Sei sulla pagina 1di 2

SINDICATUL INDEPENDENT AL FUNCTIONARILOR PUBLICI CU STATUT SPECIAL

DIN PENITENCIARUL IASI- MANIFEST

Către, 210/28.01.2019
Administrația Națională a Penitenciarelor
Domnului director general
Comisar șef de penitenciare Marian DOBRICĂ

Stimate domnule director general,

Subscrisul, Sindicatul Manifest Iasi cu sediul în str. Dr Vicol, nr. 10, localitatea Iasi, județúl Iasi,
reprezentat prin Ionut Bogdanel Ichim, în calitate de președinte, formulează prezenta

SESIZARE

privind conținutul proiectului Deciziei A.N.P. referitoare la Instrucțiunile privind măsurile de natură
organizatorică si tehnică pentru asigurarea securității prelucrărilor de date cu caracter personal
efectuate de către Administrația Națională a Penitenciarelor și unitățile subordonate, Decizie ce, pusă
în aplicare, încalcă drepturilor membrilor de sindicat, afiliați la organizația noastră. Asta fără să
amintim că Decizia în cauză încalcă și:

 prevederile art. 22 din Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea
datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;
 Decizia nr. 440/2014 a Curţii Constituţionale în părţile ce ţin de prelucrarea datelor cu caracter
personal;
 Decizia nr. 200 din 2015 privind stabilirea cazurilor în care nu este necesară notificarea
prelucrării unor date cu caracter personal a Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării
Datelor cu Caracter Personal.

O altă problemă ce apare ține de autorizarea membrilor Comisiilor de disciplină de a Prelucra Date
cu Caracter Personal. Administrația Națională a Penitenciarelor a trimis în unități în urmă cu peste 1 an,
propria autorizare, solicitând și unităților intrarea în legalitate, ceea ce nu s-a întâmplat până în prezent.
De altfel, această autorizare nu dă dreptul administrației unui penitenciar/Administrației
Naționale a Penitenciarelor să filmeze, înregistreze, dă DOAR dreptul ca datele personale ale
angajaților să fie folosite de către lucrătorii de resurse umane, financiar, etc..
Urmare a utilizării abuzive şi ilegale a datelor cu caracter personal ale membrilor de sindicat,
sindicatele au dreptul de a se adresa justiţiei, in numele acestora, pentru apărarea oricăror drepturi
garantate de Legea nr. 677/2001, conform celor menţionate la art. 18 din aceasta.

Trebuie amintit aici și faptul că, prin notificarea nr. 0004704/02.03.2015, Autoritatea Națională de
Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, a dispus Penitenciarului
Brăila, demontarea și relocarea camerelor de supraveghere de așa natură încât să vizualizeze
doar deținuții, fără ca în imaginile acestora să mai apară salariații penitenciarului.

Unităţile penitenciare asigură paza locurilor de deţinere cu personal specializat şi/sau mijloace
tehnice de supraveghere şi alarmare, conform Regulamentului privind siguranța locurilor de
deținere, drept urmare înregistrările sunt opozabile persoanelor private de libertate sau persoanelor
străine ce interferează negativ cu legislaţia în vigoare, prelucrarea acestora putând fi efectuată de
autorităţile administraţiei publice locale, precum şi de autorităţile administraţiei publice de la nivel
judeţean şi al municipiului Bucureşti, în scopul îndeplinirii atribuţiilor lor legale;
Este ilegală înregistrarea salariaţilor chiar daca aceștia consimt la această practică, verbal sau în
scris. Acordul de principiu al părții vătămate în acest caz nu este de natură a înlătura răspunderea
IASI, STR. VICOL NR 10, PAV. ADMINISTRATIV CORP C4 CAM 5
CIF: 38154368/30.08.2017, TEL 0741 047 740, Fax: 0232 216 700, Email: manifest.iasi@gmail.com
NR. REG. SPECIAL: 4/21.07.2017, CONT: RO04BTRLRONCRT0390660101
SINDICATUL INDEPENDENT AL FUNCTIONARILOR PUBLICI CU STATUT SPECIAL
DIN PENITENCIARUL IASI- MANIFEST

penală. Dreptul de a intercepta (înregistra) cum este cazul oricărui penitenciar, în situaţia salariaţilor
proprii, aparţine doar organelor de stat special şi limitativ desemnate, iar acţiunea se execută doar în
virtutea emiterii unui mandat specific. Din acest punct de vedere, un penitenciar este extrem de departe
de condiţiile legale de utilizare a unei asemenea aplicaţii.

Anexa 2 la Instrucțiunile privind măsurile de natură organizatorică si tehnică pentru asigurarea


securității prelucrărilor de date cu caracter personal efectuate de către Administrația Națională a
Penitenciarelor și unitățile subordonate, o anexă ce se adresează DOAR directorilor de penitenciare,
prin care, cităm: înregistrările personalului sunt effectuate pentru posibilitatea de a sancționa, pe
bază de probe, acțiunile sau inacțiunile care contravin prevederilor legale – prevenirea și descurajarea
faptelor ce constituie abateri disciplinare.

În acest caz considerăm că nu aveți în vedere prezumția bunei credințe a angajatului, nu


aveți în vedere prezumția exercitării funcției publice după principiile enunțate la articolul 5 din
Statut. Rezultă foarte clar faptul că dumneavoastră cât și directorii unităților subordinate,
considerați personalul din subordine, fie agenți, fie ofițeri, drept niște semiinfractori, permanent
predispuși la greșeli intenționate, drept pentru care trebuie să fim descurajați în a persista în
acestea.

Având în vedere cele menționate, vă solicităm să dispuneți eliminarea din Instrucțiunile privind
măsurile de natură organizatorică si tehnică pentru asigurarea securității prelucrărilor de date cu
caracter personal efectuate de către Administrația Națională a Penitenciarelor și unitățile subordonate
a oricăror referiri la personalul angajat (cu excepția respectării obligațiilor ce derivă din GDPR) cât
și la folosirea înregistrărilor video ca probe în vederea sancționării abaterilor disciplinare ale
personalului.

Vă rugăm să ne comunicați, în scris, în termen legal, soluția adoptată.

Profităm de această ocazie pentru a vă asigura de înalta noastră consideraţie şi dorinţa de


construire a unei relaţii instituţionale bazate pe respect reciproc şi deschisă spre dialog.

Cu stimă,

Ionuț Bogdănel Ichim

Președinte

Sindicatul MANIFEST- Iași

IASI, STR. VICOL NR 10, PAV. ADMINISTRATIV CORP C4 CAM 5


CIF: 38154368/30.08.2017, TEL 0741 047 740, Fax: 0232 216 700, Email: manifest.iasi@gmail.com
NR. REG. SPECIAL: 4/21.07.2017, CONT: RO04BTRLRONCRT0390660101