Sei sulla pagina 1di 4

Tehnici utilizate în dezvoltarea personală

1.Ritualul prezentării numelui

Participanţii se aşează în cerc, şi fiecare pe rând rosteşte numele celui prin faţa
căruia trece, îl salută(strângere de mână). Exerciţiul este util atunci când
membrii grupului nu se cunosc.

2.Tehnica poziţiei de copil şi părinte

Este un exerciţiu de comunicare prin schimbarea poziţiei: odată şezând pe


scaun, altă dată şezând în picioare pe scaun ţinându-se de mâini şi discutând
timp de 2 minute. Este un exerciţiu pentru o diadă.

3. Tehnica privirii în ochi

În tăcere, priveşte partenerul fix în ochi (fără să pierzi contactul vizual) timp de
un minut, schimbănd poziţia.

4. Tehnica transformării afirmaţiilor de la persoana a II a la persoana întâi.

Terapeutul face afirmaţii la persoana a II a, iar clientul le transformă întocmai,


la persoana întâi.

5.Regulile familiei de origine

Se scriu regulile familiei din care provine persoana, apoi se discută aspecte
precum: dacă aceste reguli se menţin şi în prezent, dacă au fost şi sunt încălcate,
dacă vă mulţumeau sau nu, de ce nu vă mulţumeau, etc.

6. Exerciţiul foilor

Se foloseşte atunci când lucrezi cu mai mult de două persoane. Fiecare client
primeşte atâtea foi câţi membrii numără grupul, mai puţin cu una.Spre exemplu,
dacă grupul e format din 4 membrii, fiecare va primi câte 3 foi. Pe o foaie scriu
ceea ce cred eu că gândeşte acea persoană despre mine, dar şi ce cred eu despre
ea.Se ia fiecare persoană pe rând. Se schimbă rolurile, apoi se discută
afirmaţiile.
7. "Care sunt nevoile tale?"

Te plimbi prin încăpere, şi atunci când eşti pregătit, opreşti un coleg şi-l
întrebi:"Care sunt nevoile tale?" Nu ai voie să comentezi, să spui ceva, ci pur şi
simplu rosteşti această întrebare. Dacă nu ţi se răspunde ai voie doar să repeţi
întrebarea. Procedezi aşa cu toţi colegii. Poţi fi întrebat, sau poţi întreba tu, sau
şi una şi alta. Apoi, poţi construi o listă a nevoilor tale, pe care o poţi ierarhiza.

8. "Îmi place la tine atunci când..." " Îmi place de tine pentru că..."

Acelaşi tip de exerciţiu ca cel de mai sus, cu precizarea că se rostesc doar acele
două afirmaţii, ţinând cont de specificul fiecărei persoane întâlnite.

9. Bileţelul lipit de spate (Duce măgarul, nu ştie ce duce...)

Pe un bileţel se scrie o caracteristică, un adjectiv pozitive despre acea persoană,


se lipeşte pe spatele lui cu scrisul la interior. Apoi, se comentează fiecare bileţel
la persoana întâi. Ce crezi despre acea afirmaţie, cum ţi se pare, de ce crezi că
acel coleg a ales acea caracteristică sau adjecti, etc...

10. Tipul de sistem de referinţă al terapeutului

Se lucrează în diade. Unul vorbeşte, celălalt scrie cuvânt cu cuvânt ce aude. Se


subliniază cuvintele care ţin de văz cu un dreptunghi, cele auditive cu un cerc,
iar cele care exprimă emoţii şi senzaţii cu un triunghi. Ca terapeut, interesează
ce aud şi ce văd, nu emoţii şi sentimente!

11.Tehnica scrisului

Scriu timp de 10 minute ceea ce cred eu că crede celălalt despre mine, şi invers.
se verifică dacă afirmaţiile sunt reale de către celălalt.

12. Semnificaţia numelui

Interesează cine ţi-a pus numele, al cui nume îl porţi,etc...Discuţii.

Pe o coală A4 srieţi-vă numele întreg pe verticală, apoi pentru fiecare literă a


numelui daţi-vă calităţi pozitive.

13. Exerciţiu "faţă în faţă"

Pe rând, încerci să obţii un rezultat de la partener (ceva care-l face să vibreze,


să fie "atins"). Se folosesc doar mimica gesturile, postura, fără a-l atinge.
Partenerul nu este ipocrit, şi dacă sesizează că ceva îl mişcă, ridică mâna în
semn de recunoaştere. Partenerul caută apoi o altă modalitate de a-l impresiona,
atinge. Se schimbă rolurile.Se discută apoi fiecare modalitate: interesează ce-ai
simţit, ce a mers, ce nu a funcţionat şi de ce.

14. "Portretul"

Fiecare pe rând este model pentru ceilalţi. Pornind de la un amănunt al celui


care pozează (poate fi un amănunt fizic sau nu) îmi închipui ceva legat de acel
amănunt, apoi scriu mai departe că "asta îmi aminteşte de...mă duce cu gîndul
la...".Se descriu pe rând toate persoanele.

15. Personajul

Pe un bilet se trasează două coloane. În prima coloană scrii ce personaj a-ţi jucat
sau ce costum a-ţi purtat, iar în cealaltă ce v-aţi fi dorit să fiţi. Discutaţi.

16. Personajul jucat de ceilalţi

Pentru fiecare membru al grupului asociaţi un nume, un personaj, o


personalitate cunoscută.

17. Locul ocupat în bancă

Gândiţi-vă la locul ocupat în bancă începând cu clasa întâi şi terminând cu


facultatea. Ce observaţi legat de acest lucru?

18. Calităţi pozitive

Pentru fiecare membru al grupului scrieţi o calitate pozitivă. Discutaţi.

19. Tehnica simţurilor

Pe o foaie construiţi 5 coloane pentru cele 5 simţuri: văz, auz, miros, gust, tactil-
kinestezic. În dreptul fiecărei coloane scrieţi stimulii care vă fac să activeze
aceste simţuri; pot fi stimuli din natură sau nu.Se face totalul pt fiecare simţ,
apoi se elimină toţi stimulii care nu sunt naturali şi se face din nou totalul.Cei cu
stimuli puţini sunt predispuşi la depresie.

20. Antipaticul şi urâtul

Gândeşte-te la o persoană care îţi este profund antipatică sau poate doar urâtă.
Descrie-ţi-o cu cât mai multe amănunte. De fapt acest portret este...umbra ta!
21. Prima amintire

Aminteşte-ţi şi descrie prima amintire a ta, şi pune-o într-un articol cu titlu.


Legat de aceasta, interesează ce te preocupă în acest moment, de ce îţi este frică.

22. Frustrare

În diade discutaţi despre o situaţie frustrantă pe care ai trăit-o sau pe care încă o
trăieşti. Ce activează acest lucru în tine? Ai fi procedat diferit? Mai persistă şi
acum acea situaţie?