Sei sulla pagina 1di 4

CIURI CIURI.

MIm SI7

Ciuri ciuri ciurì di tuttu l'annu

MIm

l'amuri ca mi dasti ti lu tornu.

SI7

Ciuri ciuri ciurì di tuttu l'annu

MIm

l'amuri ca mi dasti ti lu tornu.

MI SI7

Ciuri di gelsomunu arrampicanti,

MIm SI7 MIm

mi scialu, ridu e cantu allegramenti,

MI SI7

tutti li notti li passu cca avanti,

MIm SI7 MIm

ppi fariti dispetti eternamenti.

Ciuri ciuri ciurì di tuttu l'annu

l'amuri ca mi dasti ti lu tornu.

Ciuri ciuri ciurì di tuttu l'annu

l'amuri ca mi dasti ti lu tornu.

Ciuri di rosi russi a lu sbucciari,

amaru l'omu ca fimmini cridi,

amaru cu si fa supraniari

lustru di paradisu non nni vidi.

Ciuri ciuri ciurì di tuttu l'annu

l'amuri ca mi dasti ti lu tornu.

Ciuri ciuri ciurì di tuttu l'annu

l'amuri ca mi dasti ti lu tornu. (x2)


la me vicina e' vucera pazza
nun si la chiuri mai la so vuccuzza
nun si la chiuri mancu si s'ammazza
conzala comu voi sempri e' cucuzza

Rit.

chiu' ti taliu chiu' diventu siccu


mi sentu cu la testa dintra un saccu
pi veni' appress'a tia persi lu sceccu
e ora comu fazzu a cu accavarcu

Rit.

mi pozzu strarriari cu me matri


picchi' mi fici accussi curtulidda
li longhi sunnu tutti strarrieri
li curti sunnu di zuccaru e meli

Rit.

aiu 'na zita ca si chiama nedda


bedda di facci ma senza mirudda
ci dissi mi la dai 'na vasatedda
mi dissi no picchi' manciai cipudda

Rit.

ciuri di gersuminu rampicanti


si tu di notti a mia cantari senti
nun cantu n'e' p'amuri n'e' p'amanti
ma sulu pi svariarimi la menti

Rit.

me soggira mi dici va travagghia


nun fari mali patiri a me figghia
quannu t'a detti eu era na quagghia
ora l'arriducisti na rarigghia.

Rit.

Lu sabatu si sapi è allegra cori


biatu cu avi biedda la mugghieri
Cu lavi biedda ci porta i rinari
cu lavi brutta ci mori lu cori
ciuri ciuri ciuri ri tutto lannu l'amuri ca mi rasti ti lu tornu
ciuri ciuri ciuri ri tutto lannu l'amuri ca mi rasti ti lu tornu
ciuri ciuri ciuri ri tutto lannu l'amuri ca mi rasti ti lu tornu
ciuri ciuri ciuri ri tutto lannu l'amuri ca mi rasti ti lu tornu
l'amuri ca' mi rasti ti lu tornu
Si troppu dispittusa tu cu mmia
caru ru liettu si mi nzuonnu a ttia
si brutta nta la facci e nta lu cori
cu ttia io nun mi vuogghiu maritari
ciuri ciuri ciuri ri tutto lannu l'amuri ca mi rasti ti lu tornu
ciuri ciuri ciuri ri tutto lannu l'amuri ca mi rasti ti lu tornu
ciuri ciuri ciuri ri tutto lannu l'amuri ca mi rasti ti lu tornu
ciuri ciuri ciuri ri tutto lannu l'amuri ca mi rasti ti lu tornu
l'amuri ca' mi rasti ti lu tornu
Ciuri ri rosi russi a lu sbucciari
amaru a cu i to paroli criri
i fimmini su tutti munsignari
io nun ti vogghiu no ti nni po iri
ciuri ciuri ciuri ri tutto lannu l'amuri ca mi rasti ti lu tornu
ciuri ciuri ciuri ri tutto lannu l'amuri ca mi rasti ti lu tornu
ciuri ciuri ciuri ri tutto lannu l'amuri ca mi rasti ti lu tornu
ciuri ciuri ciuri ri tutto lannu l'amuri ca mi rasti ti lu tornu
l' amuri ca' mi rasti ti lu tornu

`A nannulidda (Ciuri ciuri)


Pochi sanno che il suo vero titolo non è ‘Ciuri ciuri‘ ma ‘A nannulidda‘ cioè ‘la piccoletta‘.

Amuri, amuri chi m’hai fattu fari/


Fari m’hai fattu ‘na granni pazzia/
Lu Patri Nostru m’hai fattu scurdari/
La megghiu parti di l’Ave Maria.

CIURI CIURI, CIURI DI TUTTU L’ANNU


L’AMURI CHI MI RASTI TI LU TORNU

Mi vogghiu sciarriari cu me matri/


Picchi mi fici accussi curtulidda/
‘Mezzu li longhi nun ci pozzu stari/
Ca tutti mi ‘ngiuriano ‘a nannulidda/
Li longhi su sciarreri e miciddari/
Hanno la ‘ucca quantu ‘na maidda/
Li curtuliddi su pasta riali/
‘Mpastati su cu zuccaru e lu meli.

CIURI CIURI, CIURI DI TUTTU L’ANNU


L’AMURI CHI MI RASTI TI LU TORNU

Haiu ‘na zita ch’è na nannulidda/


Bedda di facci e si chiama Pudda/
iu la tinia comu na ciuridda/
ma un jornu la pirdii ‘mezzu la fudda.

CIURI CIURI, CIURI DI TUTTU L’ANNU


L’AMURI CHI MI RASTI TI LU TORNU
Idda si runculia ch’è curtulidda/
Picchì ‘mezzu a li longhi/
Nun ci po’ stari/
È megghiu ca mittemu ‘na maidda/
E cu lu sagnaturi l’e m’allunghari.

CIURI CIURI, CIURI DI TUTTU L’ANNU


L’AMURI CHI MI RASTI TI LU TORNU
Saridda è tantu duci, cara e pazza/
Ammatula s’ammola sta vuccazza/
‘Nun po’ cangiari mancu si s’ammazza/
Conzala comu voi sempri è cucuzza.

CIURI CIURI, CIURI DI TUTTU L’ANNU


L’AMURI CHI MI RASTI TI LU TORNU

Haiu ‘na zita ‘ca si chiama Nedda/


Bedda di facci ma senza mirudda/
Ci addumannai un vasuni ma ‘sta bedda/
Mi rissi “no” picchì…mangiai cipudda.

CIURI CIURI, CIURI DI TUTTU L’ANNU


L’AMURI CHI MI RASTI TI LU TORNU

Chiù ti taliu e chiù addiventu siccu/


Mi sentu cu la testa rintra nu saccu/
‘pi ghiri appressu a tia persi lu sceccu/
e ora cu soccu riavulu cavarcu.

CIURI CIURI, CIURI DI TUTTU L’ANNU


L’AMURI CHI MI RASTI TI LU TORNU

La fimmina è ‘na bestia vilinusa/


Ca la so’ parola un cantaru pisa/
Quannu si mostra d’esseri affittusa/
Tannu ti leva puru la cammisa.

CIURI CIURI, CIURI DI TUTTU L’ANNU


L’AMURI CHI MI RASTI TI LU TORNU

Ammatula t’allisci e fai cannola/


Lu santu ch’è di marmu nun sura/
Ammutalu ti pettini e t’allisci/
Lu cuntu chi t’hai fattu nun t’arrin esci.

CIURI CIURI, CIURI DI TUTTU L’ANNU


L’AMURI CHI MI RASTI TI LU TORNU

Lu sabatu si chiama allegra cori/


Beatu cu havi bedda la muggheri/
Cu l’havi laria ci si chiuri lu cori/
Cu l’havi bedda fa sogni d’amuri.

CIURI CIURI, CIURI DI TUTTU L’ANNU


L’AMURI CHI MI RASTI TI LU TORNU.

Potrebbero piacerti anche