Sei sulla pagina 1di 4

Gitana

Canción Luis Antonio Calvo


 =115 3 3

 2 
     
    

    
 4     
           
3 3 3 3


   2  

   
      
   
     
4    
   
7 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3
                     
        
        
3 3 3
3 3
      
 
 
       
     
   
3
 = 70 
14 
  

           
        
 3
A tra ves de la re ja de tu ven ta na
           
   


      
   
3     
19 3 3
        
          

di ri joa ti mis que jas, be lla gi ta na.

    
        
    
3 3 
23 3
  3       

  
          
 
Des pier ta, pues, Se ño ra, tal es miem pe ño,

      
      
   
3 
3

Transcripción: 2019, Juan Carlos Moreno


3 3
27
3 1.
              


           

el ser que por ti llo ra trun ca tu sue ño.

     
     
3 3
  
3  = 115
31
 2.  

        
       3   3   3   3   3 
      
3 3
sue ño.

   
   

    
    
 
 

   

 = 50 
36 
     3               
             
Pa ra de cir te co sas que tu no

        
     
       
     

41
           
       


sa bes; pa 3
raob se quiar te ro sas pu ras y

      
           
      

45
3
  
                      
 
sua ves, na ci das es tas flo res en cam po yer mo,

        


   
  

2 Transcripción: 2019, Juan Carlos Moreno


 3 1. 3 2. 3
50
              

  
   

       
3
                 
e llas son los a mo res deun po breen fer mo. fer mo.
3 3
          
             
     
 
 = 115 3 3
55
                            
    
3 3 3 3

         


    
  

  
   

60 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3
                          
 
  
          
3

3 3 3
3 3
           
         
      
3

 = 70  3
67
           
           

 3
Que sue ña con tus o jos a bra sa do res
          
            
  3 3      

72 3 3
           
     
y con tus la bios ro jos tor tu ra do res.

    
        
    
3 3 
Transcripción: 2019, Juan Carlos Moreno 3
76 3
  3       

  
          
 
Pe ro si gue so ñan do, gi ta naher mo sa,

      
      
  
3 
3

80  
  3  
      
    
         
 
   
mien tras es tás so ñan do, duer me, re po sa.

      
         
      
3  

4 Transcripción: 2019, Juan Carlos Moreno

Potrebbero piacerti anche