Sei sulla pagina 1di 1

n! aer arnrn aeoe aarnr ae rereanra!

77

)-))aa )a. r)

 3 Èú .
È ÏÈÈ ÏÈÈ ÈÈÏ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÏÈ ÏÈÈ ÇÇ ÇÇ ÇÇöÇ ÏÈ ÏÈ ÏÈ ÏÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÇÇöÇ ÇÇöÇ ÇÇ Î ÇÇÇö ÇÇúÇ
Ò& 4 È È È È È È
===============================È È
È È Ç
ú Ç
ö È
È È È È È
Ï
È È È È È È
È È öÇ =
rrr oro - oo er - er oa - ror

 ÏÈ . ÇÇ Ç ÇÇ ÇÇ Ç ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ Ç Ç Ç Ç úÈÈ . ÈÈÏ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈ öÏÈÈ ÈÏÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈ
È
È ÏÏ
È
È ö
Ç Ç
ö
Ç Ç
ö Ç
ö Ç
Ç
ö Ç
ö Ç
ö ö
Ç öÇ
Ç Ç
ö Ç
Ç
ö Ç
öö
Ç Ç Ç
Ç
ö
.. Ç
Ç
ö
k w È È È È È È È = È
eene

Ò&
==================================
È öÇ Ò{
er or - ri - - oo - ra! nnn

Â Ç Ç ÇÇ ä
ÏÈÈ úÈÈ
È È ÷ÏÈÈ ÏÏÈ
È ÏÈÈ ÏÈÈÈ ÈÈÈÏ ÏÈÈÈ ÏÈÈ ÇöÇ öÇÇÇ ÇöÇ ÇÇÇö ÇÇ.
ö
Ç ÏÈÈ ÷ÏÈÈÈ ÈÈÈÏ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈÈ ÏúÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈ ÏÈÈ . ÈKÏ w ..o.
È È È È ÈÈ È ÈÈ
Ò&
==================================
È È È È È È È ={Ó
o on - rnr né rer rnr - aa - re arà - - ae - rn

aer arnrn aeoe aarnr ae rereanra


nnn e onrnr ne reo rnraare araaern
onrn aenoa aarer oaoer en oeaaern
ar oen ae aaoe e rn rar ror ae oeanra