Sei sulla pagina 1di 1

Dicitencello vuje A voglio bene

Dicitencello a 'sta cumpagna vosta Lam Rem


Lam Rem 'A voglio bene assaje!
ch'aggio perduto 'o suonno e 'a fantasia Mi7 Lam
Mi7 Lam Dicitencello vuje
ch''a penzo sempe, Rem
Rem ca nun mm''a scordo maje.
ch'è tutt''a vita mia Mi7 Lam
Mi7 Lam E' na passione,
I' nce 'o vvulesse dicere, Rem
La7 Rem cchiù forte 'e na catena,
Mi7
ma nun ce 'o ssaccio dí
Lam
Rem6 Mi7
ca mme turmenta ll'anema
Rem
A voglio bene
e nun mme fa campá!
Lam Rem Mi7 Lam
'A voglio bene assaje!
Mi7 Lam
Dicitencello vuje Na lácrema lucente v'è caduta
Rem Lam rem
dicíteme nu poco: a che penzate?!
ca nun mm''a scordo maje.
Mi7 lam
Mi7 Lam Cu st'uocchie doce,
E' na passione, Rem
Rem vuje sola mme guardate
cchiù forte 'e na catena, Mi7 lam
Mi7 Lam Levámmoce 'sta maschera,
la7 Rem
ca mme turmenta ll'anema dicimmo 'a veritá
Rem Rem6 Mi7
e nun mme fa campá! Te voglio bene
Lam rem
Mi7 Lam
Te voglio bene assaje
Mi7 lam
Dicitencello ch'è na rosa 'e maggio,
Si' tu chesta catena
Lam Rem
Rem
ch'è assaje cchiù bella 'e na jurnata 'e
ca nun se spezza maje!
sole
Mi7 Lam
Mi Lam
Suonno gentile,
Da 'a vocca soja,
Rem
Rem
suspiro mio carnale
cchiù fresca d''e vviole,
Mi7 lam
Mi Lam
Te cerco comm'a ll'aria:
i' giá vulesse sèntere
rem
Lam7 Rem
Te voglio pe' campá!
ch'è 'nnammurata 'e me!
Mi7 Lam
Rem6 Mi