Sei sulla pagina 1di 4

A few years ago, I felt like I was stuck in a rut, so I decided to follow in the footsteps of the

great American philosopher, Morgan Spurlock, and try something new for 30 days.

Un putini ani in urma, eu simtit ca si cum eram blocat intr-o rutina, deci eu hotarat, a urma in
pasii lui mare American filosof MS, si incerc ceva nou pentru 30 zile.

The idea is actually pretty simple.

Ideea este de fapt destul de simpla.

Think about something you've always wanted to add to your life and try it for the next 30 days.

Gandeste despre ceva tu ai intotdeauna vrut sa aduagi la a ta viata si incearc-o pentru


urmatoarele 30 zile.

It turns out 30 days is just about the right amount of time to add a new habit or subtract a habit -
- like watching the news -- from your life.

Se intoarce afara 30 zile este doar despre potrivita cantitate de timp sa adaugi un nou obicei sau
sa scoti un obicei – ca prinvind stirile – din a ta viata.

00:31

There's a few things I learned while doing these 30-day challenges. The first was, instead of the
months flying by, forgotten, the time was much more memorable. This was part of a challenge I
did to take a picture every day for a month. And I remember exactly where I was and what I
was doing that day. I also noticed that as I started to do more and harder 30-day challenges, my
self-confidence grew. I went from desk-dwelling computer nerd to the kind of guy who bikes to
work. For fun!

01:05

Even last year, I ended up hiking up Mt. Kilimanjaro, the highest mountain in Africa. I would
never have been that adventurous before I started my 30-day challenges.

01:16
I also figured out that if you really want something badly enough, you can do anything for 30
days. Have you ever wanted to write a novel? Every November, tens of thousands of people try
to write their own 50,000-word novel, from scratch, in 30 days. It turns out, all you have to do
is write 1,667 words a day for a month. So I did. By the way, the secret is not to go to
sleep until you've written your words for the day. You might be sleep-deprived, but you'll finish
your novel. Now is my book the next great American novel? No. I wrote it in a month. It's
awful.

02:02

But for the rest of my life, if I meet John Hodgman at a TED party, I don't have to say, "I'm a
computer scientist." No, no, if I want to, I can say, "I'm a novelist."

02:17

So here's one last thing I'd like to mention. I learned that when I made small, sustainable
changes, things I could keep doing, they were more likely to stick. There's nothing wrong with
big, crazy challenges. In fact, they're a ton of fun. But they're less likely to stick. When I gave
up sugar for 30 days, day 31 looked like this.

02:42

So here's my question to you: What are you waiting for? I guarantee you the next 30 days are
going to pass whether you like it or not, so why not think about something you have always
wanted to try and give it a shot! For the next 30 days.
Acum câţiva ani, simţeam că sunt blocat în rutină, aşa că am decis să calc pe urmele unui mare
filozof american, Morgan Spurlock, şi să încerc ceva nou timp de 30 de zile.

Ideea e destul de simplă. Gândeşte-te la ceva ce ai vrut dintotdeauna să adaugi vieţii tale şi
încearcă-l în următoarele 30 de zile. S-a dovedit că 30 de zile e perioada perfectă de timp să
adaugi un nou obicei sau să scapi de unul, cum ar fi să urmăreşti ştirile.

00:31

Am învăţat câteva lucruri făcând aceste provocări de 30 de zile. Primul a fost că, în loc să treacă
lunile pe lângă noi, uitate, timpul a devenit mult mai memorabil. Asta a făcut parte din
provocarea de a face o poză zilnic timp de o lună. Şi îmi amintesc exact unde eramşi ce am
făcut în acea zi. Am observat, de asemenea, că pe măsură ce încercam provocări de 30 de zile
mai multe şi mai grele,încrederea în mine însumi creştea. Am trecut de la tocilarul ce gravita în
jurul biroului la acest tip care vine cu bicicleta la muncă, din plăcere. Chiar anul trecut am ajuns
să escaladez muntele Kilimanjaro, cel mai înalt din Africa. Nu fusesem niciodată atât de
aventurosînainte să încep provocările de 30 de zile.

01:16

Mi-am dat seama că dacă vrei într-adevăr ceva, poţi face orice timp de 30 de zile. V-aţi dorit
vreodată să scrieţi un roman? În fiecare lună de noiembrie, zeci de mii de oameni încearcă să
scrie propriul roman de 50.000 de cuvinte de la zero în 30 de zile. Până la urmă, tot ce trebuie să
faci e să scrii 1.667 de cuvinte pe zi timp de o lună. Asta am făcut şi eu. Apropo, secretul e să
nu te culci până nu ţi-ai scris cuvintele pentru zi. Poate vei rămâne în urmă cu somnul, dar îţi
vei termina romanul. Va fi cartea mea următorul mare roman al Americii? Nu, l-am scris într-o
lună! E groaznic. (Râsete) Dar, pentru restul zilelor mele, dacă mă întâlnesc cu John Hodgman
la vreo petrecere TED, nu trebuie să spun: „Sunt expert în calculatoare.” Nu, dacă vreau, pot să
spun: „Sunt scriitor.”
02:18

Aş mai vrea să spun ceva. Am învăţat că atunci când fac schimbări mici şi durabile, lucruri pe
care pot continua să le fac, e mai probabil să prindă. Nu-i nicio problemă cu provocările mari,
nebuneşti. De fapt, sunt chiar foarte distractive. Dar e mai puţin probabil să prindă. Când am
renunţat la zahăr timp de 30 de zile, ziua a 31-a a arătat aşa.

02:42

Iată întrebarea mea pentru voi: Ce mai aşteptaţi? Vă garantez că următoarele 30 de zile vor
trece, fie că vă convine sau nu. Aşa că de ce să nu vă gândiţi la ceva ce aţi vrut mereu să
încercaţi şi să îi daţi o şansă în următoarele 30 de zile?