Sei sulla pagina 1di 8

PERANCANGAN TAKTIKAL DAN

OPERASI
RANCANGAN MAKANAN TAMBAHAN
(RMT)
TAHUN 2019
SEKOLAH KEBANGSAAN PARIT NAWI
PETI SURAT NO 1
84150 PARIT JAWA
MUAR, JOHOR

"MUAR PENDIDIKAN MAMPAN"


AN
ASI
AN
T)
19
AWI
NO 1
WA
HOR

AN"
PELAN TAKTIKAL
SEKOLAH KEBANGSAAN PARIT NAWI, MUAR
TAHUN 2019

NKRA Peluasan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti dan Berkemampuan JADUAL 2

Sub - NKRA Prasekolah / Literasi dan Numerasi / Sekolah Berprestasi Tinggi / Tawaran Baru JPS/SJK-PS/02

Sekolah Sekolah Kebangsaan Parit Nawi

Bidang Hal Ehwal Murid (HEM)

Unit Rancangan Makanan Tambahan (RMT)

Tarikh / Kos /
Bil Program / Projek Objektif Tanggungjawab KPI Output Catatan
Tempoh Sumber

1 CERIA BERSAMA 1. Meningkatkan 1. GPK HEM Feb Hingga RM300 % Murid RMT Mengurangkan
KANTIN motivasi murid dalam 2. Guru November yang masalaah ketidak
BERMAKLUMAT menimba ilmu Penyelaras RMT ( 10 cemerlang perihatinan
pengetahuan. dan AJK RMT bulan ) dlam muridd terhadap
2. Memupuk 3. Semua akademik dan info dan
kesedaran sukakan Guru Panitia sahsiah maklumat yang
keceriaan pada diri, terpuji. (80%) terdapat di kantin
bilik darjah dan sekolah.
persekitaran.

3 Perancangan Strategik 2017 ~ 2020 [SK PARIT NAWI]


Tarikh / Kos /
Bil Program / Projek Objektif Tanggungjawab KPI Output Catatan
Tempoh Sumber

2 PROGRAM 1. Memupuk rasa 1. GPK HEM Jan Hingga RM100 % Murid RMT 1. Mengurangkan
TANGGUNGJAWAB tanggungjawab dalam 2. Guru November mempunyai rasa masalah tidak
TERHDADAP HARTA kalangan murid Penyelaras RMT ( 11 tanggungjawab bertanggungjawab
BENDA RMT terhadap makanan daan dan AJK RMT bulan ) terhadap terhadap harta
barang yang
hartaa benda yaang 3. Semua benda yang
digunakan
telah dibekalkan. warga sekolah sertaa tidak
digunakan.
melakukan 2. Mensifarkan
pembaziran sikap membazir
(95 %). dalam kalangan
murid RMT

4 Perancangan Strategik 2017 ~ 2020 [SK PARIT NAWI]


PELAN OPERASI
SEKOLAH KEBANGSAAN PARIT NAWI, MUAR
TAHUN 2019

Sektor/PPD/Sekolah Sekolah Kebangsaan Parit Nawi JADUAL 3

Bidang / Unit Hal Ehwal Murid ( Bimbingan Dan Kaunseling ) JPS/SJK-PS/03

Program / Projek CERIA BERSAMA KANTIN BERMAKLUMAT

Kumpulan Sasaran Semua Warga Sekolah

Tarikh /
Langkah Proses Kerja Tanggungjawab KPI Status Program Pelan Kontigensi
Tempoh

1 Merancang Jawatankuasa RMT Jan 2019 Rangka kerja program.

2 Mesyuarat GPK HEM, Guru Penyelaras RMT , AJK Jan 2019 Mesyuarat 2 kali Kertas kerja.
RMT `dan Guru Panitia Jul 2019 setahun.

3 Taklimat Guru Penyelaras RMT Jan 2019 -

4 Melaksana Guru Penyelaras RMT, AJK RMT dan Feb 2019 % Murid RMT yang
Guru Panitia November cemerlang.
2019

5 Perancangan Strategik 2017 ~ 2020 [SK PARIT NAWI]


Tarikh /
Langkah Proses Kerja Tanggungjawab KPI Status Program Pelan Kontigensi
Tempoh

6 Perancangan Strategik 2017 ~ 2020 [SK PARIT NAWI]


PELAN OPERASI
SEKOLAH KEBANGSAAN PARIT NAWI, MUAR
TAHUN 2019

Sektor/PPD/Sekolah Sekolah Kebangsaan Parit Nawi JADUAL 3

Bidang / Unit Hal Ehwal Murid ( RANCANGAN MAKANAN TAMBAHAN (RMT) ) JPS/SJK-PS/03

Program / Projek HARTA BENDA RMT TANGGUNGJAWAB BERSAMA

Kumpulan Sasaran Semua Warga Sekolah

Tarikh /
Langkah Proses Kerja Tanggungjawab KPI Status Program Pelan Kontigensi
Tempoh

1 Merancang Jawatankuasa RMT Jan 2019 Rangka kerja program.

2 Mesyuarat GPK HEM, Guru Penyelaras RMT & Jan 2019 Pembentukkan
AJK RMT Jawatankuasa dan
Tugas

3 Mesyuarat Semua guru Jan 2019 Mesyuarat 2 kali


Jul 2019 setahun.

4 Melaksana Guru kelas, guru mata pelajaran dan Jan 2019 % Murid RMT yang
guru bertugas mingguan. Nov 2019 mempunyai rasa
tanggungjawab dan
berdisplin.

7 Perancangan Strategik 2017 ~ 2020 [SK PARIT NAWI]


Tarikh /
Langkah Proses Kerja Tanggungjawab KPI Status Program Pelan Kontigensi
Tempoh

8 Perancangan Strategik 2017 ~ 2020 [SK PARIT NAWI]