Sei sulla pagina 1di 3

87

GUARDACHE,LUÌ\A
Testoe Musicadi G. MALGONI

SlowRock
Em B7
urn
rTTI
I Itlt|l ffi+H

Mim Mim Lam6

D7 G Em

H+ffi tTm
Fffîlf
Trrm
ffi
at
Trrfir
t
r[m
lall L?
nTf
|r-IT]
t?t I
ffi
FFFTN

Sol Re ?

B7 E7 Am
a[rr] r[iTl tftTiì
tatatl
rttt] TTITI]
rfirn
rT[n
rll
Lt!l!t

Proprietà per tutti i paesi del mondo delle Edizioni SOUTHERN MUSIC s.r.l. - Miiano, Piazza del Liberqr 2
Tutti i diritti riservati a termini di legge. A1l rights reserved. International copyright secured.
B7 Em
illTf
taata
nTm
aatl
fTTTfa2Fr
n-T-n
mm
tlm
f+..1-f.+-.1 ffi

vor-rei mo - ri - re- men-tre la sù mi - sta a guar-

3-

tr
F"l
f

B7 Em B7
TilII
L aL at a
MTTN
L a aI
-mr
Latata
mln Hfifl -nI]
L t al

da - re,- Re- sta sol - tan- to tut-to il rim - pian- to


Ma guar-dache lu - na, guar- da che ma - re!

Am Amó F7
tfIIT trTTT-Ò
----
Ltru-tt
I atl fî--t-l
Hlt+-l
ffi ffi rlffE

-ca-to nel de- si - de - rar - ti mn- lo.- O - r a s o n s o - l o a ri - cor-da - re- e vor -


notr-te sen-za te vor - rei mo - r i - r e - per-chèson so- lo a ri - cor- da - re- e vor -

Lam6 Fa ?
Em B7
r|rm rrrl al I-rlr]l
ffi nTrl-l
+# l-fffH i Ltltu

po -ter - ti di re: Guar-da che lu - na:- Guar - da che


sen - tir - ti di - re: Guar-da che lu - nal- Guar - da che

Lam Si?

Ir. 6-
I' E m lE.
Am bl

rnm ffi' l-flTfl


ttSaTl
m
taatt! rîTTrl rfTTN
n-Trn ffi
fmll
rrrm l-t-fî-l1 I t?lll

Guar-da che Guar-da che

Lam L si?

Em Em/D ,q,/c[. AM Em Eú7/9


rmfr ftTfn [m mT-r rrFl-l Trn-n Í-[n T|Tfn nTm
I..l..m [tu.] B+ltt ttt]-]l t{|
aall rrTrn
TTN-N
mfu TflTN
HlI
l l l t L l fî1+fl H+t+1 H+t]l FTM
LLrl I fTf|]] ffi

Mim Lam Mim NlimT/9

Potrebbero piacerti anche