Sei sulla pagina 1di 2

Nama dan Alamat

Ibu / Bapa / Penjaga


__________________________
__________________________ Tel : ______________________
__________________________

Guru Besar
Sekolah Kebangsaan Sega,
71200 Rantau,
Negeri Sembilan Darul Khusus. Tarikh : ____________________

Tuan / Puan,
SURAT AKUAN PENGESAHAN PENERIMAAN DAN PERJANJIAN PENJAGAAN BUKU TEKS
SPBT

Saya ___________________________________________No.K/P: _______________________

adalah ibu / bapa / penjaga kepada_________________________________________________

Tahun _____________________mengesahkan bahawa anak / anak jagaan saya telah menerima

Sebanyak____________buah buku teks dari sekolah tuan.

2. Saya berjanji akan memastikan anak / anak jagaan saya mematuhi syarat – syarat berikut:-
2.1 Membalut buku – buku SPBT
2.2 Menjaga kebersihan dan keselamatan buku SPBT
2.3 Membawa buku SPBT ke sekolah mengikut jadual
2.4 Memulangkan semua buku teks pada akhir tahun persekolahan
2.5 Menggantikan buku SPBT yang rosak atau hilang pada atau sebelum bulan Oktober

Sekian, terima kasih.

Yang benar,

.....................................................................
(Tandatangan ibu / bapa / penjaga)
Nama Murid : __________________________________________ Kelas:2 ____

Sila isikan nombor Perolehan / Acquistion Number bagi buku SPBT


yang telah diterima.

BUKU TEKS
Bil Judul Buku No. Perolehan
/Aquisition
Number
1 BAHASA MELAYU JILID 1 / /
2 BAHASA MELAYU JILID 2 / /
3 SUPERMINDS / /
4 MATEMATIK JILID 1 / /
5 MATEMATIK JILID 2 / /
6 SAINS / /
7 PEND. JASMANI DAN PEND. KESIHATAN / /
8 PENDIDIKAN KESENIAN / /
9 BAHASA ARAB TAHUN 2 / /
10 PENDIDIKAN ISLAM / /
11 PENDIDIKAN MORAL / /
12 QUR’AN BERTAJWID / /
BUKU AKTIVITI
Bil Judul Buku Tanda (/)
1 BAHASA MELAYU JILID 1
2 BAHASA MELAYU JILID 2
3 MATEMATIK
4 SAINS
5 BAHASA ARAB
6 PENDIDIKAN ISLAM
7 CERMAT TIBA SELAMAT
8 BUKU REKOD PENCAPAIAN MURID

MURID ISLAM : 19 MURID MORAL : 16