Sei sulla pagina 1di 16

*44/ 

-VOFEÖ GFCCSBJP %*3&5503&


"OOP 9997** /VNFSP  é  XXXDPSSJFSFEFMMVNCSJBJU %"7*%& 7&$$)*

* SFTJEFOUJ EFM DBQPMVPHP WFSTBOP FVSP B QFSTPOB EJ BEEJ[JPOBMJ " 5FSOJ B 'PMJHOP 

*SQFG 1FSVHJB MB QJá DBSB


1SJNP QJBOP 1&36(*"

"VUPSJ[[B[JPOF B QSPDFTTBSF 4BMWJOJ San Valentino, 110 coppie si giurano amore eterno ! " 1FSVHJB TJ QBHBOP
 FVSP B QFSTPOB B
5FSOJ TJ TDFOEF B  B
Caso Diciotti 'PMJHOP PHOJ DPOUSJCVFOUF
M5S vota on line QBHB  FVSP " .POUF
MFPOF EJ 4QPMFUP TJ TCPSTB
OP TPMBNFOUF FVSP B
DPOUSJCVFOUF 4POP RVFTUJ
BMDVOJ WBMPSJ EFMMB TUBUJTUJ
DB EJ $POGQSPGFTTJPOJ SJFMB
CPSBUB EBMM*SFT TVM QFTP
EFMMF BEEJ[JPOBMJ *SQFG SF
HJPOBMF F DPNVOBMF %BMMB
TUBUJTUJDB TJ FWJODF DIF JM DP
TUP B QFSTPOB WBSJB BODIF
TFOTJCJMNFOUF QFSDIÊ Í MB
¼ B QBHJOB QFSDFOUVBMF BQQMJDBUB EB
DJBTDVOP $PNVOF B GBSF MB
-&TFSDJUP MP TPTQFOEF EJGGFSFO[B UFOVUP DPOUP
DIF MBMJRVPUB SFHJPOBMF Í
Militare violenta QSBUJDBNFOUF PNPHFOFB
JO UVUUP JM UFSSJUPSJP VNCSP
la figlia minorenne $Í QFS FTFNQJP JM $PNV
¼ B QBHJOB OF EJ $PSDJBOP BE BWFSF JM
DPTUP EFMMF EVF BEEJ[JPOBMJ
QFS DPOUSJCVFOUF QBSJ B
-B QSPQPTUB SJHVBSEB MF SBEJP  FVSP TFDPOEP TPMP
B 1FSVHJB *O UVUUP DJÖ WB
La Lega “impone” DPNVORVF DPOTJEFSBUP
le canzoni italiane DIF NJOPSF UBTTB[JPOF OPO
TJHOJGJDB NJHMJPSJ TFSWJ[J
¼ B QBHJOB 'FTUB EFMMB QSPNFTTB )B DPJOWPMUP DPQQJF EJ GJEBO[BUJ QSPWFOJFOUJ EB UVUUB *UBMJB DIF TJ TPOP SJUSPWBUJ B 5FSOJ OFMMB CBTJMJDB EJ 4BO 7BMFOUJOP ¼ B QBHJOB .BHHJ ¼ B QBHJOB 3PTBUJ

%FOVODJBUP EBMMB 1PMJ[JB VO HJPWBOF DIF IB DFOUSBUP JM QBSBCSF[[B EJ VOB WFUUVSB JO WJBMF 3PNB B 1FSVHJB *MMFTP JM DPOEVDFOUF
Cure vecchie
e soldi buttati Sassata dal ponte contro automobile in corsa
per i malati di Sla 1&36(*" 1&36(*" $"45*(-*0/& %&- -"(0 6.#3*" ¼ B QBHJOB 
1&36(*" Tanta gente al ballo dei rioni ! )B TDBHMJBUP VO TBTTP La cartuccia d’oro a Monicchi
EBM QPOUF DPOUSP MBVUP JO Smog, allerta dell’Arpa
! *M QSFTJEFOEF EFMMBTTP DPSTB DFOUSBOEPMB JO QJF in tutta la regione
DJB[JPOF $POTMBODJP "O OP1BSBCSF[[B TGPOEBUP
ESFB ;JDDIJFSJ JOUFSWJFOF & TVDDFTTP JFSJ NBUUJOB
TVMMB HFTUJPOF EFJ GPOEJ BTTF BMMJODSPDJP USB WJBMF 3PNB
HOBUJ BMMB[JFOEB PTQFEBMJF F WJB .BSDPOJ B 1FSVHJB *M
SB EJ 1FSVHJB QFS J NBMBUJ EJ DPOEVDFOUF VO TFTTBOUFO $*55" %* $"45&--0 ¼ B QBHJOB 
4MB i$PNF TPOP TUBUJ TQFTJ OF Í SJNBTUP JMMFTP -B 1P
1FS J NBMBUJ EJ 4MB DVSF WFD MJ[JB IB GFSNBUP F EFOVO Vandali colpiscono ancora
DIJF F TPMEJ CVUUBUJu
¼ B QBHJOB #PJOJ
DJBUP VO HJPWBOF
¼ B QBHJOB 'FEFMJ
Danneggiati cinque veicoli
¼ B QBHJOB $PTUBOUJOJ ¼ B QBHJOB "OUPOJOJ

Servizio a cura di A. Manzoni&C. S.p.A.


4QPSU
$"-$*0 70--&:
*44/ QVCCMJDB[JPOF POMJOF
 

(SJGP JO FNFSHFO[B DPOUSP JM $PTFO[B 4JS $POBE JO TDJPMUF[[B $BTUFMMBOB HJá 
%JGFTB F DFOUSPDBNQP BJ NJOJNJ UFSNJOJ
"ODIF %SBHPNJS F 7FSSF USB HMJ BTTFOUJ 1PJ MB GFTUB DPO J WFSUJDJ EJ 3FHJPOF F $PNVOF
¼B QBHJOB 6SBT

$"-$*0 All'interno gli avvisi delle Vendite immobiliari


(JPWBOJTTJNJ .BSJFUUJ /FTUPS
GB BOOVMMBSF VO HPM del TRIBUNALE DI SPOLETO
¼B QBHJOB 

$"-$*0
5FSOBOB LP Ò BOTJB EB QSFTUB[JPOF
(VCCJP /PUBSJ GVSJPTP i$PTÖ OPw
¼EB QBHJOB $PMPOOB F (SJMMJ ¼ EB QBHJOB .FSDBEJOJ 'PSDJOJUJ F "OTFMNJ
LUNEDÌ 18 FEBBRAIO 2019
Anno 161 - Numero 48
PERUGIA
& UMBRIA www.lanazione.it/umbria
e-mail: cronaca.perugia@lanazione.net

CITTA’ DI CASTELLO INFRANTI SPECCHIETTI E TERGICRISTALLI

Tornano i vandali delle auto


Danneggiate altre vetture in sosta
· A pagina 5

ATLETA
Raid in Comune, rubate anche armi
CON IL CUORE Si indaga sul furto ad Amelia, sparite le carte d’identità SERVIZIO
· A pagina 3
L PODISTA non vedente
I Luca Aiello, della squadra
dei L’Unatici Ellera
Corciano, è stato insignito del
LA NOSTRA INIZIATIVA
riconoscimento di “Atleta con
il cuore”, iniziativa che
rientra nel Progetto cuore del
Comune di Perugia, alla sua
prima edizione. La cerimonia
di consegna della
pergamena, omaggio alle sue
doti sportive, al suo coraggio
e alla sua forza che,
nonostante la disabilità,
l’hanno portato a
“La tazzina d’oro”
raggiungere importanti
traguardi, si è svolta nella
Che sfida tra i bar
sala della Vaccara di Palazzo
dei Priori. Hanno
Oggi doppio coupon
partecipato, tra gli altri, · A pagina 5
l’ideatore dell’evento, il
delegato del Progetto cuore
Carmine Camicia e lo INAUGURATA A PACIANO
scalatore in carrozzina Luca
Panichi che ha premiato
l’atleta.
Nuova palestra
per sport
e protezione civile
· A pagina 4

IL NODO VIABILITA’
Forca Canapine
Riapre il traforo
L’odissea è finita
· A pagina 6

PERUGIA
E IL PALABARTON

Tifosi in festa
per la Coppa
della Sir
Gino Sirci:
«Giocheremo
qui i play-off»
Gino Sirci con il sindaco Romizi
e la governatrice Marini MILIANI · A pagina 5
1FSVHJB

MVOFEÖ
 GFCCSBJP


DSPOBDB!HSVQQPDPSSJFSFJU

%FOVODJBUP EBMMB 1PMJ[JB MBVUPSF EFM HFTUP VO HJPWBOF DIF FSB TVM TPWSBQQBTTP EJ WJBMF 3PNB -B NBDDIJOB HVJEBUB EB VO TFTTBOUFOOF

4BTTBUB EBM QPOUF DPOUSP BVUP JO DPSTB


EJ "MFTTBOESP "OUPOJOJ 1BSUJDPMBSF
1&36(*" *M TBTTP -JODJEFOUF BMMBMCB EJ JFSJ JO WJB EFM $PNNFSDJP
! )B TDBHMJBUP VO NBTTP Ò TUBUP
EBM TPWSBQQBTTP EJ WJBMF
3PNB BMMJODSPDJP DPO WJB
TDBHMJBUP Golf si ribalta, tre in ospedale
QSPQSJP
.BSDPOJ DPOUSP MVOBVUP
EJ QBTTBHHJP $FOUSBUB JO
QJFOP -B WFUUVSB TJ Í GFS
BMMBMUF[[B
EFM QPTUP
Un 22enne è in gravi condizioni
NBUB CSVTDBNFOUF JM QBSB 4USBEB
CSF[[B SPUUP TGPOEBUP *MMF EJ HVJEB
TP JM DPOEVDFOUF $IF IB QFSJDPMPTB
TVCJUP MBODJBUP MBMMBSNF *M USBUUP
BMMFSUBOEP JM -B WPMBO JO RVFTUJPOF
UF TJ Í SFDBUB TVM QPTUP JOEJ 1BSBCSF[[B
WJEVBOEP JM SFTQPOTBCJMF TGPOEBUP Ò TUBUP
* GBUUJ TJ TPOP WFSJGJDBUJ JO 1FS JM HJPWBOF BODIF UFBUSP
UPSOP BMMF  Ò BSSJWBUB
-VPNP VO TFTTBOUFOOF MB EFOVODJB QFOBMF
EJ VO
EJ 1FSVHJB TJ TUBWB EJSJHFO JOWFTUJNFOUP
EP WFSTP MBDSPQPMJ B CPS DBWJB EB VO HSVQQP EJ NJ UBSF MB RVFTUVSB BM DFMMVMB MP TUFTTP USBUUBNFOUP PT
EP EFMMB QSPQSB WFUUVSB OPSFOOJ QSPQSJP NFOUSF SF F OFM GSBUUFNQP JOTFHVJ TJB MB TBTTBJPMB DPOUSP MBV
4FDPOEP MF UFTUJNPOJBO[F USBOTJUBWB MÑ TPUUP "ODIF SF J HJPWBOJTTJNJ $IF TP UP JO USBOTJUP 7JHJMJ EFM GVPDP
SBDDPMUF TVM QPTUP JM HJPWB JO RVFTUP DBTP QFS GPSUVOB OP TUBUJ SJOUSBDDJBUJ JO WJB /PO Í FTDMVTP DIF JM HJPWB TVM QPTUP
OF BQQPTUBUP TPQSB JM QPO OFTTVOP Í SJNBTUSP GFSJUP EFMMB 4DVPMB -J BWFWB WJTUJ OF EFOVODJBUP JFSJ BCCJB 4POP JOUFSWFOVUJ
UF TUBWB NBOFHHJBOEP EFJ TPMP JM WFUSP EFMMB NBDDIJ F TFHOBMBUJ B TVB WPMUB VO HJÆ DPMQJUP B TBTTBUF BMUSF QPMJ[JB MPDBMF
TBTTJ OBTDPTUJ BMMJOUFSOP OB TGPOEBUP -VPNP IB SFTJEFOUF DIF RVBMDIF WFUUVSF TFNQSF EBMMP TUFT QPNQJFSJ
EJ VO HJPSOBMF 1FS QPJ TDB BWVUP MB QSPOUF[[B EJ BMMFS HJPSOP QSJNB BWFWB TVCJUP TP QVOUP JO WJBMF 3PNB F EVF BNCVMBO[F
HMJBSOF JNQSPWWJTBNFOUF
VOP DPOUSP JM NF[[P DIF
QBTTBWB TPUUP 1&36(*"
*M NBTTP OPO Í FOUSBUP "MMB TUB[JPOF *M SJDPOPTDJNFOUP
OFMMBCJUBDPMP NB DÍ NBO ! & SJDPWFSBUP JO HSBWJ DPOEJ[JPOJ BM 4BOUB .BSJB
DBUP QPDP (MJ BHFOUJ EFMMB
RVFTUVSB IBOOP SJOUSBDDJB /JHFSJBOP BSSFTUBUP -VSMP EJ .VODI Ò NBMBUB EFMMB .JTFSJDPSEJB VO HJPWBOF EJ BOOJ SJNBTUP
GFSJUP JO VO JODJEFOUF JO WJB EFM $PNNFSDJP JOTJF
UP F CMPDDBUP MBVUPSF EFM
MBODJP BQQFOB BSSJWBUJ TVM
QFS TQBDDJP EJ ESPHB -PQFSB JO DVSB BM .PMBC NF BE BMUSJ EVF WFOUFOOJ -B WFUUVSB TV DVJ FSBOP B
CPSEP VOB (PMG TJ Í SJCBMUBUB JOUPSOP BMMF  6O
QPTUP HSB[JF BODIF BMMB 1&36(*" 1&36(*" TFDPOEP HJPWBOF EJ BOOJ Í TUBUP QPSUBUP BM QSPO
QSFDJTB EFTDSJ[JPOF GPSOJ UP TPDDPSTP JO DPEJDF HJBMMP iQPMJUSBVNBu JM SF
UB EBM TFTTBOUFOOF F SBD ! & TUBUP BSSFTUBUP QFS TQBDDJP EJ ! *NQPSUBOUF SJDPOPTDJNFOUP QFS J TQPOTP EFJ NFEJDJ EFMMPTQFEBMF EJ 1FSVHJB 6O
DPMUB EBJ QBTTBOUJ DIF IBO TPTUBO[F TUVQFGBDFOUJ JM OJHFSJBOP GFS SJDFSDBUPSJ EFM .PMBC JM MBCPSBUPSJP FOOF DPO USBVNJ HJVEJDBUJ NFOP HSBWJ Í SJNBTUP
OP WJTUP MB TDFOB *M HJPWB NBUP TBCBUP NBUUJOB OFMMBSFB EFM UFS NPCJMF EFM $OS DIF IB TFEF B 1FSV JO PTTFSWB[JPOF F QFS PHHJ EPWSFCCF FTTFSF EJNFT
OF BODIF MVJ QFSVHJOP Í NJOBM EJ 'POUJWFHHF OFMMBNCJUP EFJ HJB 4BSBOOP MPSP JOGBUUJ B JOEBHBSF TP -BVUP TJ Í SJCBMUBUB TFO[B DPJOWPMHFSF BMUSJ NF[
TUBUP GFSNBUP EBMMB QPMJ[JB DPOUSPMMJ DPOUSP MP TNFSDJP EJ ESPHB TV DPTB BGGMJH [J 4VM QPTUP VOB QBUUVHMJB EJ QPMJ[JB MPDBMF J WJHJMJ
F EFOVODJBUP B QJFEF MJCF BHMJ TUVEFOUJ EFM DBQPMVPHP -B NJTV HF i-VSMPu EFM GVPDP DIF IBOOP FTUSBUUP J USF EBMMF MBNJFSF F
SP QFS HFUUP EJ DPTF QFSJDP SB Í TUBUB EJTQPTUB EBMMB 1PMJ[JB EJ 4UB DBQPMBWPSP EVF BNCVMBO[F EFM * WFOUFOOJ TPOP UVUUJ EJ
MPTF 6O GFOPNFOP DIF DJ UP QFS PHHJ Í BUUFTB MVEJFO[B EJ DPO EJ &EWBSE (VBMEP $BUUBOFP
DMJDMBNFOUF TJ SJQSFTFOUB WBMJEB JO 5SJCVOBMF *M CMJU[ Í TUBUP .VODI *M EJ 7JB EFM $PNNFSDJP DIF DPMMFHB .POUFCFMMP B #BMB
JO DJUUÆ -VMUJNP TFHOBMB FGGFUUVBUP JO NPEBMJUÆ JOUFSGPS[F EB QJOUP EFM OP [BOP OFM SFDFOUF QBTTBUP Í TUBUB UFBUSP EJ EJWFSTJ
UP EBMMF DSPOBDIF MPDBMJ SJ QPMJ[JPUUJ (VBSEBJ EJ GJOBO[B F QPMJ UP QJUUPSF JODJEFOUJ 6OP EFJ QJÜ HSBWJ Í TUBUP MJOWFTUJNFOUP
HVBSEB 1POUF 4BO (JPWBO [JB MPDBMF JO PUUFNQFSBO[B EFM QSP OPSWFHFTF Í NPSUBMF EJ VO HJPWBOF SFTJEFOUF B .BSTDJBOP DIF
OJ USB JM DFOUSP BCJUBUP EFM HFUUP iTDVPMF TJDVSFu EJTQPTUP EBM EF NBMBUP OFM TUBWB BUUSBWFSTBOEP MB TUSBEB & TUBUP USBWPMUP F
MB GSB[JPOF F 1JFWF %J $BN DSFUP TJDVSF[[B EFM 7JNJOBMF & TUBUP DPSTP EFM UFNQP EJWFOUB HSJHJP QFS VDDJTP EB VO BVUPDBSSP 1PMJ[JB MPDBMF F QSPDVSB
QP 6O FOOF EFM QPTUP TFHOBMBUP QFS QPTTFTTP EJ TUVQFGBDFO EFOEP DPMPSF 1FS RVFTUP JM NVTFP EJ IBOOP BQFSUP VO GBTDJDPMP QFS PNJDJEJP TUSBEBMF
OFM GFCCSBJP EFM Í TUB UF BODIF VO SBHB[[P FYUSBDPNVOJUB 0TMP TJ Í SJWPMUP BM .PMBC QFSVHJOP *M $PNVOF B QJÜ SJQSFTF IB FNFTTP PSEJOBO[F DPO
UP DPMQJUP B CPSEP EFMMB SJP * DPOUSPMMJ WFOHPOP FGGFUUVBUJ DPO EPUBUP EJ TUSVNFOUJ BMMBWBOHVBSEJB EJWJFUJ EJ WFMPDJUÆ USB J F J DIJMPNFUSJ PSBSJ
TVB BVUP EB CMPDDIFUUJ EJ DBEFO[B TFUUJNBOBMF "" UFDOPMPHJDBNFOUF TVQFS DPNQFUJUJWJ QSPQSJP QFS BSHJOBSF J QSPCMFNJ EJ TJDVSF[[B EFMMB
DFNFOUP MBODJBUJ EBM DBWBM WJB "MF"OU
5FSOJ

MVOFEÖ
 GFCCSBJP


DPSSUFSOJ!HSVQQPDPSSJFSFJU

*M DBTP
#BHOJ GVPSJ VTP F PSBSJ MJNJUBUJ QFS JM HFUUP EBDRVB 1SPCMFNJ BODIF QFS JM QBTTBHHJP EFMMB NBSBUPOB QBUSJNPOJP OBUVSBMF DIF BOESFC
CF WBMPSJ[[BUP /PO Í QPTTJCJMF
Disagi per i turisti alla cascata delle Marmore DIF BM CFMWFEFSF TVQFSJPSF MB CJ
HMJFUUFSJB TBCBUP TDPSTP GPTTF
5&3/* OVUFO[JPOF JOWFDF OJFOUF EJ UVU UJOB OFMMB CBTJMJDB EJ 4BO 7BMFOUJ DIJVTB F DPTÑ BODIF J CBHOJ "ODP
UP RVFTUPu " EJSMP Í -VJHJ UVSJTUB OP TPOP TUBUF EBWWFSP QBSFD SB VOB WPMUB TJBNP TUBUJ OPJ DIF
! -BNFOUFMF EBHMJ PQFSBUPSJ UV BODPOFUBOP DIF IB BDDPNQBHOB DIJF i4JBNP EFMVTJ F BNBSFHHJBUJ BCCJBNP EPWVUP EBSF JOGPSNB[JP
SJTUJDJ EFMMB DBTDBUB EFMMF .BSNP UP MB TVB DPNQBHOB DIF IB QBSUF TPUUPMJOFB JM QSFTJEFOUF EFMMhBT OJ F GPSOJSF J CBHOJu %JTBHJ JFSJ
SF F EBJ UVSJTUJ i&h JNQPTTJCJMF DJQBUP BMMB NBSBUPOB EJ 4BO 7B TPDJB[JPOF .BSNPSF WJWF 4UFGB BODIF QFS JM QBTTBHHJP EFMMB NBSB
DIF JM HFUUP EFMMhBDRVB EFMMB DBTDB MFOUJOP -F MBNFOUFMF EB QBSUF EJ OP 4BOUJMMJ QFS JM GBUUP DIF J UVSJ UPOB EJ 4BO 7BMFOUJOP DPO JM USBGGJ
UB EFMMF .BSNPSF TJB BQFSUP TPMP UVSJTUJ BSSJWBUJ JO DJUUÆ TJB QFS MB TUJ BCCJBOP FTQSFTTP QBSFSJ OFHB DP B TJOHIJP[[P JO 7BMOFSJOB F JO
VOhPSB $SFEFWP EJ USPWBSF UVUUJ J NBSBUPOB DIF QFS MB GFTUB EFMMB UJWJ SJHVBSEP BMMB TDBSTB BQFSUVSB NPMUF TUSBEF EFM DFOUSP DJUUBEJOP
TFOUJFSJ BQFSUJ F VOB NJHMJPSF NB QSPNFTTB DIF TJ Í UFOVUB JFSJ NBU EFMMB DBTDBUB EFMMF .BSNPSF VO #FMWFEFSF TVQFSJPSF -B CJHMJFUUFSJB DIJVTB 4.

$PNVOF F $POJ WPHMJPOP SJMBODJBSF MB TUSVUUVSB QFS GBSOF MB TFEF EJ NBOJGFTUB[JPOJ JOUFSOB[JPOBMJ TQB[JP BODIF BM DJDMJTNP

.F[[P NJMJPOF QFS JM QBUUJOPESPNP


EJ "OUPOJP .PTDB RVPUB BM $PNVOF -JNQJBO DVJUP i/FM DPSTP EFHMJ VMUJ
UP TJ USPWB JO NF[[P BM QBSDP NJ BOOJ JM DJDMPQBUUJOPESP
5&3/*
SJBM[BUP EJ $PTQFB DIF QSP NP DJUUBEJOP TQJFHB JM EFMF
! "NNPOUB B NJMB FV QSJP EJ SFDFOUF Í TUBUP EPUB HBUP QSPWJODJBMF EFM $POJ
SP JM GJOBO[JBNFOUP OFDFTTB UP EJ OVPWF QBODIJOF F EFDJ 4UFGBOP -VQJ IB BTTVOUP
SJP B DPNQMFUBSF JM DJDMPQBU OF EJ BMCFSJ i0HHJ BGGFSNB VOJNQPSUBO[B TFNQSF
UJOPESPNP i1FSPOBu EJ $P MBTTFTTPSF DPNVOBMF BJ -B NBHHJPSF F PSB TJ DBOEJEB B
TQFB F SFOEFSMP JO HSBEP EJ WPSJ 1VCCMJDJ &OSJDP .FMB PTQJUBSF NBOJGFTUB[JPOJ EJ MJ
PTQJUBSF TFNQSF QJÜ NBOJGF TFDDIF MJNQJBOUP WJFOF WFMMP OB[JPOBMF F JOUFSOB[JP
TUB[JPOJ EJ MJWFMMP OB[JPOBMF VTBUP JO DFSUJ PSBSJ QFS HMJ OBMF %BMUSB QBSUF RVFTUP Í
F JOUFSOB[JPOBMF *M QSPHFUUP BMMFOBNFOUJ EFHMJ BUMFUJ F VO NPNFOUP GFMJDF QFS JM
FTFDVUJWP BQQSPWBUP EBM $P QFS MF HBSF $PO RVFTUP QSP QBUUJOBHHJP UFSOBOP DPO JM
OJ QSFWFEF MB SFBMJ[[B[JPOF HFUUP WFSSBOOP JODSFNFOUB OPTUSP "MFTTJP 3PTTJ DBN
UF MF BUUJWJUÆ QJPOF OB[JPOBMF KVOJPSFTu
BHPOJTUJDIF *M NJHMJPSBNFOUP EFMMB TUSVU
7JB MJCFSB BM QSPHFUUP FTFDVUJWP QSPHSBNNB UVSB TFSWJSÆ BODIF B SFOEF
4QPHMJBUPJ DFOUSP EJSF[JPOBMF UF NFOUSF SF QJÜ GBDJMF MB DPBCJUB[JPOF
QFS MF PSF SF USB DJDMJTUJ F QBUUJOBUUPSJ i&
F VO QBSDP WFSEF QFS JM SVOOJOH TUBOUJ JM QBS OPTUSB JOUFO[JPOF QSPTF
DP TBSÆ VUJMJ[ HVF .FMBTFDDIF FTUFOEFSF
EJ VOB NPEFSOB QBMB[[JOB [BUP MJCFSBNFOUF EBMMB DJUUB MB HBNNB EJ EJTDJQMJOF DJDMJ
EJSF[JPOBMF F EJ BDDPHMJFO EJOBO[B QFS JM SVOOJOHu TUJDIF EB BDDPHMJFSF $PO J
[B BDDBOUP BJ OVPWJ TFSWJ[J 6OB WPMUB WBSBUP JM QSPHFUUP MBWPSJ QSFWJTUJ JOUFOEJBNP
GJOPSB NBODBOUJ " DPNJO JO HJVOUB DJ TBSÆ MB GJSNB BNQMJBSF J SFRVJTJUJ QFS PTQJ
DJBSF EBHMJ TQPHMJBUPJ WJTUP EFMMB DPOWFO[JPOF DPO JM $P UBSF HBSF B MJWFMMP JOUFSOB[JP
DIF GJOPSB HMJ BUMFUJ EPWFWB OJ B DVJ FOUSP MFTUBUF GBSÆ OBMF F QFS DPOTFOUJSF MF BUUJ
OP VUJMJ[[BSF RVFMMJ EFMMBUUJ TFHVJUP MBWWJP EFMMB HBSB F 0L BJ MBWPSJ -B TUSVUUVSB IB PTQJUBUP J DBNQJPOBUJ *UBMJBOJ BTTPMVUJ F EJ QBUUJOBHHJP TV TUSBEB 'PUP 1SJODJQJ
WJUÆ BHPOJTUJDIF JOUFSOB[JP
HVP DBNQP EJ DBMDJP * MBWP EFJ MBWPSJ *O VO TPMP QJBOP OBMJ EFM DJDMJTNP HJPWBOJMF
SJ BNNPOUBOP JO UPUBMF B USPWFSBOOP QPTUP JM CMPDDP TJB QFS HMJ BUMFUJ DIF QFS JM QSBUJDBCJMF QFS PTQJUBSF BUUJ MVOJDP JNQJBOUP JOUFSDPNV PUUFOFOEP MPNPMPHB[JPOF
NF[[P NJMJPOF EJ DVJ TFSWJ[J DPO VO VGGJDJP QFS QFSTPOBMF JNQJFHBUP OFMMF WJUÆ SJDSFBUJWF NB BODIF OBMF EPWF TJ QSBUJDB JM QBUUJ 'DJu .B DÍ EJ QJÜ QFSDIÊ JM
NJMB FVSP B DBSJDP EFM $POJ MBDDPHMJFO[B EB BUUSF[[BSF HBSF PMUSF B VO MPDBMF UFDOJ QFS DPOTFOUJSF BM QVCCMJDP OBHHJP B SPUFMMF TV TUSBEB QPMP TQPSUJWP EJ $PTQFB TB
OB[JPOBMF OFMMBNCJUP EFM BMMPDDPSSFO[B B QJDDPMP DP DIF QPUSÆ GVOHFSF BODIF EJ TFHVJSF MF HBSF EBMMBMUP F 4POP TUBUJ FTFHVJUJ JOUFSWFO SÆ QPTUP B EJTQPTJ[JPOF BO
QSPHSBNNB 4QPSU F 1FSJGF QVOUP SJTUPSP HMJ TQPHMJBUPJ EB QJDDPMP EFQPTJUP & BO QFS MF SJQSFTF UFMFWJTJWF UJ BODIF TVMMJMMVNJOB[JPOF DIF EFMMB WJDJOB TDVPMB NF
SJF F MB QBSUF SFTUBOUF JO F J TFSWJ[J JHJFOJDJ DPMMFHBUJ DIF QSFWJTUP VO UFUUP QJBOP *M i3FOBUP 1FSPOBu Í PHHJ F JM NJHMJPSBNFOUP EFM DJS EJB i#FOFEFUUP #SJOu

-BUJOJ SFQMJDB BM .T i" OPJ JOUFSFTTBOP J DPOUFOVUJ EFMMF JOJ[JBUJWF B QSFTDJOEFSF EBMMPSJFOUBNFOUP QPMJUJDP EJ DIJ MF PSHBOJ[[Bw
Sindaco sotto attacco per il patrocinio a un evento di CasaPound
5&3/* USPDJOJP B VO FWFOUP EJ VO QBSUJUP EBMMPSJFOUBNFOUP QPMJUJDP EJ DIJ
QPMJUJDP *ODPNJODJBNP PSB B DPN MJ PSHBOJ[[B HVBSEBOEP BM SJMJFWP
! "QQBSF JM NBSDIJP EFM $PNV QSFOEFSF MJOEJTQPTJ[JPOF EFM TJO EFMMF JOJ[JBUJWF /FM DBTP EFMMB QSF
OF EJ 5FSOJ TVMMB MPDBOEJOB EJ VO EBDP DIF OPO IB NBJ QFSNFTTP EJ TFOUB[JPOF EFM MJCSP TV /PSNB
FWFOUP PSHBOJ[[BUP EB $BTB SBQQSFTFOUBSF MB DJUUÆ BMMF DFSJNP $PTTFUUP VOB EPOOB WJPMFOUBUB F
1PVOE F TDPQQJB JM QVUJGFSJP "E OJF DIF QPTTBOP BDDPTUBSMP BMMB JOGPJCBUB DPODMVEF JM TJOEBDP GB
BDDFOEFSF MB NJDDJB Í 5IPNBT %F 3FTJTUFO[Bu -FTQPOFOUF QFOUB TQFDJF DIF MF DSJUJDIF BSSJWJOP EB
-VDB EFM .PWJNFOUP DJORVF TUFM TUFMMBUP WB HJÜ EVSP i*M TJOEBDP DIJ TJ FSHF TFNQSF B QBMBEJOP EFJ
MF DIF DPNNFOUB EVSBNFOUF MB HJPDB B WPMFS SJDSFBSF JM
EFDJTJPOF EFM $PNVOF EJ DPODFEF DMJNB EJ QPMBSJ[[B[JPOF
SF JM QBUSPDJOJP BMMB QSFTFOUB[JPOF JEFPMPHJDB EFHMJ BOOJ CVJ -JCSP TV /PSNB $PTTFUUP
EFM MJCSP i'PJCB SPTTB/PSNB $PT EFMMB TUPSJB JUBMJBOBu -B QSPUBHPOJTUB Ò VOB EPOOB
TFUUP TUPSJB EJ VOJUBMJBOBu -JOJ i-PQQPTJ[JPOF SFQMJDB
[JBUJWB EJ $BTB1PVOE Í QSPHSBN -FPOBSEP -BUJOJ Í SJEPU WJPMFOUBUB F HFUUBUB OFMMF GPJCF
NBUB QFS EPNFOJDB QSPTTJNB F WF UB B EJSF DIF HMJ JODBSJDIJ
EF MB QSFTFO[B PMUSF DIF EFM SFGF WBOOP BTTFHOBUJ JO CBTF BM MVPHP EJSJUUJ EFMMF EPOOF USBOOF DIF JO
SFOUF QSPWJODJBMF 1JFSHJPSHJP #P EJ OBTDJUB F JM QBUSPDJOJP BHMJ FWFO RVFTUP DBTPu *OGJOF JM DPOTJHMJFSF
OPNJ BODIF EFMMBVUPSF EFM MJCSP UJ WB EBUP JO CBTF B DIJ MJ PSHBOJ[ "MFTTBOESP (FOUJMFUUJ 4FOTP DJWJ
&NBOVFMF .FSMJOP F EFMMBTTFTTP [B TFO[B DPOTJEFSBSF JM WBMPSF EFM DP
DSJUJDB JM $PNVOF NB FWJUB MF
SF &MFOB 1SPJFUUJ i1FS MB QSJNB WPM MF QFSTPOF F EFJ DPOUFOVUJ *M $P QPMFNJDIF QFS iOPO EBSF VO WBO
UB UVPOB JM QFOUBTUFMMBUP %F -VDB -FPOBSEP -BUJOJ *M .T BDDVTB JM TJOEBDP F MB TVB BNNJOJTUSB[JPOF DPNVOBMF QFS BWFS DPODFTTP NVOF EJ 5FSOJ IB TFNQSF QBUSPDJ UBHHJP NFEJBUJDP B $BTB1PVOEu
 JM $PNVOF EJ 5FSOJ SJMBTDJB JM QB JM QBUSPDJOJP B VO FWFOUP EJ $BTB1PVOE EFEJDBUP BM SJDPSEP EJ /PSNB $PTTFUUP WJUUJNB EFMMF GPJCF OBUP HMJ FWFOUJ B QSFTDJOEFSF .-4
LUNEDÌ 18 FEBBRAIO 2019 CRONACHE 7 ••

TERNI-ORVIETO In breve
Borse di studio
per studenti meritevoli
Ecco come fare

La promessa d’amore in Basilica


Orvieto
L’UFFICIO Scuola del
Comune di Orvieto
comunica che la Regione ha
fissato i termini per la
Terni: 110 coppie da tutta Italia per giurare davanti a San Valentino presentazione delle
domande per le borse di
– TERNI –
studio agli studenti
meritevoli. Lunedì 25
CENTODIECI coppie di fidanza- febbraio scade il termine
ti da tutta Italia hanno rinnovato per presentare le richieste
la tradizione. La Basilica di San di partecipazione al
Valentino ha accolto ieri la Festa Comune. I moduli sono
della Promessa, uno dei momenti disponibili nelle segreterie
più significativi delle celebrazioni delle scuole, all’Urp e
in onore del patrono di Terni e all’Ufficio Scuola.
dell’amore. I fidanzati, che si spo-
seranno entro l’anno, si sono giura- Il sindaco Germani
ti fedeltà e impegno con la testimo-
nianza di San Valentino. Oltre ai ricorda il legame
numerosi ternani, nutrita la pre- con Adriano Ossicini
Orvieto
LE PAROLE DEL VESCOVO
«Siate pronti a superare
le barriere della sofferenza SORRIDENTI La cerimonia in Basilica è stata
e delle incomprensioni» officiata dal vescovo, monsignor Piemontese
che ha accolto le 110 coppie di fidanzati

senza di coppie provenienti da corrente – ha detto il presule du- brerà di non farcela; che il vostro
ogni parte d’Italia: Reggio Cala- rante l’omelia –. Forse alcuni di TERNI amore non finirà mai; che sarà co-
bria, Reggio Emilia, L’Aquila, Na- voi conducono già una forma di sì ricco che fiorirà mirabilmente
poli, Pescara, Torino, Rieti, Roma convivenza, di prova di vita coniu- nella pro-creazione di bambini.
e provincia, Viterbo, Perugia, Ve- gale. Voglio augurarmi che la vo- Lungonera Savoia Un amore che vi porterà insieme
rona dalla Puglia, Campania e To- stra decisione di sposarvi nel Si-
gnore non nasca dalle insistenze
Taglio del nastro ad abbracciare la famiglie del co-
niuge, un amore che pronto a resi-
scana. Tante storie d’amore, tante IN OCCASIONE della
età diverse: tutti con la forte volon- dei suoceri, ma da un vostro desi- Oggi alle 15.30 sarà inaugu- stere e a superare le barriere della scomparsa di Adriano
tà di legare la propria vita coniuga- derio di essere sposi nel Signore. E rato e restituito alla città il sofferenza, della solitudine, della Ossicini, il sindaco Germani
le a San Valentino. allora la vostra decisione si fa anco- Lungonera Savoia con le disoccupazione, della malattia, del- ne ha ricordato l’impegno e
ra più seria perché la natura nuove alberature e i marcia- le incomprensioni». «Questo – ha
dell’amore e del matrimonio cri- sottolineato ancora il vescovo – è il legame con Orvieto. «Di
LA MESSA è stata celebrata dal piedi. «Invitiamo i cittadi- Ossicini, ex partigiano e tra i
stiano è speciale: esso comporta ni a partecipare per riappro- l’amore che Dio ha posto nel vo-
vescovo, monsignor Giuseppe Pie- che voi vi consideriate le persone stro cuore, facendovi incontrare e protagonisti della rinascita
montese. «Cari amici, le motivazio- priarsi di questo bel viale, del Paese – dice Germani –
più speciali del mondo al punto da per fare una passeggiata in scegliere. Ma tutto ciò per avere
ni che vi portano alla promessa di scegliervi escludendo tutti gli al- successo, crescere e durare nel tem- ricordiamo il rapporto con
celebrare a breve il sacramento del uno dei luoghi più belli del- Orvieto: rappresentò il
tri; che vi amiate con tale intensità la vecchia Città Giardino», po ha bisogno della Grazia e
matrimonio devono essere vera- di sentimenti, di passione, di scam- dell’aiuto del Signore, che Egli vi Collegio di Orvieto al Senato
dicono dal Comune. dal 1987 al 1992».
mente serie, se vi ponete contro bio di anima e corpo che vi sem- promette e assicura».

0
•• 2 PRIMO PIANO UMBRIA LUNEDÌ 18 FEBBRAIO 2019

LE SFIDE DEL LAVORO


IL CONCORSO PIOGGIA DI RICONOSCIMENTI TRA PERUGIA, MONTONE, SANTA MARIA E ASSISI

Birre artigianali, quattro umbre premiate


– PERUGIA – miglior birrificio d’Italia, ma a trionfa- Sette, Montone, con la sua «Birra del
LE BIRRE artigianali dell’Umbria si re sul palco della Fiera di Rimini sono Bosco Castagne e Miele», e il birrificio
stati anche quattro produttori artigiana- Magester di Ferentilo, che si è afferma-
confermano tra le migliori d’Italia. A li umbri, che hanno ricevuto numerosi to nella categoria dedicata alle Extraor-
stabilirlo è stata la giuria internaziona- riconoscimenti per le loro creazioni bir- dinary Ale e Lager, con la sua «La Pepa-
le di «Birra dell’Anno», il concorso or- rarie. Pluripremiata la Fabbrica della ta». Un argento e un bronzo li ha porta-
ganizzato da Unionbirrai - associazione Birra Perugia, birrificio di Pontenuovo ti a casa anche Birra dell’Eremo di Assi-
di categoria dei birrifici artigianali ita- di Torgiano, che ha inanellato due ar- si grazie alla «Selva 2018», seconda tra
liani – che si è tenuto sabato a Rimini. genti – uno per «Cosmo Rosso», una bir- le White Italian Grape Ale (realizzate
Cento giudici hanno valutato le 1.994 ra ambrata di ispirazione britannica, con uve bianche), e alla «Madue», terza
birre in gara, presentate da 327 produt- l’altro per «Suburbia», una English Ipa nella categoria delle fruit beer. «Le pro-
tori italiani e divise in 41 categorie, per – e un bronzo con Calibro 7, una Ameri- poste dei nostri birrifici artigianali so-
ciascuna delle quali sono state scelte le can Pale Ale. Sul gradino più alto del no sempre più apprezzate dentro e fuo-
tre migliori proposte brassicole in con- podio ci è finito invece il Birrificio Arti- ri i confini nazionali» ha spiegato Vitto-
corso. È il marchigiano Mukkeller il gianale Fortebraccio di Santa Maria di rio Ferraris di Unionbirrai.

Quando la scuola incontra le imprese


Il progetto dell’Itts “Volta”. Le aziende lamentano mancanza di ingegneri informatici
– PERUGIA –
to il seminario ‘Il lavoro possibi-
IL 57% DELLE IMPRESE di- le, un futuro per i giovani: model-
chiara di non trovare profili speci- lo integrato di inclusione’, nel Elezioni
fici come ingegneri, soprattutto quale è stata raccontata la positiva
informatici, e il 54% lamenta man- esperienza di Matteo, uno studen-
canza di figure in campo sanitario te del quinto anno che grazie ad
e servizi sociali. E anche per que-
un percorso sperimentale rivolto
a studenti con disabilità (percorso
Giubilei comincia
sto è fondamentale puntare sem- di integrazione tra l’esperienza dal Cral Perugina
pre di più sui progetti di alternan- dell’alternanza scuola-lavoro e un
za scuola-lavoro (oggi sono iscrit- percorso di apprendistato di pri- OGGI pomeriggio alle 18, al
te al programma 800 imprese che mo livello) è stato assunto in Circolo dipendenti Perugina
gestiscono 4mila studenti) sui cui un’azienda del perugino dove la- (al Cral, in via Migliorati 21),
– non a caso – punta con forza vora per 10 ore settimanali, conti- Giuliano Giubilei aprirà
nuando comunque il suo percor- ufficialmente la propria
L’ANNO DEL BOOM so di studi. campagna elettorale di
Sono 444 le nuove iscrizioni candidato sindaco di Perugia
IL PROGETTO, «per certi versi per il centrosinistra e
L’istituto conterà unico», come ribadito in più mo- rivelerà allo stesso tempo la
oltre duemila studenti LA PRESIDE DELL’ISTITUTO menti, vede il coinvolgimento di
Rita Coccia, sempre in prima linea squadra che lo seguirà
Anpal Servizi dal punto di vista durante questa campagna
dell’assistenza tecnica. «Il fatto elettorale. Sul palco
l’Itts «Volta» di Perugia. gente scolastico dell’Istituto tecni- no 563). La terza edizione ha vi-
che avremo tanti nuovi iscritti – dell’evento, assieme al
co tecnologico statale (Itts) ‘Ales- sto la partecipazione di oltre 100 ha dichiarato Coccia – significa
«UN ISTITUTO che, se confer- sandro Volta di Perugia, che ha aziende e 150 studenti che hanno
candidato- giornalista
che stiamo lavorando bene e che infatti, sarà la città a
mate le 444 nuove iscrizioni per aperto all’hotel Giò di Perugia, il messo in mostra le loro start-up il territorio reagisce ai nostri in- parlare, con molti ospiti
l’anno accademico 2019/2020, ar- workshop ‘Lavora con noi’, mo- innovative, generate dai diversi put. Secondo i dati forniti dal Mi- rappresentativi delle aree e
riverà ad accogliere oltre 2mila mento di confronto annuale tra percorsi di studio in Chimica-Ma- nistero, il 78% dei nostri studenti delle anime di Perugia. Ad
studenti, contribuendo in manie- l’Itss e le imprese ed enti che con teriali Biotecnologie, Elettrotecni- trova un’occupazione entro i sei intervenire saranno
ra importante a muovere il Pil del esso collaborano nell’ambito dei ca-Elettronica, Grafica e Comuni- mesi dal diploma di maturità e il esponenti del mondo
territorio». «Per questo chiedia- progetti di alternanza scuola-lavo- cazione, Informatica-Telecomu- 20% si iscrive all’Università, prin- dell’Università, della
mo l’aiuto di tutti, istituzioni e ro e apprendistato (nell’anno sco- nicazioni, Meccanica-Meccatroni- cipalmente a corsi di Chimica o ricerca, del terzo settore,
aziende» afferma Rita Coccia, diri- lastico in corso i percorsi attivi so- ca-Energia. Al workshop è segui- Ingegneria». della cultura e del lavoro.

LA PROPOSTA LEONELLI RACCOGLIE L’APPELLO DEGLI ALBERGATORI

«Tassa di soggiorno per l’aeroporto»


– PERUGIA – me sul Frecciarossa, dove la Giunta ha pensato so-
«LA TASSA di soggiorno? Usiamola veramente prattutto a prendersi i meriti di un’operazione fatta
per il turismo, investiamo una parte delle risorse dalla Regione con i soldi della Regione), potrebbe co-
nell’aeroporto, facciamo sì che quei soldi generino sì sostenere attività che interessano direttamente il
altri arrivi di turisti». A lanciare la proposta è il consi- suo sviluppo. Tornando alla Tassa, cosa farci con
gliere regionale del Pd, Giacomo Leonelli, all’indo- parte di quei soldi? La mia proposta, che porto avan-
mani della proposta di Federalberghi. «Gli albergato- ti da diverso tempo - continua - , è quella di utilizzar-
ri pongono al Comune di Perugia una questione giu- ne una buona parte per sostenere le attività di inco-
sta - afferma Leonelli -: quelle risorse non possono ming dell’aeroporto. Risorse fresche e continue per
restare improduttive . L’ho detto tempo fa: il Comu- nuove rotte, nuovi collegamenti e maggiore promo-
ne, invece di defilarsi sulle questioni importanti (co- zione del nostro scalo e della nostra regione.
0
LUNEDÌ

18
02
19ANNO 26
N° 7
Fondatore Eugenio Scalfari

Oggi Affari & Finanza In Italia


Lavoro, ecco le aziende che assumono sfidando la crisi LE IDEE € 1,50

LUCA PIANA, nel supplemento

Il reportage
A OCCHI APERTI
Israele verso il voto e la sfida del generale Benny a Netanyahu SUL BARATRO
DELLA BREXIT
Bernardo Valli
Ian Buruma Roma

alto, la schiena dritta, un

È sorriso appena disegnato sul


volto scavato dal sole, occhi
blu acciaio, poco loquace. Q
uella di osservare una
società democratica e
sofisticata dirigersi
Min 6˚C
Max 12˚C
pagina 8 consapevolmente verso un
disastro nazionale Milano
Il caso
prevedibile ed evitabile è
un’esperienza rara e
Trump minaccia: allarmante. La maggioranza Min 2˚C
dei politici è cosciente del Max 13˚C
“L’Europa riprenda fatto che la Brexit provocherà
al loro Paese un danno
i suoi 800 foreign enorme. Non stanno
dormendo; hanno gli occhi
fighters dalla Siria” ben aperti. Una minoranza di
ideologi illusi non si
FOSCHINI, FRANCESCHINI preoccupa della possibilità
All’ingresso di Gerusalemme il cartellone elettorale pro Likud in cui Netanyahu e Trump si danno la mano ABIR SULTAN / EPA PISA e RAMPINI, pagine 6 e 7 che la Gran Bretagna possa
schiantarsi contro un muro.
pagina 25

Oggi i 5Stelle giudicano Salvini LA CONDANNA


DELLA PRIMA FILA

Mercoledì Un mare d’acqua dolce


AL CINEMA
“Non temo i tribunali del popolo” Valerio Magrelli

a settimana scorsa, sono

Caso Diciotti: consultazione online su Rousseau, per dire No bisogna votare Sì. Critico Grillo L andato a vedere Il primo
re, di Matteo Rovere.
Altro che “primo re”!
Piuttosto “ultimo suddito”...
Il commento Altan Ma andiamo per ordine.
L’intervista
Innanzitutto mi devo
correggere, poiché, a dire il
SE IL QUESITO vero, la settimana scorsa ho
cercato di andare a vedere
DIVENTA UN QUIZ Il primo re, senza però
riuscirci. Il motivo è presto
Sebastiano Messina detto: ero insieme a una mia
amica giornalista, Fiamma
ev’essere stata la paura Satta, in sedia a rotelle.

D della noia. Che lo fai a fare


un referendum interno, e
perché mai dovresti perdere il
Gentiloni
“È un balletto
La nomino in quanto da
anni seguo il suo blog
“Diversamente affabile”.
tuo tempo per votare, se per È uno spazio di grande
qualche misterioso motivo — a
noi ignoto — tutti sanno sempre
inquietante vivacità e insieme
di denuncia.
chi vincerà prima ancora che si
aprano le urne virtuali della
presto i grillini pagina 17

piattaforma Rousseau?
pagina 24
imploderanno” L’AUTARCHIA
servizi di CADALANU, LAURIA
GOFFREDO DE MARCHIS, pagina 4
LOPAPA e MILELLA, pagine 2, 3 e 4 E LA MUSICA
DEI SOVRANISTI
Il racconto Da Milano a Sanremo Gino Castaldo
Prezzi di vendita

A spasso in periferia con Mahmood ai scia di Sanremo fu


all’estero:

M
Austria, Germania

così lunga, a memoria € 2,20 – Belgio,


Francia, Isole

“È il mio mondo, io resto qui” d’uomo. Se ne


occupano tutti, ma proprio
Canarie,
Lussemburgo,
Monaco P., Grecia,
Malta, Olanda,
tutti, dai perdigiorno da bar Slovenia € 2,50 -
Croazia
fino ai piani alti della politica. KN 19 – Regno

Tanto da pensare di mettere


Unito GBP 2,20 –
Svizzera CHF 3,50
mano alla legislazione.
Dell’idea, partita da alcuni
parlamentari della Lega, di
imporre una quota
obbligatoria di almeno uno su
tre pezzi italiani all’intera
radiofonia, se ne parla dal
1994, da quando in Francia
partì la legge Toubon.
pagina 25
servizi di GALLIONE e LONGO
LUIGI BOLOGNINI, pagine 18 e 19 pagina 19

Sede: 00147 Roma, via Cristoforo Colombo, 90 - Tel. 06/49821, Fax 06/49822923 - Sped. Abb. Post., Art. 1, Legge 46/04 del 27 Febbraio 2004 - Roma - Concessionaria di pubblicità: A. Manzoni & C. Milano - via Nervesa, 21 - Tel. 02/574941, e-mail: pubblicita@manzoni.it
le guide del sole .professionisti .casa
Mercoledì Giovedì Il calcolo del valore Professioni
Lavori in casa 2019, Passare al forfait? Studio ai raggi X Con il property
tutti gli incentivi Ecco i casi risolti nella trattativa manager
per la cessione la casa rende
Ristrutturazioni, Guida speciale
antisismica, per chiarire
LE GUIDE

BONUS risparmio tutti i dubbi


Casa RISTRUTTURAZIONI
RISPARMIO ENERGETICO
energetico,
mobili e verde:
con le risposte
degli esperti
Ricavi, flussi di cassa, clienti,
brand: con quali criteri misurare
Annunci, definizione del
canone, riscossione e pratiche
la guida ai bonus ai quesiti inviati il valore dello studio in vista della fiscali sono alcuni dei compiti
MOBILI E GIARDINI

fiscali in edicola a Telefisco. cessione? I consulenti del lavoro del property manager che con
90004 I LIBRI DEL SOLE 24 ORE
a 0,50 euro oltre A 0,50 euro oltre trovano intanto un incentivo. gli affitti brevi fa rendere un
al Sole 24 Ore al Sole 24 Ore Bussi e Uva —a pagina 8 immobile. Lovera —a pagina 13
Pubblicazione settimanale con Il Sole 24 ORE
€ 2,50 (I Libri del Sole 24 ORE € 0,50 + Il Sole 24 ORE € 2,00)
9 771973 564394 NON VENDIBILE SEPARATAMENTE

Auto, l’acquisto
più conveniente
tra ecotassa
e incentivi
€ 2 in Italia Dal 1° marzo. Agevolate ibride plug-in
Lunedì 18 Febbraio 2019
Anno 155° — N° 48 ed elettriche. Scatta invece l’una tantum
sui modelli con più emissioni di CO2

Le scelte. Che cosa conviene fare


con “Reddito di Cittadinanza” € 0,50 in più;
con “Norme e Tributi” € 12,90 in più;
tra diesel, benzina, Gpl, metano
e alimentazioni più «ecologiche»
con “Aspenia” € 12,00 in più;
con “Iva 2019” € 9,90 in più;
con “Agevolazioni alle Imprese” € 9,90 in più;
con “Il Regime Forfettario” € 9,90 in più;
con “How To Spend It” € 2,00 in più;
con “IL Maschile” € 4,00 € 0,50 in più.

di Maurizio Caprino alle pagine 2 e 3

Al via test Invalsi e prove di maturità


www.ilsole24ore.com
lunedi@ilsole24ore.com PANOR A MA
NUOVO FALLIMENTO

volti e sette tracce a disposizione.


Crisi di gruppo
SCUOLA Dal 4 marzo toccherà ai test Inval- INTERV ENTO gestite con piani
si che quest’anno faranno il loro la guida rapida
Domani simulazione della debutto in quinta superio-
ESAME SERIO MA EQUILIBRATO e accordi unitari
prima verifica. Dal 4 marzo re. Coinvolti circa 480mila stu- Così cambia
denti che vedranno saggiate le lo- La gestione unitaria delle crisi di
i quiz debuttano in quinta ro competenze in italiano, mate- la maturità di Marco Bussetti gruppo è una delle novità più signi-
matica e inglese. Il calendario ficative introdotte dal Codice della

L’
Le novità per i maturandi del 2019 delle prove standardizzate sarà esame di Stato della scuola di un “appuntamento” che chiude crisi e dell’insolvenza (il Dlgs
DIPLOMA

non finiscono mai. Domani si fissato dalle singole scuole che secondaria di secondo gra- un ciclo importante, che richiede 14/2019 pubblicato sulla Gazzetta
svolgerà la prima simulazione avranno tempo fino al 30 marzo. do si avvicina. So bene che impegno e consapevolezza. del 14 febbraio). I presupposti per
nazionale del nuovo esame di La partecipazione ai quiz è obbli- i ragazzi, le loro famiglie, i do- È un momento in cui ci si la gestione di gruppo della crisi so-

l’esperto Stato, al quale Il Sole 24 Ore dedi-


ca oggi la Guida rapida in allega-
to. A essere “testata” sarà la prova
gatoria, ma fino al prossimo anno
non costituirà requisito di am-
missione all’esame di Stato. Nell’Esperto risponde
centi, la scuola tutta vivono que-
sto momento con un misto di at-
tesa e di tensione.
mette alla prova e si guarda al
futuro.
Ministro dell’Istruzione, università e ricerca
no la miglior soddisfazione dei cre-
ditori nel piano unitario, rispetto
alla prospettiva di procedure par-

risponde di italiano, con tre ambiti coin- Bruno e Tucci —a pagina 7 È normale che sia così: si tratta —Continua a pagina 7 cellizzate.
Ceradini —a pagina 15

Bonus 50%, finestre e caldaie


STUDI PROFESSIONALI
Picchi di attività,
scatta il contratto
guidano gli invii all’Enea a chiamata
Per gli studi dei professionisti
detrazione del 50% che comporta- re entro 90 giorni, anche se chi ha il ricorso ai contratti di lavoro a
CASA E SCONTI FISCALI no un risparmio energetico. Il ter- concluso le opere nel 2019 dovrà chiamata di durata massima di
mine per la comunicazione, già attendere la messa online del por- 30 giorni è più facile. Le pre-
Prima scadenza giovedì 21 prorogato di 48 ore, scade giovedì tale dedicato. stazioni a intermittenza sono
Le comunicazioni online prossimo (21 febbraio), anche se Venerdì scorso erano state tra- ammesse, tra l’altro, per gesti-
diverse associazioni di categoria smesse 187mila pratiche relative a re i flussi nella stagione delle
al ritmo di 17mila al giorno hanno chiesto un ulteriore rinvio, 291mila interventi, con una media dichiarazioni fiscali. Ad au-
In allegato che non può essere escluso. in crescita (17mila al giorno alla fi- mentare la flessibilità di utiliz-
Il cambio delle finestre e la sostitu- L’appuntamento di giovedì ri- ne della scorsa settimana). Nella zo è il Ccnl degli studi. Le pro-
Dall’e-fattura zione delle caldaie guidano gli in- guarda gli interventi ultimati tra il lista degli interventi da comunica-
re c’è anche l’acquisto degli elet-
cedure per attivare i contratti.
terventi comunicati all’Enea, più 1° gennaio e il 21 novembre 2018, Rota Porta —a pagina 11
al condominio indietro gli impianti fotovoltaici e data di attivazione del portale in-
ternet per la trasmissione dei dati.
trodomestici agevolato con il bo-
nus mobili e abbinato a interventi
le coibentazioni. È il primo bilan-
i dubbi chiariti cio del nuovo obbligo di invio pre- Per i cantieri chiusi successiva- di ristrutturazione. RESPONSABILITÀ
visto per i lavori agevolati con la mente, invece, l’invio deve avveni- Aquaro e Dell’Oste —a pagina 5 Per i medici
Nel fascicolo in allegato le
risposte a oltre 50 domande
RI C AMBIO G E N E RAZ IO N AL E
errori pre-riforma
inviate dai lettori.
Online la banca dati con tutti i con prova incerta
Quota 100 out e in:
A
quesiti pubblicati nell’esperto nche se tutti i 529mila lavo- rando la necessità di contenere la
risponde. ratori fra 60 e 64 anni poten- spesa pubblica. Sono alcuni risul- Giudici divisi sull’applicazione re-
espertorisponde.ilsole24ore.com più uscite al Sud zialmente interessati a tati delle elaborazioni effettuate troattiva della legge Gelli-Bianco (la
quota 100 nel Sud e nelle Isole dalla Fondazione Leone Moressa 24/2017), una riforma che, inqua-
ma per i giovani dovessero andare in pensione, non per Il Sole 24 Ore del Lunedì, per drato la responsabilità dei sanitari
si libererebbero posti sufficienti. capire quanto l’anticipo dell’età come extracontrattuale, ha sovverti-
i posti non bastano Infatti, la platea dei giovani fra 25 e pensionabile possa creare nuovi to gli oneri probatori addossandoli
34 anni che, sempre nel Sud, cerca posti di lavoro. Dai primi dati reali, sul paziente. Oggi, infatti, spetta al
di Valentina Melis di un lavoro è di 882mila persone. quattro domande su 10 di pensio- malato dimostrare il nesso fra l’in-
Inoltre, il 36,2% dei lavoratori ne con quota 100 arrivano dal Sud. sorgenza o l’aggravarsi di una pato-
“anziani” è impiegato nella Pa: è I lavoratori tra 60 e 64 anni risie- logia e l’inadempimento medico. La
dunque poco probabile che la loro dono, però, per il 44% al Nord e per questione è se le nuove regole valgo-
Poste italiane Sped. in A.P. - D.L. 353/2003
conv. L. 46/2004, art. 1, C. 1, DCB Milano
uscita possa comportare un turno- il 22% al centro. no anche per il passato.
ver a favore dei giovani, conside- —Servizio a pagina 4 Pascasi —a pagina 20
Oggi su Alias Domenica Culture Visioni
STRONCATURE Houellebecq addio; INTERVISTA Mohamed Mbougar Sarr BRUNO GANZ Addio al protagonista
Florenskij: Sant’Antonio Abate e il suo romanzo per resistere del «Cielo sopra Berlino» di Wenders.
e il nichilismo di Flaubert; Fontana, al Califfato in Africa: «Terra violata» Una vita tra grande schermo e teatro
un omaggio al Met di New York Guido Caldiron pagina 10 Gianfranco Capitta pagina 11

oggi con
quotidiano comunista ALIAS DOMENICA

 CON LE MONDE DIPLOMATIQUE


+ EURO 2,00

DOMENICA 17 FEBBRAIO 2019 – ANNO XLVIII – N° 41 www.ilmanifesto.it euro 1,50

I PASTORI SARDI: TRE GIORNI DI TREGUA NELLA MOBILITAZIONE


San Ferdinando

Latte, c’è una bozza ma non l’ accordo I nuovi schiavi


condannati
all’invisibilità
II In una Cagliari blindata si è il conferimento del prodotto e stori: un euro. A risolvere il CASO DICIOTTI
svolto ieri il vertice sul prezzo un saldo successivo ancorato a braccio di ferro è arrivata la
del latte tra pastori, industriali una griglia che, considerando proposta di tre giorni di tregua Atti a Catania, 5S allo sbando ALESSANDRO DAL LAGO
caseari e Regione Sardegna, l’intervento finanziario di 46 nella mobilitazione dei pastori
coordinato dal ministro leghi- milioni di euro di Regione e sta- sardi. Tre giorni durante i quali II Gli atti inviati dalla giunta Mentre i 5S aspettano il verdet- fatti sono più che noti,
sta Centinaio. A tarda sera la si-
tuazione era bloccata sulla pro-
posta di 72 centesimi Iva com-
to per togliere dal mercato le
forme di pecorino in eccesso,
dovrebbe far alzare il prezzo vi-
la proposta messa sul tavolo sa-
rà sottoposta al vaglio del mon-
do delle campagne.
del senato con le lettere di «auto-
denuncia» di Conte, Di Maio e
Toninelli sono arrivati a Catania
to degli iscritti a Rousseau, inca-
paci di decidere sull’autorizza-
zione a procedere contro Salvi-
I anche se affondano nel-
la melma dell’indiffe-
renza, della noia e del pre-
presa al litro come acconto per cino alla soglia richiesta dai pa- COSSU A PAGINA 6 e la procura aprirà un fascicolo. ni. COLOMBO A PAGINA 5 giudizio che sommerge
buona parte della nostra
L’ultima baracca bruciata nel rogo di San Ferdinando foto di Alessandro Tricarico società: nelle campagne si
muore di freddo, di canico-
la e di esaurimento nei
campi, oltre che di fuoco
negli incendi dei ripari di
fortuna. E si muore di spari-
zione violenta, come i brac-
cianti polacchi di cui anni
fa si sono perse le tracce (se
n’era occupato ampiamen-
te il compianto Alessandro
Leogrande).
Millecinquecento sarebbe-
ro i decessi sul lavoro nelle
campagne, in sei anni.
Braccianti italiani e mi-
granti si schiantano dieci
ore al giorno per pochi eu-
ro nella raccolta di pomo-
dori e agrumi, vittime del
caporalato e di mafie loca-
li e industriali: il settore
agricolo, al nord e al sud,
campa su un trattamento
che secoli fa era riservato
solo agli schiavi. In più, gli
stranieri si trovano, grazie
al decreto sicurezza voluto
da Salvini e Di Maio, in
una condizione di preca-
rietà che li espone a condi-
zioni di vita sempre peg-
giori e al ricatto di padron-
cini e profittatori. Questa
è semplicemente la realtà
che fa da sfondo all’ennesi-
ma morte nell’incendio
Poste Italiane Sped. in a. p. - D.L. 353/2003 (conv. L. 46/2004) art. 1, c. 1, Gipa/C/RM/23/2103

della baraccopoli di san


Ferdinando.
La logica dello sfrutta-
mento, che nessuna legge
sul caporalato è stata in gra-
Moussa Ba è la quinta vittima dello sfruttamento nel ghetto di San Ferdinando. Lavorava do di limitare - anche per
l’opposizione della Lega
come bracciante nei campi della piana di Gioia Tauro dove il lavoro è ridotto a schiavitù. alla sua applicazione - è ov-
viamente la prima respon-
Salvini riannuncia: «Basta abusi, via la baraccopoli». Ma tace sulle agromafie pagine 2, 3, 4
sabile di queste tragedie.
— segue a pagina 2 —

biani all’interno CAOS NIGERIA


Emergenza Trump
Elezioni rinviate
Democrazia Usa, Albania L’opposizione all’ultimo istante
tutti gli stress test guida la protesta ultrà II A notte fonda, quando man-
del presidente cavano ormai poche ore all’aper-
tura dei seggi per le elezioni pre-
SHENDI VELI PAGINA 7
sidenziali e legislative che si sa-
FABRIZIO TONELLO rebbero dovute svolgere ieri nel
Visegrad Sovranisti europei paese più popoloso d’Africa, l’an-
e il sistema politico nuncio clamoroso della Commis-

S americano fosse una


banca non c’è dub-
bio che i continui stress
alla corte di Netanyahu
MICHELE GIORGIO PAGINA 7
sione elettorale nazionale lascia
di stucco i nigeriani: «Schede in-
sufficienti, il voto è rinviato di
test a cui lo sottopone il una settimana». I due principali
presidente Donald candidati alla vittoria, il presiden-
Trump sarebbero una pro- Francia Bufera sui gilet gialli te uscente Muhammadu Buhari
va della sua robustezza, e il miliardario che guida l’oppo-
quanto meno finché non Urla antisemite al filosofo sizione, Atiku Abubakar, si accu-
arriverà il crack. sano a vicenda di complotto. E
— segue a pagina 9 — ANNA MARIA MERLO PAGINA 7 nelle strade sale la tensione.
STEFANO MAURO A PAGINA 8
W

Var Spal, ribaltone in 35 secondi Serie A Toro, un punto a Napoli Serie C Il campionato farsa
annullato un gol, rigore retroattivo L’Inter senza Icardi vince ancora Pro Piacenza ko 20-0, per vivere
LORENZO MARUCCI — P. 33 BUCCHERI, CONDIO, D’ORSI E GARANZINI — PP. 31-33 MASSIMO DELFINO — P. 34

LA STAMPA LUNEDÌ 18 FEBBRAIO 2019

QUOTIDIANO FONDATO NEL 1867


1,50 € II ANNO 153 II N. 48 II IN ITALIA (PREZZI PROMOZIONALI ED ESTERO IN ULTIMA) II SPEDIZIONE ABB. POSTALE II D.L. 353/03 (CONV. IN L. 27/02/04) II ART. 1 COMMA 1, DCB - TO II www.lastampa.it

OGGI DECISIONE DEL MOVIMENTO SULL’AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE PER IL VICEPREMIER STAMPA


PLUS ST+ DOPO L’AGGRESSIONE A FINKIELKRAUT

L’ANTISEMITISMO
Salvini: io, Conte e Di Maio SIRIA
FRANCESCO SEMPRINI
SEGNA LA CRISI
DELLA FRANCIA
giudicati dal Parlamento Tra i jihadisti in fuga
Trump avverte:
“Processi in Europa”
TAHAR BEN JELLOUN

V
etrine imbrattate da insulti
antisemiti. Tombe profana-

senza finire in un tribunale P. 11


te nei cimiteri ebraici. Bam-
bini con la kippah aggrediti per
strada. Il ritratto di Simone Veil,
una grande donna che a malapena
adolescente finì in un campo di
concentramento nazista, sfregiato
Diciotti, Grillo sbeffeggia Rousseau: bisogna dire sì per votare no al processo da una croce uncinata.
Torna l’antisemitismo in Francia
dove i gilet gialli turbano la vita
AMEDEO LA MATTINA re servizi. Ora a sistemare le cose in L’INCHIESTA quotidiana dei negozianti e dei po-
INVIATO A LA MADDALENA
tutta la Regione ci dovrebbe pensare il litici. Secondo un sondaggio il 44%
Matteo Salvini è appena tornato dal- suo candidato Christian Solinas, il lea- Da Brescia a Gela: di questo genere di manifestanti
l’Ospedale della Maddalena dove sono der del Partito sardo d’azione, eletto pensa che esista un complotto sio-
stati chiusi interi reparti. Addita quel senatore il 4 marzo scorso sotto le ban- i 40 siti super-inquinati nista contro la Francia. A questo ri-
che resta di questo presidio sanitario diere della Lega che ha intenzione di in attesa della bonifica IL TUNNEL torno dell’odio antisemita segue
come esempio di una sinistra al gover- straripare anche da queste parti, dopo une serie di omicidi di ebrei in una
WALTER BARBERIS
no della Sardegna incapace di garanti- il successo in Abruzzo. — P. 5 MARIA ROSA TOMASELLO — PP. 14-15
decina di anni in un Paese dove tro-
Fréjus, quando Cavour va facilmente esca anche
l’islamofobia. — P. 9
vinse la battaglia
I grillini: “Nazionalizziamo l’acqua”. Ma costerà 23 miliardi per la Tav dell’800
P. 28
UNA SFIDA PER I LEADER DELLA PROTESTA

L’ODIO CRESCE
DENTRO
IL POPULISMO
MASSIMILIANO PANARARI
ell’aggressione ad Alain

N Finkielkraut si è consumato
un ulteriore punto di non ri-
torno per i gilet gialli. Gli insulti e il
LE STORIE brutale attacco al filosofo lungo le
strade di Parigi risultavano assai
GIUSEPPE ORRÙ mal posti e improvvidi pure dal
punto di vista politico, dal momen-
A Borgosesia to che l’aggredito è stato uno dei
pochi che, all’interno del mondo in-
autobiografie tellettuale francese, ha dichiarato
con Sant’Agostino da subito di comprendere parec-
P. 29
chie delle rimostranze e doléances
dei gilets jaunes. E, quindi, in tutta
evidenza, l’«odio assoluto» che ha
FRANCESCA SORO avvertito nelle grida dei facinorosi
in casacca gialla, pronti a passare
Aosta, un premio alla violenza fisica, è quello nei con-
per chi si sposta fronti dell’ebreo, «il male assoluto,
da additare ed estirpare per il “bene
usando la bicicletta delle masse”», come ha scritto ieri
GETTYIMAGES P. 29 Maurizio Molinari.
La diga della Val di Fassa, in Trentino BARONI E CARUGATI — PP. 2-3 CON UN COMMENTO DI ALBERTO MINGARDI --- P. 25 CONTINUA A PAGINA 25

SOVRANISMO & MUSICA: “ITALIANA UNA CANZONE SU TRE”


importante e seria
ENOTECA
COMPRA
VECCHIE
La Lega vuole le quote azzurre alla radio
BOTTIGLIE ALBERTO MATTIOLI artisti italiani e incisa e prodotta in
90218

dentitari anche alla radio. Presto Italia, distribuita in maniera omoge-

I
IN TUTTA ITALIA
arriveranno l’autarchia canzo- nea durante le 24 ore di program-
Barolo | Brunello nettara, il sovranismo melodico, mazione». Il 10% del 33 va poi riser-
Barbaresco
la quota nazionale della rima cuo- vato agli «artisti emergenti», insom-
9 771122 176003

Whisky re/amore. Il disegno di legge, firma- ma ai gggiovani (che però poi si but-
Macallan | Samaroli
to da un deputato leghista, Alessan- tano su rap e trap, e tanti saluti al-
Champagne dro Morelli, obbliga le radio a riser- l’italianissima melodia). Drastiche
vare almeno il 33% della loro pro- le sanzioni per chi sgarra: si va fino
349 499 84 89
enocaffedamauro@yahoo.it
grammazione alla «produzione mu- alla sospensione dell’emittente.
sicale italiana, opera di autori e di Albano Carrisi, 75 anni CONTINUA A PAGINA 25
Domenica 17 febbraio
2019

ANNO LII n° 41
1,50 €
Santi Sette Fondatori
dei Servi della Beata
Vergine Maria

Opportunità
di acquisto
in edicola:
Avvenire
+ Luoghi dell’Infinito
4,20 €
Quotidiano di ispirazione cattolica w w w. a v v e n i r e . i t
Quotidiano di ispirazione cattolica w w w. a v v e n i r e . i t

■ Editoriale IL FATTO Nuovo incendio nella baraccopoli di San Ferdinando. I vescovi: dignità. Salvini: si sgomberi ■ I nostri temi

Roghi e speranze
Lavoro sfruttato, ingiustizia e morte
CATTOLICI E POLITICA
L'INTOLLERABILE Viene un tempo
ANCORA UNA VOLTA di Sinodo
non di supplenza
ANTONIO MARIA MIRA
Altro bracciante morto in Calabria. Riunita a Sacrofano l’Italia che accoglie ERIO CASTELLUCCI

B
asta! È intollerabile che sia morto
un altro giovane lavoratore
immigrato nell’ennesimo rogo
della baraccopoli di San Ferdinando. E
E sul caso "Diciotti" possibile inchiesta a carico di Conte, Di Maio e Toninelli Le numerose e acute rifles-
sioni su cattolici e politica,
pubblicate su "Avvenire"...
per favore non si dica che era un L’ennesimo rogo scoppiato a mier Conte e dei ministri Di Maio
"piccolo delinquente" e che "se l’è San Ferdinando nella notte di e Toninelli, allegati alla memoria A pagina 3
cercata". Certo, aveva piccoli precedenti LE INTERVISTE Il bilancio tutto in positivo del venerdì ha stritolato tra le ba- di Matteo Salvini, in cui si parla
penali, non condanne, ma è morto direttore di Migrantes e del di- racche la vita di Moussa Ba, 29 di responsabilità collegiale del ESILIO E PROMESSA/15
bruciato in una scassata roulotte. Ed è De Robertis-Soddu rettore di Caritas italiana sull’e- anni Gli altri migranti trasferiti governo nel trattenimento in
intollerabile che siano tre gli immigrati vento di Sacrofano: «Dal con- nella tendopoli del Comune. Il mare di 177 migranti. L’apertura Imparare
uccisi dalle fiamme in un anno. E sette «Farsi prossimo fronto tra le realtà dell’acco- ministro dell’Interno Salvini: del fascicolo è un atto dovuto,
gli incendi distruttivi dal 2016. È glienza un nuovo slancio per il «Ora sgomberiamo». con possibile iscrizione nel regi- a sostare
intollerabile che ancora non si sia con vie virtuose» Paese. Ora basta con la paura». Sul piano politico, il caso Diciot- stro degli indagati (oltre a Salvi-
trovata una soluzione abitativa degna
Lambruschi
ti rischia di allargarsi. La Procu- ni) dei tre esponenti del governo. e a vedere
per le migliaia di braccianti africani che ra di Catania aprirà un fascicolo
ogni anno, da almeno venti anni, a pagina 5 dopo aver ricevuto gli atti del pre- Primopiano alle pagine 4, 5 e 9
LUIGINO BRUNI
vengono nella Piana di Gioia Tauro per
raccogliere gli agrumi. I nostri agrumi, Paternità e matrimonio so-
quelli per la nostra tavola. no immagini per esprimere
È intollerabile sentire ancora solo CONGO Il centro Ek’abana di Bukavu è la casa dei minori rifiutati e abusati. Li assiste una missionaria lombarda il rapporto popoli-divinità.
parole generiche e mai progetti concreti
di accoglienza vera e umana. È
intollerabile, come abbiamo scritto più
di un mese fa, che ci siano circa 400
posti letto pronti per questi immigrati,
Le "piccole LA STORIA/GENOVA
A pagina 3

«La nostra
nuovi, costruiti ad hoc con fondi
pubblici, inutilizzati e in parte occupati
abusivamente o vandalizzati. Mentre il
giovane Moussa Ba è morto bruciato in
streghe" salvate classe?
In montagna»
una roulotte rottame, l’unica "casa" che
il paese è stato capace di offrirgli. Aveva
solo 28 anni, così come ne aveva 26
Becky Moses e 18 Suruwa Jaiteh, le altre
dalla suora PAOLO FERRARIO
vittime del fuoco e dell’emarginazione.
Sì, tutto questo è proprio intollerabile,
inaccettabile, colpevole.
E proprio nel senso che qualcuno, e non
italiana La scuola media Alice Noli
di Genova tiene insieme
montagna e insegnamento.

pochi, ne è responsabile. A partire da Scalettari nel primopiano a pagina 6 A pagina 12


quegli imprenditori agricoli che oltre a
sfruttare, coi caporali, questi lavoratori,
non hanno mai offerto quell’alloggio
che, invece, in altre regioni viene POLITICA M5s: no a Regioni di serie A e B. La Lega: ma è nel programma
fornito. Dove sono le grandi
organizzazioni datoriali? Hanno mai
promosso progetti di accoglienza? Non
ne ricordiamo. Ma non meno
responsabili sono le istituzioni
Le autonomie dividono
Padoan: assegno ai figli
nazionali e locali che per questi
lavoratori sono state capaci di offrire
solo soluzioni di emergenza come le
tendopoli, per poi farle degradare come
la prima del 2011, sostituita poi con
un’altra tendopoli, mentre la vecchia Per il ministro leghista Centinaio le autono- dei servizi primari, come scuola e sanità». L’ex
mai abbattuta è diventata una mie sono un «nel Contratto», ma il tema po- ministro dell’Economia Padoan critica il Red-
gigantesca baraccopoli. Le istituzioni da sto da Veneto, Lombardia ed Emilia si è tra- dito di cittadinanza e propone di spostare le
anni annunciano piani di accoglienza sformato nell’ennesimo fronte di contrasto risorse da 9 miliardi euro all’anno sulla voce
diffusa non riuscendo però a realizzare della maggioranza. I 5 stelle tengono duro e "natalità": «L’Italia ha un enorme problema
nulla. Eppure in tutti i paesi della Piana Fraccaro (Rapporti con il Parlamento) rinvia demografico: è un Paese che invecchia e an-
ci sono centinaia di case sfitte. Che tali la palla alle Camere, alla vigilia del nuovo te- che per questo non può crescere». E fa un’au-
restano. Oppure vengono affittate in st elettorale in Sardegna. Intervista al giuri- tocritica sul suo periodo al Tesoro: «Si pote-
nero proprio ad alcuni braccianti. sta Sabino Cassese, che lancia un allarme: «La va fare di più per gli investimenti pubblici».
Mentre troppi sindaci non collaborano. procedura seguita è opoca, bisogna coinvol-
Altro annuncio è quello, altrettanto gere tutte le Regioni per assicurare la tenuta Servizi alle pagine 8 e 10
ripetuto, dell’utilizzo dei beni confiscati
alla ’ndrangheta. Bene. Ce ne sono
tantissimi in questo territorio, ma IL CARDINALE NICARAGUA
spesso in pessime condizioni perché
inutilizzati da anni dopo essere stati
SOTTO ACCUSA McCarrick dimesso La lunga rivolta
ALBANIA
La rabbia in piazza
tolti ai mafiosi e da loro vandalizzati.
Servirebbero fondi per ristrutturarli. Ci
sono? Forse su questo il ministro Salvini
dallo stato clericale contro il dittatore Assalto al governo
Muolo a pagina 17 Capuzzi a pagina 7 Ghirardelli a pagina 14
e il collega della Giustizia, Bonafede
potrebbero intervenire visto che sono
loro a gestire il Fondo unico di giustizia
dove confluiscono i beni in denaro e Lʼarcipelago delle voci ■ Agorà
titoli confiscati ai clan. Centinaia di Roberto Mussapi
milioni di euro. Ma non abbiamo mai
sentito dire una parola. Il ministro INTERVISTA
dell’Interno il 10 luglio dello scorso illuministica, rappresenta
anno era venuto qui e aveva annunciato Il cristallo un’esplosione di vitalità visionaria in Lo scrittore Larsson:
lo sgombero della baraccopoli. «Nel mio
Paese, nel 2018, non si sta nelle dalla nebbia un secolo, il Novecento, ove
predominano psicoanalisi, e letture
«Restiamo umani»
baracche. Chi ha diritto a rimanere in scettiche del reale. Forse per questo Pizzagalli a pagina 22

«S
Italia ci deve stare con tutti i diritti e i e le mie sono vaghe il suo successo presso studenti,
doveri degli altri cittadini. Siccome ci parole, non provate a movimenti di protesta non CINEMA
sono cinque milioni di italiani in chiarirle. Nebuloso e ideologizzati. Gibran è simbolo di
povertà vengono prima loro per casa e
lavoro». E non si è visto nulla. Forse
vago è il principio di ogni cosa, ma
non la fine; e allora ricordatemi
una visione della realtà come
mistero, e che solo i profeti possono
Berlino
perché il ministro è troppo impegnato a
"smontare" il sistema di accoglienza per
simile a un principio. La vita, e tutto
ciò che vive, non è concepito nel
interpretare. Non la pretesa di
chiarezza assoluta, ma accettazione
Orso d’argento
gli immigrati, quello che funziona, degli
Sprar e dei piccoli Cas. Per i braccianti
cristallo ma nella nebbia. E chi sa se
il cristallo non è la nebbia svanita?»
dell’oscurità misteriosa del mondo.
Le parole che qui leggiamo non
alla “Paranza”
di Rosarno, di San Ferdinando ma Khalil Gibran, nato in Libano, sono comunque un inno all’oscurità, De Luca a pagina 24
anche di Foggia, Cerignola, San Severo, cristiano maronita, vissuto negli Stati ma un invito a accettare la
Vittoria, Scanzano Jonico, Policoro, uniti, è un autore di successo complessità del reale, dove anche il CALCIO
restano come sempre solo le baracche. planetario con il suo libro Il profeta, cristallo, simbolo di trasparenza
Che bruciano e uccidono. E ogni volta si figura con la quale fu identificato da assoluta forse è il prodotto di nebbia Il Toro e lo scudetto
ripete la drammatica recita. più generazioni. Mistico, influenze
islamiche e di altre religioni, inviso
svanita. Senza la quale la trasparenza
e la lucidità non sono conseguibili.
“strappato” del 1927
continua a pagina 3 alla cultura razionalistica, © RIPRODUZIONE RISERVATA Cucci a pagina 25
Insulti antisemiti di alcuni gilet gialli al filosofo Finkielkraut: il movimento,
se non vuol perdere la natura post-ideologica, deve cacciare le mele marce y(7HC0D7*KSTKKQ( +;!"!$!=!{

del Lunedì

Lunedì 18 febbraio 2019 – Anno 11 – n° 48 a 1,50 -Arretrati: a 3,00 - a e


12,00
1,50con– Arretrati:
il libro “BloodyeMoney”
3,00
Redazione: via di Sant’Erasmo n° 2 – 00184 Roma Spedizione abb. postale D.L. 353/03 (conv.in L. 27/02/2004 n. 46)
tel. +39 06 32818.1 – fax +39 06 32818.230 Art. 1 comma 1 Roma Aut. 114/2009

La copertina Ma mi faccia

I 3 SINDACI:
il piacere
Sardegna vota:
bianca come » M. TRAV.
il latte, nera

“SU CHI C
onte conta. “Io, come
come il futuro presidente della Re-
NO ALL’IMPUNITÀ pubblica, sono il garan-
te della coesione nazionale”
PER SALVINI (Giuseppe Conte, presidente

GOVERNA
del Consiglio, 11.2). E come
Imperatore del Sacro Romano
APPENDINO, NOGARIN Impero?
Re Sergio I. “Piaccia o no
E RAGGI RICORDANO all'avvocato del Popolo Conte
e ai due vicepremier dell'alle-

DECIDANO
I LORO PROCESSI: gra brigata gialloverde, per la
comunità interna-
q PINTUS E RODANO “CHI SA DI ESSERE zionale il Capo
A PAG. 6 - 7 dello Stato, suo
INNOCENTE SI AFFIDA malgrado, è

I GIUDICI”
o r m a i a n-
Mahmood AI MAGISTRATI che il Capo
del governo.
“Italiano al 100% PER ESSERE ASSOLTO” E' Mattarella il 'fa-
cente funzioni', il
e integrato, supplente, il garan-
non ho bisogno te. E' a lui che le can-
» CHIARA APPENDINO cellerie si rivolgono per capi-
di coming out” re se con l'Italia valga ancora

I l luogo corretto per difen-


dersi dalle accuse e far va-
lere le proprie ragioni è il tri-
la pena di parlare” (Massimo
Giannini, Repubblica, 16.2).
Avanti Savoia! (Ma il noto
bunali: deve valere per tutti. quotidiano si chiama ancora
A PAGINA 2 Repubblica, o è diventato Mo-
narchia?).
Mai dire vomito. “Senza
» FILIPPO NOGARIN la mediazione del Colle, sa-
remmo ancora qui, a strillare
q SCANZI A PAG. 17
S alvini non è un ministro
più uguale degli altri. Ci si
deve sempre difendere nei
'vomitevoli' ai francesi”
(Giannini, ibidem). Purtrop-
po fu Gabriel Attal, portavoce
Ucciso a Palermo processi, non dai processi. del partito di Macron, dunque
A PAGINA 2 inequivocabilmente francese
Joe Petrosino, e non sospettabile di grillole-
ghismo, a definire “vomitevo-
da lustrascarpe » VIRGINIA RAGGI le” il governo italiano.
a 007 nemico Boh eri.“L'indipendenza è

della mafia Usa H o affrontato un processo


e mi hanno assolta. Le re-
sponsabilità, anche politiche,
il primo valore dell'Inps, la
politica resti fuori”(Tito Boe-
ri, presidente uscente dell'In-
q TOSCANO A PAG. 14 devono restare personali. ps, nominato nel 2014 dal go-
A PAGINA 2 verno Renzi, Rep ubb lic a,
14.2). Infatti lui l'aveva porta-
to la cicogna.
A rotoli. “Matteo Renzi
» IL COMMENTO 6 BUONI MOTIVI querela Marco Travaglio. Ad
annunciarlo è stato l’ex pre-
PER VOTARE NO mier, durante la presentazio-
» MARCO TRAVAGLIO ne del suo nuovo libro a San
IL MOVIMENTO Lazzaro di Savena, nel Bolo-
E LA SVOLTA 2013
VERSO DESTRA O ggi il M5S tenta il suicidio.
E gl’iscritti hanno l’onore
e l’onere di salvarlo, votando
gnese: 'Il 22 febbraio farò l’e-
lenco di tutti quelli che que-
relo e a cui chiedo un sacco di
No all’impunità per Salvini. soldi di risarcimento, a co-
q MARCO LILLO A PAG. 4
A PAGINA 3 minciare da un direttore di un
quotidiano che è andato in te-
levisione con la mia faccia sul-
la carta igienica: pagheranno
caro e pagheranno tutto', ha
Mediapart PESSIMISMI Il filosofo estremo L’ISOLA Il Comune in guerra La cattiveria detto Renzi, sommerso dagli
applausi della sala” (A ns a,
Benalla inguaia Contro i genitori: Capri, il belvedere La Lega: legge per imporre
una canzone italiana ogni
16.2). Comunque, in segno di
rispetto, non l'ho mai usata.
Macron: “Il nostro
meglio “mai nati” è“proprietà privata”
tre trasmesse in radio Il Salvatore. “Solo il Ppe
E, quel che è peggio, di Povia
Patròn è con noi” WWW.FORUM.SPINOZA.IT
può evitare la deriva giallo-
verde nel cuore della Ue”(An-
» ELISABETTA AMBROSI » TOMASO MONTANARI drea Bonanni, Repubbl ica,
15.2). Forza Orbàn, sei tutti lo-
Le rubriche
L a prossima volta che prendete il vostro al-
bum di foto di nascita, provate a guardar-
lo con altri occhi. Altro che gratitudine verso
“I l Comune di Capri, responsabile di un pa-
trimonio naturale consacrato dalla storia,
si propone come luogo di incontro delle genti q HANNO SCRITTO PER NOI:
ro, salvali tu!
Che schivo.“Sgarbi, lei è u-
no degli uomini più popolari
i vostri genitori. Il giorno in cui siete nati a- per ricercare, attraverso il valore della bellez- AMBROSI, BOCCOLI, BUTTAFUOCO, d'Italia. Eppure di lei come
vete subìto da loro, autori di una scelta im- za, dell'amore, della solidarietà e della pace”. COEN, COLOMBO, DAINA, persona non sappiamo quasi
morale, il più grande degli oltraggi: una vita Non solo turismo di lusso, dunque: l’articolo 1 D’ESPOSITO, DIMALIO, FIERRO, nulla” (Aldo Cazzullo, Cor-
q A PAG. 10 - 11 fatta certamente di dolore e destinata a fi- dello Statuto del Comune di Capri esalta il ruo- GENTILI, LICANDRO, LUCARELLI, riere della sera, 16.2).
nire. lo politico del paesaggio. MOROSINI, PIZZI, SCIENZA, Uahahahahah.
SEGUE A PAGINA 20 A PAGINA 15 TAGLIABUE, TRUZZI E ZILIANI SEGUE A PAGINA 13
y(7HB5J1*KOMKKR( +;!"!$!=!{

Lunedì 18 febbraio 2019 € 1,50* DIRETTORE VITTORIO FELTRI


Anno LIV - Numero 48 OPINIONI NUOVE - Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in abbonamento postale www.liberoquotidiano.it
D.L. 353/2003 (conv. in L.27/02/2004, n. 46) art. 1, comma 1, DCB Milano e-mail:direzione@liberoquotidiano.it
ISSN: 1591-0420

Economia assistita Referendum su Salvini


Oggi o muore
il governo

Uno stipendio su due o muore M5S


FAUSTO CARIOTI

Anche se a tanti Cinque Stel-


le piace raccontarlo, non c’è

al Sud lo paghiamo noi alcun piano diabolico di Mat-


teo Salvini contro di loro.
Hanno fatto
tutto da soli, la
corda per im-
piccarsi se la
sono fabbrica-
Lavoro pubblico, pensioni, aiuti alle imprese e trasferimenti per sanità, scuola ta e messa al
collo con le lo-
ro mani. Le vo-
e servizi principali: in Meridione più del 50% della ricchezza arriva dallo Stato tazioni farloc-
che sulla piat- M.Salvini
SANDRO IACOMETTI taforma Rous-
seau, gli slogan per gonzi co-
Quando c’è da mangiare a spese dello Stato in
Italia non si tira indietro nessuno. Per avere
Giancarlo Minoli mette a nudo le vergogne Rai me «uno vale uno», i due pesi
giudiziari già visti all’opera
un’idea di quanti quattrini pubblici ogni anno
vengano distribuiti sul territorio, (...)
segue ➔ a pagina 7
«Fazio non serve e guadagna troppo» con Virginia Raggi (per lei fu
cambiato il codice etico del
movimento), il «contratto» di
DONATELLA ARAGOZZINI ➔ alle pagine 16-17 governo scritto alla boia di
un giuda, l’illusione (...)
segue ➔ a pagina 2

Polverini - Prestigiacomo Padellaro sull’esecutivo


Contro l’autonomia «Grillini sconfitti
perché vogliono vivere dalla Lega:
sulle spalle degli altri non può durare»
PIETRO SENALDI
VITTORIO FELTRI
«Con i grillini hanno fatto un
Renata Polverini ha rilasciato un’intervista ir- giro di valzer, ma non è affat-
resistibilmente comica al Dubbio di Sansonet- to detto che a Di Maio e soci
ti in cui esprime preoccupazione per la even- ne sarà con-
tuale concessione dell’autonomia alle regioni cesso un se-
Lombardia, Veneto ed Emilia, paventando il condo. Inutile
rischio che essa sia un primo passo verso la appendersi a
secessione. Una idiozia ai limiti del delirio. La ragionamenti
ex governatrice del Lazio si è lanciata in que- da partito so-
sta metafora motoristica: il Nord pretende di cialdemocrati-
viaggiare in Ferrari e di lasciare il Centro-Sud co, le elezioni
a piedi. In pratica, la signora è convinta che i in Abruzzo so-
settentrionali debbano mantenere i meridio- no un segnale A. Padellaro
nali. In base a quale principio? Questo ella che il voto
non lo spiega. Pretende. Ma che la Polverini d’opinione è rimasto deluso
abbia la testa tra le nuvole non è una novità e da Cinquestelle ed è in cerca
non abbiamo intenzione di contestarla. Ci li-
Il fondatore di «Repubblica» infila Matteo nella lista dei propri errori di altri lidi. Dubito che in Sar-
mitiamo a compatirla per spirito umanitario. degna tra sette giorni l’esito
Semmai ci domandiamo per quale arcano Scalfari accoglie Renzi nel suo cimitero sarà diverso».
motivo Berlusconi l’abbia candidata come Perché M5S ha perso for-
esponente di Forza Italia: forse per spirito auto- RENATO FARINA 44 anni. Nel suo editoriale domenicale su za attrattiva?
lesionistico. Un sospetto suffragato dai risulta- Repubblica lo ha trattato come un bische- «Dopo gli anni del vaf-
ti elettorali ottenuti dal Cavaliere nelle ultime Ieri Eugenio Scalfari, 94 anni, ha celebrato ro, uno che non ha letto i libri (...) fa-day, la protesta (...)
consultazioni disastrose. Con la Polverini, gli molto volentieri i funerali di Matteo Renzi, segue ➔ a pagina 9 segue ➔ a pagina 4
azzurri si sono polverizzati. Nel partito di Sil-
vio accadono fatti stravaganti. Pensiamo alla
povera Prestigiacomo, la nonna del Parlamen-
to, in cui l’anziana deputata è ininterrottamen-
te presente da sette legislature pur non aven-
do lasciato un segno di minima intelligenza.
Fa fuoco ma non ammazza: condannato. E la legittima difesa?
Ora costei, come la “Polveriera”, si scaglia
contro l’autonomia dimenticandosi che la sua Quattro anni per aver sparato ai banditi
bella Sicilia è a statuto speciale (...)
segue ➔ a pagina 7 CLAUDIA OSMETTI COLPA DI DUE PAPI INTRAPRENDENTI
Era esasperato dai continui Così a Dio è venuta la barba bianca
Caffeina furti, Angelo Peveri, l’impren-
ditore di Borgonovo (in pro- ANTONIO SOCCI ne della creazione, è rap-
Renzi vuole fare una nuova partita. Ma vincia di Piacenza) che ha presentato come un auste-
non si sa quando e con chi. Dubbio: ma il sparato a tre malviventi ro- Tutti ricordano le immagi- ro e potente vegliardo con
capitano Matteo li troverà altri dieci da far meni nei pressi del suo can- ni michelangiolesche della barba e capelli bianchi.
scendere in campo? tiere. Gli stavano portando Cappella Sistina e tutti san- È la tipica (...)
Emme via delle taniche (...) no che Dio Padre, nelle sce- segue ➔ a pagina 14
segue ➔ a pagina 11

Prefazione di MATTEO SALVINI


presenta SBIRRI, MALEDETTI EROI STORIE DI CORAGGIO DELLE FORZE DELL’ORDINE Postfazione di VITTORIO FELTRI IN EDICOLA A SOLI € 4,50 (PIÙ IL PREZZO DEL QUOTIDIANO)

* Con: Rivista "INVESTIRE" - € 4,00 (solo Milano città e Provincia di Milano); libro "SBIRRI" - € 6,00. Prezzo all’estero: CH - Fr3.70/MC & F - € 2.50
y(7HA3J1*QTTKLP( +;!"!$!=!{

Lunedì 18 febbraio 2019 € 1,20


S. Costanza di Vercelli monaca Direzione, Redazione, Amministrazione 00187 Roma, piazza Colonna 366, tel 06/675.881 * Abbinamenti a Viterbo e prov.: Il Tempo + Corriere di Viterbo €1,20 www.iltempo.it
a Rieti e prov.: Il Tempo + Corriere di Rieti €1,20 – A Latina e prov.: Il Tempo + Latina Oggi €1,50
Anno LXXV - Numero 48 a Frosinone e prov.: Il Tempo + Ciociaria Oggi €1,50– a Terni e prov.: Il Tempo + Corriere dell’Umbria €1,20 e-mail: direzione@iltempo.it

Caso Diciotti Quesito farlocco e consenso pilotato per il voto su Salvini. E Beppe stronca i suoi

La farsa grillina è troppo pure per Grillo


■ Oggi è il giorno della votazione online degli iscritti al Movi- poca trasparenza del processo. Al punto che persino Beppe Grillo
mento cinque stelle per decidere il destino processuale di Matteo prende le distanze dall’operazione: «Un po’ Comma 22 e un po’
Salvini. Ma è polemica sulla formulazione del quesito (per salvare Procuste».
il leader della Lega bisogna votare Sì, per condannarlo No) e per la Carta e Di Nitto ➔ a pagina 3

Via Salvini, «affidatevi a De Falco»


Il filosofo di Macron, Bernard Henry Lévy, spiega in una intervista esclusiva a Il Tempo
cosa si attendono i francesi dall’Italia. Fuori i gialloverdi, piace il comandante ex M5s
IL TEMPO di Oshø ■ Il filosofo francese Bernard-Henri Levy
arriva in Italia per una tournée teatrale e,
intervistato da Il Tempo, spara a zero sui
nostri politici: «Salvini è un razzista» attacca,
«Di Maio un piccolo Cesare ridicolo per non
parlare di Conte. Volete salvarvi? Puntate su
Renzi, Calenda e sul capitano De Falco.
Lenzi ➔ alle pagine 4 e 5

Ma in Italia
votiamo noi
di Franco Bechis

rendo a prestito da un meraviglioso af-

P fresco su Bernard-Henri Lévy (BHL) ver-


gato da Nicolas Beau su Le Monde diplo-
matique nel lontano 2003: «I critici lo hanno
soprannominato le plus beau décolleté de
Paris, e lui ne è orgoglioso, l'ha trovato un
complimento». (...)

segue ➔ a pagina 5

Il militare che abusava della figlia


Il padre orco di Anzio
sospeso dall’Esercito
Anche il Papa si mette in posa
Mancinelli ➔ a pagina 17

Polemiche sul pronto soccorso


con la spilletta «Apriamo i porti» San Camillo nel caos
Il ministro manda i Nas
Mariani ➔ a pagina 9
Sbraga ➔ a pagina 16

Grande gara dei biancocelesti decimati. Ma il Genoa fa 2-1 nel recupero

Ha vinto ancora la jella: Lazio ko


■ Beffa per la Lazio. Nono-
stante i dieci infortuni, la Stasera posticipo
squadra di Inzaghi gioca
una gran partita in casa del
Genoa andando il vantaggio
con Badelj (per il croato an-
La Roma
che una traversa) e tenendo
dopo il pareggio di Sanabria
fino al 93’ quando Criscito
all’Olimpico
trova il gol della domenica
fissando il risultato sul 2-1.
Baldinacci, Pieretti e Salomone
col Bologna
➔ alle pagine 24 e 25 Menghi ➔ a pagina 26
1.963.000 lettori (dati Audipress 2018/II)
OGGI le migliori storie di imprese su IN REGALO ALL’INTERNO
DEL QUOTIDIANO

LUNEDÌ 18 FEBBRAIO 2019 | € 1,50 | Anno 161 - Numero 48 | Anno 20 - Numero 48 | www.lanazione.it FIRENZE

FIORENTINA, VAR DECISIVO PER UN RIGORE SU FEDERICO

Poker viola alla Spal


La società difende Chiesa
Servizi · Nel Qs

Il M5s su Salvini: governo a rischio


CATTIVI PENSIERI
di GABRIELE CANÈ

DEMOCRAZIA
VIRTUALE Oggi il voto on line. Siluro di Grillo: quesito surreale G. ROSSI, FARRUGGIA
e CARBUTTI · Alle p. 2 e 3

FERRARASPACCI
ATOREI
NFUGAI
NVESTI
TO,
ILCLANSI
SCATENA
DESSO tutti ci ridono

A sopra. Persino Beppe


Grillo, che è come farsi
beffa di se stessi. Troppo
PROPOSTA LEGHISTA

facile. Allora spezziamo una


lancia a favore di questo
referendum attraverso il
quale il popolo dei Cinque
Stelle dirà si o no, cioè no o
sì, al processo a Salvini.
Spezziamola, perché c’è del
talento nella scelta del
Movimento.
[Segue a pagina 2]
Legge per le radio
IL COMMENTO
Made in Italy
un brano su tre

RdC
di MARIO ARPINO
PANETTIERE · A pagina 8
MINACCIA
CONCRETA INTERVISTA

ONALD Trump anche


Mogol approva
D questa volta è stato
perentorio: abbiamo
vinto e il collasso finale
«Va tutelata
la nostra musica»
dell’Isis è imminente. Ragion
per cui, cari europei, venite a TURRINI · A pagina 9
riprendervi gli oltre 800
vostri concittadini che
abbiamo catturato, CAOS A ROMA
processateli
e incarcerateli. E fate presto, MALAVASI
MALAVASI ee commento
commento di BONI ·
di BONI · Alle
Alle pagine
pagine 44 ee 55
perché saremo costretti a Pronto soccorso
liberarli e torneranno a casa
super affollato
vostra. Siccome The Donald
ci ha già dimostrato che alle
parole seguono i fatti, è bene
dargli retta.
Trump scarica alla Ue 800 miliziani Isis Arrivano i Nas
· A pagina 15 «Sono foreign fighters. Se non ve li riprendete li lasciamo liberi». Usa via dalla Siria FARRUGGIA · A pag. 15 PASSERI · A pagina 6

IL DOSSIER BEATRICE VENEZI

«Cerchiamo «I musicisti?
diciottomila Li comando
camionisti» a bacchetta»
y(7HA3J1*QSQPTQ( +;!”!$!=!{ G. ROSSI · Alle pagine 18 e 19 MANZOTTI · A pagina 11
Prima per Agenzie Edizione 17 02 2019:Layout 1 16/02/2019 21:56 Pagina 1

www.nUovocorrIErEnazIonaLE.com | facEbook.com/nUovocorrIErEnazIonaLE DomEnIca 17 fEbbraIo 2019 | anno 1 | nUmEro 235

il PaPa
L’IntErvEnto GEoPoLItIca
Francesco: liBeri
dalla paura giacalone: valori: attenti
per restare chiusure negozi, al nuovo asse
davvero umani lo stato etico strategico
di pApA FrAnceSco e pure fesso tra Russia e Iran
pAginA 9 pAgine 16-17

Pensioni, L’Intervento. Ripresa dell’Europa, il ministro rilancia

finalmente
L
a ricchezza delle
Letture scelte per
questa celebrazione
eucaristica può essere
riassunta in una sola
frase: “Non abbiate
i veri conti
paura”. Il brano del (...)
Segue A pAginA 13
Tolta l’assistenza, la spesa al netto
l’analisi del fisco è 150 mld, meno del 10%
Beppe Grillo, del Pil. E la metà dei Fondi è in attivo Savona: le 4 mosse
il contestatore di SAndro roAzzi
si ritrova
per l’Ue. E serve
T
olte le spese asistenziali, la spesa pensionistica, al
contestato netto del fisco - che è una partita di giro - è di 150

la Scuola europea
mld l’anno, meno del 10% del Pil. L’operazione ve-
di Antonio MAglie rità la fa il Rapporto Brambilla.
Segue Alle pAgine 4-5

Keynesiani un documento che ho


di leonello tronti di pAolo SAvonA
inoltrato a Bruxelles e

Dieci obiettivi Francoforte il 7 settem-

S ‘U
egnalo innanzitutto na politeia per bre 2018. Lo scopo del-

per Italia e Ue la piattaforma unita- un’Europa di- l’iniziativa è stato quello


ria per la legge di bi- versa, più forte di invitare le due (...)
lancio 2019 che Cgil Cisl e e più equa‘ è oggetto di
contro l’imminente Uil hanno consegnato al
governo il 22 ottobre (...)
Segue Alle pAgine 10-11

recessione Segue A pAginA 12 turismo culturale Film, sceneggiatura


lE mERAvIglIE ORsO D’ARgEnTO
L
a nemesi si è abbat-
tuta su Beppe
Grillo. Per uno
D’ITAlIA, In TEsTA A sAvIAnO
come lui abituato negli ul-
timi dieci anni a cammi- COlOssEO E FORI PER “lA PARAnzA
COn 7,6 mln DI vIsITE DEI bAmbInI”
nare sull’acqua e a volare
più in alto di Icaro (...)

Segue A pAginA 7 verdi, pAginA 20 pAginA 20

Potrebbero piacerti anche