Sei sulla pagina 1di 1

Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila

ŞCOALA GIMNAZIALĂ VĂDENI


VĂDENI, JUD. BRĂILA
Tel./fax 0239 697646
e-mail: scoalavadeni@yahoo.com
site: http:// scoalavadeni.webs.com

Nr………………../………………..

PROCES VERBAL

Încheiat azi , 15.01.2018-16.01.2018, în cadrul activității „ MIHAI EMINESCU”


organizată de cadrul didactic de limba și literatura română Vasile Alina Valentina, împreună cu
colectivul clasei a V-a, a VI-a, a VII-a, a VIII-a.

Ordinea de zi cuprinde:

15.01.2018

1. Prezentarea bibliografiei a lui Mihai Eminescu (Power Point)


2. Se recită poezii
3. Prezentarea desenelor

16.01.2018

1. Piesă de teatru „Viața lui Mihai Eminescu”

Deșfășurare:

Activitatea „Mihai Eminescu” pe data de 15.01.2018 a debutat cu prezentarea


bibliografiei a lui Mihai Eminescu în Power Point. Pentru a-l comemora pe „poetul fără
pereche”împreună cu elevii claselor a V-a- a VIII-a recităm poezii cu teme diferite (dragostea,
natura, istoria, cosmicul). Activitatea s-a încheiat cu prezentarea desenelor, afișelor cu tema
„Mihai Eminescu”.

În activitatea „Mihai Eminescu” pe data de 16.01.2018 s-a susținut piesa de teatru „Viața
lui Mihai Eminescu”.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal.

Director,

Prof. Perianu Steluța