1999 B L DESA LENGKONG, 005 004 0 0

212 3329082602072975 3329084402530003 WARPINAH BREBES 04|02|1953 S P DESA LENGKONG, 005 004 0 0

213 3329082602072976 3329080506590011 SAYID BREBES 05|06|1959 P L DESA LENGKONG, 005 004 0 0

214 3329082602072977 3329081206670004 RUYAN BREBES 12|06|1967 P L DESA LENGKONG, 005 004 0 0

215 3329082602072981 3329081610230001 RABAD BREBES 16|10|1923 S L DESA LENGKONG, 005 004 0 0

216 3329082602072981 3329085401410001 RAMIDAH BREBES 14|01|1941 S P DESA LENGKONG, 005 004 0 0

217 3329082602072981 3329086711890006 SARTIKA BREBES 27|11|1989 B P DESA LENGKONG, 005 004 0 0

Kd10-JAWA_TENGAH-BREBES-WANASARI-LENGKONG-009 124 / 163


Model A.DPTHP2-KPU

STATUS JENIS ALAMAT


NO NO KK NIK NAMA TEMPAT LAHIR TANGGAL PERKAWINAN KELAMIN DISABILITAS Keterangan *)
LAHIR B/S/P L/P JALAN/DUKUH RT RW
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

218 3329082602072983 3329080101950007 CHANDRA EKA PRADANA BREBES 01|01|1995 B L DESA LENGKONG, 005 004 0 0

219 3329082602072983 3329082404680007 SUDIRYO BREBES 24|04|1968 S L DESA LENGKONG, 005 004 0 0

220 3329082602072985 3329080508690002 SUDIN BREBES 05|08|1969 S L DESA LENGKONG, 005 004 0 0

221 3329082602072985 3329084705710004 KASNITI BREBES 07|05|1971 S P DESA LENGKONG, 005 004 0 0

222 3329082602073030 3329080601790004 SISWO BREBES 06|01|1979 S L DESA LENGKONG, 005 004 0 0

223 3329082602073030 3329084909810006 NURJANAH BREBES 09|09|1981 S P DESA LENGKONG, 005 004 0 0

224 3329082602073030 3329086808010003 ANA KHASIYATI BREBES 28|08|2001 B P DESA LENGKONG, 005 004 0 0

225 3329082602073079 3329081807650005 NASIR BREBES 18|07|1965 S L DESA LENGKONG, 005 004 0 0

226 3329082602073079 3329081906960003 ARIF HIDAYATULLAH BREBES 19|06|1996 B L DESA LENGKONG, 005 004 0 0

227 3329082602073079 3329084302950002 DIAN NATA PRATIWI BREBES 03|02|1995 B P DESA LENGKONG, 005 004 0 0

228 3329082602073079 3329085011970002 NINDI RAKHMAWATI BREBES 11|10|1997 B P DESA LENGKONG, 005 004 0 0

229 3329082602073079 3329086706680002 SITI MAEMUNAH BREBES 27|06|1968 S P DESA LENGKONG, 005 004 0 0

230 3329082602073157 3329080511810005 EDI TARSONO BREBES 15|06|1978 S L DESA LENGKONG, 005 004 0 0

231 3329082602073157 3329084906870004 WIDIARTI BREBES 09|06|1987 S P DESA LENGKONG, 005 004 0 0

232 3329082602073173 3329082707810002 MUSTOPA BREBES 27|07|1981 S L DESA LENGKONG, 005 004 0 0

233 3329082602073173 3329085003880001 TOIROH BREBES 10|03|1988 S P DESA LENGKONG, 005 004 0 0

234 3329082602073174 3329082806740001 AHMAD ROSIDI TEGAL 28|06|1974 S L DESA LENGKONG, 005 004 0 0

235 3329082602073174 3329085607800007 REVOLUSIATI BREBES 16|07|1980 S P DESA LENGKONG, 005 004 0 0

236 3329082602073178 3329082008770008 SOLIHUN BREBES 20|08|1977 S L DESA LENGKONG, 005 004 0 0

237 3329082602073178 3329086607870007 RUKAYAH BREBES 26|07|1987 S P DESA LENGKONG, 005 004 0 0

Kd10-JAWA_TENGAH-BREBES-WANASARI-LENGKONG-009 125 / 163


Model A.DPTHP2-KPU

STATUS JENIS ALAMAT


NO NO KK NIK NAMA TEMPAT LAHIR TANGGAL PERKAWINAN KELAMIN DISABILITAS Keterangan *)
LAHIR B/S/P L/P JALAN/DUKUH RT RW
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

238 3329082602073180 3329087010980007 NILAM SARI BREBES 30|10|1998 B P DESA LENGKONG, 005 004 0 0

239 3329082602073196 3329080505810016 SODIRUN BREBES 05|05|1981 S L DESA LENGKONG, 005 004 0 0

240 3329082602073196 3329084711850005 ELI DIAWATI BREBES 07|11|1985 S P DESA LENGKONG, 005 004 0 0

241 3329082602073230 3329080707780013 TARJONI BREBES 07|07|1978 S L DESA LENGKONG, 005 004 0 0

242 3329082602073230 3329084105850007 DASRIPAH BREBES 01|05|1985 S P DESA LENGKONG, 005 004 0 0

243 3329082810150006 3329080403870002 TARSONO BREBES 04|03|1987 S L DESA LENGKONG, 005 004 0 0

244 3329083004090019 3329080505670006 ISKANDAR BREBES 05|05|1967 S L DESA LENGKONG, 005 004 0 0

Kd10-JAWA_TENGAH-BREBES-WANASARI-LENGKONG-009 126 / 163


Model A.DPTHP2-KPU

STATUS JENIS ALAMAT


NO NO KK NIK NAMA TEMPAT LAHIR TANGGAL PERKAWINAN KELAMIN DISABILITAS Keterangan *)
LAHIR B/S/P L/P JALAN/DUKUH RT RW
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

245 3329083004090019 3329085004720004 SUKIRAH BREBES 10|04|1972 S P DESA LENGKONG, 005 004 0 0

246 3329083004090019 3329085505940008 AFIFAH HILDA FANIAJI BREBES 15|05|1994 S P DESA LENGKONG, 005 004 0 0

247 3329083009110009 3329082811720005 SUPRAPDI BREBES 28|11|1972 S L DESA LENGKONG, 005 004 0 0

Keterangan Disabilitas = 1 Keterangan Status perkawinan = 247 Jenis Kelamin = 247 Ditetapkan di BREBES , Tanggal 10 Desember 2018
1: Tuna Daksa B : Belum Kawin = 62 L : Laki-Laki = 126 KETUA KPU KABUPATEN BREBES
2: Tuna Netra = 1 S : Kawin = 171 P : Perempuan = 121
3: Tuna Rungu/Wicara P : Pernah Kawin = 14
4: Tuna Grahita
5: Disabilitas lainnya
MUAMAR RIZA PAHLEVI, S.IP, M.H
-

Kd10-JAWA_TENGAH-BREBES-WANASARI-LENGKONG-009 127 / 163


Model A.DPTHP2-KPU

Model A.DPTHP2-KPU

DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN (DPTHP-2)


PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019
Provinsi : JAWA TENGAH Kecamatan : WANASARI
Kabupaten/Kota : BREBES Desa/Kelurahan : LENGKONG
TPS : 010

STATUS JENIS ALAMAT


TANGGAL
NO NO KK NIK NAMA TEMPAT LAHIR LAHIR PERKAWINAN KELAMIN DISABILITAS Keterangan *)
B/S/P L/P JALAN/DUKUH RT RW
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 3329083008120035 3329080909500002 WARJAN BREBES 09|09|1950 P L LENGKONG 004 003 0 0

2 3329080105090002 3329082506810001 SARONI BREBES 25|06|1981 S L DESA LENGKONG, 003 004 0 0

3 3329080105090002 3329084606880016 MISNAWATI BREBES 06|06|1988 S P DESA LENGKONG, 003 004 0 0

4 3329080108160012 3329070308950002 TRI BUDIARTO BREBES 03|08|1995 B L DESA LENGKONG, 003 004 0 0

5 3329080308160004 3329090609950014 EKO MUHEMIN BREBES 20|12|1992 S L DESA LENGKONG, 003 004 0 0

6 3329080405090001 3329081605750010 LANANG SUMARTO BREBES 16|05|1975 S L DESA LENGKONG, 003 004 0 0

7 3329080405090001 3329084808000003 SINDI FATIKHA BREBES 08|08|2000 B P DESA LENGKONG, 003 004 0 0

8 3329080703170004 3329081404870002 TARJONO BREBES 14|09|1987 S L DESA LENGKONG, 003 004 0 0

9 3329080703170004 3329085409950002 SUENI BREBES 14|09|1995 B P DESA LENGKONG, 003 004 0 0

10 3329080801130007 3329081212820013 TASLIM BREBES 12|12|1982 S L DESA LENGKONG, 003 004 0 0

11 3329080801130007 3329085105570007 TURAH BREBES 11|05|1957 P P DESA LENGKONG, 003 004 0 0

12 3329080801130007 3329085603870012 EVA ETIMARPUAH BREBES 15|03|1987 S P DESA LENGKONG, 003 004 0 0

13 3329081102082748 3329080303980003 SUWANTO BREBES 03|03|1998 B L DESA LENGKONG, 003 004 0 0

14 3329081102082748 3329080802720005 ROSID BREBES 08|02|1972 S L DESA LENGKONG, 003 004 0 0

15 3329081102082748 3329084806690007 MUSRIAH BREBES 08|06|1969 S P DESA LENGKONG, 003 004 0 0

16 3329081102082748 3329086901480004 DARSINAH BREBES 29|01|1948 P P DESA LENGKONG, 003 004 0 0

17 3329081105150023 3329081603910008 DUL WAHAB BREBES 16|03|1991 S L DESA LENGKONG, 003 004 0 0

Kd10-JAWA_TENGAH-BREBES-WANASARI-LENGKONG-010 128 / 163


Model A.DPTHP2-KPU

STATUS JENIS ALAMAT


NO NO KK NIK NAMA TEMPAT LAHIR TANGGAL PERKAWINAN KELAMIN DISABILITAS Keterangan *)
LAHIR B/S/P L/P JALAN/DUKUH RT RW
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

18 3329081105150023 3329086311920006 INDAH MARYANAH BREBES 23|11|1992 S P DESA LENGKONG, 003 004 0 0

19 3329081202130020 3329082411750005 WAKMAD BREBES 24|11|1975 S L DESA LENGKONG, 003 004 0 0

20 3329081202130020 3329085110000009 TIARA AMALIYAH BREBES 11|10|2000 B P DESA LENGKONG, 003 004 0 0

21 3329081202130020 3329085806820004 SOLEKHA BREBES 18|06|1982 S P DESA LENGKONG, 003 004 0 0

22 3329081208083835 3329080909840002 DIRJO BREBES 09|09|1984 S L DESA LENGKONG, 003 004 0 0

23 3329081407160011 3329091001890004 SOLIKHIN BREBES 10|01|1989 B L DESA LENGKONG, 003 004 0 0

24 3329081504130013 3329083107790004 SAMSU RIZAL KEBUMEN 31|07|1979 S L DESA LENGKONG, 003 004 0 0

25 3329081504130013 3329084710380001 TARIAH BREBES 07|10|1938 P P DESA LENGKONG, 003 004 0 0

26 3329081504130013 3329087105830008 SARIYEM BREBES 31|05|1983 S P DESA LENGKONG, 003 004 0 0

27 3329081607120016 3329084311960006 IIS KUSYANTI BREBES 03|11|1996 B P DESA LENGKONG, 003 004 0 0

28 3329081607120016 3329086610750001 SUNIDAH BREBES 20|11|1978 P P DESA LENGKONG, 003 004 0 0

29 3329081801180014 3329081402460001 RAMI BREBES 19|02|1946 P P DESA LENGKONG, 003 004 0 0

30 3329081907160006 3329087101890001 SAIROH BREBES 31|01|1989 S P DESA LENGKONG, 003 004 0 0

31 3329082007110008 3329084911680007 TARINAH BREBES 09|11|1968 S P DESA LENGKONG, 003 004 0 0

32 3329082312110020 3329085207840003 SUMARNI BREBES 12|07|1984 B P DESA LENGKONG, 003 004 0 0

33 3329082602072718 3329080102630005 SUTISWO BREBES 01|02|1963 S L DESA LENGKONG, 003 004 0 0

34 3329082602072831 3329082706750003 NURSALIM BREBES 27|06|1975 S L DESA LENGKONG, 003 004 0 0

35 3329082602072831 3329085305780009 NIK MADAH BREBES 13|05|1978 S P DESA LENGKONG, 003 004 0 0

36 3329082602072831 3329085308010001 DHIA AMELIA BREBES 13|08|2001 B P DESA LENGKONG, 003 004 0 0

37 3329082602072833 3329080506700012 JUNARTO BREBES 05|06|1970 S L DESA LENGKONG, 003 004 0 0

Kd10-JAWA_TENGAH-BREBES-WANASARI-LENGKONG-010 129 / 163


Model A.DPTHP2-KPU

STATUS JENIS ALAMAT


NO NO KK NIK NAMA TEMPAT LAHIR TANGGAL PERKAWINAN KELAMIN DISABILITAS Keterangan *)
LAHIR B/S/P L/P JALAN/DUKUH RT RW
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

38 3329082602072833 3329082802010002 SAHUA KUMAR BREBES 28|02|2001 B L DESA LENGKONG, 003 004 0 0

39 3329082602072835 3329081607720006 TARWEDI BREBES 16|07|1972 S L DESA LENGKONG, 003 004 0 0

40 3329082602072835 3329082707950010 DEDI PRAYOGI BREBES 27|07|1995 B L DESA LENGKONG, 003 004 0 0

41 3329082602072835 3329086907770003 ROIDAH BREBES 29|07|1977 S P DESA LENGKONG, 003 004 0 0

42 3329082602072836 3329080104640003 TASWADI BREBES 01|04|1964 S L DESA LENGKONG, 003 004 0 0

43 3329082602072836 3329080107880562 DASUKI BREBES 01|07|1988 B L DESA LENGKONG, 003 004 0 0

44 3329082602072836 3329081002950005 TRIYONO BREBES 10|02|1995 B L DESA LENGKONG, 003 004 0 0

45 3329082602072836 3329084504990005 ROKHMAH BREBES 05|04|1999 B P DESA LENGKONG, 003 004 0 0

46 3329082602072836 3329086708670001 RATINAH BREBES 27|08|1967 S P DESA LENGKONG, 003 004 0 0

47 3329082602072837 3329080404430001 WARSO BREBES 04|04|1943 S L DESA LENGKONG, 003 004 0 0

48 3329082602072838 3329080809630002 MARDI BREBES 08|09|1963 S L DESA LENGKONG, 003 004 0 0

49 3329082602072838 3329084907960008 YULI SARTIKA BREBES 09|07|1996 B P DESA LENGKONG, 003 004 0 0

50 3329082602072839 3329080807990004 NANANG SISWANTO BREBES 08|07|1999 B L DESA LENGKONG, 003 004 0 0

51 3329082602072839 3329081305750007 SUSANTO BREBES 12|05|1975 S L DESA LENGKONG, 003 004 0 0

52 3329082602072839 3329085005750010 TARINI BREBES 10|05|1975 S P DESA LENGKONG, 003 004 0 0

53 3329082602072840 3329080312900010 NURSIDIK BREBES 03|12|1990 B L DESA LENGKONG, 003 004 0 0

54 3329082602072840 3329081605680002 DARYO BREBES 16|05|1968 S L DESA LENGKONG, 003 004 0 0

55 3329082602072840 3329085910700001 SARIAH BREBES 19|10|1970 S P LENGKONG 003 004 0 0

56 3329082602072841 3329080606880006 WAHIDIN BREBES 06|06|1988 S L DESA LENGKONG, 003 004 0 0

57 3329082602072841 3329081204640007 CASMO BREBES 12|04|1964 S L DESA LENGKONG, 003 004 0 0

Kd10-JAWA_TENGAH-BREBES-WANASARI-LENGKONG-010 130 / 163


Model A.DPTHP2-KPU

STATUS JENIS ALAMAT


NO NO KK NIK NAMA TEMPAT LAHIR TANGGAL PERKAWINAN KELAMIN DISABILITAS Keterangan *)
LAHIR B/S/P L/P JALAN/DUKUH RT RW
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

58 3329082602072841 3329082412950005 CANDRA KHARISMA BREBES 24|12|1995 B L DESA LENGKONG, 003 004 0 0

59 3329082602072841 3329084206680003 WATIAH BREBES 02|06|1968 S P DESA LENGKONG, 003 004 0 0

60 3329082602072841 3329084906830010 MUZAFAATUN PEKALONGAN 09|06|1983 S P DESA LENGKONG, 003 004 0 0

61 3329082602072843 3329081405760004 RASMADI BREBES 14|05|1976 S L DESA LENGKONG, 003 004 0 0

62 3329082602072843 3329082207990005 AHMAD SOLIKHIN BREBES 22|07|1999 B L DESA LENGKONG, 003 004 0 0

63 3329082602072843 3329084508470002 TARMI BREBES 05|08|1947 P P DESA LENGKONG, 003 004 0 0

64 3329082602072843 3329085208760004 RAHAYU BREBES 12|08|1976 S P DESA LENGKONG, 003 004 0 0

65 3329082602072844 3329082106810001 RUSTONO BREBES 21|06|1981 S L DESA LENGKONG, 003 004 0 0

66 3329082602072844 3329085303820011 WURSINAH BREBES 13|03|1982 S P DESA LENGKONG, 003 004 0 0

67 3329082602072846 3329081203940005 AHMAD FAUZI BREBES 12|03|1994 B L DESA LENGKONG, 003 004 0 0

68 3329082602072846 3329086506750001 KARSEM BREBES 25|06|1975 P P DESA LENGKONG, 003 004 0 0

69 3329082602072848 3329082408960007 LUKITO BREBES 24|08|1996 B L DESA LENGKONG, 003 004 0 0

70 3329082602072853 3329082303930002 RAAMADON BREBES 23|03|1993 B L DESA LENGKONG, 003 004 0 0

71 3329082602072853 3329084101680003 SAIRAH BREBES 01|01|1968 S P DESA LENGKONG, 003 004 0 0

72 3329082602072854 3329080302840012 GUNAWAN BREBES 03|02|1984 B L DESA LENGKONG, 003 004 0 0

73 3329082602072856 3329081011630005 KARTOMO BREBES 10|11|1963 S L DESA LENGKONG, 003 004 0 0

74 3329082602072856 3329081405010005 RIKI ANDI SETIAWAN BREBES 14|05|2001 B L DESA LENGKONG, 003 004 0 0

75 3329082602072856 3329085512680001 TURSINI BREBES 15|12|1968 S P DESA LENGKONG, 003 004 0 0

76 3329082602072856 3329086105970009 SRI ASTUTI BREBES 21|05|1997 B P LENGKONG 003 004 0 0

77 3329082602072872 3329080705670002 DAKRIM BREBES 07|03|1967 S L DESA LENGKONG, 003 004 0 0

Kd10-JAWA_TENGAH-BREBES-WANASARI-LENGKONG-010 131 / 163


Model A.DPTHP2-KPU

STATUS JENIS ALAMAT


NO NO KK NIK NAMA TEMPAT LAHIR TANGGAL PERKAWINAN KELAMIN DISABILITAS Keterangan *)
LAHIR B/S/P L/P JALAN/DUKUH RT RW
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

78 3329082602072872 3329084408960001 SRI KOTIMAH BREBES 04|08|1996 B P DESA LENGKONG, 003 004 0 0

79 3329082602072872 3329084504680001 DARNINGSIH BREBES 07|03|1971 S P DESA LENGKONG, 003 004 0 0

80 3329082602072886 3329084808990002 AYU SINTA FINATI BREBES 08|08|1999 B P DESA LENGKONG, 003 004 0 0

81 3329082602072886 3329087105830006 ROHANI BREBES 31|05|1983 S P DESA LENGKONG, 003 004 0 0

82 3329082602073166 3329080102630006 TISWO BREBES 01|02|1963 S L DESA LENGKONG, 003 004 0 0

83 3329082602073166 3329080103970003 ARI PURNOMO AJI BREBES 01|03|1997 B L DESA LENGKONG, 003 004 0 0

84 3329082602073166 3329086006730002 TARSINI BREBES 20|06|1973 S P DESA LENGKONG, 003 004 0 0

85 3329082602073168 3329080605780011 WARNUDI BREBES 06|05|1978 S L DESA LENGKONG, 003 004 0 0

86 3329082602073168 3329085006770006 WAESAH BREBES 10|06|1977 S P DESA LENGKONG, 003 004 0 0

87 3329082602073168 3329085801520002 KARNIDAH BREBES 18|01|1952 S P DESA LENGKONG, 003 004 0 0

88 3329082602073169 3329080709740005 AGUS JUNAEDI BREBES 07|08|1996 S L DESA LENGKONG, 003 004 0 0

89 3329082602073169 3329084105790009 RUMINAH BREBES 01|09|1980 S P DESA LENGKONG, 003 004 0 0

90 3329082602073170 3329081204820006 ROSIKUN BREBES 12|04|1982 S L DESA LENGKONG, 003 004 0 0

91 3329082602073170 3329084108850003 SUELMI BREBES 01|08|1985 S P DESA LENGKONG, 003 004 0 0

92 3329082602073248 3329081901780004 YAKUP BREBES 19|01|1978 S L DESA LENGKONG, 003 004 0 0

93 3329082602073248 3329084107770312 ROHANI BREBES 01|07|1977 S P DESA LENGKONG, 003 004 0 0

94 3329082610170010 3329086607680004 WARSINI BREBES 26|07|1968 S P LENGKONG 003 004 0 0

95 3329080103160019 3329081506820017 SUGANDI BREBES 15|06|1982 S L DESA LENGKONG, 004 004 0 0

96 3329080103160019 3329084306910014 RATINAH BREBES 03|06|1991 S P DESA LENGKONG, 004 004 0 0

97 3329080308160004 3329085703970007 ROKESAH BREBES 17|03|1997 B P DESA LENGKONG, 004 004 0 0

Kd10-JAWA_TENGAH-BREBES-WANASARI-LENGKONG-010 132 / 163


Model A.DPTHP2-KPU

STATUS JENIS ALAMAT


NO NO KK NIK NAMA TEMPAT LAHIR TANGGAL PERKAWINAN KELAMIN DISABILITAS Keterangan *)
LAHIR B/S/P L/P JALAN/DUKUH RT RW
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

98 3329080405090002 3329080406610001 SAKYAN BREBES 04|06|1961 S L DESA LENGKONG, 004 004 0 0

99 3329080405090002 3329080509840001 NASORI BREBES 05|09|1984 B L DESA LENGKONG, 004 004 0 0

100 3329080405090002 3329081201860005 NURAHMAD BREBES 12|01|1986 B L DESA LENGKONG, 004 004 0 0

101 3329080405090002 3329081709870003 SUKARMAN BREBES 17|09|1987 B L DESA LENGKONG, 004 004 0 0

102 3329080405090002 3329085012590001 CARPI BREBES 10|12|1959 S P DESA LENGKONG, 004 004 0 0

103 3329080405090002 3329085304950002 NOK ETI BREBES 13|04|1995 B P DESA LENGKONG, 004 004 0 0

104 3329080707150006 3329091807730004 TOLIB BREBES 18|07|1973 S L LENGKONG 004 004 0 0

105 3329080707150006 3329094410880006 IIN INDAH SURYANI BREBES 04|10|1988 S P LENGKONG 004 004 0 0

106 3329080708170002 3201132203700007 HERMANTO BREBES 22|03|1970 S L DESA LENGKONG, 004 004 0 0

107 3329080708170002 3201135504010006 AFDAHERDYTA ACVONICA BREBES 15|04|2001 B P DESA LENGKONG, 004 004 0 0

108 3329080708170002 3201136912700014 DARYATI BREBES 29|12|1976 S P DESA LENGKONG, 004 004 0 0

109 3329080802120015 3329081310800003 ABDULLAH SANI SEMARANG 13|10|1980 S L DESA LENGKONG, 004 004 0 0

110 3329080802120015 3329086603810001 SOIMAH BREBES 26|03|1981 S P DESA LENGKONG, 004 004 0 0

111 3329080805120021 3329086308850002 DASTI BREBES 23|08|1985 S P DESA LENGKONG, 004 004 0 0

112 3329080805120021 3329092008850006 WINARYO BREBES 20|08|1985 S L DESA LENGKONG, 004 004 0 0

113 3329081001120025 3329080208730003 SARTONO BREBES 02|08|1973 S L DESA LENGKONG, 004 004 0 0

114 3329081001120025 3329085303860014 SUGIARTI BREBES 13|03|1986 S P DESA LENGKONG, 004 004 0 0

115 3329081002140006 3329081901900001 HENDRI APRIYANTO BREBES 19|01|1990 S L DESA LENGKONG, 004 004 0 0

116 3329081002140006 3329086207900003 YULIA KRISTIANAWATI BREBES 22|07|1990 S P DESA LENGKONG, 004 004 0 0

117 3329081002140008 3329082505850014 SUPARNO BREBES 25|05|1985 S L DESA LENGKONG, 004 004 0 0

Kd10-JAWA_TENGAH-BREBES-WANASARI-LENGKONG-010 133 / 163


Model A.DPTHP2-KPU

STATUS JENIS ALAMAT


NO NO KK NIK NAMA TEMPAT LAHIR TANGGAL PERKAWINAN KELAMIN DISABILITAS Keterangan *)
LAHIR B/S/P L/P JALAN/DUKUH RT RW
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

118 3329081002140008 3329084504940011 ROSI TRIANAH BREBES 05|04|1994 S P DESA LENGKONG, 004 004 0 0

119 3329081703140029 3329081102980002 TONI DARWANTO BREBES 11|02|1998 B L DESA LENGKONG, 004 004 0 0

120 3329081703140029 3329081507940005 ZAENUDIN MZ BREBES 15|07|1994 B L DESA LENGKONG, 004 004 0 0

121 3329081703140029 3329085509650001 WARMI BREBES 15|09|1965 P P DESA LENGKONG, 004 004 0 0

122 3329081709140016 3329087012940005 RUNTAH WINDASARI BREBES 30|12|1994 S P DESA LENGKONG, 004 004 0 0

123 3329081709140016 3329091612840004 TURNAJI BREBES 16|12|1984 S L DESA LENGKONG 004 004 0 0

124 3329081801180014 3329082508960002 AHMAD KURNIAWAN BREBES 25|08|1996 S L DESA LENGKONG, 004 004 0 0

125 3329081910150009 3329080510730004 SUNAR BREBES 05|10|1973 S L DESA LENGKONG, 004 004 0 0

126 3329082001160015 3329082105790005 DARTO BREBES 21|05|1979 B L DESA LENGKONG, 004 004 0 0

127 3329082003150021 3329084602750010 SUGINAH BREBES 06|02|1975 S P DESA LENGKONG, 004 004 0 0

128 3329082112160002 3329085610890005 RATINI BREBES 16|10|1989 S P DESA LENGKONG, 004 004 0 0

129 3329082206160006 3328110107870303 WAHIDIN BREBES 02|02|1982 S L DESA LENGKONG, 004 004 0 0

130 3329082206160006 3329085909460003 EVA SUSANTI BREBES 19|09|1996 S P DESA LENGKONG, 004 004 0 0

131 3329082305090005 3329086006330001 TARSINAH BREBES 20|06|1933 S P DESA LENGKONG, 004 004 0 0

132 3329082311110013 3329082504810007 WARODI BREBES 25|04|1981 S L DESA LENGKONG, 004 004 0 0

133 3329082311110013 3329087005860008 KURNIAWATI BREBES 30|05|1986 B P DESA LENGKONG, 004 004 0 0

134 3329082506120034 3329090609000002 AHMAD PRIYADI BREBES 06|09|2000 B L DESA LENGKONG, 004 004 0 0

135 3329082506120034 3329091907740001 JANAWI BREBES 19|07|1974 S L DESA LENGKONG, 004 004 0 0

136 3329082506120034 3329095407780001 SITI MARSUMI BREBES 14|07|1978 S P DESA LENGKONG, 004 004 0 0

137 3329082602072465 3329082006750006 DARMO BREBES 20|06|1975 S L DESA LENGKONG, 004 004 0 0

Kd10-JAWA_TENGAH-BREBES-WANASARI-LENGKONG-010 134 / 163


Model A.DPTHP2-KPU

STATUS JENIS ALAMAT


NO NO KK NIK NAMA TEMPAT LAHIR TANGGAL PERKAWINAN KELAMIN DISABILITAS Keterangan *)
LAHIR B/S/P L/P JALAN/DUKUH RT RW
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

138 3329082602072465 3329085611810002 ROSITAH BREBES 16|11|1981 S P DESA LENGKONG, 004 004 0 0

139 3329082602072465 3329087110010001 SRI WULANDARI BREBES 31|10|2001 B P DESA LENGKONG, 004 004 0 0

140 3329082602072707 3329082512700003 SAPII BREBES 25|12|1970 S L DESA LENGKONG, 004 004 0 0

141 3329082602072707 3329082605960004 ALDI APRI GILILAH BREBES 26|05|1996 B L DESA LENGKONG, 004 004 0 0

142 3329082602072707 3329084109770001 SUNIROH BREBES 01|09|1977 S P DESA LENGKONG, 004 004 0 0

143 3329082602072859 3329080610980006 TOMMY WIDIARTO BREBES 06|10|1998 B L DESA LENGKONG, 004 004 0 0

144 3329082602072859 3329081510660001 TARJANI BREBES 15|10|1966 S L DESA LENGKONG, 004 004 0 0

145 3329082602072859 3329085408720003 JAETUN BREBES 14|08|1972 S P DESA LENGKONG, 004 004 0 0

146 3329082602072860 3329081103020013 RIFKI DWI FADLI BREBES 11|03|2002 B L DESA LENGKONG, 004 004 0 0

147 3329082602072860 3329081910580002 TEJO BREBES 19|10|1958 S L DESA LENGKONG, 004 004 0 0

148 3329082602072860 3329082608890008 MUJI BREBES 26|08|1989 B L DESA LENGKONG, 004 004 0 0

149 3329082602072860 3329086110980002 NINDI OKTAVIANI BREBES 21|10|1998 B P DESA LENGKONG, 004 004 0 0

150 3329082602072860 3329086512580001 TARUNAH BREBES 25|12|1958 S P DESA LENGKONG, 004 004 0 0

151 3329082602072862 3329081206330003 WARI BREBES 12|06|1933 P L DESA LENGKONG, 004 004 0 0

152 3329082602072862 3329081410600002 NURIDIN BREBES 14|10|1960 S L DESA LENGKONG, 004 004 0 0

153 3329082602072862 3329087005660001 DARKONAH BREBES 30|05|1966 S P DESA LENGKONG, 004 004 0 0

154 3329082602072864 3329080705450001 WASRIP BREBES 07|05|1945 S L DESA LENGKONG, 004 004 0 0

155 3329082602072864 3329084205580001 TURMI BREBES 02|05|1958 S P DESA LENGKONG, 004 004 0 0

156 3329082602072864 3329086506920009 SUSI SUSANTI BREBES 25|06|1992 B P DESA LENGKONG, 004 004 0 0

157 3329082602072868 3329081509730005 SUNAR BREBES 15|09|1973 S L DESA LENGKONG, 004 004 0 0

Kd10-JAWA_TENGAH-BREBES-WANASARI-LENGKONG-010 135 / 163


Model A.DPTHP2-KPU

STATUS JENIS ALAMAT


NO NO KK NIK NAMA TEMPAT LAHIR TANGGAL PERKAWINAN KELAMIN DISABILITAS Keterangan *)
LAHIR B/S/P L/P JALAN/DUKUH RT RW
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

158 3329082602072868 3329084604970008 RIYAN DITA KUSUMA DEWI BREBES 06|04|1997 B P DESA LENGKONG, 004 004 0 0

159 3329082602072868 3329086803780007 SUGINAH BREBES 28|03|1978 S P DESA LENGKONG, 004 004 0 0

160 3329082602072869 3329082004430002 WAMUN BREBES 20|04|1943 S L DESA LENGKONG, 004 004 0 0

161 3329082602072869 3329086405480001 NESTI BREBES 24|05|1948 S P DESA LENGKONG, 004 004 0 0

162 3329082602072870 3329081205750022 UNTUNG BREBES 12|05|1975 S L DESA LENGKONG, 004 004 0 0

163 3329082602072870 3329084606790020 TAMI BREBES 06|06|1979 S P DESA LENGKONG, 004 004 0 0

164 3329082602072870 3329086710000005 YUSTINA UTRIA SARI BREBES 27|10|2000 B P DESA LENGKONG, 004 004 0 0

165 3329082602072873 3329080604410001 SUYAT BREBES 06|04|1941 S L DESA LENGKONG, 004 004 0 0

166 3329082602072873 3329085610500004 DIMPEN BREBES 16|10|1950 S P DESA LENGKONG, 004 004 0 0

167 3329082602072874 3329080711810002 WARJONO BREBES 07|11|1981 S L DESA LENGKONG, 004 004 0 0

168 3329082602072874 3329084504820026 SRI HARTATI BREBES 05|04|1982 S P DESA LENGKONG, 004 004 0 0

169 3329082602072875 3329080510330001 WASID BREBES 05|10|1933 P L DESA LENGKONG, 004 004 0 0

170 3329082602072875 3329080910950002 IWAN BUDIAWAN BREBES 09|10|1995 B L DESA LENGKONG, 004 004 0 0

171 3329082602072875 3329085206630006 INDAMAH BREBES 12|06|1963 P P DESA LENGKONG, 004 004 0 0

172 3329082602072876 3329080606760002 MUKIDIN BREBES 06|06|1976 S L DESA LENGKONG, 004 004 0 0

173 3329082602072876 3329084406000002 DARNIYAH BREBES 04|06|2000 B P DESA LENGKONG, 004 004 0 0

174 3329082602072876 3329086505760006 DARETI BREBES 25|05|1976 S P DESA LENGKONG, 004 004 0 0

175 3329082602073014 3329081709650007 MOH POJIN BREBES 17|09|1965 S L DESA LENGKONG, 004 004 0 0

176 3329082602073015 3329081408410001 CAYAN BREBES 14|08|1941 S L DESA LENGKONG, 004 004 0 0

177 3329082602073015 3329084911420003 SUYAH BREBES 09|11|1942 S P DESA LENGKONG, 004 004 0 0

Kd10-JAWA_TENGAH-BREBES-WANASARI-LENGKONG-010 136 / 163


Model A.DPTHP2-KPU

STATUS JENIS ALAMAT


NO NO KK NIK NAMA TEMPAT LAHIR TANGGAL PERKAWINAN KELAMIN DISABILITAS Keterangan *)
LAHIR B/S/P L/P JALAN/DUKUH RT RW
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

178 3329082602073016 3329081201730004 SUMITO BREBES 12|01|1973 S L DESA LENGKONG, 004 004 0 0

179 3329082602073016 3329084610770002 MAENAH BREBES 06|10|1977 S P DESA LENGKONG, 004 004 0 0

180 3329082602073017 3329080711890003 WANTORO BREBES 07|11|1989 B L DESA LENGKONG, 004 004 0 0

181 3329082602073017 3329081104930003 KUSNANTO BREBES 11|04|1993 B L DESA LENGKONG, 004 004 0 0

182 3329082602073017 3329081403910010 DODO BUDI ARYANTO BREBES 14|03|1991 B L DESA LENGKONG, 004 004 0 0

183 3329082602073017 3329085210510002 RASMINI BREBES 12|10|1951 P P DESA LENGKONG, 004 004 0 0

184 3329082602073019 3329081104650005 MUHAMAD POJIN BREBES 11|04|1965 S L DESA LENGKONG, 004 004 0 0

185 3329082602073019 3329084510960007 EVA SUSANTI BREBES 05|10|1996 B P DESA LENGKONG, 004 004 0 0

186 3329082602073019 3329085506710007 SURTINI BREBES 15|06|1971 S P DESA LENGKONG, 004 004 0 0

187 3329082602073021 3329080806980008 RUDI PRASETYO BREBES 08|06|1998 S L DESA LENGKONG, 004 004 0 0

188 3329082602073021 3329082508760009 WARSONO BREBES 25|08|1976 S L DESA LENGKONG, 004 004 0 0

189 3329082602073021 3329087005790001 SRI HANDAYANI BREBES 30|05|1979 S P DESA LENGKONG, 004 004 0 0

190 3329082602073022 3329081705750007 WASNADI BREBES 17|05|1975 S L DESA LENGKONG, 004 004 0 0

191 3329082602073022 3329081707000001 ANWAR AWALUDIN BREBES 17|07|2000 B L DESA LENGKONG, 004 004 0 0

192 3329082602073022 3329084508790003 KISEM BREBES 05|08|1979 S P DESA LENGKONG, 004 004 0 0

193 3329082602073023 3329085010530001 RUMINAH BREBES 10|10|1953 P P DESA LENGKONG, 004 004 0 0

194 3329082602073026 3329081505750002 WARSAN BREBES 15|05|1975 S L DESA LENGKONG, 004 004 0 0

195 3329082602073026 3329084307980002 NELI RAKHMAWATI BREBES 03|07|1998 B P DESA LENGKONG, 004 004 0 0

196 3329082602073026 3329085805770001 SARYI BREBES 18|05|1977 S P DESA LENGKONG, 004 004 0 0

197 3329082602073036 3329080611730001 DIRYO BREBES 06|11|1973 S L DESA LENGKONG, 004 004 0 0

Kd10-JAWA_TENGAH-BREBES-WANASARI-LENGKONG-010 137 / 163


Model A.DPTHP2-KPU

STATUS JENIS ALAMAT


NO NO KK NIK NAMA TEMPAT LAHIR TANGGAL PERKAWINAN KELAMIN DISABILITAS Keterangan *)
LAHIR B/S/P L/P JALAN/DUKUH RT RW
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

198 3329082602073036 3329084911620003 SANYEM BREBES 09|11|1962 S P DESA LENGKONG, 004 004 0 0

199 3329082602073167 3329080409750003 JAMIL BREBES 04|09|1975 S L DESA LENGKONG, 004 004 0 0

200 3329082602073167 3329086604820005 WATRI BREBES 26|04|1982 S P DESA LENGKONG, 004 004 0 0

201 3329082602073171 3329080702830008 WASARIPUDIN BREBES 07|02|1983 S L DESA LENGKONG, 004 004 0 0

202 3329082602073171 3329085706480001 KOMARIYAH BREBES 17|06|1948 P P DESA LENGKONG, 004 004 0 0

203 3329082602073171 3329086110770001 UMAYAH BREBES 21|10|1977 S P DESA LENGKONG, 004 004 0 0

204 3329083004090017 3329081110830004 WARTONO BREBES 11|10|1983 P L DESA LENGKONG, 004 004 0 0

205 3329083103082936 3329081704710003 SUMARJONO BREBES 17|04|1971 S L DESA LENGKONG, 004 004 0 0

206 3329083103082936 3329085009850009 SRI NURKHOLISAH BREBES 10|09|1985 S P DESA LENGKONG, 004 004 0 0

Keterangan Disabilitas : Keterangan Status perkawinan = 206 Jenis Kelamin = 206 Ditetapkan di BREBES , Tanggal 10 Desember 2018
1: Tuna Daksa B : Belum Kawin = 56 L : Laki-Laki = 106 KETUA KPU KABUPATEN BREBES
2: Tuna Netra S : Kawin = 134 P : Perempuan = 100
3: Tuna Rungu/Wicara P : Pernah Kawin = 16
4: Tuna Grahita
5: Disabilitas lainnya
MUAMAR RIZA PAHLEVI, S.IP, M.H
-

Kd10-JAWA_TENGAH-BREBES-WANASARI-LENGKONG-010 138 / 163


Model A.DPTHP2-KPU

Model A.DPTHP2-KPU

DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN (DPTHP-2)


PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019
Provinsi : JAWA TENGAH Kecamatan : WANASARI
Kabupaten/Kota : BREBES Desa/Kelurahan : LENGKONG
TPS : 011

STATUS JENIS ALAMAT


TANGGAL
NO NO KK NIK NAMA TEMPAT LAHIR LAHIR PERKAWINAN KELAMIN DISABILITAS Keterangan *)
B/S/P L/P JALAN/DUKUH RT RW
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 3329082106160004 3329081807900001 TASIRIN BREBES 18|07|1990 B L DESA LENGKONG, 001 002 0 0

2 3329081910160006 3329096909840006 WIHARTI BREBES 29|01|1984 S P DESA LENGKONG 002 002 0 0

3 3329080706130019 3329082008800016 FUAD BATANG 20|08|1980 S L LENGKONG 001 003 0 0

4 3329080706130019 3329084807810009 SUMARNI BREBES 08|07|1981 S P LENGKONG 001 003 0 0

5 3329080104082967 3329080505640002 JAELANI TANGGERANG 05|05|1964 S L DESA LENGKONG, 001 005 0 0

6 3329080203160008 3329080801910003 EKO SAPUTRO BREBES 08|01|1991 S L DESA LENGKONG, 001 005 0 0

7 3329080203160008 3329084305920013 IKA NURJANAH BREBES 03|05|1992 S P DESA LENGKONG, 001 005 0 0

8 3329080204130027 3329081001830013 SUHARI BREBES 10|01|1983 S L DESA LENGKONG, 001 005 0 0

9 3329080204130027 3329086804870002 CARSEMI BREBES 28|04|1987 S P DESA LENGKONG, 001 005 0 0

10 3329080303110021 3329080407860014 SAEPUDIN BREBES 04|07|1986 S L DESA LENGKONG, 001 005 0 0

11 3329080303110021 3329086809870008 ITA MANDASARI BREBES 28|09|1987 S P DESA LENGKONG, 001 005 0 0

12 3329080303110022 3329080401920009 ANDI KRISTIANTO BREBES 04|01|1992 S L DESA LENGKONG, 001 005 0 0

13 3329080303110022 3329081309850006 BUDI HARYANTO BREBES 13|09|1985 B L DESA LENGKONG, 001 005 0 0

14 3329080303110022 3329082005880005 ADE GUNAWAN BREBES 20|05|1988 B L DESA LENGKONG, 001 005 0 0

15 3329080303110022 3329084811520001 ROKIMAH BREBES 08|11|1952 P P DESA LENGKONG, 001 005 0 0

16 3329080303110024 3329082703880010 ANDRIYANTO BREBES 27|03|1988 B L DESA LENGKONG, 001 005 0 0

17 3329080303110024 3329084403940002 INTAN PERMATASARI BREBES 04|03|1994 S P DESA LENGKONG, 001 005 0 0

Kd10-JAWA_TENGAH-BREBES-WANASARI-LENGKONG-011 139 / 163


Model A.DPTHP2-KPU

STATUS JENIS ALAMAT


NO NO KK NIK NAMA TEMPAT LAHIR TANGGAL PERKAWINAN KELAMIN DISABILITAS Keterangan *)
LAHIR B/S/P L/P JALAN/DUKUH RT RW
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

18 3329080303110024 3329084606990011 NISA SAFITRI BREBES 06|06|1999 B P DESA LENGKONG, 001 005 0 0

19 3329080303110024 3329086511680001 JAIYAH BREBES 25|11|1968 S P DESA LENGKONG, 001 005 0 0

20 3329080303110030 3329080112930004 BAMBANG BREBES 01|12|1993 B L DESA LENGKONG, 001 005 0 0

21 3329080303110030 3329084911580001 JAMILAH BREBES 09|11|1958 P P DESA LENGKONG, 001 005 0 0

22 3329080305090058 3329080405830007 EDI HARTONO BREBES 04|05|1983 S L DESA LENGKONG, 001 005 0 0

23 3329080305090058 3329084408850010 SUETI BREBES 04|08|1985 S P DESA LENGKONG, 001 005 0 0

24 3329080306150017 3329084307530008 SUPARTI BREBES 03|07|1953 P P DESA LENGKONG, 001 005 0 0

25 3329080306150017 3329085510890009 WARYULI BREBES 15|10|1989 S P DESA LENGKONG, 001 005 0 0

26 3329080306150017 3329112804840004 HALIMUDIN BREBES 28|04|1984 S L LENGKONG 001 005 0 0

27 3329080405150013 3329080712740006 MARJOKO BREBES 07|12|1974 S L DESA LENGKONG, 001 005 0 0

28 3329080405150013 3329084207760015 ROKANAH BREBES 02|07|1976 S P DESA LENGKONG, 001 005 0 0

29 3329080607150010 3329080611830008 SUHERMAN BREBES 06|11|1983 S L DESA LENGKONG, 001 005 0 0

30 3329080607150010 3329087108870006 RUMINI BREBES 31|08|1987 S P DESA LENGKONG, 001 005 0 0

31 3329080708120002 3329082107780009 DARTO BREBES 21|07|1978 S L DESA LENGKONG, 001 005 0 0

32 3329080708120002 3329085208000005 SOPIYAH BREBES 12|08|2000 B P DESA LENGKONG, 001 005 0 0

33 3329080708120002 3329087012800014 SUPRIYANTI BREBES 30|12|1980 S P DESA LENGKONG, 001 005 0 0

34 3329081107170015 3329080308930001 IFAN GILANG PURNAMA BREBES 03|08|1993 S L DESA LENGKONG, 001 005 0 0

35 3329081107170015 3329085309930010 RATNA SARI BREBES 13|09|1993 S P DESA LENGKONG, 001 005 0 0

36 3329081306130012 3329081505830031 SISWANTO LAMONGAN 15|05|1983 S L DESA LENGKONG, 001 005 0 0

37 3329081306130012 3329084511880013 RINAH BREBES 05|11|1988 S P DESA LENGKONG, 001 005 0 0

Kd10-JAWA_TENGAH-BREBES-WANASARI-LENGKONG-011 140 / 163


Model A.DPTHP2-KPU

STATUS JENIS ALAMAT


NO NO KK NIK NAMA TEMPAT LAHIR TANGGAL PERKAWINAN KELAMIN DISABILITAS Keterangan *)
LAHIR B/S/P L/P JALAN/DUKUH RT RW
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

38 3329081409160005 3329080402060002 DIKI LESMANA INDRAMAYU 01|04|2000 B L DESA LENGKONG, 001 005 0 0

39 3329081409160005 3329084503810008 SARNITI BREBES 05|03|1981 S P DESA LENGKONG, 001 005 0 0

40 3329081409160005 3329090103000026 MUHAMMAD TOFIK BREBES 01|03|2000 B L DESA LENGKONG, 001 005 0 0

41 3329081409160005 3329090109730006 DARYO BREBES 01|09|1973 P L DESA LENGKONG, 001 005 0 0

42 3329081807130002 3329083008850003 JOKO PRIYONO BREBES 30|08|1985 S L DESA LENGKONG, 001 005 0 0

43 3329081807130002 3329085003860018 KHASANAH BREBES 10|03|1986 S P DESA LENGKONG, 001 005 0 0

44 3329082111084650 3329081508630002 SULTONI BREBES 15|08|1963 S L DESA LENGKONG, 001 005 0 0

45 3329082111084650 3329085108770005 KHALIMAH BREBES 13|11|1963 S P DESA LENGKONG, 001 005 0 0

46 3329082301150023 3329081206860013 TARUNO BREBES 12|06|1986 S L DESA LENGKONG, 001 005 0 0

47 3329082301150023 3329084508960008 NUR AGUSTIN BREBES 05|08|1996 S P DESA LENGKONG, 001 005 0 0

48 3329082306110005 3329085606880006 SUHARTI BREBES 16|06|1988 S P DESA LENGKONG, 001 005 0 0

49 3329082408150017 3329080105820014 HILMAN HANDINO TEGAL 01|05|1982 S L DESA LENGKONG, 001 005 0 0

50 3329082408150017 3329086903880006 ELI KUSMIRAH BREBES 29|03|1988 S P DESA LENGKONG, 001 005 0 0

51 3329082506100001 3329082506890003 NURKHOLIS BREBES 15|06|1989 S L DESA LENGKONG, 001 005 0 0

52 3329082506150015 3329080504820002 SARIKUN BREBES 05|04|1982 B L DESA LENGKONG, 001 005 0 0

53 3329082506150015 3329080907840002 SUWARDI BREBES 09|07|1984 B L DESA LENGKONG, 001 005 0 0

54 3329082506150015 3329080911980003 AHMAD ROSIKIN BREBES 06|07|1998 B L DESA LENGKONG, 001 005 0 0

55 3329082506150015 3329081111980005 NUROHIM BREBES 07|01|1991 B L DESA LENGKONG, 001 005 0 0

56 3329082506150015 3329085103600010 SUTINAH BREBES 11|03|1960 P P DESA LENGKONG, 001 005 0 0

57 3329082507160011 3303013101860002 HARTONO PURBALINGGA 31|01|1986 B L DESA LENGKONG, 001 005 0 0

Kd10-JAWA_TENGAH-BREBES-WANASARI-LENGKONG-011 141 / 163


Model A.DPTHP2-KPU

STATUS JENIS ALAMAT


NO NO KK NIK NAMA TEMPAT LAHIR TANGGAL PERKAWINAN KELAMIN DISABILITAS Keterangan *)
LAHIR B/S/P L/P JALAN/DUKUH RT RW
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

58 3329082507160011 3329086704930007 SUNARSIH BREBES 27|04|1993 B P DESA LENGKONG, 001 005 0 0

59 3329082602072636 3329085411960007 SUMIYATI BREBES 14|11|1996 S P DESA LENGKONG, 001 005 0 0

60 3329082602072702 3329084501010004 IDRIYANI BREBES 05|01|2001 B P DESA LENGKONG, 001 005 0 0

61 3329082602072703 3329082212800007 ZAENUDIN BREBES 22|12|1980 S L DESA LENGKONG, 001 005 0 0

62 3329082602072735 3329082007710003 JENI BREBES 20|07|1971 P L DESA LENGKONG, 001 005 0 0

63 3329082602072735 3329085202480005 SUTIRAH BREBES 12|02|1948 P P DESA LENGKONG, 001 005 0 0

64 3329082602072908 3329081012780007 SUBUR BREBES 25|10|1976 S L DESA LENGKONG, 001 005 0 0

65 3329082602072908 3329084807810008 TITIN SUMARNI BREBES 08|07|1981 S P DESA LENGKONG, 001 005 0 0

66 3329082602072990 3329083006960002 TEGUH IRAWAN BREBES 30|06|1996 B L DESA LENGKONG, 001 005 0 0

67 3329082602072991 3329080609740002 TARSO BREBES 06|09|1974 S L DESA LENGKONG, 001 005 0 0

68 3329082602072991 3329080708950002 KASMURI BREBES 07|08|1995 B L DESA LENGKONG, 001 005 0 0

69 3329082602072991 3329085012690002 KARSEM BREBES 10|12|1969 S P DESA LENGKONG, 001 005 0 0

70 3329082602072992 3329080311240002 SALI BREBES 03|11|1924 S L DESA LENGKONG, 001 005 0 0

71 3329082602072992 3329085711340001 WAKINAH BREBES 17|11|1934 S P DESA LENGKONG, 001 005 0 0

72 3329082602072994 3329081807480001 DUROJO BREBES 18|07|1948 S L DESA LENGKONG, 001 005 0 0

73 3329082602072994 3329083006880006 MULYANTO BREBES 30|06|1988 B L DESA LENGKONG, 001 005 0 0

74 3329082602072994 3329085109580001 WAYEM BREBES 11|09|1958 S P DESA LENGKONG, 001 005 0 0

75 3329082602072995 3329082311760001 JAENAL ARIPIN BREBES 23|11|1976 S L DESA LENGKONG, 001 005 0 0

76 3329082602072995 3329084203830002 TONISAH BREBES 02|03|1983 S P DESA LENGKONG, 001 005 0 0

77 3329082602072996 3329081011970010 ARDI SETIA BUDI BREBES 10|11|1997 B L DESA LENGKONG, 001 005 0 0

Kd10-JAWA_TENGAH-BREBES-WANASARI-LENGKONG-011 142 / 163


Model A.DPTHP2-KPU

STATUS JENIS ALAMAT


NO NO KK NIK NAMA TEMPAT LAHIR TANGGAL PERKAWINAN KELAMIN DISABILITAS Keterangan *)
LAHIR B/S/P L/P JALAN/DUKUH RT RW
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

78 3329082602072996 3329081908670004 WASRIP BREBES 19|08|1967 S L DESA LENGKONG, 001 005 0 0

79 3329082602072996 3329085307730004 KASIROH BREBES 13|07|1973 S P DESA LENGKONG, 001 005 0 0

80 3329082602072999 3329080202720010 KASIRIN BREBES 02|02|1972 S L DESA LENGKONG, 001 005 0 0

81 3329082602072999 3329084708000005 PUTRI LINDIYATMI BREBES 07|08|2000 B P DESA LENGKONG, 001 005 0 0

82 3329082602072999 3329085605770006 RATMI BREBES 16|05|1977 S P DESA LENGKONG, 001 005 0 0

83 3329082602073002 3329081408740001 MADSUKA KARAWANG 14|08|1974 S L DESA LENGKONG, 001 005 0 0

84 3329082602073002 3329085505700012 WARSIPAH BREBES 15|05|1970 S P DESA LENGKONG, 001 005 0 0

85 3329082602073003 3329082512750004 KUSWANTO BREBES 25|12|1975 S L DESA LENGKONG, 001 005 0 0

86 3329082602073003 3329086204770001 TARSINAH BREBES 22|04|1977 S P DESA LENGKONG, 001 005 0 0

87 3329082602073004 3329080509880003 SAIRIN BREBES 05|09|1988 B L DESA LENGKONG, 001 005 0 0

88 3329082602073004 3329080607610004 CARTO BREBES 06|07|1961 S L DESA LENGKONG, 001 005 0 0

89 3329082602073004 3329085702660002 ROISAH BREBES 17|02|1966 S P DESA LENGKONG, 001 005 0 0

90 3329082602073005 3329084204530003 KASIROH BREBES 02|04|1953 S P DESA LENGKONG, 001 005 0 0

91 3329082602073006 3329080507750011 SARJA BREBES 16|09|1967 S L DESA LENGKONG, 001 005 0 0

92 3329082602073006 3329080903970003 SUSWANTO BREBES 09|03|1997 B L DESA LENGKONG, 001 005 0 0

93 3329082602073006 3329085510710001 ROKHANAH BREBES 15|10|1971 S P DESA LENGKONG, 001 005 0 0

94 3329082602073007 3329081108780002 IMRON WAHADI BREBES 11|08|1978 S L DESA LENGKONG, 001 005 0 0

95 3329082602073007 3329084406800004 MUTRIAH BREBES 04|06|1980 S P DESA LENGKONG, 001 005 0 0

96 3329082602073008 3329081408750002 MUHAMAD NURDIN BREBES 14|08|1975 S L DESA LENGKONG, 001 005 0 0

97 3329082602073008 3329085011990005 SITI RAHAYU BREBES 10|11|1999 B P DESA LENGKONG, 001 005 0 0

Kd10-JAWA_TENGAH-BREBES-WANASARI-LENGKONG-011 143 / 163


Model A.DPTHP2-KPU

STATUS JENIS ALAMAT


NO NO KK NIK NAMA TEMPAT LAHIR TANGGAL PERKAWINAN KELAMIN DISABILITAS Keterangan *)
LAHIR B/S/P L/P JALAN/DUKUH RT RW
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

98 3329082602073008 3329085112760001 TIWI BREBES 11|12|1976 S P DESA LENGKONG, 001 005 0 0

99 3329082602073010 3329083009910004 MOHAMAD FIRDAUS BREBES 30|09|1991 B L DESA LENGKONG, 001 005 0 0

100 3329082602073011 3329081709590001 TARWAID BREBES 17|09|1959 S L DESA LENGKONG, 001 005 0 0

101 3329082602073011 3329086111670001 SOLEHA BREBES 21|11|1967 S P DESA LENGKONG, 001 005 0 0

102 3329082602073012 3329085005400003 RAMINA BREBES 10|05|1940 P P DESA LENGKONG, 001 005 0 0

103 3329082602073013 3329080405580008 UMAR BREBES 04|05|1958 S L DESA LENGKONG, 001 005 0 0

104 3329082602073013 3329081203010004 HAMDAN FAUZI BREBES 12|03|2001 B L DESA LENGKONG, 001 005 0 0

105 3329082602073024 3329081011650001 TARJONO BREBES 10|11|1965 S L DESA LENGKONG, 001 005 0 0

106 3329082602073024 3329084506680003 SUMROH BREBES 05|06|1968 S P DESA LENGKONG, 001 005 0 0

107 3329082602073029 3329081005580005 RASBI BREBES 10|05|1958 S L DESA LENGKONG, 001 005 0 0

108 3329082602073029 3329084207850003 ERNAWATI BREBES 02|07|1985 S P DESA LENGKONG, 001 005 0 0

109 3329082602073029 3329084403920007 MUSAROPAH BREBES 04|03|1992 S P DESA LENGKONG, 001 005 0 0

110 3329082602073029 3329085504660004 RUKAYAH BREBES 15|04|1966 S P DESA LENGKONG, 001 005 0 0

111 3329082602073031 3329081511790004 SUHERMAN BREBES 15|11|1979 S L DESA LENGKONG, 001 005 0 0

112 3329082602073031 3329085408830005 SUMIRAH BREBES 14|08|1983 S P DESA LENGKONG, 001 005 0 0

113 3329082602073032 3329081911640001 WIRTO BREBES 19|11|1964 S L DESA LENGKONG, 001 005 0 0

114 3329082602073032 3329082203980001 INDRA SETIAWAN BREBES 22|03|1998 B L DESA LENGKONG, 001 005 0 0

115 3329082602073089 3329081608990002 AJI SETIAWAN BREBES 16|08|1999 B L DESA LENGKONG, 001 005 0 0

116 3329082602073089 3329084106920006 LILIS SETIANINSIH BREBES 01|06|1992 B P DESA LENGKONG, 001 005 0 0

117 3329082602073089 3329085402750004 INDUN BREBES 14|02|1975 S P DESA LENGKONG, 001 005 0 0

Kd10-JAWA_TENGAH-BREBES-WANASARI-LENGKONG-011 144 / 163


Model A.DPTHP2-KPU

STATUS JENIS ALAMAT


NO NO KK NIK NAMA TEMPAT LAHIR TANGGAL PERKAWINAN KELAMIN DISABILITAS Keterangan *)
LAHIR B/S/P L/P JALAN/DUKUH RT RW
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

118 3329082602073090 3329080304550003 RUSBI BREBES 03|04|1955 S L DESA LENGKONG, 001 005 0 0

119 3329082602073090 3329080412930002 WAHYU SANTOSO BREBES 04|12|1993 B L DESA LENGKONG, 001 005 0 0

120 3329082602073090 3329082001920004 RIYADI GUNTUR BREBES 20|01|1992 B L DESA LENGKONG, 001 005 0 0

121 3329082602073090 3329084711590006 TARESAH BREBES 07|11|1959 S P DESA LENGKONG, 001 005 0 0

122 3329082602073090 3329085608840001 TRI SANDRA BREBES 16|08|1984 B P DESA LENGKONG, 001 005 0 0

123 3329082602073091 3329083008000001 SUBEKHAN DEO PRASETYO BREBES 30|08|2000 B L DESA LENGKONG, 001 005 0 0

124 3329082602073091 3329083101730001 SALIRI BREBES 31|01|1973 S L DESA LENGKONG, 001 005 0 0

125 3329082602073091 3329086802780004 TRISNANING BREBES 28|02|1978 S P DESA LENGKONG, 001 005 0 0

126 3329082602073091 3329086804990001 WIDIA PRILIANI BREBES 28|04|1999 B P DESA LENGKONG, 001 005 0 0

127 3329082602073131 3329082203850002 KOSIDIN BREBES 22|03|1985 S L DESA LENGKONG 001 005 0 0

128 3329082602073131 3329084404950007 WIWI FITRIYANI BREBES 04|04|1995 B P DESA LENGKONG, 001 005 0 0

129 3329082602073131 3329086002630003 KASIRAH BREBES 20|02|1963 P P DESA LENGKONG, 001 005 0 0

130 3329082602073138 3329080304940010 SAPRUDIN BREBES 03|04|1994 B L DESA LENGKONG, 001 005 0 0

131 3329082602073138 3329085606970005 DESI AYU WATI BREBES 25|10|1997 S P DESA LENGKONG, 001 005 0 0

132 3329082602073138 3329086609660002 DANISAH BREBES 26|09|1966 S P DESA LENGKONG, 001 005 0 0

133 3329082602073139 3329081510830015 TARWADI BREBES 15|10|1983 B L DESA LENGKONG, 001 005 0 0

134 3329082602073139 3329082206660003 ABDUL RAHMAN BREBES 22|06|1966 S L LENGKONG 001 005 0 0

135 3329082602073139 3329086002990011 PARNA ASRIPAH BREBES 20|02|1999 B P DESA LENGKONG, 001 005 0 0

136 3329082602073139 3529245301630002 KALIMAH BREBES 13|01|1963 S P LENGKONG 001 005 0 0

137 3329082602073140 3329084501540004 SOLENAH BREBES 05|01|1954 P P DESA LENGKONG, 001 005 0 0

Kd10-JAWA_TENGAH-BREBES-WANASARI-LENGKONG-011 145 / 163


Model A.DPTHP2-KPU

STATUS JENIS ALAMAT


NO NO KK NIK NAMA TEMPAT LAHIR TANGGAL PERKAWINAN KELAMIN DISABILITAS Keterangan *)
LAHIR B/S/P L/P JALAN/DUKUH RT RW
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

138 3329082602073152 3329086006800002 WIWIN KURNIASIH BREBES 20|06|1980 S P DESA LENGKONG, 001 005 0 0

139 3329082602073163 3329080505810003 WANTRIS BREBES 05|05|1981 S L DESA LENGKONG, 001 005 0 0

140 3329082602073163 3329085411860006 NURKHASANAH BREBES 14|11|1986 S P DESA LENGKONG, 001 005 0 0

141 3329082602073165 3329080503830009 AHMAD TAJIRIN BREBES 05|03|1983 S L DESA LENGKONG, 001 005 0 0

142 3329082602073165 3329084503850010 SAWINAH BREBES 05|03|1985 S P DESA LENGKONG, 001 005 0 0

143 3329082602073187 3329080905750007 SAKUM BREBES 09|05|1975 S L DESA LENGKONG, 001 005 0 0

144 3329082602073187 3329081604010005 ANDRIAN SYAHRUL BREBES 16|04|2001 B L DESA LENGKONG, 001 005 0 0

145 3329082602073187 3329085004800004 SRI BUDI ARTI BREBES 10|04|1980 S P DESA LENGKONG, 001 005 0 0

146 3329082602602013 3329080507670004 TARMIDI BREBES 05|07|1967 S L DESA LENGKONG, 001 005 0 0

147 3329082804170005 3329080106970015 AMINUDIN AZIZ BREBES 26|03|1998 B L DESA LENGKONG, 001 005 0 0

148 3329082804170005 3329084704000010 SANTI SAGITA BREBES 07|04|2000 B P DESA LENGKONG, 001 005 0 0

149 3329082804170005 3329086312740001 SUMIRAH BREBES 23|12|1974 S P DESA LENGKONG, 001 005 0 0

150 3329082804170005 3671081503720007 SUMARSONO TEGAL 15|03|1972 S L DESA LENGKONG, 001 005 0 0

151 3329082905090003 3329084405850008 WARSILAH BREBES 04|05|1985 S P DESA LENGKONG, 001 005 0 0

152 3329082912160005 3329085105930003 SUMIASIH BREBES 18|07|1992 S P DESA LENGKONG, 001 005 0 0

153 3329083005120008 3329082007860005 DULKANAN BREBES 20|07|1986 S L DESA LENGKONG, 001 005 0 0

154 3329083005120008 3329085012830005 AMINAH BREBES 10|12|1983 S P DESA LENGKONG, 001 005 0 0

155 3329083105090002 3329081410530002 KASIR BREBES 14|10|1953 S L DESA LENGKONG, 001 005 0 0

156 3329083105090002 3329081505970001 ROSIKIN BREBES 15|05|1997 B L DESA LENGKONG, 001 005 0 0

157 3329083105090002 3329085409580002 KASNAMAH BREBES 14|09|1958 S P DESA LENGKONG, 001 005 0 0

Kd10-JAWA_TENGAH-BREBES-WANASARI-LENGKONG-011 146 / 163


Model A.DPTHP2-KPU

STATUS JENIS ALAMAT


NO NO KK NIK NAMA TEMPAT LAHIR TANGGAL PERKAWINAN KELAMIN DISABILITAS Keterangan *)
LAHIR B/S/P L/P JALAN/DUKUH RT RW
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

158 3329080205090087 3329086511560002 KASTUMI BREBES 25|11|1956 S P DESA LENGKONG, 002 005 0 0

159 3329080303110022 3329083001960004 WIDI SAPUTRA BREBES 30|01|1996 B L DESA LENGKONG, 002 005 0 0

160 3329080303110037 3329084508840009 SITI RAHAYU BREBES 05|08|1984 P P DESA LENGKONG, 002 005 0 0

161 3329080303110038 3329082107830006 ANDISTI CIREBON 21|07|1983 S L DESA LENGKONG, 002 005 0 0

162 3329080303110038 3329084803890007 MARIA ULFA BREBES 28|03|1989 S P DESA LENGKONG, 002 005 0 0

163 3329080303110039 3329080607850015 MULUS ARMANTO BREBES 06|07|1985 S L DESA LENGKONG, 002 005 0 0

164 3329080303110039 3329084603460001 SUTIJU BREBES 06|03|1946 S P DESA LENGKONG, 002 005 0 0

165 3329080303110039 3329086509860009 MUSLIMAH BREBES 25|09|1986 S P DESA LENGKONG, 002 005 0 0

166 3329080403110001 3329081010900015 M.ABDUL BAHRI BREBES 10|10|1990 S L LENGKONG 002 005 0 0

167 3329080501120031 3329082412770003 TRI SANTOSO JOMBANG 24|12|1977 S L LENGKONG 002 005 0 0

168 3329080510090005 3329083010830002 CHAERUDIN BREBES 30|10|1983 S L DESA LENGKONG, 002 005 0 0

169 3329080510090005 3329085704850016 TENI NURAENI SUMEDANG 17|04|1985 S P DESA LENGKONG, 002 005 0 0

170 3329081108150019 3329082505840006 AHMAD PRISTIAWAN BREBES 25|05|1984 P L DESA LENGKONG, 002 005 0 0

171 3329081201110004 3329081904820006 WAKRONI BREBES 19|04|1982 S L DESA LENGKONG, 002 005 0 0

172 3329081201110004 3329086211880002 LILIS KURNIASIH BREBES 22|11|1988 S P DESA LENGKONG, 002 005 0 0

173 3329081308120025 3329081901780011 SUMARNO BREBES 19|01|1978 S L DESA LENGKONG, 002 005 0 0

174 3329081308120025 3329085311700002 SITI AISAH BREBES 13|11|1970 S P DESA LENGKONG, 002 005 0 0

175 3329081309084143 3329081708690004 KASIRUN BREBES 17|08|1969 S L DESA LENGKONG, 002 005 0 0

176 3329081309110001 3329081607720011 NUR ALWI TEGAL 16|07|1972 S L DESA LENGKONG, 002 005 0 0

177 3329081309110001 3329085806780006 NUR ASIYAH BREBES 18|06|1978 S P DESA LENGKONG, 002 005 0 0

Kd10-JAWA_TENGAH-BREBES-WANASARI-LENGKONG-011 147 / 163


Model A.DPTHP2-KPU

STATUS JENIS ALAMAT


NO NO KK NIK NAMA TEMPAT LAHIR TANGGAL PERKAWINAN KELAMIN DISABILITAS Keterangan *)
LAHIR B/S/P L/P JALAN/DUKUH RT RW
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

178 3329081507130037 3329070404840006 UNTUNG ROSADI BREBES 04|04|1984 S L DESA LENGKONG, 002 005 0 0

179 3329081507130037 3329085306860009 ANI SUCIATI BREBES 13|06|1986 S P DESA LENGKONG, 002 005 0 0

180 3329081703160001 3329085605860001 MUSRINAH BREBES 16|05|1986 S P DESA LENGKONG, 002 005 0 0

181 3329081703160001 3329142808880002 EKO AGUS SETIAWAN BREBES 28|08|1988 S L DESA LENGKONG, 002 005 0 0

182 3329081811130024 3329085011810007 WAESAH BREBES 10|11|1981 S P DESA LENGKONG, 002 005 0 0

183 3329081904170006 3301090511890006 NOFA YULIONO CILACAP 05|11|1989 S L DESA LENGKONG, 002 005 0 0

184 3329081904170006 3329086102890002 SRIKHOTUN FATIKHA BREBES 21|02|1989 B P DESA LENGKONG, 002 005 0 0

185 3329081910160006 3329092606810009 JELANI BREBES 26|06|1981 B P DESA LENGKONG, 002 005 0 0

186 3329082008130029 3329091010820018 RUSLANI BREBES 10|10|1982 S L DESA LENGKONG, 002 005 0 0

187 3329082008130029 3329095101860012 EFITA YANUARTI BREBES 11|01|1986 S P DESA LENGKONG, 002 005 0 0

188 3329082106120006 3329080212610002 SODIKIN BREBES 02|12|1961 S L DESA LENGKONG, 002 005 0 0

189 3329082202120020 3329084702870008 WAGINI CILACAP 07|02|1987 S P DESA LENGKONG, 002 005 0 0

190 3329082202130012 3329084307930008 PIARA YULIANINGSIH BREBES 03|07|1993 S P DESA LENGKONG, 002 005 0 0

191 3329082202130012 3329090511920004 SUTRISNO BREBES 05|11|1992 S L DESA LENGKONG, 002 005 0 0

192 3329082503140010 3329084309880012 LILIS SUGIARSIH BREBES 03|09|1988 S P DESA LENGKONG, 002 005 0 0

193 3329082506150009 3329080707940001 URIP AJI SAPUTRO BREBES 07|07|1994 S L DESA LENGKONG, 002 005 0 0

194 3329082602072702 3329085705830002 NURKHOTIMAH BREBES 17|05|1983 S P DESA LENGKONG, 002 005 0 0

195 3329082602072867 3329081211620003 SUTOMO BREBES 12|11|1962 S L DESA LENGKONG, 002 005 0 0

196 3329082602072867 3329084909720007 TARISAH BREBES 09|09|1972 S P DESA LENGKONG, 002 005 0 0

197 3329082602072982 3329081909830007 EDI SOHIDIN BREBES 19|09|1983 S L DESA LENGKONG, 002 005 0 0

Kd10-JAWA_TENGAH-BREBES-WANASARI-LENGKONG-011 148 / 163


Model A.DPTHP2-KPU

STATUS JENIS ALAMAT


NO NO KK NIK NAMA TEMPAT LAHIR TANGGAL PERKAWINAN KELAMIN DISABILITAS Keterangan *)
LAHIR B/S/P L/P JALAN/DUKUH RT RW
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

198 3329082602072982 3329085708850013 UCU AGUSTIN PANDEGLANG 17|08|1985 S P DESA LENGKONG, 002 005 0 0

199 3329082602073040 3329081903830007 TOPIKO BREBES 19|03|1983 B L DESA LENGKONG, 002 005 0 0

200 3329082602073041 3329081509990005 ARYA DWI SEPTIAN BREBES 15|09|1999 B L DESA LENGKONG, 002 005 0 0

201 3329082602073041 3329082008680004 SAKUR BREBES 20|08|1968 S L DESA LENGKONG, 002 005 0 0

202 3329082602073041 3329084610760004 KIROH BREBES 06|10|1976 S P DESA LENGKONG, 002 005 0 0

203 3329082602073041 3329085804970007 DIAN APRIYATI BREBES 18|04|1997 B P DESA LENGKONG, 002 005 0 0

204 3329082602073042 3329080611540002 SUHARJO BREBES 06|11|1954 S L DESA LENGKONG, 002 005 0 0

205 3329082602073042 3329082102870008 AHMAD WAHIDIN BREBES 21|02|1987 B L DESA LENGKONG, 002 005 0 0

206 3329082602073042 3329084705600005 SURTIJAH BREBES 07|05|1960 S P DESA LENGKONG, 002 005 0 0

207 3329082602073044 3329081309800001 M. FACHUR ROOZI TEGAL 13|09|1980 S L DESA LENGKONG, 002 005 0 0

208 3329082602073044 3329085510830002 KAFAH BREBES 15|10|1983 S P DESA LENGKONG, 002 005 0 0

209 3329082602073045 3329081705640001 SALI BREBES 17|05|1964 S L DESA LENGKONG, 002 005 0 0

210 3329082602073045 3329085011630006 SUNAH BREBES 10|11|1963 S P DESA LENGKONG, 002 005 0 0

211 3329082602073046 3175062209750010 SURONO LAMPUNG 22|09|1975 S L DESA LENGKONG, 002 005 0 0

212 3329082602073046 3329084708810008 SUDARYATI BREBES 07|08|1981 S P DESA LENGKONG, 002 005 0 0

213 3329082602073047 3329080507660011 KASIDIN BREBES 05|07|1966 S L DESA LENGKONG, 002 005 0 0

214 3329082602073047 3329082603970003 RINALDHY RANU PRASETYA BREBES 26|03|1997 B L DESA LENGKONG, 002 005 0 0

215 3329082602073047 3329086504670004 SULKI BREBES 25|04|1967 S P DESA LENGKONG, 002 005 0 0

216 3329082602073049 3329082912730001 ALI SUWASTO TEGAL 29|12|1973 S L DESA LENGKONG, 002 005 0 0

217 3329082602073049 3329086411810001 SONDARI ADITIA BREBES 24|11|1981 S P DESA LENGKONG, 002 005 0 0

Kd10-JAWA_TENGAH-BREBES-WANASARI-LENGKONG-011 149 / 163


Model A.DPTHP2-KPU

STATUS JENIS ALAMAT


NO NO KK NIK NAMA TEMPAT LAHIR TANGGAL PERKAWINAN KELAMIN DISABILITAS Keterangan *)
LAHIR B/S/P L/P JALAN/DUKUH RT RW
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

218 3329082602073050 3329082111600002 FATULOH BREBES 21|11|1960 S L DESA LENGKONG, 002 005 0 0

219 3329082602073050 3329082807990005 DEHA PUJI PANGESTI BREBES 28|07|1999 B L DESA LENGKONG, 002 005 0 0

220 3329082602073050 3329084304610004 TARKONAH BREBES 03|04|1961 S P DESA LENGKONG, 002 005 0 0

Kd10-JAWA_TENGAH-BREBES-WANASARI-LENGKONG-011 150 / 163


Model A.DPTHP2-KPU

STATUS JENIS ALAMAT


NO NO KK NIK NAMA TEMPAT LAHIR TANGGAL PERKAWINAN KELAMIN DISABILITAS Keterangan *)
LAHIR B/S/P L/P JALAN/DUKUH RT RW
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

221 3329082602073053 3329080303760008 DUNTORO BREBES 03|03|1976 S L DESA LENGKONG, 002 005 0 0

222 3329082602073053 3329080808970011 ANDIKA PRATAMA BREBES 08|08|1997 B L DESA LENGKONG, 002 005 0 0

223 3329082602073053 3329086001800010 SRI YANTI BREBES 20|01|1980 S P DESA LENGKONG, 002 005 0 0

Keterangan Disabilitas : Keterangan Status perkawinan = 223 Jenis Kelamin = 223 Ditetapkan di BREBES , Tanggal 10 Desember 2018
1: Tuna Daksa B : Belum Kawin = 52 L : Laki-Laki = 116 KETUA KPU KABUPATEN BREBES
2: Tuna Netra S : Kawin = 159 P : Perempuan = 107
3: Tuna Rungu/Wicara P : Pernah Kawin = 12
4: Tuna Grahita
5: Disabilitas lainnya
MUAMAR RIZA PAHLEVI, S.IP, M.H
-

Kd10-JAWA_TENGAH-BREBES-WANASARI-LENGKONG-011 151 / 163


Model A.DPTHP2-KPU

Model A.DPTHP2-KPU

DAFTAR POTENSIAL PEMILIH TAMBAHAN


PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019
:

STATUS JENIS ALAMAT


TANGGAL
NO NO KK NIK NAMA TEMPAT LAHIR PERKAWINAN KELAMIN DISABILITAS Keterangan *)
LAHIR B/S/P L/P JALAN/DUKUH RT RW
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kd10-JAWA_TENGAH-BREBES-WANASARI-LENGKONG-012 152 / 163


Model A.DPTHP2-KPU

STATUS JENIS ALAMAT


NO NO KK NIK NAMA TEMPAT LAHIR TANGGAL PERKAWINAN KELAMIN DISABILITAS Keterangan *)
LAHIR B/S/P L/P JALAN/DUKUH RT RW
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kd10-JAWA_TENGAH-BREBES-WANASARI-LENGKONG-012 153 / 163


Model A.DPTHP2-KPU

STATUS JENIS ALAMAT


NO NO KK NIK NAMA TEMPAT LAHIR TANGGAL PERKAWINAN KELAMIN DISABILITAS Keterangan *)
LAHIR B/S/P L/P JALAN/DUKUH RT RW
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kd10-JAWA_TENGAH-BREBES-WANASARI-LENGKONG-012 154 / 163


Model A.DPTHP2-KPU

STATUS JENIS ALAMAT


NO NO KK NIK NAMA TEMPAT LAHIR TANGGAL PERKAWINAN KELAMIN DISABILITAS Keterangan *)
LAHIR B/S/P L/P JALAN/DUKUH RT RW
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kd10-JAWA_TENGAH-BREBES-WANASARI-LENGKONG-012 155 / 163


Model A.DPTHP2-KPU

STATUS JENIS ALAMAT


NO NO KK NIK NAMA TEMPAT LAHIR TANGGAL PERKAWINAN KELAMIN DISABILITAS Keterangan *)
LAHIR B/S/P L/P JALAN/DUKUH RT RW
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kd10-JAWA_TENGAH-BREBES-WANASARI-LENGKONG-012 156 / 163


Model A.DPTHP2-KPU

STATUS JENIS ALAMAT


NO NO KK NIK NAMA TEMPAT LAHIR TANGGAL PERKAWINAN KELAMIN DISABILITAS Keterangan *)
LAHIR B/S/P L/P JALAN/DUKUH RT RW
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kd10-JAWA_TENGAH-BREBES-WANASARI-LENGKONG-012 157 / 163


Model A.DPTHP2-KPU

STATUS JENIS ALAMAT


NO NO KK NIK NAMA TEMPAT LAHIR TANGGAL PERKAWINAN KELAMIN DISABILITAS Keterangan *)
LAHIR B/S/P L/P JALAN/DUKUH RT RW
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kd10-JAWA_TENGAH-BREBES-WANASARI-LENGKONG-012 158 / 163


Model A.DPTHP2-KPU

STATUS JENIS ALAMAT


NO NO KK NIK NAMA TEMPAT LAHIR TANGGAL PERKAWINAN KELAMIN DISABILITAS Keterangan *)
LAHIR B/S/P L/P JALAN/DUKUH RT RW
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kd10-JAWA_TENGAH-BREBES-WANASARI-LENGKONG-012 159 / 163


Model A.DPTHP2-KPU

STATUS JENIS ALAMAT


NO NO KK NIK NAMA TEMPAT LAHIR TANGGAL PERKAWINAN KELAMIN DISABILITAS Keterangan *)
LAHIR B/S/P L/P JALAN/DUKUH RT RW
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kd10-JAWA_TENGAH-BREBES-WANASARI-LENGKONG-012 160 / 163


Model A.DPTHP2-KPU

STATUS JENIS ALAMAT


NO NO KK NIK NAMA TEMPAT LAHIR TANGGAL PERKAWINAN KELAMIN DISABILITAS Keterangan *)
LAHIR B/S/P L/P JALAN/DUKUH RT RW
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kd10-JAWA_TENGAH-BREBES-WANASARI-LENGKONG-012 161 / 163


Model A.DPTHP2-KPU

STATUS JENIS ALAMAT


NO NO KK NIK NAMA TEMPAT LAHIR TANGGAL PERKAWINAN KELAMIN DISABILITAS Keterangan *)
LAHIR B/S/P L/P JALAN/DUKUH RT RW
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kd10-JAWA_TENGAH-BREBES-WANASARI-LENGKONG-012 162 / 163


Model A.DPTHP2-KPU

STATUS JENIS ALAMAT


NO NO KK NIK NAMA TEMPAT LAHIR TANGGAL PERKAWINAN KELAMIN DISABILITAS Keterangan *)
LAHIR B/S/P L/P JALAN/DUKUH RT RW
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kd10-JAWA_TENGAH-BREBES-WANASARI-LENGKONG-012 163 / 163